655 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com

655 zenbakia - Eta Kitto!

Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskeragogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldungehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egitenzaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzenzuten euskera jatorraren berri jasotzeko.ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarMiren NarbaizaADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe, Silbia Hernandezeta Ekhi Belar.HIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALA:J.L. GorostegiBANAKETA-ARDURADUNA:Ihintza FernandezTIRADA:7.9500 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN:1132 - 1679("...eta kitto!”k ez dubere gain hartzen aldizkarianadierazitako esanen eta iritzienerantzunkizunik)EPEL.- Adorerik gabekoa, bildurtia, lotsatia. “Gizon epela, ur epela bezela igoingarrixa”.EPELKERIXA.- Ganorabakokeria, adorerik eza. “Ganora bako epelkerixia harek egin dabena”.EPER-TXAKUR.- Berekoia. Berarentzako biharra egiten duena, eper-txakurraren moduan. “Politikuakdagozak klase bi: herrixandako biharra egitten dabenak eta eper-txakurrak”.IRAKURLEA PROTAGONISTABada mundu bat non inork ez duen ezer ulertzen.Gauzak argi ez direla esaten edota adi entzutenez direla; gauza da bakoitzak bere eraramoldatu behar dituela esanahiak eta horrek isolamenduaeta ezinegona zabaltzen duela. Aldizka etabirritan taldeka antolatu eta lehiaketak egiten dituzte,ea zein taldek daukan bere esanahien ikurrakguztioi ezartzeko indar gehiago. Bukatzean esanahinagusi batean, orokorrean, ados egoten dira: ez dumerezi hurrengo batean atzera ere lehiaketa batgehiago egitea. Baina denborarekin adostasunaahaztu eta isolamendua eta ezinegona dela eta berrirohasten dira tiraka ea nor den esanahi zentzugabeensorburua eta nola esan eta ulertu behar direneta ez diren gauzak. Umeak hasten doazeneanjada joko makabru honen legeak martxan daudeeta umeak alternatiba ezean legen erreinu beltzeanibiltzen ikasten du (A ze inozentzia!). Legeak, ikurrak,esanahi faltsuak ez dute bizia errespetuz tratatzen.Nahi dutenean, interesatzen zaien erara gizakienburmuin isolatu eta munduan sartu eta berehala,beldurra, tradizioa, hipnotismoa, indarkeriaedo bestelako esanahi faltsu baten bidez gizakiarenenergia eta borondatea bere baitan hartu egitendu. Baimenik ez du eskatzen. Alternatibarik ez duasteko esaldiak H E M E R O T E K A“Benetako iraultza suposatzen du Obamaren fenomenoak.Estatu Batuetako politikaren lotsa du oinarritzat iraultzahonek eta salbuespen egoerako politika inperialistagainditu nahi du. Sinesmen horrek ematen dio arnasa”(Joseba Zulaika, Renoko Euskal Ikasketen zuzendaria)FABRIKA MUNDUAeskutitzakeskaintzen. Eta zoriontsu ez gaituzte sekula eginbaina pentsakera hauek (nolabait deitzearren) ohiturazaharrak edo txiste berriak dela eta beti izan diragiza emakume, ume eta herrien jaun eta jabe.Martxan jarraitzeko borondate itsu eta mekanikoaduen lantegi ilun bat bezala gizakiak txontxongiloakbezala erabiltzen ditu. Eta bere izaera hotz etabizigabekoa ezkutuan mantentzen du beti. Gauzada, mundu hau benetan existitzen dela eta protagonistenbizkarrezur barruan energia santu eta maitagarrizosatutako izpirituak bizi direla, izugarrizkoegoera latzean. Norberaren pelikula bukatu bainoaurretikan guzti hontaz ohartu eta ignominia honenaurrean aukera bat zabaltzeko gai direnak argi etagarbi azaldu zidaten bere gramatika: ez duguinoiz, inola, ezergatik burua makurtuko ezta txotxongiloakbezala mekanikotasunarekin traturikegingo. Gurea da garaipena. Jaioberriaren indarrakez du miñik egiteko ahulezian makurtzekoinongo borondaterik. Borondate gabea dana bereegunak atzerako kontu batean ditu bere zentzugabekeriagatikidatzita.Izugarri gozatu nuen arnas handi bat bota nienhau entzutean.Aitor Otaduy“Zorionez, Francoren izendapena Eibarko ohorezko alkatemoduan ahanzturaren zakuan zegoen; egin beharrekoaegin, eta hara bidaliko dugu berriz. Izendapena kentzekoekiten diogunean, ez da batere arazorik izango”(Miguel de los Toyos, Eibarko alkatea)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxakdiruz lagundutako aldizkaria...eta kitto!/2008-XI-7


EKHI BELAR1937-AN JAIOTAKOAKUrte horretan jaiotakoak azaroaren 14an elkartukodira, elkarrekin bazkaltzeko: 13.00etan Untzaganbatuko dira, talde-argazkia ateratzeko eta, ondoren,txikiteoan ibiliko dira, 14.30etan Arrate Hotelerabazkaltzera joan arte. Bazkalostean musika izangoda. Joan nahi duenak 50 euro sartu behar ditu, izenabizenakazalduta, azaroaren 9rako Kutxako kontukorronte honetan: 21010035170126632355.IKASLE EGUNA 2008Azaroaren 17a Ikasleen Nazioarteko Eguna da, halakoegunean gertatutako hainbat gogoan: 1939anautuannaziek Pragako unibertsitatearen aurkako oldarketaeman zuten. Egun batzuk lehenago Jan Opletat hilzuten okupazio alemanaren aurkako manifestaldibatean eta hori salatzeko ekintzetan naziek ikasleen9 ordezkari hil eta 1.200 ikasle kontzentrazio esparruetarabidali zituzten. Egun berean Txekoeslobakiakounibertsitate eta eskola guztiak itxi zituzten.Deba Beheko Ikasle Abertzaleak-ekoek, 1988aneratu zenetik, “ikasleon eskubideen defentsan borrokan”dihardutela gogoratu nahi izan dute eta, urterokomoduan, Ikasleen Eguna burutuko dutelaadierazi dute. Aurten Erandion izango da hitzordua,azaroaren 22an.Debegesa eta Rural Kutxaren arteko hitzarmenaMartitzeneko sinadura ekitaldia.Eibarren “euskaldunok euskaraz aritzekoeta bizitzeko ditugun zailtasunugariak” nabarmendu nahi izan dituzteEuskal Herrian Euskaraz taldekoek:“Ezabaketa aste honetan, herri honetakokaleetan ematen diren hizkuntza-urraketaksalatzeko tartea zabaldu du EHEk lau haizetara,eta gure paisaia linguistikoan eraginezEuskal Herri euskaldunaren bideanhizkuntza zapalkuntzari aurre egin eta berauagerian uzteko deia helarazi nahi diogujendeari”.EHEkoen salaketaMartitzen goizean Debegesak eta NafarroakoRural Kutxak lankidetza hitzarmenasinatu zuten, Debabarreneanenpresa berrien sorrera sustatzeko. Rural Kutxakgure eskualdeko enpresa eta ekintzaileei Iniciafinantziazio-linea eskainiko die. Inicia programakenpresa berriak sortzeko eta jada martxandauden enpresek proiektu berriak martxan jartzekoabantaila garrantzitsuak eskaintzen ditu.Informazio zehatzagoa jasotzeko, Debegesaradeitu (943820110 telefonoa) edo mezua idatziekintzaile@debegesa.com helbidera.Herriko arbolak negurako prestatzenUrtero sasoi honetanegin ohidenez, egunotanherriko arbolakinausten dihardute Udalekolorazainek. Gaiariburuz dakitenek diotenez,zuhaitzen adarrakmoztuta hobeto egitendiote aurre neguari etaudaberrira indarberritutaailegatzen dira.danon ahotaNItxaropenagalduta5Urriaren 30a. ETAkbonba-auto bat jarrizuen Iruñean, NafarroakoUnibertsitateko kazetaritzafakultate ondoan, eta 31lagun zauritu. Aurrez, ETArenizenean dei bat jaso zutenDYAn, baina itxuraz, pertsonahark ez zuen zehaztuatentatua non izango zen,eta Gasteizen jardun zutenbila. Gerta zitekeenarekin zabalduzuten biharamuneanegunkari askok, baina gertatutakoabera da latza.Ordu berean, Unai Romanoprentsaurrekoa ematenari zen Martxelo OtamendirekinDonostian. Inkomunikazioaldian guardia zibilenesku jasotako torturak salatuzituzten. Espainiako Justiziakoaukera guztiak erabilita,Estrasburgora jo dute batakzein besteak, babes eske.Haiek azalpenak ematenari ziren bitartean, Bilbon,EHAK-ko bi legebiltzarkideepaitegian deklaratzen ariziren, inputatu legez.Madrilen, berriz, lau gazteriinkomunikazio aldia luzatuzieten, eta bezperanzigorra bete zuen preso batizortzi urtez luzatu ziotenkartzelaldia. Era berean,ETAri iraultza zerga ordainduizanaz akusatutako hainbatenpresaburu Garzonekdeitzeko zain zeuden, inputatulegez deklaratzeko.Leihora irten, eta bi bizkartzainikusi ditut, herriko zinegotzibaten zain.Itsuak ere ikusten du.Arazo politikoa dago atzean,herri baten ukazioa, bainabidegabekeriari bidegabekeriarekinerantzutea erabakidute batzuek zein besteek,sufrimenduari mingehiagorekin. Denek nahidute eurena, eta konponbidearenmesedetan eurenetikzerbait laga baino nahiagodute dena pikutara bidali.Noiz arte?Ainara Argoitia(KAZETARIA)...eta kitto!/2008-XI-7


6Danon ahotanORAIN DELA1998-XI-6251. ZKIA.10 urteUninostatuahartu zebanTolosanirabaziebanak.Gaztañerre Orbeako frontoian.16 eta 20 urte bittarteko hamasei gaztek ekin zetsenarmagintza lanbidia ikastiari Armeria Eskolan.Grulla, AYA, Pedro Arrizabalaga eta Garbi enpresakgero biharra emoteko konpromisua hartu eben.Legarreko zaharren egoitzako 8. solairua konpontzenzebizela aprobetxatuz, 210 tokixetatik erdixa bainogehixago -110 justu- ezinduetarako gordetzia erabagi zan.Bizi zirenen bataz besteko edadia 82 urtekua zan.Tolosako Nazinoarteko Abesbatzen lehiaketako irabazliakEibarko Musikaldian hartu eben parte eta,gainera, Txekiako Prague Philarmonic Children’sChoir Unibersidade Laboralian hartu eban ostatu.Aitor Etxaburu eskubaloilarixak entrenadore eta jokalaripostuak tartekatzen hasi zan Irungo Bidasoataldian. Arraten lehelengo pausuak emon eta gero,Bartzelonan eta selekzinuan be jardun eban.Jose Mª Setien.Demokrazia eta parte-hartzea aztergaiEkainean ‘Euskal Herriak gaurdituen erronka eta proposamensozio-politikoak’ izenburupeanegindako saioari jarraipenaeman nahian, Eibarko parrokiek,Elizbarrutiko Idazkaritza Sozialarekinbatera, azarotik otsailerabitartean demokrazia eta gizaparte-hartzeari buruzko saioak antolatuditu (hilean behin, Portalean,19.00etan) ‘Posible al da demokraziarenoinarri etikoak aurkitzea?(demokrazia eta parte-hartzea)’izenburupean. Saioei sarreraemango dion hitzaldiaren izenburua‘Demokrazia birgaitzekoproposamenak’ da eta Patxi MeabeJustizia eta Bakea-ElizbarrutikoIdazkaritza Sozialerako zuzendariakeskainiko du astelehenean,hilaren 10ean, Portalean (3. Solairukoikastaro gelan). Abenduaren9an eta urtarrilaren 19an egingodiren saioetan, berriz, Jose Mª Setienekegingo du berba. Azkensaioa otsailaren 9an izango da, JokinBildarratz EUDELeko presidenteareneskutik.%5eko deskontua Dendarien Elkarteko dendetanJokin Bildarratz.Bezeroen fideltasuna saritzeko, zozketa eta promozio bereziakeskaintzen ditu Eibarko Dendarien Elkarteak.Eibarko Dendarien Elkarteakkanpaina ipini du martxan,azaroan Elkarteko kidediren dendetan egindakoerosketa guztietan %5eko beherapenaaplikatzeko, ordaintzekoorduan Dendarien Elkartekotxartela erabiltzen bada.Kanpainan parte hartzen dihardutenestablezimenduek promozioarenberri ematen duenbereizgarria ipini dute bistan.Denera 200 bat dendatan eskainikodute deskontua eta kanpainarenhelburua “txartela erabiltzenduten bezeroen fideltasunaeskertzea” dela adierazidute. Dendarien Elkarteko txartelakhainbat abantaila eskaintzenditu: 3 hilabetean interesikordaindu barik pagatzea, 30 eurotikgorako erosketekin parkingpublikorako ordu bikotxartela ematen dute, Eibarkogasolindegietan %3ko deskontuaeta opariengatik aldatzekopuntuak batzeko aukera ereematen du. Elkarteko arduradunekarabera, azken urtean60.000 erosketatik gora egindituzte Dendarien Elkartekotxartelarekin eta 4.000 bat lagunekdaukate. Txartela ateratzeadoan da eta Elkarteko edozeindendatan edo Rural Kutxaneskatu daiteke.LEIRE ITURBE...eta kitto!/2008-XI-7


