654 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com

654 zenbakia - Eta Kitto!

L I P O S U K Z I O A ■K O K O S P E A R E N E Z A B A K E T A ■B L E F A R O L A S E R ■B A R I Z E A KA K N E AT A T U A I A R E NE Z P A I N E NZ I M U R R E NL I F T I N G ■P E E L I N G ■C O U P E R O S I S ■( L A S E R ) ■( L A S E R ) ■O R B A N A K ■E Z A B A K E T A ■P U Z T U K E T A ■E Z A B A K E T A ■B O T O X ■D I E T E T I K A E T A N U T R I Z I O A ■M E S O T E R A P I A ■Z E L U L I T I S A ■B O D Y M O L D I N G ( L P G ) ■EsaiguzuzerbeharduzunKontsultatu gureFinantziazioaEgiguren, 6 - b ehea info@clinica-abontza.com www.clinica-abontza.comE USKO JAU RLAR IT ZAKO O S ASUN SAILAK BAIMENDUTAKO ZENTROA 20. C.2.1.1853 R.P.S. 196/07


EA-REN LOTERIAEusko Alkartasunak, urteroko moduan, Gabonetakoloteria salgai ipini du, 80.904 zenbakidun partizipazioekin.Alderdiko afiliatu eta lagunek salduko duteloteria eta, horregatik, taldeko arduradunekin lehenbailehenharremanetan ipintzeko dei egitendiete, loteria jaso ahal izateko.Domekan Debabarrenaeta Debagoienakoodol-emaileak Arratenbatu ziren, urteroko moduan25, 40 edo 50 alditan odolaeman duten kideei omenaldiaegin eta Kantabria jatetxeanelkarrekin bazkaltzeko. GipuzkoakoOdolemaileen Elkarteakaurten omendutako lagunakhauek dira: Angel ArturoBlanco, Gregoria Domínguez,Amaia Elizondo, AlejandraGallardo, Rafael Gallego, EstherGonzález, José AntonioJuárez, Ernesto Larrañaga,Fernando Larrañaga, Juan LuisLarrinaga, Carmen Lluvia, DavidLópez, Marian Martínez,Gorka Martínez de Lejarda,autuanMilagro Mendicute, Mari NievesRuiz de Arkaute, AngelSan Román eta Luis Mari Zubeldia(25 aldiz odola ematearren);Asun Aranberri (40 aldizematearren) eta AndrésEUSKERA PLANAK ENPRESETANUdalak, Ardatza programaren barruan, euskara planadiseinatzen edo garatzen diharduten Eibarko enpresentzatdiru-laguntzak emango ditu. Eskaerakazaroaren 17ra arte aurkeztu daitezke Pegoran, gainontzekodokumentazioarekin batera. Enpresa bakoitzakgehienez 2.000 euro jasoko ditu eta diru-laguntzahauek Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiakeskainitakoak osatzera datoz.SAN ANDRES AZOKARAKO IZEN-EMATEAAurten 30 urte beteko dituen San Andres azokanparte hartu ahal izateko izen-ematea zabalik dago.Interesa duenak Pegoran aurkeztu beharko du eskaera-orria,azaroaren 12rako. Txaltxa Zelaian 80bat postu ipiniko dira gure herriko patroiaren eguneaneta parte hartzen dutenen artean 2.000 eurobanatuko dituzte saritan.Odol-emaileen Elkarteak omenduakSaria Lazpiur eta TeknikerriKomunikazio berritzaileenari saria eman dioteBergarako Lazpiur enpresari, urriaren erdialdeanDonostian egindako Makina Erremintareneta Fabrikazio-Teknologien Kongresuan.Saria jaso duen proiektua Tekniker-IK4k Lazpiureraikuntza mekanikoen enpresarekin batera garatudu, inprimatutako zirkuituetan osagaiak txertatzekomakinaren diseinua optimizatzeko helburuarekin.Tekniker-IK4k enpresa arloan sormenabultzatzeko ekimenak garatzen ditu eta, horri jarraituz,azaroan ikastaro bi eskainiko ditu.Aurten lokala lortu dutela-eta, beste urtebatzuetan egindakoari jarraituz, PedroZelaia zenaren omenezko memoriala antolatukodute, kopinen-tonbola zabalduta. Antolatzaileekazaldu digutenez, “jakin badakigu ekonomiarentzatsasoi eskasa dela, baina HirugarrenMunduan lanean diharduten eibartarrek guk bainoGure herriko 27 odol-emaile omendu ditu Gipuzkoako Elkarteak.Pedro Zelaia memorialaIzaguirre, Gerardo Acha, GermánEreña, Manuel Pérez,Angel Güenaga, Juan Luis Lamariano,Juan Pedro Gonzálezeta Fernando Bordas (50 aldizematearren).egoera larriagoa biziko dutela pentsatzen dugueta, hori gogoan, dena prestatzeko indarra ateradugu. Beste behin, sekula huts egin ez digun gureherriaren eskuzabaltasunarengan ipini dugu gureitxaropena”. Kopinak zozketatzeaz gain, herrikodendetan oparitutako produktuak lortzeko aukeraizango du tonbolan jokatzen duenak.danon ahotaNEta orain?5Mundu mailako krisiekonomiadela-eta,ahotan dugun galderada. Eta orain? Zein daetorkizuna? Galdera bera erabiliaz,bainuko altzariak egitendituen enpresa handi batektelebistarako iragarki bat egindu. Enpresak izandako hazkundeekonomikoa agertzendu bertan, etxegintza sektoreanbabestuta.Enpresaren urrats bakoitzarenatzetik, beti ere galderaberdina jartzen dute, aurrerapausogehiagoren bila. Etaorain? Iragarkia amaitzeko,kontsumitzaile talde bat daenpresari galdetzen diona:eta orain?Izugarria da iragarki horreneta egungo egoeraren artekoparalelismoa... enpresarenkalterako. Orain dela hamarbat urte entzun nion honeniragarpena Jose Luis Sampedroidazle eta ekonomialariari.Gizaldi bakar batean ongizategizartera iritsi eta horrekinnahikoa izan ez dugula esatenzuen. Denok telebista, hozkailua,irakaskuntza eta osasunzerbitzuak lortu ondoren, ongizategizartetik hobe bizi nahiduen gizartera salto egin dugula.Eta lehenak muga definituakbaditu, bigarrena mugagabeada. Inor ez da ase telebistaeta auto handiagoekinedo etxebizitza gehiagorekin.Eta orain? Orain badirudisoluzioa handikerietan ibili etagehiegikeriak egin dituzteneidiru publikoa ematean dagoela.Oraingoan ere Sampedrojaunari entzun diot erantzuna:"Krisi honetan, behar izan deneantoki guztietatik irten dadirua. Goseteaz edo AfrikakoIHESaz ari bagara, ez dagoez diru ez borondate politikorik.Begira, horrela ezinda bizi!".Oier San Martin...eta kitto!/2008-X-31


6Danon ahotanAralar, Erisonoko lanekin haserreAlde eginAlde egin. Iritsi da unea.Ezin duzu horrela jarraitu.Ez zara bakarraeta ez zaude bakarrik. Denborakametsgaizto hau bazterbatera urruntzen lagundukodizu. Kemena ez zaizu falta,eta lagunak izango dituzu aurreraegiten laguntzeko prest.Ez da erraza izango baina ezzaizu damutuko.Alde egin. Atera zaitez korrika.Zeren zain zaude? Ez zinenezkondu irain eta oihuhoriek guztiak entzuteko. Ezzaitu maite horrela hitz egitendizunak eta zeuk ere ezin duzubera maitatu. Inork ez diozu jotzeko eskubidea eman,eta zuk ez duzu hori guztiazertan jasan. Ezta zaplastekoriktxikiena ere. Ez duzu ezerderrigorrez egin behar; ezinzaitu inork bortxatu.Alde egin. Ez zaitez gizonezkobatek akabatzen duenhurrengoa izan. Gaur horrelakobeste heriotza baten berrieman dute komunikabideek.Senarra, bikote ohia, oraindela gutxi ezagututako mutila...zerinporta? Uste duzuhorrek begirunerik izangoduela zurekin? Kontu honetanez dago gizarte-mailariketa edozeini gerta dakioke.Orain arte pasatu behar izanduzun guztia ikusita, zergatikuste duzu zuri ezin zaizulainoiz horrelakorik gertatu?Alde egin. Ez begiratuatzera. Ez duzu beldur edo lotsarikizan behar. Gu geu, zukezkutatzen duzun guztia sumatuarren, laguntzen ez dizugunok,lotsatu beharko ginateke.Horrelako albiste batirakurtzen dugun bakoitzean,geuk makurtu beharko genukeburua, zure egoera salatzenez dugunok.JorgeBeorlegiAralarrek prentsaurrekoaeman zuen eguaztenarratsaldean, Erisonokoindustrialdearen inguruan dueniritzia agertzeko. Mariasun Gartziazinegotziarekin batera RebekaUbera Aralarren Gipuzkoakobatzarkidea eta Fernando Heviaalderdi bereko hirigintza arduradunaizan ziren. “PSE-EE, EAJeta EAk osatzen duten UdalbatzakErisonon lurra berdintzekolizentzia onartzeak” eragindako irregulartasunakazaltzeaz gain, Aralarreko ordezkariek argi laganahi izan zuten ez daudela Teknikerrek bereproiektua garatzearen kontra, “baina ez Erisonon”eta Plan Nagusian jasotakoari helduta,“beste alternatiba batzuk kontuan hartzeko” eskaeraberretsi nahi izan zuten eta, bereziki, Ibur-Errekak eskaini ditzakeen aukerak aztertzea.“Lanek ingurumenarekiko errespetua ez dutelabermatzen” uste dute Aralarren eta, horregatik,“txarto hasitakoa geratzeko eta hileko azkenplenoan gaia aztertzeko” asmoarekin mozioaaurkeztu zuen Udalean, “baina hara non, zur etalur geratu gara urrian plenorik izango ez delaesan digutenean, aztertu beharreko gairik ezomen dagoelako. Erabat ulergaitza”.Lizentziaren emakidan antzeman eta salatudituzten irregulartasunak gogora ekarri nahi izanArantzazu Gaur Fundazioakmartitzenean,azaroaren 4an, Arantzazuberritzeko egitasmoaEibartar bat Gran Hermano-nTelecinco kateko Gran Hermanoreality-an sartu berriden Lizfanny lehiakidea eibartarrada. Dominikar Errepublikanorain 24 urte sortutako modeloalehiaketako 10. ediziokokasting-a osatzera sartu da eta,berak dioenez, oso argi daukalehiaketara aurkezteko arrazoia:aurkeztuko du Portalean,19.30etatik aurrera. Orbubeteinguruko iraupena izangoduen aurkezpena Iker UsonekEzkerretik hasita, Mariasun Gartzia, Fernando Heviaeta Rebeka Ubera Aralarreko ordezkariakeguaztenean egindako agerpenean.zituzten agerpenean: “Besteak beste, lanek urbanizazioproiektuaren zati bat osatzen dute,baina lur-mugimendurako lizentziarekin kamuflatutadaude, bi horien tramitazioa oso ezberdinada-eta. Behin-behineko erabilerarako tramiteaegin da, benetan behin-betiko erabilera aurreratzendabiltzatenean, nekazal-lurra hiri-lurbilakatzen eta bete beharreko prozeduraksaihesten eta ezinbestekoa den ingurumenareninguruko eragina aztertu barik”.Horren aurrean, 72 orduko epean OhizkoOsoko Bilkura deitzeko eskaera aurkeztu duteUdalean, “bestela, gure oinarrizko eskubideakdefenditzeko epaitegietara jo beharkodugu-eta”.Arantzazu berritzeko proiektuaren aurkezpena“Espainiako telebistan sartu nahidut eta GH horretarako pasaporteada”. Munduko hainbat herrialdetanmodelo gisa laneanjardundakoa da Liz eta, GHkowebgunean berari buruz zabaldutakoarenarabera, aurretik ereeginak ditu telebistan tartea aurkitzekosaiakerak.eta Pello Zabalak egingo duteeta, bideoa eskaintzeaz gain,informazio-txostena banatukodiete bertaratzen direnguztiei. Azaroaren 8an, berriz,Arantzazun ekitaldi biizango dira, 10.30etan GandiagaTopagunean eta12.30etan, berriz, basilikan.Arantzazu Gaur Fundazioa GipuzkoakoForu Aldundiak,Oñatiko Udalak, Mondragontaldeak eta Frantziskotarrenanaidiak osatzen dute.EKHI BELAR...eta kitto!/2008-X-31


