691 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

691 zenbakia - Eta Kitto!

kitto!…eta691 zkia. 2009-IX-25 ASTEKARIAMULTIZINEAbertatik bertara


R.P.S. 5508Tel. 943 700 230J. Etxeberria, 13ENTZUMEN ZENTROAKAstelena frontoianizangogaituzuirailaren29, 30eta urriaren1eanERAKUSKETAZatoz guezagutzera!EXPOADINTSU2009


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe,S. Hernandez eta E. Belar.HIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:Ekhi BelarBANAKETA-ARDURADUNA:Ihintza FernandezTIRADA:7.950 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKEUKIAREN JAIKIA EUKI.- Dirua izateak emoten duen harrokeria. Eurenburua besteen gainetik ikusten duten aberastu berriengatik esaten da.“Ez gure gizonak asko ekialako, baiña eukiaren jaikia eban berakin”.“Juan jakozen hari eukixaren jaikixak; gizajuak ez eukan zer ahoraeruan, ezta hilda nun jausi be”.EURIRA EGON.- Euria egiteko itxura duenean. “Aspaldi honetan euriradago”.EIBARKO TALLARRA GAZTETXIA BOTA NAHI DABEZazpi urte eta piku pasau dira Eibarko Tallarragaztetxia egun eder batian okupatu zanetik. Urteguzti hauetan bertan ikasittako, ikusittako eta bizitakomomentuak paregabiak izan dira danontzat. Bertan,gaur egungo gizartiak bultzatzen gaittuen indibidualismotik,kapitalismo basatittik, matxismotik, sumisiñotik,miseriatik… etara nahi izan dogu moduasanblearixuan, gure gabezi eta akatsekin. Gure bidia:Autogestiñua!!! Beti siñistu izan dogu gure kabuzfunzionatzeko gai garela; zazpi urtionek eta gero,argixago gerau jaku ez dogula ez udalaren ezasteko H E M E R O T E K A esaldiak“Aditza da gure bereizgarri eta miraririk handiena,baina baita gure arazorik handiena ere. Gure aditzetatik%75 alferrik dauzkagu, norbaiti kalte egiten.Gainera, gehienak perifrastikoak dira eta batzuk bikoitzak,horrek dakarren lastrearekin. Deterioroakedo degenerazioak ekarri du lastre hori, aditz trinkoakgalduz baitoaz. Hizkuntza potenteek laburtu eginbehar dute eta guk ere hori behar dugu, hizkuntzabakarra eta nazionalaren bidean”(Xabier Amuriza, idazlea)ZATOZ SAGARDO EGUNAZ GOZATZERA!iñongo instituziñoren biharrik. Hónek diru gosez jarraitzendabe; hórren adibidia da Eibar zertan bihurtzendiharduan, Merkatal Gune Irekixa, Arrateballensuntsitzia, Corte Inglesa…Oin Tallarra gaztetxia botatzia nahi dabe, trenbidiarenzabaltzia aitxakitzat hartuta, iñongo informaziñorikemon barik. Gaztetxiak martxan jarraittuko daudesalojo mehatxuaren gaiñetik, pasiñoz betetako bidehonetatik, aurrera…, okupaziñua eta autogestiñuazabaltzen. Beraz, adi egon eta Tallarratik pasa!EIBARKO TALLARRA GAZTETXIASagardo dastatzaile gisa edo sagardo banatzailegisa. Zuk nahi duzun moduan, baina ez egin kalerikurriaren 3an ...eta kitto!-k antolatuko duen SagardoEgunari! Iazko etenaldiaren ondoren indarberritutadator aurtengo Sagardo Eguna. Euskal Herri osokoeta Galizia, Asturias eta Kantabriako 20 sagardotegiizango ditugu Untzagan, txorizo, gazta eta bakailaotortilapintxoekin batera, goizez zein arratsaldez. Sagardoadastatzera ez eze sagardoa banatzen lagundunahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan(943200918), eta guztiok elkarrekin eskaini diezaiogunherriari egun biribila. Bihotzez eskertuko duguzuen guztion laguntasuna....ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEA“Ikusita lanik gabe egon eta langabezia kobratzenez dutenek hilero 890 eta 1.230 euro artean kobratudezaketela, ez gabiltza parasitoak sortzen? Mileuristasozial hauek bestelako mileuristena baino egoerahobea dute, edozer prestatzeko egun osoa libreizateaz gain. Bide batez, lantxo batzuk egiten badituzteeta bikote ez formalarekin (hau laguntza jasotzenedo lanean) danon aurretik pasiatzen badu,zertarako aldatuko du bere egoera?”(Pello Salaburu, hizkuntzalaria)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


4DANONAHOTANa u t u a nHAMAIKABAT-ENERANTZUNAJuan Luis CristóbalEibarko EAkopresidenteak aurrekoastean esandakoen harira,Hamaikabat-ek honakoaadierazi du: “Orain egunbatzuk Cristóbalek udalgobernuko hirigintzapolitikakritikatzeneta alkatearen zein oraindela gutxira arte EA-kokide izandako MertxeGarate Hamaikabat-ekozinegotziaren dimisioaeskatzen entzun dugu.Kritikak egokiak direnala ez albo batera lagata,Cristóbalen koherentziaribegiratuz gero, nahikoa daUdaleko aktei begiratzeaorain kritikatu dituenguztiak bere alderdia denEAk eta, beraz,Cristóbalek berak babestudituztela ikusteko”. Horiikusita, EAko presidenteari“inkoherentzia ariketa iaperfektua” leporatu dioHamaikabatekETXEBIZITZAK %26MERKEAGOEspainiako EtxebizitzaMinisterioaren datuenarabera, azken urteanetxebizitza berrienprezioan izandakojaitsierari begira ipinizgero, EAEko hirienzerrendan Eibarren izanda jaitsierariknabarmenena, %26koahain zuzen ere.FIBROMIALGIA ELKARTEADefibel fibromialgiakeragindakoen elkarteakEibarko EmakumeenMahaiarekin bat egin du.Berdintasunerako zerbitzuakoso garrantzitsutzatjo du elkartearen erabakiaeta etorkizunean herrikobeste elkarte batzukmahaira erakartzekoahalegina egingo du.Eva Juezek Aitor Alberdiren lekukoa hartuko du;eurekin, Carlos González alderdikidea. / EKHI BELAREva Juez izango da aurrerantzeanEAJ-ren bozeramaileMARTITZENEAN EAJ AL-DERDIKO ORDEZKARIEKUDALETXEAN EGINDA-KO AGERRALDIAN, EvaJuez aurkeztu zuten bozeramaileberri gisa. Juezekorain arte Aitor Alberdikbete duen kargua betekoduela aurreratu zuen eta,horrez gain, Berdintasunsaileko buru izaten jarraitukodu. Alberdik, berriz,hilabete pare batean zabaltzekomoduan izangoden Batzoki berriarenEzker abertzalea Errebalen inguruanEguaztenean emandako prentsaurrekoa Errebalen bertan eman zuten.. / EKHI BELARUNTZAGA PLAZA MUNDUKO ARTISAU-TZA ETA GASTRONOMIAREN TOPAGU-NE IZANGO DA DOMEKARA ARTE, bertanmartxan dagoen azokari esker. JC2000 enpresakUdalaren laguntzarekin martxan ipinitakoazokan 21 stand daude eta bertan denetarikeskaintzen dute: eskuz egindakomunduko libururik txikienak,pitxiak, Indiako jantziak, zurlanak,Kataluniako hestebeteak,Nafarroako kontserbak… tarteanAitor López eibartarraklekale eskaintza zabala dauka.Azoka 11.00etatik 15.00-etara eta 18.00etatik 20.00-etara egongo da zabalik.proiektuan dihardu beharrean.Bozeramaile berriakorain arteko ildoari jarraitukodiola argitu zuen eta,horrekin batera, “Eibarrerakozein eskualderako estrategikoakdiren proiektueibabesa ematen jarraitzeko”asmoa adierazizuen. Horien artean Errebal,Txonta, zezen-plazaberria, Erisonoko teknologia-parkeaeta memoriahistorikoa berreskuratzekogunea aipatu zituen.EIBARKO EZKER ABERTZALEAK, AZKENEGUNOTAN ARALAR, EZKER BATUA ETAEUSKO ALKARTASUNA ALDERDIEK EGIN-DAKOAREN HARIRA, Errebalen gertatutakoareninguruko “ardura politikoak” eta Miguel de losToyos alkatearen “dimisioa” eskatu zituen eguaztenean,Alberto Garro, Iñaki Amuategi eta EmilioAiastuik emandako prentsaurrekoan. Errebalenizandako “irregulartasunak” salatzeazgain, Txonta eta Erisonorako proiektuetangertatutakoak ere gogor salatuzituzten, horietan eman diren “birkalifikazioilegalak eta hondamendi ekologikoak”azpimarratuz. Horrekin batera,Eibarren gertatutakoa beste herrialdebatean “dimisiorako arrazoiaez ezik, kartzelarako arrazoi” izangolitzatekeela adierazi zuten. “Horrenbestelan eta diru kostatu den PlanNagusiak” orain ezertarako balio ezduela onar dezatela gaineratu zuten.Munduko artisautza eta gastronomiaIpinitako azokan 21 stand daude eta, hainbatgauzen artean, munduko liburu txikienak ereizango dira ikusgai.09/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


Expoadintsu, martitzenetik aurrera AstelenanMARTITZENEAN, IRAILAREN 29AN ABIATU-KO DA LEHENENGOZ ANTOLATU DEN EXPO-ADINTSU AZOKA, ASTELENA FRONTOIAN.Hiru egunetan (urriaren 1era arte) 50 urtetik gorakonagusientzat zein euren familiakoentzat produktu,zerbitzu edo baliabideren bat eskaintzenduten instituzioek, eskualdeko udalek, elkarteeketa enpresek hartuko dute parte.Azokaren inaugurazioa martitzenean 12.00-etan izango da eta egun horretan azoka 14.00akarte eta 15.30etatik 19.30etara egongo da zabalik.Eguazten eta eguenean, berriz, 10.00etatik14.00etara eta arratsaldeko 15.30etatik 19.30etarazabalduko dute. Sarrera doan da.Ekimena gauzatu ahal izateko hainbat talderenelkarlana ezinbestekoa izan da: Eibarko Udala,Debegesa, Deparkel (Parkinson gaixotasuna dutenenDebabarreneko Elkartea), Ikasten (DebabarrenekoEsperientzia Eskolako ikasle ohien elkartea)eta Biztu (erretirodunen elkartea) elkarrekinibili dira dena prestatzen eta antolaketaren ardura,berriz, Debegesak izan du.Azoka martxan egongo den hiru egunetan Astelenafrontoian orotariko eskaintza aurkituko dutenagusiek eta haien zaintzaile edo familiakoek:13 enpresek, 10 erakundek eta 18 elkartek parteNagusiendako bereziki prestatutako azoka izango da Expoadintsu.hartuko dute. Kutxa eta Euskotren dira babesleak.100 metro karratuko azaleran hainbat stand,ekintza, aurkezpen, tailer eta erakusketa garatukodituzte.Lan istripuaren inguruko salaketakAURREKO ASTEKO EGUENEAN EL CORTEINGLÉS BERRIA ERAIKITZEKO LANETANHILDAKO GAZTEAREN HERIOTZA SALA-TZEKO HAINBAT KONTZENTRAZIO egin dituztesindikatuek. Barixakuan ELA sindikatukoordezkariak Untzagan batu ziren “Lan istripugehiagorik ez” zioen pankartaren atzean eta,horrez gain, lan horietan “segurtasunari dagokionezsekulako utzikeria” egin dela salatu dute.Iazko uztailean sindikatuek lan ikuskaritzanhorren inguruan egindako salaketak “eraginikez duela izan” gehitu dute. CC.OO. sindikatuakere bat egin du salaketarekin eta hainbat lagunezbeharra gertatutako tokian batu ziren barixakuan.LAB sindikatuak, berriz, astelehen eguerdianegin zuen kontzentrazioa eta UGT-k, berriz,istripua zergatik gertatu zen ikertzeko eskaeraegin du. Eibarko Ezker Abertzaleak ere istripuareninguruko ardurak eskatu ditu, “prekarietatea”salatzearekin batera.ZineaDANONAHOTANCarmenBarojaEz da erraza komunikabideezberdinek bat egiteaeuren titularretan, bainaazken egunetan "notizia" batekegunkarien azalak batu eginditu: Brad Pitten iritsieraDonostiara. Ez bakarrikargazkiari dagokionez;titularrak idazteko orduan ereados jarri direla dirudi.Publikoa ere bat etorri daTarantinoren pelikula ikusinahian; horren froga, sarrerakminutu gutxitan agortu zirela.Pantalla handiaren magiakbizirik dirau, edo horrela dirudibehintzat Donostiakozinemaldiak astindu dituenpasio eta garrasiak ikusita.Urtean behineko erritoa izandaiteke, edo mitoen beharra...Kontua da Pittek ikututakobazterrak urre bihurtu direlaegun batez.Aldi berean, urrezko albisteatopatu dut …eta kitton!: zineaedukiko dugula Eibarren.Unzagak uztailean itxi eta gero,nire burua zulo beltzeanmurgilduta zegoen: zer eginbeharko ote genuen pelikula batikusteko, asteburuetan autoahartu eta aukerako zentrokomertzialerantz abiatu?Nostalgiak harrapatuta egonnaiz egunetan eta haurtzarokodomekak etorri zaizkit burura:bazkalostean Capitol edoAmaia edo Rialtora joatenginenekoak -5 pelikula aukeranastero-. Egia da ohiturakaldatzen direla eta gaur egungobizimoduak beste eskaintzabatzuren bila bultzatzengaituela. Baita azken urteetanzinera joaten direnen kopuruaizugarri jaitsi dela ereeta horrek zine areto mordoaixtea ekarri duela. Kultura arloazulo sakonean sartua dagoaspaldian eta inork ez duirtenbidea asmatzen. Egia da,baita ere, krisialdi ekonomikoakulturaren etsai indartsua dela.Egoera latz honetan argiizpiren bat aurkitzea zaila da,baina oraingo honetan poztekoalbistea jaso dugu Eibarren.Donostian zinemaldiakbazterrak astindu dituen moduan,guk ez dugu galdu zineazgozatzeko aukera. Ongi etorri.5...eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


