TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN - Politeknik Kota Bharu

pkb.edu.my

TAKWIM AKTIVITI TAHUNAN - Politeknik Kota Bharu

POLITEKNIK KOTA BHARUTAKWIM AKTIVITI TAHUNAN2012KM 24, KOK LANAS, 16450 KETEREH, KELANTAN


Takwim PKB 2012Bil1Pendaftaran Penilaian Khas SesiJun 2011PEP2 Taklimat pensyarah projek JKM JKM3 Pilihanraya JPP HEP4Taklimat pengisian dokumenPTPTNHEP5 Mesyuarat Konvo JMSK6Taklimat kebakaran dan latihanpemadaman apiKAMSIS7 Ceramah disiplin JKM JKM8 Ekspidisi Gunung Kinabalu USK9 Kursus Pemantapan PP JKM JKM10 Minggu penghayatan solah KAMSIS11 Bengkel penyelarasan kursus JKMBengkel Pemantapan Laman12Web PKBUSTM13 Seminar Halatuju Mahasiswa UPK14 Audit Dalaman MQA JPA15 Pelancaran Kelab Toha HEP16 Program Penghayatan Solat JPA17 Majlis Anugerah AKJ JKM18AKTIVITILawatan Industri 7Keusahawanan : MIA dan LHDN JP19 Kem Kepimpinan Perdana HEPPENYELARAS20 Ceramah/kuliah jemputan khas KAMSIS21 Taklimat Latihan Industri 1 UPLIMesyuarat JKDP Dengan22Operasi DisiplinHEPSesi kutipan dokumen pinjaman23 HEPPTPTN24 Minggu KEUSAHAWANAN KAMSIS25 Persijilan Semula ISO - SIRIM UQ26 Pemantauan P & P JKMJANUARI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S


Takwim PKB 201227 Pameran buku LIB28 Perhimpunan Bulanan 1 ULPL29 Kursus CPM JKA JKA30 Audit stok JKM JKM31 Lawatan Kursus CC303 JKALawatan pelajar Unit32Kejuruteraan MekJKM33 Mesyuarat Akademik PEP34 Mesyuarat Pengurusan 1 PTDKursus Asas Kemahiran35Menolong PRSPUPKBengkel Sistem Penasihat36AkademikJKE37 Seminar Inovasi JKEAktiviti 23-24.1.12 Tahun Baru CinaCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1 Mesyuarat Konvo JMSK2 Ceramah / kuliah jemputan khas KAMSIS3 Kursus Autocad JKA4 Sesi kutipan dokumen pinjaman PTPTN HEP5 Effective marketing plan workshop JP6Keputusan Rasmi Penilaian Khas SesiJun 2011PEP7 Sukan pelajar JKM8 Mesyuarat Kantin JPA9 Khidmat Bakti JKM JKM10Kebolehpasaran & motivasi kolaborasiInternec solutionJP11Pertanding Street Soccer PPKATertutupJKA12 Penghayatan Maulidur Rasul UKO13 DPR Grooming JP14Lawatan ke NSTP dan Lembaga THnegeri KelantanHEP15Program kesedaran disiplin melaluipenerokaan kendiriKAMSIS16 Bengkel MyLib Siri 1 LIB17Bengkel penyediaan MPK dan fail mejaperpustakaanLIB18 Seminar Tamadun Islam JPA19 Seminar Keusahawanan JKE20 Forum Remaja IPT Kelantan UPK21 Hari Anugerah Pelajar Cemerlang JP22 Perhimpunan Bulanan 2 JKM23 Jelajah Pulau 1 Malaysia UKO24 Lawatan pelajar Kejuruteraan Pertanian JKM25Lawatan Industri & Keusahawanan :Langkawi dan sekitar26 Bengkel pembinaan item JKMJPFEBRUARI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R


