743 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

743 zenbakia - Eta Kitto!

kitto!…eta743 zkia. 2010-XII-3 ASTEKARIA40 urte aintzathartu gabe


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuAdrian AlvarezMaider AranberriJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Maialen Belaustegieta S. HernandezHIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:Felix MorquechoBANAKETA-ARDURADUNA:Ainhoa LuzTIRADA:7.950 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKGOZAR O.- Era gozoan, eztiki. “Gozaro, ondo esanaz, itxuli eben etxera”.GRANUJ A.- Mutil koskorra. Ez dauka zentzu peioratiborik. “Zure granujiabialdirazu, emon deixorazen sagar batzuk”.GUEN/GUR EN- Muga, ertza. Baserri taldeetan, gorengoa. “Legorren guena,Finis-terrae esaten dan lekua”.GUREN.- Esnegaina. “Basarriko esniak bestiak baiño guren lodixagua eukitzendau”.Azken urteotan hainbat ikerketa eta ebaluazio egin diraikastetxeetan ikastereduen emaitzak aztertzeko. Eta horietanguztietan agerian geratu da egungo hizkuntza ereduensistemak ez duela euskalduntzen. Horregatik, hezkuntzaarloko eta euskalduntze arloko eragileak, eta euskal jendarteaoro har, aspaldidanik ari dira eskatzen ereduen sistemagainditzea eta euskalduntzea bermatuko duen metodologiaedo sistema ezartzea gure eskoletan (ikasle euskalduneleanitzak bermatuko dituena).Azken azterketa Euskal Autonomia Erkidegoan HezkuntzaSailak egindakoa dugu ikastetxe publiko eta kontzertatuetako37.000 ikasleren artean, LHko laugarren eta DBHkobigarren mailetan. Bertatik hainbat ondorio esanguratsueta larri atera daitezke gainbegiratu azkar batean. Mailakaxkarrenari begiratzen badiogu, ikus dezakegu lehenhezkuntzan %27,1ak ez duela “hasierako maila” gainditzen,eta bigarren hezkuntzan % 33,5ak; D ereduan bertan,DBHn %22,5ak “hasierako maila” dauka, A ereduanberriz, hamarretik zortzi ikaslek ez du euskararen nahikoaezagutzarik. Hizkuntzaren “maila aurreratuari” begiratzenbadiogu, ikus dezakegu LHn % 29,2k ematen duela mailahori, eta DBHn soilik %24,1. Isabel Celaa anderearen ustez,emaitza hauek 2009koekiko hobekuntza adieraztenEUSKARAREN EGUNA ABENDUAK 3-AN BAKARRIK?dute, baina agerraldian adierazi zuenez, eskolak ezin duizan euskararen ezagutza bermatzeko tresna bakarra, etabeste hainbat faktorek ere eragiten dute.Hezkuntza Sailaren azterketa hau Euskararen Egunagertu dugunean ezagutu dugu, eta honek aukera ematendigu azken hausnarketa hauek egiteko. Batetik, eskubideakditugu (herri baten eskubidea bere hezkuntza sistemaantolatzeko bere kultura eta hizkuntzaren transmisio etagarapena ziurtatuz; eta herritarren eskubideak, legeetanjasoak, euskararen ezagutza bermatua izateko). Bestetik,betebeharrak (administrazioen obligazioak bermatzekoeuskalduntzen duen sistema, besteak beste). Eta azkenik,egin beharrak (euskaldunok geure eskubideak bermatuakizateko, administrazioekin bat eginda, edo ez egunerogeure esparruan egin beharrekoak).Euskararen eguna izan dadila, jendarteko beste esparruetanbezalaxe, eskoletan ere euskal hiztunon eskubideakaldarrikatzeko eguna, administrazioen jarrera salatzekoeta administrazioak behartzeko eguna, eta eskola komunitateosoa (ikasle, langile irakasle zein ez irakasle eta guraso)elkarrekin lanean jartzeko eguna. Hurrengo 364 egunakbezalaxe.LAB IRAKASKUNTZAasteko H E M E R O T E K A esaldiak“Gizonak, homosexualak edo heterosexualak izan,falokratak eta sartzaileak dira. Nik neskei galdetzendiet: `Badakizu zer den gizonezko bat harreman batean?Ba egin kontu zer izan daitezkeen bi!´ Harremanekobigarren pertsona ere gizonezkoa izateak gauzakez ditu arintzen. Bestalde, emakumezko eta gizonezkoenarteko nortasunaren arloan, berdin gisa begiratubehar diogu elkarri, eta ez eskubide eta betebeharrenjabe gisa. Jendaurrean hori onartuta ere, etxebarruan? Gizon jator bat ezagutzean, haren bikotekideaezagutu nahi izaten dut; eta haien etxera joan,mahaia nork zerbitzatzen duen ikusteko”(Jose Angel Lozoya, sexu hezitzailea)“Legeak baimentzen duen inkomunikazioko erregimenazaindarien eta atxilotuaren arteko harreman onabideratzeko da eta, agian, baita elkarrekin mus partidakjokatzeko ere, harmoniazko tratu ona ziurtatzeko.Atxiloketa-momentutik bertatik, presoaren gizarteratzeprozesuari ekiteko, giza eskubideak errespetatuzeta presoaren duintasuna zainduz. Eta, hori guztia lortzeko,inkomunikazioa da, zalantzarik gabe, sistemarikjustuena, zorrotzena eta perfektuena. Lekukorik ezdagoen tokian, balizko torturatzailearen fokuko argiada bakarra; gainerako guztiak, itsu eta inkomunikatutanahi gaituzte”(Andu Lertxundi, idazlea)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


KATEA:10,60 euroZINTZILIKARIOA:16,50 euroSOKADUNESKUMUTURREKOA:7,50 euroKAUTXOZKOESKUMUTURREKOA:37,75 euroKATEA:10,60 euroZINTZILIKARIOA:30 euro...etaEuskara ElGabonKATALBELARRITAKOAK:25 euroKAMISETA BERTSOLARI BELTZA (MUTILA):19 euroKAMISETA BERTSOLARI LILA ETA BELTZA (NESKA):22 euroKAMISETA BERTSOLARI MOREA (MUTILA):19 euroAMANTALA (LAUKIAK):T: 1, 2, 3, 432 euroARGAZKI MARKOA:8 euroARGAZKI MARKO HIRUKOITZA:12 euroARGAZKI ALBUMA: 12 euroAMANTALA (OTSOA):T: 1, 2, 3, 429,50 euroHELBIDE-LIBURUA:8 euroOHARRAK:8 euroEtorri Olentzerori zerrenda egiten laguntzera. Egunero, ...eta kitto! Euskara ElkDatorren ASTELEHENETIK aurrera, 10.00etatik 13.00etara /IKUSI, AUKERATU eta ENKAR


kitto!kartearenetakoDISKA ETA DVDAKOGOAHAUTSONTZIA:6 euroBURDINEZKOMAHAIGAINEKOA:11,75 euroKatalogoak dituenirabaziak euskerasustatzen erabilikodituguTIRAGOMA:3 euroKARRAKA:4,30 euroKATILUA:7,10 euroARBOLARAKOOLENTZERO:4 euroERRETXINAZKO ONGI ETORRI:6 euroATERAKO ALFONBRA: 12 euroartearen bulegoan (Urkizu, 11)16.00etatik 20.00etaraGUA EGIN!


6DANONAHOTANa u t u a nGURUTZE GORRIXARENKANPAIÑAEtxe barruan gertatzen diranistripuak saihestekoasmuarekin kanpaiñiaabiarazi dabe GurutzeGorrikuak, horretarakopegoretan kartelak pegauta.“Portal solidario” proiektuarijarraittuta, Eibarko 837pegoratan pegau dittuenkarteletan bizilaguneri etxebarruan arreta berezixaipintzeko eskatzen detse,arriskuak antzemateko klabebatzuk emonda.KALEETAN KANTUZAbenduaren 9xan eta 23anizango dira KaleetanKantuz-erako entseguak,19.30xetan San Andreselizako lokaletan. Bixenbittartian, abenduaren 11nurtengo dabe kantuanabesbatzakuak, 19.30xetanUntzagatik hasiko dankalejiran.Barrenetxetarraksaritu dittueLAB-ekuak Mutualian protestanOIN DALA EGUN BATZUK KONTZENTRAZI-ÑUA EGIÑ EBEN LAB SINDIKATUKUAK, “oroharmutuak eta bereziki Mutualiak beraien jarreraSarittutakuak euren diplomekin Ganberak antolatutako ekitaldixan.HECTOR BARRENETXEAETA ROSA GISASOLA, BA-RRENETXE OKINDEGI ETAPASTELERIXA KATEKO JA-BIAK Urteko Dendarixari Sarixajaso barri dabe GipuzkoakoMerkataritza Ganberaren eskutik.Barrenetxe panaderixen jatorrixaZugarramurdin billaubihar dogu, XVII. gizaldixan:Etxenikea basarrittik Donibane-Lohitzunera,Lesaka etaDonostiara zabaldu eben eurenjardueria eta Errege Famelixarendakoogixa egittera aillegauziran. Arbasuengandik tradiziñozjasotako ogibidiari segidudetsen andra-gizonak Eibarrenbe jardun eben biharrian,1985ian Donostiara juan ziranarte. Gaur egunian 8 denda,obradore bi eta sukalde bat dakemartxan eta 60 laguni biharraemoten detse.tamalgarriarekin gizartiari iruzur egitten diharduela”salatzeko. Sindikatuko ordezkarixen berbetan,“asko dira lan istripu batengaittik edo biharrarilotutako patologixaren batekinmutuara joten daben bihargiñak,baiña mutuetan sendatu barikuerialtak emoten dihardue eta gaixotasunprofesionalak dittuenak Osakidetzarabidaltzen dittue”. Horiekguztiak salatzeko eta “Barrena kalekoMutualiako bulegoko medikubaten ahotik entzundako iraiñengaittikprotestatzeko” ordubeteemon eben bulegoko atian.etxola etxolajatetxea@hotmail.comErreserbak: 943-207019Txirio kale, 1JATETXEAEguneko menua / Karta / PintxoakEnpresa eta taldeentzako aurrekontuakLORADENDA– Lora eta landarenatural eta lehorrak– Ezkontzetarako lorakSan Juan, 1 Tel. 943 20 33 2966553...eta kitto!-koGABONETAKO LOTERIALoteriahartzaileenartean,abenduaren 15eanGABON-OTARRAzozketatuko dasalgai duzu:Mujika harategiaUrkizu prentsaBolintxoZabaleta okindegiaNarrua konplementuakSan Andres gozotegiaAskasibar kirolakKultu tabernaValenciaga jantzidendaUdal EuskaltegiaAEK EuskaltegiaIsasi okindegiaIzadi loradendaUntzaga prentsaDibutec fotokopiadendaZubi-Gain kafetegiaBankoaCorreos...eta kitto!10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


