Takwim PKB dikemaskini sehingga 25 Jun 2012 - Politeknik Kota ...

pkb.edu.my

Takwim PKB dikemaskini sehingga 25 Jun 2012 - Politeknik Kota ...

Takwim PKB 2012Bil1AKTIVITIPendaftaran Penilaian Khas SesiJun 2011PEP2 Taklimat pensyarah projek JKM JKMPENYELARAS3 Pilihanraya JPP HEPTaklimat pengisian dokumen4PTPTNHEP5 Mesyuarat Konvo JMSKTaklimat kebakaran dan latihan6pemadaman apiKAMSIS7 Ceramah disiplin JKM JKM8 Ekspidisi Gunung Kinabalu USK9 Kursus Pemantapan PP JKM JKM10 Minggu penghayatan solah KAMSIS11 Bengkel penyelarasan kursus JKMBengkel Pemantapan Laman12Web PKBUSTM13 Seminar Halatuju Mahasiswa UPK14 Audit Dalaman MQA JPA15 Pelancaran Kelab Toha HEP16 Program Penghayatan Solat JPA17 Majlis Anugerah AKJ JKM18 Kem Kepimpinan Perdana HEP19 Ceramah/kuliah jemputan khas KAMSIS20 Taklimat Latihan Industri 1 UPLIMesyuarat JKDP Dengan21Operasi DisiplinHEPSesi kutipan dokumen pinjaman23PTPTNHEP24 Minggu KEUSAHAWANAN KAMSIS25 Persijilan Semula ISO - SIRIM UQ26 Pemantauan P & P JKM27 Pameran buku LIB28 Perhimpunan Bulanan 1 ULPL29 Kursus CPM JKA JKAJANUARI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S


Takwim PKB 201230 Audit stok JKM JKM31 Lawatan Kursus CC303 JKALawatan pelajar Unit32Kejuruteraan MekJKM33 Mesyuarat Akademik PEP34 Mesyuarat Pengurusan 1 PTDKursus Asas Kemahiran35Menolong PRSPUPKBengkel Sistem Penasihat36AkademikJKE37 Seminar Inovasi JKEAktiviti 23-24.1.12 Tahun Baru CinaCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1 Program Bakti Siswa JP2 Mesyuarat Konvo JMSK3 Ceramah / kuliah jemputan khas KAMSIS4 Kursus Autocad JKA5 Sesi kutipan dokumen pinjaman PTPTN HEP6 Effective marketing plan workshop JP7Keputusan Rasmi Penilaian Khas SesiJun 2011PEP8 Sukan pelajar JKM9 Mesyuarat Kantin JPA10 Khidmat Bakti JKM JKM11Pertanding Street Soccer PPKATertutupJKA12 Penghayatan Maulidur Rasul UKO13 DPR Grooming JP14Lawatan ke NSTP dan Lembaga THnegeri KelantanHEP15 Hari Anugerah JP16Program kesedaran disiplin melaluipenerokaan kendiriKAMSIS17 Bengkel MyLib Siri 1 LIB18Bengkel penyediaan MPK dan fail mejaperpustakaanLIB19 Seminar Tamadun Islam JPA20 Seminar Keusahawanan JKE21 Forum Remaja IPT Kelantan UPK22 Perhimpunan Bulanan 2 JKM23 Jelajah Pulau 1 Malaysia UKO24 Lawatan pelajar Kejuruteraan Pertanian JKM25 Lawatan Industri & Keusahawanan JP26 Bengkel pembinaan item JKM27 Program Kesepakatan Dengan Industri JKEFEBRUARI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R