ORAIN DELA1998-X-30251. ZKIA.10 urteNuria Lopez de GereñuLegebiltzarrera juan zan.Estaziñuan bota eben etxia.danon ahotaNEusko Legebiltzarrerako hauteskundietan, EAJklortu zittuan boto gehixen (4.416), PSEri aurria hartuta(4.044). Alderdi nagusixen atzetik geratu ziranEH (3.379), PP (3.298), EA (1.966) eta IU (760).Aukera inmobiliarixak Arraguetan eta Estazinuanzegozen etxiak bota eta barrixak egitteko baimenajaso eben. Perez Egea aspaldiko dendia zeguantokixan egin zittuen bi bloke barrixak.Maider Castillo Eibartarrak-eko foballarixak Japonerajuan zan, herrittik kanpo bere lehelengo esperientzian.Takarazuka Bunnys taldian jokatueban hiru hillabetetan etxera bueltatu aurretik.Euskal Herriko musika eskolen alkartiek sortutakoOrkesta Sinfonikuan sei eibartar sartu ziran:,euretako bi, Zoraida Dominguez eta Victoria RodriguezA maillan eta beste laurak B maillan.7Badihardugu eta ...eta kitto!elkarteen arteko hitzarmenaAstelehenean elkarri laguntza ematekohitzarmena sinatu zuten Badihardugueta …eta kitto! euskaraelkarteek. Argazkian ageri diren Asier SarasuaBadihardugu elkarteko presidenteaketa Juan Barahona …eta kitto! Euskara Elkartekopresidenteak sinatu zuten hitzarmenakjasotakoari jarraituz, …eta kitto!Euskara Elkarteak orain arte egin izan dituengrabazioen kopia bat emango dio BadiharduguEuskara Elkarteari, grabaziookEibarko Ahotsak herriko fonotekan txertatuAsier Sarasua eta Juanito Barahona sinatzen.ahal izateko eta aurrerantzean egingo direngrabazioak, berriz, baliabide teknikoegokiak (mikrofonoa, bideokamera…) erabilizegingo di eta egindakoaren kopia batBadihardugu Elkarteari emango dio.Badihardugu Euskara Elkarteak, berriz,Eibarko ahozko ondarea jasotzeko baliabideakeskainiko dizkio …eta kitto! EuskaraElkarteari (datu-basea, galdetegia, gai-kodeaketa materiala interneten jartzeko onlinesistema eta beste hainbat) eta, horrezgain, Eibarko Ahotsak fonotekako materiala…eta kitto! Euskara Elkartearen eta aldizkariareneskura jarriko du, ahozko ondareahedatzeko proiektuetan erabil dezaten.1953an jaiotakoen bazkariaUrriaren 18an elkartu ziren argazkian ikusten dituzuenak,aurten 55 urte bete edo beteko dituztela ospatzeko. Urteberean jaiotakoen bazkariak gero eta ugariagoak dira gureaneta arrakasta handia izaten dute. Izan ere, aspaldian ikustenez diranak batzeko aitzakia polita izaten dira horrelakoak.50 urtekoen bazkariaAurten 50 urte bete edo beteko dituzten eibartar talde politabatu zen zapatuan, urriaren 25ean, eguna jai-giroan pasatzekoasmoarekin. Taldearen argazki dotorea atera eta gero,txikiteoan ibili ziren, Arrate hotelera bazkaltzera joan aurretik.Esan beharrik ez dago primerako giroan eman zutela eguna....eta kitto!/2008-X-31


EKHI BELAR8Auzorik auzo13 urteko ibilbidia beteko dau Beheko TokikBeheko Tokia Karmen kalekojubilau etxia zabalduzala 13 urte betekodira azaruan eta, hori ospatzeko,hainbat ekitaldi berezi preparaudittue datozen egunetarako.Azaruaren 11n (martitzena)ekingo detse programaziñoberezixari, eguardi partian hasikodan toka eta igel-toka txapelketarekineta arratsaldian,barriz, kartetan egitteko aukeriaeukiko dabe hala nahi dabenak,mus eta tute txapelketarakoizena aldez aurretik emonda.Hurrengo egunian, eta mahaijokuekinjarraittuta, kina berezixaegingo dabe arratsaldeosuan, sari bikoitzekin. Eta azaruaren13rako, barriz, ikuskizunberezixa antolatu dabe BehekoTokiko arduradunak: txokolatejanaeskinduko dabe zentruan,opillekin lagunduta eta merixendiahartu ondoren CorradoMasacci txotxongillogilliakemanaldixa eskinduko dau.Ekitaldixekin jarraittuta, azaruaren14an kafitesnia eta pastakbanatuko dittue, fado emanaldixarihasieria emon aurretik:Ventos de Saudade taldiak Portugalaldian tipikua dan musika-estilokodoiñuak eskindukodittu. Eta programaziñuarekinamaitzeko, azaruaren 15ianKarmengo Amaren parrokixanhildako bazkide guztien arimenaldeko mezia ospatuko da12.00xetan eta, ondoren, BehekoTokian piskolabisa emongodabe.Masacciren txotxongillo bat.Ardantzako behin-behiñeko apeaderua martxanArdantzako behin-behiñeko tren-geralekua martxandago aurreko asteko eguaztenaz geroztik.San Andres pasialekuan, ohiko geralekuan barrixaeraikitzeko egitten diharduen biharrak dirala-eta,datozen 15 hilliotan behin-behiñeko geralekua erabillibiharko da. Ardantzako etxe barrixen parian dago geltokibarrixa eta aurreko geralekuak eskintzen zittuan zerbitzuberberak eskintzen dittu. Horrez gaiñ, eta obra berareneragiñez, udaletxiaren atzeko aldian eguan autobusgeltokixa be tokiz aldatu bihar izan dabe, San Juan kalera(Vivaldi taberna parera).Untzagako zentrosozialaren 8. urteurrenaUntzaga Guztion Etxea Elkarteazabaldu ebela 8 urtebeteko dira egun batzukbarru eta, horren harira,hainbat ekitaldi antolatu dittue:azaruaren 7xan, 17.30xetatik aurreramoda-desfilia egingo dabejubilauak. Gaztañerre egunian(azaruak 10), barriz, bazkidierigaztañak banatuko detsez18.00etatik aurrera. Baiña programaziñuaez da hortxe amaittuko.Egun batzutako atsedenaldixarenondoren, azaruaren 22xan SanAndres elizan mezia, aurresku etaguzti ospatuko dabe, 12.30xetatikaurrera, hil diran bazkidiak goguan.Jarraixan, omendutako bazkideeta famelixakuendako piskolabisaeskinduko dabe Untzagakozentruan bertan; 14.00etan ArrateHotelian bazkarixa hasiko daeta bazkalostian omendutakobazkidieri oroigarrixak eta plakakbanatuko detsez. Amaitzeko,dantzaldixa eukiko dabe.Moda-desfilia egingo dabe aurten be Untzaga Jubilauen Etxekuak.Azaruaren 7xan izango da ekitaldixa.AMAIA JAIOAKONDIAAlbaitari ZentroaJulen Arano / M a Jesus BlancoBittor Sarasketa, 12☎ 943 12 74 15...eta kitto!/2008-X-31MUGICA●●●●●●GASA ETA ITURGINTZAALTZARI ETA OSAGARRIAKBAINUONTZIAK etaHIDROMASAJERAKO KABINAKHANSGROHE GRIFERIAAIRE EGOKITUAZORU ERRADIATZAILEAiturgintzaS a n J u a n 1 5 - b e h e aTfnoa. 943 201 030 / Faxa. 943 207 224LORADENDA– Lora eta landare naturaleta lehorrak– Ezkontzetarako lorakSan Juan, 1 ☎ 943 20 33 29 EIBAR


kaleko inkestA 9Bakotxak beraren herrixapolittena eta ederrena dalapentsatzen dau; normalianbehintzat. Holan, kanpokobatek hortan arrazoia emotenbadetsu, harrotasunahaundixagua da. Ba EuskalHerrixa toki zoragarrieta edarra dala pentsatzendozuenok, badakazue aitzakixaburua altxatzeko. Izan be,‘The Times’ egunkarixak eta‘Lonely Planet’ biajieri buruzkoargitalpenak esan dabe EuskalHerrixa munduko bigarrendestino onena dala. Zein da,ba, lehelengua? Tasmaniako‘Suen badia’. “Olgeta, eguzkixa, kultura eta edertasunarenkoktela da Euskal Herrixa”, ‘The Times’ eta ‘Lonely Planet’-enerreportajien iritziz. Holan, Piriniuetako bistak, BilbokoGuggenheim museua, Donostiako gastronomixia, Bermeoeta Lekeittio moduko arrantzale herrixak, eta Mundakakohondartza surferua azpimarratzen dittu argitalpenak. EuskalHerrixaren atzetik, Txileko Chiloe artxipielagua, TailandiakoKo Tao isla, Frantziako Languedoc-eko zonaldixa, Laoseko NamHa espazio naturala, Hawaiko Isla Haundixa, KolonbiakoSan Andres eta Providencia islak, Norbegiako Svalbardartxipielagua, eta Txinako Yunnan kokatzen dittu argitalpenak.Oscar López25 urte, ikasliaLeku askotan egon izan naiz, baiñaEuskal Herrixan moduan iñun bez. Tasmaniadala destinorik polittena? Ez dotuste. Euskal Herrixa moduan ez dagobesterik, ez lanerako, ez ezertarako.Danetarik dago hemen: hondartza,mendixa eta, noski, jendia.Margarita Alvarez37 urte, sukaldarixaEgixa esan, ez dakitt zer esan. Gitxi bidaiatudot munduan zihar zeozer esanahal izateko, baiña Euskal Herrixa osopolitta dala begittantzen jata. Egonnaizen lekuetatik polittena ez bada,polittenetarikua dala esango neban,baina egixa esan, ez naiz munduanzihar asko ibilli holako zeozer esateko.Carmelo Rosales74 urte, jubilauaEz dot uste Euskal Herrixa baiño lekupolittagorik daguanik munduan, haupolittena da-eta! Espaiñiako iparraldiaoso politta da; bestela be badagoz lekuedarrak, baiña Euskal Herrixa moduanbat bez. Ni 50. hamarkadan etorrinintzan hona eta neretako zoragarrixada.Izaskun Narbaiza38 urte, administratibuaBa ez. Ez naiz Euskal Herrittik kanpo bidaiatzeraasko urten, Espaiñian ziharbai, baiña osterantzian hamen ibillinaiz. Hamengua izanik, zer esango dotba, neri ikaragarri gustatzen jata EuskalHerrixa eta aukera asko eskaintzen dittu(mendixa, hondartza, museuak…).Toki zoragarrixan bizi gara!Ezagutzen dozuEuskal Herrixa baiñoleku polittagorik?EGOITZA NAGUSIABidebarrieta 20 - behea- Pin-ak- Metxeroak- Kamisetak- Boligrafoak...☎ eta faxa: 943 70 14 97PUBLIZITATE ARLOKO etaENPRESETAKO OPARIAKArmagin 3 - beheaPubli.resa@euskalnet.net● Tanatorioa eta Errausketa labeaElgoibarren (Sigma poligonoan).● Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak● Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak● Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu● Nazio eta Nazioarteko trasladoakMugicaEhorzketaFuneuskadi taldeaT E L EF O N O A ( 2 4 O R D U)9 4 3 2 0 1 9 5 1...eta kitto!/2008-X-31


Bazkide, ekarrizuzlagunak beLuzia da oindiokan be Eibarreneuskeriari egittekegeratzen jakon bidia, baiñaurtetik urtera ...eta kitto!Euskera Elkartea indartzen juanda, gero eta lan-esparru gehixagobetetzen dittu. Hori danorieguneroko biharrarekinlortu da, baiña, gaiñera, alkartiaklaguntasun eskertu eziñaeuki dau urte guzti horretan,bazkidiak eskindu detsen sostengua.Eta horrek danok eskertzenhasteko, hamendik aurrera…eta kitto!ko bazkidiakbetidanik euki daben deskontueri(Merkekitto-n iragarkixa,zorion-agurra edo aldizkarixaneskelia jartzerakuan eukitzendaben %20xa), bestelakuak begehittuko detsaz alkartiak. Baiña,gaiñera, bazkide guztiakbatzeko aitzakixa, egun haundixasortzia erabagi da: bazkidienjaixa.Eta hori danori adieraztekoeta batzeko irudi bat erabiltziaerabagi dau …eta kitto!k: euskeriarenarbolia. “Euskeriarenarboliak hosto asko dakaz Eibarren.Hain zuzen be, …eta kitto!renarboliak 700 orri dakaz,beti laguntzeko prest daguazen700 bazkide. Baiña hori indartzia,bazkidia eta elkartiaahalik eta gertuen egotia osogarrantzitsua da guretako,gaur egun arbolia osatzen dogunorrixon arteko hartuemonasendotu eta orri gehixagoEuskera Zerbitzuak sailletik hainbat enpresatan euskera planakkudeatzen dittu elkartiak, Eibar Foball Taldia adibidez.Patxi Perezek girotuko dauazaruaren 22ko jaialdixaArmeria Eskolan.HOSTOZ HOSTO ...ETA KITTO!RENARBOLA BETEKO DAHostoz hosto, sosiguzsosiguz egitten diragauzak; igual pasatzenda euskeriarekineta gure hizkuntzarenindartzia be holanegingo dogu, danonartian, pausuz pausu.1992xaz geroztikdihardu biharrian ...etakitto! Euskera Elkarteak,sortu zanetik bazkidienlaguntasunarekin aurreraegitten, eta holansegitzen dau. Horrekpertsonok egitten dabenbiharra izugarriinportantia da eta horibe alde batetik eskertueta bestetik ospatubiharra dago. Datozenhilliotan alkartiakbazkidiendako aproposantolatutako ekimenaketa promoziño berezixakipiñiko dittu martxan,tartian bazkidiendakotxartel propixuaeta azaruaren 22xanArmerixa Eskolanegingo dan jaialdihaundixa.batzeko bihar haundixa egittekoprest gagoz, eta horretanlagunduko deskue gure bazkidiak”,azpimarratzen daben alkartian.…eta kitto! Euskara Elkartea1992. urtian sortu zan, izen berekoaldizkarixaren kudeaketiahartu eta lan esparru barrixaksortzia erabagi zanian. Orduandikbihar batzuk alde bateralaga bihar izan dira, etabarrixak sortu. Baiña gaur egunasko dira alkartetik egitten diranak:Berbetan, euskaldun barrixendakoprogramia; hizkuntzazerbitzuak, enpresetan euskeraplanak kudeatzeko sailla;Txikitto! umien hillebetekarixa;Illunabarrian hitzaldi ziklua; Bixamonasanjuanetako argazkibildumia; Kittonbolia; Ipurterreipuin lehiaketia; Berbia Emonhitzarmenen kudeaketia; GidaKomertziala; Itzulpengintzazerbitzua; herriko jaixen bueltan,Arrateko bertso afarixa,San Juan sua, herri kiroleri lotutakoEuskal Jaialdixa, San Andresbertso paper lehiaketia,San Andres bertso jaialdixa etaAratostietako play-backa, bestiakbeste; …eta kitto! Astekarixa;diseiñu-lanak; Kirolkitto!kirol ekitaldixa… “Egunerokotasunianbihar haundixa daukagu,aspertzeko denpora gitxi,baiña kontutan euki bihar dahori danori bazkidiak emotendeskuen indarrarekin egittendogula; eurak gure proiektuansiñesten dabelako, kuotia pagatzendabelako, instituziñuenaurrian 700 hostoko arboliagarala esatiak dakan indarrakinegitten dogulako aurrera etaeuren laguntasun zuzena biharizaten dogunian, beti erantzutendabelako”, argittu deskuealkartian.Bazkidiak azaruaren 22xandake alkartiarekin zita‘Hostoz hosto, jantzi arbola’lelua erabilliko dau datozen hilliotanalkartiak eta horren inguruanantolatuko dittu ekimenak,“eta bihar dan moduanhasteko, lehelengotik erabagibi hartu dira: Pirritx, Porrotx etaMari Motots-ek eskinduko daben‘Piratak’ ikuskizunerako...eta kitto!/2008-X-31