DANONAHOTAN7auzorik auzoKoldo Martínez Garatek “El paradigma navarro” hitzaldixa emongo dau hillaren 9xan.Nafarroako historixia aztergaiARRATE KULTUR ELKARTE-AK, NABARRALDEK ETA EI-NABARREK ANTOLATUTA,NAFARROARI BURUZKO HI-TZALDI ZIKLUA antolatu dabe.Lehelengo saiua KoldoMartínez Garatek eskindukodau hillaren 9xan, “El paradigmanavarro” izenburukohitzaldixarekin. Abenduaren16xan, barriz, Gipuzkoarenjatorria” izenburuko DVDiarenLekualdatziaren aurkezpenian egindako argazkixa / SILBIA HERNANDEZOIÑ ARTE KARMEN KALIANMARTXAN DAGUAN KZGU-NIAK ETXE BARRIXA IZAN-GO DAU datorren urtetik aurrera:Portalean, liburutegixarenaldamenian egongo daKzgune barrixak eta, Eibarkobiztanlerixarekin bat datorrenplanari jarraittuta, gune biizango dittu: batian ikastaruaketa formakuntzarekin lotutakuakgaratuko dira eta bestian,barriz, beste barik nabigatzenjardun nahi dabenakproiekziñua eskinduko dabeeta, jarraixan, mahai-inguruaegingo da, Beñi Agirrek zuzenduta.Eta hitzaldi zikluarekinamaitzeko, abenduaren23an beste proiekziño bategingo da: “1512, Nafarroarenkonkista”. Jarraixan garatukodan mahai-ingurua AngelRekaldek gidatuko dau.Ekitaldi guztiak Kultun izangodira, 19.00etan.Kzgunia Portalera eruango dabeibiltzeko aukeria eskindukodabe. Oiñ arteko moduan,egun osuan arduradun batekjardungo dau bertan biharrian,laguntasuna bihar dabeneriarreta eskintzen. Bretxa digitalariaurre egitteko asmuarekin2001ian jaixo ziran KZguniakbeste hutsune batzuk betetzenjuan dira eta, bestiakbeste, hillero eskintzen dittuenikastarueri esker internet herrittarrerigerturatzen juatialortzen dihardue.“Formen dantza” inaugurautaAstelehen arratsaldian, San Andres egunaren bezperaninaugurau eben José Zugasti eskultoriaren “Formen dantza”lana. Kezka dantza taldeko dantzarixak, txistularixak lagundutaeskindutako dantzarekin geratu zan inaugurauta alkarrekingurutzatzen diran burdiñezko aro batzuk osatzen daben eskulturia.Lana Alfa-San Andres etxe barrixetako parkian ipiñi dabe etaZugastik berak inauguraziñuan esplikau ebanez, “sasoi batianhamen inguruan Kakalardokua izeneko zubixa eguan. Lautadabihurtu da tokixa ointxe eta, Eibarren espazio larregi ez dagualakontuan hartuta, eskultura erosua eta bertatik pasatzeko trabariksortzen ez dabena” egitten ahalegindu da. Miguel de los Toyosalkatiaren parte-hartzia euki eban ekitaldixan artistiak AlfaArteko bihargiñeri eskerrak emon zetsazen, “eskulturiarekinegindako biharragaittik” eta Amenabar eta El Corte Inglés-ari,“emon daben diruarengaittik”.eibar kalekaMerkatu kaliaBlas Etxeberria kaletik behera, Errebal kaliarekin bat egittendaben kaliari esaten detsagu Merkatu kalia, oin dala gitxirartealdamenian eguan Merkatu Plazia goguan. Eraikin bakarrakbetetzen dau kaliaren albuetako bat: Coliseo antzokixak.Beste aldian Errebalgo parkiña dago oin momentuan.Pegora kopurua: 0Erroldatutakoak: 010/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


8DANONAHOTANasteko5.000datuapieza inguru dakazEibarko Museuak etaoindiok katalogatzekoprozesuan dagoz1.000 baiño gehixago:3.900 elementuregistrauta dagozhonezkero;horretatik 1.690 fondodokumentaletakuakdira eta beste 2.200armagintzarekinloturia dakenak.a u t u a nHEZIKETA-PLANADEBEGESANEuropa maillako proiektupilotuari jarraittuta, “Eraikizure etorkizuna” izenburukoheziketa-plana gauzatukodabe Debegesan. Lanmunduan sartzeko bidiaerrazteko helburuarijarraittuko detsan plana50 urtetik gorakuendakopentsautakua da. Interesadakenak abenduaren 10abaiño lehen Debegesarekinharremanetan ipiñi biharkodira, 943820110 telefonozenbakira deittuta edoekintzaile@debegesa.comhelbidera idatzitta.EA-KO LOTERIXIAEusko Alkartasunak bereafiliatu eta lagunei aditzeraemon nahi detse GabonetakoLoterixarako partizipaziñuaksalgai ipiñi dittuala, 14.020zenbakixarekin zozketanparte hartzeko. Hillaren18rako loterixia saltziarilagako detsenez, interesadakeneri lehenbailehenerosteko eskatu nahi detse.Barrakak eta argixak Gabonetarako girotzekoSostoaren zozketiaIazko arrakastia ikusitta, aurten egun gehixagotan eta barraka gehixago izango dira. / S.H.GABONETAN IPIÑIKO DIRANBARRAKETAN IBILTZEKO100.000 BONO DUAN banatukodittue Eibar MerkataritzaGune Irekiko dendarixak, aurtengoGabonetako Kanpaiñarenbarruan. Iazko arrakastarekinanimauta, aurten barrakagehixago ekartzeko asmuadake eta, gaiñera, egun gehiaxagotanegongo dira martxan:Txaltxa Zelaixan 7 urtetik gorakuendakobost atrakziñoegongo dira hillaren 18xan hasieta urtarrillaren 9ra arte. Etaegun horretan be, baiña anbulatorixokoparkian, txikixendakokarrusela egongo da martxan.Aittatutako dendetanerosketak egittian duan banatukodittuen bonuak hillaren18xan, 20xan, 21ian, 22xan,23an, 24an, 27xan, 28xan,29xan, 30 eta 31n erabilli ahalizango dira. Bonua ez dakenakbe ibilli leikie barraketan,egun horretan euro bat pagauta.Beste egunetan, barriz, ezda bonorik hartuko eta barraketarakotiketak 1ʼ5 eurotansalduko dittue.Txaltxa Zelaixan eta UrkizunUrkizun be ipiñiko dittue barrakak,abenduaren 23tik urtarrillaren4ra bittartian (29xan ez dabarrakarik egongo, merkadilluaipintzeko). Ume txikixenendako(urtebete eta 6/7 urte bittartekuendako)lau atrakziño egongodira martxan. Dendetako bonuakUrkizun erabiltzeko egunak hillaren23a, 24a, 27xa, 28xa, 30aUntzagako jubilauen bazkariaSOSTOA ABESBATZAK SANTA ZEZILIA INGURUANEGINDAKO ZOZKETAKO OTARRAREN IRABAZLIAerretratuan pozarren ikusten dozuen Gantxegi andereaizan da, berak zekan eta zozketan sarituta urten zan kolorehoriko txarteletako 2.598 zenbakixa. Gaiñian dittugunjaixetarako primeran etorriko jakoz otarra betetzendaben produkto goxuak, seguru. Zorionak!eta 31 izango dira. Txaltxa Zelaixanmoduan, bono barik euro batpagauko da eta beste egunetandanak 1ʼ5 euro pagau biharkodabe. Aurtengo kanpaiñarako38.000 euroko presupuestuaerabilliko dabe eta, barrakak ezeze, Gabonetako argixetarakodendarixak emongo dabena behorren barruan doia (danera57.000 euro kostauko dabe argixaketa Udalak 42.000 euro pagaukodittu; beste 15.000 euruakdendarixak ipiñiko dittue).ZAPATUAN OSPAKIZUN BEREZIXA EUKIEBEN UNTZAGAKO JUBILAU ETXEKUAK:eguardi partian San Andres elizan ospatu ebenmezaren ostian, Arrate Hotelian egindako bazkarixan85 urtetik gorako bazkidieri omenaldixa eginzetsen. Sanandres inguruan eguna jai-giruanemoteko aitzakixa paregabia topau eben partehartzera animau ziranak.10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


Ohikua izan da gurian, oiñ arte behintzat,banandutako gurasuen kasuetan seme-alabakamarekin geratzia. Gehixenetan, txikixak badirabehintzat, dependentzia haundixagua dakelakoamarekiko. Azken aldixan, partekatutakokustodia indarra hartzen juan da; tratu txarraktartian egonda, eskubidia kentzia be aztertu da.SONIA GÓMEZ32 urtevending saltzailliaUste dot amarekin egon biharkoliratekela; halanda be, ez dottxarto ikusten kustodia partekatzia,beti be seme-alabak etxianbertan gelditzen badira eta gurasuakbadira txandakatzen diranak.Tratu txarrak badagoz tartian,tratu txarrak emon dittuanarekinezin dira geratu.KALEKOINKESTABanandutako gurasuenseme-alabak,zeiñekin hobe?ITZIAR ZULAIKA63 urteautonomuaUmiak txikixak diranian, amarekinhobe daguazela uste dot; danadala, partekatutako kustodia ondodago gurasuak ondo konpontzenbadira. Hori izango zan idealenabaiña beti ezin da. Tratutxarren kasuetan ez dot batereondo ikusten umiak tratu txarrakemon dittuanarekin egotia.9OIER GOITANDIA33 urtetorneruaAitta eta ama izateko eskubidiadaka umiak: partekatutako kustodiaizan leike onena. Gurasuakherri desberdiñetakuak badira,korapillotsua ikusten badot be.Tratu txarrekin kontu haundiz ibilibihar gara: probatzen bada, tratutxarrak emon dittuanarekin ezegotia izan leike zuzenena.JOSE LUIS ROITEGI62 urtejubilauaPartekatutako kustodia ikustendot egokixena: aitta eta ama eukibihar dittu umiak, bixen ereduaizatia garrantzitsua da. Tratu txarrakegon badira tartian, hor bai,iñolako duda barik esango neuketratu txarrak emon dittuan pertsonarekinez liratekeela egon bihar.TXILLARREEKO DENDAzure erosketaekologikoa etxeraEibarren banaketak,astelehen arratsaldetan.Elgoibarko plaza merkatuan, goizero.635 00 84 96943 74 20 85p.ekologikoak@euskalnet.netwww.txillarre.es10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