8Geure gaiaEibar zuri-baltzianPello Aldazabal Euskal Filmategiarenzuzendarixakpresentauko daben proiekziñuakbat baiño gehixagodenporan atzera eruango daueta gaztiaguak diranendako beinteresantia izango da, seguru,sasoi bateko Eibar zelakua izanzan hobeto ezagutzeko.Francoren sasoian zinera juatenziranak ondo akordauko dirapelikularen aurretik derrigorrianikusi bihar izaten eben NoticieroDocumental edo noduarekin.Diktadoriaren erregimenarenpropagandarako erabiltzen ziran‘albistegi’ berezi horrek 1942.eta 1981. urtien artian proiektatzenzittuen zinietan, agintarixakEspaiñiari buruz zeken ikuspegixaherrittarren artian zabaltzekoasmuarekin eta, gaiñontzekohedabidiak zensura bittartezkontrolauta eguazela kontuanhartzen badogu, han kontautakuakkontrastatzeko aukera gitxiizaten eben ikusliak. Berez, noduaemoteko derrigorrak1976ko enerorarte iraun eban,baiña 1981era arte hala nahiizan eben zinietan emititzen segidueben.Datorren astekoeguenian, hillaren 13an,Eibarko antxiñakoirudixekin proiekziñuaegingo dabe Coliseoan,20.00etatik aurrera.Gure herrixarenhistorixia berreskuratueta zaintzia helburudakan Ego Ibarrabatzordiak eta Kulturasaillak preparau dabenemanaldixa balixohistoriko haundikua daeta itturri bittik hartutakoirudixekin osatu dabe:batetik, Francorensasoian zine aretoguztietan derrigorrezproiektatzen ebenNO-DO (NoticieroDocumental) dalakuetanEibarri buruz agertutakuaketa, bestetik,Antonio Sarasuaeibartarrak 40ko eta50eko hamarkadetangrabautakuak. Sarrerakeuro 2 balixo daueta aldez aurretik zeiñegunian bertan erostekoaukeria dago.Herriko taillarren ingurukuakNodua aittatuta Francorenzingira-inauguraziñuak izan leikezimajiñik ezagunenak, baiñahortik aparte estatuko herrixetanegindako ekitaldi eta bestelakuetanhartutakuak be badagoz,tartian Eibarren grabautakuakbe. Udaletik aspaldidanikjardun dabe Eibarri buruzko grabaziñuakgiratzeko eskaeria egitten,Euskadiko Filmategiarenlaguntasunarekin, baiña nodokoirudixak gordeta dittuan EspaiñiakoFilmategiak ez detse ezerlaga oiñ arte, Ego Ibarra batzordekoBegoña Azpirik kontaudeskun moduan: “1986xan hasigiñan irudixak eskatzen, baiñaoiñ arte ez dogu ezer lortu.Ulertzekua be bada, han batutakomaterixal guztia etara eta digitalizatziaez dalako bihar makalaizan. Baiña behiñ hori eginda,Eibarren hartutako irudixakpasau deskuez, digitalizauta etaoso ondo, gaiñera. Danera 16bat miñutuko pelikulia osatzendabe Eibarri buruzkuak, eta benetanirudi kuriosuak dagoz”.Bestiak beste 1944. urtekuetanbizikleta-fabrikaziñuak osatzendau ardatza eta, Ego Ibarratikazaldutakuaren arabera,…eta kitto! AstekariakBANATZAILEAK behar dituEginkizuna: …eta kitto! Astekaria banatzeaEskaera:- 16 urtetik gora edukitzea- Barixaku arratsaldeetan libre egotea- Arduratsua izatea- Euskera ondo jakitea ezinbestekoaIzena emateko deitu 943 20 09 18 telefonoraedo pasatu gure bulegoetatikfoto-depilazio unitatea(eguneroko arreta)Belen Molina Martín –erizaina–Urkizu, 13 / 943 120200CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA...eta kitto!/2008-XI-7


“BH fabrikia sorreran nun eguanikusten da, oin Batzokixa daguantokixan eta, gaiñera, Orbeafabrikia oindiok bota barikikusi leike. Armagintzarekin lotutakuakbe badagoz”.Franco Eibarren1948kuen artian atzera be bizikleta-taillarrianhartutako irudixak,Pedalaren Egunaren III. ediziñokuaketa ezpata-dantzarixenerakustaldixan hartutakuakdagoz, hurrengo urtian ‘Generalisimoa’Carlos Larrañagakoetxiak (gaur egungo J.A. Mogelekuak)inauguratzen ikusi geinke,ziklokroseko proba eta txapelketetanhartutako irudi dezentedagoz (1952, 1954, 1955eta 1956), 1965ian Franco ArmerixaEskolara bisitan azaltzenda eta Azpiriri “oso bitxia” begittandutakobaten bat badago:“1966xan Eibarren estatu maillakobillar txapelketia jokatu zaneta horren irudixak dagoz”.Jakiña, irudixak ikusi dittueneriEibar zelan agertzen dan galdetuta,erantzuna ezin bestelakuaizan: “Herri zoragarrixa dala erakustendabe, erregimenaren propagandiazan, azken batian. Ezdakitt zergaittik izan leikian, baiñabeste herrixekin konparautaEibar askoz gehixago agertzenda noduan, Espaiñiako Filmategikuakbe hala esan deskue”.Antonio Sarasua FondokuakEgueneko emanaldixak, baiña,nodoko irudixekin konparautaoso bestelakuak diran bestebatzuk erakutsiko dittu: AntonioSarasua eibartarrak 40 eta50eko hamarkadetan hartutakuak.Fondua osatzen daben irudioriginalak Sarasua famelixakuakdake eta kopixia, barriz,Euskadiko Filmategiak daka etafondua osatzen daben irudi batzukproiektatzeko asmua dake.geure gaiA 9ARTXIBUAPortaletik udaletxeraAstelehenian hasi zittuen Udal Artxibua Portaleatik udaletxeraeruateko biharrak, udaletxiaren fatxada kanpotik doiazenaldamixuak ipiñitta. Izan be, udaletxeko laugarren pisuamoldatuko dabe, artxibua osatzen daben dokumentaziñoguztia gero han kokatzeko. Biharrak 8 bat hillebeteko iraupenaizango dabela aurreikusi dabe eta, materixala gora etabehera ibiltzeko, udaletxe barruko igogailluak aproposak ezdiranez, fatxada kanpotik montakargasa ipiñi dabe. Biharrenarduria GTE enpresari emon detse eta 839.959 euroko aurrekontuadake.Eibarko Udal Artxibua osatzen daben dokumentuak illaranipiñiz gero, gaur egunian 1’5 kilometroko luzeeria hartukoleuke artxibuak, baiña artxibuen egoitza barrixak ixa kilometrobiko luzeeria dakan artxibo-materixala hartzeko moduanpreparauko dabe. Horrekin batera, dokumentaziñoguztia bihar dan moduan gordeta egoteko eta umedadietatikbabesteko, udaletxiaren teillatu-azpixa ondo preparaubiharko dabe, urik ez sartzeko. Dokumentuak ondo gordeeta sailkatuta egoteko tokiaz gaiñ, ikertzailliak artxibokomaterixala konsultau ahal izateko gelia egingo dabe.Antonioren loiba Asier Sarasuakesan deskunez, “zintta pilluagrabau zittuan (sasoi hartakozinttak miñutu biko iraupena zeken),betidanik oso teknofiluaizan zalako. Gazte gaztetan hasizan irudixak hartzen, lehelengoargazki kamariakin eta gero tomabistarekin,bideuan… eta halasegidu eban oso nagusixa zala-be.Hartutako irudixen artianmusika emanaldixekin lotutakuakdagoz, bera Orfeoiko zuzendarixaizanda biajiak-etaaprobetxatzen zittuan, txirrindularitzakuak,foballa, pelotapartiduak (Gallastegiren asko, finalak…).Eibartik kanpora hartutakuenartian, barriz, oso inportantiakdira Jose Antonio Agirrerenentierruan hartutakuak. Iparraldianizan zan eta ez eguankazetari eta halakorik, baiña ezdakit zelan, berak lortu ebanmuga pasatzia eta hango irudixakgrabatzia”.URKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40uthemek@uthemek.comMEKANIKETARAKOTRESNAKSPK- Zeramika, silizioaISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziakROY - Diamante eta boraxezko harriakEMAKUME ETA GIZONM O D AKonfekzioak☎ 943 20 22 33 Zuloagatarren, 7...eta kitto!/2008-XI-7