6DANONAHOTANasteko%40datuajaitsi da eskopetasalmenta, 2008koiraileko datuak etaaurtengoak alderatuzgero. Kartutxoensalmentak, berriz,%55 egin du behera.Gure herrian oraindikere pisu handia duensektorearentzat ez diraberri onak, eta krisiekonomikoari ez ezik,armak merkaturatzekoorduan indarreandauden araudizorrotzari leporatzendiote gainbehera.Oin dalahamarurte1999-IX-24 / 286. ZKIA.Tasa eta zergak `izoztea´ erabaki du Gobernu BatzordeakUDALEKO GOBERNU BA-TZORDEAK TASA ETA ZER-GAK ‘IZOZTEA’, HAU DA,DAUDEN MODUAN LAGA-TZEA ERABAKI DU, aurrekobarixakuan prentsaurrekoanazaldutakoari jarraituz. Horretarakohainbat arrazoi badituzteladio Miguel De los Toyos alkateak,“baina horietatik garrantzitsuenahiritarrekin lanariekitea da”. Besteak beste, Orbeakokiroldegiaren sorrerarekinigo nahi zituzten zergak azkeneanez dituztela igoko argituzuen alkateak. Bestalde, zabor-bilketarenardura duenMankomunitateari arlo horretakozergak ez igotzeko eskaeraegingo zaiola azaldu zuen,“baina hori ez dago gure esku”.De los Toyosek adierazitakoarenarabera, beste tasa berri bionartuko dira osoko bilkuran,“Coliseoan zinea emateari dagokionaeta Kirol Patronatuak eskainikodituen ikastaro berriei dagozkienak”.Bestalde, urteamaieran jasoko den diru kopuruanerabaki horrek eragin nabarmenikez duela izango azalduzuen, “jasotzea aurreikusita zegoenarenantzerakoa jasoko da”.Jarrera ulertezinaBestalde, bezperan JuanLuis Cristóbal Eibarko EAkopresidente berriak Udaleko GobernuBatzarraren aurka egindakokritiken harira, esandakoakalderdi horretako “barne-krisiarenondorioa” besterik ez direlauste du De los Toyosek:“Cristóbalek leihoak ireki eta aireztailuamartxan jarri du eurenarazo guztiak herri osora igorriz”.De los Toyosek ez du ulertzen,bestalde, ekainera arteUdalak hartutako erabakien aldeegon izana eta, orain, EAtikhainbeste jende Alkarbide edoHamaikabat-era joatean, denarenaurka agertzea. “Erradikalismoarenbidea hartu dute etaezker abertzalearen posturahartu dute herriko kontuetan”,adierazi zuen De los Toyosek.Gipuzkuako herri arteko bertso txapelketan, G. Meabebasterretxeak, Javier Arrizabalagak eta Juan MariNarbaizak hartu eben parte Debabarrenarekin eta Mariasun Oteizak gaijartzaille jardun eban.Trafiko Zuzendaritzak kalerautako dekretuak motozikleta guztiak matrikulau biharra ekarri eban. Herrixan200etik gora eguazen eta Udaletik kalerautako banduaren kopixia bialdu jakuen jabe guztieri.“La Santa” izenarekin ezagutzen zan kioskua kendu eben San Andres parrokixaren fatxadiakin bat ez etorrela-eta.Kioskoko lizentzia orduan amaitzen zan eta ez barritzia erabagi eben Udalian.Azittaingo gasolinera aldameneko etxiak egitteko lehelengo pausuak emoten hasi ziran. 60 etxebizitza, behekaldianLidl supermerkau haundixa eta, honen azpiko lur zatixan, aparkalekuak egingo eben gero.Oin dala365egun2008-IX-26 / 649. ZKIA.Azken lau urtietan etorkiñen kopurua bikoiztu egin zan Eibarren eta1.400etik gora eguazen oin dala urtebete. Populaziño osuaren%5a osatzen eben eta gehixenak Latinamerikatik etorrittakuak.Barrenenguan izandako luperixiak momentu hartan errepidetikzoiazen automobilletako bat “jan” egiñ eban. Denda barrixa jasotzekobiharrak atzeratziaz gain, trafikuan aldaketak ekarriko eban.Txonta, Bolingua eta “El Casco”-n 1.400 etxebizitza eraikitzekoproiektua onartu zan Udalaren ezohiko billeran. Ezker Batua -Aralarkoaliziñoko ziñegotzi bixak kenduta, beste danak alde egon ziran.Escuderia Eibarko ordezkarixak lehelengo bidar hartu eben parteRally-en mundialian, 1 Formularen atzetik autuaren munduan probainportantienian. Agredak eta Artetxek osatu eben bikotia.09/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


DANONAHOTAN7auzorik auzoSagardo Eguna indartuta datorURTEBETEKO ETENALDIAETA GERO, …ETA KITTO!EUSKARA ELKARTEAK AN-TOLATUTAKO SAGARDOEGUNA aurten inoiz baino indartsuagoailegatuko zaiguurriaren 3an, zapatuan. Besteherri batzuetako esperientziakzuzenean ezagutzen jardun duteEuskara Elkarteko ordezkarieketa, horri jarraituta, aurtengoSagardo Eguna goizez (12.00-etatik 13.30etara) eta arratsaldez(18.00etatik sagardo guztiaamaitu arte) ospatuko da, Untzagan.Egun osoan musikarekingirotutako jaia izango da.Euskal Herritik kanpoko sagardoa edatekoaukera izango da urriaren 3an. / AMAIA JAIOSagardoa dastatzeko aukeraeskaintzeaz gain, beste hainbatberritasun izango ditu ekitaldiak:12.00etan dolarea edolagarra zabalduko da Untzaganbertan, sagardoa egiteko prozesuabertatik bertara ikusiahal izateko eta bertan zapaldukodiren 400 kilo sagarretatikirtengo den mustioa edan ahalizango du jendeak. Ekitaldiarenhasiera Eibarko talde batek zabaldukodu zapatu eguerdianeta hortik aurrera nahi duenguztiak izango du sagardo motaezberdinak probatzeko aukera.Goizekoa dastaketa txikiaizango da eta arratsaldekoa,berriz, handia.Hainbat herrialdetako hogeisagardotegitatik ekarritako sagardoaedateko aukera izangoda: Gipuzkoako sagardotegiakArizia, Artola, Iruin-Astiazaran,Bereziartua, Gartziategi, Isastegi,Mina, Oialume Zar, Otsua-Enea, Txindurri Iturri, Rezolaeta Zapiain dira; Bizkaiatik Axpekhartuko du parte; ArabatikIturrieta; Nafarroatik Larraldea;Iparraldetik (Lapurditik) Txopinondo;Kantabriatik El Muro etaEl Ti Sidru; Asturiasetik Cortinaeta Menéndez; eta GaliziatikManzanova.Astelehenean hasiko dirasanmiguelak AginagakSan Miguel bezperan, hilaren 28an hasiko dira jaiak Aginagaauzoan, 18.00etan bertako ermitan egingo duten kanpai-iraulketarekineta jaien hasiera iragartzeko botako duten txupinazoarekin.Biharamonean, berriz, San Miguel egunean, 11.00etanmeza nagusia ospatuko da, abesbatzak eta Usartza txistularibandak lagunduta. Eguerdian, berriz, piskolabisa eskainikozaie hara gerturatutako guztiei eta, ondoren, lagunarteko bazkariaegingo dute, Usartza txistulari bandakoekin batera.Dena dela, eta ohikoa denez, San Miguel eguna igaro eta hurrengoasteburuan jarraituko du jaiak, kasu honetan urriaren3an eta 4an: zapatuan arratsaldean hasiko dira ekitaldiak,17.00ak aldera (briska txapelketa, umeendako jolasak, lagunartekoafaria, suzko erroberak, erromeria Kupela taldearekin etatxokolate-jana gautxoriendako). Eta domekan, berriz, 11.00etakomeza nagusiaren ondoren Zerutxu dantza taldearen emanaldiaegongo da. Jarraian paella jana herrikoia egingo dute eta,jaiak agurtzeko, idi-probetarako tartea ere izango da.Abontza bideeibar kalekaLegarre Gain kaleari jarraituta eta Arrajolara joaten dagoen kalehorren izenari begiratuz gero, 2004ko Eibarko toponimoenzerrendan bitxikeriarik aurki dezakegu. Izan ere, ikerketen arabera“Abontza” “Abauntzaga”-ren aldaera izango litzateke,“baina herri giroan hala esatea dotorekeria” izango litzateke etahortik gehien hedatu den erabilera forma laburra izatea.Pegora kopurua: 4. Erroldatutakoak: 22....eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


8ELKARHIZKETAZinea bueltatu daherrira berriz ere.Untzaga zinemarendesagerpenarekin ezzegoen zazpigarrenarteaz gozatzekoEibarko zinemaaretorik, baina bihartikaurrera Coliseoakeskaintza zabala irekikodu: 3-4 filma astean.Amorebietako Areto SLenpresak izango dubarixaku, zapatu,domeka etaastelehenetan zineaeskaintzeko ardura.- Uztailean utzi zitzaion Untzaganzinea emateari eta hilabetebiren ostean berriroere dugu herrian zineaz gozatzekoaukera. Zer da Coliseoaneskainiko dena?Astero hiru edo lau filma eskainikodira Coliseoko hiruaretotan, beste kultur eskaintzenarabera (antzerkia edohorrelako beste ekitaldirik balegozinea ez litzateke egunhorretan egongo areto horretan).Hiru areto horietan eskaintzaezberdina egongo da,zine independientea, komertzialaeta umeei zuzendurikoa.Munduko zine onena emangoda bertan, munduko azken estreinaldiak.Ez dira ‘zaborrak’emango, horiek DVDetara doazelakozuzenean eta tira, formulahonek funtziona dezakeala ez, baina hori da gureapustua, ahalik eta eskaintzaonena ematea.- Zein egun eta ordutegitanproiektatuko dira filmak?Aipatu bezala, Coliseoan eskaintzendiren beste ekitaldiakhartu behar dira kontuan, bainaprintzipioz gure asmoa da barixakuetan,zapatuetan, domeketaneta astelehenetan proiektatzeafilmak. Ordutegiei dagokienezere Coliseoko besteeskaintzak hartu behar dirakontuan, baina aurreratu dezakeguzapatuetan saio bi eskaintzekoasmoa daukagula(19.30etan eta 22.30etan).Bestetik, barixakuetakoa 22.30-etan izango litzateke, domeketakoa19.30etan eta astelehenetakoa20.30etan.- Zein izango da prezioa?5 eurokoa eta 4 eurokoaIkuslearen Egunean.- Eibarren azken urteotan zinemabat izan dugu eta itxiegin behar izan zuten errentagarriaez zelako. Orain hiruaretoko beste zinema batizango dugu, astean hiru edolau filma eskainiko dituena.Zergatik uste duzue errentagarriaizango dela?Mundu honetan lanean arinaizen urte guztietan desagertzearzeuden zinemak hartueta berriz altxatzeaz ohitunaiz. Durangon ere antzekoegoera bizi izan nuen. Desagertzearzegoen eta orain besteharmaila bat egin beharizan dute, VIP zona dago, 2Deta 3D proiektoreak dituzte.Egia da Eibarren egun batzuetaninor gutxi joango dela zinemara,baina badakigu honekinez garela aberastuko, gure asmoazerbitzu hau eskaintzeada eta horretan egingo duguALFONSO BENEGAS, Areto SL-ko gerentea:“Munduko ZINE ONENAeskainiko da Coliseoan”lan ahal bezain beste. Guk ustedugu Eibar hiri bizia delaeta azken aldian ikusi denez,herrietako zinemak gora doazjendeak ez duelako diru gehiegixahutu nahi kanpora joanez.Horrela, inguruko herrietakoakhona etorriko direla ere pentsatzendugu.- Noiz arte geratzeko asmoadaukazue?Printzipioz abendura arte geratzekoakordioa daukagu, bainaalde bien aurretiko jarreraakordio hori denboran luzatzeada. Hiru hilabetetan ezin daezer altxatu, are gutxiago lurreandagoen ezer. Gauzak ondoaztertu behar dira, ez dugulakodirua botako. Zinemak funtzionatzea,teknologia berrietan inbertsioaegitea... da gure asmoa.Udalak gure proiektuaninteresa zeukan eta gustatuegin zaie, beraz, etorkizunerakoakordioak lortzeko esku zabalikgaude alde biak printzipioz.Galdakaon, adibidez, horrelahasi ginen eta 16 urte daramatzaguelkarrekin Udalaketa geuk.- Denbora gehiagoan geratuzgero, zerbait aldatzeko asmoadaukazue?Programazioaren sakontasunaaztertuko genuke, adibidez.Enpresa irekia gara etaherriko kolektiboekin (EibarMerkataritza Gune Irekiarekin,adibidez) edo zine-klubekokin(gu ere hortik baikatoz) ulertzeanahi dugu.- Teknologia berrietan inbertsioaegin nahi duzuela aipatuduzu. Zein berrikuntzaekartzeko asmoa daukazue?Teknologia berrien kontzeptuanenpresa aitzindaria garaestatuan. Durangon ezarri genuenlehen pantaila proiektoredigitala, adibidez. Guk ustedugu zinea aisirako zerbait dela,ikuskizun bat, eta hori egitensaiatzen gara. Bestetik, zinearekikoilusioari eusteko beharrezkoaikusten dugu teknologianinbertitzea. Digitalizaziorakoeta 3D-rako eboluzioada etorkizuna, zeluloidea hildadago. Hori da zinearen apostua,eta opera, musikalak etakirol-emankizunak eskaini daitezkesistema horren bitartez.Hala ere, 3D-a ez da dena,izan ere, 2D-ak eskaintzenduen kalitatea izugarria da.Soinu eta irudi garbitasuna sekulakoada.09/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