10GAZTEKITTOAdierazi beldur barik!Eibarko Pausoz-pauso taldeak “Adierazi beldurbarik” lehiaketaren lehen saria eskuratu zuenzapatuan Bilbon Berdintasun Sareak egunosorako antolatu zuen jaialdian. Lehiaketa EuskoJaurlaritzaren Berdintasun Sareak antolatu dueta bertan Euskal Herriko 91 lan aurkeztu dira.Lehiaketan forma artistikoguztiak zeuden onartutaeta Eibarko taldeak (BirakaDantza Taldeko dantzariezosatuta) Olatz Ormaetxeakzuzendutako koreografiaeskaini zuten. Taldean bestesei dantzarik hartu dute parte(Amaia Alkoba, Leire Etxaniz,Maria García, Iraia Ibáñez, MiriamMerino eta Lara Portu),13 minutuko iraupena duendantzaldian. “Sasi artean erebada lorerik” izeneko lana aurkeztudu Eibarko taldeak.Ekitaldia EmakumeenganakoIndarkeriaren Aurkako NazioartekoEgunaren ingurukoazen, Berdinsareak egindakokanpainaren barruan.Pausoz-pauso taldeko dantzariak Mari Jose Lasa udal teknikariarekin.Lehiaketaren I. edizioaAdieraz zaitez Beldur Barik!lehiaketa 16 eta 26 urte bitartekogazteei zegoen zuzenduta,bere bitartez emakumeenganakoindarkeriaren aurkako jarreraketa proposamenak sustatzekoahaleginean eta, horrela,jende gaztea arazo horretarahurbilaraziz. Horrez gain,portaera sexisten prebentzioalandu da guztiekin eta, erasoenaurrean, modu aktiboan jokatzeraanimatu zaie.Uni Eibar-Ermua kanpoko ikasleekin harremanetanUni Eibar-Ermua institutoak duenteknologia mailaren erakusgarri,Poloniako ikasle bat etorri da HezkuntzaEsparrura informatika praktikakUni-n bertan egitera. Szymon Starzak dabera eta, aurrez “Uni enpresa informatikohandia” izan arren, erronka berria hartu dutebizkar gainean zentrokoek eta harremanakingelesez egin beharko dituzte (“poloniarraoraindik ez dugu menperatzen”, eurakdioten moduan).Hezkuntza sisteman dauden informatikaalorreko heziketa ziklo guztiak ditu Uni-k:goi-mailako DAI eta ASIR eta erdi mailakoSzymon Starzakikasle poloniarra.SMR. Horren ondorioz, informatika azpiegiturahandia dute: fibra optiko loturak, sareak,wifiak, web zerbitzuak...Finlandiatik taldeaPoloniarra denbora gehiagorako geratukobada ere, Finlandiako ikasle taldea ereetorri da Eibarrera egun hauetan, aurretikUnikoek egindako bidaia bueltatuz. Eibar,Ermua eta Euskal Herria ezagutzeko ekintzekinbatera (tartean, Guggenheim, Donostia,Arrate, elkarte gastronomikoak... bisitatuz),Uniko klase batzuetan ere izan dirahemengo klase dinamikaz jabetzeko.merkeenaOINETAKO KONPONKETAAZKARRA639-236-774Ibarkurutze, 7 - beheadeskontuekinBAITA...Giltzen kopiaKonponketak(poltsa, gerriko,...)Larruzko artikuluensalmentaBIDEBARRIETA, 1TABERNA10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


12GEUREGAIAROBERTO PEREZ JAUREGI: 40 urte...baiña memorixanBeste sasoi batzuk ziran, aurreko mendeko60. hamarkadaren amaierakuak. “Iraultza ala hil”eta halako esloganak pil-pillean zeguazen. Francorendiktaduria 40 urteko “kuarentenia” betetzeko bidian,gazte asko aurreko generaziñuaren egoneziñarenjabe, kartzelan eguazenen etorkizuna (heriotz zigorreriholan deittu ahal bajako) iñoiz baiño gehixagokanpuan eguazen mobilizaziñuen menpe...Burgosko prozesuaren hasieria da, eibartarrak epaillemilitarraren aurrian, beste eibartar bati bizitzalotsagabe lapurtzen detsenian... Ordutik hona, besteberrogei urteko ibilbidia, bere izenak eta famelixarenlanak merezittako errekonozimenduaren billa.Roberto Perez Jauregi.Izen horrek eibartar guztioripizten desku zeozer.Orduan bizi ziraneri gogoraekartzen detse sasoi bateko borrokiarenbiharra gauzak aldatzenjuateko; geruago jaixo ziranakbe ezagutzen dabe eta heriotzjustifikaeziña izan zala ondodakixe. Hor ikusten da berefamelixak urte guzti horretanegindako ahalegiñaren fruittua.Baitta urtero, halako fetxatan,bera gogoratzeko herriko ezkerabertzaliaren ingurukuak egindakoekitaldixak. Ahaztuak1936-1977 taldekuak be eibartarrarenalde egindakuarenbiharraren emaitza jaso dabeaurten eta biktimatzat onartuaizan da, “diktadura sasoian persekuziñuaeta biolentzia jasanzeben” artian sartu dabe-etabehintzat. Iaz, baiña, EibarkoUdalak egindako “terrorismuareneta biolentzia politikuarenbiktimen aldeko omenaldixan”ez zan kontuan hartu Robertorenfamelixia eta ez eben ekitaldiradeittu. Hori izan da oiñ osatutakoEibarko Ekimen HerritarrakUdalari aurpegiratu eta jokabidiazuzendu deixan eskatudetsana, 40 urte betetzen diranhonetan antolatutako bestehainbat ekitaldiren artian.Herri Ekimenaren deialdixaAurreko astian Arrate Kulturalianegindako agerraldixan,Eibarko Herri Ekimena bixarko antolautako ekitaldixen barri emoten. / FELIX MORQUECHOsensibilidade askotako jendiarenartian osatutako Herri Ekimenak,Robertoren figuria gogoratziazaparte, atzo bertanegittekua zan hitzaldixa aurkeztueben eta baitta bixarkoprestatutako aktuetan herrixariparte hartzeko deittu. Holan,12.00xetan, udaletxiaren aurrianagertu nahi da, “modu horretansendiari alkartasuna erakustekoeta oiñ arte bizittakoegoerarekin desadostasunaagertzeko”. Jarraixan, 13.00-etan, eta Karmengo parrokixarenparkian eta Iparragirre kaliarenhasierian, Perez Jauregigogoratzeko plakia ipiñiko da.Frankismuaren aurkaOrduko erregimenaren aurkakobeste manifestaziño bat izanzan 1970eko abenduaren 4kua.Urkizu parkiaren inguruan, Iparragirrekaliaren parian, bala“galdu” batek 21 urteko gaztiaharrapau ebanian. Bera moduan,beste edozeiñ izan zeikian.Baiña Roberto, ArmerixaEskolan ebillen ikasle ona izatiazgaiñ, orduko egoeriaz arduratutaPCE (i) alderdiko militantiabe bazan. Ez zan bera izanzauritutako bakarra egun har-Berrogei urtez isildu duteRobertoren heriotzademokrazia benetakoaksentituko luke lotsainoren alde esku hutsianerabiliaz ahotsaarmarik gabe zihoan arrenjaso zuen bala hotzaegun horretan erdibittu zenaita t´amaren bihotzaONDO GOGUAN!! -Jesus Mari Gisasola “Trunboi”-k jarrittako bertsuak)-Berrogei urtez isiltasunaerraietako samiñalagun artean arindu zaieetxekoei bihotzmiñahauek badute aintzinatikanoroimenaren premiñasufridu dute eta ez gutxibeste hainbatek adiñabiktima zein den aukeratzekonork jarri du esamiña?Hara Roberto borrokalarilibertadeen lagunaadiskideok nahi dugu sortuoroimenaren egunaekin ta ekin jardungo duguzaittian zu ezagunageroa, behintzat, izan dedilagaurkoaren oihartzunata etxekoek jaso bezatedagokien begiruna.10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


tan, Manuel Gil Uriarte be zaurittueben-eta “indar errepresibuak”.Donostian beste lauegun egin zittuan Robertok, larri,abenduaren 8xan hiltzeko.Burgosko epaiketa militarra salatzekoegin zan manifestaziñuaeta hor Ion Etxabe, Enrike Gesalagaeta Mario Onaindia eibartarrakeguazen auzipetuta.Protagonistak esanakGure kartzelako borrokak eta epaiketa aretokuak kalekuarekinbat egin bihar eben Euskal Herri osuan etabaitta Europan be frankismuaren aurka antolatzenziharduten mobilizaziñuekin. Eibartarrok be jakin genduangure herrixan Greba Orokorra antolatzen zihardutela.Eta epaiketaren bigarren egunian, mobilizaziño haundixenoihartzunak jasotzen ari giñala etorri jakun barrixa: hildakobat eta hainbat zaurittu Eibarren. Izugarrizko golpia, atsekabia,inpotentzia... eta erregimen hiltzaille horrekin akabatzekogogo itzela.Gertakizunak haundittu egiñ eben tribunalaren aurrian inputatuakizan eben kemena, eta baitta Europa osuan, Estaduaneta Euskal Herrixan ematen ziharduten mobilizaziñuak.Robertoren argazkixa heldu jakun: 21 urte, gure adiñekua...Ez genduan ezagutzen, baiña gutarikua billakatu zan. Gurememorixaren zati bat izatera pasatu zan, gure bihotzetakomuiñetan barneratu zan, eta hor jarraitzen dau betirako.KOLDO AIZPURUA, JON ETXABE, ENRIKE GESALAGA, PATXI JAKA, JOSU IBARGUTXIRoberto ezezaguna zan guztiz politikan.Baiña primerako mutilla, estudixuekin,famelixako giro progresistianhazittakua, langilleguaren aldekuaeta, batez be, antifrankistia. Horregaittikhartu eban parte manifestaziñohartan. Askok gogoratuko dabe oindiokegun hartan egindako korrikaldixak,zelan bueltau ziran etxera. Berari tokaujakon, baiña beste edozeiñ izan ahalzan. Bere entierrua be, zenbat represiño!Komitibia... ez detse, baiña, pasatzenlagako! Zementerixua hartuta!Gure herrixak bizi izan daben entierrozibil hunkigarrixena eta haundixenaizan zan. Bildurra airian zeguan, baiñaamorrua eta miña haundixaguak ziran.ARRATE BERASALUZEGEUREGAIAHori gertatu zanetik, famelixakibilbide gogorra egin bihar izandau eta baitta bidian bizitza lagabe: holan, Robertoren ama Aliciakzigorrik gabeko krimen horrenmiña baretu gabe juan zaneta holan jarraitzen dabe aittaCasimiro, Jorge anaixa eta famelixaeta lagunak.Ahaztuak taldekuak be urteasko daroiaz halako gertaerakestatuari errekonozidu deixanborrokatzen. Euren lanari esker,aurten apirilla-maiatzianRoberto “poliziak egindako tiruezhil zala eta famelixak konpensaziñoekonomikua jasotzekoeskubidia dakala” onartuarren, responsabilidadiak ez diradepurau: “Ramon SánchezPizarro izan zan zazpi kargadorehustu zittuan polizia egunhartan eta Perez Jauregi zaurittuebana. Maillaz igo zebengero eta Valladolideko BrigadaPolitiko-Sozialera bialdu. Behinjubilauta, lasai-lasai bizi da, beregaiñetik zeguazen askokegitten daben moduan”.Oihartzun haundiko epaiketiaHori baliatu eben hamaseiauzipetuak errejimenaren gabeziakgoittik behera astintzeko.Abenduaren 3an hasi zanepaiketa, Ordovás koronelamahaiburu zala. Grebak etamobilizaziñuak lehelengo egunetik,sei heriotza zigor eskatzenziran-eta eta baitta 752 urtekokartzela zigorrak. Europaeta Amerika osora zabaldu ziranprotestak. Abenduaren28xan epai-mahaixak zigorrenbarri emon zeban: bederatziheriotza zigor (eskatutakuakbaiño hiru gehixago) eta 519kartzela urte. Handik egun bira,Espaiñiako Gobernuaren ministrokontseilluak indultuaemon eban, heriotza zigorrenordez bizitza osorako kartzelazigorra ezarriz1310/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