Takwim PKB 201227 Program Kesepakatan Dengan Industri JKE28Kursus Peningkatan Kemahiran Staf &Pelajar di IndustriJKE29 Program Bakti Siswa Kelab TaHa HEP30Mesyuarat Lembaga Peperiksaan &Penganugerahan Sijil/Diploma PEPPoliteknik Bagi Sesi Jun 201131 Lawatan kolaborasi JKM32 Mesyuarat Akademik JMSK33 Lawatan Sambil Belajar Kursus CC304 JKA34 Karnival Sukan MSP USK35 Mesyuarat Pengurusan 2 PTD36Perkemahan Polibriged Di BukitKeluangUKO37 Minggu sukan KAMSIS KAMSISAktiviti 5.2.12 Maulidur RasulCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012AKTIVITIPENYELARAS1Program Pemurniaan Al-QuranJPA2Pertandingan pidato1MalaysiaJP3 Sukan pelajar JKM JKM3 Kejohanan futsal tertutup JP4Karnival mesra belia1MalaysiaHEP5Kem ilmu maklumat &keusahwananLIB6Lawatan ke Rumah AnakYatim BachokJKA7 Lawatan Kursus C5306 JKA8 Program kolaborasi KAMSIS9Pemantauan penilaian &peperiksaanJKMKursus Pengurusan10JenazahJPAProgram derma darah11PerdanaHEPLawatan Akademik ke13USM Pulau PinangJKA14 Mesyuarat Konvo JMSK15Seminar KemahiranPengurusan/ Kepimpinan(Solfskills) & 'IndustrialJKETalk'Lawatan ke Rumah Anak16Yatim Taman Uda MurniJKACeramah/Kuliah jemputan17khasKAMSISKem Pemantapan Insan18KamilUPKKoloborasi bersama GES &19 JKEUTEM20 Kursus Etika & Protokol JKEMAC1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S


Takwim PKB 201221 Karnival Sukan MSP 2 USK22 Bicara Industri JKELawatan pelajar23Kejuruteraan AutomatifJKM24Lawatan industri &keusahawanan IKS PB201JP25 Language Camp JPALawatan industri &26 keusahawanan Mardi Pasir JPPutih27 Operasi disiplin JKM JKM28Mesyuarat Peg. Pep. &Semakan Akhir Kertas PEPPeperiksaan Akhir29 Mesyuarat Akademik JPA30 Perhimpunan Bulanan 3 USTM31Khidmat Bakti Masyarakat :Yayasan Kebajikan anak -anak yatim KelantanProgram kepimpinan dan32jati diriLawatan ke NSTP &33Lembaga TH KL34 Inotek 2012JPJPHEPJKA,JKE,JKM35 Kursus Praperkahwinan JPA36 Mesyuarat Pengurusan 6 PTD37 Konvoksyen JMSK38 Gerai keusahawanan JP3940Bengkel simulasipercukaianLawatan Explorace PPKAdi Pantai Melawi,BachokAktivitiCuti mingguanCuti umumJPJKA


Takwim PKB 2012Cuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1 Pemantauan P & P JKM2 Audit stok JKM JKM3 Audit Dalaman UQ4 Lawatan Kursus CC206 JKA5 Bengkel MyLib Siri 2 LIB6 Public Speaking JPA7 English festival JPALawatan pelajar Kejuruteraan8MekatronikJKMProgram Kolaborasi Bersama9UKM & UPMUPK10 Taklimat Latihan Industri 2 UPLILawatan industri &11 keusahawanan; Noor Arfa JPComplex & Sekitar K. Trg12 Karnival sukan TaHA HEPKursus Baikpulih Mobilephone13PelajarJKESeminar perundangan urusniaga14bankJP15 Program Perkasa Akademik JKMSeminar pembangunan16usahawanJP17 Post-Mortem PPP JPLawatan Sambil Belajar ke18Taman NegaraJKA19 Mesyuarat Kewangan 1 PTDMalam pragraduan JP: Majlis20 JPkenangan terindah21 Pameran kerjaya TaHA HEP22 Peperiksaan JPA JPA23 Program Pengukuhan JP JPA2425Kursus Analisis Data & HasilPenyelidikanKursus Pentadbiran Sistem E-ThumbJKEUSTMAPRIL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I