Azken aldixan irakaslieri errespetua galdujakuela asko nabarmendu da komunikabidietanjasotako barrixetan. Ikasliak lotsagabetu bajakuebe, larrixagua izan leikiana da hónen gurasuakbe eskua altxatzen hasi dirala irakaslien kontra.Izan dira legia aldatzia eskatu dabenak be,irakaslien autoridadia babesteko ahalegiñian.JOKIN EGIA37 urteproiektugilliaAdibidez, bestian esan zestenMarkiñako nere irakasle ohi batibere ikasle batek kokotetik hartueta ixa muturra apurtu zetsala.Lehengo sasoiekin konparauta.aldaketia egon dala begittantzenjata , eta gaztiek errespetua galdudetse irakasle eta halakueri.KALEKOINKESTAIrakasliaren autoridadiababestu biharraikusten dozu?OSCAR TREBIÑO42 urteostalarixaEz dot uste irakasliak babestubihar diranik. Begittantzen jatagauzak oin lehen moduan daguazela,eta batzutan gertatzen diralakasu txarrak eta beste batzutanez. Umiak etxian ikasittakuaegitten dabe eskolan, holan, gurasuenarduria da umiak ondohezitzia.9A SUN FERNÁNDEZ44 urtekamareriaLehen ezbardiña zan. Ointxe irakaslierierrespetua galdu jake etaerrua umiena bada be, gurasuekerru haundixa dake. Irakasliarekingatazka bat daguanian gurasuakbeti umien alde badagoz,umiak errespetua galduko detseirakaslieri. Bueno, batzuk gurasueribe galdu detse errespetua.TERESA A GIRREAZALDEGI48 urteirakasliaNeri begittantzen jata irakaskuntzaosuan daguala lana egittekoeta horren barruan subjektu danaksartzen gara: irakasliak, ikasliak,gurasuak… Hezkuntzia danonarduria da, ez bakarrik irakasliena.Holan, famelixen aldetikbe irakasliak babestu biharra dagualabegittantzen jata.EGOITZA NAGUSIABidebarrieta 20 - behea, eskumaH e l b i d e aURKIZU PASEALEKUA, 13Orbeako dorreetako1. solairu al Tanatorioa eta Errausketa labeaElgoibarren (Sigma poligonoan).l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuakl Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelakl Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugul Nazio eta Nazioarteko trasladoakMugicaEhorzketaFuneuskadi taldeaTE L E F O N O A ( 2 4 O R D U )9 4 3 2 0 1 9 5 1CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 041 Kardiologia8 Pediatria2 Zirugia9 Psikiatria3 Dermatologia10 Radiologia4 Dietetika eta Nutrizioa 11 Traumatologia5 Analisi Klinikoak 12 Barne Medikuntza6 Ortodontzia13 Koloproktologia7 Otorrinolaringologia 14 ErizaintzaBERRIA: Foto-depilazio Unitatea...eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


10GEUREGAIAEguazten arratsaldianKlub Deportibuan egiñeben ikasturtehonetarako Berbetanprogramarenpresentaziñua.Aurkezpenianprogramakoprotagonista nagusixakdiran euskaldun barrizein zaharretako batzukegon ziran, ekimenarenantolatzaillia dan…eta kitto! EuskaraElkartearen,laguntzailliak diranUdal Euskaltegikoeta AEK Euskaltegikoeta babeslia danUdaleko ordezkarixekinbatera. Bertara aillegaueta programaren izenariohore eginda, holantopau genduazendanak: Berbetan.Berbetan jardutekoordua aillegau daHonezkero taldietako batzukeuren kontura hasittabadagoz be, eguaztenekoekitaldixak emon zetsanhasiera ofiziala ikasturte barrixari.Euskaldun barrixeri euskeriapraktikatzeko aukeriaemoteko helburuari jarraittutajaixo zan Berbetan programia,beste herri batzuetan mintzapraktikarakozabaldutako bidiakizandako arrakasta etaemaitza onekin animauta. ...etakitto! Euskara Elkarteak zeiñEibarko euskaltegi bixak, UdalEuskaltegiak eta AEK-k, horrelakoprograma baten premiñiaazapimarratu dabe behiñ etabarriz: “Euskeraz ikasten diharduanjendiari, euskaltegixanemoten dittuen orduetatik kanporabe, euskeria erabiltzekoeta praktikatzeko aukeria eskindunahi detsagu, klasian ikasittakotikpauso bat aurrerajuan eta kalian, erregular, euskerazjardutera animatzeko”.Oso talde dinamikuakHelburu horri jarraittuta, euskaldunbarri eta zaharrekin taldiakosatziari ekin zetsen eta,oin momentuan, bost talde dagozmartxan: euretako bakotxianeuskaldun zahar pare bateta lauzpabost euskaldun barrialkartu ohi dira. Normalian tabernarenbatian geratu ohi dira,astian behiñ, pare bat ordueuskeraz berba egitten emoteko.Programako arduradunakazaldu deskuenez, “taldietakobatzuk urtiak daroiate martxan,hasieratik eta atzetik etorri diranlagunetako batzuk talde hórretanintegratzen juan dira. Aittatzekuada taldietan herrialdeezberdiñetako lagunak hartzendabela parte. Gaiñera, badagozoso talde dinamikuak eta,tabernan egotiaz gain, antzerkirajuateko edo pasiatzera urtetzekobe geratzen diranak.DEISY RODRIGUEZ, euskaldun barrixa- Euskaldun barrixa ezeze, Uruguaikua izanda,zelan aillegau zara Berbetan-era?Uruguain euskaldun jatorrixadakan jende morduabizi da, nik neuk bigarrenabizena euskalduna dakateta uste dot uruguaiarren%10k abizen euskaldunenbat dakela. Edozelan be,nere etxian euskerarik ezjakinda be, neri hizkuntzakasko gustatzen jataz etahango euskal etxera juatenhasi nintzan, euskeria ikastera.Senarraren famelixiaNafarroakua da eta bera benerekin hasi zan ikasten.- Eta zelakua izan zanUruguaitik Eibarrera etortzekokontua?Badira sei urte hona etorrinintzala. Hasieran urtebirako beka batekin ikasteraetorri nintzan eta, horretarakoasmorik euki barikbe, hamen bizitzera geratunintzan.- Han ikasittakuarekin,behintzat, “rodajia” egindaekarri zenduan…Ba segiduan ikusi nebanhan ikasittakua oso gitxi zalaeta euskaltegixan urtebeteemon neban, oso pozik,baiña biharrian hastian klasiaklaga bihar izan nittuaneta, ikasittakua ez galtzeko,Berbetan-en izena emotiaerabagi neban. Harrezkerourte t’erdi pasauko zan.- Eta zer moduzko esperientziadihardu izaten?Oso gustora nago. Guretaldian euskaldun zahar bieta sei euskaldun barri gagoz.Euskaldun zaharrene-“Ikasittakuaez galtzekoasmuarekinemon nebanizena”tako bat Kontxa Laspiur daeta oso irakasle ona da, berakasko daki eta asko laguntzendesku, oso esplikaziñoonak emoten deskuzeta etxerako lanak eta danapreparatzen deskuz.- Berba egitteko erreztasunhaundixagua dakazuoiñ?Eibarren mordua egittenda gazteleraz, baiña nikahal doten gauzetan euskerazjarduten dot: merkatuplazako basarrittarreri gauzakeskatzeko, biharrekogauza batzuetan… ez dotegun osuan euskeria erabiltzen,baiña ahal doten neurrixaneuskeraz egitten ahalegintzennaiz.09/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


MIREN ANZOLA, euskaldun zaharra- Zelan animau ziñan Berbetanprogramarekin bategittera?Iaz, …eta kitto! rebistanirakorritta izan neban horrenbarri eta sosiguz sosiguznere burua animatzenhasi nintzan. Etxian aspertutaegoten nintzan eta,euskaldun zaharren premiñiaeguala ikusitta, animauegin nintzan eta aldizkarixaneguan orrixa bete, buzoirabota eta deittu eginzesten.- Eta zer moduz juan jatzu?Zoratzen nago, oso-osopozik! Geure taldian euskaldunzahar bi gagoz lauzpaboteuskaldun barrirekin etaastero pare bat ordu emotendittugu alkarrekin. Tabernanzeozer hartzeko geratzengara eta hortxe jardutendogu, berba eta berba,denporia konturau barikjuaten jaku, erraz egongogiñake ordu gehixago be.- Zeuen artian ezagutzenjuan arte gatxagua izangozan berbetan hastia,ezta?Hasieran piskat gehixagokostatzen jakun, baiña segiduanhartu genduan martxiaeta euskaldun barrixak,eurak kontrakua pentsatzenbadabe be, denporahonetan asko mejorau da-“Orduakkonturaubarik juatenjakuzberbetan”be eta errezago egitten dabeberba. Eta geuk be, zeozertxarto esan ezkero,konfidantza osuakin esatendetsegu.- Orduan, mejoratzendoiazela ikusten dozue?Bai, eurak ez detse horrenbesteigertzen, baiñageu konturatzen gara. Osoondo konpontzen gara alkarrekineta laguntasun haundixasortu da geure artian.Batzuek oso harreman senduaegin dabe”.GEUREGAIAIkastaruak, afarixaketa gehixagoTaldien martxia zelakua danhobeto ezagutzeko asmuarekin,gaiñera, Jarraipen Batzordiasortu dabe, “talde bakotxarenjarraipena eta baloraziñuaegitteko”. Gaiñera, aurrekoikasturtian hasittakuari jarraittuta,taldiendako bestelako ekimenakpreparatzeko asmua dakelaaurreratu deskue programakoarduradunak: “Urteerak,afarixak, alkartietara bisittak...oiñ arte egindakuetan oso ondoerantzun dau jendiak. Iaz antolatutakoikastaruak arrakastahaundixa euki eben eta aurtenbe barrixak preparatzen dihardugu.Horrez gaiñ, ikasturte honetantaldien arteko joko bategingo dogu, 10 galderarekinosatutako denporapasa, taldienarteko dinamika sortzeko”.Izena emoteko aukeriaBerbetan-erako atiak zabalzabalikdagoz ikasturte osuanzihar euskaldun barri zein zaharrendako,izan be programakoarduradunak talde barrixaksortu nahi dittue. Interesa dakanedozeiñek …eta kitto! EuskaraElkartera jo leike informaziñoeske (Urkizu, 11 solairuartea.943200918 telefono zenbakixa).Egunotan, gaiñera,izena emoteko diptikuak eskuragarriegongo dira euskaltegibixetan, Portalean eta …eta kitto!-nbertan.Urtero Euskal Herriko herri ezbardiñetan antolatzen dan Mintzalagunian be izaten dira eibartarrak.11Santa Ana, 4-6 ELGOIBAR www.iriondodecoracion.com Tel. 943-741234*Hankak prezioan sartu gabe*Hankak prezioan sartu gabeMUELLEDUN KOLTXOIA + VISCONEOX EGURREZKO SOMIER FINKOA5 urteko garantia100% LATEX KOLTXOIAHR KOLTXOIA + VISCOLASTICARENOVEplanarekin%25ekodeskontuaBAT BURDINEZKO SOMIER FINKOADOUBLE OFFSET MUELLEDUN KOLTXOIA5 urteko garantia...eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


