Views
3 years ago

Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke ...

Laporan Maklum Balas Daripada Perbendaharaan Malaysia Ke

LAPORAN maklum balas daripadaperbendaharaan malaysiake atas isu-isu utama dalamlaporan ketua audit negara mengenaiaktiviti badan berkanun persekutuanserta pengurusan syarikat subsidiaribagi tahun 2011perbendaharaan malaysia

 • Page 4: ISI KANDUNGAN
 • Page 7 and 8: Perenggan Badan Berkanun Persekutua
 • Page 9 and 10: HASIL PENGAUDITAN BADAN BERKANUN PE
 • Page 11 and 12: viii
 • Page 13 and 14: DBP memaklumkan pemantauan terhadap
 • Page 15 and 16: Jawatankuasa Pemantauan Penswastaan
 • Page 17 and 18: 3.4.6.2 Semakan Audit mendapati DBP
 • Page 19 and 20: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI
 • Page 21 and 22: menguji dan mentauliah perisian HTT
 • Page 23 and 24: Perbadanan Labuan memaklumkan pihak
 • Page 25 and 26: 4.4.6.a4.4.6.bPemantauanPemantauan
 • Page 27 and 28: Pada pendapat Audit, PPUKM perlu me
 • Page 29 and 30: 5.4.6.2 Semakan Audit mendapati PPU
 • Page 31: Mengikut maklum balas, PPUKM dan ko
 • Page 35 and 36: Pendaftaran dan Levi telah mengemuk
 • Page 37 and 38: kontraktor mengikut projek. Semakan
 • Page 39 and 40: kira medan Maklumat Status Kelayaka
 • Page 41 and 42: 7.4.2.2 Peralatan Dibeli Belum Digu
 • Page 43 and 44: tidak digunakan sepenuhnya telah me
 • Page 45 and 46: mendapati 3 koperasi masih belum me
 • Page 47 and 48: mengemukakan invois terperinci meng
 • Page 49 and 50: kelemahan pemberian geran kepada ko
 • Page 51 and 52: RM744.93 juta dapat dimanfaatkan un
 • Page 53 and 54:

  ilangan pokok di samping penyediaan

 • Page 55 and 56:

  10.4.4.1.bProsedur Kerja Pengurusan

 • Page 57 and 58:

  (jika ada), dan status pengajian.Pa

 • Page 59 and 60:

  kelulusan Jawatankuasa Eksekutif Ui

 • Page 61 and 62:

  Jawatankuasa Pengurusan Ruang dan p

 • Page 63 and 64:

  Pada pendapat Audit, UiTM perlu mem

 • Page 65 and 66:

  manakala lawatan Audit pada bulan F

 • Page 67 and 68:

  12.4.3.a.iiBilik Repositori Tidak D

 • Page 69 and 70:

  mengambil karya dalam tempoh yang d

 • Page 71 and 72:

  LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI

 • Page 73 and 74:

  13.4.3.1.b.iiTempoh Siap Tidak Diny

 • Page 75 and 76:

  LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI

 • Page 77 and 78:

  vii. Mengadakan sesi taklimat pada

 • Page 79 and 80:

  laporan kepada Anggota Suruhanjaya

 • Page 81 and 82:

  petender sahaja yang layak bagi pen

 • Page 83 and 84:

  15.4.3.1.bPersekitaran AsramaTerdap

 • Page 85 and 86:

  15.4.3.2.bTahap KeselamatanTahap ke

 • Page 87 and 88:

  LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI

 • Page 89 and 90:

  Penyembelihan Senawang dan National

 • Page 91 and 92:

  (i) Commissioning telah dijalankan

 • Page 93 and 94:

  mencapai tahap kesuburan yang diper

 • Page 95 and 96:

  ayam yang lebih murah berbanding ji

 • Page 97 and 98:

  Bahagian 3 telah digunakan oleh En.