Takwim PKB 201226 Majlis Penyerahan Ilmu JKMMalam kebudayaan & majlis27 perpisahan KAMSIS Sesi Dis KAMSIS201128 Mesyuarat Pengurusan 3 PTD29 Perhimpunan Bulanan 4 PTD30 Solat Hajat Perdana HEPPeperiksaan Akhir Semester Sesi31 PEPDisember 201132 Mesyuarat Akademik JKA33 Mesyuarat Pengurusan 4 PTD34 Mesyuarat Post-mortem Konvo JMSK35 Lawatan Sambil Belajar ke IPTA JKAAktivitiCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1Peperiksaan Akhir SemesterSesi Disember 2011PEP2 Royal Blum Eco-Challenge UPK3Lawatan Sambil Belajar keStudio Les CoupaqueJKA4Minggu Terakhir PendaftaranKursus Semester PendekPEP5Kursus Asas Linux Untuk StafUSTMUSTM6 Grand Final Karnival Sukan USKSiri Perbengkelan Penilaian &7Pemurniaan Item & PeraturanPEPPemarkahan Peperiksaan AkhirBermula8 Seminar Penyelidikan 1 JKE9 Audit dalaman ISO 9001:2008 UQ10 Mesyuarat MSK JPA11 Kursus Pengenalan ICT USTM12 Mesyuarat Pengurusan 6 PTD13Keputusan Rasmi PeperiksaanAkhir Semester Sesi Disember PEP201114Mesyuarat PersediaanPenyelarasan Bayaran HEPPendaftaran15 Mesyuarat Pengurusan7 PTD16Mesyuarat PegawaiPeperiksaan & Pertukaran PEPDeraf ItemSeminar Inovasi & Teknologi17HijauJKE18 Mesyuarat Akademik JKE20 Bengkel KIK PKB UQ21 Perhimpunan Bulanan 5 JMSKMEI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R KAktiviti 1.5.12 Hari Pekerja


Takwim PKB 2012Cuti mingguan 5.5.12 Hari WesakCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012Bil1AKTIVITIMesyuarat PegawaiPeperiksaan & Semakan AkhirKertas Peperiksaan AkhirPENYELARASPEP2Lawatan penanda arasan stafJKMJKM3Kursus DNS & DHCP UntukStaf USTMUSTM4Mesyuarat AJK IndukPendaftaranHEP5 Hari Keluarga JKM JKM6 Daftar Tamat Latihan Industri UPLI7Bengkel pindaan dokumendan manual kualitiUQLawatan akademik8 keusahawanan ke luar negara JP: Vietnam9Ekspedisi 'Everest BaseCamp'USKPendaftaran & Pelaksanaan10Penilaian KhasPEP11 Mesyuarat MSK JPA12 Program 'Save Our Shores'JKA,JKE13 Mesyuarat pengurusan 8 PTDExplorasi Silang Budaya14 Politeknik dengan University of UPKTokyo15 Perhimpunan bulanan UPK16 Konvensyen KIK PKB UQ17 Mesyuarat Akademik JKM18 Hari Keluarga PKB PKPKBPeperiksaan Akhir Semester19Pendek 2012PEP20 KSP 1/2012 UQ21 Kursus Pengurusan E-Mail USTMJUN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S


Takwim PKB 2012Peperiksaan 201P UBS22AccountingProgram Ke arah Persekitaran23BerkualitiJPJKEAktiviti 2.6.12 Hari Keputeraan D.Y.M.M.S.P.B.Y.D. AgongCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1Pendaftaran & PelaksanaanPenilaian KhasPEP2 Mesyuarat MSK JPAMesyuarat JPAK & JPKA PTD3 Gotong royong 5s4Keputusan Rasmi SemesterPendek 2012PEP5Keputusan Rasmi Penilaian KhasPEPSesi Disember 20116 Mesyuarat Pengurusan Bil 9 PTD7 MSK JPA8 Pendaftaran Pelajar Baru HEP9 Bicara Industri 2 JKE10Tarikh Akhir PermohonanRayuan ke LembagaPeperiksaan bagi Pelajar PEPSemester Akhir Sesi Disember201111 Mesyuarat Kewangan 2 PTD12 Ceramah / kuliah jemputan khas KAMSISJULAI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S13 Minggu KAMSIS KAMSIS14 Audit stok JKM JKM15Mesyuarat LembagaPeperiksaan & PenganugerahanSijil/ Diploma Politeknik Sesi PEPDisember 2011 & SemesterPendek16 Taklimat pensyarah projek JKM17Bengkel CQI Program DATbersama BPPK JPP Sesi 2JP18 Kursus Pemantapan JPPM JKM19Taklimat kebakaran dan latihanpemadaman apiKAMSIS