12 GAZTEKITTOteenajeaHainbat urtetan Eibar KE-ko Infantil Txikiarenentrenatzaile izan ostean, Ohorezko Mailako Infantiltaldeko gidaritzapean arituko da aurten Iban Lopez.Berak iaz eskegi zituen foballeko botak, beraz,hainbeste urtetako esperientzia eta jakituriaigortzeko aukera izango du 26 urteko eibartar honek.IBAN LOPEZ, foball entrenatzailea:“Jokalariak lehenikpertsonak dira,gero foballariak”- Hasi duzue denboraldia?Bai. Orain bederatzi taldekolau multzotan banatuta gaudeeta horietatik hiru txapeldunenfaserako sailkatuko dira.- Nola ikusten duzu taldeadenboraldiari begira?Iazko blokeari eusten diogu,izan ere, jokalari berdinekinegon nintzen Infantil Txikianeta, bestetik, lau fitxaketa eginditugu taldearen maila hazteko.Onena da eurek ni ezagutzennautela eta nik eurak, beraz,konfidantza puntu bat daukagunon gauzak diren moduanesan diezaiokegun elkarri. Horrela,ez gara hutsetik hasteneta abantaila da hori.- Zein da zure helburua?Jokalariek ikastea da helburua.Iaz hiru gauza ikasi bazituzten,aurten beste hiru edogehiago ikastea nahi dut. Argidago denoi gustatzen zaigulairabaztea, baina bigarren mailabatean dago hori. Harrobiarenkoordinatzaileak argi utzi digulehentasuna jokalariek gauzaezberdinak ikastea dela. Lehenikpertsonak dira, gero foballariak.Euren ikasketan aurrerapausoakematea da helburua,entrenamendu edo partiduetatiketxera heltzean zerbaitgehiago ikasi dutela ohartzea,zerbaitetarako balio izan zaiela.- Zein da zure papera ikasketaprozesu horretan?Ikasteko falta zaiena aztertueta irakastea da nire nahia.Partiduan atzealdean gaizki ibilidirela ikusten badut, hurrengolan saioetan hori landuko dugu.Ariketa guztiek izan behar dutezentzu bat, gauzak ez dira egitearrenegin behar.- Zu zeu foballean ibili zaraaurreko denboraldira arte.Zure esperientzia baliagarriaizango da jokalarientzat?Hainbeste urtetan zehar foballeanaritzeak euren lekuanjartzeko balio dit, eta ikasitakoaere igortzen diet. Bestetik,magisteritza ere ikasi duteta pedagogikoki oso lagungarriazait.…eta kitto! AstekariakBANATZAILEAK behar dituEginkizuna: …eta kitto! Astekaria banatzeaEskaera:- 16 urtetik gora edukitzea- Barixaku arratsaldeetan libre egotea- Arduratsua izatea- Euskera ondo jakitea ezinbestekoaIzena emateko deitu 943 20 09 18 telefonoraedo pasatu gure bulegoetatikSan AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 7309/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


Eibarko gaztediaAitzol LoiolaDebako soziologoarenbegiradapean egon daazken urte bietan.Loiolak ikerketa egin dueuren gainean 2007anJuan San Martinbeka irabazi osteaneta kaleratzear dagobere lana. Bertanherriko gazteriakizandako eboluzioaazalduko du.Eibarko GazteakGAZTEKITTO13Eibarko gazteen iragana,oraina eta etorkizunaaztertu ditu Aitzol Loiolasoziologo debarrak ‘GaztediaEibar herriaren giza eraikuntza-eraldakuntza’lanean. Azkenhamarkadetan herrikogazteriak izandako eboluzioeta garapena jasotzen du bereikerketak eta, horrekin batera,etorkizunera begira gizartearensektore honek izango dituenikuspuntu, iradokizun etaalternatibak, besteei jarraitubehar den bidea erakustendienak. Beraz, oraina ere azaltzenda, iraganaren eta etorkizunarenbidean dagoen ezinbestekopuntua delako.Aitzol Loiolak egindako azterketan, krisi ekonomikoareneragina nabaritu du egileak gazteen gaur egungo egoeran.Udalak eta UEUk bultzaturikoJuan San Martin beka irabazizuen 2007an Aitzol Loiolaketa horren ondorio da ikerketahau. Euskaraz egin dabere osotasunean eta berehalakalera ateratzeko asmoa dago.Hasiera batean urte baterakolana izan behar zen, bainaelkarrizketa kopuru handiak,ikerketan erabilitako materialaketa ondorioen hausnarketakprozesua luzatzeaekarri dute.AZTERGAIAitzol Loiolak 16 eta30 urte bitarteko gazteenegoera aztertu dueta, era berean, hauekbultzatzen duten ekimenak,euren aberastasuneta aniztasuna,eta Eibarren garapenariigortzen diotena ekintzaezberdinen bitartez.Azterketa egiteko, bestetik,Eibarko hiru eremuhartu ditu kontuanLoiolak: Legarreko musikazentrua, MatrallakoIrratia eta Gaztetxea. Ikerketagaratzeko, bestetik, bakarkakoeta taldeko elkarrizketaklandu ditu Loiolak, diskurtsokolektiboak batu eta horietatikondorioak ateratzeko asmoz.Horien arabera, nabarmenada Eibarko gaztedianeman den aldaketa, eta gizartearieskaini diezaioketen proposameneta ekarpenak.Krisi ekonomikoaTesia garatzeko orduan,bestalde, espero ez zuen gakobat aurkitu du bidean AitzolLoiolak. Izan ere, krisi ekonomikoagizartearen txoko guztietarairitsi da, baina batez eregazteengana. Zentzu horretan,egoera ez da ikerketa azalduzen lehen momentuan bezalakoa,2007an. Beraz, kontuanhartzeko faktorea izan da krisiarena.Azken urteetan gazte eibartarrekizan duten garapena azpimarratzendu Loiolak, etaekintza ezberdinetan hauekizan duten parte-hartze eta inplikazioa.Horren barruanemakumeen presentzia handiaeta euskararen erabilera (besteherrietakoa ez bezalakoa)nabarmentzen ditu debarrak.Gazteek, beraz, gauza askoeskaini diezaiokete bai gizarteari,bai herriari. Legarreko musikazentruaren kasua hartuta,adibidez, gazteek ikusten dutegestio propioarekin proiektueta ekimenak aurrera ateraateratzeko gauza badirela.Arikitxaneko zubia, 1 - behea (EIBAR) Tel. 943 200 501– GIDA ETA ARMA-BAIMENAK– ZIURTAGIRI MEDIKUAKAldez aurretiktxandarik hartu gabe20urtezurekin...eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


GremioenIDAANTENAKAROTZAKERREFORMAKS AT, TVC, BideoaBidebarrieta 37Ego Gain z/gTfnoa. 943 12 73 50Faxa. 943 20 73 60www.trinmer.comTfnoa. 943 20 05 08Faxa. 943 20 04 94TELEKOMUNIKAZIOANPROFESIONALAKaluminiozko eta PVC-ko aroztegiaTxonta, 30 - 1. eta beheaTfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50ERAKUSKETAEIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)O b r a g a u z a t z e p r o i e kt ua kOb ra z i bi l a et a e r ai kuntzaO br a o s o a , g i l t z a e s k u r aG r e m i o e n k o o r din azio aB e h e e r r e ha b i li t a z i o a e t x e e tanEtx e e t a k o e r r e ha b i li ta z i o aF at x a detako e r r e ha b i l i t azioaELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799Faxa. 943 530 392 ailaproiektuak@hotmail.comProiektu eta erreformakGremioen zuzendaritzaARRAGUETA 12 -Eibar-Tel. 943 20 06 98ROSARIO 15 -Elgoibar-Tel. 943 74 40 19AROTZAKEgurrezko motaguztietako lanakMilaflores 10IÑAKIAteak - TarimakAltzariakTfnoa. 943 20 35 55ELEKTRIZITATEAATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -MUSIKA - ETXEETARAKO ETAINDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAKINSTALAZIO ETA MUNTAIAELEKTRIKOAKUrkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73GARBIKETAKI N D U S T R I A G A R B I K E T AOtaola Etorbidea, 13Tfnoa. 943 12 71 08 Faxa. 943 20 67 94www.escudero.euskalnet.netAroztegia ❐ Ebanisteria❐ Obra aroztegiaEgiturak, barruko eta kanpoko ateak,armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoakOtaola Etorbidea, 27 Tel. eta Faxa. 943 201 757SUKALDE ALTZARIAK✸AROZTEGIAIparragirre AnaiakF. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92Mobila: 657 79 56 78ELEKTRIZITATEA* Muntaia etaproiektu elektrikoakMatsaria 2 - 7. pabilioiaTel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27www.electricidadguria.com● Barne apainketak● Mantenimendueta automatismoakLimpiezaMultiservicioEibarSuperfiziemota guztietakogarbiketa etamantenimendu zerbitzuaTfnoa. 943 254 615Mobila 688 609 171Barrena, 26 - 6. CTREJOGARBIKETAK S.L.T e l : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 7F a x a : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 616 Postakutxatila - SoraluzeGarbiketa etamantenimenduaMANTELEC, S.L.U b i t x a 7 - 1 1Tfnoa. 943 70 10 44Faxa. 943 20 85 48


Informazio gehiagorako943 20 67 76IGELTSEROAKKLIMATIZAZIOAklimatizazioaenergi berriztagarriakproiektuak● PINTURAK ● LAMINATUAK● ESTUKOAK ● KORTXOA● GOTELE● MOKETA● PAPEREZTATZE ● SINTASOLAarregui y cortes, C.B.Ego-Gain, 3 Tel. 943 20 34 09 Mob. 600 587 335ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAKIGELTSERITZA ETAGREMIOEN KOORDINAKETAAzitain Industrialdea, 3 H PabilioiaTfnoa. 943-120108www.irazabal.netITURGINTZAINDA iturgintzaUR, GAS etaKALEFAKZIOINSTALAZIOAK● Proiektuaketa aurrekontuak● Bainu eta sukaldeenerreformakTfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)Mobila: 669 29 34 63Asua-Erreka, 2MUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIASan Juan, 15Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24KRISTALAKKristaldegiaKRISTAL ARLOKO SOLUZIOAKERREKATXU 3an☎ eta faxa: 943 20 39 03Tfnoa. eta Faxa.943 20 05 94T. Etxebarria, 8 - beheaPINTURASARRATE, S.L.santillánklimadenda TMTxaltxa-Zelai, 14Tel. 943 03 10 00 Faxa. 943 53 10 18info@klimadenda.com www.klimadenda.comACHAPINTURAKPintura orokorraMargotutako paperakZoruen kolokazioaPVC zoruakMaketakAlfonbrakKortinakEtxerakoakOsagarriak● NexaAutocolor● Pinturaindustriala● 3MproduktuenbanatzaileaARANE, 13 parrate@terra.esTel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89Sostoa, 16 ac beheaTfnoa. eta Faxa. 943 700 900Mobila. 656 784 396PinturaGoi mailakodekorazioaPago Kalea, 35 DURANGOTel. / Faxa: 94 620 03 01Mobilak: 607 41 71 81666 74 30 98SARRAILAGINTZAGILTZAKEra guztietako sarrailen salmenta eta mantenuaSegurtasun-instalakuntzakSarrailen egokipenakSegurtasun kutxakEra guztietako giltzen kopiakTrabatutako ateak eta segurtasun-kutxakaskatzen dituguLARRIALDIETARAKO: 943 701 391(08.00etatik 24.00etara)A rr a g u e t a , 3 www.giltzak.comTfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99


16ZINEA &ANTZERKIAZINEAFilm laburrak eskainiko ditu EITBkEITBK FILM LABURRAK ES-KAINI NAHI DITU ETB ETAEITB.COM-EN BITARTEZ eta,horretarako, lanak entregatzekoepea ireki du azaroaren30era arte. Bestetik, film laburrekhainbat baldintza bete behardituzte. Ikuskaldirako DVDa,fitxa teknikoa eta artistikoabidali beharko da. Gainera, lanekordubete baino gutxiagoiraun beharko dute, 16 edo 35mm-koak izan beharko dira,euskal errezlizatzaileek eginabehar du izan, euskaraz zeingaztelaniaz eta edozein generoonartzen da.Lan aukeratuek 75 eta 200 euroarteko ordainsariak jasokodituzte, eta ondoren ZinemaJaialdiren batean saria lortuzgero, diru gehiago eskuratukoluke lan horrek. Film laburrakhelbide honetara bidali behardira: Arkaitz Villar; EITB; BasurtukoKaputxinoak, 2; 48013 Bilbao;filmlaburrak@eitb.com;946563924.Julio CallejarenKOLABORAZIOAZer da Zinea?Pelikula bat ikustea nahi dugunean, beti esatendugu zinera goazela. Baina zer da zinera joatea?Niretzat, lagunekin geratzea da; eta zeinpelikula ikusiko dugun eztabaidatzea. Kafetxobat hartuz sartu aurretik, sarrerak hartzeko iladanegotea, jendea agurtuz jendeak zu agurtzenzaituen bitartean... Eta eseri aurretiko maniatxiki horiek: komunera joatearena esaterako,horrela pelikularen amaierara arte eutsikoduzulakoan. Txirrinak, hiru abisuak, emozioa...argiak amatatzen doaz gutxinaka eta jendearenarteko zalaparta isiltze bidean... gortinakmugitzen ikusten dituzu eta argi izpi koloreatuapantaila erraldoian proiektatzen da... Hortik aurrera,bakoitzak pelikula desberdina ikusikodu... “the end” azaldu arte, aretoko argiak piztearekinbatera. Betiko galderak lagunduko dizkigutejarraian: Zer moduz? Gustatu zaizu?Zein sentsazio? Esanak esan, garrantzitsuenaune entretenigarria pasatu duzula da. Nik, horregatik,etxera iritsi bezain laster lagun batzueideitu diet eta datorren domekan zinera joatekozita egin dugu.`Bilbao, Bilbao´ berriro eszenatoki gainean`Checkpoint rock’urrian zinemetanFERMIN MUGURUZA ETA JAVIERCORCUERAK ZUZENDURIKO ‘CHECK-POINT ROCK’ LUZEMETRAI DOKU-MENTALA urrian izango da zinemetan,aurretik Donostiako Zinemaldian emanostean. Tel Aviveko publizitate iragarkieta neoietatik, Zisjordania eta Gazakoeremu okupatuen pobrezia eta itxaropenikezera, ‘Checkpoint rock’ herriz herrieta checkpointez checkpoint elkarren arteanoso ezberdinak diren musikarienganahurbilduko da. Gatazkan murgildutadagoen herri horriburuzko ikuspegiaaldatuko duenibilbidea.ANTZERKIAARRIAGA ANTZOKIAK KARRAKA KONPAINIA-REN ETA JOSE ANTONIO NIELFA ‘LA OTXOA’-REN ‘Bilbao, Bilbao’ kabareta hartu zuen atzo bereestreinalditik 25 urte eta gero. Horrela, eszenatokigainean musikal honekin historia egin zuten artistenzati handi bat egon zen. Don Diego Lopez deHaro liraina bueltatzen da, Urrako hiri-sortzaileak, andereño buruhiltzaileak,ikurriña gudak, suhiltzaileak, euskaldunberriak, erreka transexuala eta‘Bilbo modernoa’.Euskal Teatroa FiraTárrega 2009anAMAITU BERRI DEN FIRA TARREGA 2009AKKUTSU EUSKALDUNA IZAN DU BERRIZERE. Tarregan egiten den jaialdi artistiko honetanEuskal Teatroa izeneko tartea zegoen, etaAdos Teatroa (Emotikon antzezlanarekin), Ttukunak(txalapartarekin), Blanca Arrieta (Chaladalanarekin)eta Turukutupa(Rezikletas lanarekin) konpainiek hartuzuten parte bertan.Euskal Teatroa Eusko Jaurlaritzaren KulturaSailak Arte-Eszeniko euskaldunak atzerrianzabaltzeko duen politikaren barruan kokatzenda, izan ere, FiraTarregak merkatu europearretarazabaltzeko balio izaten du.09/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