10Gaztekittoteen-ajeak“Xakelari bakoitzakbere estiloa dauka”- Nola hasi duzue Deporrekoxakelariok denboraldia?Irailean hasi genuen GipuzkoakoBakarkako XakeTxapelketa eta denetarikoemaitzak jaso ditugu. Taldekobatzuk oso ondo hasi dira,baina nire kasuan gauzakez doazkit hain ondo. 2.mailan nago eta maila igotzeada nire helburua, ea lortzendudan.- Horretarako aukerarikbai?Lehen lau postuetan amaitubeharko nuke txapelketamaila igotzeko eta, beno,aukeraren bat egon liteke.- Zein beste txapelketanaritzen zara urte osoan?Edu OlabeDeporreko xake taldekojokalaria da. 16 urtekomutil honek 7 urtedaramatza xakeanaritzen. Ikastolanpiztu zitzaion xakeanaritzeko gogoa “Lucas xakeirakasleari esker”.Taldekako txapelketan erebagabiltza, lauko taldeak osatuz.Bestetik, irailean Grosekotxapelketan ibili ginen, abenduanDonostiako nazioartekoTxapelketan, udaberrian Grosekolehiaketan berriz ere,udan batzuk Benasqueko txapelketarajoango dira...- Baduzu arma sekreturik?Ez, xakean ez dago armasekreturik. Zuriekin era baterajokatzen da eta beltzekinbeste era batean. Xakelaribakoitzak bere estiloa dauka.- Xakelariren bat mirestenduzu?Magnus Carlsen, 18 urtedituen norvegiar bat. Honekbai irabazten duela dirua!Udazken FestaTxaltxa-ZelaianUdan jairik jai ibiltzeko aukera zabaladago. Eguraldi onak, tenperaturagoxoak eta (ia) mundu guztiak dituztenoporrek baliatzen dute udan ospatzeaEuskal Herriko jai gehientsuenak.Hala ere, data horietatik at ere badagofestarako aukera, Sanandresak edoaratosteak kasu. Orain udazkenakere badu bere jaia: Udazken Festa.Hilaren 14an, barixakua,ospatuko daUdazken Festa TxaltxaZelaian. Arratsaldeko18.30etan hasiko da etahainbat ekintza antolatu dira,21.30ak arte iraungo dutenak.Ekintzen artean txapatailerra, mahai-jokoak,pin-pona eta musika egongodira, Break Dance erakustaldiaeta kontzertuabarne.Eibarko Kale Hezitzaileekantolatu dute Udazken festa.Horrela, programa honetanparte hartzen dutenek lagundukodute jaia gauzatze-EKHI BELARariesZapata berriak erosi behar dituzu.Ez zara konturatu azken astebietako euriteekin egunerogaltzerdiak mela-mela egindabueltatzen zarela etxera? Eskerrakgogorra zaren eta gaixotzekoerraztasunik ez duzun…taurusJendeak errespetua galdu zizunbestean egin zenuenarekin. Bainazer egin zenuen? Ez duzupentsatzen gauza bat egin bainolehen? Beno, lasai, hurrengoegunetan errespetu hori irabaztekoaukera izango duzu.geminiPasa ezazu ondo. Gozatu. Olgetanegin. Triste egoteko aukeraasko dago bizitza osoan; beraz,gozatu ahal duzunean! Horretarakozer egin? Astea aurrera joanahala ikusiko duzu. Esnaegon eta ez galdu arretarik!...eta kitto!/2008-XI-7horoskopoacancerEz zaizu ezer berezirik gertatukodatorren astean. Dena normal,ohikoa den bezala, inolakoezustekorik gabe, penarik gabe,baina poztasun ikaragarririk gabeere. Lasaitasuna nagusi, beraz,zure bizitzan.leoMinduta ibiliko zara datorren astean.Bizkarreko minak ez dizulo egiten utziko, ezta zure bizitzanegiten dituzun gauza askoegiten ere. Sendagilearenganajoan eta ea zer esaten dizun.Egiozu kasu gero!virgoDena ondo doanean, hor zaudezu gauzak okertzeko. Nahita ezbada ere, hanka askotan sartzekojoera daukazu, modu petraleangainera. Eskerrak besteekezagutzen zaituzten, bestela,zer pentsatuko luke jendeak!libraAEBk gora, AEBk behera… egiada munduko herrialde boteretsuenadela, baina hauteskundeekinpasatu egin dira pixka bat,ezta? Izan ere, zuri berdin dizuObama edo McCainek irabaztea.Badakizu zeintzuk diren?scorpiusZuretzat denak du prezioa. Denaeros daiteke. Ba konturatukozara gauzak ez direla horrela,askotan, sentimenduak diruarengainetik kokatzen dituelajendeak. Seguru zuk ere, askotan,horrela egiten duzula.sagittariusZure inguruan hartzen diren erabakietanpisu gehiago izan beharkozenuke. Kexatu zaitez, iritziaeman, gauzak proposatu...,baina saiatu kontuan hartu zaitzaten.Demokrazia batean bizigara, ezta?capricorniusOso ondo, Capricornius, zorionak!Ondo egindako lanarenfruituak jasoko dituzu hurrengoegunetan, lan gogorra, bainamerezi izan duena. Orain horiospatzeko ordua da. Ondo pasaezazu, merezi duzu-eta!aquarius“Ispilu maitea, zein da mundukopertsonarik ederrena?”. Ispilubatek erantzungo dizula usteduzu ala? Ondo dago zure buruaondo ikustea, baina hainpinpirina izatea... Eta jakizu: ispiluekez dute berba egiten.piscisJaja. Barkatu barreak, baina lehengoanegin zenuena gogoratzendudan bakoitzean… bikainazara! Gauza da, ez dela lehenengoaldia horrelako zerbaitgertatzen zaizuna. Oso ondo, jarraituhorrela!


11gaztekittOrako orduan eta parte hartzezuzena ere izango dute. Izanere, Brake Dance erakustaldiaeta kontzertua (20.30etanTxaltxa-Zelaiko kioskoan)programa honetako gazteekosatutako ‘The Wolf Style’ eta‘Replay’ taldeek eskainiko diruzte,hurrenez hurren. GorkaTagle eta Itziar Gorostidi antolatzaileenesanetan, “festahau irekia izango da eta nahiduen guztiak parte ahal izangodu bertan”.Kale HezitzaileakEibarko ingurune irekiko giza-hezkuntzaesku-harmenprograma bat da Kale Hezitzaileak,eta honen helburunagusia Eibarko gazteak ezagupeneta konpetentziak es-Eibartar bik jardungo dutedomekan 12.30etan EuskalHerriko Trikitilari GazteenXVII. Txapelketan estreinekoaldiz. Jone Uria eta MirenGisasola, 16 eta 15 urteko neskak,izango dira lehiaketanparte hartuko duten lehen eibartarrak.Azkoitian arituko dirabiak txapelketako lehen kanporaketanbeste 6 bikoterenaurka (beste kanporaketa Agurainenegin zen urriaren 26an).Gazteak non ibiltzen diren jakineta eurekin harreman zuzenadute kale hezitzaileek.Finala, berriz, Zaldibarren egingoda azaroaren 23an.kuratzeko baliagarri zaizkientresnez hornitzean datza. Horrela,Gorka eta Itziarren berbetan,“azken finean gizarteeragileak gara”.Herriko 11 eta 17 urte bitartekogazteak hartzen ditu barneanKale Hezitzaileak programaketa, horretarako, ekintzakomunitarioak antolatzendituzte eta kale lana egitendute. “Astean behin kalera irtetzengara gazteak nondiknora mugitzen diren ‘in situ’jakin, eurekin kontaktuan jarrieta proiektu giza-hezitzaileakgaratzeko”.Udazken Festari begira,Gorka eta Itziarrek ez dakitezenbat jende joango den Txaltxa-Zelaira.“Hala ere, positiboakgara”.Eibartar bi Euskal HerrikoTrikitilari GazteenXVII. TxapelketanMiren Gisasola eta Jone Uriak Azkoitian hartuko dute parte, Zaldibarrenegingo den finalerako sailkapena lortzeko asmoz.“Momentuz lasai”Lehiaketaren aurrean lasaiagertzen da Jone Uria.”Momentuz,ordua heltzean ikusikoda nola nagoen”. Txikitatikezagutzen dira Jone eta Miren,“oso ondo moldatzen gara elkarrekin”.Azkoitiako saioan 4 pieza jokodu bikote honek, “trikitixa,porrusalda, fandangoa etaarin-arina. Finalean, berriz, Albitxufandangoa interpretatukodugu”. Bestetik, euren gurasoeta lagunen presentziak lagundukodie Azkoitian.Aurtengo Amañako jaietanizan dira beratko giroa alaitzen;eta baita Santa Kurutz etaAginagakoetan ere, urrats garrantzizkoakdenak ere.Laranja,onuragarriDenok ezagutzen duguederki asko laranja;badakigu, bai, C bitaminaugari duela; baina bestezenbait ezaugarri onuragarriere baditu. Pare bat laranjekin,gure eguneko C bitaminabeharrak asetzen ditugu.Baina, C bitaminazgain, laranjak baditu bestebitamina batzuk: adibidez,B1 bitamina, azido folikoaeta karotenoak. Gatz mineralenedukian erreparatzenbadugu, berriz, azpimarragarrienakkaltzioa, potasioaeta magnesioa dira.Laranja, defentsak indartzendituenez, gripeari aurreegiteko “botikarik” egokienada. Azido urikoaren erregulazioanere lagungarri izandaiteke: azido urikoa disolbatzenbaitu, artikulazioetanbere pilaketa galaraziz. Laranjakhainbat substantziaantioxidatzaile ditu: alde batetik,C bitamina antioxidatzailerikindartsuena da. Bestalde,laranja zuritu ondoren,gelditzen den azal zuri horretanere antioxidatzaileakaurki ditzakegu: flabonoideak.Antioxidatzaile horiei esker,laranjak odola mehetueta tronboen eta ateromaplakeneraketa galaraztendu, gure arteriak babestuz.Oso azukre gutxi duenez,diabetikoek ere lasai asko jandezakete fruta zaporetsu hori,osasunari mesede eginez.Giltzurrunean kaltzio oxalatozkoharriak dituztenei, aldiz,laranjaren kontsumoamurriztea komeni zaie, frutahonek azido oxaliko ugaribaitauka. Sarri gertatzen ezbada ere, laranjak zenbaitpertsonengan alergia eragindezake. Gibeleko arazoak dituztenek,normalean, ez dutelaranja oso ongi onartzen,batik bat goizean baraurik.Egunean laranja bi jateaegokia da; baina, bihotzekoarazoak dituztenek (batipaterretzaileak), anemikoak (Cbitamina burdinaren zurgapenahanditzen baitu) edogripeak jota daudenek, frutahonen kontsumoa handitubeharko lukete.Silvana Huegun(NUTROLOGOA)...eta kitto!/2008-XI-7


12GaztekittoRock beroa hotzaren aurkaNi_neu eibartarra izan zen lehen taldea oholtza gaineanEKHI BELARHotza, behe lainoa eta euria Elgetan, barixakugauean. Faktore guztiak zeuden aurka. Aurrekosaioko betekada eta gogoak errepikatukoote ziren zen zalantza. Ba, usteak erdia usteleta gogo eta jenderik ez zen falta izan bigarrenkontzertu sortan ere. Arnasa hartzekoasti barik ia, indarrez eta gitarra kolpez.Zero gainetik gradu gutxi Elgetan aurrekobarixakuan. Danbakako bigarrengaua ospatzen zen bertan, Espaloia KafeAntzokian, eta berotzea ezinbestekoazen. Horretan ahalegindu ziren, behintzat,kontzertuan parte hartu zuten taldeek,Ni_neu eibartarra barne.Ni_neu, baina ez bakarlari. Aitor Sologaistoarengidaritzapean, boskotea (Gorka,Dani, Andoni, Aritz eta Aitor bera) igo zenEspaloiako oholtzara saioari hasiera rockeroaematera. Apustuan, irabazle irten zaitezketaldeak bultzada ematen badie kantueibaina galtzaile taldeak bakarlaria irenstenbadu eta sarri gertatu zen hori. Indargehien eskatzen zuten uneek bulkada izanzuten, baina horietan ere taldeari entseguorduak falta zitzaizkiola eman zuen. Halaere, gerokoak ikusi, eta batez ere, entzunda,ondo egin zuen Ni_neuk gitarrak zorrozten,gaueko gainontzeko taldeak letaginakaterata eta watio karga izugarriarekinetorri ziren-eta.Ander Garcia Landa da …eta kitto!-kantolatzen duen Danbakako lehiaketakolehen irabazlea. Gazte honek Danbakakokamiseta eta aurreko edizioko DVD-aeskuratu ditu horrela. Musika lehiaketamartxan dagoenez, datorren astean ereaukera izango da beste sari bat eskuratzekoDanbaka eta …eta kitto!-ri esker.Heavy klasikoenaScamekoek hartu zien txanda eibartarrei.Sinesgarri. Sendo. Teknikoki zehatz etaagertokian seguru agertu ziren Danbakanparte hartzen duten bigarren aldi honetan.Ezin zaie ukatu, gainera, gogotsu eta ilusiozikusten zaiela eta horrekin ere askodaukate irabazita.Lord Witchekin maila teknikoa eta sugarrakez ziren inolaz ere murriztu. Eurek bainoheavy klasikoagorik ezin da jo baina,halaber, egia da horren ondo jotzea ez delatxikikeria. Bikain, eta estiloa maite dutenendakogozatu ederra.Heldutasun trinkoaEta azkenik agertoki gainean guztiaeman zutenak. Talderik helduena eta abestiborobilenak eskeini zituztenak. Estilo aldetikbereizgarrienak izan ziren Adi Holdenekoak.Intentsitatearekin jolastuz, amorrueta maitasun abesti latzetan rock hutsetiknoise-ra, eta handik joandako hamarkadakoindie-aren riff-ik sarkorrenetara. Guztiaamorruz eta sekulako indarrarekin agertokikozentimetro guztiak beteaz. Taldeakosorik eta banan-banan bikain jardun zuen.Ederki berotu zuten giroa, beraz, Espaloianbildu ziren taldeek....eta kitto!/2008-XI-7