Takwim PKB 201220 Majlis Anugerah AKJ JKM21 Seminar Halatuju Mahasiswa UPK22 Taklimat keusahawanan HEP23 Mesyuarat Akademik JP24 Perhimpunan bulanan LIB25 Mesyuarat JKDP HEP26 Mesyuarat MSK Post-mortem JPA27 Pilihanraya JPP HEP28Taklimat pengisian dokumenPTPTNHEP29 Bengkel penyelarasan kursus JKM30 Ceramah disiplin JKM JKMAktivitiCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012Bil AKTIVITIPENYELARAS1 DPR Grooming JP2 Bengkel penyelarasan kursus JKM3 Taklimat Latihan Industri 1 UPLI4 Mesyuarat Pengurusan 10 PTD5 Kursus Baikpulih Alat Elektrik JKE6 Pemantauan P & P 1 JKM7Sesi kutipan dokumenPTPTNHEP8 Operasi disiplin JKM9 Program Bubur Lambuk HEPLawatan pelajar Unit10Kejuruteraan MekanikalJKMCeramah/kuliah jemputan11khasKAMSIS12 Mesyuarat Pengurusan 11 PTD13Seminar inovasi produk &packagingJP14 Minggu penghayatan solah KAMSIS15 Majlis Dialog Pelajar HEP16 Majlis Berbuka Puasa HEPProgram Limpahan Kasih17JKEJKE18 Bengkel Pembinaan Item JKM19 Program Penghayatan Solat JPA20 Mesyuarat Akademik UKOPerhimpunan bulanan 8 &JPA &21 Majlis Sambutan Hari RayaPKPKBAidilfitriLawatan Akademik Program22 JPKe UNISZALawatan pelajar Kejuruteraan23 UKOPertanianOGOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J


Takwim PKB 2012Aktiviti 6.8.12 Nuzul Al-QuranCuti mingguan 19-20.8.12 AidilfitriCuti umum 31.8.12 Hari MerdekaCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012Bil AKTIVITIPENYELARAS1Kursus PengurusanJenazahJPA2Sesi kutipan dokumenPTPTNHEP3Seminar perakaunankewangan koperasiJP4 Hari Anugerah JP JP5 Seminar Tamadun Islam JPA6Program pembudayaankeusahawanan PKBJP7Program Pemurnian Al-QuranJPA8Program Khidmat BaktiJKMJKM9 Koloborasi bersama SKDL JKEKempen derma darah10perdanaUKO11 Seminar audit JP12 Mesyuarat Pengurusan 12 PTDKursus Setup Local Server13Untuk Staf USTMUSTM14 Sukan Pelajar JKM JKM15 Mesyuarat Akademik UPLI16 Sukan JP JP17 Language Camp JPA18 Kursus Praperkahwinan JPA19 Minggu Keusahawanan KAMSIS20Seminar suratcara bolehniagaJPSEPTEMBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A21 Gotong royong sisih & sapu 5s22 Perhimpunan bulanan JKE23 Pertandingan bercerita JP JP


Takwim PKB 201224 Program Jelajah Desa PRS UPK25 Taklimat Latihan Industri 2 UPLI26 Bengkel pengauditan JPAktiviti 16.9.12 Hari MalaysiaCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1 Audit Dalaman 2 UQ2 Minggu sukan KAMSIS KAMSISOKTOBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R3 Public Speaking JPA4 Bengkel promosi dan internet JP5 Seminar insurans & PERKESO JP6Lawatan pelajar kejuruteraanautomotifJKM7Program KebolehpasaranGraduanUPK8 Audit stok JKM JKM9Mesyuarat PegawaiPeperiksaan & Semakan AkhirKertas Peperiksaan AkhirPEP10 Mesyuarat Pengurusan 13 PTD11 Seminar AKPK HEP12 Mesyuarat Akademik PEP13 Pertandingan Pidato Dalaman JPA14 Program Bersama Komuniti JKE15 Mesyuarat Kewangan 3 PTD16 Bengkel/Program SPSS JP17 Audit aset dalaman ASET18 Kem Jatidiri Pendidikan Islam JPA19 Program kolaborasi KAMSIS20 Program 'Easy Score' JKE21 Mesyuarat Pengurusan 14 PTD22 Malam kebudayaan JP JP23 Perhimpunan bulanan HEPGotong royong : sisih, sapu &24susun5s