geure gaiA 11sarrerak modu esklusibuan salgaiipiñi dira bazkidiendako astehonetan bertan eta datorrenastian be hala salduko dira.Paillazuen emanaldixa izangoda …eta kitto!k azken urtiotanantolatzen dittuenen artianjende gehixen erakartzen dabena.Antolaketia aldatziak buruhaustebat baiño gehixagoekarri desku, baiña gure bazkidiakhori eta gehixago merezidabela pentsatzen dogu. Bestalde,jai haundixa egittia pasaujakun burutik eta lehenbailehenegittia erabagi genduan,baitta horretarako eguna aukeratube: azaruaren 22xa”, azaldudabe …eta kitto! EuskaraElkarteko arduradunak.Armerixa Eskolan egingo da…eta kitto! Euskara Elkartekoegun haundixa: “Danak batu,ondo pasau eta hurrengo urtietanerrepikatzeko modukoeguna sortzia da gure helburua.Ahalik eta bazkide gehixenbatzia nahi dogu eta, horretarako,leku eziñ aproposaguada Armerixa Eskolia. GaiñeraArmerixa Eskolaren aldetikproposamenaren aurrianizan daben jarreria eta eskindutakolaguntasuna eskertu bihardogu”, diñue.Eta guzti horretarako, bazkidiendakoegun haundixa izateko,eta lagun barrixak egittekobe, bazkide bakoitxak beste laulagun ekartzeko aukeria eukikodau: “Ez genduan ekitaldi itxixaegitterik nahi; bazkidiak ezdaukagu zertan aurretik elkarezagutu; beraz, etortzera animatzekoeta lagun barrixak egittekoaukeria aprobetxau etanorberak beran aitta, ama, seme-alabaedo laguna gonbidatzekoaukeria badaka”. Sarrerak…eta kitto!-n dagoz salgai honezkero,20 eurotan nagusixendakoeta 15 eurotanumiendako. Izan be, edadeguztiendako eguna preparatzianahi izan dabe alkartian: “Gurebazkide gaztienak bederatzi hillebetebaiño ez dakaz, nagusixenaklarogeittik gora; hori ikusittaeta edade guztietako jendiaanimatzia nahi dogula jakinda,paillazuak, puzgarrixak,taillarrak, mus txapelketia, PatxiPérez eta konpaiñia, Jainagatrikitilarixak, erakusketia etafutbolin txapelketia uztartziaerabagi dogu”.Eta eguna aillegatzeko oindiokanhillebetetik gora faltabada be, bazkidieri abiso inportantiabidaltzeko aukeria aprobetxatunahi dabe alkarteko arduradunek:“Egun haundi horretanez da jatekorik faltauko,piskolabisa eta bazkarixa egingodittugu-eta. Baiña bazkarixa‘catering’ zerbitzu baten bittartezantolatu dogu eta, horregaittik,etorriko dan jende kopuruaaldez aurretik ezagutzia oso inportantiada guretzako. Sarrerakeziñ izango dira egunian bertanerosi, aldez aurretik esan bihardogulako zenbat jende batukogaran. Horregaittik jendiaridenporiarekin ibiltzeko eskatunahi detsagu, txartela erostekoasmua dakanak azken egunerarteez itxoitteko”.Urte amaiera aurretik, elkartekobazkide bakotxak norberarenetxian jasoko dau Topakidetxartela. Hori eukitta deskontuaketa aukera bereziakeukiko dittu, denporiarekingero eta gehixago gaiñera.Baiña ez Eibarren bakarrik, Topagunekobeste elkarte batzukbe sortuko dabe Topakidetxartela eta, horri esker, geroeta gehixago izango dira txartelberezi horrek eskinduko dittuanbentajak.Urte inportantia benetanaurtengua …eta kitto! EuskaraElkartiarendako. …etakitto!ren eta euskeriaren arboliaindartzia dake helburu, gaureguneko hostueri eskerrakemon eta elkartia indarberritzia;horretarako aisialdixa,biharra eta indarra batzia erabagidabe eta datozen hilliotanbarri gehixago sortzeko etaemoteko asmua daka Urkizu11n bulegua dakan alkartiak.1991n etaratako fotografixan ikusi geinkez ...eta kitto! Euskara Elkartiaren sorreran parte hartu eben lagunak.Libe Sarasua Gastesi(IKASTOLAKO ANDEREÑOA)Urriaren 23an hil zen, 62 urterekinGu re atsekabea eta elkartasuna adi erazinah i diegu haren senide eta lagunei....eta kitto! Euskara Elkartea...eta kitto!/2008-X-31


12Gaztekittoteen-ajeak“Kirola giro onean egiteaeskertzen da”- Noiztik zabiltza errugbian?Iaz hasi nintzen jokatzen,hobeto esanda, ikasten. Izanere, aurten hasi gara txapelketajokatzen Arrasateko taldearekinbatera.- Nola animatu zinen rugbianizena ematera?Miren Arriolak animatu zigunnesken errugbi taldea sortzeko.Orain dela 10 urte deseginzen nesken taldea berreskuratunahi zuen. Holan,klubarekin kontaktuan ipini,entrenatzaile bat lortu genuen(Igor Sendino) eta koadrila politaanimatu ginen probatzera.Taldekideen arteko giroa onada, horrela, 11 lagunek jarraitzendugu ordutik.Ainara LetonaEibarko nesken rugbitaldeko jokalarietako batda. 28 urteko neskahonek azpimarratzen dutaldean bizi den giro‘majoa’, eta herrikonesken artean errugbiazabaltzea nahiko luke.- Aurten Arrasatekoekinbatera zabiltzate taldean.Zer moduz?Iaz ere eurekin asteanbehin entrenatzen genueneta oso harrera ona egin ziguten.Gure helburua ikasteazen eta eurak beti egon diralaguntzeko prest.- Zer esango zenieke herrikoneskei rugbian izenaemateko?Ba kanpotik ikustea edobarrutik sentitzea oso ezberdinadela, eta beldurrik izanez dezatela, foballean bainolesio gutxiago daudelako.Gainera, oso giro ‘majoa’ dagotaldean eta kirola horrelaegitea asko eskertzen da.HIRU HILABETEKO E“inoiz lorik egiten ez“New York, New York” zioen FrankSinatraren kantak. Etxeorratzen hiria,‘Sagar Handia’. ‘Inoiz lorik egiten ezduen hiria’. Hip-hop eta punkarensorlekua. Milaka filmeren eszenatokia,Woody Allenenak barne. Finantzazentro global nagusia. Manhattan,Brooklyn, Queens, Bronx eta StateIsland auzoen hiria. Bizilagun gehiendituen Estatu Batuetako hiria,8.200.000 zehazki. Horien arteanegon da, azken hilabete bi eta erdianIdoia Bustinduy eibartarra.Hemen kontratuaamaitu zitzaidan etaingelesa ikastekomomentu ona zela pentsatunuen”. Esan eta egin. Maletakprestatu eta New Yorkerabidean jarri zen Idoia Bustinduyekainean. Kazetaria dabera, ETB 1-eko ‘Bertatik Bertara’saioan aritutakoa, eta hirihandiak maite ditu. “Unibertsitateanikasten nengoenean,Erasmus bekari eskerParisen egon nintzen denborabatez. Ikaragarri gustatu zitzaidaneta, ordutik, hiri handibatean berriz ere bizitzeko‘monoa’ neukan”.IDOIA BUSTINDUYariesLepoa hobeto zaindu ezazu, estulhoriek ez baitira seinale oneta!Egia esan, eguraldi honekzoratu egiten gaitu. Bero sargorienetikhotz latzenera pasatzengara egun gutxitan. Horrela, normalada gaixotzea.taurusJendea hobeto ezagutu beharkozenuke euren atzean gaizkiesakaibili aurretik. Izan ere, datorrenastean pertsona batek aurpegirabotako dizu hori, eta zuk buruamakurtu eta arrazoia eman besterikezin izango diozu.geminiIritsi da asteburua, azkenean!Gogo handia zeneukan, ez naizharritzen, ez duzu oso aste onapasatu. Beno ba, badakizu,orain atsedena hartu, pilak birkargatueta datorren astea gogotsuhasten saiatu zaitez....eta kitto!/2008-X-31horoskopoacancerZure umore aldaketek ez daukateparekorik. Irrifartsu eta alaizaude eta bost minutura haserrebetean jartzen zara. Gehiagokontrolatu beharko zenuke hori,ezta? Jendeak, bestela, ez dunahi izango zurekin berba egin.leoZure buruan markatutako lerrohori zeharkatzera animatuko zara.Pentsamendu txarrak atzeanlaga eta ausardia osoz zuk zehaztenduzun bidea jarraitukoduzu. Hori bai, ez da atzerabueltarik egongo.virgoGau alaiek badakizu zer dakarkiten.Burukomina, goragalea,nekea… baina, merezi izaten duaskotan, ezta? Ahal duzun bitartean,gauak ahalik eta gehienaprobetxatu beharko zenituzke,gero ez damutzeko.libraKaletik zoazela, gora begiratueta ez dituzu gabonetako argiakikusi? Bai, hala da, gabonetakoargiak. Uda atzean utzi berri dugueta gabonen kontuekin gabiltzaorain. Luzeak egingo zaizkizuhurrengo hilabeteak.scorpiusEzin duzu gehiago. Pikutara bidalikozenuke, baina ez dakizunola. Modu batean baino gehiagotansaiatu zara, beti zeharka.Zergatik ez duzu probatzen gauzakaurpegira esanez? Horrelaulertuko du, seguru.sagittariusInformatika ez dago zure aurka.Ez zara oso ondo moldatzen berarekin,eta kitto, ez dago besterik.Bill Gates gorroto duzu, bainaurte biko ume batek ordenagailuarensagua ederki maneiatzenbadu, zuk zergatik ez?capricorniusHurbil daukazun pertsona batekinduzun harremana txarrerajoango da. Berak egindako gauzabat ez zaizu batere gustatukoeta barkatzen baduzu ere, zuenbion arteko harremana ez daberdina izango.aquariusUlertzekoa da eskiatzera joatekoduzun gogoa; baina lasai, hotzabadatorrela igartzen badaere, oraindik goiz da elurretarajoateko. Ez baduzu nahi, behintzat,belarra jatea erortzerakoan.Zuria/berdea, zuk erabaki!piscisDiru aldetik ez zabiltza batereondo. Lagunei dirua eskatu diezueta etxean nahiko haserredaude gastatzen duzunagatik.Ordua da gastu horiek erregulatueta poltsikoa poliki-poliki betetzenjoateko.


GONALDIAduen hirian”IDOIA BUSTINDUYFrantsesez ederki moldatzendenez, ingelera landunahi izan zuen New Yorkekoegonaldi honekin Idoiak.“Hango unibertsitatean ingeleraikasten ibili naiz, besteakbeste. Izan ere, goizean klaseetarajoaten banintzen ere,gero egun osoa nuen edozergauza egiteko”.“Askatasuna”Hain hiri handia izanik, tokiasko geratu zitzaizkion Idoiariikusi gabe, hala ere, galdu ereez zen egin. “Metroa erabilizeta orientazio pixka batekin,ondo mugitu zaitezke NewYorken”. Handia izateak “askatasuna”ematen duela aitortzendu Idoiak, “ezberdinada”. Gainera, ‘inoiz lorik egitenez duen hiria’ dioen esaeraegia dela aipatzen du Idoiak.“Edozein ordutan aurki daitezkegauzak zabalik eta jendeaere etengabe mugitzen da”.Bestetik, New Yorkeko biztanleriarenbarnean dagoen nahasketaazpimarragarria deladio Idoiak. “Oso erraz integratzenzara bertan, herri askotakojendea dago, asiar kopuruhandia, eta bereharala bertakotzenzara jendearen zabaltasunariesker”.Alkoholik adingabekoei?Tantarik ezSentsibilizazio kanpaina ipiniko du martxan Udaleko Gizartekintzasailaren barruan dagoen Drogomenpekotasunei aurreegiteko zerbitzuak, goiko leloari jarraituta, Eusko Jaurlaritzarenlaguntzarekin. Kanpaina ostalaritzan, supermerkatuetaneta alkoholdun edariak saltzen dituzten lokaletangaratuko da, 18 urtetik beherakoei eta legean agintzenduenari jarraituz, alkoholdun edaririk ez saltzeko. Udalakorain urte bi hori arautzen duen legea gogoan izatekokanpaina egin zuen, hainbat kartel banatuta eta oraingoanEusko Jaurlaritzak ateratako kartelak zabalduko dituzte, udaltzainenbitartez.Bizi-kalitate txarragoaBertako bizi-kalitatea, bestalde,hemengoa baino txarragoadela uste du Idoiak. “Aukerakbadituzu oso ondo, bainabestela ez dut uste ondopasatuko zenukeenik han”.Beste alde batetik, amerikarreiburuzko topikoak apurtu egitendirela dio. “Jende oso lodiasko ikusiko nuela uste nueneta ez da hala izan, denetarikojatetxeak daude”.Ingelesa ikasteaz gain, turismoaegiteko aukera izan dueibartarrak. “Philadelphia etaWashingtonen egon naiz, etaNew Yorkeko hainbat guneikusi ahal izan ditut. Hala ere,niri gune ez-turistikoak gustatuzaizkit gehien”. Aipatzekoadela dio, gainera, hirian dagoenturista kopuru handia. “Dolarrarenjaitsiera nabarmentzenden seinale izan daiteke;hala ere, ez nuke esango gauzakmerkeak direnik, ezta gutxiagoere”.Indalecio Ojanguren sariaIngelesa ikasi, turismoa egin,kultura berri bat ikasi eta hirihandi batean bizitzeko aukeraemateaz gain, argazkilaritzakoIndalecio Ojanguren saria irabaztekobalio izan dio IdoiariNew Yorkeko egonaldiak. “Metrobarruan ateratako argazkiaizan da saritua. Egia esan, gauzabitxiak pasatzen ziren bertan,oso kuriosoa zen”.13gaztekittOSan PedroPasa den aleko zutabeanPatxi López eta Teokonparatu nituen. Anderrekidatzi zidan, ostiraleanbertan. "Errespetu faltabat iruditzen jata Teorekiko,gure haurtzaroko heroi batpolitiko batekin konparatzia".Akaso arrazoia izangodu Anderrek, eta badaezpadabarkamenak Teori, irainduasentitu baldin bada.Baina benetan zuzendu behardudana, Anderrek berakbidalitako mezuaren bigarrenzatiak zekarren. "BañaSant Pedro Sancti Tomasekinkonfundidu al dozu?".San Pedrok Zeruko ateazaintzen zuen bezela, hemendiknire akatsei ere ateakireki nahi dizkiet, Patxirenproposamena irekitakoateaz jaso dudan bezalaxe.Agerian geratu da norainoiristen den nire ezagutzaebangelikoa. Lotsatu eginnaiz, are gehiago ikastetxeerlijioso batean sei urtez ibilianaizen aldetik. Santo Tomaszen aipatu nahi nuensantua. Askorentzat, txorizoekinlotzen duten santuabaino ez da Santo Tomas.Eta afirmazio honekin ezdut esanahi inpliziturik bilatugura.Tira, edukiarekin ados ezdagoenik ere etorri zait.Oierrek bota du bere iritzia,eta horrela bukatu: "azkeneanMendarora joan beharkogara bizitzera eta Eibarreraetorri ospitalera". Oierrengogoetek beti eramatennaute nik pentsatutakoei bigarrenbuelta bat ematera,eta agian arrazoia izangodu. Mendaron A8tik irteerabalego, maiztasun handiagozbaleude autobus etatren zerbitzuak... zertarakoOspitalea Eibarren? Uf, zertarakoemango nion Patxirinire babesa birritan pentsatugabe? San Pedro, irekizkiguzugogoetarako ateak.Aztertu dezagun zer denbenetan behar duguna.JosuMendikute...eta kitto!/2008-X-31