 • Page 99 and 100:

  Veterinar bagi program biakbaka(iii

 • Page 101 and 102:

  menjalani kursus ternakan puyuh pad

 • Page 103 and 104:

  memudahkan pengumpulan najis ternak

 • Page 105 and 106:

  kemahiran terhadap tatacara penguru

 • Page 107 and 108:

  pengiraan keperluan makanan telah d

 • Page 109 and 110:

  Pihak UPM Serdang memaklumkan bahaw

 • Page 111 and 112:

  dalam memantau setiap perkembangan

 • Page 113 and 114:

  kursus Kejuruteraan Teknologi Pembu

 • Page 115 and 116:

  iaitu melebihi 120 hari dari tarikh

 • Page 117 and 118:

  JKPAK bilangan 2 tahun 2011 telah m

 • Page 119 and 120:

  18.4.3.2 Tindakan Litigasi Selepas

 • Page 121 and 122:

  18.4.6.2 PemantauanSemakan Audit me

 • Page 123 and 124:

  ditetapkan. Semakan Audit selanjutn

 • Page 125 and 126:

  KWSP perlu membayar kos kerja permu

 • Page 127 and 128:

  KWSP juga memaklumkan skop kerja pe

 • Page 129 and 130:

  20.4.4.2.b20.4.4.2.cPemajak Gagal M

 • Page 131 and 132:

  21.4.1.1.b.iiiKemudahan Asas Tidak

 • Page 133 and 134:

  terpelihara dan tidak menimbulkan s

 • Page 135 and 136:

  LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI

 • Page 137 and 138:

  Akaun tersebut tidak boleh digunaka

 • Page 139 and 140:

  Tindakan Penambahbaikan:-(a) PERKES

 • Page 141 and 142:

  Perkara ini berlaku disebabkan kesi

 • Page 143 and 144:

  Manakala hanya 32 kes (26.67%) yang

 • Page 145 and 146:

  daripada pencen bulanan;(d) Bermula

 • Page 147 and 148:

  kuasa.yang tidak dituntut.23.4.4.1

 • Page 149 and 150:

  caruman Kerajaan dan dividennya ber

 • Page 151 and 152:

  25.2.4 Semakan Audit mendapati pema

 • Page 153 and 154:

  30.4.2.2.cKadar Kematian KambingMar

 • Page 155 and 156:

  membekal baka dan mendapatkan pengu

 • Page 157 and 158:

  LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI

 • Page 159 and 160:

  31.4.6.bHasil Buah Tandan Segar Lad

 • Page 161 and 162:

  KPSB pada tahun 2010 pada 19.4 pera

 • Page 163 and 164:

  32.4.1.4.b32.4.1.4.b.i32.4.1.4.cMar

 • Page 165 and 166:

  32.4.3.4.aPengurusan Kewangan - Pen

 • Page 167 and 168:

  DICETAK OLEHPERCETAKAN NASIONAL MAL

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...
bahagian pinjaman perumahan perbendaharaan malaysia - MPC
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 2002
laporan tahunan annual report - Gamuda Berhad - Investor Relations
Untitled - Jabatan Audit Negara
LAPORAN NILAIAN PRESTASI BAGI URUSETIA PPSM - Hrmis
laporan ketua audit negara badan berkanun persekutuan tahun 2005
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
Laporan Hari Audit Se-Malaysia , Hari Inovasi dan Persidangan ...
laporan tahunan 2008 - Media Prima Berhad
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
Laporan Dalaman - Securities Commission Malaysia
laporan tahunan - Tenaga Nasional Berhad
smidec-memulakan perniagaan - SME Corporation Malaysia
LAPORAN%20KETUA%20AUDIT%20NEGARA%202011%20-%20PENGURUSAN%20KEWANGAN%20&%20AKTI
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
Laporan PSC - Info Pilihanraya Malaysia
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
Laporan Tahunan Seksyen Lampiran - PIDM
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
LAPORAN - Jabatan Audit Negara
MANUAL PENYEDIAAN LAPORAN MAKLUM BALAS ...
maklum balas kerajaan terhadap laporan tahunan suhakam - bheuu
maklum balas laporan penilaian akreditasi sementara program ...