kata kerja transitif kata kerja tak transitif - Saujana

saujana.sg

kata kerja transitif kata kerja tak transitif - Saujana

Kata Kerja Transitif boleh

dibahagikan kepada dua

jjenis, i iiaitu: it

KATA KERJA

TRANSITIF AKTIF

Kata kerja yang

mengalami awalan

meN- N ddengan atau t

tanpa akhiran -kan

atau -i

saujana.sg / 09-04

KATA KERJA

TRANSITIF PASIF

Kata kerja yang

mengalami

ttransformasi f i atau t

perubahan.

Biasanya kedudukan

objek berubah

menjadi subjek ayat

More magazines by this user
Similar magazines