14GaztekittoNin_neu talde eibartarraarituko da gaur ElgetakoEspaloian, Danbakarenbigarren kontzertuanBurua ederki astintzeko aukeraZapore ona utzi bazuen lehen kontzertuak,Danbakako hirugarren ediziokobigarren saioaren aurreiskuspenaez da txarragoa. Elgetako Espaloianduela aste biko doinuak oraindik guztizjoan gabe, soinu gogorrak hartuko ditugaur. Burua ederki astintzeko doinuak!Lau talde eta rock-a edonor asetzekobeste. Rock-aren esentzia zabal lantzenduten bi. Ni-neu eta Adi Holden. Lehentaldea, eibartarra da, Danbakan aritukoden lehen talde armagina. Biek ala biek,gitarren doinu eta teklatuarekin ondoaberastutako rock-a lantzen dute.LORD WITCH / BergaraBergarako laukote hau 2004an sortu zen, eta ordutikhona oso argi izan dute euren jomuga heavy metalmelodikoa edo power metala dela. Hainbat aldaketaizan badituzte ere, Iker, Jorge (eibartarra) eta Eugekhasieratik dihardute proiektu horretan. Horiei Eugeniobatu zitzaien. Gazteleraz abestutako kantuetanoso presente daude ahots argi eta melodikoa, gitarrariff indartsuak eta baita bateria erritmo gogorrak ere.NI_NEU / EibarNi_Neu talde askotan (Kafha, Jak...) ibilitako Aitor Sologaistoamusikari eibartarraren proiektua da.2003an hasi zen ideia horri forma ematen, eta2006an lehenengo maketa grabatu zuen, etxean;Ni_Neu taldeak rocka, doinu lasaiak eta elektronikabatzen ditu, teklatuaren protagonismo handiarekineta emozioa oso presente dagoela. Dagoeneko hainbatmusikari batu zaizkio eta taldea osatzen dabil.Heavy eta hardcore-metalaRock-aren ikuspegi zabal batetik, zehatzerapasatzeko aukera egongo da.Doinu gogorragoak entzutera. LordWitch bergararrek, Jorge Gomez Akarregieibartarra barne, heavy puntuaemango diote gauari. Gitarra eta ahotsmelodikoak, power metala landuz.Scam taldeak, bestetik, bere ibilbideanbizi izan duen garapena erakutsiko du.Punk-pop eta hardcore melodikoa lantzenhasi zen talde atxabaltarra, eta hardcorea,metala, emocorea eta melodia batzendituen musika egitera heldu da.Gaur, 22.30etan.Elgetako Espaloia.5 euro (Gaztekutxa, 3 euro).ADI HOLDEN / BergaraAdi Holden talde berri samarra da, iaz Bergaran sortutakoa.Luzaroan Cool Panic talde rockeroan aritutakoAlex Muela da abeslari eta gidaria, eta harekinbatera Arturo, Txarli eta Ruben musikari eskarmentudunakdaude. Oraingo proiektu honetan, berriz,estilo koordenada zeharo aldatu dute eta rocka ikuspegioso zabalean lantzen dute, gitarrei ukitu bereziaemanez; oraingoan, gainera, euskara erabiliz.SCAM / AretxabaletaScam taldea Aretxabaletako Mikel, Imanol, Paulo etaAnderrek osatzen dute. Oso-oso gaztetxoak zirela,punk-popa edo hardcore melodikoa egiten hasi ziren,eta Danbakako bigarren edizioan zuzenean jotzekosailkatu ziren. Gerora, baina, garapen handia egin dute:gaur egun, hardcorea, metala, emocorea eta melodiabatzen dituzte, Berri Txarrak-en eraginak gehituz.Ingelesez eta, tarteka, euskaraz abesten dute....eta kitto!/2008-X-31


Ezteiengehigarria…eta kitto! eta drogetenitturri aldizkarienEZTEIEN GEHIGARRIAEibar, Ermua eta Mallabian banatuko duguale berezi hau. 9.800 ale kaleratuko dira,30.000 irakurle ingururendako.GADIFOT20. zenbakia; 2008ko udazkeneko gehigarria / PUBLIZITATEA: Itziar ALBIZU eta Belen ULAZIA / DISEINUA ETA MAKETAZIOA: JoseLuis GOROSTEGI / TESTUAK: Silbia HERNANDEZ / TIRADA: 9.750 ale / Telefonoa. 943 20 67 76 Faxa. 943 20 28 72 / E-maila:publizitatea@etakitto.com


EzteiengehigarriaNor gonbidatuko dugu?Lehenbailehen jakin behardugu zenbat lagunizango ditugun gurekinbatera ezkontzen garen momentuan.Izan ere, gonbidatukopuruak eragin zuzena izangodu bazkaria egiteko lekuaerabakitzeko orduan edo bazkariosteko opariaren kopuruakalkulatzeko orduan. Eta horrekdenak diruan izango dueragina.Beraz, urtebete lehenagopentsatu ondo ezteia jendetsuaala lagun gutxikoa nahi duzun;inguruko lagun eta familiakoakzurekin izango dituzunbakarrik edo nahiago duzunlankide, txikitako laguneta urtean behin baino ikustenez duzuna ere gonbidatzea.Hartu denbora, orri zuria etahasi izenak botatzen. Erabakibikotearekin batera jende kopurua,zuen aurrekontuarenbarruan dagoen kalkulatu etahurrengo pausua eman: gonbidapenendiseinua.GADIFOTEzkontza eguneanezin hobetojantzita egotenlagunduko dizuguROCA Ezkontza egunerakoguztia... zure esku!F. CALBETON 16 -EIBAR- 943 20 80 06ARRAGUETA 9TEL. 943 12 71 06EZKONTZAEGUNERAKOLENTZERIABEREZIABAITABESTEEGUNETARAKOERELENTZERIA - MERTZERIAModasLetiTel.943 20 24 31Loiola auzoa, 24AZPEITIAJulian Etxeberria,17EdozeinekitaldirakojantziakEULOGIO GARATE, 1 TEL. 943 82 13 08Telefonoa: 943 81 56 08 Faxa: 943 15 03 62E-maila: kiruri@wanadoo.es


Edozein ospakizunetarakoaukeraARRATEKO SANTUTEGIARENondoan aurkitzen garaEzkontzak, bataioak, jaunartzeak,zilarrezko ezkontzak,urrezko ezkontzak, karta,enpresa bazkariak…


EzteiengehigarriaNeguan ere ederBatek baino gehiagok pentsatukodu ezteia neguan izanez gero ezdakiela zer jantziko duen. Bainagaur egungo modak milaka aukera eskaintzendizkio eztei horretako gonbidatuari,jantziari dagokionez behintzat.Ezkontza batera gonbidatutako neskaktirantedun soinekoak janzteko ohituraasko zabaldu da azkenengo urteetan;ondorioz, neska batek eztei eguneanhotza derrigor pasatu behar duelapentsatzen duenik ere badago, baina eztagutxiagorik ere. Gainera, udako ezkontzetantirantedun soineko bat erabiltzeaerrazagoa bada ere, beti izan beharkogenuke zer jantzi gainetik; elizatikpasatu behar bagara, gutxienez.Azkenengo urteetan gero eta gehiagoikusten ditugu abrigoak egunerokotasuneaneta era guztietakoak daude, bakoitzarengusto eta nahien araberakoak.Ezteierako ere berdina gertatzen da; azkenengourteetan hain modan jarri denabrigoa gure soinekoarendako osagarriezinhobea izango da eta, gainera, ez duguhotzik pasatuko. Era guztietako abrigoakdaude gaur egun; are gehiago,abrigoa oso landua baldin bada, brokatueta guzti adibidez, soinekoa bigarrenmailan laga dezakegu eta protagonismoosoa abrigoari eman.GADIFOTEta soinekoa janztea baino ez baduzunahi, manga luzedun soinekoak ere geroeta gehiago dira negurako eskaintzazabalean. Gaur egungo oihalak (zeta,gasa, belusa...) lantzeko aukerak anitzakdira eta politak benetan.San Pelayo, 4 943 17 00 28www.joyeriasenen.com


☎ 943 202 727 ● FAXA 943 208 991Arrate auzoa, z/g ● 20600 EIBAR (Gipuzkoa)HOTELA-JATETXEA2 suite jakuzziarekin4 gela hidromasajearekinHelbarrituentzat egokitutako gelaWI-FIa doan eraikuntza osoan250 lagunentzako aretoaEra guztietako ospakizunakGela bikoitza (denboraldi ertaina): 60 EEguneko menua: 20 EKarta: 36 EDENBORALDIKO SUKALDEAJon Odriozolak zuzenduaBerezitasunak: SASOIKO EHIZAAzaroan Ehiza-JardunaldiakE-maila: conecta@hotelkrabelin.com ●www.hotelkrabelin.com


ILEAPAINDEGIKO PRODUKTUAK:Plantxak / Ile-lehorgailuakMakinillak / Luzapenak / ...E S T I L I S TA K943 70 20 24Urkizu, 11 - solairuarteaUdazkenhonetan:- ESTETIKA- DEPILAZIOA- AURPEGIGARBIKETA- MAKILLAJEAEstilo bat,modu batHIRU HILABETERO PROMOZIO BERRIAKTRATAMENDUAK: ESNE NATURALAETA JOGUR NATURALAILE-LUZAPENAK: TIRADUNAK,KERATINA ETA RASTAKGORPUTZ TRATAMENDUAK: TXOKO-LATERAPIA, HARRI-BEROAK, LOKATZABEHIN-BETIKO DEPILAZIOA: FOTODEPI-LAZIOA - DIODO LASERRAMIKROPIGMENTAZIOAGEL AZAZKALAK943 207 047BERRIADiodolaserrarekinbehin-betikodepilazioaF. Calbeton, 1 – 1. solairua, ezk. 943 20 70 47CAPIMIKROPIGMENTAZIOAezpaina - bekaina - eye linerBETILEEN LUZAPENAorainLASER DEPILAZIOAkontsutatu prezioakMASAJEAKlehenBIDEBARRIETA, 5943 201 547TratamentuantizelulitikoakMantxenkontrakotratamentuak