Ipuruan jokatutako hiru partiduak irabazi dituViaderoren taldeak.CANGAS DE MORRAZO AURKARI ERRAZAIZAN ZEN EIBARTARRENTZAT ETA JULIANRUIZEN MUTILEK taldearen egokitze lanak bideonetik doazela erakutsi zuten. Herenegungauean jokatutako partiduan,atsedenaldira euren aldeko11-17ko markagailuarekin erretiratuziren eta, geroago, 19-30 ereirabazten joan ziren, azkeneko 26-34ra ailegatu aurretik. Goleatzaileeidagokienez, Redeik 6 gol sartuzituen, Cuturak eta Tokic-ek bosna,Harsányyik lau eta Garate pibotakere deialdian sartu eta bestehiru egin zituen. Ondo merezitakoMontañeros garaituta, Vigonjokatuko du Eibar KEk etzi eguerdianVIGOKO CELTAREN BIGA-RREN TALDEA IZANGO DUAURKARI DOMEKAN EibarKEk. Galiziarrak sailkapenekoerdialdean daude eta eibartarrentzatgarrantzizkoa izangoda eguerdiko 12.00etan hasikoden partiduan puntu batedo hirurak Eibarrera ekartzea,batez ere Ponferradinaeta Alavés aurretik dituen taldebietako inork ihes egin ezdiezaien sailkapenean. Herenegungauean Ipuruan jokatutakopartiduan asko sufritu zutenViaderok entrenatzen dituenjokalariek Montañerostalde galiziarrari irabazteko.Norgehiagoka erabaki zuengola partidu amaierarako bostminuturen faltan lortu zuenSutilek penaltiz. Sestaorekineta Palenciarekin gertatutakoarijarraituz, zalantzak sortuzituen beste behin Eibar KEarenjokoak; hala ere, irabaziegin zuen berriro, aurrekopartidu bietan egin zuen moduan.Kanpoan, orain arte eibartarrekberdindu egin zutenMiranda de Ebron eta galduPonferradan.Arratek Lábaro Toledo hartuko du bihar 19.00etanRedeik maila bikaina erakutsi du.denboraldiko lehen garaipenaren ondoren, igoberriden beste taldea izango du aurkari Arratek;arriskutsua da Toledoko taldea, orain arte Reynode Navarra (lehengo Portland) etaOctavio Pilotes gainditu baititu berezelaian eta galdutako partidu bakarraBartzelonarekin izan da.Bestalde, denboraldirako abonoakeskuratzeko aukera zabalik dagooraindik. Iazko prezioei eusten dieteeta denboraldiko partidu guztiakikusi daitezke 130 eurorengatik. Taldeakazken denboraldian 600 abonatuizan ditu, baina daraman ibilbideakbeste asko animatu ditzake.KIROLAKSantestebantxirrindulariamundialetanANE SANTESTEBAN DEBA-BARRENAKO TXIRRINDU-LARIA SUITZAKO MENDRI-SIO herrian dago, Espainiako selekzioarekinkontzentratuta, asteburuanbertan jokatuko den mundukotxapelketa jokatzeko prest.Mutilen taldeak, bestalde, Oñatineta Bergaran hartu zuen parteaurreko asteburuan eta SergioRuiz izan zen proba bietan taldekoordezkaririk onena. Oñatin, azkenean,23. sailkatu zen, irabazlearengandikminutu eta erdira.17Urriaren 4anDonostianZurriolaIkastolaToribio Etxebarria, 4AUTOBUSAKirteera: 09.30etan, Ego Gainetikitzulera: 19.30etanprezioa: 8 euroURKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40uthemek@uthemek.comANTOLATZAILEAK:J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea...eta kitto! Euskara ElkarteaOHARRAautobus-txartelak hartzekoAZKEN EGUNA irailak 30SPK- Zeramika, silizioaISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziakROY - Diamante eta boraxezko harriak...eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


18KIROLAKHerriko pilotariak Kluben Artekoen1. mailari eusteraGAUR HASTEN DA KLUBENARTEKO GIPUZKOAKO TXA-PELKETA BERRI BAT, ES-KUZ BATERA PALETA ETAZESTA-PUNTA MODALITA-TEETAN ERE jokatzen dena.Hiru mailatan banatuta dagoentxapelketa horretan, Klub Deportibokoordezkarien debutaizango da aurten 1. mailan etaez zaie erraza izango berarieustea. Guztira, bost ordezkariizango ditu Eibarko klubak txapelketan:kadeteetan eta jubeniletanbikote bana, seniorretan bieta eskuz banakako ordezkaria.Gaur neurketa bi jokatuko diraAstelenan, 20.15etan hasita:Ruiz-Andonegi bikotea DonostiakoAlde Zaharrekoen aurkakadeteetan eta, jarraian, seniorretan,Etxaniz-Egaña Lasarte-Oriako bikotearen kontra. Bestalde,Bengoetxeak buruz-burukoajokatuko du Bergaran etaErik-Agirresarobe jubenil mailakobikoteak Zestoan izangodu lehia.Jon Bengoetxea izango da senior mailako ordezkaria buruz-burukoan. Argazkian, Lezonirabazitako torneoko jokalari onenaren saria eskuan duela, Fernando Goñik emanda.Aristi Memorialaren XII. edizioaArraterendako gazteentzatFernandoFernández,gazteenenentrenatzailea.EZ ZUTEN ERRAZA IZAN;BAINA, PARTIDU BIAK IRA-BAZITA, ARRATEKO ORDEZ-KARIEK RAMON ARISTIRENXII. MEMORIALA BEREGA-NATU ZUTEN domekan. AurtenZarautzeko taldeak izanziren aurkariak eta, kadeteetaneibartarrek 30-27 irabaziDurangoko auto klasikoen probaEscuderia EibarkoentzatBIHAR HASIKO DA, DURAN-GOKO LANDAKO PABI-LIOIAN, 500 BAT KILOME-TROKO IX. KLASIKOENRALLYA; lasterketa biharkogaua eta zapatuko egun osoaizango ditu lekuko eta pilotoekerregulartasun gehien erakutsibeharko dute San Miguelen,Ondarroatik Lekeitiora eta BizkaikoBalkoian kokatuko direnkontrol sekretuetatik. Azken biedizioetan, eibartarrentzat izanzen bai garaipen absolutoa etabaita eskuderiendako sariaere, eta Escudería Eibarkoakemaitzak errepikatzeko gogozaurkeztuko dira oraingoan ere.zuten bitartean (13-12 atsedenaldian),jubeniletan gol bakarrarengatiknagusitu zirenArratekoak (30-29, atsedenaldian15-11 irabazten joan etagero). Horrela, eibartarrekzortzigarren aldiz irabazi dutetorneoa; beste lauretatik, hirutanBidasoa izan zen garaileaBost bikotek osatuko dute ordezkaritza:Anton eta Iban Beroiz(Ford Fiesta 1.3), EnriqueBernedo eta Unai Villamerial(BMW 635 CSI), Roland Holkeeta German González (Porsche911), Angel Pérez eta JorgeBeorlegi (Mini Morris) etaXabier Redondo eta FernandoBeorlegi (BMW 318).Durangoko proba hori FEVAEuskadi txapelketako azkenaurrekoada eta hor Holke dago lidereta Anton Beroiz 4.a da; kopilotoeidagokienez, Fernandoeta Jorge Beorlegi berdindutadaude 3. postuan eta Iban Beroizek5.ean dihardu.eta bestea Santutxuk eramanzuen. Sari banaketan, Aristirenfamilia izan zen, MiguelDiego Kirol Patronatoko zuzendariaeta Iñaki BolinagaArrateren presidentearekinbatera. Aristi Arratek bere historianizan duen jokalari garrantzitsuenetakoaizan zen.EMAKUME ETA GIZONMODAK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 20256409/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


Erregional mailako taldeek denboraldia hasi duteGazteak-ek errepasoa eman zion Urkiri Unben. Argazkian, iazto taldea.ASTEBURUAN JOKATU ZUTEN DENBO-RALDI BERRIAREN LEHENENGO JAR-DUNALDIA eta, ohikoa denez, gure herriakberriro ere hiru ordezkari izango ditu Erregionalean.Denboraldi berri honetan hainbat aldaketaeman dira mailen izenetan eta, horrela,Eibartarrak-en lehenengo taldeak preferentemailako 2. multzoan jokatuko du, BergarakoBTLS-ren izenarekin (eibartarrak mailagaldu zuten azken denboraldian). Eta Erregionaleko1. mailako 5. multzoan hor izangodira Gazteak, Urki eta Eibartarrak B. Asteburuanetxekoen arteko norgehiagoka izan zenUnben eta Gazteak-ek 1-5 irabazi zion UrkiriUnben; Eibartarrak B-k, bestalde, 6-1galdu zuen Bergara B-rekin. Asteburuhonetan, Gazteak-ek Mutrikuarrakhartuko du, Urkik Arizmendiren zelaianjokatuko du eta Eibartarrak B-katseden hartuko du. Maila bat goragodiharduen BTLS-k Lazkaon jokatukodu, denboraldiko lehenengo garaipenarenbila.Tankemansen artilleriak lidergoan ipini du taldeaZAZPI GOL SARTU ZIZKION TANKEMAN-SEK SOMOS SPORTING TALDEARI ETA,EMAITZA HORREKIN, LIDERGORA EGINDU JAUZI, aurkaria sailkapeneko azkenpostura bidaliz. Foball zaletu txapelketarenbigarren jardunaldia jokatuta, Areto, Txokoeta Esmorga dira, liderrarekin batera, partidubiak irabazi dituzten taldeak; sei puntu dituztelaurek eta, atzetik, hirukote bat dago laupunturekin (Durangok, Jose Autosek eta Teknografik-Aelvasakosatzen dutena).Asteburuko jardunaldia honako partiduakosatuko dituzte: zapatuan, 09.00etan, Alkideba-C.Dentaleta Txoko-Sinesponsor (azkenhau goiko zelaian); 10.30etan, Areto-Ez-DokLanuss; eta 12.00etan, Durango-SomosSporting.Domekan, bestalde, hiru neurketajokatuko dira: 09.00etan, JoseAutos-Esmorgaeta, goiko zelaian, Caserío-Tecnografik;eta 10.30etan, Tankemans-KOXAzkena.Tecnografik-Aelvasa, azken denboraldiko txapelduna.KIROLAKBost talde izango dituEibar Rugby TaldeakATZO ARRATSALDEAN AURKEZTUZITUEN EIBAR HIERROS ANETXEKDENBORALDIARI AURRE EGINGODIOTEN BOST TALDEAK. Gure herrikoordezkariak ez du inoiz izan hainbestetalde, baina aurten senior mailakotalde biei (nagusiena Ohorezko Bmailara igo berria) eta jubenil eta infantilmailakoei, nesken taldea ere gehitubehar zaizkie -azken honek seniorretanjokatuko du-.Aurredenboraldiko bigarren partiduan,talde nagusiak ez zuen bere mailarikonena eman Zarautzen aurka eta17-5 galdu zuen. Hutsegite asko eginzuen erasoan Isasak zuzendutako taldeak;kontuan izan behar da, hala ere,Jokin, Igor, Unax, Diego, Iñigo eta JonUnamuno baja izan zirela partidu horretan.Asteburu honetan iaz OhorezkoB mailan jardun zuen Atlético San Sebastiánizango dute aurkari.19...eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


