ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja

ecerdc.com.my
  • No tags were found...

ECER: Program Latihan dan Penempatan Pekerja

PROGRAM PEKERJA KONTRAK DAN SEMENTARAAdalah difahamkan bahawa di dalam keadaan krisis ekonomi, terdapat pelbagai langkah yangdiambil oleh majikan / syarikat-syarikat untuk mengurangkan kos operasi termasuk mengurangkanbilangan pekerja. Maka, program ini adalah mensasarkan golongan pekerja yang diberhentikan danjuga golongan yang tidak bekerja dengan mengenal pasti setiap peluang pekerjaan walaupunsecara sementara atau kontrak.ECERDC akan menggalakkan inisiatif “job matching” di kalangan majikan dan pekerja dimanapekerja mungkin boleh ditempatkan di dalam 2 syarikat yang berbeza berdasarkan keperluantempoh operasi syarikat tersebut.Sasaran utama program latihan ini ialah:• Golongan pegawai yang tidak bekerja• Pekerja sambilan• Pekerja tanpa kemahiran; dan• Golongan suri rumahDi antara syarat-syarat kelayakan adalah seperti berikut:• Warganegara Malaysia• Anak kelahiran ECERPekerja yang bakal menghadapi risiko diberhentikan atau penganggur sepenuh masa• Umur minimum ialah 18 tahun dari tarikh pendaftaran• Boleh bekerja dengan waktu bekerja yang fleksibel• Boleh bekerja dengan serta merta jika diperlukan

More magazines by this user
Similar magazines