Oraindik ez zara etorri?Bada Orbeako dorreetan gaude,Urkizu pasealekuko 11. zenbakiko solairuartean.ETA EGUERDIAN, GAINERA, EZ DUGU IXTEN!Eskatu ordua 943 70 20 24an.Martitzenetik barixakura (09.00-19.00)eta zapatuetan (08.00-13.00) izango gaituzu.Fakzioei egokitutako zure arpegiaren onena nabarmentzendituzten mozketapertsonalizatuak sortzen ditugu.Eta zure azalaren kolorearekin bat eginez,argitasuna emango dizuten koloreakdiseinatzen ditugu.Horrez gain, zure ilea zaintzeko merkatuandauden kosmetiko marka onenak ditugu: Sebastian,System Professional...eta gure etxeko marka: En Boga.E S T I L I S TA K1 . U r t e u r r e n aEstilo bat,modu batEskerrak eman nahidizkiegu bezeroeta lagunei gurelehenengo urtean eskainidizkigutenkonfidantzarengatik.943Urkizu, 1170 20 24- solairuartea


Ikastaroak emango diren lekua: Eibarko IITUE Otaola hirib. 29. 20600EIBARko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskolak antolatuaIKASTAROAREN IZENBURUA IRAUPENA EMANGO DENEKO DATA ORDUTEGIACADarloaCAD 2D AUTOCAD 30 ordu 2008/11/17-2008/11/27 A O 17.30-20.002008/12/01-2008/12/18 AA O 17.30-20.003D MODELAKETA IKASTARO AURRERATUA SOLID EDGE-REKIN 20 ordu 2009/01/19-2009/01/29 AAAO 17.30-20.00GAINAZALEN MODELAKETA SOLID EDGE-REKIN 15 ordu 2009/02/02-2009/02/18 A A 17.30-20.00AUTOCAD IKASTARO AURRERATUA 15 ordu 2009/02/09-2009/02/18 AAA 17.30-20.00MODELAKETA ETA RENDER 3DMAX-KIN 30 ordu 2009/02/23-2009/04/01 A A 17.30-20.00CAD 3D SOLID EDGE 40 ordu 2009/04/20-2009/05/14 AAAO 17.30-20.00INFORMATIKAarloaPROGRAMAZIOA JAVA LENGOAIAN 40 ordu 2008/11/17-2008/12/15 AAAO 17.30-20.00ORDENAGAILUEN KONFIGURAZIOA ETA MANTENTZE-LANA 40 ordu 2008/11/17-2008/12/15 AAAO 17.30-20.0040 ordu 2009/03/02-2009/03/26 AAAO 17.30-20.00ENPRESA-WEB ORRIEN APLIKAZIOAK 30 ordu 2009/01/12-2009/02/11 A A 17.30-20.00ENPRESA 2.0 20 ordu 2009/01/13-2009/02/12 AO 18.00-20-00MEKANIKAarloaELEK.arloaBesteakELEMENTU MEKANIKOEN DISEINUA 24 ordu 2009/02/23-2009/03/18 A A 17.00-20.00ZENBAKIZKO KONTROLA (FAGOR 8050) FRESATZEKO MAKINAN 60 ordu 2009/02/23-2009/05/02 AAAO 17.30-20.00TEKNOLOGIA MEKANIKOKO PLANOAK 60 ordu 2009/04/20-2009/05/28 AAAO 17.30-20.00PCB Zirkuitu Inprimatuen Diseinua orcad layout-ekin 30 ordu 2009/03/02-2009/03/19 AAAO 17.30-20.00LANEKO ARRISKUEI AURREA HARTZEKO OINARRIZKO 30 ordu 2009/02/16-2009/0305 AAAO 17.30-20.00IKASTAROA PREBENTZIOKO DELEGATUENTZATKONTRATUAREN DEFINIZIOA. OINARRIZKO 20 ordu 2009/01/19-2009/01/29 AAAO 17.30-20.00LEGEGINTZA- ETA ZUZENBIDE-EZAGUTZAK*DIMENTSIOA. PROTOTIPATU AZKARRA 10 ordu 2008/11/24-2008/11/27 AAAO 18.30-20.00*Emango den lekuaPixel Sistemas. Pol. Ind. SIGMA, Xixilion kalea, 2 - 2. solairua - 1 Bulegoa.20870 Elgoibar (Gipuzkoa).Izen emate epea, ikastaroa eman baino 3 egun aurretikInskripzioa bidaliz Fax-era, edo telefonozFAX-a: 943033110. Tel: 943033020Fundación Tripartita-tik dirulaguntzak jaso daitezke.Eibarko IITUE (UPV/EHU)http://www.eviti-eibar.ehu.es*Izan ezik DIMENTSIOA. PROTOTIPATU AZKARRA“PIRATAK” LAN BERRIAAzaroaren 8tik aurreraSARRERAKOhiko lekuetanTXUTXUFLETASJULENGELTOKI6’50 eurotanAbenduak 13 -zapatua- eta 14 -domeka- (16.30 eta 18.30)


kirolez kiroL 17LEIRE ITURBEEgutegi estua eta diru arazoak ArratenLigan izandako geldiunearenondoren, bost partidu jokatubeharko ditu Arrate eskubaloitaldeak hurrengo hamabiegunetan. Gaur bertan CAI BM.Aragon taldea jasoko du Ipuruan,21.00etatik aurrera, denboraldihonetako Eibarko taldearen norabideaaldatu dezakeen neurketagarrantzitsuan. Martitzenean Torrevellanizango du Asobal ligakobeste partidu bat, arratsaldeko20.30etan. Eta, ondoren, Belgradorajoko dute eibartarrek, han izango baituteEuropa mailan lehiatuko duten estreinaldikopartidua: hilaren 15ean, zapatuan,HC Kolubara Lazarevac izangodute zain. Hurrengo eguaztenean, hilaren19an, Octavio Pilotes Posada taldegaliziarra jasoko du Arratek Ipuruaneta, handik lau egunera, domekan,17.30etan hasiko den neurketan, EHFKopako Kolubararen aurkako itzulerakopartidua jokatuko da Eibarren.Domeka eguerdiko Behobia-Donostiaherri lasterketanorain arteko markaguztiak gaindituko dira eta16.300 korrikalarik eman duteizena, horietatik ia %15 emakumezkoak:2.400 bat. LehenengoBestalde, diru falta dela-eta, kinka larriandago Eibarko taldea. Isolux taldearenbabesle ohiak 600.000 euro zordizkio eta, diru hori gabe, klubak ezindu ezer ordaindu, jokalarien soldatakbarne. Iñaki Bolinaga presidenteakonartu du egoera ez dela samurra, baina“aurrera egingo dutelaren itxaropena”aitortu du. Gipuzkoako Aldundiarekinbilduko da aurki, diru laguntzaaurrera diezaion; babesle berriaren bilaere badihardute.Behobia-Donostia domekanSoraluzen Behobiarako prestaketapolita izan zuten askok asteburuan.Gauzak estu daude Arrateren inguruan; bainaaurre egiteko adorea ikusten da klubean.korrikalariak 11.00etan irtengo diraBehobiatik, eta azkenak, zenbakizurikoak, 11.15etan. Haurrentzatere lasterketa txikia izangoda, bigarren urtez jarraian egingodena, Bulebarrean 1,2 kilometrokoibilbidean.Antolatzaileek emandako prentsaurrekoan,“gipuzkoar guztien%1ek proban parte hartuko duela”azpimarratu nahi izan zuten. ChemaMartínez, azken hiru urteetakogarailea, eta Julio Rey espainiarrakdira faboritoak, Kamel Ziani oriotarrarekinbatera. 44. edizio honetan,ezintasun fisikoren bat duten54 atletak parte hartuko dute, gurpilaulkian batzuk, ikusmen arazoekinbeste batzuk etabar.Aimar eta Titinenarteko finalerdiaPelota profesionaleko lau eta erdiko txapelketakofinalerdietako ligaxka hasiko da asteburuaneta Astelenak hartuko du TitinIII.a eta Olaizola II.aren arteko norgehiagoka.Domeka arratsaldeko jaialdiko partidu nagusianjardungo duten pelotari biek atzo eguerdianegin zuten pelota aukeraketa. Euren aurretik,Capellán-Eulate eta Del Rey-Zubieta izango dira,nor baino nor; eta azken partiduan, GalartzaV-a-Arruti eta Berasaluze IX.a-Urberuaga bikoteenartekoa erabakiko da.Kluben Artekoa AstelenanGaur, bestalde, 20.00etan hasita, zirt edo zartegiteko partidua jokatuko du Karmona-EgañaKlub Deportiboko bikoteak Añorgako ordezkarienaurka. Partidu hori eta geratzen zaizkien bestebiak irabazi beharko dituzte mailaz igotzeko.Lidergoa jokoan zaletuetanJardunaldi interesgarria biziko da asteburuan foball zaletuan.Izan ere, lehen lau sailkatuek elkarren aurka jokatukodute, lidergoa jokoan izango delarik. Teknografikliderra Esmorga 4. sailkatuaren aurka arituko da bihargoizeko 08.30etan, eta Areto eta Durangok, bigarren etahirugarren sailkatuak hurrenez hurren, bihar ere jokatukodute elkarren aurka 11.30etan.Sailkapenaren lehen postuan Teknografik dago Aretok dituenpuntu berdinekin (17). Hauen atzetik Durango dagopuntu bat gutxiagorekin (16), eta 4. postuan Esmorga 12punturekin, baina neurketa bat gutxiago jokatuta.GURIDI RUGBYberrirohilaren20anUntzaga, 3zabalik...eta kitto!/2008-XI-7


