majlis perjumpaan yab ketua menteri bersama ... - Pantas | MPSP

mpsp.gov.my
  • No tags were found...

majlis perjumpaan yab ketua menteri bersama ... - Pantas | MPSP

Majlis Perbandaran Seberang PeraiMAJLIS PERJUMPAANYAB KETUA MENTERIBERSAMA - SAMAKETUA JABATAN MPSP


AGENDA1. PERUTUSAN YAB KETUA MENTERI2. LAPORAN PRESTASI KEWANGAN MPSP3. PROGRAM IMEJ BARU BANDAR BUTTERWORTH4. PEMBELIAN KENDERAAN4.1 PEMBELIAN KENDERAAN MPSP YANG MENGGUNAPAKAI PERUNTUKANPINJAMAN KERAJAAN NEGERI YANG BERJUMLAH RM 10 JUTA4.2 PERMOHONAN PERUNTUKAN UNTUK PENGGANTIAN KENDERAAN LAMA5. IMPAK KEWANGAN DARIPADA TIGA PROJEK PEMBERSIHAN5.1 PENGURUSAN STESEN PEMINDAHAN TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL DIAMPANG JAJAR5.2 KONTRAK PEMBERSIHAN BERSEPADU5.3 PENGURUSAN TAPAK PELUPUSAN PULAU BURUNG6. LAPORAN PROJEK CLEANER GREENER PENANG7. HAL – HAL LAIN


LAPORAN PRESTASI KEWANGAN MPSPSEHINGGA 31 JULAI 2011AGENDA 2.0


PRESTASI KEWANGANSehingga 31 Julai 2011ANGGARAN 31 JUL 2011 31 JUL 2010HASIL 160,339,302 103,878,480 96,781,09765%PERBELANJAAN 177,644,125 68,986,195 68,857,52439%LEBIHAN /(DEFISIT)(17,304,823) 34,892,285 27,923,572


KEDUDUKAN TUNAIRM140,000,000121,552,791120,000,000100,000,00089,553,39180,000,00060,000,00040,000,00020,000,00031,593,37918,256,078 20,215,55953,676,44602006 2007 2008 2009 2010 2011** 2011: Sehingga 31 Julai


KUTIPAN HASIL CUKAI PINTUSehingga 31 Julai 20112011 2010SEHINGGA 31 JULAI 74,515,378 69,952,46659% 56%SEHINGGA 31 DISEMBER 126,442,972* 123,882,172* Anggaran


TUNGGAKAN CUKAI PINTUSetengah Tahun Pertama2009 2010 20119,426,821 8,603,407 8,396,188


STATUS PINJAMAN RM40 JUTA• Diluluskan pada 14 Jun 2011• Cek Bayaran Berjumlah RM34.16 jutaditerima pada 30 Jun 2011• Tempoh Pinjaman: 14 Tahun• Penjimatan sebulan RM245,345• Penjimatan setahun RM2.94 juta• Permohonan pengeluaran baki pinjamanberjumlah RM5.84 juta akan dipohon.


PROGRAMIMEJ BARU BANDAR BUTTERWORTHAGENDA 3.0


AGENDA 4.0PEMBELIAN KENDERAAN


PEMBELIAN KENDERAAN MPSP YANGMENGGUNAPAKAI PERUNTUKAN PINJAMANKERAJAAN NEGERI BERJUMLAHRM 10 JUTAAGENDA 4.1


PEMBELIAN KENDERAAN MPSP YANG MENGGUNAPAKAIPERUNTUKAN PINJAMAN KERAJAAN NEGERIBERJUMLAH RM 10 JUTABIL JENIS PEMBELIAN JUMLAH HARGA (RM) STATUS(UNIT)1 Sky lift 1 308,264.00 SIAP2 Lori Pemampat Sampah 12 3,340,000.00 SIAP3 Water Pressure Jetting 1 530,000.00 SIAP4 Tow Truck 1 135,000.00 SIAP5 Roll On – Roll Off 6 1,442,600.00 SIAP6 Open Truck 10 2,153,880.00 SIAP7 Tractor 5 450,000.008 Back Hoe 4 850,000.009 Lori Kren 4 1,100,000.00JUMLAH 44 10,309,744.00MesyuaratLembagaTawaran pada23/8/2011