elkarrizketA 23“Kanposantua herrixan egotian, beste tokixetanbaiño jende gehixago ibiltzen da hamen”Ofiziuen zerrendiari begira ipintzen bagara, lanbidebatzuk beste batzuk baiño arrakasta haundixagua dakelagauza jakiña da. Gure kulturiaren edo heziketareneragiñez-edo, hildakuekin biharrian jardutiak atzeraegitten detse askori. Baiña kanposantuetandihardunendako euren biharrak ez daka apartekoberezittasunik, iazko maiatzetik Urkiko hillerrixanbiharrian diharduan Asier Larruzeak kontau deskunmoduan. Domu Santu egunaren bueltan 42 urtekobilbotarrarekin berbetan jardun dogu, bere biharrazelakua dan jakin guran.ASIER LARRUZEA, KANPOSANTUKO ARDURADUNA- Zelan hasi ziñan Eibarkokanposantuan biharrian?Izatez peoia naiz, oin dalalau urte horretarako oposiziñuaetara neban-eta. Oinmomentuan oiñ arteko arduradunajubilau bittartianinterino nago, oposiziñuaizan arte. Dana dala, ofiziohonetan oin dala 20 urte hasinintzan, Bilbon, lehelengoudaletxeko funerarixan, Derixon,gero funerarixa pribaubatian… eta, azkenian,Eibarreraiño aillegau naiz.- Zelakua da zure biharra?Zer egin bihar izaten dozu,erregular?Batez be kanposantuagarbi eukitzeko arduria dakat.Hortik aparte, lantzianbehin nitxo zaharretatikgorpuzkiak etara bihar izatendira eta nitxua preparau,hurrengua sartzeko.- Zeuria ez da oso famaoneko ofiziua, askori beldurra-etaemoten detsekanposantuak. Zeuk zerpentsatzen dozu horrengaiñian?Nere kasuan, oin dala 20urte, honetan biharrian hasinintzanian, lehelengo hildakuaikustian, burua argittuedoegin jatan eta gaur arte.- Bixar Domu Santu egunaizanda, holako sasoian zelakogirua izaten da kanposantuan?Oin momentuan horrengaiñian berbetan jardun dogu.Izan be, aurten daguaneguraldi eskasagaz bestebatzuetan baiño askoz bejende gitxiago dabil, etaetortzen diharduenak beariñago egitten dittue gauzak,dana bizkor garbittu etatxukundu eta ospa egin.Beste urte batzuetan, ostera,jendiak lasaixago hartzendau, hillobixen artiankuxkuxeatzen-eta ibiltzendira… eguraldi ona egiñezgero, holako egunetan jendepillua ibiltzen da.- Eta urtian zihar? Jenderikibiltzen da?Bai, egunero etortzen diranbatzuk badagoz. Besteherri batzurekin konparatzenhasiz gero, ez da normalaizaten hillerrixa herrittikhain gertu edo, Eibarrenbezala, herrixan bertan egotia.Beste kanposantu batzuetarahamengora baiñoaskoz be jende gitxiago juatenda.- Diñozun moduan, Derixonjardun zenduan biharrian.Politta izatiaren famiadaka…Hangua Eibarkua baiñoaskoz haundixaguada, panteoiberezixaguakdakaz…- Zeure biharriangauza bitxirikikusikozenduan ba.Batzuk.- Kontatzeko modukorenbat?Humedadia dala-eta, etaegoera berezixak diranez,30 urte pasau ostian, nitxuazabaltzia eta hildakua ixaosorik topatzia tokau jaku,10 egun lehenago hildakuaizango balitz moduan.- Eta holako kasuetan zeregitten dozue?Nitxua barriro itxi.- Bestalde, hildakuak lurperatzekoerrito berezixakdakenen kasuekin topoegittia tokau jatzu, musulmanakedo txinarrak lurperatzia,adibidez?Hamen ez dogu holako lurperaketarikegin. BadakitDerixoko kanposantuarenaldamenian holakuetarakohillerriren bat zabaldu dabela,baiña hona ez jakuz oiñartian behintzat holako kontuekinetorri. Edozelan be,legia iguala da danondakoeta ezin leike kaja barik iñorlurrian zuzenian lurperatu.Eibarren be beste toki guztietanbete biharreko arauakbetetzen dira.Ordutegi berezixa domekara arteAtzoz geroztik, eta Domusantutan jende asko kanposantura juaten dalaaurreikusitta, ordutegi berezixa dago kanposantuan. Domekara arte(domeka barne) goizeko 08.00etan zabalduko dittue kanposantukoatiak eta illuntzeko 20.00etaraiño ez dittue itxiko. Bestalde, DomusantuEgunaren bixaramonian kanposantuan egiñ ohi daben meza berezirikez da egingo aurten, Arima Eguna domekia dalako. Mezia entzunnahi dabenak, beraz, herriko parrokixetara juan biharko dau....eta kitto!/2008-X-31


24ElkarrizketaBizitzaILUNPEANIkusmen zentzuarengalera osoa edopartziala da itsutasuna.Jaiotzetik datorrenitsumena edo bizitzanzehar agertutakoadaude, atzera bueltadutenak batzuk,eta konponezinakbeste zenbait. Jakitunekdiotenez, etorkizuneanama zelulekinitsutasuna konponduahal izango da. Bitartean,ONCE lanean arituko daitsuek somatzen dutenilutasuna argitzeko.Ikusmen-urritasuna duten Espainia osokopertsonen bizi-kalitatea hobetzekohelburua duen irabazi asmorik gabekokorporazioa da ONCE. “Guztientzako zabalik,itsutasunarekin loturarik ez dutenpertsona minusbaliatuekiko solidarioa,berdintasunaren aldekoa eta parte-hartzeasustatzen duen instituzio demokratikoa”bezala definitzen du ONCEk bere burua.1938ko abenduaren 13an sortu zen ON-CE. Aurretik, 1928an, Luis del Rosal y Carokitsuen aldeko kupoia ezarri zuen Kadizeneta, urteak aurrera joan ahala, Espainiaosora zabaldu zen, Burgoseko gobernuak1938an ONCEren sorrera-dekretua sinatuzuen arte. Horrela, estatu osoko itsuen elkarteakbatu ziren eta estatuaren babesalortu zuten itsuen aldeko kupoiaren salmentarako,gaur egun ONCEko kupoia bezalaezagutzen dena.EKHI BELARKupoiak ekonomikokieustekoBere sorreraren 70. urteurrenean, estatuanikusmen-urritasuna duten 68.000pertsonei arreta espezializatua ematen dieONCEk. Horretarako, arreta hori eskaintzeko,erakundeak, bere fundazioarekin etaONCE Enpresa Korporazioarekin (CEOSA),zuzeneko eta zeharkako 113.000 lanpostubaino gehiago sortzen ditu.Korporazioaren sorreran argi ikustenden bezala, kupoiak dira ONCEren eragileekonomiko nagusiak. ONCEren bitartezantolatzen diren zorizko jokoak dira erakundeari,zati handi batean, ekonomikokieusten diotenak. Horrela dela aitortzendu, Debabarreneko ONCEko arduradunaden Conchi de la Fuentek ere, “jendeakONCE kupoiarekin lotzen du eta, egiaesan, hori da erakundeari diru gehienematen dion iturria”.Lurralde OrdezkaritzaEibarrenNazioartera begira lan egiten baduteere, estatu espainiarrean dituen 68.000Kupoiak dira ONCE erakundeari dirugehien ematen dieten iturria.afiliatuei zerbitzuak eskaintzen saiatzen dabatipat ONCE. Horretarako, Hezkuntza Baliabideko5 zentro, 16 Administrazio Zuzendaritza,Fisioterapiako Unibertsitate Eskolabat, Gida-Txakurren Eskola eta 17 LurraldeOrdezkaritza ditu erakundeak, besteakbeste. Debabarrenean ere badago ordezkaritzabat, Eibarko Arragueta kaleankokatzen dena, eta Conchi de la Fuente dahonen arduraduna.Debabarrenean 100 bat afiliatu ditu ON-CEk Conchiren esanetan. “Nik nire ‘umeak’bezala tratazen ditut, nire kuttunak dira”. Eibarrenkokatuta dagoen Lurralde Ordezkaritzatikekintza ezberdinak antolatzen dituONCEk, inguruko itsu guztiek eurentzakobaliagarriak diren zerbitzuak jaso ditzaten.Horrez gain, itsuen sentsazio, bizimodueta errealitatearekiko duten oharpena gizarteosora zabaltzea ere nahi da korporaziobarnetik. Horrela, sentsibilizazio kanpainajarriko da martxan aste batzuetan Eibarren.Itsua ez den jendeak bizitza ilunpeannolakoa den jakin dezan.EKHI BELAR...eta kitto!/2008-X-31


elkarrizketA 2520 urte daramatza Conchi de la Fuentek ONCEren barruan. Orain,Debabarreneko ordezkaritzako arduraduna da, 100 bat afiliatu hartzendituen eremua. Jaiotzetik daukan ‘retinosis pigmentarioaren’ ondorioz,%88ko ikusmen minusbalioa dauka, igartzen ez zaion arren. Itsuentopikoarekin apurtzen du erabat.CONCHI DE LA FUENTE, DEBABARRENAKO ARDURADUNA:“Ikusmen-gabeziadunen arazoakgizarteari jakinaraztea nahi dugu”- Zertan datza martxan jarriko duzuensentsibilizazio kanpainak?Ikusmen-gabezia duten pertsonek egunerokobizitzan aurkitzen dituzten arazoak gizartearijakinaraztea da sentsibilizazio kanpainarennahia, eta hiritar, erakunde eta eskoleizuzenduta egongo da, gehien bat.Azken finean, jendeak pertsona bat bastoiarekinikusten badu nola zuzendu beharzaion erakutsi nahi dugu, laguntza eskainiz.Ez dugu asko eskatzen, bakarrik jendeakjakin dezan hemen gaudela, eta arazoakditugula, noski.- Nola gauzatuko duzue kanpaina?Arraguetako kalean dugun lokalean Braillezona bat ipiniko dugu, jendeak ikusi etapraktikatu dezan horren gainean; bestetik,teknologia gela bat ere egongo da, berbaegiten duten ordenagailuak eta pantailaanplifikadoreak izango dituena, besteakbeste; gero, zirkuitu batean, pertsonei begietanzinta ipini eta bastoia emango zaie,minutu batzuetan zehar gutxi ikusten dugunpertsonen azalean sartu daitezen, etaoztopo batzuk jarriko dizkiegu kalean,errealagoa izan dadin; eta azkenik, bestezona bat egongo da, baina hau sorpresabat izango da eta ikustera etorri beharkozarete (barreak).- Ikusmen-gabezia duten pertsonakkontuan hartzen ditu gizarteak?Bai. Ikusmen-gabezia duen pertsona batekbere arazoa naturalitate osoz eramaten badu,laguntza jasotzeko prest egongo da.Bestetik, jakin behar da, baita ere, itsu guztiekez ditugula betaurreko beltzak eta bastoiaeramaten. Itsua zarela jakitean, jendeaklagundu egiten dizu gehienetan. Halaere, erakundeek hartu behar gaituzte kontuangehien bat, gauzak erreztu behar digutelakogure ikusmen-gabeziarengaitikizan ditzakegun arazoak ahalik eta gutxienizan daitezen.- Ikusmen-gabezia duzuenentzat zer diratxarragoak: gizartearen hesiak ala hesiarkitektonikoak?Hori pertsona bakoitzaren barrenean doa.Ni inoiz ez naiz baztertuta sentitu, agianoso berritsua naizelako (barreak). Egia da,hala ere, ikusmen-gabezia duten pertsonaguztiak ez direla ni bezalakoak, eta ez duthorrela izatea nahi ere. Ez dut uste gabeziabatengatik gizarteak pertsona bat diskriminatzenduenik, beraz, txarragoak dira hesiarkitektonikoak.- Arazo asko aurkitzen dituzue ikusmen-gabeziaduzuenok Eibarren ibiltzerakoorduan?Uste dut Eibarrek fama hori duela besteezer baino gehiago (barreak). Arazoren batikusten badugu, Udalarekin kontaktuan jartzengara eta konpondu egiten dute. Halaere, ulertzen dut Eibar oso hiri konplikatuadela eta zonalde batzutan ia ezin dela gauzaaskorik egin.EKHI BELAR...eta kitto!/2008-X-31


26Kirolez kirolKiroldegiko instalazioakasteburuetan zabalikBihartik hasita, eta martxoaren31ra arte, urterokoari heldukodiote gure herriko KirolPatronatuko arduradunek eta asteburuetanzabalik egongo dira kirolinstalazioak, domeka eta jai egunetanbarne. Horrez gain, etzi hasita,domekako kirol arratsaldeak hasikodira, patin ekintzekin egiten direnak.Honako egunetan zabaldukodira: azaroak 2, 23 eta 30; abenduak14, 21 eta 28; urtarrilak 4, 11,18 eta 25; otsailak 1, 8, 15 eta 22;eta martxoak 1, 8, 15, 22 eta 29.Ordutegia, bestalde, honakoa izangoda: 18.00etatik 19.00etara txikienendakoeta 19.00etatik 20.00akarte helduendako.Eibar-Levante domekan 17.00etanKanpoko partiduetan emaitza kaxkarrak pilatzen diharduela-eta, 2. Amailako foball taldea ia derrigortuta dago etxeko partiduak behintzataurrera ateratzen. Levante 1. mailatik jaitsi berria izango duaurkari domekan Ipuruan eta Pouso entrenatzailearen taldea orain artemin hartuta zeuden hainbat jokalaridoa errekuperatzen, tartean Codina,Biel Medina, Carmelo eta Insa.Zapatuan Unben jokatutakojubenil eta kadete mailakonorgehiagoka bietan, EibarRugbi Taldeko ordezkariek argi lagazuten azken aldian jokoanemandako hobekuntza. AurkariaSantanderreko Independiente izanzen maila bietan: 12.30etan hasitakopartiduan, Eibarko kadeteek43-0 nagusitu ziren, hiru laurdenekolerroaren joko bikainaz, barneratzerakoanbatez ere; 14.00etanjokatu zen jubenilen artekoan, bestalde,49-10 irabazizuten Eibarkoek, jokoarekingozatuz gainera(azken horren adibideada eskuratutakobederatzi entseguakera guztietakoak izanzirela, batzuetan indarraerakutsiz, besteetantrebetasuna).Foball Eskolako bileraAstelehenean hasiko da Eibar KEkoFoball Eskola, iazko lehenengoedizioari jarraituz. Alebinentzakobilera astelehenean egin zuten etabenjaminena martitzenean, biak erePortalean.Rugbiko harrobiaren aurrerapausuakArrasaten jokatzen dihardutengure herriko neskek, bestalde, 5-49 galdu zuten La Unica RT-rekin,atsedenaldira 5-17 iritsi eta gero.Fitxak egiteko epea zabalik dagoenez,rugbian jokatzeko gogoa dutenneskek aukera dute oraindikizena emateko.Seniorren taldeak, bestalde, 15-34 irabazi zion Gaztedi talde arabarrariGasteizen eta bihar jokatukodu hurrengoa Unben,16.00etan hasita, Getxoren aurka.Barriola eta Retegi Bilau eta erdianDomekako Astelenako jaialdian Barriola eta Retegi Bi-ren artekoburuz-burukoa izango da partidu nagusia. Final laurdenetakoaAbel Barriolaren lehenengo partidua izango da,Julen Retegik kanporaketa bi gainditu dituen bitartean. Jaialdia hasikoden partiduan, Gonzálezek eta Naldak Olazabal eta Zubietarenaurka jokatuko dute; amaierakoan, bestalde, Galartza V-a/Apeztegiaeta Uriarte/Galartza VI.a bikoteek neurtuko dituzte indarrak.Karmona-Egaña garaileKlub Deportiboko bikoteak joko bikaina erakutsi zuenAstelenan Etxeberria-Goikoetxea igeldotarrei 22-19 irabazteko.Ordubetetik gora iraun zuen lehian, seriotasunhandiz jardun zuten lau pelotariak. Jaialdi berean, Unamunzaga-Agirrebeñabikoteak erraz galdu zuen Tolosakoarekin.Gaur, 19.30etatik aurrera, Gipuzkoako Kluben Artekobeste bi partidu jokatuko dira Astelenan, kadete etajubenil mailakoak.Abel Barriolak Julen Retegi izango du aurkari Astelenan.Eibarko bost pilotoAiako auto igoeranArkaitz Uranga.German Agreda (CitroënSaxo), JosemiGabilondo (RenaultAlpine), Aitor Arrieta(Renault 5), Iosu Gerekiz(Peugeot 205) eta Jesus dela Fuente (Peugeot 205)izango dira Escuderia Eibarkobost ordezkariak domekanjokatuko den Aiakoigoeraren lehenengo edizioan.Proba hori baliogarriaizango da Euskadi etaGipuzkoako Mendi Txapelketetarako,bai senioreta baita junior mailatanere, eta Auto HistorikoenMendiko Euskal Sarirako.Aurreko asteburuan jokatutakoUrrakiko igoeran,Gabilondo izan zen Eibarkoeskuderiako ordezkaririkonena, 15.postuan; atzetiksailkatu zirenArkaitz Uranga(17.a), GermanAgreda (19.a)eta Aitor Arrieta(24.a). Guztira,64 pilotok hartuzuten parte....eta kitto!/2008-X-31