20KULTURA‘As Burgas’ Galiziako Etxeak 25 urte bete ditu aurteneta Enpanada Jaia antolatu dute biharko Urkizukoparkean. 11.00etatik aurrera hainbat ekintzagaratuko dira bertan, enpanada lehiaketa barne.Elkartearen presidentzian Amilcar Do Santos dago,etxearen “salbatzailea” bezala ezaguna dena.AMILCAR DO SANTOS, `As Burgas´-eko presidentea:“Ekintza barik GaliziakoEtxea `hil´ egingo litzateke”- 2004an kargua laga eta gero,aurten bueltatu zara ‘AsBurgas’ Galiziako Etxekopresidentziara. Zergatik?Ez neukan bueltatzeko asmorik,baina jendeak horrelaeskatu zidan eta onartu eginnuen. Eurek zioten, GaliziakoEtxeak 25 urte betetzen dituenez,ni egon behar nintzelapresidentzian une horretan.Jendearen eskakizuna izanda eta oso gustura nago etxearenburuan.- Zer antolatzen duzue ‘AsBurgas’ etxetik?Urtean zehar hainbat gauza:urtarrileko marrazki txapelketa,aratoste txapelketa,Letras Galegas, apirila etaekaina artean Galiziako Etxekogaiteroak kanpora joatendira, urrian txangoa egiten dugu,Galiziako neska batekbertako dantzak irakasten ditugure egoitzan, Magostoa ospatzendugu, tute eta mus txapelketakdaude, eta abar; zerbaitgehiago antolatzen eresaiatu nahi dugu. Ekintzarikegingo ez bagenu, GaliziakoEtxea ‘hil’ egingo litzateke.- Zenbat bazkide ditu gauregun etxeak?150, gutxi gorabehera.- Gora edo behera doan zifrada hori?Jendea zahartzen doa, batzukGaliziara bueltatzen diraeta askok bazkide izateari lagatzendiote, hildakoak kontuanhartu gabe. Hala ere,gazteak ere hurbiltzen zaizkigueta esandako kopuru horrieusten diogu.- Erreleborik badator?Gazteak txikitatik sartu behardira elkarteari gustua hartzeko;horrela, Galiziako Etxearekikolotura sortzen zaie. 14urtera arteko Gazteen Taldeasortu berri dugu eta sei lagunekeman dute izena, eta esperodugu hauen atzetik bestebatzuk etortzea. Dantzak, musikak…ikasiko dituzte. Harrobiabadagoela esango nuke;baina, jendea nagusitzen doanheinean, familia, lana…hartu behar dira kontuan, horreknekea eragiten duelako.- Zein balorazio egiten duzue25 urte hauen gainean?Positiboa orokorrean, unelatzak bizi izan ditugun arren.80. hamarkadan egoitza urezbete zen eta 1995ean ia elkarteaitxi behar izan genuen, zorrengatik.Orduan hasi nintzenni presidente moduan etaegoera horretan aurkitu nintzen;baina, tira, esfortzu handiarekinaurrera irten eta ‘Salvador’deitzen didate batzukorain (barreak).- Urteurrena ospatzeko zerbaitberezia antolatu duzue:Enpanada Jaia.Horrela da. Eta, lehiaketazgain, zapatuan dantzak, gaiteroak,umeentzako puzgarriak…izango ditugu Urkizukoparkean.Txotxongiloak, aktoreak eta haurrak dira protagonista.Bertsoak eta txotxongiloakUMEEN LIBURUTEGIAK ZA-PATU ARRATSALDEAN HEL-DUKO DIO UMEENDAKOIKUSKIZUNAK ESKAINTZE-ARI, ‘Hitzen Lapurra. Bertsotxongiloak’izenburuko saioarekin.18.00etatik aurrera 3 eta 8urte bitarteko umeentzat pentsatutakoistorioa kontatuko duteGorka Tolosa, Erika Lagoma,Alex Tello eta Ainhoa Alberdiantzezleek, Manu Gómezeketa Enkarni Genuak idatzitakogidoiari jarraituta: “Hitzakdira protagonista Ander etaAmaia txotxongiloen eta Lideeta Ximon antzezleen istoriotxoan.Hiru ordu laurdenenbueltan, hitzarekin ibiliko diraVICTOR IRIARTE.Mursegoren emanaldiaGaztetxean. / LEIRE ITURBEjolasean txotxongiloak, antzezleaketa baita 8 urte bitartekoikus-entzuleak ere”.Istorioa bera ume zein nagusienarreta erakartzeko modukoada: “Herriko plazangustura dabiltza jolasean Lide,Ander, Ximon eta Amaia. Hitzakdira jolas eta herriko plazanitsatsi dituzten hitzekinkantatuko dituzte hainbat kopla,hainbat… plazatik aldeegin eta orduan ezustekoa!Zapi beltzez estalita agertu danorbait, misterioz beteta… lapurra,hitzen lapurra!”. Koplaeta kopla artean, umeek protagonisteilapurra nor den asmatzenlagunduko diete.Mursegoren musika gaur ColiseoanMAITE ARROITAJAUREGI EIBARTARRAREN BAKARKAKOPROIEKTU BERRIA ZUZENEAN ezagutzeko aukera izango dagaur gauean, 22.00etatik aurrera Coliseo antzokian. Mursego izenburukoproiektuak biolontxeloa du ardatz, baina inguruan beste instrumentubatzuk lagun izango ditu. Sarrerak 3 euro balio du.09/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


San Andres bertso-paper lehiaketa hastear daURTEROKO OHITURARI JA-RRAITUTA, ARRATE IZENA DU-TEN ANDRAK, eibartarrak zeinkanpoan bizi direnak, Arraten elkartuziren asteburuan, domekan,eguna jai egunean emateko asmoarekin.Animatuenak oinez igoziren eta talde osoak bat eginzuen santutegian. Meza entzunondoren, bazkaria, jokoak, dantzaketa, nola ez, umore ona nagusiizan ziren.URRIAREN 1-EAN, EGUENA, ZABALDUKODA SAN ANDRES BERTSO PAPER LEHIAKE-TAN PARTE HARTZEKO EPEA. Aurtengo edizioakbadu berritasunik gainera: iaz arte 16 urtetikgorakoen mailan Deba Bailara eta Durangaldekoekparte har zezaketen, baina aurten EuskalHerri osora zabalduko ditu ateak lehiaketak. Mailahorretakoek 4 puntu edo gehiagoko 6 bertsoaurkeztu beharko dituzte gutxienez. Gaztetxoenenmailan, berriz, Lehen Hezkuntzako ikasleekbertso bat edo bi kopla aurkeztu beharko dituzteeta DBHkoek, berriz, bi bertso edo lau kopla. Lanarenhiru kopia, gaitzizenarekin sinaturik eta gutunazalitxian gaitzizena identifikatzeko datuak jasota,azaroak 6a (barne) baino lehen bidali beharkodira ...eta kitto!-ra (Urkizu 11, solairuartea.20600 Eibar). Sariei dagokienez, nagusien mailakoirabazleak 300 euroko saria eta txapela bereganatukoditu, DBHko irabazleak 120 euro etatxapela eta LHkoak 45 euro eta txapela. Irabazleekazaroaren 27an Portalean egingo den BertsoJaialdian jasoko dituzte euren sariak.Sostoa abesbatzaren egunaABESBATZAREN SORRERAREN 25. URTEURRENA OSPATZE-KO EKITALDIEK AURRERA DIRAUTE eta, horren harira, SostoaAbesbatzaren eguna ospatuko dute urriaren 17an. Asmoa gauregun abesbatzako kide direnek eta mende laurdeneko ibilbide honetaninoiz Sostoako kide izan direnek jai giroan elkartzea da eta,horretarako, bazkaria antolatu dute Arrate hotelean. Bazkariaren inguruanbeste hainbat ekitaldi antolatzeko asmoa azaldu dute, bainaegitaraua oraindik zehazteke dago. Bazkarian zein bestelakoetanparte hartu nahi dutenek urriaren 10erako 55 euro sartu beharkodituzte, izen-abizenak argi azalduta, Kutxako kontu korronte honetan:2101 0035 11 000 3075496. Azalpen gehiago behar izanezgero, 635730539 edo 639748961 telefono zenbakira deitu daiteke.Arrate izenekoen jai arrakastasuaKULTURAlaburrakPINTXO IKASTAROA…eta kitto! EuskaraElkarteak iragarritakopintxo ikastarorakoizen-emateko epeaastelehenean zabaltzekoabazen ere, antolatzaileekegun batzuk atzeratzeaerabaki dute. Hurrengoalean zehaztuko dituguikastaroaren nondiknorakoak.85 URTEKOEI EMANALDIAIpuruako jubilatu etxeakaurten 85 urte beteedo beteko dituztenbazkideentzat omenaldiaprestatzen dihardu.Urriaren 24an eta 25eanizango diren ekitaldiakhonakoak dira: zapatuan(urriak 24) aurrekoegunetan jokatutakotxapelketetako irabazleeisariak banatuko dizkiete;eta hurrengo egunean,berriz, 12.00etan San PioX.a elizan ospatuko denmezarekin ekingo dioteegunari. Mezan Goruntzabesbatzak hartuko duparte. Ondoren, ArrateHotelean bazkaria egingodute omendutakolagunekin eta haienfamiliakoekin. Parte hartunahi duenak urriaren 15eraarte izango du izenaemateko aukera.USARTZAKO ERROMERIAUrriaren 4an bazkariaantolatu dute Krabelinjatetxean, sasoi bateanUsartzan domekaarratsaldetan ospatu ohizen erromerian partehartzen zutenekin.Bazkariak 34’50 euro baliodu eta joan nahi duenakKrabelinen bertan emandezake izena (943202727telefono zenbakia).21Baroja Colleten eta Txilikuren lana KMnDONOSTIAKO KOLDO MITXELENAKULTURUNEKO GANBARA ARETO-AK EGUAZTENAZ GEROZTIK ‘PIZTIA-RIOA’, Juan Luis Baroja Collet artista eibartarraketa Jesus Mari Olaizola ‘Txiliku’idazle zarauztarrak elkarrekin sortutakolanaren erakusketa hartuko du. Azaroaren7ra arte egongo da ikusgai erakusketa,ohiko ordutegian: martitzenetik zapatura,11.00etatik 14.00etara eta 16.00-etatik 20.00etara (astelehen, domeka etajaiegunetan itxita egongo da). Bisita gidatuakegiteko aukera ere badago,kmk@komazk.com helbidera idatzitaedo 667346025 / 943112757 telefonozenbakira deituta....eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