Takwim PKB 201228Kursus Peningkatan Kemahiran Staf &Pelajar di IndustriJKE29 Program Bakti Siswa Kelab TaHa HEP30Mesyuarat Lembaga Peperiksaan &Penganugerahan Sijil/Diploma PEPPoliteknik Bagi Sesi Jun 201131 Lawatan kolaborasi JKM32 Mesyuarat Akademik JMSK33 Lawatan Sambil Belajar Kursus CC304 JKA34 Karnival Sukan MSP USK35 Mesyuarat Pengurusan 2 PTD36Perkemahan Polibriged Di BukitKeluangUKO37 Minggu sukan KAMSIS KAMSISAktiviti 5.2.12 Maulidur RasulCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012AKTIVITIPENYELARASProgram Pemurniaan Al-1QuranJPA2 Pertandingan pidato JP3 Sukan pelajar JKM JKMKarnival mesra belia41MalaysiaHEPKem ilmu maklumat &5keusahwananLIBLawatan ke Rumah Anak6Yatim BachokJKA7 Lawatan Kursus C5306 JKA8 Program kolaborasi KAMSISPemantauan penilaian &9peperiksaanJKMKursus Pengurusan10JenazahJPAProgram derma darah11PerdanaHEPProgram kepimpinan & jati12diriJPLawatan Akademik ke USM13 JKAPulau Pinang14 Mesyuarat Konvo JMSKSeminar KemahiranPengurusan/ Kepimpinan15(Solfskills) & 'IndustrialJKETalk'Lawatan ke Rumah Anak16Yatim Taman Uda MurniJKA17 Malam Kebudayaan JPCeramah/Kuliah jemputan18khasKAMSISKem Pemantapan Insan19KamilUPKKoloborasi bersama GES &20 JKEUTEMMAC1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S


Takwim PKB 201221 Kursus Etika & Protokol JKE22 Karnival Sukan MSP 2 USK23 Bicara Industri JKELawatan pelajar24Kejuruteraan AutomatifJKM25 Language Camp JPA26 Operasi disiplin JKM JKMMesyuarat Peg. Pep. &27 Semakan Akhir Kertas PEPPeperiksaan Akhir28 Karnival Keusahawanan JP29 Mesyuarat Akademik JPA30 Perhimpunan Bulanan 3 USTMLawatan ke NSTP &31Lembaga TH KLHEPJKA,32 Inotek 2012JKE,JKM33 Khidmat bakti siswa JP34 Kursus Praperkahwinan JPA35 Mesyuarat Pengurusan 6 PTD36 Konvoksyen JMSK37 Seminar Percukaian JP38 Seminar Insurans JPLawatan Explorace PPKA39di Pantai Melawi,BachokJKAAktivitiCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1 Pemantauan P & P JKM2 Audit stok JKM JKM3 Audit Dalaman UQ4 Lawatan Kursus CC206 JKA5 Seminar Pelaboran JPPertandingan Rancangan6PerniagaanJP7 Bengkel MyLib Siri 2 LIB8 Public Speaking JPA9 English festival JPALawatan pelajar Kejuruteraan10MekatronikJKMProgram Kolaborasi Bersama11UKM & UPMUPK12 Taklimat Latihan Industri 2 UPLI13 Karnival sukan TaHA HEPKursus Baikpulih Mobilephone14PelajarJKE15 Malam Pragraduan JP JP16 Program Perkasa Akademik JKMSeminar Perundangan Urusniaga17 JPBank18 Post-Mortem PPP JPLawatan Sambil Belajar ke19Taman NegaraJKA20 Mesyuarat Kewangan 1 PTD21 Pameran kerjaya TaHA HEP22 Peperiksaan JPA JPA23 Program Pengukuhan JP JPAKursus Analisis Data & Hasil24PenyelidikanJKEKursus Pentadbiran Sistem E-25ThumbUSTM26 Majlis Penyerahan Ilmu JKMAPRIL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I