Takwim PKB 2012Mesyuarat Penyelarasan25Bayaran PendaftaranHEP26 Program Perkasa Akademik JKMAktiviti 21.10.12 Cuti peristiwaCuti mingguan 26-27.10.12 Aidil AdhaCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1 Peperiksaan JPA JPA2 Perkasa Akademik JKM3 Peperiksaan JPA JPA4 Program Pengukuhan JP JP5 Hari Terbuka PKB UPIK6 Gerai keusahawanan JP7Seminar PembangunanKeusahawananJP8 Majlis Penyerahan Ilmu JKM9 Malam PraGraduan JP JPPertandingan Rancangan10PerniagaanJP11 Mesyuarat Akademik JMSK12 Audit pesekitaran 5s JKA13Mesyuarat Ahli JawatankuasaInduk PendaftaranHEP14 Seminar Penyelidikan 2 JKE15 Mesyuarat MSK JPA16 Kem Kepimpinan & jati diri JPPeperiksaan Akhir Semester17Sesi Jun 2012PEP18 Majlis Restu Ilmu HEP19 Peperiksaan PEP20 Mesyuarat Pengurusan 15 PTD21 Perhimpunan Bulanan 11 UMS22 Karnival Sukan MSP ke 16 USKNOVEMBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K JAktiviti 11-12.11.12 Keputeraan Al-Sultan KelantanCuti mingguan 13.11.12 Hari DeepavaliCuti umum 15.11.12 Maal HijrahCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1 Karnival Sukan MSP ke 16 USK2 Mesyuarat Kewangan 4 PTD3Peperiksaan 201P UBSAccountingJP4 Daftar Tamat Latihan Industri UPLI5 Mesyuarat Pengurusan 16 PTD6 Pendaftaran pelajar baru HEP7 Minggu Suai Kenal (MSK) JPAPemeriksaan aset dan verifikasiASETstor8 KSP 2/2012 UQ9Keputusan Rasmi PeperiksaanAkhir Semester Sesi Jun 2012PEP10 Perhimpunan Bulanan 12 JKAMinggu KamsisKAMSISDISEMBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A ITaklimat KebakaranKAMSIS11 Mesyuarat Pengurusan 17 PTDPenghayatan Al'Quran danAl'SunnahKAMSIS12 Mesyuarat Akademik JKA13 Audit Dalaman MS ISO Bil.2/12 UQAktiviti 25.12.12 Hari KrismasCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012PETUNJUKSingkatan Keterangan Singkatan Keterangan Singkatan KeteranganJKA Jabatan Kejuruteraan Awam UMS Unit Multimedia & Sumber JPP Jawatankuasa Perwakilan PelajarJKE Jabatan Kejuruteraan Elektrik UQ Unit Kualiti MQA Malaysian Qualification AgenciesJKM Jabatan Kejuruteraan Mekanikal UKO Unit Kokurikulum AKJ Anugerah Ketua JabatanJP Jabatan Perdagangan UPIK Unit Penyelidikan, Inovasi & Keusahawanan JKDP Jawatankuasa Disiplin PelajarJMSK Jabatan Matematik, Sains & Komputer USTM Unit Sistem Teknologi Maklumat JKDP Jawatankuasa Disiplin PelajarJPA Jabatan Pengajian Am LIB Unit Perpustakaan Peg. Pep Pegawai PeperiksaanHEP Jabatan Hal-Ehwal Pelajar UPP Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan IPTA Institusi Pengajian Tinggi AwamPEP Unit Peperiksaan USK Unit Sukan MSK Minggu SuaikenalUPLI Unit Perhubungan & Latihan Industri ASET Unit Aset AJK Ahli JawatankuasaULPL Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan PTD Pentadbiran PKPKB Persatuan Kakitangan PKBUPK Unit Psikologi dan Kerjaya KAMSIS Asrama 5s Ahli Jawatankuasa 5sDisediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:…………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………...………Penyelaras Takwim PKB Timbalan Pengarah PKB Pengarah PKB(NOOR AZAHAN BIN OTHMAN)Tarikh: …………………….. Tarikh: ……………………….. Tarikh: ………………………..kds / rm : takwim pkb12-gantt chart.xlspetunjuk

More magazines by this user
Similar magazines