Dentistakodontologiabiologikoa eta orokorraterapia neuralamiren albistegi sojoHELBIDE ETA TELEFONO BERRIAKErrebal, 14t. 943 201 721T. Anitua 16, beheaTel. 943 20 73 57HORTZ KLINIKAHortz-osasunekoprofesional taldeazure zerbitzuraOSASUNGASTESIH o r t z - K l i n i k aJ esus Mª Gastesi - Ane GastesiOdo n t o lo gia o r o k o r r a / Or t o don t ziaI n plan t ea k / L as er Tek n ologiaBidebarrieta, 10 - 2. eskuma 943 70 00 90BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTEDENTISTAUntzaga 5 - 4. . . . . . . . . . . 943 70 23 85EGUNERORPS 04/02Julian Etxeberria, 12 – 1. esk. Tel. 943 208552A. Zulueta, A. Murillo eta S. Sierra DOKTOREAKZERBITZUAK: Ortodontzia - Protesiak - InplanteakHortz-Estetika - Haurrentzako TratamenduaIkusten ez den ortodontziaOrtodontziaume etahelduentzatErrehabilitazioaCRF AMOSTEGIERREHABILITAZIOAMuzategi 2 (EIBAR)✽ Fisioterapia /Errekuperaketa funtzionala✽ Logopedia✽ Inkontinentzia urinarioak✽ Kirol medikuntza✽ Ama izateko prestakuntzaSan Ignacio 2 (ELGOIBAR)Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74PatronatoEibarrésErrehabilitazioaeta FisioterapiaZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktoreaUrkizu 9 - beheanEGUNERO (08.00 - 19.30)Tfnoak. - 943 12 12 80 eta 943 12 03 58Faxa - 943 12 03 58patronatorehabi@terra.esBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75Monica Martín FonsecaDOKTOREA644 kolegiatu zkia.calbetón hagin klinikaTel. / Faxa: 943 03 33 03Fermin Calbeton, 6 - 1. AMª Dolores Olaizola DoktoreaE IBARKO ZE NTRO MED IKOAUrkizu, 13 (Orbeako Dorreak)Telf.: 943 120 200 - 943 425 706www.mariadoloresolaizola.comMIGUEL SEMINARIOZURIARRAIN ODONTOLOGOAOdontologia orokorraOrtodontziaInplanteakBidebarrieta, 7 - 1. esk. 943-702896UNTZAGAhortz-klinikaeguneroUntzaga, 2 - 1. EskumaTfnoa. 943 70 25 92RPS 336/05Estetika klinikaBarizeakKirurgia EstetikoaDietetika eta NutrizioaGorputz BirmoldaketaFotodepilazio Medikoaclinicacalbeton@euskaltel.netPedro Etxeberria GisasolaDENTISTA09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etaraEGUNEROCalbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17H e m e n z u r e t o k i ai z a n n a h i b a d u z ud e i t u 9 4 3 - 2 0 6 7 7 6t e l e fo n o z e n b a k i r a


GIDAFisioterapia– fisioterapia– osteopatia– errehabilitazioaManu Sánchez FISIOTERAPEUTAANE MENDIA970 Kolegiatu zbkia.ARRAGUETA, 20TLF: 943 53 06 42ane_mendia@hotmail.comENEKO MAILAGARAI OSTEOPATIA901 kolegiatu zkia.NEUROLOGIANEURO-ESTIMULAZIOAS. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58Juan Gisasola, 14Telefonoa: 943 12 70 78Podologoak• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak• Atzazkal orbainduak• Oinazpiko garatxoak (papilomak)• PlantillakELENAAIZPUNPODOLOGOA124 kolegiatu zenbakiaHELBIDE BERRIAT. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A943 12 14 93BIDEBARRIETA, 48EIBAR943 203050ERDIKO KALE 54ARRASATE943, 799746PsikologoakA R ORPSIKOLOGIA - LOGOPEDIA(Ume eta helduendako)Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta- Afasiak- Disfoniak- Dislaliak- Degluzio atipikoa- Dislexiak- Hizmoteltasuna- Eskola arazoakT. Etxebarria 10 - 6. ezk. (EIBAR) Tel. 943 20 27 15Artekalea 30 - 2. B (DURANGO) Tel. 94 681 90 79UME ETA HELDUENDAKOPSIKOLOGIAKABINETEAOkulistak●JOSE ALBERDIarratsaldezSan Juan 11 - solairuartea943 20 19 82Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)65 Kolegiatu zbkia.Iñaki Rivero ZabaletaCalbeton, 4 - 2.(Untzagako dorrea)PODOLOGOAMaiderLopezEtxeberriaArragueta 2 Bis-B, Behea CTfnoa. 943 82 04 88Tel. 943 20 86 41HAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKOTRATAMENDUAKBidebarrieta, 27-B (3. atea) 943 20 22 66a_garitaonandia@terra.esPsikologia klinika etaPsikoterapia zentroaOscar Mondragon LiliUrkizu, 13 - beheaTelf. 943 206823 eta 686 859023RadiologiaMAD IN ARAD IOLOGIA– Mamografiak– Dentsitometriak (osteoporosiikerketa eta balorazioa)– Hortz-scanner 3D-etan(inplanteak ezarri aurrekohezur baloraziorako)TR AUMAT OLOGOAK: Azkara teeta Go nzá lez B os ch do kto reakT RAT AM EN DU AK hazku ntza fa ktoreeta na berats a den pl as ma rekinToribio Etxebarria, 4 - 1. ezk. 943-202857


16MUNDUARENBESTALDETIKErrepidezaindariakFestan igaro dute gaua Ivan eta Pacok.Cienfuegosen egunero dago gauez irtetekoaukera. Bada taberna bateanedo bestean, diskoteka eta antzekoek gauerohartzen dituzte ʻsalsaʼetaʼ reggaetoiaʼ dantzatu,eta maitasun kontuetan trebatu nahiduten kubatar eta bisitariak.Cienfuegosen zein Trinidaden, Viñalesenzein (nola ez) Habanan, jendeak ez dio orduaribegiratzen ohera joaterakoan. Astegunaizanda ere, kalera irten eta ondo pasatzekoasmoa izaten du jendeak (ez denek noski,baina beti kopuru dezente batek). Herrialdearen,kulturaren edo jendearen ezaugarri bitxia,Kuba berezia egiten duen ezaugarria,besteak beste. Jendearen bizi poza arazoakalbo batera utzita.Gustora zenbiltzan dantzan Ivan eta Paco,baina diskoteka itxi eta kalean jarraitu beharizan dute festa beste lagun batzurekin batera.Eguneko 24 orduetan zabalik egoten direndenda horietariko batean garagardoak hartueta malekoian egin dituzte gaueko azken orduakeguzkiari ongietorria eman aurretik.Bada etxera bueltatzeko ordua. Ez Ivanek,ez Pacok ez daukate autorik, eta hobe horrela,biak edanean ibili baitira. Taxiak ez diranabari Cienfuegoseko kaleetan oraindik, goizegida turista bila irteteko. Gainera, gaztebiek ez daukate taxia ordaintzeko adina diru.Festan ibili dira eta gauza biak egitea ez dagoedonoren esku.TrinidadKaixo lagunok!EEBB-ak atzian laga eta Mexikon astebete egiñ ostian,Kubara egin neban jausixa. Ordu bi be ez dira egongohegazkiñez Cancun eta Kuba artian, baiña denporan40 urte atzera egitten dozula emoten dau.Beste mundu bat da Karibekoirla hau. Zoragarrixa nere ...ETA KITTO! ASTEKARIAbegixen aurrian. Ulertzeko URKIZU PASEALEKUAgatxa hasieran, baiña11 - SOLAIRUARTEAbarreneraiño aillegatzenjatzuna gero.20600 EIBAR (GIPUZKOA)Agur bero bat,Ekhi.SPAINKubaZorteko daude Ivan eta Paco. Ezagun batautoan pasatzen da Prado kaletik eta errepideertzean ikusten ditu biak. Autora igo eta bideerdia egiten dute harekin. 14 km. RanchoLunako hondartza parean jaisten dira ea jendezbetetako kamioi batek geldialdia egitenduen bertan edo, zergatik ez, autobus batenpresentzia jasotzeko ohorea izaten duten esperantzarekin.La HabanaKe arteanBost ordu igarotzen dira euliz betetakohondartzaren errepide ertzean eseri zirenetik.Ez kamioirik, ez autobusik, ezta gidari eskuzabalik.Ez dira bakarrak bertan. Yolandakbere ama errepide alboko etxe batera eramandu, emakumeak ezin baitzuen tentegehiago aguantatu garraioaren zain berohandiarekin. Haratago hondartzan egon direngaztetxo batzuk ikusten dira. Ivan eta Pacoez daude bakarrik.Ez daude bakarrik eta ez dira bakarrikegongo errepidean. Autobide, herrien kanpoaldekoerrepide eta edozein bidetan daudekubatarrak zain. Lanera joateko prest, senitartekoakospitalera bisitatzeko, bakoitzarenherrira bueltatzeko edo, beste barik, herrialdeanleku batetik bestera mugitzeko irtetzendira denak errepidera agian bertatik pasakoez den garraioaren zain.Ivanek belaunartean dauka burua. Lo dago.Paco zuhaitz-enborretik altsa eta jauziarekinIvan esnatzen du. Kamioi bat da. 60 bat pertsonaegongo dira barruan,bata-bestearen gainean.Bost axola, helmugara iritsikodira. Ivan eskutik ekhiBelarhartu eta muxukatu egitendu Pacok lasaitua hartuz.Badoaz etxera bueltan.10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


AGUR parte-hartze haundiko SANANDRESeriAzken asteburuari begiratuz gero, aurten jaixetanmakillau eta txistorra zaporiak nagusi izan diralaesan geinke, baiña ez dira horrek izan dastatu dittugungusto bakarrak. Izan be, Arrate Kultur Elkarteakantolatutako VII. Eibarko Pintxo Lehiaketan sekula baiñoparte-hartze haundixagua egon da eta 27 tabernakpresentautako pintxuen artian Pintxo Onenari SarixaIturri tabernakuak eruan dabe. Hortik aparte, epaimahaikokidiak Oishi eta Etxola taberneri aittamen berezixaegin detse.ZAPATUAN egun osuan egon ziran Eibarko TxirrindularienElkartekoak Untzagan, hotzarekin sustau barik,karparen babespian kilometro bat txistorra erretzeneta pintxuetan saltzen. Musika, jokuak eta bestelakoekitaldixak be antolatu zittuen. Gabari musikia, barriz,Orquesta Mondragón taldekuak ipiñi zetsen. Eta DO-MEKAN, goizetik hasi zan makillau usaiña herrixan zabaltzen:XVIII. Makailao Lehiaketak 48 bikote batu zittuaneta lehelengo sarixa Peña Txinberako Juan LuisVilanova eta Alex Bailerón-entzat izan zan, bigarrenaMuskerrak alkarteko Jon Mikel Peña eta Jose AngelPuentek jaso eben eta hirugarrena Usobideko Oier Ibarbiaeta Ander Barragán-ek eruan eben. Egunian bertanospatu zan Makillauaren Kofradixiaren XVII. Kapitulua.Aurten ohorezko kofrade izendatu dittue José AntonioAzpilikueta artistia eta ...eta kitto! Euskara Elkartea(Juan Barahonak presidentiak egiñ eban juramentua).La Bacaladera enpresako José María Salvador de Laurentisbe izendatzekua zan, baiña biajian eguan eta ezzan ekitaldira sasoiz aillegau.Eta SAN ANDRES EGUNIAN aspaldiko partez eguraldixalagun izan eban azokak eta horrekin animauta jendeaskok hartu eban parte azokan eta azokaren inguruan antolatutakuetan.Jaixari agur esan aurretik, baiña, aurtengoirabazliak sarixak jaso zittuen: gazta onenak IdiazabalgoJ. Aranbururena eta Olanorena (Egino) izan ziran; ogixetan,Jesús Zaldua (Zumarraga) eta Maite Leanizbarrutia(Elorrio) saritu zittuen; barazkixetan, Debako Mirian Arrizabalagaeta Alejandro Arrieta saritu zittuen; frutetan, TomásMaiora (Gabiria) eta Miren Intxaurraga (Berriz); eztixetan,Josune Epelde (Urretxu) eta Fernando Lizarralde(Oñati). Postu onenari sarixa Markiñako Alejandro Arrietakeskuratu eban eta Eibarko basarririk onenari sarixa, AitorGisasolak (Gisasola baserria) jaso eban.