PERMOHONAN PERUNTUKANUNTUK PENGGANTIAN KENDERAAN LAMAAGENDA 4.2


BIL NO PLAT JENIS KENDERAAN TAHUN BELI USIA ANGGARAN BELI BARU1 PAC 365 TOYOTA LANDCRUISERS 1978 33 100.000.002 PBJ 6198 ISUZU KBD 26UAF ( Pick Up) 1987 24 130,000.003 PBK 5840 ISUZU NHR542-M ( Tipper 3 Tan ) 1987 24 130,000.004 PBK 4400 ISUZU NHR542 ( Tipper 3 Tan ) 1987 24 130,000.005 PBS 9314 ISUZU NPR596 ( Tipper 5 Tan ) 1989 22 180,000.006 PCD 6535 ISUZU TFR54HSRF ( Pick Up) 1991 20 130,000.007 PCF 640 ISUZU FSR11H ( Open Truck ) 1991 20 220,000.008 PCR 5024 HILUX-TRMRS ( Pick Up) 1993 18 100,000.009 PCX 3204 ISUZU FSR11H ( Cargo Am ) 1994 17 220,000.0010 PDC 8154 ISUZU FSR11H ( Cargo Am ) 1994 17 220,000.0011 PCX 3203 ISUZU FSR11H ( Cargo Am ) 1994 17 220,000.0012 PCY 3927 ISUZU NPR59P ( Mini Truck ) 1994 17 130,000.0013 PCX 5350 ISUZU FTR12H ( Water Tank ) 1994 17 540,000.0014 PDA 2244 Ravo 5002CD 1995 15 720,000.0015 PDE 7301 ISUZU NPR599 ( Mini Truck ) 1995 15 130,000.0016 PDF 4875 ISUZU NPR59PM ( Mini Truck) 1995 15 130,000.0017 PDC 9380 MITSUBISHI HDF25 ( Cargo Am ) 1995 15 220,000.0018 PDM 5056 ISUZU FSR11H ( Water Tank ) 1996 14 550,000.0019 PDM 2315 L/CRUISER HZJ75RP-MRZ ( Jip ) 1996 14 110,000.0020 PDK 2606 L/CRUISER HZJ80R-8CMRSZ ( Jip ) 1996 14 110,000.0021 PDY 3559 RAVO 5002CD 1997 13 720,000.00PERMOHONAN PERUNTUKANUNTUK PENGGANTIAN KENDERAAN LAMARM5,040,000.00


IMPAK KEWANGAN DARIPADA TIGAPROJEK PEMBERSIHANAGENDA 5.0


PENGURUSANSTESEN PEMINDAHAN TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJALDI AMPANG JAJARAGENDA 5.1


Status PengurusanAmpangJajarBermula : 01 Ogos 2011 – 31 Julai 2023(konsesi selama 12 tahun)KontraktorTerma: Eurasia Express Sdn. Bhd: ‘Built,Operate and Transfer’ (BOT)


Kemudahan TambahanAmpangJajarSedia ada Tambahan Jumlah• Jambatan timbang 1 1 2• Laluan keluar/masuk 1 1 2• Stesen silo 4 4 8• Kompaktor 1 1 2• Station Truck 2 2 4• Ramp 1 1 2• Sistem kawalan habuk Tiada Ada -• Sistem kawalan bau Tiada Ada -• Rawatan leachate Tiada Ada -• Bilik kawalan berkomputer Tiada Ada -


Jadual Kemasukan SampahAmpangJajarWaktu Siang : 7.00 pagi - 7.00 petang* Sampah dari MPSP & sampahdari MPPP (Dari kawasan Balik Pulau sahaja)Waktu Malam :7.00 petang - 7.00 pagi* Sampah dari MPPP


Cadangan PembayaranAmpangJajarStatus Terkini :Masih dalam peringkat rundinganCadangan EESBTerma Pembayaran : Secara pukalJumlah Bayaran : RM 380,000.00 Sebulan(bulan 1 - bulan 72)RM 430,000.00 Sebulan(bulan 73- bulan 144 )Cadangan MPSPTerma Pembayaran : Secara pukalJumlah Bayaran : RM 265,000.00 sebulanselama 12 tahun