Takwim PKB 2012Malam kebudayaan & majlis27 perpisahan KAMSIS Sesi Dis KAMSIS201128 Mesyuarat Pengurusan 3 PTD29 Perhimpunan Bulanan 4 PTD30 Solat Hajat Perdana HEPPeperiksaan Akhir Semester Sesi31 PEPDisember 201132 Mesyuarat Akademik JKA33 Mesyuarat Pengurusan 4 PTD34 Mesyuarat Post-mortem Konvo JMSK35 Lawatan Sambil Belajar ke IPTA JKAAktivitiCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARASPeperiksaan Akhir Semester1Sesi Disember 2011PEP2 Royal Blum Eco-Challenge UPKLawatan Sambil Belajar ke3Studio Les CoupaqueJKAMinggu Terakhir Pendaftaran4Kursus Semester PendekPEPKursus Asas Linux Untuk Staf5USTMUSTM6 Grand Final Karnival Sukan USKSiri Perbengkelan Penilaian &7Pemurniaan Item & PeraturanPEPPemarkahan Peperiksaan AkhirBermula8 Seminar Penyelidikan 1 JKE9 Audit dalaman ISO 9001:2008 UQ10 Mesyuarat MSK JPAPeperiksaan 201P UBS11AccountingJP12 Kursus Pengenalan ICT USTM13 Mesyuarat Pengurusan 6 PTD14Lawatan AkademikKeusahawanan ke Luar Negara JPKeputusan Rasmi Peperiksaan15 Akhir Semester Sesi Disember PEP2011Mesyuarat Persediaan16 Penyelarasan Bayaran HEPPendaftaran17 Mesyuarat Pengurusan7 PTDMesyuarat Pegawai18 Peperiksaan & Pertukaran PEPDeraf ItemSeminar Inovasi & Teknologi19 JKEHijauMEI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K


Takwim PKB 201220 Mesyuarat Akademik JKE21 Bengkel KIK PKB UQ22 Perhimpunan Bulanan 5 JMSKAktiviti 1.5.12 Hari PekerjaCuti mingguan 5.5.12 Hari WesakCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012Bil1AKTIVITIMesyuarat PegawaiPeperiksaan & Semakan AkhirKertas Peperiksaan AkhirPENYELARASPEPLawatan penanda arasan staf2JKMJKMKursus DNS & DHCP Untuk3Staf USTMUSTMMesyuarat AJK Induk4PendaftaranHEP5 Hari Keluarga JKM JKM6 Daftar Tamat Latihan Industri UPLIBengkel pindaan dokumen dan7 UQmanual kualitiEkspedisi 'Everest Base8Camp'USKPendaftaran & Pelaksanaan9Penilaian KhasPEP10 Mesyuarat MSK JPA11 Program 'Save Our Shores'JKA,JKE12 Mesyuarat pengurusan 8 PTDExplorasi Silang Budaya13 Politeknik dengan University of UPKTokyo14 Perhimpunan bulanan UPK15 Konvensyen KIK PKB UQ16 Mesyuarat Akademik JKM18 Hari Keluarga PKB PKPKBPeperiksaan Akhir Semester19Pendek 2012PEP20 KSP 1/2012 UQ21 Kursus Pengurusan E-Mail USTMProgram Ke arah Persekitaran22 JKEBerkualiti22 Mesyuarat Pengurusan 9 PTDJUN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S


Takwim PKB 2012Aktiviti 2.6.12 Hari Keputeraan D.Y.M.M.S.P.B.Y.D. AgongCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARASPendaftaran & Pelaksanaan1Penilaian KhasPEP2 Mesyuarat MSK JPAKeputusan Rasmi Semester3Pendek 2012PEPKeputusan Rasmi Penilaian Khas4 PEPSesi Disember 20115 MSK JPA6 Pendaftaran Pelajar Baru HEP7 Bicara Industri 2 JKETarikh Akhir PermohonanRayuan ke Lembaga8 Peperiksaan bagi PelajarSemester Akhir Sesi Disember20119 Mesyuarat pengurusan 11PEP10 Program Kepimpinan dan Jatidiri JP11 Mesyuarat Kewangan 2 PTD12 Ceramah / kuliah jemputan khas KAMSISJULAI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S13 Minggu KAMSIS KAMSIS14 Audit stok JKM JKM15Mesyuarat Lembaga Peperiksaan& Penganugerahan Sijil/ DiplomaPoliteknik Sesi Disember 2011 &Semester PendekPEP16 Gotong Royong Perdana UPP17 Taklimat pensyarah projek JKM18 Perhimpunan Bulanan 7 LIB19 Kursus Pemantapan JPPM JKMTaklimat kebakaran dan latihan20pemadaman apiKAMSIS