ARTXIBOAEskaladaren jauzi nabarmena lortu duUsobiagak AlemanianAzaroaren 8an Euskaltel-Euskaditaldea eta Samuel Sáncheztxapeldun olinpikoa DebabarrenaBTT Zentroan izangodira bizikleta gainekokirola sustatzeko asmoz.Ibilbide aproposa prestatuda familia eta zaletuentzat,7 kilometrokoa;hala ere, 10 urtetikbeherakoak helduen laguntzarekinetortzea gomendatzenda.Debabarrena BTT ZentroaBTT Euskadi Zentruensareko GipuzkoakoAlemaniako Frankenjurarako bidemitikoena eta eskaladamunduko biderik entzutetsuenetakoakateatu du Patxi Usobiagak. 9amailako `Action Directe´ eskalatuz, eskaladandagoen trilogiarik baliozkoenaosatu du Eibarko eskalatzaileak,2004an `Biographie´ eta 2007an `LaRambla´, biak ere 9a+ mailakoak, gainditutabaitzituen Usobiagak.Munduko Kopa bi bereganatuta, aurtengoanezingo du balentria hori hirugarrenaldiz errepikatu, baina, hala ere,munduko hiru azpitxapelketa, WorldGameak, orain berri irabazitako Europakotxapelketa... guzti horiek ezingodizkio inork kendu.Samuel Sánchez BTT zentroanzentro bakarra da eta bere harrera puntuaElgoibarko Mintxetan dago. Hamalauibilbide egiteko aukera eskaintzendu eta eskualdean zazpiinformazio puntu ditu.Egun horretako egitarauahonakoa izango da:10.30etan, ekipazioenzozketarako zenbaki etaBTT Euskadi kamisetenbanaketa; 11.00etan, biraMintxetako ibilbidean,Euskaltelekoekin; 12.00-etan, abituallamentua; eta12.30etan, zozketa etaautografo sinadura.Zapatuan hasi zen GipuzkoakoBakarkako txapelketan, JonArana Deportiboko xakelariakezustea eman zuen Iñigo Argandoñaegungo Gipuzkoako txapeldunari irabaziz,lau ordutik gorako partiduan.Txapelketa berean, Haritz Garrok etaDiego Olmok erraz irabazi zuten etakirolez kiroL 27Behobia-Donostiarakomotorrak berotzenAzaroaren 9an jokatuko den probaren 44.ediziorako aste honetan emandakoprentsaurrekoan, antolatzaileek JulioReyren eta Chema Martínezen parte hartzea ziurtatudute eta atleta bi horiek jo proba irabaztekofaboritotzat. Reyk maratoiko Espainiako marka dueta Chema Martínezek azken hiru edizioak bereganatuditu. Behobia-Donostiaren markak, bestalde,Alberto Juzdadoren esku jarraitzen du1999tik (59 minutu eta 23 segundo).Urbaten berdinketadenboraldi debuteanGure herriko waterpolo taldeak 7na berdinduzuen Ermuan Oiasso 1776 taldearenaurkako partiduan. Eibartarren jokoarierreparatuz, defentsan egin dituzten aldaketakemaitza ona eman zien eta amaierarako bost segundorenfaltan lortu zuen Iñigo Etxeberriak (taldekogoleatzaile nagusia, 3 golekin) azken berdinketarengola. Bigarren taldeak, jubenil mailakoak,ofizial mailako bere lehen partiduan 26-4galdu zuen Easoko seniorrekin.Aranak Gipuzkoako txapeldunari irabazi zion xakeanManuel Lópezek eta Julen Garrok galduegin zuten.2. eta 3. mailetako txapelketetan,bestalde, gure herriko ordezkariek ezzuten emaitza onik lortu: Edu Olabeketa Mikel Baenak galdu egin zuten.Eta kadeteen txapelketan, Julen Garrokberdinketa eskuratu zuen.LIBE SARASUA GASTESI(Ikastolako Andereñoa)Urriaren 23an hil zen, 62 urterekinSENDIKOEN IZENEANeskerrik asko hileta-elizkizunera joaneta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi...eta kitto!/2008-X-31


28Firin faranLaburrakEGO IBAR BUELTANDatorren astean ikasturteari hasieraemango diote Ego Ibar zineklubekoek, Lukas Moodyssonekzuzendutako ‘Juntos’ filmarenemanaldiarekin. Aurrerantzean,eguenero emanaldi bikoitzaizango da Hezkuntza Esparrukoaretoan, 17.30etan eta 21.00-etan. Sarrerak euro bi balio dueta azaroko karteldegia osatzen,‘Intermission’ (John Crowley) eta‘Las invasiones bárbaras’ (DenysArcand) pelikulak emango dituzte,azaroaren 13an eta 27an,hurrenez hurren.BERTSO-PAPER LEHIAKETAAzaroaren 7an amaituko da XIV.San Andres bertso-paper lehiaketarakolanak aurkezteko epea.Adinaren araberako mailak ezberdintzendira eta hainbat saribanatuko dituzte, San Andresjaien bueltan egingo den bertsojaialdian. Informazio gehiagorakolehiaketako antolatzailea den…eta kitto! Euskara Elkartearekinharremanetan ipini (943-200918 telefono zenbakira deitutaedo posta elektronikoa erabilita,mezua elkartea@etakitto.comhelbidera bidalita).TANGO IKASTAROATriska Dantzak-ek helduentzakotango ikastaroa antolatu du berelokaletan (Txirio Kale, 1). IrakasleaRosa Marin izango da etaklaseak eguenetan, 20:00etatikaurrera izango dira. Azalpengehiagorako 943530638 telefonozenbakira deitu daiteke. Ikastaroarenkuota hilean 40 eurokoada.MUSIKALDIABihar eta etzi Coliseoan eskainikodiren kontzertu biekin amaitukoda XVI. Musikaldia. BiharKataluniako Cors Amics de laUnio abesbatzak emango dukontzertua eta domekan, berriz,Errusiako Vdochnovenije haurrenabesbatzak kantatuko du.Emanaldi biak 20.30etan izangodira eta sarrerak euro bi balio du.Kezkaren 50 urteak ospatzeko jaialdiaAzaroaren 15ean, 19.30-etan Coliseoan eskainikoduen ikuskizunbereziarekin ospatuko dumende erdiko ibilbidea Kezkadantza taldeak. Izan ere, KlubDeportiboaren barruan orain50 urte sortu zen dantza taldeak,azken urteotan lagun izandituen taldeen laguntzarekin,Deportiboko MendiTaldeak perretxikoeieskainitako asteburuaizan zuen, X. JardunaldiMikologikoen testuinguruan.Jardunaldiak AranzadiZientzia Elkartearen etaUdalaren laguntzarekin antolatzendituzte. Zapatugoizean mendizaleak ikastetxeetanizena eman zuten8 eta 14 urte bitarteko ehunbat haurrekin batera perretxikotarajoan ziren eta ez‘Saria bete dantza’ izenburukoemanaldia aurkeztuko du.Kezkatik adierazi digutenez,“aurtengo urteak bete-beteaizaten dihardu (Aratosteetankoko-dantzak, Axeri-bodaikuskizuna, York-en SwordSpectacular jaialdia, Utahkoenbisita... ) eta propio urteurrenaribegira ekitaldi gutxi antolatuditugu. Apirilaren 13an Arratenospatu genuen 50. urteurrenaeta orain, azaroaren15ean, Kezkarekin elkarlaneandabiltzan talde batzuk gonbidatuditugu, elkarrekin jaialdiaegiteko”.“Coliseoa bete dantza”Aratosteetan “Koko-moko,saria bete moko” kantatu bazuten,oraingoan ‘Saria bete dantza’izeneko emanaldia antolatudute: “Eibarren ‘saria’ otarra daeta ‘Coliseoa bete dantza’ eginnahi dugu azaroaren 15ean”.181 perretxiko eta onddo ikusgaizuten denpora alperrik galdu,181perretxiko eta onddomotarekin bueltatu baitziren.Domeka goizean,bezperan batutako perretxikoakToribio Etxebarria kaleanikusgai ipini zituzten, ondosailkatuta eta bakoitzariburuzko datuekin. Kamarroakelkartean egindakotxanpinoien salmentan lortutakodirua, berriz, …etakitto!-ri eman diote (500euro). Eskerrik asko!Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza PolitikarakoSailburuordetzak Bidegileak bildumako51. eta 52. sortak osatu eta argitaratu ditu.Eguazten goizean Gasteizen egin zutensorta bien aurkezpena. Oraingoan euskal idazleklasikoek eta eragileek osatzen dute bildumaeta sorta bietan batutako protagonistenbiografien artean, Iñaki Arrutik idatzitako FernandoMuniozguren Urkiola (1950-2006)euskaltzaleari buruzkoa dago. Muniozgurenenbiografiarekin batera, Joanes Leizarraga,Sebastian Manuel Mendiburu, Joakin LizarragaElkanokoa, Pablo Pedro Astarloa, XabierAzken urteotako Kezka dantzataldearen ibilbidean funtsezkoakizan diren “eta gurelaguntzat ditugun” dantzarieta dantza taldeak gonbidatudituzte eta “gutxitan ikustekoaukera izaten den emanaldia”eskainiko dutela aurreratu dute:“Donostiako Argia, GaldakaokoAndra Mari, IruñeakoDuguna, Añorgako Arkaitz etaElgoibarko Haritz taldeak gauregungo dantza talde onenetakoakdira eta bakoitzak eskainikodituen dantzetan gainontzekoguztientzat eredu etaerabateko erreferenteak dira.Zuberoako dantzak, Arratiakojota ikusgarriak, Otsagabiakomakila-dantzak, Durangaldekodantzari-dantza, Gipuzkoakodantzak...”. Horiekin batera,Eibarko Kezka dantza taldeakArrateko ezpata-dantzaeta beste zenbait dantza eskainikoditu.Fernando Muniozguren, `Bidegileak´ bildumanPeña, Xabier Olaskoaga eta Jesus Atxaren biografiakkaleratu dituzte bilduma osatzera datozensorta bietan.Ekimenaren bitartez, euskalgintzan aitzindariizan diren pertsonak eta taldeak ezagutzeraeman nahi ditu Jaurlaritzak, haien pentsaera,bizitza eta lana modu ulergarri eta atsegineankaleratuta. Sorta bietako zuzendaria MikelAtxaga izan da eta lan bakoitzetik 2.300 ale inprimatudituzte. Paperean ez ezik, lehenagotikargitaratutako sortekin batera interneten eskuratudaitezke gaur aurkeztutako biografiak,www.euskara.euskadi.net helbidean.LEIRE ITURBE...eta kitto!/2008-X-31


29firin faraNDeporrekoen sariaeta erakusketakJOSE IGNACIO DE CASTROEspainiako ArgazkilaritzaFederakuntzak aurrekoasteburuan Viladecansenegindako kongresuan EibarkoKlub Deportiboko ArgazkilaritzaTaldea ‘PremioNacional de Fotografía’ delakoaematea erabaki du, elkarteenatalean. Saria datorrenurtean, 2009ko urrian jasokodu, Andorran, Federakuntzarenurteroko batzarrean.Deporreko argazkilariak geratubarik dabiltza azken hilabeteotan.Betiko martxari helduta,azaroaren 1etik 30erahiru erakusketa zabalduko dute,Eibarren bi eta BilbokoDeustun beste bat: Jose Ignaciode Castroren argazkiakDeportibo tabernan egongodira ikusgai eta Bakarne ElejalderenNew York izenburukobilduma, berriz, El Ambigúkafetegian ikusteko aukeraizango da. Alberto Lukerenargazkiak, berriz, Bilboko BeerHouse-n ikusgai izango diraazaroa osoan zehar (Deustun,San Pedro plazako 2an).Ohean MaskaradarekinDatorren asteko barixakuan,azaroaren 7an,20.30etan Maskaradataldeak ‘Ohean’ antzezlana eskainikodu Coliseoan. Carlos Panerakzuzendutako lanak UnaiElorriagak itzuli eta moldatutakotestua du oinarri eta protagonistenrolak, berriz, Aitor Beltráneta Matxalen de Pedro aktoreekegiten dituzte. Konpainia bizkaitarraktaularatuko duen ikuskizunakbikote gazte baten sexu-harremanakkontatzen ditu: ezezagunbiek nola ligatzen duten,nola jolasten duten elkarrekin,dena antzezlanaren ardatza osatzenduen ostatu bateko oheangirotuta. Sarrerak 7 euro baliodu eta ohiko bideei jarraitutaerosi daitezke.Umeendako antzerkiaBestalde, hurrengo egunean,azaroaren 8an, 18.00etan umeendakoantzezlana eskainiko duUltramarinos de Lucas taldeak:‘Las aventura de HuckleberryFinn’, Mark Twainek idatzitakonobelan oinarritutako lana.Beti lurrari itsatsita ere,irekia ametsera.Eguneroko gaia gaindituz,prest beti hegan egitera.Bizitza osoa besteak pozten,bikain zu saiatu zera.Maite zaitugu, egin bai hegan,zoaz zoriontasunera.Mogel Ikastolako ume, guraso eta langileak...eta kitto!/2008-X-31