18Kirolez kirolErreala eta Eibarren artekoderbia bihar AnoetanBigarren urtez jarraianGipuzkoakoderbia jokatuko duteErrealak eta Eibar KE-k.Neurketa 18.30etan (ETB1)jokatuko da, bihar, Anoetakofoball zelaian. Donostiareta eibartarrak taularenerdialdean daude kokatuta,eta bientzat neurketagarrantzitsua bada, aregehiago derbi bat izatean.Eibartarrak ez dira bakarrikegongo Anoetan, izan erezaletuek 4 autobus bete dituzte PremierBidaien eta Eibar KE-ren ekimenez,eta Mandiola Lagunarteak, gainera,beste autobus bat antolatu dubere kontura.Lehenengo jardunaldian IñigoArgandoña Gipuzkoakotxapeldun eta NazioartekoMaisuari irabazi ostean, GipuzkoakoBakarkako Xake Txapelketakobigarren jardunaldian ere garaipenalortu zuen joan den asteburuanJon Aranak. Honen antzera, JulenGarrok ere bere lehiakidea garaitzealortu zuen, baina ez zutenBihar Samuel Sánchez txirrindularitzakotxapeldun olinpikoarekinElgoibarko BTTzentruan egin behar zen ekitaldiaazaroaren 23ra arte atzeratu da.Euskalteleko txirrindulari asturiarraGutxienez Eibarko zaletuen bost autobus joangodira bihar Anoetara.Batzar OrokorraEibar KE-k, bestetik, Batzar Orokorraegin zuen atzo Portalean. Aipatzekoada aurreko denboraldiko aurrekontuaribegira %13 igo direla irabaziaketa %15 gastuak aurten, eta DelOlmo eta Goiraren salmentei eskersuperabita aurkeztu zela. Bestetik,hau izan daiteke Jaime Barriusorenazken batzarra Eibarko presidentemoduan, Gipuzkoako Federakuntzakopresidente aukeratzen badute.Arana finkoa Gipuzkoako txapelketanzorte bera izan Diego Olmo etaHaritz Garrok.Garaipen bi lortu zituzten 2. eta3. mailan dabiltzan Edu Olabe etaMikel Baenak. Kadete mailan, berriz,4 orduko partida baten osteanJulen Garrok galdu egin zuen bereneurketa, baina Mikel Baenak, berealdetik, ez zuen arazorik izanberea irabazteko.BTT zentruko ekitaldia atzeratutaarrazoi profesionalengatik ezinizango da bihar Elgoibarren egon.Hori dela-eta, hilaren 23an goizeko11.00etan egingo da biharkoprestatuta zegoena, Samuel Sánchezbertan izango dela.Euskadiko hiru txirlotxapelketa amaitzearBihar, 17.00etan hasita, Elgoibarko San Pedrokobolatokian jokatuko da Euskadiko XIX.hiru txirlo bolo txapelketako azken jardunaldia.Segundo Pagaego da, azken jardunaldi horrenfaltan, sailkapeneko liderra, 13 txirlorekin; atzetikditu Olaitz Rodríguez, Jose Mª Larreategi eta JavierOsoro, 12rekin; eta, ondoren, Ganix eta Juan LuisRodríguez, IñakiAriznabarreta etaXabier Loiola, guztiekere 11rekin.Taldeka gure herrikotalde biak daudeaurre-aurrean:Asola-Berri B-k 46puntu ditu, Asola-Berri A-k 45 eta,jarraian, IruzubietaA, 43 punturekin.Gipuzkoako bolarionenaren lidergoanAngel Ibarluzeadago.Eibarko rugbilariaklidergoan seniorretanHirugarren garaipenaeskuratuta, EibarHierros Anetxesailkapeneko gorenerairitsi da honezkero. Getxorenaurkako partidua ez zenerraza izan, baina azkenean23-18 nagusitu ziren eibartarrak,lehenengo zatiarenamaieran aldageletara 3-7galtzen joan baziren ere.Bigarren zatian Unax Blanco,Ion Espilla, Igor Senditoeta Asier zelairatzeak emaitzaona eman zion TxemaIsasak zuzentzen duen taldeari.Hurrengo partiduaElizondon jokatuko dute.San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta 28☎ 943 20 79 73Toribio Etxebarria, 4...eta kitto!/2008-XI-7


19elkarrizketA“Pozgarria da niretzat ...eta kitto!-renBazkideen Jaixan aritzea”Bazkide Jaixa ospatuko du ‘…eta kitto!’-k azaroaren22an Armeria Eskolan. Bertan, Patxi eta Konpaniakipiniko dute giroa bazkalostean, bildutako guztiakaulkietatik altxarazi eta dantzan ipiniz. Patxi Perez AlaitzTelletxea, Zeze Miège, Jean-Michel Béréau, BeñarZozaya eta Jean-Lou Corrihons musikariekin batera,ospakizun hau ahaztezina izan dadin ahaleginduko da.PATXI PEREZ, DANTZARIA- Patxi eta Konpaniak EuskalHerriko jende guztiadantzan jartzeko abileziaduela esaten da. Nola lortzenduzue mirari hori?(Barreak) Horretan ez dagotrukorik, ez miraririk. Formakuntzabat behar da. Eskoletanklaseak ematean,adibidez, 40 minututan zehar20 haur ezberdinei plazerraeman behar diezu, eta horrelaikasten da, hor izan da formakuntza,hori zen benetanzaila. Orain, plazan, horrelakofestetan jendea prest damugitzeko, beraz, berehalahasten da jendea dantzan. Ezdago sekreturik.- Entzuna da euskaldunakpixka bat ‘gatzgabeak’ edo‘hotzak’ garela.Zer esaten den eta nolakoakgaren ez da berdina. HalaPatxi Perezen taldea Senperen egindako jaialdi batean.ere, egia da entzuten delaorain dela 20 bat urte kalejiretanherriko plazak bete egitenzirela, denak eskuak hartutaeta abar, eta Akelarrekotaldekide batzuk esan didateazken urteotan gero eta jendegutxiago animatzen dela.Bestetik, orain Iparraldeanbertsolari txapelketa ari daospatzen, eta han ikusi daitezkebatzuk abesten, bestebatzuk dantzan, ‘kanutoa’erretzen eta eserita asko (barreak).Esan nahi dut, betijende guztia gauza bera egitenegon behar ez dela.- Ezberdintasun asko dagoIparralde eta Hego EuskalHerriko jendearen arteandantza kontuetan?Bai, noski. Baina ezberdintasunakdaude, baita ere, kostakobaten eta zuberotar batenartean, baita Goierri edoBizkaiko herri handien arteanere. Bestetik, kontuan hartubehar da nolako festa ospatzenden. Horrela, Eibarren‘…eta kitto!’-k antolatu duenjaia plazer bat da niretzako,herri-bazkaria, batez ere bazkariarenondoren datorrena.Jendea pare bat patxaran edateandantzan jartzen da berehala(barreak). Oso gustokoakditut horrelako jaiak.- Gertatu zaizu inoiz publikoageldi-geldi geratzea?(Pentsakor) 2-3 aldiz gertatuzait 10 urtean, baina ezdaukat horren beldurrik. Bestetik,Bilbo eta Donostiakofestetan milaka pertsonen aurreanaritu banaiz ere, nahiagodut herriko auzoetan aritzea.Zentzu horretan, esanbehar dut auzoetako jaiak hiltzenari direla. Musikarien etagure prezioak gora doaz, etagazteak ez dira berdin mugitzen.Beste jai batzuk sortudira, beste mugimendu batzuk,eta horrela da.- Jairik jai zabiltzate. Urteanzehar zenbat emanaldi eskaintzendituzue?90 bat....eta kitto!/2008-XI-7


20Elkarrizketa- Zein da Patxi Perez?Dantzaria naiz. Duela hamar urte Europan zehar ibili naiz euskal dantzak irakasten etahan kanpoko dantzak ikusi ditut, ulertu dut fandangoa ez dela euskalduna, baizik etaegun batean Euskal Herrira etorri zela bide ezberdinetatik. Ulertu dut gure festetan publikoakjan, edan eta baita dantzatzeko momentuak dituela, baina publikoak ez zekielazer eta nola dantzatu. Gure arbaso, amoma eta aitxitxek bazeukaten dantza batzuk(‘mexikana’, ‘polka’ edo ‘pasodoblea’ kasu), baina orain erromerietan ez dakigu zerdantzatu.- Zelan osatzen da Patxi eta Konpania?Duela 4 uda sortu genuen konpainia eta orain amaitzen da. Hiru talde ezberdinekinizana naiz. Aurretik Tapia eta Leturiarekin aritu nintzen eta denbora berean ‘Batbiru’taldearekin, ondoren etorri zen ‘Patxi eta Konpania’. Hala ere, Iparraldean badaude gubezalako 5-6 talde. Ongi dago hori, ez baita kontzertua, dantzaldia da eta jendeakdantzarako laguntza behar du. Gainera, Euskal Herria txiki eta handia da aldi berean.- Noiz hasi zinen dantzan?Txiki-txikitatik ibili izan naiz nire herriko dantza talde batean. Gero, 18 urterekin lantegihandi batean sartu nintzen eta 1992an, nire maisua hil zenean, lana utzi, eta dantzatalde eta ikastoletan dantza irakasten hasi nintzen.“Pare bat patxaran edanda jendeaberehala hasten da dantzan”Alaitz erePatxi etaKonpaniarenpartaidea da.- Denak Euskal Herrian?Ez, Europan zehar ere banabil,beti esaten dut baietz,baina gehienak Euskal Herrian.- Aurretik Eibarren izanakzarete?Niretzako Eibar istorio zahar-zaharrada. Orain dela urtebitik han izaten garamaiatzean Kezka DantzaTaldeak antolatzenduen emanaldi batean.Eurekin aspaldidanikditut harremanak gainera.Bestetik, ni euskaldunberria naiz, duela15 urte ikasi nuen euskera,eta Hegoaldeko dantzariekinizan nituen lehen mintzaldiakKezkakoekin izan nituen. Orduan,euskaldun berri batentzakopozgarria da ‘…eta kitto!’Euskara Elkartearen jaianaritzea.- Nolakoa izango da ‘…etakitto!’-ren bazkideen festaneskainiko duzun emanaldia?Bazkalostean 4 orduzdantzan aritzeko asmoaB a z k i d e e n J a i x aHistorian lehenengo aldiz, ‘…eta kitto!’-k Bazkideen Jaixaegingo du. Egun berezi hau azaroaren 22an ospatuko daArmeria Eskolan 13.00etatik aurrera eta hainbat ekintzaantolatu dira haur, gazte eta helduek egun paregabea pasadezaten. Horrela, erakusketa, piskolabisa, umeendakopailazoak, mus txapelketa, futbolin txapelketa, puzgarriak,trikitilariak, bazkaria, eta Patxi eta Konpania egongo dira.Sarreren prezioa 20 eurokoa da nagusiendakoeta 15 eurokoa umeendako, eta hilaren 17a bainoleheneago eskuratu behar dira. BAZKIDE, ANIMATUETA LAGUNAK BE EKARRI!daukat. Kontuan izan beharda, bestetik, dantza jaialdiguztiak ez direla berdinak,dantzariak ezberdinak baitira.Edozein jaialdi sorpresabat da aurretik musikarientzateta niretzat, eta ezdugu egitarau bat idaztensekula. Hari bat bada, bainabeti daude ezustekoak.- Eta dantzan ez dakitenek,zer?Nik ikusten badut jendeadantzan oso ondo moldatzenez dela, dantza errezerrezakegiten ditut.-Hilaren 22ra arte, beraz.Horrela da, izan untsa!Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai 4-6 behea, ezkerraZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 20 10 95 Faxa: 943 20 25 64Julian Etxeberria, 6Tel. 943 20 24 511957an sortuaGOZOTEGIA● ETXERA banatzen dugu● Ezkontza etadespedidetarako TARTAK...eta kitto!/2008-XI-7