22KULTURAIker AranberriSarasuaDebekuakZerbait txikitzea,deusestea, haustea osoerraza izan ohi da;sortzea edo eraikitzea baino areerrazagoa. Zer nolako plazerraeman ohi duen plater bat lurrerabota eta txikitzeak, edota orribat eskuen artean hartueta bolatxo bat bilakatzeak.Plater horretan lehenagotikegondako jakia prestatzeakedo folio horretan idatzitakoipuin edo poesia idazteak,ordea, lana, esfortzuaeta kemena eskatzen ditu.Nekea, azken finean. Baina,behin lanak eginda (sukaldeanpasatako orduak edo foliozuriaren aurrean pentsatzenemandako une amaitezinak)jasotako satisfakzioa erabatekoaizaten da. Eta, emaitzarekinsentitzen duzun harrotasuna,mugaezina. Bai, deusezteaerraza eta atsegingarria da.Sortzea, ordea, nekezagoa izandaiteke, baina baita askosazbetegarriagoa ere.Debekatzea ere zein erraza den.Debekatzaileak mahai gaineanduen botoi gorria sakatzeabezain erraza eta erosoa izandaiteke. Zaila da, ordea,debekuen gainetik burua zutiketa tinko izan eta lanerako prestegotea (zaila, eta herri honetanbaita arriskutsua ere). Bainazeinen pozgarri eta atsegingarriden zerorrek sinesten duzunhorregatik apustu egitea eta,debekuak debeku, aurrerajarraitzea. Debekugilearena lanerraza eta tristea da. Debekueiaurre egiten dionarena, berriz,gogorra eta itxaropenakelikatua. Lan gogorra dudebekuari aurre egiten dionherriak, baina lan horrekematen duen plazerrakdebekuak sorrarazitako amorruairentsiko du.Udazkeneko ikastaro eskaintza zabala UEUnMARTITZEN GOIZEAN AUR-KEZTU ZITUEN UDAKO EUS-KAL UNIBERTSITATEAKUDAZKENERAKO PRESTA-TU DITUEN IKASTAROAK.Urria eta azaroa bitartean zortziikastaro eskainiko dituUEUk Eibarren, Markeskuajauregian. Ikastaroen aurkezpenaAne Sarasua UEUko kudeatzailenagusiak, Mari KarmenMenika Ikastetxe Nagusikoarduradunak eta Mari JoseTelleria Kultura eta Euskara zinegotziakegin zuten eta ekitaldiaMarkeskuan ikastetxe nagusiazabaldu zela 8 urte betedirela gogoratzeko aprobetxatuzuten: “Harrezkero, urtetik urteraeskaintza akademikoa ugarituegin da, bai antolatutakoikastaro kopuruari dagokionezeta baita jorratutako gai eta ildoeidagokionez ere”.Markeskuan emango direnikastaroak honakoak dira: informatikaeta teknologia berrienatalari lotuta, ‘Ordenagailuzlagundutako itzulpena.Wordfast 5 aurreratua’ eta ‘Ingurugiroaezagutu. GPS etaGIS baliabideak’; hizkuntzarenirakaskuntza eta motibazioaatalean, TELP tailerra emangodute (lehen eskainitakoarenosagarria); gizarte-gaiei lotuta,berriz, ‘Proiektuen kudeaketarakoteknika berriak’, ‘Jabetzaintelektuala eta teknologia berrieneragina’ eta ‘Ikus-antropologia.Antropologia ikusgarrirantz’izenburukoak eskainikodituzte; eta garapenpertsonalaren arloan,‘Komunikazio eraginkorrarenartea (II. Moduloa)’eta ‘Tantra: maitasunarenatea’.Zortzi urte dira Markeskuan ikastetxe nagusia zabaldu zela. / EKHI BELARIzena emateko epeazabalikIkastaroak erakargarriakegiteko asmoarijarraituta, gaurkotasunarilotutako gaiak aukeratudituzte eta, gainera,“ikastaroak laburrakdira, 10 eta 30 ordubitartekoak, eta ordutegiakere zaindu ditugu.Ikastaro horietanguztietan euren esparruanadituak diren irakasleakizango dira etaikasleek, ikastaroetanparte hartu eta gero, ikastaroakunibertsitaterako aukera askekokreditu moduan amortizatuahal izango dituzte”.Bestalde, matrikula preziobereziak daude ikasle, langabetueta jubilatuentzat eta hainbatUdalek, Eibarkoa barne,bertan erroldatutakoei matrikularenerdia ordaintzen diete.Ikastaroetan izena ematekoepea zabalik dago eta ikastarobakoitza hasi baino astebetelehenago amaituko da. Informaziogehiagorako edo matrikulaegiteko www.ueu.org helbiderajo dezake edo, bestela,943-821426 telefono zenbakiradeitu.Mari Karmen Menika eta Ane Sarasua, aurkezpenekitaldiko une batean. / EKHI BELAREUSKARARENEUSKARAREN ALDEKODEIADAR-ERA DEITU DUKONFEDERAZIOAK. IparEuskal Herrirako euskararen ofizialtasunaeta hizkuntza gutxituenaldeko legea garatzeko eskatukodute Baionan urriaren 24an. Hizkuntzagutxituei buruzko legeaaurten han aurkezteko hitza emanadu Frantziako Gobernuak; horregatik,Konfederazioko kideekuste dute aurten “urte berezia” delaeuskararentzat. Maiatzerakohasi zen Euskal Konfederazioa ekimenakegiten Deiadarraren inguruaneta 24ko manifestazioa izangoda ekitaldi nagusia; aurten,gainera, hizkuntza gutxituak dituztenbeste herrialde batzuetan ereegingo dituzte ekimenak, hala nola,Bretainian, Okzitanian, Alsazian,Korsikan, Reunion uharteaneta Ipar Katalunian, kasu. Lege aldaketarekinbatera, euskararenofizialtasuna aldarrikatuko dutemanifestazioan: Hizkuntza politikaausarta garatzeko lege geriza.Euskara hizkuntza ofiziala izangoda martxaren leloa. Kontseiluakere babestu du Deiadar ekimena.TXOKOA09/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Zorionak, JOSU, hillaren 19xan bost urtebete zenduazelako. Eta aitxitxa JOSE LUISeri,23an egin zittualako. Famelixaren partez.zineafilmakzineacoliseo 1“Arráncame la vida”Zuzendaria:Roberto SneiderAktoreak:Ana Claudia Talancón, DanielGiménez, Jose María de Tavira,Joaquín Cosio…Zorionak, KEPA,bixarsei urte beteko dozuzeta.Muxu haundi bataitatxo, amatxo etafamelixa osuaren partez.Zorionak, LAIA,printzesa, atzo urte bibete zenduazen-eta.Aitatxo, amatxo etafamelixaren partez.Zorionak, UNAI,bixar hiru urtebeteko dozuzelako.Muxu haundi batfamelixaren partetik.26an, 19.30 eta 22.30etan27an, 19.30etan; 28an, 20.30etancoliseo 2“Pagafantas”Zuzendaria:Borja KobeagaAktoreak:Gorka Otxoa, Sabrina Garziarena,Oscar Ladoire, Kiti Manver…Zorionak, IRATI eta MIREIAConde Roige, martitzenian lauurte egin zenduen-eta.Famelixaren partez.coliseo 3“Los sustitutos”Zuzendaria:Jonathan MostowAktoreak:Bruce Willis, Radha Mitchell,Rosamund Pike, James FrancisGinty…Andres eta Catalinamaitemindu egin dira;1930. Urtea da etaemakumeek ez dute librebizitzeko aukera handirik.Bizitza izugarriaeskaintzen dio Andresek,baina denborarekin horibaino gehiago nahiko duCatalinak, Vivesezagutzen duenean,bereziki…Neska ileapaintzailea da,mutilak ilea du eta neskadu gustuko.Ileapaintzaileak nahiduen guztia egiten diomutilari, maitemindutadagoela aprobetxatuta.Ileapaintzailearen zaindenbora luzea eman du,baina pazientziak erebadu mugarik…Etorkizunean gizakiakisolatuta biziko dira,euren irudia dutenroboten bitartez izangodute hartuemona. FBIkobi gizaki-robotek hainbaterahilketa ikertu beharkodituzte. Norbaitekandroideak akatzendihardu…SUDOKUADENBORAPASAK51 5 2 8 45 7 14 2 9 71 2 7 96 39 4 33 7 1 94 9 3 7 5AURREKOAREN EMAITZAJAIOTAKOAK- Aitana Arriaga Nieto. 2009-IX-4.- Uxue Gómez Silbares. 2009-IX-6.- Nahia Mora Córdoba. 2009-IX-7.- Xabier Pérez Ibáñez. 2009-IX-8.HILDAKOAK- Antonio Mª Freitas Pereira. 35 urte. 2009-IX-17.- Elvira Ramos Donoso. 91 urte. 2009-IX-17....eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESEz zaitez hain gogorra izan zureburuarekin. Ezin baduzu gauza bategin, ezin da egin eta kitto.Ez galdu indarrak alferrik.TAURUSZerbaiten beharrean ibiliko zara etaez duzu ezer aproposik aurkituko.Probatu duzu interneten begiratzea?Edozer gauza aurki daiteke han.GEMINIGauzak berritu beharko zenituzke:arinak izanda, garrantzitsuak direlako.Ezin zara betikoarekin geratu,horrek ez baitizu ezer eskaintzen.CANCERGauza bat da teoria ondo jakitea etabeste bat da ikasitako hori praktikaraeramatea. Laster izango duzu zuredohaiak erakusteko aukera.LEOEuli bat izango balitz bezala izangoduzu pertsona hori atzean etengabe.Zergatik ez diozu pentsatzen duzunaesaten behingoz, ea aldatzen den?VIRGOGauzak ez dira egun batetik besteraahazten; beraz, ulertu pertsona horizutaz ez fidatzea oraindik. Trankil,denborarekin pasatuko zaio.LIBRADatozen egunotan azken urtean bainosendagile gehiago ikusiko dituzu.Ondoezik egongo zara eta eurenlaguntza behar izango duzu.SCORPIUSBarrerako gogo handia izango duzu;edozer gauzak sortuko dizu barregurea.Esaten dutenez, oso ona dabarre egitea; beraz, zuretako hobe!SAGITTARIUSAste lasaia zuretzat, Sagittarius.Ez zaizu ezer berezirik gertatuko,ez txarrik ezta onik. Trankil egotekomomentua da, atsedena hartzekoa.CAPRICORNIUSProiektu bat hasten baduzu,ez gelditu; egin aurrera konbentzitutabazaude. Atzera egiten baduzu,ondorioak txarregiak izan daitezke.AQUARIUSEdozein unetan zerbait harrigarriagerta dakizuke. Batzuetan hobe daezustean harrapatzea; baina egonprest, gogorra izan daitekeelako.PISCISDei baten zain zaude, baina dei horiez dirudi datorren astean iritsikodenik. Hobe da hori ahazteaeta beste gauza batetan pentsatzea.Barixakua 25ARTISAUTZA AZOKA11.00.- Estatuko zeinatzerriko gastronomia etaartisautza azoka. Untzagan.KONTZERTUA22.00.- ‘Mursego’,Maite Arroitajauregibiolontxelo-jolearekin.Sarrera: 3 euro. Coliseoan.Zapatua 26ARTISAUTZA AZOKA11.00.- Estatuko zeinatzerriko gastronomia etaartisautza azoka. Untzagan.ENPANADAREN JAIA11.00.- Taberna irekiko da,enpanada eta Ribeiro ardoasaltzeko.13.00.- Gonbidatueiharrera. I. EnpanadaTxapelketa.14.00.- Sari-banaketaekitaldia.16.30.- Umeendakopuzgarriak.21.00.- Jaiaren amaiera.Urkizuko parkean.BIEN APARECIDA16.00.- Flor txapelketa.ZAPATUKO IPUINA18.00.- Bertsotxongiloak. Hitzenlapurra. 3-8 urtebitarteko umeentzat.Umeen Liburutegian.GUDARI EGUNA19.30.- Eusko gudariei omenaldiaeta manifestazioa. GudarienPlazatik abiatuta(Toribio Etxebarria kalean,San Andres eliza parean).KONTZERTUA22.30.- Rock kontzertua:PAM eta Lindane. Tallarragaztetxean.bekakDomeka 27ARTISAUTZA AZOKA11.00.- Estatuko zeinatzerriko gastronomia etaartisautza azoka. Untzagan.BIEN APARECIDA12.00.- Meza, San Agustinparrokian.13.00.- Piskolabisa.14.30.- Lagunartekobazkaria, Arrate Hotelean.Egunean zehar, La Montañagaita taldearekin jai giroa.KONTZERTUA12.30.- Cielito musikabandaren kontzertua.Coliseoan.GUDARI EGUNA13.00.- Gudari Egunekoekitaldi nagusia.Astelehena 28SAN MIGUEL JAIAK18.00.- Kanpai iraulketaeta txupinazoa, jaiei hasieraemateko. Aginaga auzoan.Martitzena 29SAN MIGUEL JAIAK11.00.- Meza nagusia,abesbatzak eta Usartzatxistulari bandak lagunduta.12.00.- Piskolabisaeta umeendako jolasak.14.00.- Lagunartekobazkaria, Usartza txistularibandarekin. Aginaga auzoan.EXPOADINTSU12.00.- Expoadintsupertsona nagusiendakoazokaren inaugurazioekitaldia. Ordutegia:14.00ak arte eta 15.30etatik19.30etara. Sarrera doan.Astelena frontoian.VIII. JUAN SAN MARTIN BEKA. Ikerketa esparrua:Artea. Urriaren 11ra arte, Pegoran edo Portalean.GOTZON GARATE BEKA 2009.Ikerketa esparrua: Elgoibarko Toponimia. Elgoibarko UdalekoEuskara Sailean (943 74 43 66 euskara@elgoibar.org)Eguaztena 30EXPOADINTSU10.00.- Expoadintsupertsona nagusiendako azoka.Ordutegia: 14.00ak arteeta 15.30etatik 19.30etara.Sarrera doan. Astelenafrontoian.KALEETAN KANTUZ12.00.- Untzagan elkartukodira, Expoadintsu azokaraabestera joateko.Eguena 1EXPOADINTSU10.00.- Expoadintsupertsona nagusiendako azoka.Ordutegia: 14.00ak arteeta 15.30etatik 19.30etara.Sarrera doan. Astelenafrontoian.diru-laguntzakUMEAK ESKOLARA2009. Onuradunak:Eibarko erroldan dauden1994ko urtarrilaren 1etik2003ko abenduaren 31rabitartean jaiotako umeak.Zenbatekoa: Gehien jota60’10 euro. Abenduaren1era arte. Pegoran.DIRU-LAGUNTZAKIKASLEEI.Onuradunak: Irakaskuntzaarautuko edo lanbideprestakuntzako ikasleeizuzenduta (1984kourtarrilaren 1etik 1993koabenduaren 31ra bitarteanjaiotakoak). Zenbatekoa:Gehien jota 60’10 euro.Abenduaren 1era arte.Pegoran.KOADRILENTZAKOLOKALAK.Eskaerak eta informazioa:Irailaren 30era arte,Pegoran.09/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)AGENDA25erakusketak– Irailaren 30era arteDONES elkartekoen argazki erakusketa.Klub Deportiboan.PEDRO MORAren argazki erakusketa.Portalea tabernan.MATEO GUILABERTen argazki erakusketa.Deustuko Beer House tabernan (Bilbo).– Urriaren 4ra arteMARIA TERESA UNZUETAren margo erakusketa.Topalekuan.– Urriaren 9ra arteEXPOADINTSU ARGAZKI LEHIAKETAko lanenerakusketa. Untzaga jubilatu etxean.ikastaroak- Hankamotxak Bertso Eskola.Nork: LH eta DBHko ikasleek zein helduek.Izen-ematea eta informazioa: Arrate Kultur Elkartean.- Debako Arte Eskola.Izen-ematea eta informazioa: 943191804 telefonozenbakian edo www.debarte.net helbidean.- AEK Euskaltegia.Izen-ematea eta informazioa: AEK Euskaltegian(943201379 telefono zenbakian).- Udal Euskaltegia.Izen-ematea eta informazioa: Udal Euskaltegian(943700912 telefono zenbakian).- Esperientzia Eskola.Izen-ematea eta informazioa: Urriaren 23ra arte,nagusiak@debegesa.com helbidera idatzita edo943820110 telefonora deituta.- Sorosle eta Sorospen ikastaroa.Noiz eta non: Urriaren 20tik aurrera, astelehenetikbarixakura, 19.00etatik 21.00etara DYAko egoitzan(Pagaegi kalea, 5).- UEUko Udazkeneko ikastaroak.Izen-ematea eta informazioa: www.ueu.orghelbidean edo 943821426 telefono zenbakian.- Berbetan.Izen-ematea eta informazioa: …eta kitto! Elkartean(Urkizu, 11) edo 943200918 telefono zenbakian.- Itsas-patroi ikastaroa.Armeria Eskolan. Izen-ematea eta informazioa:Eguzki Jaia itsas akademia (www.eguzkijaia.com)edo 616175672 telefono zenbakian.farmaziak25, barixakuaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)26, zapatuaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)27, domekaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)28, astelehenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)29, martitzenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)30, eguaztenaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)1, eguenaEGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)2, barixakuaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)lehiaketak- Indalezio Ojanguren XXII.Argazki Lehiaketa.Lanak aurkezteko epea: Urriaren 10eraarte. Informazioa: Pegoran.- Asier Errasti EibarkoX. Laburmetraia Jaialdia.Lanak aurkezteko epea: Urriaren9ra arte. Informazioa: Pegoran.- Sanandresak 2009 kartellehiaketa.Lanak aurkezteko epea: Urriak 22raarte. Informazioa: Pegoran.- San Andres bertso-paperlehiaketa.Izen-ematea eta informazioa:…eta kitto! Euskara Elkartean (Urkizu,11 solairuartea) edo 943200918telefono zenbakian.telefono jakingarriakSOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debegesa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturgas ...........902 12 34 56D YA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp.....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-Anon/Alateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00,17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,13.30, 14.30 eta 18.30. EIBAR-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR.Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatuaeta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GAS-TEIZ-EIBAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EI-BAR-ARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A RRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBAR-ELGE-TA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna:14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera:06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro).Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak:07.55-etik 21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak:05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EI-BAR-DURANGO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOS-TIA. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMUA. Lanegunak:05.47etatik 20,47etara orduro....eta kitto! 09/IX/25691 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Eibarko erdialdean pisua salgai. 3 logela,egongela, sukaldea, komuna etatrasteroa. Balkoi bi. Dena kanpora begira.Sartzeko moduan. Tel. 943-206322edo 943-200547.– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bi, balkoiaeta despentsa. Aukera paregabea.Tel. 653-733357.1.2. Errentan– Eibarren edo inguruan borda, txabolaedo baserria alokatu edo erosiko nuke.Tel. 670-272714. Jon.– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 628-789789.– Emakume batek Eibarren edo Ermuanpisua hartuko luke alokairuan. Altzaririkgabe. Tel. 616-746257.– Eibarren edo inguruan pisua hartukonuke alokairuan. Tel. 616-207343.– Bikote arduratsuak pisua hartuko lukeEibarren alokairuan. Tel. 687-388493 edo638-520784.1.3. Konpartitzeko– Gela alokagai Legarren, zentrotik gertu,etxean bi izateko. Kalefakzioa eta wifia.Tel. 620-633434.1.4. Etxe-trukaketa– Elgoibarko Babes Ofizialeko pisua (Toletxegainekogeltoki parean) Eibarkobeste batengatik aldatuko nuke. 70 m 2 .Logela bi, egongela, sukaldea, komunaeta trasteroa. Garajea. Tel. 659-381317.2. Motorra2.1. Salgai– Opel Astra salgai. 56.000 km. 14 urte.4.000 euro. Tel. 626-933850.– Mercedes Sprinter furgoneta-etxea salgai.4 lagunendako. Sukaldea, komuna,ohe bi, dutxa eta hozkailua. Berria.40.000 euro. Tel. 656-768944.3. Lokalak3.1. Salgai– Txomon garaje itxia salgai. 45.000 euro.Tel. 644-403759.4. Lana4.1. Lan bila– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 626-018538.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna edo externa. Tel. 671-742142.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Interna. Tel. 638-711269.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 636-383471.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Emakumea eskaintzen da orduka umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 669-966611 edo 664-881835.– Emakume arduratsua eskaintzen daegunez edo gauez nagusiak ospitaleanzaintzeko eta garbiketa lanetarako. Erreferentziak.Tel. 660-073781.– Emakumea eskaintzen da arratsaldez,gauez eta asteburuetan nagusiak zaintzeko.Tel. 678-173847.– Neska eskaintzen umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.638-938307.– Gizona eskaintzen da igeltsero edo soldadoremoduan eta garbiketa lanak egiteko.Tel. 616-809926.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.662-423898.– Neska arduratsua eskaintzen da umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Esperientzia. Tel. 648-603029.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna edo externa. Tel. 677-860971.– Neska eskaintzen da arratsaldez umeakedo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.Tel. 670-957709.– Gizona eskaintzen da elektrizitate konponketakegiteko. Tel. 652-779800.– Neska eskaintzen da umeak zaindu,kamarera moduan edo garbiketa lanetarako.Tel. 657-142376.– Neska eskaintzen da 09.00etatik12.30etara etxeko lanetarako. Tel. 943-751950 edo 650-113213.– Neska eskaintzen da 08.30etatik12.30etara etxeko lanetarako. Tel. 659-126852.– Emakumea eskaintzen da 14.00etatik18.00etara garbiketa lanetarako. Tel.634-256471. Yamaira.– Emakumea eskaintzen da arratsaldezumeak edo nagusiak zaindu eta garbiketalanetarako. Tel. 648-192683.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Gauak barne. Tel. 610-632782.– Neska eskaintzen da arratsaldetan etaasteburuetan umeak edo nagusiak zaintzeko.Tel. 646-821678.– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko.Esperientzia. Tel. 638-482478. Lorena.– Mutila eskaintzen da asteburuetan kamarerolanetarako. Tel. 658-719676.– Neska eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketa lanetarako. Tel. 638-908730.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai/Erosgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 667-323138.– Mutila eskaintzen da sukaldari edo laguntzailemoduan eta nagusiak zaintzenlan egiteko. Tel. 638-344377 edo 943-530795.– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 630-531469.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko. Tel. 651-836353.– Emakume arduratsua eskaintzen daarratsaldez umeak zaindu eta etxeko lanetarako.Esperientzia. Tel. 646-048823.– Emakume euskalduna eskaintzen daetxeak edo bulegoak garbitzeko. Tel.687-114707.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Interna. Tel. 638-711269.– Magisteritzako ikaslea eskaintzen daumeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 679-237611.– Emakume arduratsua eskaintzen danagusiak zaintzeko. Externa. Esperientzia.Tel. 943-702357 edo 662-252150.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Asteburuak barne.Tel. 618-828506.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta tabernetan lan egiteko.Asteburuak barne. Tel. 630-404538.– Emakumea eskaintzen da 15.00etatik19.00etara nagusiak zaindu eta etxekolanetarako. Tel. 647-044031. Marian.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketa lanetarako. Tel. 653-402884.– Neska eskaintzen da arratsaldez edozeinlanetarako. Tel. 690-791689.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 943-702357 edo 652-047223.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 638-736539 edo 943-257901.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta etxeko lanetarako. Tel.617-181542 edo 617-000972.– Haur-Hezkuntzako ikasle euskaldunakumeak zainduko lituzke arratsaldez. Esperientzia.Tel. 626-752117.– Pertsona arduratsua eskaintzen da tabernak,pegorak eta sozietateak garbitzeko.Tel. 687-388493 edo 638-520784.– Neska arduratsua eskaintzen da ordukaumeak edo nagusiak zaindu eta etxeak,tabernak edo pegorak garbitzeko. Esperientzia.Tel. 663-786976.– Emakume arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaindu eta garbiketalanetarako. Orduka. Tel. 943-207285edo 660-073781.– Neska eskaintzen da etxeko lanak eginedo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.678-305927.– Gizona eskaintzen da igeltsero-laguntzaile,sukaldari-laguntzaile, garbiketakegiteko edo nagusiak zaintzeko. Tel.669-552386.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 690-154754. Indira.– Neska eskaintzen da kamarera moduanasteburuetarako. Esperientzia. Tel.678-305927.4.2. Langile bila– Emakume euskalduna behar da gosari,bazkari eta afalorduetan laguntzeko.Tel. 626-933850.– Emakume euskalduna behar da umeakzaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel.652-743249.– ...eta kitto! astekariak banatzaileak beharditu. Tel. 943-200918.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– EGA prestatzeko irakasle partikularrarenbila nabil. Tel. 943-821353. Esther.– DBHko klase partikularrak ematekopertsona behar da. Tel. 652-700114.5.2. Eskaintzak– Lizentziatuak Informatikako eta DBHrainokoklaseak emango lituzke. Larunbatetanere bai. Tel. 659-651010.– LH eta DBHko klase partikularrak ematendira. Euskaraz- Tel. 650-871887.6. Denetarik6.1. Salgai/Erosgai– Sukalde italiar bi salgai. Estreinatu gabeak.%50eko deskontua. Tel. 656-756485 edo 656-723437.– Erroberadun aulkia erosiko nuke. Tel.685-768857. Aurora.– Konpresore handia salgai. Arbakommarkakoa. Erabili gabe. 200 euro. Tel.606-949658.– Bebe-car kapazoa eta silla salgai. Tel.616-801304.– Egongelarako altzariak salgai. Ia berriak.Prezio onean. Tel. 943-120308.6.3. Galdu/Aurkitu– Irailaren 11n konpromisoko aliantzagaldu zen Bidebarrietan. Familia oroigarria.Sarituko da. Tel. 630-876184.– Irailaren 18ko arratsaldean lehen jaunartzekogurutzedun katea galdu zen,Manterola eta Trinketeren artean. Sentimenduzkobalorea. Tel. 943-031681.– Abuztuko lehenengo astean argazkikamaragaldu nuen Barrena edo Barakaldoinguruan. Aurkitu baduzu, deitumesedez. Tel. 656-792861.09/IX/25 ...eta kitto!691 zkia.


