IKLAN JAWATAN KOSONG Permohonan adalah dipelawa daripada ...

lada.gov.my
  • No tags were found...

IKLAN JAWATAN KOSONG Permohonan adalah dipelawa daripada ...

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI(LANGKAWI DEVELOPMENT AUTHORITY)IKLAN JAWATAN KOSONGPermohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakanuntuk mengisi jawatan di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA).(1) Jawatan : PEMBANTU TADBIR(PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17(2 Jawatan)(1.1) Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakanseperti berikut:-dan(a)(b)(c)Berumur tidak kurang dari 18 tahunpada tarikh tutup iklan jawatan;Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu(termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkatSijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.(Keutamaan diberi kepada calon yangberkebolehan mengendalikan komputerdan/atau mengambil trengkas)(2) Jawatan : PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11(10 Jawatan)(2.1) Syarat Lantikan : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakanseperti berikut:-1


(v) pengecaman warna danpendengaran yang tidak cacat.dan(vi)calon yang memiliki kelayakan diperenggan 1(c) (i) hendaklah lulusBahasa Malaysia/Bahasa Melayupada peringkat Penilaian MenengahRendah/ Sijil Rendah Pelajaran ataukelulusan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan.(3) Taraf Jawatan : Kontrak (Contract For Service)(4) Penaklukan Di Bawah : Pegawai yang memasuki perkhidmatan-Syarat-Syarat Skimperkhidmatan di atas adalah tertaklukPerkhidmatankepada syarat skim perkhidmatanberkenaan yang sedang berkuat kuasa sertapindaan-pindaan yang dibuat ke atasnyadari semasa ke semasa.(5) Keutamaan akan diberi kepada calon-calon dari negeri Kedah,kelahiran (anak) Langkawi dan Zon Utara yang aktif dalam bidangsukan dan pernah mewakili peringkat kebangsaan atau negeri dalamacara-acara sukan.(6) Panduan/Cara Memohon6.1 Borang-borang permohonan boleh didapati dengan melayari laman webLADA di alamat www.lada.gov.my. Borang permohonan yang telahsiap diisi hendaklah disertakan dengan salinan sijil-sijil atau salinankeputusan peperiksaan akhir bagi kelayakan yang diisyaratkan dansekeping gambar terbaru berukuran pasport, sijil kelahiran, suratberhenti sekolah dan lain-lain dokumen yang berkaitan serta disahkan.3


6.2 Setiap permohonan mestilah ditulis (NAMA JAWATAN YANGDIPOHON) di bahagian atas sebelah kiri sampul. Permohonan yangtelah lengkap diisi dan ditandatangani hendaklah dikemukakan kealamat seperti di bawah:-Ketua Pegawai EksekutifLembaga Pembangunan LangkawiTingkat 3, Kompleks LADAJalan Persiaran Putra07000 Kuah, LangkawiKEDAH DARUL AMAN(u.p. Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan)(7) Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temu duga.Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikhtutup permohonan hendaklah menganggap bahawa permohonan mereka tidakberjaya.(8) Permohonan yang ditolak8.1 Tidak disertakan gambar terbaru yang berukuran passport sepertiditetapkan;8.2 Tidak disertakan salinan dokumen yang diperlukan;8.3 Tidak lengkap dan tidak terang;8.4 Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;8.5 Tidak menandatangani borang permohonan;8.6 Mengemukakan maklumat palsu.(9) Tarikh tutup permohonan ialah pada 18 Februari 2013. Sebarang pertanyaanlanjut bolehlah menghubungi Bahagian Sumber Manusia dan KhidmatPengurusan di talian 04-9667186/7187.4

More magazines by this user
Similar magazines