18KIROLAKXalarenberragerpenaAstelenanIPARRALDEKO PILOTARIAKLESIOA AHAZTU NAHI DULEHENBAILEHEN eta, lau etaerdiaren txapelketa kaxkarraegin eta gero, binakako neurketetarabueltatuko da domekanAstelenan. Beroizek zaindukodio bizkarra Aritz Lasak eta Zubietakosatutako bikotearen aurkajokatuko duen jaialdiko partidunagusian. Aurretik, Retegi Bieta Eulate (honi Aspek ez diokontratua luzatuko) eta Olazabaleta Fernando Goñi bikoteakizango dira, nor baino nor. Jaialdiaamaitzeko, Cabrerizo II.aketa Arrutik Ongay-Cecilio bikoteariegingo diote aurre.21 eibartar Donostiako maratoianDOMEKA GOIZEAN JOKA-TUTAKO DONOSTIAKO MA-RATOIAN gure herriko 21 atletaizan ziren parte hartzen, horietatikbakarra emakumea.3 Asier Cuevas 2:17:4049 Jonan Rodríguez 2:39:30488 Eduardo Uribe 3:03:37527 Javi Aldai 3:05:51596 Iosu Lahidalga 3:08:27694 Aitor Muguruza 3:11:26774 Zigor Iriarte 3:13:58822 Iñaki L. Gereñu 3:14:27996 Jose Mª Gutiérrez 3:19:331.065 Ibon Muñoa 3:21:101.275 Ignacio Garai 3:27:011.318 Iñaki Serrano 3:28:001.390 Juanjo Larramendi 3:29:121.456 Juan Luis Azkune 3:31:571.462 Ibon Martín 3:31:431.490 Alex Telleria 3:32:291.789 Ana Ramírez 3:43:341.861 Iñigo Villaba 3:45:552.080 Iñigo Astigarraga 3:57:222.195 Luis Manuel De Blas 4:05:572.386 Fernando Serrano 4:33:37Tenperatura nahiko hotzarekinjardun zuten denek (5 graduinguru), guztira 2.600 lagun inguru.Elijah Karanja keniarraizan zen irabazlea, 2h13ʼ27ʼʼkodenborarekin; bere atzetik sailkatuziren Rafa Iglesias etaAsier Cuevas eibartarra, podiumaosatzeko. Eibartarrak,bide batez, modalitateko Gipuzkoakotxapela bereganatuzuen; hala ere, deseroso ibilizen Cuevas, denbora mordoaegin baitzuen bakar-bakarriklasterketan. Emakumezkoetan,etiopiarrak izan ziren nagusieta, 19 urteko Tirhas Enun(2h38ʼ47ʼʼ) eta Tigist Gebreselassierenatzetik, Ana Casaresiruñearra eta Espainiako txapeldunaizan zen 3.a podiumekokaxoian.Asier Cuevaseibartarra, beresemea besoetanduela,podiumean.Bihurri-Areso nagusi San Andresaizkolari torneoanERNESTO EZPELETA NAGU-SITU EGIN ZEN BESTEBEHIN aizkolarien arteko SanAndres torneoan. Zortzigarrenedizioa jokatu zen astelehenarratsaldean eta 27 minuturenbueltan amaitu zuten euren lanairabazleak. Minutu eta erdikoaldea atera zioten Zubizarretaketa Agitek osatutako bikotearieta segundo bat gehiago Zelaiketa Goizeder Beltzak osatutakoari.Azken bikote hauen arteanizan zen benetako lehia, azkenkorteak erabaki zuena; irabazleek,bestalde, aurrea hartuzuten seigarren enborrean, orduraarteko orekarekin apurtuz.Hiru bikoteek egindako lana zaletuakasetzeko modukoa izanzen, “egurra ere halakoxeaizanda”. Jende asko erakarrizuen zortzi kortera jokatutakotorneoak, “batez ere, gazteenartean”, eta San Andres jaietakoaizkolarien proba klasikoadugu dagoeneko, “finkatutakoekitaldia” adituen hitzetan.250 gimnasta San Andres torneoanBALEARRAK, KATALUNIA, ARAGOI, ERRIOXA, MADRIL, GAZ-TELA-LEON ETA KANTABRIAKO gimnastak izan ziren San Andrestorneoaren XII. edizioan, Euskal Herrikoekin batera jakina. Eta errusiarrakizan ziren zapatuko gonbidatu bereziak: bertako azken txapeldunak(Anastasia Alexeeva, Alexandra Fokanova, Darina Kanaeva, AlenaKorbukova, Polina Lapshenkova eta Katerina Sidorova) Natalia Orlovaentrenatzailearekin izan ziren Ipuruan. Atzo hasita, bestalde, Ipuruakogimnastak Logroñon dihardute Espainiako txapelketa jokatzen.Glaziare eremuko alpinismo ikastaroaGIPUZKOAKO GOI MENDI ESKOLAK ANTOLATUTA, abenduaren11n eta 12an emango da hastapen mailako ikastaro hori. Tenabailaran egingo da eta prezioa 105 eurokoa da eta plaza mugatuakditu. Informazioa gehiagorako: www.gmf-fgm.org eta 943-461440.10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


Arrate-Cuenca 2016 gaur IpuruanASOBAL LIGAKO PARTIDUAN, ARRATE ESKUBALOI TALDE-AK CUENCA jasoko du gaur, 21.00etatik aurrera, Ipurua kiroldegian.Partidua garrantzitsua da oso, Gaztela-Mantxakoek hiru puntukentzen baitizkiete eibartarrei.Ipuruan jokatutako azkenneurketan, puntu garrantzitsuakegin zien ihes JulianRuizek entrenatutakoei eta ezda komeni berriro ere horrelakoakerrepikatzea maila berekotaldeen arteko neurketetan.Berrios, taldekokapitaina.Eibar B - Elgoibar bihar, 18.00etanEIBAR FOBALL TALDEAREN BIGARREN TALDEAK, HAU DA,3. MAILAKOAK Unben jokatuko du bihar Elgoibarren aurka. Larridabiltza talde biak sailkapeneaneta, Garitanok entrenatzenduen taldeak Zamudion irabazizuen partiduari esker, Eibar Bjaitsiera postutik irten da, Elgoibarrenbertan jarraitzen duenbitartean. Partidua 18.00etanhasiko da eta auzoko taldearekiniaz arte Eibar B entrenatzenzuen Iturbe etorriko da.Katu Kaleren bigarren garaipenaDENBORALDIA AURRERA DOAN NEURRIAN, BADIRUDI SAS-KIBALOI TALDEAK MAILARI NEURRIA HARTZEN DIHOALAeta, horrela, azken jardunaldian 54-63 nagusitu ziren eibartarrakErrenterian, Oiassori irabaziz. Garaipen horrekin igotzeko aukerakzabaltzen zaizkio berriroEibarko taldeari, baina,horretarako, datozen jardunaldibietan gogor jardunbeharko du helburuarisegika. Hilaren 11n DonostiakoInter-Lizardi hartukodute Ipurua kiroldegian,asteburu honetakoatsedenaldiaren ondoren.Tor-Eibar Foball Taldealidergoari eusterarelaveganKIROLAKAZKEN JARDUNALDIAN ALA-VÉS GARAITU ETA GERO, EibarrekTorrelavegan jokatuko du,17.00etan, partidu amaieran lidermoduan jarraitzeko asmoz. 32puntu dituzte Manixen mutilek,Alavések baino bi gehiago etaMirandes, Real Unión eta Lemoakbaino lau gehiago. Kantabriako taldeak behera egin du azkenjardunaldietan eta, horrela, etxean jokatutako azken hiru partiduakgaldu dituzte; hala ere, talde indartsua osatzen dute.Eskozia la Bravak bidaia antolatu du Torrelavegara joateko. Autobusadomekan bertan irtengo da, 10.00etan, eta prezioa 15 eurokoada: sarrera ez da hor sartzen. Interesatuek gaur dute azken egunaPremier Bidaiak-en izena emateko.Urbatek gol batengatik galdu zuenAURPEGIA EMAN ZUEN,DENA DELA, EIBARKO TAL-DEAK ORBEAN liderarrenaurrean. Jarraitzaileak ere askoizan ziren eta, euren animoeiesker, eibartarrek estuhartu zuten Sestao. Atsedenaldira5nako berdinketarekinaldageletara joan eta gero,amaieran 10-11 nagusitu zirenbizkaitarrak Urbat-Urkotronik-ekoen aurrean; eta segundo birenfaltan berdinketa ere esku-eskura izan zuten eibartarrek, Unzetakapitain handiak zutoinera bidali baitzuen azken jaurtiketa. Partiduborrokatua eta beroa, beraz; bihar, berriro Orbean, Oiasso-Bidasoaizango da bisitaria 14.30etan.Lau ordu eta erdi xakeanDENBORA HORI BEHAR IZAN ZUEN HARITZ GARRO EIBAR-TARRAK Azkoitian azken asteotan jokatu den Gipuzkoako txapelketarenazken jardunaldiko bere partida amaitzeko. Azken emaitza?Berdinketa. Klub Deportibokoen hurrengo erronkak Ibarrakoeta Arrasateko torneoak izango dira (partida azkarretan biak).19JAVIER ELKORO AZPIAZUren1. URTEURRENA (2009-XII-7)Bere aldeko meza ospatuko da hilaren 8an (eguaztena),12.00etan hasita, San Andres parrokian10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