Takwim PKB 2012PENYELBil AKTIVITIARAS1 Hari Anugerah JP JP2 Bengkel penyelarasan kursus JKM3 Taklimat Latihan Industri 1 UPLI4 Mesyuarat Pengurusan 13 PTD5 Kursus Baikpulih Alat Elektrik JKE6Finishing School UBSCertificateJP7 Finishing School Smart SQL JP8 Pemantauan P & P 1 JKMSesi kutipan dokumen9PTPTNHEP10 Operasi disiplin JKMLawatan pelajar Unit11Kejuruteraan MekanikalJKM12 Ceramah/kuliah jemputan KAMSISkhas13 Mesyuarat Pengurusan 14 PTD14 Minggu penghayatan solah KAMSIS15 Majlis Berbuka Puasa HEPProgram Limpahan Kasih16JKEJKE17 Bengkel Pembinaan Item JKM18 Perhimpunan Bulanan 8 JPAFinishing School Intensive19 Problem Solving & JPCommunication skills20 Program Penghayatan Solat JPA21 Mesyuarat Akademik UKOLawatan pelajar Kejuruteraan22 UKOPertanianOGOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K JAktiviti 6.8.12 Nuzul Al-Quran


Takwim PKB 2012Cuti mingguan 19-20.8.12 AidilfitriCuti umum 31.8.12 Hari MerdekaCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012Bil AKTIVITIPENYELARASKursus Pengurusan1JenazahJPASesi kutipan dokumen2PTPTNHEPSeminar Perkayaan3PersonalitiJP4 Seminar Tamadun Islam JPA5 Derma Darah Mega 5 UKOMajlis Sambutan Hari Raya6 HEP& Merdeka7 Mesyuarat Pengurusan 15 PTDProgram Pemurnian Al-8QuranProgram Khidmat Bakti9JKMJPAJKM10 Koloborasi bersama SKDL JKECeramah/kuliah jemputan11khas12 Perhimpunan Bulanan 9 UPK13 Kem Ilmu Maklumat Siri 2 LIBKursus Setup Local Server14Untuk Staf USTMUSTM15 Sukan Pelajar JKM JKM16 Sukan JP JP17 Mesyuarat Akademik UPLI18 Language Camp JPA19 Kursus Praperkahwinan JPA20 Minggu Keusahawanan KAMSISSEPTEMBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A21 Program Jelajah Desa PRS UPK22 Mesyuarat Pengurusan 16 PTD23 Taklimat Latihan Industri 2 UPLI24 Bengkel MyLib Siri 4 LIB


Takwim PKB 2012Aktiviti 16.9.12 Hari MalaysiaCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012PENYELABil AKTIVITIRAS1 Audit Dalaman 2 UQ2 Minggu sukan KAMSIS KAMSISLawatan pelajar kejuruteraan3automotifJKM4 Karnival Usahawan JP5 Public Speaking JPA6 Seminar Pelaburan JPProgram Kebolehpasaran7GraduanUPK8 Audit stok JKM JKM9Mesyuarat PegawaiPeperiksaan & Semakan AkhirKertas Peperiksaan AkhirPEP10 Seminar Percukaian JP11 Mesyuarat Akademik PEP12 Mesyuarat Pengurusan1713 Pertandingan Pidato Dalaman JPA14 Program Bersama Komuniti JKE15 Mesyuarat Kewangan 3 PTD16 Audit aset dalaman JKM17 Seminar Insurans JP18 Perhimpunan Bulanan 10 HEP19 Kem Jatidiri Pendidikan Islam JPA20 Program kolaborasi KAMSIS21 Program 'Easy Score' JKE22 Malam Pragraduan JP JPMesyuarat Penyelarasan23Bayaran PendaftaranHEP24 Seminar perundangan bank JP25 Mesyuarat Pengurusan 18 PTD26 Program Perkasa Akademik JKMOKTOBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S RAktiviti 26-27.10.12 Aidil Adha