30Firin faranNora ete doiaEibar? Eibartarronargi-ilusiñuak (II)3.- Errebalcenter: Avernoaeta euskeria.Etxe bat, eraikin bat, botatzendanian Eibarren, eibartaraskoren argi-ilusiñuak piztuegiten dira. Ez dago eta Eibarrenargixa sobran. Horregaittikargittasun una labur horigértatzen danian poztu egittengara. Horixe pasatu zanAlfa bota ebenian.Baiña gero urbanizatzenhasi diranian, Hiri-erdi eta Legarrekoetxe barrixak jasoahala barriro be ilunian murgilduzgoiaz. Errebalcenterhori be, oiñ momentuan,ederto dago laututa. 1945ianegindako plaza dotoria botaeben, Eibarren dirua ez da faltaeta, izen hain ponposuadakarren merkataritza zentruajasotzeko. Honen neurrixakbarriro be, askoren ilusiñuak,Patxi errementarixan lagunakzapuztu dittue: iluntasungehixago, ibilttarixandako inkomodidadeedo deserotasungehixago. A! Eta euskeriaeta, zer esan? Aspaldi honetanez ei da udalbatzan euskeraaskorik egitten. Ba hemenErrebalcenter honetan...ondo.Bertan josi dabenpropagandan euskeria inglesarenpare jarri eskue. Errebal=Center.Ez dago txarto,ez? Hori bai gainerako guztiaen la lengua común.AntxonNarbaizaEKHI BELARPailazoen ikuskizunerako sarrerakPirritx, Porrotx eta MariMotots pailazoen ikuskizunberria abenduaren13an (zapatua) eta 14an (domeka)ailegatuko da gurera, …etakitto! Euskara Elkartearen eskutik.Egun bakoitzean emanaldi bieskainiko dituzte Hezkuntza Esparrukoaretoan, 16.30etan eta18.30etan. Aurten, urtean zeharelkarteak antolatzen dituen ekitaldietanbazkideek eskaini ohiduten laguntza nolabait eskertzeko,bazkideentzako aurresalmentaberezia ipini da martxan…eta kitto!-ko bulegoan(Urkizu, 11 solairuartea). Datorrenasteko barixakura arte (azaroaren7ra arte) bazkide bakoitzakgehienez 5 sarrera erostekoaukera izango du, prezio berezian(6 euro). Horretarako bazkideaidentifikatu egin beharko daeta urteko kuota aurtengo irailerakoordainduta izan beharkodu. Sarrerak erosteko ordutegia09.00etatik 14.30etara eta16.30etatik 20.00etara izangoda, astelehenetik barixakura, etaez da sarrerarik gorde edo erreserbatuko;horrez gain, adinguztietako haurrek euren sarreraizan beharko dute, txiki-txikiakbadira ere. Bazkide ez direnek,berriz, sarrerak azaroaren8tik aurrera erosteko aukeraizango dute, 6’5 eurotan, ohikolekuetan (Txutxufletas, Julen etaGeltoki).Basetxeari buruzko mahainguru animatuaEz ziren aspertu aurreko astean,…eta kitto! Euskara Elkartearen‘Illunabarrian’ programaren barruanKultun egin zen Basetxea saioareninguruko mahaingurura gerturatuzirenak. Lehiaketan parte hartuizan duten hainbat lagunei gatza etapiperra ederto atera zien Urko Aristimoderatzaileak eta hamaika kontuazaldu zituzten gonbidatuek.Dena prest Gaztañerre ospatzekoAsteburuan Domu Santu eguna izanda,eta tradizioari jarraituta, Arimen egunetikastelehen bira (azaroaren 10ean)Gaztañerre ospatuko da gurean. Urteroko moduan,AEK Euskaltegiak, Udalaren laguntzarekin,herri afaria antolatu du Armeria Eskolakofrontoian. Hitzordua 19.00etan hasiko da, ipuruainguruko tabernetan egingo den triki-poteoarekin,Paloma tabernatik abiatuta. 21.00etan,berriz, afaria hasiko da. Norberak bere afaria eramanbeharko du eta postrerako gaztainak, berriz,antolatzaileek ipiniko dituzte. Poteoko etaafalosteko musika, berriz, Agirrebeña trikitilariekipiniko dute. 120 lagunentzat tokia izango dafrontoian eta nahi duen guztiak har dezake parte,bertara agertuta, baina, ahal izanez gero etatokiaren antolaketa errazteko, AEK-ra deitzeaeskertuko dute antolatzaileek (943201379 telefonozenbakira deituta).Bestalde, Galiziako Etxekoek ‘Festa do Magosto’datorren asteburuan, azaroaren 8an eta 9anegingo dute Urkizuko parkean.“Kriston ferixia” kartel irabazleaAurreko barixakuaneman zuen ezagutzeraUdalak zein izango denaurtengo Sanandresak iragarrikoduen kartela, urtero antolatzenduten lehiaketako gainontzekoirabazleen izenekin batera:Maria Isabel Belategui eibartarrarenada lan saritua,‘Kristonferixia’ izenburuko kartela. Akzesita,berriz, Ernesto Etxabekeskuratu du ‘Erdi bana’ lanariesker. Umeen mailan, berriz, 11eta 14 urte artekoen artean, MikelUrionabarrenetxea izan dairabazlea ‘Nire Lambretta zaharra’lanarekin. 10 urte azpikoenartean, berriz, Aitor Casañakirabazi du saria, ‘Xake tomate’lanari esker.LEIRE ITURBE...eta kitto!/2008-X-31


31firin faraNLEIRE ITURBEIkasturte berria hasi du UEUkOfizialki ikasturtea hasi berri du Udako Euskal Unibertsitateak,aurreko astean Markeskuan egindako aurkezpenaren ondoren.Lore Erriondo UEUko zuzendaria eta Xabier Kintana euskaltzainaizan ziren hizlari aurreko barixakuko ekitaldian. Erriondok08/09 ikasturterako egitasmoa aurkeztu zuen eta, horrez gain,UEUk Euskara Batuari keinu bat egin nahi izan dio ikasturte berriaribegira: euskara batuaren oinarriak Arantzazun finkatu zirela aurten40 urte bete direla-eta, orain arte euskararen estandarrak izanduen ibilbideari buruzko hitzaldia eman zuen Xabier Kintanak.Eibarri buruzko marrazkiakGaur arratsaldean, 19.00etatik 21.00etara eta bihar eta etzi12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara Emilio Guerrerorenmarrazkiak ikusteko aukera izango da oraindik. LanakTopalekuan, Arrate Kultur Elkartearen erakusketa aretoandaude ikusgai.I. Ojanguren lehiaketako lanak ikusgaiGaur arratsaldean inauguratuko dute Portalean aurten IndalezioOjanguren XXI. Argazki Lehiaketan saritutako lanekin eta bestehainbat argazkirekin osatutako erakusketa Portalean. Azaroaren16ra arte martxan egongo den erakusketa ohiko ordutegian ikusiahal izango da, martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara.EKHI BELARBederatzi egunetan zeharegon da zabalik liburuazoka, urtero ohikoa denbezala. Eguraldia lagun,jende ugari hurbildu daUntzagan kokatuta zeuden24 postuetara, literaturaeta musika arloko azkennobedadeak eta tituluklasikoak eskuratu ahalizateko. Ayerbe liburudendako IñakiZubillaga izan da azokan postuetarikobat izan duena.IÑAKI ZUBILLAGA, LIBURU SALTZAILEA:“Zapore onarekin amaitudugu liburu azoka”- Nolako balorazioa egitenduzu egin berri den liburuazokaren gainean?Aurtengo eta iazko zenbakiakkontuan hartzen baditugu,antzerako dabitzala esandezakegu. Ez da liburuen salmentaigo, baina ezta jaitsiere. Beste alde batetik, azokairekita egon den egunetan zeharegoten den aktibitatea betiizaten da ona.- Beraz, espero zenutenabaino zapore hobeagoarekingeratu zarete?Bai, espero genuena bainohobeto geratu gara. Nik pentsatzennuen aurten jende gutxiagohurbilduko zela azokaraeta gutxiago salduko genuela,orokorrean, kontsumoagutxitu egin delako, baina ezda horrela izan azoka egonden bitartean. Beraz, pozikgaude.- Zein izan da arrakastahandiena izan duen liburua?Gastelerazko liburuak dirapublikoaren artean arrakastahandiena izan dutenak. Horienartean, ‘Los hombres queno amaban a las mujeres’ eta‘El niño con el pijama de rayas’izan dira arrakasta handienaizan dutenak. Bestetik,umeei zuzenduriko liburuekere arrakasta handia izan dute,ohikoa izaten den bezala.Hala ere, zenbaki absolutuakkontuan hartuta, berritasunakizan dira liburu erosienak ediziohonetan. Agian, ez titulubat, baina boltsiko-liburuakdirelakoak ere asko saldu dira,Toti Martinez de Lezearenaketa abar, intrigazkoek betiizaten dute harrera ona.- Zein adinetako jendea hurbilduda gehiago azokara?Denetarik etorri da. Gertatzendena da umeak nagusiakbaino askoz ere lotsagabekoakdirela, kuriositate gehiagodutela, aurpegi gehiago nolabaitesanda. Baina beno, adinguztietakoak hurbildu dira.Lehenengo asteburua, nobedadeaizaten denez, jendegehiago joaten da azokan eazer dagoen ikustera. Gero, asteanzehar pertsona gutxiagohurbiltzen da, eta azken asteburuanoraindik gutxiago.Jendea mugitzen da, daudenpostuak ikusten ditu, bainasalmentak behera doaz azkenegunetan.- Krisi ekonomikoa edonodago orain. Liburu azokaere igarri da krisi hori?Pentsatzen dut baietz. Ezdaukagu inolako adierazlerikhori horrela izan den edo ezjakitzeko, baina uste dutbaietz. Krisia dagoela etengabeentzuten ari gara, etagehienen etxean diru berdinasartzen ari bada ere, jendeakdiru hori gorde egiten du datorrenarenbeldur, dakitenekdiotelako oraindik txarrenaetortzear dela. Hala eta guztizere, liburua beste entretenimendubat da, ona nire iritziz,eta jendeak honelakoak kontsumitzenjarraitzen du....eta kitto!/2008-X-31


32Agendatelefono jakingarriakSOS deiak...........................112Pegora ................................010Udaletxea ............943 70 84 00Portalea ...............943 70 84 39Udaltzaingoa.......943 20 15 25Mankomunitatea....943 70 07 99Debegesa ............943 82 01 10KIUB ....................943 20 38 43Epaitegia .............943 03 34 00Iberdrola..............901 20 20 20Naturgas..............902 12 34 56DYA Larrialdiak...943 46 46 22Gurutze Gorria....943 22 22 22Mendaro osp.......943 03 28 00Anbulategia.........943 03 25 00Torrekua ..............943 03 26 50Errepideak...........902 11 20 88Ertzaintza ............943 53 17 00Eusko Tren..........902 54 32 10Pesa.....................902 10 12 10Taxiak ..................943 20 30 71.............................943 20 13 25Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30. Jaieguna: 09.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EI-BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBAR-ARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Domekaeta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EI-BAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MEN-DARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak: 05.57etatik20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EIBAR-DURANGO. Egunero:+ 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ER-MUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.eguraldiaEuskal Meteorologia AgentziatikGIRO EZEGONKORRAZAPATUAN, tarte batean behintzat, ez dueuririk egingo, baina ezegonkortasunarekinjarraituko dugu eta ezin izango garaeguraldiaz fidatu. Tenperatura freskoekinjarraituko dugu eta elur-maila 1.100-1.300metro inguruan egongo da. DOMEKANatzera ere euria izango da protagonista etatenperaturak bezperako joerari jarraituko dio.1zapatuaPATINATZE IKASTAROA16.00.-.- Patinatze ikastaroa(I), Kirolzalerekin. Uni-an.18.00.-.- Patinatze ikastaroa(II), Kirolzalerekin. Uni-an.KONTZERTUA22.00.- Eskarmiento, Luchandopara Cambiar etaTrece Más taldeak. Tallarragaztetxean.2domekaUMEENDAKO ZINEA17.00.- Umeendako pelikula.Sarrera: 2’50 euro. AmañaKultur Aretoan.3astelehenaIKASTEN16.00.- Sendabelarren foroa:‘Udazkeneko landareak’.Portalean.LehiaketakSan Andres Bertso Paper lehiaketa.Lanak aurkezteko epea: azaroaren 7ra arte.Informazioa eta lanak ematea: …eta kitto!Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea).Galtzakomik Komiki Lehiaketa.Komikia (18 urtera arte) eta komiki banda (18tik gora).Azaroaren 26ra arte. Informazioa: www.galtzaundi.comAugustin Zubikarai VIII. Saria.Nobela laburrentzat. 5.400 euro. Informazioa:Ondarroako Udala. Abenduaren 1era arte.Dirulaguntzak4martitzenaIKASTEN10.00.- Espainiako pinturareninguruko ikastaroa, RicardoAldamarekin. Portalean(Musika Eskolako auditorioan).ARANTZAZU GAUR19.30.- Arantzazu berritzekoegitasmoaren aurkezpena,Iker Usonen eta Pello Zabalareneskutik. Iraupena:ordubete (bideo-emanaldiabarne). Portalean (areto nagusian).EIBAR ZINE-KLUBA21.30.- ‘El último gran mago’(Zuz: Gillian Armstrong). Sarrera:3’50 euro. Coliseoan.GKE-entzat laguntzak.Eskaerak non eta noiz: Pegoran, azaroaren 5era arte.UEUko udazkeneko ikastaroetarakolaguntzak. Zenbatekoa: matrikularen erdia. Eskaeraknon eta noiz: Pegoran, abenduaren 19ra arte.Eibarren kokatuta dauden enpresentzako euskaraplanak egiteko dirulaguntzak.Zenbatekoa: 2.000 euro (gehienez).Eskaerak non eta noiz: Pegoran, azaroaren 17ra arte.Landa inguruneak sustatu eta garatzeko(Erein programa) laguntzak.Eskaerak non eta noiz: azaroaren 21era arte,Itsasmendiko S.A.-n, Eusko Jaurlaritzanedo Debemenen (Nafarroa Enparantza z/g. Elgoibar.943744067 telefono zenbakia).6eguenaIKASTEN10.00.- ‘Arkitektura gotikoa’ikastaroa, Cristina Ayusorekin.Helduen IrakaskuntzarakoZentruan (EPA-n, Isasi kalean).EGO IBAR ZINE-KLUBA17.30 / 21.00.- ‘Juntos’(Zuz: Lukas Moodysson). Sarrera:Euro 2. Hezkuntza Esparruan.DANBAKA22.30.- Ni Neu, Scam, LordWitch eta Adi Holden taldeenkontzertua. Sarrera: 5 euro(3 euro Gaztekutxarekin). EspaloiaAntzokian (Elgetan).erakusketakAzaroaren 2ra arteEmilio Guerreroren marrazkierakusketa. Topalekuan.Azaroaren 16ra arteI. Ojanguren XXI. ArgazkiLehiaketan saritutako lanak.Portalean.Azaroaren 30era arteJose Ignacio de Castroren argazkierakusketa. Klub Deportiboan.Bakarne Elejalderen`New-York´ argazki-bilduma.El Ambigú tabernan.Alberto Lukeren argazkiak.Beer House-n (Deustu).Abenduaren 15era arte`Euskal Festak - Fiestas Euskaras:Eibar 1908´ erakusketa.Armagintzaren Museoan.sarreren salmenta(Coliseo)SalgaiMUSIKA:– Cor Amics de la Unio(Katalunia). Azaroak 1, 20.30etan.– Vdochnovenije.Azaroak 2, 20.30etan.ZINEA:– ‘El último gran mago’. Azaroak4, 21.30etan. Salneurria. 3’5 euro.ANTZERKIA:– ‘Ohean’ (Maskarada). Azaroak 7,20.30etan. Salneurria: 7 euro.– ‘Las aventuras de HuckleberryFinn’ (Ultramarinos de Lucas).Azaroak 8, 18.00etan.Salneurria: 4 euro....eta kitto!/2008-X-31


