kenyataan tawaran (sebut harga) - Lembaga Pembangunan Langkawi

lada.gov.my

kenyataan tawaran (sebut harga) - Lembaga Pembangunan Langkawi

(30) LPL o (S).1400 – 1/5 Jilid 228 Januari 2013LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)KENYATAAN TAWARAN (SEBUT HARGA)( http://www.lada.gov.my )Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan LembagaPembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori, pengkhususan yang berkaitan sertamasih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi menyertai sebut harga berikut:-NO SEBUTHARGAJENIS KERJA PENDAFTARAN TARIKH DAN TARIKHTEMPAT TUTUP SEBUTLAWATAN TAPAK HARGALPL 5/2013 Cadangan MenjalankanKerja-KerjaPenyelenggaraanSenitaman Di TamanLagenda Langkawi,MukimKuah,Langkawi, Kedah DarulAman.Berdaftar Dengan LembagaPembangunan IndustriPembinaan Malaysia (CIDB)Gred Pendaftaran : G2Kategori : B, CEPengkhususan : B09,CE14Kontraktor-KontraktorTempatan (Langkawi) YangBerdaftar Dengan CIDB31hbJanuari 2013(Khamis)Jam 10.00 PagiBerkumpul DiPondok PolisBantuan, TamanLagenda,Berdekatandengan JetiPelancongan,Langkawi, KedahDarul Aman.7hbFebruari2013(Khamis)Sebelumatau padapukul 12.00tengahariLawatan TapakAdalah WajibLPL 8/2013 Cadangan MenjalankanPerkhidmatan MencuciDan Membersihbangunan SertaBerkaitan Di LamanPadi, Mukim PadangMatsirat, Langkawi,Kedah Darul Aman.KementerianMalaysia (MOF)KewanganKod Bidang : 221001 &22100231hbJanuari 2013(Khamis)Jam 10.00 PagiBerkumpul DiPondok PolisBantuan, PintuUtama, LamanPadi, Langkawi,Kedah DarulAman.7hbFebruari2013(Khamis)Sebelumatau padapukul 12.00tengahariLawatan TapakAdalah Wajib


…2/--2-No.Rujukan : (30)LPL.(S). 1400 – 1/5 Jilid 2Tarikh : 28 Januari 2013_______________________________________________________________________1. Dokumen tawaran Sebut Harga ini boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 31hb Januari 2013 hingga 6hb.Februari 2013 di Lembaga Pembangunan Langkawi, Tingkat 3, Unit Perolehan, Seksyen Pengurusan SumberManusia, Kompleks LADA, Jalan Persiaran Putra, 07000 Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman denganmenunjukkan SIJIL ASAL KEMENTERIAN KEWANGAN (JIKA PERLU), SIJIL ASAL PERAKUANPENDAFTARAN KONTRAKTOR, SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN serta SIJIL TARAFBUMIPUTRA dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijil berkenaan semasa mendapatkandokumen Sebut Harga.2. Dokumen tawaran ini hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang sah yang telah menyertailawatan tapak sahaja. Pihak kontraktor juga dikehendaki menyertakan profil syarikat sekiranya belum berdaftardengan LADA.3. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No.Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang ditetapkan di Lembaga PembangunanLangkawi, Tingkat 3, Unit Perolehan, Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Kompleks LADA, JalanPersiaran Putra, 07000 Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman sebelum atau pada pukul 12.00 tengahhari, 07hb. Februari 2013. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.4. Lembaga ini tidak terikat menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran

More magazines by this user
Similar magazines