Zeramika erakustaldia bihar goizeanUdal Zeramika Eskolakoek,urteroko moduan,Raku zeramika erakustaldiaegingo dute, JaponianXVI. mendean te infusioarenerrituaren inguruan sortutakozeramika lantzeko teknika ezagutzeraemateko asmoarekin.Udal Zeramika Eskolako ikasleeta irakasleek Portaleko atzekoaldean, Eulogio Garate kaleanegingo dute erakustaldia bihar,10.00etatik 14.00etara. Teknikaberezi eta ikusgarria da Raku-a,tenperatura aldaketa handiduna.Piezak 1.000 gradutarainokotenperaturan egostendira, labe berezi batean eta, jarraian,zerrautsetan edo belarlehorretan sartzen dituzte, tenperaturakolpean jaisteko eta,amaitzeko, uretan sartzen dira.Antzerkia Coliseoan gaur eta biharGaur, 20.30etan, Maskarada taldeak ‘Ohean’ antzezlanataularatuko du Coliseoan. Carlos Panerakzuzendutako lana ‘En la cama’ arrakastatsuareneuskarazko bertsioa da eta Unai Elorriagak egin ditutestuaren egokitzapena eta itzulpena. Sarrerak 7 eurobalio du. Eta bihar, berriz, umeendako propio prestatutakoikuskizuna eskainiko du Ultramarinos de Lucas taldeak:‘Las aventuras de Huckleberry Finn’. Sarrerak 4euro balio du eta ikuskizuna 18.00etan hasiko da.Ultramarinos de Lucas-en lana.Kultur eskaintza MontekanAzarorako hiru kultur-ekitaldiantolatu dituzteMonteka tabernan (Errekatxu).Domekan, hilak 9, NapokaIria taldeak kontzertua emangodu, 20.00etatik aurrera. Hilaren13an, berriz, Askapenako brigadistekaurten Mexikoko brigadekinizandako esperientziaren berri emango dute,Napoka Iria taldea.20.00etan hasiko den hitzaldian. Eta azaroaren 20an, berriz, ‘Hustu arte’, Itoizekiko solidarioen azkenbideoaren proiekzioa egingo da. Ekitaldi guztietara sarrera librea eta doan izango da.Kezkaren 50 urteakospatzekoAzaroaren 15ean, 19.30etan Coliseoan eskainikoduen ikuskizun bereziarekin ospatuko du beresorreraren 50. urteurrena Kezka dantza taldeak.‘Saria bete dantza’ izeneko emanaldian, Kezkako dantzariekinbatera Donostiako Argia, Galdakaoko AndraMari, Iruñeko Duguna, Añorgako Arkaitz eta ElgoibarkoHaritz taldeetakoek jardungo dute. Zuberoako dantzak,Arratiako jota ikusgarriak, Otsagabiako makila-dantzak,Durangaldeko dantzari-dantza, Gipuzkoako dantzak etaArrateko ezpata-dantzak ikusteko aukera paregabea eskainikoduten ikuskizunerako sarrerak 5 euro balio dueta dagoeneko salgai daude.Abenduaren 3a EuskararenEguna dela-eta, ekitaldi bereziaantolatu du EibarkoEuskalgintzak, “euskaraz bizitzekodugun eskubidea aldarrikatzeko”.Ekitaldian euskararen erabileraren aldekomezuak idatzi eta paperez bildutakokutxetan pegatuko ditu jendeaketa, ondoren, kutxa guztiekinEuskararen EgunaLEIRE ITURBE21firin faraNLaburrakOHOREZKO KOFRADEAKUrteroko moduan, San Andresjaien inguruan ekitaldi bereziaegingo dute Eibarko BakillauarenKofradixa-koek. Azaroaren23an ospatuko da BakillauarenKofradixako XV. Kapitulua:11.30xetan beste herrietatiketorritako kofradeei ongietorriaemango diete eta, eguerdianUntzagan egingo den bakailao-lehiaketaraabiatu aurretik,aurtengo ohorezko kofradeenzin-egiteko ekitaldia ospatukodute, Goruntz abesbatzaklagunduta. Aurten OhorezkoKofrade izendatuko dituzteneibartar ezagunak AnaRamos kazetaria, Antxon Narbaizaeuskaltzalea eta KezkaDantza Taldea izango dira.GUILABERT-EN ARGAZKIAKMateo Guilabert Lopetegik argazkierakusketa inauguratuzuen atzo Untzaga jubilatuetxean. Hilaren 30era arteikusgai izango den erakusketaastelehenetik barixakura bisitatudaiteke, 19.00etatik21.00etara.NARRUZKO ZEZEN SARIAKAntzez Artikulu eta GidoientzatXXIV. Narruzko ZezenLehiaketa martxan dago. 25urtetik beherakoek har dezaketeparte, artikuluak zein gidoiakaurkeztuta, eta adinarenaraberako hainbat maila bereizikodira. Euskeraz eta gaztelerazaurkeztu daitezke lanok,otsailaren 2ra arte. Lanak entregatzekoedo informazioaeskatzeko zuzenean HezkuntzaEsparruko Egoitza Zentrurajoan edo 943254465 telefonozenbakira deitu daiteke.euskararen aldeko dorrea osatukodute Untzagan. Jakina, ahalik eta mezugehien batzeko, herritar guztienlaguntza ezinbestekoa izango da etaekitaldian parte hartzera gonbidatunahi dute jendea. Egunaren ingurukoaurkezpen zehatzagoa azaroaren20an egingo da, 19.30etan ArrateKultur Elkarteko bilera gelan....eta kitto!/2008-XI-7


22Firin faranSanandresetarako motorrak berotzenIrakasliakHaundixa zaranian zer izannahi dozu? Umiak beterinarixo,margolari, irakasle....izan nahi dabela erantzungodetsu eta gaiñera galdetzendetsazun bakotxian zeozer ezberdiñaesango detsu: eskolangustau jakon zeozer landu dabelako,gai batek beste batekbaiño gehixago erakartzen detsalako.Klasian aspertzia ala ez,ez dago hainbeste lotzen irakasliangaitasunakin. Umiek, gaztiek,ez detse irakasliari paperesaguratsurik emoten. Rolakoso definiduta dagoz; ikasliaikaslia da, eta irakaslia irakasle.Gitxitan ipiniko da irakasliarenazalian eta gitxitan pentsaukodau, gaia aspergarri izatetik erakargarriizatera pasatzeko irakasliakbadakala beran papera.Hazten zoiazela aldatu egittenda kontua. Ikasten dozunazuk aukeratu dozu (unibertsidadian,lanbide heziketan edoetenbako prestakuntzan). Irakaslebatengan, bere ibilbidiaeta jakiturixiaz gain, jakiturixahau trasmititzeko dakan gaitasunada baloratzen hasten zarana.Esku artian dakana, dakixanhori, aurrian dakanari zelan trasmitidu.Unibersidadian ehunpertsona egoten giñan gelan.Parte-hartzia ez zan sustatzeneta entzundakuakin geratzen giñangu; materixia buruz ikasten.Ta buruz ikasittakua ahaztu egittenda! Garrantzitsua da, zelantrasmititzen dan, ze baliabideerabiltzen diran eta garrantzitsuada baitta be aurrian zer dakazunneurtzia: ez da bardina 15pertsonari edo 100 pertsonariklasia emotia eta hor egokitzekogaitasuna sartzen da jokuan,gauza bardina erakusteko moduezberdinak darelako.Gustora hartuko nittuan nikadibide praktikuak. Azken fiñian,adibide tontuenekin etapraktikuenekin gelditzen danorbera. Orduan jakiten dau lehenume izandakuak beterinarixo,margolari, irakasle... izatiazer izango dan benetan.Ane Sarasua(UEUKO IDAZKARI NAGUSIA)Hilaren azken egunerako dezente falta badaere, sanandresen inguruan antolatutakohainbat ekitalditan parte hartu ahal izatekoizen-emateak zabalik daude dagoeneko: BakillauarenKofradixiak hilaren 16rako antolatu du herrikoikastetxeetako ikasleen arteko bakailaolehiaketa. Aurten bosgarrenezegingo den lehiaketa 11.00etan hasikoda eta maila bi bereiziko dira, 12-14 urte bitartekoa bata eta 14-16 urtebitartekoa bestea. Ikastetxe bakoitzetik3 bikote aurkeztu daitezke etaantolatzaileek 18 bat bikotek partehartzea espero dute. Parte hartzaileekLos Secretos-en kontzerturakosarrerak salgaiLambretta Klubak antolatu duen Los Secretostaldearen emanaldirako sarrerak dagoenekosalgai daude honako tokietan: Eibarren,Birjiñape, Tupi-Azpi, Trinkete, Arno, Terrazaeta Caserio tabernetan, Ayerbe liburudendan etaArmeria Eskolan (bakarrik Armeria Eskolako IkasleOhien elkarteko eta Lambretta Klubeko bazkideentzat);Ermuan, Xagua tabernan; Elgoibarren,Lanbroa eta Kaia tabernetan; Durangon, Horse tabernan;eta Donostian, La Bretxa Gong diskadendan.Sarrera aurretik erosita 20 euro ordainduGabonetako menu gozoaegiten ikastekoikastaroa antolatu du...eta kitto! Euskara Elkarteakdatorren azaroaren 26rako. JesusArtola sukaldariaren gidaritzapeanketuak, legatza itsaskiekin,barraskiloak eta intxaursaltsa nola egin ikasteko aukeraizango da. Izena emateko epeadatorren astelehenean hasi(azaroak 10) eta 19an amaitukoda (...eta kitto!-n, 943200918).bakailaoa pil-pil erara prestatu beharko dute; osagaiakantolatzaileek emango dizkiete (azaroaren13an, 20.00etan Arrate Kultur Elkartean) eta gainontzekoaeurek eraman beharko dute. Antolatzaileekinharremanetan ipintzeko 943202045 (CristinaAzpiri) edo 943700469/619674237 (JesusMª Murua) zenbakietara deitu behar da.Bestalde, Udalak antolatutako XVI. BakailaoTxapelketa hilaren 23an izango da eta partehartu nahi duten bikoteek azaroaren 14ra arte(14.00ak arte) eman dezakete izena, Pegoran.Bestelako argibideak ere han emangodizkiete. Azokan postua ipintzeko eskaerak,berriz, azaroaren 12ra arte onartuko dituzte.beharko da (lehiatilan 24 euro). Kontzertua Astelenafrontoian izango da, hilaren 28an, 23.30etan(ateak 22.00etan zabalduko dituzte).Sukaldaritza ikastaroa Artolaren eskutikMatrikulak 5 euro balio du(bazkide eta Berbalagunentzatdoan) eta plaza mugatuak dira.Bestalde, Berbetan mintzapraktikataldeek hasi dute ikasturtea.Astean behin elkartzendira, ordubetez, euskeraz berbaegiteko. Aurten, goizez eretaldeak osatzeko aukera dagogainera. Izena emateko, deitu943200918 telefonora.Goruntzekoen emanaldia ZarautzenBihar, 20.30etan, kontzertua eskainiko dute Goruntzabesbatzakoek Zarauzko antonianoen(frantziskotarren) elizan, Zarautz abesbatzakegindako gonbidapenari erantzunez eta Santa Zeziliarenprogramazioaren barruan. Datorren urtean eibartarrekZarautz Abesbatzari gurean abesteko gonbidapenaegingo diola aurreratu digute. Bestalde, irailaren28an Kantabrian, Santa Maria de Bareyo kolegiatan(argazkian) emanaldia eskaini zuten Goruntzekoeketa, udazken-neguko programazioa osatzeko eta SanAndres jaien barruan, Bakillauaren Kofradixiak antolatutakoXV. Edizioko ekitaldian abestuko dute....eta kitto!/2008-XI-7