20KULTURANahixan taldeak domekan disko berriaaurkeztuko du Durangoko Azokan, 19.30etan.Eibarko A itor Sologaistoarekin (gitarra) batera,Axular Arizmendik (ahotsa), Patxi Cabanillasek(bateria), A xier “Kiriketa”k (baxua) eta Iñig oLarrinag a (g itarra) osatzen dute taldea.AITOR SOLAGAISTOA, musikaria:“Kartela oihu bat dahorman, jendea”- Zelako ekitaldia eskainibehar duzue Durangon diskoberria aurkezteko?Azokarako single berria etadiskoa prestatu ditugu, Besarkanazazu kantarekin. Diskoaaurkezteaz gain, kontzertuakustikoa eskainiko dugu, jendeakzuzenean dasta ditzangure 3/4 kanta.- Zuen aurreko lanekin alderatuta,zelako desberdintasunakdaude lan berrian?Soinua borobilagoa delaesango nuke, potoloagoa; eraberean, gozoagoa ere bada,barnerakoiagoa.- Zelako bilakaera eman duzuetaldean 2008an batu zinetenetik?Hasierako proposamenadisko bat egitea besterik ezzen; baina, hala ere, nahikomaila altuan hasi ginen... ezzen izan saiakera bat bakarrik.Disko bi azkar batean kaleratugenituen eta iaz toperaibili ginen.- Kontzertu asko eskaini dituzue.Ez duzue geldirikdenbora larregirik ematen,ezta?Bai, aurten ere diskoarekinburu-belarri sartu gara. Eta,dagoeneko, domekatik aurrera,lotuta dugu martxora artekokontzertuen egutegia.- Non dizango dituzue kontzertuhoriekBeste batzuren artean,abenduan, hilaren 11n Arrasatekogaztetxean eta 17anGasteizen; urtarrilean, 6anBermeoko Kafe Antzokian eta14an Tolosan; otsailean, 12anMutrikuko gaztetxean eta17an Bilboko Kafe Antzokian.- Nola definituko zenukezuen musika?Gozoa eta zuzena da, zalantzarikgabe. Ikusleak gurekinbat egiteko modukoa, kantuanjarduteko egina.- Itsasoaren presentzia erenabarmena da zuen abestietan,ezta?Argi dago. Orokorrean, itsasoarenondoan bizi direnakbeste era batekoak direlako(taldeko beste partaideak Mutrikueta Ondarrukoak dira).Eta barnekoak garenoi inspiratuegiten gaituelako. Hor adosgaude batzuk eta besteak.- Eibarren jotzeko asmorik?Ea maiatzaren bueltan...Diskoa entzutea nahi duenak,bestalde, Buenos Aires tabernandu salgai. Edo, bestela,www.myspace.com/nahixan.Deporreko argazkilariakmartxa beteanBadator XabinaitorKLUB DEPORTIBOKO AR-GAZKILARITZA TALDEKOJOSE VILAK LEHENENGOSARIA JASO DU GipuzkoakoGaliziako Etxeak antolatutakolehen argazki lehiaketan, hiruargazkiz osatutako bildumarekin.Bestalde, eguaztenaz geroztiketa abenduaren 31ra arteNekane Lazkanoren “RomaG9” izenburuko argazki erakusketaikusteko aukera izangoda El Ambigú tabernan etaPortalea tabernan, berriz, LuisLarrakoetxearen argazkiakikus daitezke. Eta Mikel Orozkok,berriz, Bilboko Taberna delos Mundos-en abenduaren7tik urtarrilaren 10era erakutsikoditu bere argazkiak. Eta urteaamaitu aurretik, argazkiikusgarriekin gozatzeko besteaukera bat emango digute Deporrekoek,hilaren 10ean taldekakoerakusketa zabaldukobaitute Portalean. Urtarrilaren9ra arte martxan egongo denerakusketan ia 30 argazkilarirenlanak izango dira ikusgai,ohiko ordutegian (martitzenetikdomekara, 18.30etatik 20.30-etara).GORRINGO ANTZERKI TAL-DEAREN ESKUTIK AILEGA-TUKO ZAIGU XABINAITORSUPERHEROIAREN ISTO-RIOA kontatzen duen antzezkizuna.Anartz Zuazuak zuzenduta,antzezle ezagunak aurkitukoditugu eszenatokian: Asier Sota,Mikel Pagadi, Anjel Alkain,Egoitz Lasa, Ainere Tolosa, MikelLaskurain eta Ixabel Agirresarobe.Wazemank telebistasaiokolantaldearen eskutik jaioden Xabinaitor “poxpolina euskaldunakfabore sexualen trukesalbatzeko prest dagoen mutikogipuzkoarra” dugu, gure superheroipartikular eta berezia. Hilaren17an 20.30etan taularatukoduten lanerako sarrerak 10eurotan eros daitezke ohiko bideeijarraituz.10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


Kantu KantariEuskararenEguneanGAUR EUSKARAREN EGU-NA DA ETA, HORI OSPATZE-KO, EIBARTAR ASKOK KAN-TUAN EMANGO DUGU EGU-NA, Udalak eta …eta kitto!Euskara Elkarteak, Kutxa etaEibar Merkataritza Gune Irekiarenbabesarekin antolatutakoekimenarekin bat eginda. GoizeanDBH eta Batxilergokoikasleak ibili dira kantuan etabazkalostean, berriz, ikaslegazteagoek hartu dute erreleboa:17.30ak arte Haur Hezkuntzaeta Lehen Hezkuntzakoumeek jardungo dute kantuan,Untzaga eta Toribio Etxebarriainguru horretan. Ondoren,18.30etatik aurrera eta 21.30akbitartean herriko elkarte, erakundeeta taldeetako ordezkariakbatuko dira Untzagan, partehartzera animatu nahi dutenbeste herritar guztiekin batera.Harixa Emotenhilaren 14anHILAREN 14-AN (MARTITZENA), 19.00-ETATIK AURRERA HARIXA EMOTEN literaturatailerraren saio berria hartuko du …eta kitto!Euskara Elkartearen egoitzak (Urkizu, 11solairuartea). Egunhorretan LanderGarro idazlearen“Kontrarioa” liburuareninguruan jardungodute partehartzera animatzendiren guztiak, AntxonNarbaizareneskutik garatukoden solasaldian.63 elkartek hartuko dute parte, ikastetxeez gain, gaurko ekitaldian. / AINARA LABADOToribio Etxebarria kalean kalejiranibili ondoren, Untzaganamaituko da ekitaldia.Kalejirarako laguntzaile bereziakizango dira: Cielito MusikaBanda, Usartza TxistulariBanda, Ustekabe fanfarrea,Jainagaren eskolako ikasleak,Juan Bautista Gisasola MusikaEskolakoak, Sostoa, Goruntzeta Kaleetan Kantuz abesbatzak...Hala ere, antolatzaileekazpimarratu dutenez, “gaurkoprotagonistak eibartarrak etabertako elkarte eta erakundeakizatea nahi da. 63 elkarte etaerakunde animatu dira kantukalejiran parte hartzera”. Kalejiranabestuko diren kantuakezagunak izango diren arren,letra ez jakitea ezin izango daparte ez hartzeko aitzakia izan,kalejirarako kantu-liburuak banatukodira eta. Kalejira amaituta,gainera, Untzagan bertantxorizoa eta ardoa dastatzekoaukera paregabea izango duteparte hartzaile guztiek.Helmholtz organo-kontzertuaPEDRO ZELAIA KULTUR ELKARTEAK ANTO-LATUTA, XIV. ARETO ORGANO KONTZERTUAhartuko du Coliseoak datorren astean, eguenean,20.00etatik aurrera. Kontzertuan bereziki emanaldihorretarako prestatutako organoa erabiliko da: “HammondC3 kontsolan Eibarren egindako Helmholtzetxeko Church modeloko organoaren makineria osoabiltzen duen organoa erabiliko da. Horrela, 60ko hamarkadakofirma eibartarra eta amerikarra zein puntutarainobateragarriak ziren erakutsikodugu”. Kontzertura doazenei,gainera, Eibarko Industriaren Museoabisitatzeko gonbidapenak oparitukodiete. Museoan ikusgai daudenpiezen artean, besteak beste, Helmholtzorgano bat dago.KULTURAlaburrakSANCHEZ VA LLEJORENLIBURUAJuan Sánchez Vallejosendagileak “En buscade la salud perdida” bereazken liburua aurkeztukodu hilaren 16an, 19.00etanPortalean. Psikiatra honekbere lanean jasotzenduenez, jendeak geroeta arreta gutxiagoeskaintzen dio bereosasunari eta geroeta errazago jotzen ohidugu sendagai bila, horieiesker edozein arazoriirtenbidea emangodiogulakoan.REIKI IKASTAROAHilaren 18an eta 19anReiki I ikastaroa emangodute Eibarko ReikiZentruan. Informaziozehatzagoa jasotzeko edoizena emateko 665743217telefono zenbakira deitudaiteke (Martin).OIER ARAOLAZA,KULTURARENKONTSEILUANBlanca Urgell Kulturasailburuak KulturarenEuskal Kontseiluko 32 kideberri izendatuko dituhilaren 13an egingo denbilkuran eta tartean OierAraolaza eibartarra izangoda. Dantzan.com-ekozuzendaria “euskal dantzatradizionalean aditu”gisara aukeratu dute.21JOKIN ETA ESPE30.urteurrenaEz zaituzteguEibarkoROBERTO PEREZ40.urteurrenaahaztuko!!Ezker Abertzalea10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


