SENARAI BADAN PENSIJILAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(ma ...

ctim.org.my

SENARAI BADAN PENSIJILAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(ma ...

7 INDEPENDENT EUROPEAN CERTIFICATION(M) SDN BHD08/12/2004 07/12/20138 AJA EQS CERTIFICATION (M) SDN BHD 29/07/2005 28/07/20119 GLOBALGROUP ASIA PACIFIC SDN BHD 02/05/2006 01/05/2012Sijil akreditasi digantungselama 1 bulanTarikh digantung 6Disember 2010Selama tempohpenggantungan sebarangaktiviti pensijilan yangdijalankan oleh badanpensijilan tersebut tidakakan diiktiraf oleh JabatanStandard Malaysia. Badanpensijilan tersebut sertasyarikat yang mendapatpensijilan juga tidak layakmenikmati potongan cukaidi bawah seksyen34(6)(ma) ACP 1967.Telah dikembalikan kestatus asal pada 10Januari 2011.10 BUREAU VERITAS CERTIFICATION(MALAYSIA) SDN BHD04/08/2006 03/08/201211 BM TRADA (MALAYSIA) SDN BHD 31/01/2007 30/01/201312 NQA CERTIFICATION SERVICES (M) SDNBHD08/12/2009 07/12/201213 CARE CERTIFICATION (M) SDN BHD 02/03/2010 01/03/201314 AGM CERTIFICATION SDN BHD 06/12/2010 05/12/2013

More magazines by this user
Similar magazines