Gaztaiñerrek baduetorkizunik.23firin faraNSILBIA HERNANDEZLEIRE ITURBELEIRE ITURBEGaztaiñerre asteleheneanAstelehenean Gaztaiñerre ospatuko da gurean eta, urteroko moduan,AEK Euskaltegiak, Udalaren laguntzarekin, herri afaria antolatudu Armeria Eskolako frontoian. Afaldu aurretik, Ipuruako tabernetantriki-poteoan ibiliko dira, 19.30etatik aurrera (Paloma tabernatikhasita). Afaria 21.00etan hasiko da (norberak berea eramanbeharko du). Musika, berriz, Agirrebeña trikitilariek ipiniko dute.`Festa do Magosto´ asteburuanAs Burgas Galiziako Etxekoek Festa do Magosto ospatuko duteasteburuan, Urkizuko parkean: zapatuan 18.30etatik 21.30etaragaztaina erreak eta Ribeiro ardoa saltzen egongo dira, GaliziakoEtxeko gaita-taldearen musikak lagunduta eta domekan, berriz,12.00etatik 13.00etara umeei gaztainak doan banatuko dizkiete etagainontzekoek, 15.00ak arte izango dute gaztainak eta Ribeiroa dastatzekoaukera.Indalezio Ojangurenen lanak PortaleanArgazki lehiaketan saritutako eta epaimahaiak aukeratutakobeste hainbat argazki azaroaren 16ra arte ikusgai izango diraPortalean. Aurreko barixakuan izan zen inaugurazio ekitaldian ediziohonetako irabazleek euren saria jaso zuten. Erakusketa martitzenetikdomekara bisitatu daiteke, 18.30etatik 20.30etara.Agur MusikaldiariErrusiako Vdochnovenije haur-abesbatzaren emanaldiarekinagurtu zen XVI. Musikaldia domekan, datorren urtera arte. Tolosakoabesbatza lehiaketak munduko abesbatzik onenak elkartzen dituelaaprobetxatuta, taldeetako batzuk Eibarren entzuteko aukeraizaten da urtero, Udalak eta Hezkuntza Esparruak tolosarrekin egitenduten elkarlanari esker.Azaroaren 18an, “ordu batedo hiru ordu laurdenetan”,gertakari paranormalakbizi, esperimentatu etasentitzeko aukera eskainikodu Portalean Luis AlfonsoGamez kazetariak 19.30-etatik aurrera. Esperimentuhoriez gain, jendeak kontuparanormalen gaineandituen kezkez berba egiteko aukera egongo da.LUIS ALFONSO GÁMEZ, KAZETARIA:“Jendeak tranpa egin dudalaesango du, seguru”- ‘Experimentando lo paranormal’izenburupean hitzaldiaeskainiko duzu Portalean.Nola esperimentatuko duzuparanormal hori?Nire ideia da, bertara joatenden publikoak azalpenik izangoez duten gauzak esperimentaditzala. Gauzak esperimentatukoditugu, erantzutensaiatuko garen galderak planteatukoditugu, eta ikusiko duguerantzun logikoa duten alaez. Ikusiko dugu zein puntutarainozerbait sudurren aurretikpasatuko zaigun eta ez garenkonturatuko, jendea nola hildakoekinkontaktuan jartzen den,kamera izkutuarekin grabatutakoespiritismo saio bat, telebistaplatoan egindako espiritismosaio bat, ea gauzak asmatzekogai garen, eta abar. Aztertukoduguna ez da dagoenguztia, ezin baitugu plater hegalariaPortalera eraman, bainajendeak gai hauen gainean dituenzalantzez berba egitekoaukera egongo da. Bestetik,seguru nago jendeak tranpaegiten dudala esango duela,baina ez da horrela izango, erakutsikodut zergaitik eta jendeaharritu egingo da.- Jendeak bere datuak ematekoeskaintza zabaldu duzugutun astral bat osatzeko.Bai. Datu horiek astrologobati emango dizkiot honek gutunastral bat egin dezan. Jendeakgutun hori pribatuan irakurrieta nik nahi izango dut ea1etik 10era zenbatean asmatuduen astrologoak. Horrela, ikusikodugu ea astrologo bat asmatzekogai den pertsona horiekezagutu gabe.- Jendearen mito eta sinesmenasko eroriko dira hitzaldihonetan?Ez dakit. Denok dauzkagumito eta sinesmen asko, ezjakintasuneanoinarritzen direnak.Kontua da sinesmen horiekbenetako gertakizunetanoinarritzen diren edo ez galdetubehar diogula gure buruari.Munduan gauza harrigarri askodago, adibidez, niretzat harrigarriada gizakiak ilargiaren inguruanespaziontzi bat ipintzea.Ez dakit hitzaldira doazenekzein mito eta sinesmenizango dituzten, baina ni konformatukonintzateke denakkritikoki pentsatzeko jabetzea.Ez da erosoa. Krisiarekin antzeragertatzen da, politikariek lasaiegoteko esaten baitigute,baina guk jendea langabeziangeratzen dela ikusten dugu.Beraz, politikarientzat jendeakpentsamendu kritikoa izatea ezda erosoa. Nire hitzaldiarenhelburua mundu paranormaleta magikoa zertan datzan jabetzeada.- Kontu paranormal horiekzergatik sortzen dira?Denori gustatzen zaizkigugauza harrigarriak, kontu misteriotsuak.Azalpenik ez dutengauzak daudela esaten diguteeta, kontua da, ez digutelaazalpen hori eman. Beraz,azalpenik ez duten gauzakdaude ala denak dira azaldugabeak? Hori argitzen saiatukonaiz. Kontuan izan behar danegozio handia dagoela horrelakogaien atzean, beraz,ikusi behar dugu benetakogauzak ala saltzen dizkigutengezur biribilak....eta kitto!/2008-XI-7


24Agendatelefono jakingarriakSOS deiak...........................112Pegora ................................010Udaletxea ............943 70 84 00Portalea ...............943 70 84 39Udaltzaingoa.......943 20 15 25Mankomunitatea....943 70 07 99Debegesa ............943 82 01 10KIUB ....................943 20 38 43Epaitegia .............943 03 34 00Iberdrola..............901 20 20 20Naturgas..............902 12 34 56DYA Larrialdiak...943 46 46 22Gurutze Gorria....943 22 22 22Mendaro osp.......943 03 28 00Anbulategia.........943 03 25 00Torrekua ..............943 03 26 50Errepideak...........902 11 20 88Ertzaintza ............943 53 17 00Eusko Tren..........902 54 32 10Pesa.....................902 10 12 10Taxiak ..................943 20 30 71.............................943 20 13 25Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30. Jaieguna: 09.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EI-BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBAR-ARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Domekaeta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EI-BAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MEN-DARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak: 05.57etatik20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EIBAR-DURANGO. Egunero:+ 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ER-MUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.eguraldiaEuskal Meteorologia AgentziatikATERRIZAPATUAN ez du euririk egingo eta eguneanzehar hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira.Kostaldean zaparradaren bat botatzekoarriskua badago. Haizeak hego-mendebaldekoukituarekin jotzen jarraituko du, eta eguneztenperaturaren igoera ekarriko du.DOMEKARAKO, berriz, laino gehiagoagertzea espero da, baina aterri jarraituko du.7barixakuaUNTZAGAK 8 URTE17.30.-.- Moda desfilea. Untzagajubilatu etxean.ANTZERKIA20.30.- ‘Ohean’ (Maskarada).Sarrera: 7 euro. Coliseoan.8zapatuaZERAMIKA10.00/14.00.- Raku, ekialdekozeramika-teknika ezagutzekoaukera, Udal ZeramikaEskolaren eskutik. EulogioGarate kalean (Portalearenatzeko aldean).UMEENDAKO ANTZERKIA18.00.- ‘Las aventuras deHuckleberry Finn’ (Ultramarinosde Lucas). Sarrera: 4 euro.Coliseoan.FESTA DO MAGOSTO18.30/21.30.- Gaztainaketa Ribeiro ardoa salgai, GaliziakoEtxeko gaita-taldearenmusikak lagunduta. Antolatzailea:As Burgas GaliziakoEtxea. Urkizun.KONTZERTUA20.30.- Goruntz abesbatzarenkontzertua, Zarautz abesbatzakgonbidatuta. Antonianoenelizan (Zarautzen).9domekaFESTA DO MAGOSTO12.00/15.00.- Gaztainak etaRibeiro ardoa salgai, GaliziakoEtxeko gaita-taldearenmusikak lagunduta. 12.00-etatik 13.00etara gaztainakdoan umeentzat. Antolatzailea:As Burgas GaliziakoEtxea. Urkizun.UMEENDAKO ZINEA17.00.- Umeendako pelikula.Sarrera: 2’50 euro. AmañaKultur Elkartean.KONTZERTUA20.00.- Napoka Iria. Montekatabernan.10astelehenaUNTZAGAK 8 URTE18.00.- Gaztainerre. Gaztainakdoan, bazkideentzat. Untzagajubilatu etxean.HITZALDIA19.00.- ‘Demokrazia birgaitzekoproposamenak’. Hizlaria:Patxi Meabe (Justizia etaBakea, Elizbarrutiko IdazkaritzaSozialerako Zuzendaria).Portalean (ikastaro gelan, 3.solairuan).GAZTAINERRE19.30.- Kalejira eta txikiteoa,trikitilariekin, Paloma tabernatikhasita. 21.00.- Herri-afariaeta erromeria. Antolatzailea:AEK. Armeria Eskolakofrontoian.11martitzenaIKASTEN10.00.- ‘Espainiako margolaritza’ikastaroa, Ricardo Aldamarekin.Portalean (MusikaEskolako auditorioan).BEHEKO TOKIAK 13 URTE12.00.- Toka eta igel-tokalehiaketa. 16.30.- Mus eta tutetxapelketa. Beheko Tokiajubilatu etxean.DOKUMENTALA20.00.- ‘Nodoa eta Eibar’.Eibar Euskadiko Filmategianeta Espainiako Filmategian.Aurkezlea: Pello AldazabalEuskadiko Filmategiko zuzendaria.Sarrera: Euro 2.Coliseoan.EIBAR ZINE-KLUBA21.30.- ‘Cobardes’ (Zuz: J.Corbacho, J. Cruz). Sarrera:3’50 euro. Coliseoan.erakusketakAzaroaren 16ra arteJuan Antonio Jiménezen lanen erakusketa. Topalekuan.I. Ojanguren XXI. Argazki Lehiaketako lanak. Portalean.Azaroaren 30era arteJose Ignacio de Castroren argazkiak. Klub Deportiboan.Bakarne Elejalderen `New-York´ argazkiak. El Ambigún.Mateo Guilaberten `Amaneceres´. Untzaga Jubiletxean.Alberto Lukeren argazkiak. Beer House-n (Deustu).Abenduaren 15era arte12eguaztenaBEHEKO TOKIAK 13 URTE17.00.- Kina berezia. BehekoTokia jubilatu etxean.HITZALDIA18.00.- ‘Erosketa seguruakinterneten’ (gazteleraz). Hizlaria:Carlos González Astiz.Sarrera librea. CAN-en (Errebal,22an).13eguenaIKASTEN10.00.- ‘Arte figuratiboak: eskulturaeta margolaritza gotikoa’ikastaroa, Cristina Ayusorekin.Helduen IrakaskuntzarakoZentruan (EPA-n, Isasin).19.30.- Kaleetan Kantuzerakoentsegua. San Andres elizakolokaletan.19.30.- ‘Rigoletto’ (Verdi)operaren proiekzioa, DEO-Len eskutik. Portalean.BEHEKO TOKIAK 13 URTE17.00.- Txokolate jana, opilekin.Txotxongilo emanaldia,Corrado Masaccirekin. BehekoTokia jubilatu etxean.EGO IBAR ZINE-KLUBA17.30 eta 21.00.- ‘Intermission’(Zuz: John Crowley).Sarrera: Euro 2. HezkuntzaEsparruan.HITZALDIA20.00.- ‘Mexikoko elkartasunbrigada 2008’, Askapenakobrigadistekin. Montekatabernan.`Euskal Festak: Eibar 1908´. Armagintzaren Museoan....eta kitto!/2008-XI-7