...eta musubat zuretakoZure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukeraezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntarenprezioa 3 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena(bikoteak...) 6 euro. Argazkia eta testua eguaztenaaurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.denborapasakaurrekoaren emaitzaSUDOKUAZorionak, HODEI, 9 urte betezenittuan-eta martitzenian.Muxu haundi bat gurasueneta Ainhoaren partez.8 96 3 9 5 86 1 86 8 12 1 5 7 34 79 1 5 68 3 68 9 4 5farmaziakagendA 3331, barixakuaEGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)1, zapatuaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)2, domekaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)3, astelehenaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)4, martitzenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)5, eguaztenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)6, eguenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)7, barixakuaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)untzaga“Reflejos”zinemazinemazinemazinemaZUZENDARIA: Alexandre AjaAKTOREAK: Kiefer Sutherland,Paula Patton, Amy Smart,Cameron Boyce...coliseo“El último gran mago”ZUZENDARIA: Gilian ArmstrongAKTOREAK: Catherine Zeta-Jones,Guy Pearce, Saoirse Ronan,Timothy Spall...ego-ibar“Juntos”ZUZENDARIA: Lukas MoodyssonAKTOREAK: Lisa Lindgren,Michael Nyqvist, Sam Kessel,Emma Samuelsson...hildakoak- Isabel Martín Barahona.92 urte. 2008-X-23.- Libe Sarasua Gastesi.62 urte. 2008-X-23.- Estefania Urondo Zelailuze.97 urte. 2008-X-23.- Luis Bustindui Garrobo.78 urte. 2008-X-24.- Maria Sarasketa Muguruza.84 urte. 2008-X-25.- Felisa Gallastegi Txurruka.95 urte. 2008-X-26.- Maria Carril Quintero.102 urte. 2008-X-26.- Lazaro Sarobe Beitialarrangoitia.80 urte. 2008-X-27.- Esperanza Larrea Iraola.99 urte. 2008-X-28.- Luis García Rubio.94 urte. 2008-X-28.- Miguel Agirre Ozamiz.71 urte. 2008-X-28.jaiotakoak- Oier Ciscar Agirregomezkorta. 2008-X-21.- Aiora Ibarra Areta. 2008-X-24.Ben Carson-ek guztia galdu du: lana, dirua,familia… Lanpostu berria aurkitu du NuevaYork-eko Mayflower denda kate zaharrean.Hasieran zoratuta dagoela pentsatuko baduere, denda horretan sekretu handia dago,beldurgarria…Houdini famatua Edinburgora ailegatu da;bertako ikusleek harrera beroa egin diote.Baina ama hil berri du Houdinik etaazkenengo berbak zeintzuk izan direnjakiteko, eta dolua amaitzeko, “medium” batkontratatzea erabaki du…Gizonarekin duen bizitzaz aspertuta, Elisabethanaiarekin bizitzera joan da, komuna hippybatera. Baina komuna horretako bizitza hainda desberdina, berak desio zuen aldaketahandiegia izan daitekeela eta ez daki ohitukoden……eta kitto! AstekariakBANATZAILEAK behar dituEginkizuna: …eta kitto! Astekaria banatzeaEskaera:- 16 urtetik gora edukitzea- Barixaku arratsaldeetan libre egotea- Arduratsua izatea- Euskera ondo jakitea ezinbestekoaIzena emateko deitu 943 20 09 18 telefonoraedo pasatu gure bulegoetatikTABERNA BIDEBARRIETA, 1...eta kitto!/2008-X-31


merkekittoETXEBIZITZAK● Soraluzen pisua alokagai. 40 m 2 . Logela,egongela, sukalde jantzia eta komuna. Berogailuelektrikoa. Berriztuta. Tel. 639-178629.● Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40 m 2 .Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 pezeta,adostekoak. Tel. 651-678454 edo 943-204117.● Altzolan pisua salgai. 3 logela, sukaldea,komuna eta despentsa. 108.000 euro,adostekoak. Tel. 680-707639.● Eibarko erdialdean logela alokagai lagunbatendako. Tel. 628-789789 edo 943-254600.● Legarre-Gain kalean pisua salgai. Logelabi, sukalde-egongela eta komuna. Guztizberriztua. Eguzkitsua. 150.000 euro. Ordaintzekoerraztasunak. Tel. 665-728504.● Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bi, balkoiaeta despentsa. 40,9 milioi pezeta. Tel. 653-733357.● Bikoteak pisua alokairuan behar du Eibarren.695-726404.● Errekatxun pisua salgai. 100 m 2 . Obraeginda. Argitsua. 26 milioi pezeta. Tel. 662-182249.● Elgetan duplexa salgai. 3 logela eta komunbi. Modernoa eta erosoa. Beheko sua.Guztiz jantzita. 210.000 euro. Tel. 685-751891.LOKALAK● Barakaldo kalean (Electrociclos eraikinean)garajea eta trasteroa alokagai. Tel.616-811066.● Garaje itxia salgai Ipuruako dorreetan.Tel. 943-120186 edo 649-165576.● Eibarko musikari batek musika jotzekolokala edo garajea alokatuko luke. Tel.665-732640.AUTOAK● Fiat Bravo 1.2. SX salgai. 16v - 80cv.138.000 km. 2001ekoa. Egoera onean.2.000 euro. Tel. 685-757948.● Prestatutako furgoneta salgai. Ohe bi,sukaldea, elektrizitatea, berogailua, portaeskiaeta portabizikleta. Tel. 653-745722.● Volkswagen Multi Van T5 salgai. 130cv.2004koa. Ondo ekipatua. Egoera onean.28.500 euro. Tel. 677-004742.BESTELAKOAK● Gosmin CX-Vista markako GPS-a galduda urriaren 25ean Ibarkurutze inguruan.Informazio pertsonala du. Tel. 649-867296.SALEROSKETAK● Orbea Arin bizikleta salgai. 54 neurrikoa.Dura Ace taldearekin. Euskaltelenerreplika. 1.700 euro. Tel. 656-768944.● Bigarren eskuko hozkailua eta plaza bikosofa salgai. 100 euro. Tel. 649-100185.Pili.● Sofa bi (2 eta 3 plazakoak) salgai. Urdinak.Tel. 645-007388.● Yamaha PSR-E403 teklatua salgai. Mahaiarekin.Berria. Tel. 605-702294.● Inpresora salgai. Brother.DCT 7010 markakoa.Gutxi erabilita. Prezio onean. Tel.658-757851.● Autorako irratia salgai. Kenwood markakoa.4x35 watioko potentzia + sei CDrendakokargadorea. 50 euro. Tel. 638-120339.● Porlana amasatzeko bigarren eskukomakina erosiko nuke. Tel. 943-701082.● Hozkailua salgai (1’43x0’54). Urte bikoa.Egoera onean. 120 euro. Tel. 637-528992.● Sofa bi salgai (2 eta 3 plazakoak, urdinak).Egoera onean. Tel. 645-007388.LANA● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.659-080186.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.648-724168.● Neska eskaintzen da garbiketa lanetarako.Tel. 671-139035.● Neska eskaintzen da umeak zaindu etagarbiketa lanak edo kamarera moduan lanegiteko. Tel. 617-056828.● Neska eskaintzen da nagusiak eta umeakzaindu eta garbiketa lanetarako. Interna.Tel. 669-966611.● Laurel & Hardyn kamarera behar da. Kurrikulumaaurkeztu bertan (Untzaga, 11).● Emakumea eskaintzen da goizez nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.686-435056.● Kamarera/o behar da Maixa tabernan.Tel. 605-908924.● Saltzailea behar da dendan jornada erdirako.Interesatuek laga kurrikuluma Zerodendan (Estaziño, 10). Tel. 943-700362.● Neska eskaintzen da garbiketa lanetarako.Tel. 696-770480.● Pertsona bat eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 690-783065.● Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekariabanatzeko. Tel. 943-200918.● Gizona eskaintzen da kamarero, peoiedo igeltsero moduan. Tel. 619-613856.● Emakumea eskaintzen da astelehenetikostiralera kamarera moduan eta garbiketalanetarako. Tel. 659-842752.● Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaileedo garbitzaile moduan eta nagusiakzaintzeko. Tel. 648-734243.● Neska behar da interna moduan lan egiteko.Tel. 943-121455.● Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.Tel. 943-530718 edo 646-048823.● Neska eskaintzen da asteburuetanumeak zaintzeko. Etxez-etxe. Orduka. Esperientzia.Tel. 677-763916.● Neska eibartarra eskaintzen da arratsaldezlan egiteko. Tel. 658-715978.● Emakumea eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.676-622563 edo 638-338816.● Emakumea eskaintzen da astelehenetikostiralera (12.00-15.00) nagusiak edoumeak zaintzeko. Tel. 647-044031.● Neska eskaintzen da asteburuetan edogauez nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.646-821678.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 659-639296.● Sukaldaria behar da, esperientziarekin.Tel. 943-206868.● Neska eibartarra eskaintzen da goizezumeak eskolara eramateko. Tel. 646-369330.● Neska eskaintzen da arratsaldez eta asteburuetangarbiketa lanetarako. Tel.686-127137.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia.Tel. 650-034445.● Gizona eskaintzen da igeltsero lanetarako.Esperientzia. Tel. 662-256289. Fausto.● Neska eskaintzen da nagusiak edo umeakzaindu eta eskilarak garbitzeko. Tel.671-972733.Iragarkiak ipintzeko:943-200918 (Marisol).● Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.08.00etatik 16.00etara. Tel. 608-376387.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko arratsaldeko 18.00etatik goizeko09.30etara. Tel. 699-813826.● Euskeraz ulertzen duen emakumea eskaintzenda arratsaldez umeak zaintzeko.Esperientzia. Tel. 656-765916 edo 943-202908.● Neska euskalduna eskaintzen da garbiketalanak egiteko. Tel. 687-114707.● Neska eskaintzen da umeak zaintzeko.Tel. 662-256289. Silbia.● Mutila eskaintzen da lorezain moduanedo nagusiak zaintzeko. Tel. 680-838639.● Gela hotzean jarduteko pertsona (gozogintzanozioekin) eta sukaldari laguntzaileabehar dira. Autoarekin. Tel. 679-950907.● Neska eskaintzen da umeak zaindu etagarbiketa lanetarako. Tel. 651-043666.Justina.● Aerobic-eko monitorea behar da Mendaronklaseak emateko astelehen etaeguaztenetan. Tel. 653-747764 Lurdes.lurdesrodri@hotmail.com● Alemanierazko klase partikularrak etapertsonalizatuak eskaintzen dira. Tel.647-275374.● Neska eskaintzen da asteburuetanumeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 662-256289. Silbia.● Emakumea eskaintzen da etxeko lanetarako.Tel. 636-049090.● Neska eskaintzen da orduka edozein lanerako.Tel. 617-942407.● Ordenagailuak konpondu etxez-etxe,Informatika klaseak eman eta web orriakegiten dira. Tel. 678-068959 edo 943-701850.● Neska eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 666-747139.● Neska eskaintzen da umeak zaintzekoastegun edo asteburuetan. Tel. 662-256289. Narcisa.● Mutila eskaintzen da eraikuntzan edoedozein lanetarako. Tel. 662-256289.Fausto.● Magisteritzan diplomatuak klase partikularrakemango lituzke LH eta DBHko1. eta 2. mailan. Tel. 605-743415.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokaleneta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetakoPREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro.Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez....eta kitto!/2008-X-31


MONUMENTU ARTISTIKOALASAJATETXEA250 LAGUNENDAKOJANGELAERA GUZTIETAKO BANKETEAKospatzeko toki bikain bateanOzaeta JauregiaTel. 943 76 10 55Faxa: 943 76 20 29www.restaurantelasa.comBERGARA

More magazines by this user
Similar magazines