pemberhentian pekerja dalam sektor perdagangan borong dan ...

mohr.gov.my
  • No tags were found...

pemberhentian pekerja dalam sektor perdagangan borong dan ...

Lampiran 5 (b)SABAH: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKALDAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA,OGOS 2011SUB-SEKTORSUB-SECTORBILANGANMAJIKANNO. OFEMPLOYERSJUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENTJUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS RETRENCHEDTEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGNBESARL/M P/FJUMLAHJUMLAH GRANDJUMLAHJUMLAHL/M P/FL/M P/FL/M P/FTOTALTOTAL TOTALTOTALTOTALJUMLAHBESARGRANDTOTALTEMPATANLOCALBAKIBALANCEASINGFOREIGNJUMLAHTOTALGPerdagangan borong dan runcit,pembaikan kenderaan bermotordan motosikal0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0IPenginapan dan aktivitiperkhidmatan makanan danminuman0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUMLAH0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber ManusiaSource: JobsMalaysia, Ministry of Human ResourcesNota/Note :L/M - Lelaki/MaleP/F - Perempuan/FamaleMSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 201112


Lampiran 5 ( c )SARAWAK: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKALDAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, OGOS 2011SUB-SEKTORSUB-SECTORBILANGANMAJIKANNO. OFEMPLOYERSJUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENTJUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS RETRENCHEDTEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGNBESARL/M P/FJUMLAHJUMLAH GRANDJUMLAHJUMLAHL/M P/FL/M P/FL/M P/FTOTALTOTAL TOTALTOTALTOTALJUMLAHBESARGRANDTOTALTEMPATANLOCALBAKIBALANCEASINGFOREIGNJUMLAHTOTALGPerdagangan borong dan runcit,pembaikan kenderaan bermotordan motosikal4 16 4 20 0 0 0 20 16 4 20 0 0 0 20 0 0 0IPenginapan dan aktivitiperkhidmatan makanan danminuman0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JUMLAH4 16 4 20 0 0 0 20 16 4 20 0 0 0 20 0 0 0Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber ManusiaSource: JobsMalaysia, Ministry of Human ResourcesNota/Note :L/M - Lelaki/MaleP/F - Perempuan/FamaleMSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 201113


Lampiran 5 (d)MALAYSIA: PEMBERHENTIAN PEKERJA DALAM SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN RUNCIT, PEMBAIKAN KENDERAAN BERMOTOR DAN MOTOSIKALDAN PENGINAPAN DAN AKTIVITI PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN MENGIKUT SUB-SEKTOR, WARGANEGARA DAN JANTINA, OGOS 2011SUB-SEKTORSUB-SECTORBILANGANMAJIKANNO. OFEMPLOYERSJUMLAH PEKERJA SEBELUM DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS BEFORE RETRENCHMENTJUMLAH PEKERJA DIBERHENTIKANNO. OF WORKERS RETRENCHEDTEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGN JUMLAH TEMPATAN/LOCAL ASING/FOREIGNBESARL/M P/FJUMLAHJUMLAH GRANDJUMLAHJUMLAHL/M P/FL/M P/FL/M P/FTOTALTOTAL TOTALTOTALTOTALJUMLAHBESARGRANDTOTALTEMPATANLOCALBAKIBALANCEASINGFOREIGNJUMLAHTOTALGPerdagangan borong dan runcit,pembaikan kenderaan bermotordan motosikal6 123 8 131 0 0 0 131 118 8 126 0 0 0 126 5 0 5IPenginapan dan aktivitiperkhidmatan makanan danminuman2 129 0 129 0 0 0 129 129 0 129 0 0 0 129 0 0 0JUMLAH8 252 8 260 0 0 0 260 247 8 255 0 0 0 255 5 0 5Sumber: JobsMalaysia, Kementerian Sumber ManusiaSource: JobsMalaysia, Ministry of Human ResourcesNota/Note :L/M - Lelaki/MaleP/F - Perempuan/FamaleMSIC 2008 digunapakai mulai Jun 2011MSIC 2000 digunapakai hingga Mei 201114

More magazines by this user
Similar magazines