22KULTURAGaur zabaldu da Durangoko AzokaHILAREN 8-RA ARTE MARTXAN EGONGO DEN DURANGOKOEUSKAL LIBURU ETA DISKO AZOKA gaur zabaldu dute. Azkenurteotako martxari jarraituta, Gerediaga Elkarteak bultzatutakoazoka Landako Erakustazokan bisitatzeko moduan izango da,10.30etatik 20.30etara. Aurten 45. edizioa beteko duen azokak berrizere euskalgintzako azken argitalpenak batuko ditu, euskal kulturarentzaturteroko zitarik garrantzitsuena bilakatu den honetan.Azokari buruzko informazio guztia www.durangokoazoka.comwebgunean aurkituko duzue. Horrez gain, azokako egitarau osoa,planoa, momentuko sinadurak... eta bestelakoak Facebook(www.facebook.com/Gerediaga) eta Twitter (www.twitter.com/Gerediaga) bidez jarraitzeko aukera izango da.Exfibar domekan itxiko duteDOMEKARA ARTE IKUSGAIEGONGO DEN EXFIBAR XLI.SEILU ERAKUSKETARENINAUGURAZIOAN BERTANbanatu zituzten aurtengo ediziokosariak: Jesús Garcíakeraman du Erakusketa SariNagusia; filatelia tradizionalarieskainitako A taldean FranciscaMartínez, Javier de Sebastiáneta Antonio Márquez saritudituzte; B taldean (historia postala)Luis Mª Domínguez; C taldean(tematikoa) Juan ManuelCerrato, Antonio Tristán, JoséMiguel Pernia, José Freijanes,Antonio Gutierrez eta RobertoMurga; F taldean (maximofilia)José Carlos López; I taldean(irekia) Segundo Heredia etaFeliciano Vez; eta lehiaketatikkanpora, musikari eskainitakobildumekin José Mª Etxanizeta José Angel López saritu dituepaimahaiak. Usartza TxistulariBanda omendu duen erakusketaordutegi berezian bisitatudaiteke Portalean: gaur18.00etatik 20.00etara etabihar eta etzi 12.00etatik14.00etara eta 18.00etatik20.00etara.“Olentzero & Co!” bihar ColiseoanBIHAR, 17.30-ETAN ETA 20.00-ETAN, “OLENTZERO & CO!” MUSIKALA-REN ESTREINALDIA hartuko du Coliseo antzokiak. Oihan Vega eta TxemiEtxebarriak sortutako musikalak 150 lagun batuko ditu taula gainean: besteakbeste antzerkia, koroa, dantza, zinea eta txotxongiloak tartekatuko dira ikuskizunean.Olentzerori buruzko musikalberezia da bihar erakutsiko dutena.Olentzerok euskal mitologiako hainbatpertsonaia (lamiak, iratxoak, AnbotokoMari…) izango ditu aldamenean eta,gainera, betiko gabon kantuekin bateramusika elektronikoa eta rock, pop, etadoinu latinoak tartekatuko dituzte. Sarrerak15 euro balio du.Olentzerori gutunak eta Guai-aOLENTZERORI IDATZITAKO GUTUNAK JASOTZEKO BUZOIAK ABEN-DUAREN 9-TIK 17-RA BITARTEAN egongo dira ipinita Portalean eta Pegoran,nahi duten ume guztiek euren kartak bertan sartzeko aukera izan dezaten.Gogoan izan gutuna bidaltzen duten ume guztien artean zozketa egiten dutelaeta aukeratutako umeei hilaren 24an, kalejiraren aurretik, Olentzerok eskuraemango diela oparia. Bestalde, Guai gabonetako parkea abenduaren 26an zabaldukodute Armeria Eskolan eta bertara egunero sartzeko balio duten bonoakabenduaren 13tik 16ra egongo dira salgai (12 euro), Astixan (Zezenbide, 7),09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 18.00etara. Bestela, egun bakarrerakosarrerak 3ʼ5 eurotan salduko dituzte Guai-n.Pirritx eta Porrotxikusteko sarrerakHILAREN 11-N ETA 12-AN PIRRITX, PORROTXETA MARIMOTOTS PAILAZOAK Hezkuntza Esparruanizango dira, azken ikuskizuna aurkezten: “Ongietorri Pupu eta Lore!”. Oraindik ere saio guztietarakosarrerak gelditzen dira …eta kitto! Euskara Elkarteaneta e&m argazkidendan (azken honetan zapatuko16.30etarako saiorako txartelak amaitu dira). El TíoPalancas eta Gozokin sarrera guztiak amaitu dira.Bestalde, Firestonek egun bietan aparkalekua erabiltzekoaukera emango die bertara automobilez joandakoei,baina antolatzaileek ahal dela tranbia erabiltzekoaholkatzen dute.10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Zorionak, IZARO,hillaren 1ian hiru urteegin zenduazelako.Aitatxo, amatxo,aitxitxa-amamak,osaba-izekok etalehengusuen partez.Zorionak, ANDREAGonzález, atzo 18 urteegin zenduazen-eta,Famelixaren partez.Zorionak, MAIALENLado Gisasola,hillaren 1ian 10 urteegin zenduazen-eta.Etxekuen partez.Zorionak, JOSE MARTIN eta PAKITA, zuenurrezko-ezteietan, seme-alaba eta billobenpartez. Asko maite zaittuztegu.zinea Coliseoan5ean: 17.00/19.306an: 17.00/19.307an: 17.00/19.45/22.308an: 17.00/19.30”Pan negro”Zuzendaria: Agustí VillarongaAktoreak: Marina Comas,Francesc Colomer, NoraNavas, Roger Casamajor5ean: 19.306an: 19.307an: 22.308an: 19.30”Skyline”Zorionak, MARTXELpolitta, hillaren 13anhiru urte egingo dozuzeta.Zeiñ handi, ufaaa!Aitatxo, amatxo etaIraiaren partez.Zuzendaria: Strause anaiakAktoreak: Eric Balfour,Scottie Thompson, DavidZayas, Donald FaisonZorionak, AINHOAEgurrola, bixarurtebete egingo dozueta.Laztan haundi batetxeko guztien partez.SUDOKUA1 2 3 96 52 5 19 4 5 89 82 6 9 18 7 24 65 9 6 35ean: 17.006an: 17.007an: 17.00/19.458an: 17.00”Mystikal” EUSKERAZZuzendaria: Angel Alonso GªAktoreak: Iban Garate,Savitri Ceballos, MaiteAgirre, Kiko JauregiZorionak, MARTINElortza, hillaren 7xanurtebete egingo dozueta.Muxu haundi batfamelixaren partez.JAIOTAKOAK- Edurne Fernandez Vázquez. 2010-XI-16.- Nora Ulazia González. 2010-XI-20.- Alejandro Merino Arnaiz. 2010-XI-20.- Maddi Oliveira Montaño. 2010-XI-25.HILDAKOAKZorionak, JUNE,hillaren 10ian lau urtebeteko dozuz-eta.Muxu haundi batetxekuen partez.- Jose Ignacio Peinado Maiora. 52 urte. 2010-XI-24.- Fidel Sáez Hernáez. 102 urte. 2010-XI-24.- Antonio Sevilla Quintana. 61 urte. 2010-XI-25.- Jesus Martínez Abad. 79 urte. 2010-XI-26.- Jose Antonio Gisasola Arrieta. 65 urte. 2010-XI-26.- Patxi Bengoetxea Aranguena. 90 urte. 2010-XI-27.- Jesus Sesma Arbeloa. 83 urte. 2010-XI-30.- Concha Zuazo Alberdi. 89 urte. 2010-XI-30.- Constantino Hidalgo Campollo. 73 urte. 2010-XI-30.5ean: 17.00/19.306an: 17.00/19.307an: 17.00/19.45/22.308an: 17.00/19.30”Megamind” 3DZuzendaria: Tom McGrathPertsonaiak: Megamind,Metro Man, Roxanne Ritchi,Hal/TitánGerra Zibila amaitu berri, Katalunian,gizon baten eta bere semearen hilotzaaurkituko ditu Andreu izeneko umebatek. Agintariek Andreuren aitakhildakoak direla esango dute, bainaumea ez dago ados eta egia zeinden jakingo duela erabakitzen du…Stephen Hawking-ek esan du:“Lurretik kanpo badago bizitzarik etaetorriz gero, beldurtu egin beharkoginateke”. Lagun talde bat jai batetiketorri berri hasiko da extralurtarreninbasioa. Lurra desagertzen doanean,euren bizitza salbatu beharko dute…Orain dela urte asko, Lurreangaiztakeria zen nagusi, baina boterehandidun hiru aztik Gerra, Izurritea etaGosearen aurka egin eta hiru kutxatansartu zituzten. Eldyn azti gazteakhankasartzea egingo du eta Gerraaskatuko da horren ondoren…Inoiz egon den supergaizkilerikhandiena da Megamind; urteetanMetro Man izan da bere aurkarinagusia eta azkenean hiltzea lortu du.Aspertuta dago… ez du areriorik! Titansuperheroia sortzea pentsatzen du,baina honek supergaizkile izan nahi du10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESZortea zure alde duzu, Aries.Zure ametsak egia bihurtzekoaukera izango duzu aste honetan.Beraz badakizu, aprobetxatu!TA URUSBurugogorregia zara. Besteeniritzia errespetatzen baduzu ere,besteek esandakoa betetzeakostatzen zaizu, malguagoa izan.GEMINIIndartsu eta kementsu hasizenuen ikasturtea, baina oraindena aldatz gora egiten zaizu.Eutsi goiari Gemini! Animo!CANCERGehiago zaindu beharko zenuke,hotz egiten hasi da eta zuk udakoarropa finak erabiltzen jarraitzenduzu. Atera berokia!LEOZu ez zara erraz maitemintzenden horietakoa, baina oraingoanKupidoren geziak bihotz erdian jodizu. Hori da zoriona, hori!VIRGONora zoaz itxura horrekin, Virgo?Nork esan dizu orrazkera horrekaltuagoa egiten zaituela? Kendutupe hori behingoz, faborez!LIBRAZure buruarekin duzun haserreabesteekin ordaintzen duzu etahorrek ondorio larriak ekarrikodizkizu. Aldatu jarrera hori.SCORPIUSOrain dela gutxi ezagutu duzunpertsona bat zurekin erabatmaiteminduta dago. Ez itxibihotza esperientzia berriei.SA GITTARIUSAzkeneko hilabeteak arrarosamarrak izan dira zuretzat;ez duzu lasaitzeko astirik izan.Baina gauzak aldatzen doaz.CAPRICORNIUSAste ona izango duzu, baina dirukontuekin tentuz ibili behar duzu.Azken aldian asko, gehiegi,gastatzen duzu kapritxoetan-eta.AQUARIUSNon duzu burua, Aquarius?Azken aldian dena ahazten zaizu.Apur bat gehiago kontzentratubeharko zenuke. Ahalegindu!PISCISOnegia zara: beti laguntzeko prest.Baina, kontuz, zure inguruandauden pertsona azkar batzukaprobetxatu egiten dira horretaz.Barixakua 3EUSKARARENEGUNA18.30.- Eibar KantuKantari EuskararenEgunean. Herritarraketa herriko kolektibo etataldeetako ordezkariekabestuko dute. Untzagan.INAUGURAZIOA19.00.- Karrikatabernaren inaugurazioa.KONTZERTUA22.00.- Dani Gascón-enkontzertua. Santanaaretoan (Bilbon).Zapatua 4ROBERTO PEREZJAUREGI GOGOAN12.00.- KontzentrazioaUntzagan. 13.00.- Bereomenezko plaka Karmenkalean.IKASTAROA17.00.- Mus ikastaroa.Errota gaztelekuan.MUSIKALA17.00 eta 20.00.-“Olentzero&Co!”. Sarrera:15 euro. Coliseoan.Domeka 5IKASTAROA17.00.- Mus ikastaroa.Errota gaztelekuan.Astelehena 6MUS TXAPELKETA18.00.- Mus Txapelketa.Errota gaztelekuan.Martitzena 7MUS TXAPELKETA18.00.- Mus Txapelketa.Errota gaztelekuan.Eguaztena 8MUS TXAPELKETA18.00.- Mus Txapelketa.Errota gaztelekuan.Eguena 9IKASTEN10.00.- “Peritacióncaligráfica”, MarisaIglesias-ekin. ArmeriaEskolan. 16.00.-Sendabelarren Foroa:Lore-artea. Portalean.EGO IBARZINE KLUBA17.00 eta 21.00.-“Ella, una joven china”(Zuz: Xiaolu Guo).Hezkuntza Esparruan.KALEETAN KANTUZ19.30.- Kaleetan Kantuz.Entsegua. San Andreselizako lokalean.HITZALDIA19.00.- “NafarroarenKonkista” DVDarenproiekzioa eta mahaiingurua.Angel Rekalde.Arrate Kultur Elkartean.KONTZERTUA20.00.- XIV. AretoOrganoaren Kontzertua.Helmholtz 2010. PedroZelaia Elkarteak antolatuta.Sarrera: Euro 2. Coliseoan.Zapatua 11IGERIKETA15.30.- Eibarko XXII.Igeriketa Gabon Kopa.Ipurua kiroldegian.PAILAZOAK16.30 eta 19.00.-Pirritx eta Porrotx-en“Ongietorri Pupu eta Lore!”.Hezkuntza Esparruan.FUTBOLINTXAPELKETA17.00.- Futbolintxapelketa. Errotagaztelekuan.KALEETAN KANTUZ19.30.- KaleetanKantuz-ekoen irteera.Untzagatik hasita.Domeka 12PAILAZOAK16.00 eta 18.30.-Pirritx eta Porrotx-en“Ongietorri Pupu eta Lore!”.Hezkuntza Esparruan.Astelehena 13GUAI-RAKOBONOAK09.00-13.00 eta15.00-18.00.-Guai Gabonetako Haurparkerako bonoensalmenta (12 euro).Astixan (Zezenbide, 7).Martitzena 14IKASTEN10.00.- “Peritacióncaligráfica”, MarisaIglesias-ekin. ArmeriaEskolan.HARIXA EMOTEN19.00.- Literaturatailerra, Lander Garroren“Kontrarioa” liburuareninguruan, AntxonNarbaizaren eskutik.…eta kitto! EuskaraElkartearen egoitzan(Urkizu, 11 solairuartean).HITZALDIA19.30.- “Etika etaingeniaritza genetikoa”hitzaldia, Pablo Aresoreneskutik. Portalean.Eguaztena 15IKASTEN10.15.- Aretxabaletaingurura mendi-ibilaldiaegiteko irteerarakoautobusa. Ego-Gainetik.Eguena 16EGO IBARZINE KLUBA17.00 eta 21.00.-“La nana” (Zuz: SebastiánSilva). Sarrera: Euro 2.Hezkuntza Esparruan.LIBURUAURKEZPENA19.00.- “En busca dela salud perdida”. JuanSánchez Vallejo. Portalean.HITZALDIA19.30.- “El paradigmanavarro”, Koldo MartínezGárate-ren eskutik. ArrateKultur Elkartean.10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Abenduaren 5era arteEXFIBAR seilu-erakusketa. Portalean.– Abenduaren 23ra arteSAIOA CABAÑAS argazkilariaren “Gauilunak”erakusketa. Karrika tabernan.– Abenduaren 31ra arteNEKANE LAZKANOren “Roma G9” argazkierakusketa. Portalea tabernan.LUIS LARRAKOETXEAren argazki erakusketa.El Ambigú tabernan.– Abenduaren 7tik urtarrilaren 10era arteMIKEL OROZKOren “Berlin in Furs” argazkierakusketa. Taberna de los Mundos-en (Bilbo).– Abenduaren 10etik urtarrilaren 9ra arteEIBARKO KLUB DEPORTIBOko Argazki Taldekoenerakusketa. Portalean.ikastaroak– “Eraiki zure etorkizuna”.(50 urtetik gorakoendako heziketa-plana)Informazioa eta izen-ematea: Abenduaren 10a bainolehen, Debegesan (943-820110 telefono zenbakian).lehiaketak– Toribio Etxebarria Sariak 2010.Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 24raarte, www.bicberrilan.com helbidean.– “Aratosteak 2011 Eibarren” kartela.Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 28raarte, Pegoran.– Narruzko Zezen Sariak.(Antzez Artikulo eta Gidoientzako)Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 28raarte, Hezkuntza Esparruan (943254465 telefonozenbakian).sarrerak salgaifarmaziak3, barixakuaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)4, zapatuaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)5, domekaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)6, astelehenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)7, martitzenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)8, eguaztenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)9, eguenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)10, barixakuaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)11, zapatuaEGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 10)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)12, domekaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)13, astelehenaEGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)14, martitzenaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)15, eguaztenaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)16, eguenaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)17, barixakuaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)MUSIKALA “Olentzero & co!”: Abendu ak 4. 17.30etan eta 20.00etan.MUSIKA XIV. Helmholtz kontzertua: Aben du ak 9. 20.00etan .ANTZERKIA “Xabinaitor hemen dago”: Aben duak 17. 20.30etan .AGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Egunero: 15.30. Zapatuak:14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBA R. Egunero: 16.00.Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.2510/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