KONTRAK PEMBERSIHAN BERSEPADUAGENDA 5.2


Beban KewanganKONTRAKPEMBERSIHANBERSEPADUKos Sedia ada:RM 33 jutaAnggaran Kos :Dijangka akan bertambah denganlebih tinggi daripada kos sedia ada.SPESIFIKASI


PENGURUSAN TAPAK PELUPUSANPULAU BURUNGAGENDA 5.3


Status PengurusanPulauBurungSyarikat Konsesi: Idaman Bersih Sdn. Bhd.Tempoh Konsesi : 25 Julai 2005 hingga 31 Julai 2009Lanjutan : 01 Ogos 2009 hingga 31 Julai 2011Keputusan MMK melanjutkan tempoh pengurusan Tapak PelupusanPulau Burung kepada Syarikat IBSB.Tawaran kontrak dilanjutkan dari bulan ke bulan sehingga pelantikankontraktor baru.


AGENDA 6.0LAPORAN PROJEKCLEANER GREENER PENANG


STATUS PROGRAM CSR LANDSKAP SEBERANG PERAILOKASIVision Park, Bertam,SPUTaman Tugu Kota DemokrasiBagan, SPUPintu Masuk Bumbung Lima,SPUKawasan lapang TamanTerbilang, Bagan Ajam,SPU.STATUS TERKINIPenaja – Bertam Properties Sdn. Bhd.- Perunding Permai-Mula Mei 2011 siap Mei 2012-Dalam pembinaanPenaja – MMC Gamuda Joint Venture- Perunding Jay Landscape-Mula Julai 2011 siap Mac 2012-Dalam pembinaanPenaja – Wah Lee Group Electrical Appliances- Melalui surat niat- Pelan cadangan akan dikemukakan dalam masa terdekatPenaja – Sri Ananda Bahwan Restaurant (M) Sdn. Bhd.- Melalui surat niat-Pelan cadangan akan dikemukakan dalam masa terdekat


STATUS PROGRAM CSR LANDSKAP SEBERANG PERAILOKASIBulatan Bandar Perda,SPTTaman Linear,SPTBulatan Bukit Minyak A,SPTBulatan Bukit Minyak B,SPTBulatan Bukit Tengah,SPTSTATUS TERKINIPenaja – KPJ Penang Specialist Hospital- Melalui surat niat- Pelan cadangan akan dikemukakan dalam masa terdekatPenaja – SPEAD Members- Melalui mesyuarat bertarikh 18/7/2011- Lawatan tapak telah dijalankan pada 27/7/2011- Pelan cadangan akan dikemukakan dalam masa terdekatPenaja – FMM-Melalui program Cleaner, Greener Penang di Bukit Minyakpada 10/7/2011Penaja – FMM-Melalui program Cleaner, Greener Penang di Bukit Minyakpada 10/7/2011Penaja – DNP Land- Surat niat akan dikemukakan dalam masa terdekat


STATUS PROGRAM CSR LANDSKAP SEBERANG PERAILOKASIPintu Masuk Permatang Keling,SPSKawasan lapang Taman Bukit PanchorSPSSTATUS TERKINIPenaja – Wah Lee Group Electrical Appliances- Melalui surat niat- Pelan cadangan akan dikemukakan dalam masa terdekatPenaja – Mulpa Properties- Melalui surat niat- Pelan cadangan akan dikemukakan dalam masa terdekat


KEADAAN SEMASA DI TAPAK TAMAN TUGU KOTA DEMOKRASI BAGAN,SPU


KEADAAN SEMASA DI TAPAK VISION PARK, SPU


KAWASAN CSR YANG TELAH DITAJATaman Linear - Ahli SPEADBulatan Bandar PERDA - KPJ PenangSpecialist HospitalBulatan Bukit Minyak A & B - FMMPintu Masuk Bumbung Lima - Wah LeeGroup Electrical Appliances


KAWASAN CSR YANG TELAH DITAJAPintu Masuk Permatang Keling - Wah LeeGroup Electrical AppliancesBulatan Bukit Tengah – DNP Land


AGENDA 7.0

More magazines by this user
Similar magazines