Takwim PKB 2012Cuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012Bil AKTIVITIPENYELARAS1 Peperiksaan JPA JPA2 Mesyuarat Pengurusan 19 PTD3 Perkasa Akademik JKM4 Peperiksaan JPA JPA5 Program Pengukuhan JP JP6 Majlis Penyerahan Ilmu JKM7 Mesyuarat Akademik JMSK8Malam kebudayaan dan MajlisPerpisahan KAMSIS Sesi Jul KAMSIS20129 Perhimpunan Bulanan 11 UMS10Mesyuarat Ahli JawatankuasaInduk PendaftaranHEP11 Seminar Penyelidikan 2 JKE12 Mesyuarat MSK JPAPeperiksaan Akhir Semester13Sesi Jun 2012PEP14 Majlis Restu Ilmu HEP15 Peperiksaan PEP16 Mesyuarat Pengurusan 20 PTD17 Karnival Sukan MSP ke 16 USKNOVEMBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K JAktiviti 11-12.11.12 Keputeraan Al-Sultan KelantanCuti mingguan 13.11.12 Hari DeepavaliCuti umum 15.11.12 Maal HijrahCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012BilAKTIVITIPENYELARAS1 Karnival Sukan MSP ke 16 USK3 Mesyuarat Kewangan 4 PTDPeperiksaan 201P UBS4AccountingJP5 Daftar Tamat Latihan Industri UPLI6 Mesyuarat Pengurusan 21 PTD7 KSP 2/2012 UQ9 Mesyuarat MSK JPA9Keputusan Rasmi PeperiksaanAkhir Semester Sesi Jun 2012PEP10 Perhimpunan Bulanan 12 JKA10 Mesyuarat Pengurusan 22 PTD11 Pendaftaran Pelajar Baru HEP12 MSK JPA13 Mesyuarat Akademik JKADISEMBER1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A I S R K J S A IAktiviti 25.12.12 Hari KrismasCuti mingguanCuti umumCuti politeknikCuti sekolah


Takwim PKB 2012PETUNJUKSingkatan Keterangan Singkatan Keterangan Singkatan KeteranganJKA Jabatan Kejuruteraan Awam UMS Unit Multimedia & Sumber JPP Jawatankuasa Perwakilan PelajarJKE Jabatan Kejuruteraan Elektrik UQ Unit Kualiti MQA Malaysian Qualification AgenciesJKM Jabatan Kejuruteraan Mekanikal UKO Unit Kokurikulum AKJ Anugerah Ketua JabatanJP Jabatan Perdagangan UPIK Unit Penyelidikan, Inovasi & Keusahawanan JKDP Jawatankuasa Disiplin PelajarJMSK Jabatan Matematik, Sains & Komputer USTM Unit Sistem Teknologi Maklumat JKDP Jawatankuasa Disiplin PelajarJPA Jabatan Pengajian Am LIB Unit Perpustakaan Peg. Pep Pegawai PeperiksaanHEP Unit Hal-Ehwal Pelajar UPP Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan IPTA Institusi Pengajian Tinggi AwamPEP Unit Peperiksaan USK Unit Sukan MSK Minggu SuaikenalUPLI Unit Perhubungan & Latihan Industri Aset Unit Aset AJK Ahli JawatankuasaULPL Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan PTD Pentadbiran PKPKB Persatuan Kakitangan PKBUPK Unit Psikologi dan Kerjaya KAMSIS AsramaDisediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:…………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………...………Penyelaras Takwim PKB Timbalan Pengarah PKB Pengarah PKB(NOOR AZAHAN BIN OTHMAN)Tarikh: …………………….. Tarikh: ……………………….. Tarikh: ………………………..kds / rm : takwim pkb12-gantt chart.xlspetunjuk

More magazines by this user
Similar magazines