1. Etxebizitza1.2. Errentan– Pisua salgai Juan Antonio Mogelen.3 logela, egongela, sukaldeaeta komuna. Aukera ezin hobea.Tel. 659-508607.1.2. Errentan– Pisua alokagai Amañan. 3 logela,egongela, sukaldea eta komuna.Eguzkitsua. Tel. 646-484230.Aitor.– Logela behar da konpartitzeko.Tel. 688-819475.– Ermuan pisua alokagai. 3 logela.Igogailuarekin. Argitsua. Tel. 661-653160.– Pisua hartuko nuke alokairuanEibarren edo Bergaran. Tel. 663-451436.– Logela alokagai. Komun propioarekineta sukaldea erabiltzeko eskubidearekin.Berogailua. 350 euro.Tel. 605-908924.2. Motorra2.1. Salgai– Honda Civic autoa salgai. 115cv.120.000 km. Egoera onian, betigarajian. Extra guztiekin. Tel. 656-416597.3. Lokalak3.2. Errentan– Eibarko erdialdean 70 m 2 ko lokalaalokagai. Komuna eta barrarekin.20 urtetik gorako gazteentzakomodukoa. Tel. 679-425467.– Asua-Errekan garajea alokagai.Tel. 678-436136.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. Lana4.1. Lan bila– Neska eskaintzen da asteburuetanumeak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Tel. 681-081763. Maite.– Emakumea eskaintzen da garbiketalanak egiteko eta nagusiakzaintzeko. Tel. 630-410724. Dora.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 678-972690.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko (orduka) eta umeakzaintzeko. Tel. 680-463892.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketalanak egiteko. Tel. 686-234612.– Neska arduratsua eskaintzen daasteburuetan lan egiteko. Esperientzia.Tel. 681-322442.– Estetizista eskaintzen da, homologatutakotituluarekin. Esperientzia.Tel. 620-707210.– Emakumea eskaintzen da gauezedo arratsaldez nagusiak zaintzeko.Tel. 618-052967.– Emakumea eskaintzen da kamareramoduan jarduteko, gauez edoarratsaldez. Tel. 696-246962.– Neska eskaintzen da (abenduaren20tik urtarrilaren 18ra) nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 943-531675.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Erreferentziak etaesperientzia, batez ere gauez ospitaletan.Tel. 688-603298.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko (formakuntza bereziarekin)eta sukaldari laguntzaile moduan.Esperientzia ere nekazaritzaneta baserrian lan egiten. Tel.662-552464.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Orduka eta gauez. Tel.680-223378.– Neska eskaintzen da dendari-laguntzailemoduan edo edozein lanetarako.Tel. 648-190651.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 655-384877.– Emakumea eskaintzen da asteburuetannagusiak zaintzeko. Tel.662-252150.– Geriatria laguntzailea eskaintzenda nagusiak zaintzeko. Prezio onean.Tel. 695-898349.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Tel. 692-691964.– Neska eskaintzen da arratsaldetaneta asteburuetan umeak edonagusiak zaintzeko. Tel. 676-035738.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketalanak egiteko. Tel. 608-147559.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta garbiketalanak egiteko. Tel. 648-603029.– Emakume euskalduna eskaintzenda nagusiak zaintzeko. Esperientzia.Tel. 943-127400 edo 629-889465. Miren.– Neska eskaintzen da 10.00etatik17.00etara nagusiak edo umeakzaintzeko eta garbiketa lanetarako.Tel. 679-910991.4.2. Langile bila– Estetizista eta masajista den pertsonabehar da Eibarko estetikazentro batean. Tel. 943-200345.– Estetizista behar da Elgoibarkoestetika zentro baterako. Tel. 943-531636.– Kamarera behar da asteburuetarakoEibarko taberna batean. Euskerazbadaki hobeto. Esperientziarekin.Tel. 669-977225.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Ingeniaritza ikaslea eskaintzenda klase partikularrak emateko.LH, DBH eta Batxilergoa. Tel. 628-665220.– Magisteritza eta Pedagogia tituludunakLH eta DBHko klase partikularrakematen ditu, ikaslearenetxera joateko aukerarekin. Tel.606-257620.6. Denetarik6.1. Salgai– Jaio-berriarentzat karroa salgai.Arrue markakoa. Ia berria eta osoegoera onean. 180 euro. Tel. 609-737591.– Border collie txakurkumeak(arrak) salgai. Urriaren 9an jaiotakoak.Tel. 630-030144.– PSP kontsola morea salgai. Berria.Osagarriak eta ordenagailurakohiru joko opari. 120 euro. Tel.606-921127.– Lur saila salgai. 21.000 m 2 :15.000 Maxpen eta 6.000 Kalamuan.60.000 euro. Negoziagarriak.Tel. 965-876118 edo 649-445104.– Ibiltzeko zinta salgai. Tolesgarriaeta indikadore elektronikoarekin.Egoera onean. 40 euro. Tel. 670-772928. Mikel.– Ardandegi edo “vinoteca” berriasalgai. Zozketan egokitutakoa.Erabili barik. 32 botilarentzako lekuarekin.Tel. 672-428273.6.3. Galdu/Aurkitu– Emakumearen urrezko pultseragaldu da San Andres egunean. Baliosentimentala. Eskertuko da. Tel.943-207785– Hilaren 15ean eguzkitarako betaurrekoakaurkitu nituen Errekatxun.Tel. 690-311429. Pilar.10/XII/3 ...eta kitto!743 zkia.


Urtebete eibarta rron zerbitzu raKAZUELITAKBARRANKARTA SASOIKOPRODUKTUEKINEGUNEROKOMENUAEskerrika skogu ztioiBetikosukaldaritzaoinarritzathartuta,bainaberrituta.EIBARKO BATZOKIAEgo Gain, 1 - beheaTfnoa. 943 25 72 80www.baibatzokia.comHortzordeekin arazoak?GoikohortzordeakGoiko aldekoinplanteak✓ Janarien zaporea blokeatzen du✓ Plastiko artifiziala✓ Itsasgarri likatsuak✓ Hozkada ahula✓ Goragaleak✓ Egoera deserosoak✓ Ahosabai garbia✓ Plastikorik gabe✓ Itsasgarririk gabe✓ Hozkada indartsua✓ Goragalerik gabe✓ Ustekaberik gabeZure hortzordeek jaterako oztopo bihurtu zaizkizu eta zure irribarreaeta itxura lehengoak ez izatea ekarri dizkizute? Orduan, zertarakoxahutuko duzu zure dirua adabakietan? Badira soluzio BERRIAKinplanteetarako aurrez baztertutako lagunentzat.Deituiguzu 902 468 209ra eta korreozbidaliko dizugubestelako informazio guztia.Jan eta barre egitea zoragarria izan daiteke berriro!Ibarbea Zehar., z/g (Rialto Zehar.) EIBAR www.esteticadelasonrisa.comAndoni Guisasola Ron DoktoreaR.P.S. 156/5


TEORIKA ATERATZEKOIKASTARO TRINKOAKMateria arriskutsuak / C.A.P.Merkantziak eta bidaiariak garraiatzekonazioarteko agentzia ziurtagiriaklortzeko ikastaroakGIDATZEKOKARNETGUZTIAKSOLOZABALautoeskolakEstaziño kalea, 8Tel. 943 70 23 78BERRIAT. Etxebarria, 7Tel. 943 70 23 84EJ akazkaraieta inguruakERAIKUNTZABERRIKOETXEBIZITZENSALMENTAJAKA,EZKARAIETAINGURUETANT. Etxebarria, 1 - beheaTel. 943 20 03 58 FINKAK fincas@euki.com

More magazines by this user
Similar magazines