senarai pengendali bas ekspres yang telah diberi kelulusan ... - SPAD

spad.gov.my

senarai pengendali bas ekspres yang telah diberi kelulusan ... - SPAD

SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013TEMPOH LPS : 3 FEBRUARI HINGGA 17 FEBRUARI 2013MAKLUMAT LPSNO WILAYAH NAMA DAFTAR PENGENDALI BAS EKSPRESNAMA DAFTAR PENGENDALI LPS JENIS KELAS LESEN NO. BAS1 TIMUR SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD BAS CATAR WRV67892 TIMUR SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD BAS CATAR WSB57893 TIMUR SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD BAS CATAR WRW67894 TIMUR SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD BAS CATAR WWQ67895 TIMUR SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD BAS CATAR WQR57896 TIMUR SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD BAS CATAR WQR56897 TIMUR SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD SYARIKAT PENGANGKUTAN BUMI PANTAI TIMUR SDN BHD BAS CATAR WWN67898 TIMUR PELANCUNGAN NINI ENTERPRISE PELANCUNGAN NINI ENTERPRISE BAS CATAR TAU86069 TIMUR PELANCUNGAN NINI ENTERPRISE PELANCUNGAN NINI ENTERPRISE BASCATAR TBA860610 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS CATAR BEH188811 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKF188812 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJT188813 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJQ188814 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJG188815 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BGM188816 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJH188817 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJU188818 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKE188819 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKG188820 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJF188821 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKD188822 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS CATAR BFR188823 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS CATAR BFT188824 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJA188825 TENGAH KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD KWOK PING TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJC288826 TENGAH SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AFU897827 TENGAH SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AFE960828 TENGAH SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AET856829 TENGAH SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AFE975830 TENGAH SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD SRIMAJU SARATA EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AFA833831 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AHC279832 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AHC76833 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AHJ763834 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AGL31981


SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013TEMPOH LPS : 3 FEBRUARI HINGGA 17 FEBRUARI 2013NO WILAYAH NAMA DAFTAR PENGENDALI BAS EKSPRESMAKLUMAT LPSNAMA DAFTAR PENGENDALI LPS JENIS KELAS LESEN NO. BAS35 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AGK969836 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AGR92837 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AES827838 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AEY163839 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AEY288840 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AEY829841 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AHH719842 TENGAH ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD ANEKA JASARAMAI EKSPRES SDN BHD BAS EKSPRES AFU837843 TENGAH ZAMAN INDAH EKPRESS SDN BHD CHEMOR VALLEY TOURS & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN AFD900144 TENGAH ZAMAN INDAH EKPRESS SDN BHD CHEMOR VALLEY TOURS & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN AJD900145 TENGAH ZAMAN INDAH EKPRESS SDN BHD GOPI TRAVEL TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN AJB900146 TENGAH ZAMAN INDAH EKPRESS SDN BHD GOLDEN HIGHLANDS ADVENTURE HOLIDAYS SDN BHD BAS PERSIARAN AGG900147 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JNW529948 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JNA269949 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JMY659950 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JMD179951 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JLY169952 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JLS569953 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JLJ559954 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JGX609955 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JGV509956 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JNW539957 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JGK939958 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JGK389959 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JGK289960 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JGE739961 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JGE729962 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JGD189963 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L C B TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JLS619964 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS WND429965 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JMT399966 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JMT299967 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JMT199968 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS WND489969 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS WND479970 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS WND469971 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS WND789972 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS WND679973 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS WND659974 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS WND589975 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JKX82992


SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013TEMPOH LPS : 3 FEBRUARI HINGGA 17 FEBRUARI 2013NO WILAYAH NAMA DAFTAR PENGENDALI BAS EKSPRESMAKLUMAT LPSNAMA DAFTAR PENGENDALI LPS JENIS KELAS LESEN NO. BAS76 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JKG709977 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JKG359978 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JHR199979 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JGH879980 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JMC692881 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS MCA359882 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JNN359883 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JNW692884 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JGP955985 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JLB659886 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JKL939387 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT KENDERAAN AZIZ SDN BHD BAS EKSPRESS JLS359888 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT KENDERAAN AZIZ SDN BHD BAS EKSPRESS JKC959589 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD SYKT MOHD TAP SDN BHD BAS SEKOLAH JEW222690 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD SYKT MOHD TAP SDN BHD BAS SEKOLAH BFF116691 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD SYKT MOHD TAP SDN BHD BAS SEKOLAH JFY366692 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD MUAR HOLIDAY TOURS & EKSPRESS TRANSPORT SDN BHD BAS PERSIARAN AFC111193 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD SIN TAI MAH TRAVEL & EXPRESS SDN BHD BAS PERSIARAN JHD288594 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD SRI INTAN HOLIDAY SDN BHD BAS PERSIARAN JGU665295 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD MUAR HOLIDAY TOURS & EKSPRESS TRANSPORT SDN BHD BAS PERSIARAN JJX563596 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD MUAR HOLIDAY TOURS & EKSPRESS TRANSPORT SDN BHD BAS PERSIARAN JJQ996997 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD MUAR HOLIDAY TOURS & EKSPRESS TRANSPORT SDN BHD BAS PERSIARAN JMQ563598 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD MUAR HOLIDAY TOURS & EKSPRESS TRANSPORT SDN BHD BAS PERSIARAN JFS563599 SELATAN OMEGA PERTIWI SDN BHD OMEGA PERTIWI SDN BHD BAS CATAR JKW1300100 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS PERSIARAN JLA3377101 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JLJ1168102 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD SKYLANDSEA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN JMN112103 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD SKYLANDSEA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN JMJ2846104 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD RED BUS SDN BHD BAS EKSPRESS JJC8801105 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD ORCHID DYNASTY TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS EKSPRESS JME8228106 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD TRANSTAR EXPRESS LINER SDN BHD BAS EKSPRESS JHE6823107 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MEMORY TRANSPORT & TOURS SDN BHD BAS EKSPRESS AEW5001108 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JMM6189109 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS PERSIARAN JMD6189110 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS PERSIARAN JMX6655111 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JLW5168112 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JHF2233113 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JLJ3377114 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JLQ2168115 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JMJ9468116 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JMJ81683


SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013TEMPOH LPS : 3 FEBRUARI HINGGA 17 FEBRUARI 2013NO WILAYAH NAMA DAFTAR PENGENDALI BAS EKSPRESMAKLUMAT LPSNAMA DAFTAR PENGENDALI LPS JENIS KELAS LESEN NO. BAS117 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JLY7168118 SELATAN MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD MERIDIAN HOLIDAYS SDN BHD BAS EKSPRESS JLQ3168119 SELATAN RED BUS SDN BHD MEMORY TRANSPORT & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN JHM9899120 SELATAN RED BUS SDN BHD RED BUS SDN BHD BAS CATAR WLD6503121 SELATAN RED BUS SDN BHD RED BUS SDN BHD BAS CATAR JNK7331122 SELATAN RED BUS SDN BHD SRI SRIASMIN TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS CATAR JGJ8280123 SELATAN RED BUS SDN BHD BARIAH ZAINAL & SON ENT BAS SEKOLAH JCX345124 SELATAN RED BUS SDN BHD SIKUN JAYA SDN BHD BAS SEKOLAH JNQ2727125 SELATAN RED BUS SDN BHD SIKUN JAYA SDN BHD BAS SEKOLAH JNJ2727126 SELATAN RED BUS SDN BHD SIKUN JAYA SDN BHD BAS SEKOLAH JMA2727127 SELATAN RED BUS SDN BHD SAMSOL EXCELLENT TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN JHV9905128 SELATAN RED BUS SDN BHD SIKUN JAYA SDN BHD BAS SEKOLAH JLM3727129 SELATAN RED BUS SDN BHD SIKUN JAYA SDN BHD BAS SEKOLAH JGY3683130 SELATAN RED BUS SDN BHD MOHAMAD ZAINUDIN BIN AYUN BAS SEKOLAH JHF3799131 SELATAN RED BUS SDN BHD SIKUN JAYA SDN BHD BAS SEKOLAH JGS9679132 SELATAN RED BUS SDN BHD THREE AGENCY & ENT BAS SEKOLAH JFX9900133 SELATAN RED BUS SDN BHD SIKUN JAYA SDN BHD BAS SEKOLAH JGQ981134 SELATAN RED BUS SDN BHD SERI INTAN TRANSPORT & HOLIDAY SDN BHD BAS PERSIARAN JGN5899135 SELATAN RED BUS SDN BHD MWECY TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS SEKOLAH WPM7836136 SELATAN RED BUS SDN BHD WAT SENG TRAVEL & TOURS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN JMV598137 SELATAN RED BUS SDN BHD SERI INTAN TRANSPORT & HOLIDAY SDN BHD BAS PERSIARAN BGJ4867138 SELATAN RED BUS SDN BHD WAT SENG TRAVEL & TOURS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN JHN3998139 SELATAN RED BUS SDN BHD CALIO CAR RENTALS & TOURSBSDN BHD BAS PERSIARAN WPG3199140 SELATAN RED BUS SDN BHD PASSAGE TOURS & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN JLH9888141 SELATAN RED BUS SDN BHD WAT SENG TRAVEL & TOURS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN WST9555142 SELATAN RED BUS SDN BHD NAM HO TRAVEL SERVICE (M) SDN BHD BAS PERSIARAN JHK9490143 SELATAN RED BUS SDN BHD WAT SENG TRAVEL & TOURS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN JHC5999144 SELATAN RED BUS SDN BHD WAT SENG TRAVEL & TOURS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN JJQ6993145 SELATAN RED BUS SDN BHD 59 TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WPR7119146 SELATAN RED BUS SDN BHD LKS BUS & TOURS SERVICES SDN BHD BAS PERSIARAN JME7688147 SELATAN RED BUS SDN BHD SRI SRIASMIN TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN JEA2900148 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS SYARIKAT KENDERAAN AZIZ SDN BHD BAS EKSPRESS JKC9595149 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS SYARIKAT KENDERAAN AZIZ SDN BHD BAS EKSPRESS JLS3598150 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JKL9393151 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JLB6598152 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JGP9559153 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JNW6928154 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JNN3598155 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS MCA3598156 SELATAN CEPAT SEDIA TOURS & EXPRESS SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JMC69284


SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013TEMPOH LPS : 3 FEBRUARI HINGGA 17 FEBRUARI 2013NO WILAYAH NAMA DAFTAR PENGENDALI BAS EKSPRESMAKLUMAT LPSNAMA DAFTAR PENGENDALI LPS JENIS KELAS LESEN NO. BAS1 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS CATAR BKT33592 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS CATAR BKQ33593 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS CATAR KCD594 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS CATAR KCV595 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS CATAR PJC596 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS CATAR KBW93597 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN BKV598 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN BKY59599 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN KBS735910 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN KCB335911 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN KCF135912 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN KCJ5913 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN KCJ595914 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN KCP5915 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN KCT5916 UTARA SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD SHAMISHA HOLIDAY & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN KV5959D17 UTARA DURIAN BURUNG TRAVEL & TOURS SDN BHD GP GLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKY117718 UTARA DURIAN BURUNG TRAVEL & TOURS SDN BHD GP GLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WPA117719 UTARA DURIAN BURUNG TRAVEL & TOURS SDN BHD GP GLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WVQ117720 UTARA DURIAN BURUNG TRAVEL & TOURS SDN BHD GP GLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WXF117721 UTARA DURIAN BURUNG TRAVEL & TOURS SDN BHD GP GLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WSA117722 UTARA DURIAN BURUNG TRAVEL & TOURS SDN BHD GP GLOBAL TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN KCS117723 UTARA DURIAN BURUNG TRAVEL & TOURS SDN BHD BINTANG CEMERLANG TRAVEL & TOURS BAS PERSIARAN PJV 545924 UTARA PANCARAN MATAHARI (M) SDN. BHD. SUASANA HOLIDAY SDN BHD BAS CATAR WXG858825 UTARA PANCARAN MATAHARI (M) SDN. BHD. SUASANA HOLIDAY SDN BHD BAS CATAR WNN339926 UTARA PANCARAN MATAHARI (M) SDN. BHD. SUASANA HOLIDAY SDN BHD BAS PERSIARAN KCM686827 UTARA PANCARAN MATAHARI (M) SDN. BHD. SUASANA HOLIDAY SDN BHD BAS PERSIARAN KBV668828 UTARA PANCARAN MATAHARI (M) SDN. BHD. PANCARAN MATAHARI TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN KCH828829 UTARA PANCARAN MATAHARI (M) SDN. BHD. PANCARAN MATAHARI TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN KCH818830 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD SIMBOL GEMILANG SDN BHD BAS CATAR PGD936331 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD GOLDEN SANDS HOLIDAYS SDN BHD BAS CATAR BJB696932 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD KASTURI MULIA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN KCT777933 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD NAZMA RESOURCES SDN BHD BAS CATAR PJB962934 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD NAZMA RESOURCES SDN BHD BAS CATAR WPD585835 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WTR669936 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WUE669937 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN PJT664438 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN PHW669939 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN PJQ664440 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN PJN69665


SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013TEMPOH LPS : 3 FEBRUARI HINGGA 17 FEBRUARI 2013NO WILAYAH NAMA DAFTAR PENGENDALI BAS EKSPRESMAKLUMAT LPSNAMA DAFTAR PENGENDALI LPS JENIS KELAS LESEN NO. BAS41 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN PGT669942 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN PHC669943 UTARA S. V. JUTA (M) SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN PGW669944 UTARA KUALA YAKIN SDN BHD ASWADI BAHARUDDIN SDN BHD BAS CATAR TAE340845 UTARA KUALA YAKIN SDN BHD ASWADI BAHARUDDIN SDN BHD BAS SEKOLAH QTG424346 UTARA KUALA YAKIN SDN BHD MSA DAMAR ENTERPRISE BAS SEKOLAH RH424347 UTARA KUALA YAKIN SDN BHD NASMIR TOUR & TRAVEL AGENCY BAS PERSIARAN WUP163948 UTARA KUALA YAKIN SDN BHD NASMIR TOUR & TRAVEL AGENCY BAS PERSIARAN PJA163949 UTARA KUALA YAKIN SDN BHD NASMIR TOUR & TRAVEL AGENCY BAS PERSIARAN PHT163950 UTARA PRESTIJ DINASTII (M) SDN BHD TAMPAK YAKIN HOLIDAYS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN PHP700051 UTARA PRESTIJ DINASTII (M) SDN BHD TAMPAK YAKIN HOLIDAYS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN PJT700052 UTARA PRESTIJ DINASTII (M) SDN BHD TAMPAK YAKIN HOLIDAYS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN PJV700053 UTARA PRESTIJ DINASTII (M) SDN BHD TAMPAK YAKIN HOLIDAYS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN PFX700054 UTARA PRESTIJ DINASTII (M) SDN BHD TAMPAK YAKIN HOLIDAYS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN PHQ700055 UTARA PRESTIJ DINASTII (M) SDN BHD TAMPAK YAKIN HOLIDAYS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN PKS700056 UTARA PRESTIJ DINASTII (M) SDN BHD TAMPAK YAKIN HOLIDAYS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN PGY700057 UTARA PRESTIJ DINASTII (M) SDN BHD TAMPAK YAKIN HOLIDAYS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN PKL770058 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD SJS AMAZING TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN PGH154859 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD R. A JITS TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN PKU983560 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD TAIPING HERITAGE TRAVEL BAS PERSIARAN WTU369961 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD SURIA INDAH HOLIDAY SDN BHD BAS PERSIARAN PGA913362 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD DASREE TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN PFP796663 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD SAIBURI TOURS & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN JHG963364 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD PERSADA TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN PHF883565 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS BAS PERSIARAN PJT664466 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS BAS PERSIARAN PKL923967 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD TMJ MESRA TRAVEL & TOURS BAS PERSIARAN PHC669968 UTARA PERSADA TRAVEL SDN BHD E ZAL TRAVEL BAS SEKOLAH KDA224469 UTARA AB EXPRESS SDN BHD AB PESONA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WTG568870 UTARA AB EXPRESS SDN BHD AB PESONA TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN KCL468871 UTARA BINTONG EKSPRES SDN BHD BINTONG TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN RG982972 UTARA BINTONG EKSPRES SDN BHD BINTONG TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN RG299273 UTARA BINTONG EKSPRES SDN BHD BINTONG TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN RG92974 UTARA BINTONG EKSPRES SDN BHD BINTONG TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN RG922975 UTARA BINTONG EKSPRES SDN BHD BINTONG TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN RG292976 UTARA PRISMA BARAKAH SDN BHD IMPIAN SEJATI TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN KCT958977 UTARA PRISMA BARAKAH SDN BHD SINARMAS TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN KCB858578 UTARA PRISMA BARAKAH SDN BHD PERSONA HOLIDAYS SDN BHD BAS PERSIARAN WUR528879 UTARA PRISMA BARAKAH SDN BHD WAFI HOLIDAYS SDN BHD BAS PERSIARAN KDC22996


SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013TEMPOH LPS : 3 FEBRUARI HINGGA 17 FEBRUARI 2013NO WILAYAH NAMA DAFTAR PENGENDALI BAS EKSPRESMAKLUMAT LPSNAMA DAFTAR PENGENDALI LPS JENIS KELAS LESEN NO. BAS80 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WWQ567881 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKY567882 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WTN567883 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WTB567884 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WTC567885 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJK567886 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WPV567887 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJH567888 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WRU567889 SELATAN K.K.K.L SDN BHD WAT SENG TRAVEL & TOURS (M) SDN BHD BAS PERSIARAN NCT988890 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BLA567891 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BLH567892 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BGJ567893 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKC567894 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJV567895 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WWP567896 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BLQ567897 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BLS567898 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKW567899 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WVN5678100 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKV5678101 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WWN5678102 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WWM5678103 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PEARL HOLIDAY (M) TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WRH5678104 SELATAN K.K.K.L SDN BHD LCB TOUR SDN BHD BAS PERSIARAN JGN6599105 SELATAN KEJORA MASYHUR SDN BHD ZUZIN HOLIDAYS SDN BHD BAS PERSIARAN PFT3966106 SELATAN KEJORA MASYHUR SDN BHD MNK TOURS & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN WLY9633107 SELATAN KEJORA MASYHUR SDN BHD ZAILI BIN ABDULLAH BAS SEKOLAH WHW6788108 SELATAN KEJORA MASYHUR SDN BHD MDT MESRA SDN BHD BAS CATAR AEK5937109 SELATAN RED BUS SDN BHD CREST LUCKY TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BJD1319110 SELATAN RED BUS SDN BHD K RAJA A/L KALIA PERUMAL BAS SEKOLAH JHU9500111 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JMT4999112 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PASSAGE TOURS & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN AFL9888113 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JLF4199114 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JGV1099115 SELATAN K.K.K.L SDN BHD K.K.K.L SDN BHD BAS EKSPRESS JGG7699116 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JMT5999117 SELATAN K.K.K.L SDN BHD K.K.K.L SDN BHD BAS EKSPRESS JGK1599118 SELATAN K.K.K.L SDN BHD K.K.K.L SDN BHD BAS EKSPRESS JGL1699119 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L.C.B. TOURN SDN BHD BAS PERSIARAN JMB6399120 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L.C.B. TOURN SDN BHD BAS PERSIARAN JMT13997


SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013SENARAI PENGENDALI BAS EKSPRES YANG TELAH DIBERI KELULUSAN LESEN PERUBAHAN SEMENTARA (LPS) PERAYAAN TAHUN BARU CINA 2013TEMPOH LPS : 3 FEBRUARI HINGGA 17 FEBRUARI 2013NO WILAYAH NAMA DAFTAR PENGENDALI BAS EKSPRESMAKLUMAT LPSNAMA DAFTAR PENGENDALI LPS JENIS KELAS LESEN NO. BAS121 SELATAN K.K.K.L SDN BHD PASSAGE TOURS & TRAVEL SDN BHD BAS PERSIARAN JLY9888122 SELATAN K.K.K.L SDN BHD L.C.B. TOURN SDN BHD BAS PERSIARAN JGP1199123 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TERUS NANTI SDN BHD BAS EKSPRESS JLF4099124 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD SEASONICE TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN WNH8683125 SELATAN SYKT MOHD TAP SDN BHD SEASONICE TRAVEL & TOURS SDN BHD BAS PERSIARAN BKL8683126 SELATAN HASRY SDN BHD MUAR HOLIDAY TOURS & EXPRESS BAS PERSIARAN JMV982127 SELATAN CEPATSEDIA TOURS & EXPRESS TRANSPORT SDN BHD SYARIKAT BAS JEBAT EKSPRESS SDN BHD BAS EKSPRESS JKD9191128 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TRANS LIM SDN BHD BAS EKSPRESS JLJ6399129 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TRANS LIM SDN BHD BAS EKSPRESS JLJ3699130 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TRANS LIM SDN BHD BAS EKSPRESS JHE3299131 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TRANS LIM SDN BHD BAS EKSPRESS JHD3199132 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TRANS LIM SDN BHD BAS EKSPRESS JGX6199133 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TRANS LIM SDN BHD BAS EKSPRESS JHD2199134 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TRANS LIM SDN BHD BAS EKSPRESS JGG6799135 SELATAN K.K.K.L SDN BHD TRANS LIM SDN BHD BAS EKSPRESS JGG57991368

More magazines by this user
Similar magazines