agendA 25...eta musubat zuretakoZorionak, LOREA PenedoAiastui, gaur urtia betetzendozulako. Muxu batfamelixaren partez.denborapasakuntzaga“Quemar después de leer”aurrekoaren emaitzaZure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukeraezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntarenprezioa 3 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena(bikoteak...) 6 euro. Argazkia eta testua eguaztenaaurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.3 21 2 68 3 2 75 8 19 6 8 34 5 9 78 3 62 9 1 87 4 8SUDOKUAzinemazinemazinemazinemaZUZENDARIA: Joel CohenAKTOREAK: George Clooney,Frances McDormand, JohnMalkovich, Tilda Swinton..CIAtik bota berri dute Osborne Cox; bere lanariburuzko liburua idaztea erabakiko du. Bain,liburuaren lehenengo borradorea galdu egingodu eta bikote batek aurkitu. Txantajea egitekoaukera argia bikotearendako…Zorionak, MAITE eta HARITZ Arana Oliveira,hareñegun urtia bete zenduezen-eta.Famelixaren partez.coliseo“Cobardes”ZUZENDARIA: Jose CorbachoAKTOREAK: Lluis Homar,Elvira Mínguez, Paz Padilla,Antonio de la Torre...Mundu guztiak du beldurren bat. Gabikhamalau urte ditu eta ez du eskolara joan nahi,Guilleren erruz. Guilleri aitak ematen diobeldurra, eta aitari berriz lana galtzeak beldurhandia ematen dio. Silveriok, berriz, ez dirudibeldurrik duenik…ego-ibar“Intermission”Zorionak, ALAITZ Amesti,astelehenian urtebete egingodozulako. Muxu haundi batguraso eta aititen partez.ZUZENDARIA: John CrowleyAKTOREAK: Colin Farrell,Kelly McDonald, Colm Meaney,Shirley Henderson...John-ek ez du bere buruan sinisten.Neskalagunarekin duen harremana lagatzeapentsatu du, baina egiten duenean Deidreelur jota geratu da. Egoera horrek eurenbizitzan eta inguruan dauden guztienganeragina izango du…farmaziak7, barixakuaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)8, zapatuaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)9, domekaEGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)10, astelehenaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)11, martitzenaEGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)12, eguaztenaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)13, eguenaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)14, barixakuaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)hildakoak- Filomena Ferreiro Andrés.73 urte. 2008-X-31.- Aurora García. ..78 urte. 2008-XI-4.- Constantino Baroja Bernedo.88 urte. 2008-XI-4.jaiotakoak- Nahia Becana Casaña. 2008-X-24.- Maialen Barasa Sánchez. 2008-X-26.sarreren salmenta(Coliseo)SalgaiANTZERKIA:– ‘Ohean’ (Maskarada).Azaroak 7, 20.30etan.– ‘Las aventuras deHuckleberry Finn’(Ultramarinos de Lucas).Azaroak 8, 18.00etan.ZINEA:– ‘Cobardes’.Azaroak 11, 21.30etan.DOKUMENTALA:– NODOa eta Eibar.Azaroak 13, 20.00etan.DANTZA:– ‘Saria bete dantza’(Kezkak 50 urte).Azaroak 15, 19.30etan.Laster salgaiMUSIKA:– Santa Zezilia.Azaroak 21, 20.00etan.– XII. Areto OrganoKontzertua.Azaroak 29, 19.30etan.ZINEA:– ‘Antes que el diablo sepaque has muerto’.Azaroak 11, 21.30etan....eta kitto!/2008-XI-7


merkekittoETXEBIZITZAK● Eibarko erdialdean pisua salgai. 130 m2.3 logela. Guztiz berriztua 2004an. Aukeraezinhobea pisu handi batera aldatzeko. Tel.626-203838.● Soraluzen pisua alokagai. 40 m 2 . Logela,egongela, sukalde jantzia eta komuna. Berogailuelektrikoa. Berriztuta. Tel. 639-178629.● Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40 m 2 .Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 pezeta,adostekoak. Tel. 651-678454 edo 943-204117.● Altzolan pisua salgai. 3 logela, sukaldea,komuna eta despentsa. 108.000 euro,adostekoak. Tel. 680-707639.● Eibarko erdialdean logela alokagai lagunbatendako. Tel. 628-789789 edo 943-254600.● Legarre-Gain kalean pisua salgai. Logelabi, sukalde-egongela eta komuna. Guztizberriztua. Eguzkitsua. 150.000 euro. Ordaintzekoerraztasunak. Tel. 665-728504.● Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bi, balkoiaeta despentsa. 40,9 milioi pezeta. Tel. 653-733357.LOKALAK● Abontzan garaje itxia alokagai. Tel.615-712216.● Barakaldo kalean (Electrociclos eraikinean)garajea eta trasteroa alokagai. Tel.616-811066.● Garaje itxia salgai Ipuruako dorreetan.Tel. 943-120186 edo 649-165576.AUTOAK● Fiat Bravo 1.2. SX salgai. 16v - 80cv.138.000 km. 2001ekoa. Egoera onean.2.000 euro. Tel. 685-757948.● Prestatutako furgoneta salgai. Ohe bi,sukaldea, elektrizitatea, berogailua, portaeskiaeta portabizikleta. Tel. 653-745722.● Volkswagen Multi Van T5 salgai. 130cv.2004koa. Ondo ekipatua. Egoera onean.28.500 euro. Tel. 677-004742.BESTELAKOAK● Gosmin CX-Vista markako GPS-a galduda urriaren 25ean Ibarkurutze inguruan.Informazio pertsonala du. Tel. 649-867296.SALEROSKETAK● Errepide motorrean ibiltzeko praka berriaeta kazadora salgai. XL tailakoak. Tel.627-466571.● Hozkailua salgai. 1’43 m altuerakoa.Urte bikoa. 140 euro. Tel. 686-834759.● Orbea Arin bizikleta salgai. 54 neurrikoa.Dura Ace taldearekin. Euskaltelenerreplika. 1.700 euro. Tel. 656-768944.● Bigarren eskuko hozkailua eta plaza bikosofa salgai. 100 euro. Tel. 649-100185.Pili.● Sofa bi (2 eta 3 plazakoak) salgai. Urdinak.Tel. 645-007388.● Yamaha PSR-E403 teklatua salgai. Mahaiarekin.Berria. Tel. 605-702294.● Inpresora salgai. Brother.DCT 7010 markakoa.Gutxi erabilita. Prezio onean. Tel.658-757851.● Autorako irratia salgai. Kenwood markakoa.4x35 watioko potentzia + sei CDrendakokargadorea. 50 euro. Tel. 638-120339.LANA● Eibarko neska gazte euskaldun batekjatetxe, taberna edo dendan lan egingoluke. Autoarekin. Tel. 667-645455.● Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko(gauez) eta umeak zaintzeko eta garbiketalanetarako (arratsaldez). Tel. 671-972733.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.672-076852.● Neska eskaintzen da orduka edozein lanerako.Tel. 617-942407.● Guridi tabernarako (Eibar Rugbi Taldea)kamareroak behar dira. Tel. 605-717493.● Emakumea eskaintzen da goizez garbiketalanetarako. Tel. 634-929750.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketetarako. Tel. 699-609190.● Kamarera/o behar da. Tel. 619-434746edo 943-821341.● Neska eskaintzen da orduka bulego lanetarako.Tel. 696-763735.● Gizona eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 666-771151.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Internaedo externa. Tel. 666-771151.● Pelota eskolarako laguntzailea beharda. Ordutegia: 17.00-19.00. Tel. 661-700433.● Neska behar da goizez euskarazko klasepartikularrak emateko (astean hirutan).Tel. 943-208282.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko etxean edo ospitalean. Tel.679-351176 edo 943-751358.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 636-049090.● Eibarko akademian ingelesezko irakasleabehar da. Tel. 605-716717.● Neska eskaintzen da etxeetako iturgintzalanetarako. Tel. 647-155908.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.659-080186.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.648-724168.● Neska eskaintzen da garbiketa lanetarako.Tel. 671-139035.● Neska eskaintzen da umeak zaindu etagarbiketa lanak edo kamarera moduan lanegiteko. Tel. 617-056828.● Neska eskaintzen da nagusiak eta umeakzaindu eta garbiketa lanetarako. Interna.Tel. 669-966611.● Laurel & Hardyn kamarera behar da. Kurrikulumaaurkeztu bertan (Untzaga, 11).● Emakumea eskaintzen da goizez nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.686-435056.● Kamarera/o behar da Maixa tabernan.Tel. 605-908924.● Saltzailea behar da dendan jornada erdirako.Interesatuek laga kurrikuluma Zerodendan (Estaziño, 10). Tel. 943-700362.● Neska eskaintzen da garbiketa lanetarako.Tel. 696-770480.● Pertsona bat eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 690-783065.● Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekariabanatzeko. Tel. 943-200918.● Emakumea eskaintzen da astelehenetikostiralera kamarera moduan eta garbiketalanetarako. Tel. 659-842752.● Gizona eskaintzen da kamarero, peoiedo igeltsero moduan. Tel. 619-613856.● Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzaileedo garbitzaile moduan eta nagusiakzaintzeko. Tel. 648-734243.● Neska behar da interna moduan lan egiteko.Tel. 943-121455.● Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.Tel. 943-530718 edo 646-048823.● Neska eskaintzen da asteburuetanumeak zaintzeko. Etxez-etxe. Orduka. Esperientzia.Tel. 677-763916.● Neska eibartarra eskaintzen da arratsaldezlan egiteko. Tel. 658-715978.● Emakumea eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.676-622563 edo 638-338816.● Emakumea eskaintzen da astelehenetikostiralera (12.00-15.00) nagusiak edoumeak zaintzeko. Tel. 647-044031.● Neska eskaintzen da asteburuetan edogauez nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.646-821678.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 659-639296.● Sukaldaria behar da, esperientziarekin.Tel. 943-206868.● Neska eibartarra eskaintzen da goizezumeak eskolara eramateko. Tel. 646-369330.● Neska eskaintzen da arratsaldez eta asteburuetangarbiketa lanetarako. Tel.686-127137.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia.Tel. 650-034445.● Gizona eskaintzen da igeltsero lanetarako.Esperientzia. Tel. 662-256289. Fausto.● Neska eskaintzen da nagusiak edo umeakzaindu eta eskilarak garbitzeko. Tel.671-972733.● Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.08.00etatik 16.00etara. Tel. 608-376387.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko arratsaldeko 18.00etatik goizeko09.30etara. Tel. 699-813826.● Euskeraz ulertzen duen emakumea eskaintzenda arratsaldez umeak zaintzeko.Esperientzia. Tel. 656-765916 edo 943-202908.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokaleneta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetakoPREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro.Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez.Iragarkiak ipintzeko:943-200918 (Marisol)....eta kitto!/2008-XI-7


Klase teorikozein praktikoaknorberak nahiditueneanKlase teorikoakikusentzunezkoenabantailakerabilitaGIDATZEKOKARNETGUZTIAKMerkantziaketa bidaiariakgarraiatzekonazioartekoagentzia ziurtagiriaklortzeko ikastaroakSOLOZABALautoeskolakEstaziño kalea, 8 Tel. 943 70 23 84

More magazines by this user
Similar magazines