UNIVERSITY of CAMBRIDGEESOL ExaminationsAuthorised CentreAZTERKETAKEIBARREN eta DURANGONMATRIKULAK: Urriaren 1etik 8ra arteINFORMAZIO ETA MATRIKULAK:ABENDUKO DEIALDIA-AZTERKETA DATAK-F.C.E.IDATZIZKOA Abenduak 12, larunbataF.C.E.AHOZKOA Abenduak 19, larunbataC.A.E. IDATZIZKOA Abenduak 9, asteazkenaC.A.E. AHOZKOA Abenduak 19, larunbataC.P.E..E. IDATZIZKOA Abenduak 10, ostegunaC.P.E..E. AHOZKOA Abenduak 19, larunbataCAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS CENTRE ES438ARRASATE: Parlance 943 77 06 83Mondragon Lingua 943 71 20 55BERGARA: Espolon School of English 943 76 03 53EIBAR: Anglo-American 943 20 64 57Link Idiomas 943 20 39 59ERMUA: Akerlei 943 17 66 32ELGOIBAR: Kensington School of English 943 74 02 36Key Academia de Inglés 943 74 30 44OÑATI: Mondragon Lingua 943 71 60 00DEBA: Akabi 943 19 16 79DURANGO: San Jose Maristak 94 681 00 58MENDARO: Akabi 943 75 50 55BERRIZ: Speak up 94 622 52 94ZUMAIA: Golden Gate 943 86 50 20AZKOITIA: Irving 943 30 83 81MUTRIKU: Gogoz 943 60 43 5820010eko Gida prestatzen dihardugu...Abokatuak • Aisialdia • Akademiak • Albaitariak • Alfonbrak • Altzariak •Argazkidendak • Argiztapena • Arkitektoak • Aroztegiak • Arraindegiak• Aseguruak • Asesoriak • Autoak • Autoeskolak • Bankoak • Belardendak• Bidaiak Bideo erreportaiak • Bideo klubak • Bitxitegiak • Bulego tresneria• Dekorazioa • Dentistak • Elektrizitatea • Elektrodomestikoak • Elkarteak •Eraikuntza • Errehabilitazioa • Erreformak • Errotulazioa • Estankoak • Estetika• Farmaziak • Ferreteriak • Fotokopiadendak • Fruitategiak • Funerariak• Garagardotegiak • Garraioak • Gasolindegiak • Gozokiak • Gozotegiak• Grafikagintza • Harategiak • Haurtzaindegiak • Euskaltegiak •Ikastetxeak • Hotelak • Igeltseroak • Ileapaindegiak • Industria • Informatika• Inmobiliariak • Inprenta • Iturginak • Janaridendak • Jantzidendak •Jatetxeak • Jostailudendak • Kafetegiak • Kalefakzioa • Kiroldendak • Koltxoidendak• Komunikabideak • Komunitateak • Konpresoreak • Konstrukzioa• Kristaldegiak • Leihoak • Lentzeria • Liburudendak • Loradendak •Makina saltzaileak • Margoak • Markoak • Masajeak • Medikuntza • Analisiklinikoak • Dermatologia • Dietetika eta nutrizioa • Errekonozimenduak• Fisioterapia • Logopedak • Oftalmologoak • Otorrinoak • Podologoak •Psikiatria • Psikologoak • Mertzeriak • Notarioak • Oinetakoak • Okindegiak• Optikak • Ortopedia • Pertsianak • Pinturak • Pizzeriak • Plastikoak• Prentsa eta aldizkariak • Publizitatea • Sindikatuak • Sofak • Sukaldeak •Tabernak • Tapizeriak • Tatuajeak eta piercing • Telekomunikazioa • Tindategiak• Torlojugintza • Zeramika • Abokatuak • Aisialdia • Akademiak •DEITU... 943 20 67 76Albaitariak • Alfonbrak • Altzariak • Argazkidendak • Argiztapena • Arkitektoak• Aroztegiak • Arraindegiak • Aseguruak • Asesoriak •zure aukera bakarra!943 20 09 18


GIPUZKOABIZKAIAARABANAFARROAIPARRALDEAKANTABRIAASTURIASGALIZIAsagardoaUrriak 3,zapatua12.00-13.3018.00-amaitu arteantolatzailea:EIBARRENlaguntzaileak:UNTZAGANsagardotegi laguntzaileak:

More magazines by this user
Similar magazines