MaquetaciÛn 1 - Eta Kitto!

etakitto.com

MaquetaciÛn 1 - Eta Kitto!

kitto!…eta711 zkia. 2010-II-26 ASTEKARIAJOSE ZUGASTI:Burdinezko itsasoaARCOnErreg. zkia. C046815351532KEibarko Txikito, 8Tel. 943 200 908Faxa. 943 702 206Mobila. 610 422 179emilio.toyos@catalanaoccidente.comDENETARIKOASEGURUAK


HORTZ-INPLANTEAK HORTZORDEEN ORDEZG: Badira urte batzuk hortzordeak erabiltzen ditudalagoian eta behean, eta inplanteak jartzeko asmoa dut.Zein abantaila dituzte hortz-inplanteekhortzordeen aurrean?E: Abantailarik onena eta argiena da hortz-inplanteekin mastekatzeko gaitasunnaturalaren %90 berreskuratzen dela. Mastekatzerakoan jendeak izaten duenmina guztiz desagertzen da. Inplanteen beste abantailetako batzuk itxurarenhobekuntza, konforta, argiago hitz egitea eta, baita, pertsona bera ere bereburuarekin hobeto egotea dira. Gure pazienteek orokorrean eurengankonfidantza handiagoa hartzen dute mastekatzea, espresioa, hizketaeta aurpegiaren euskarria hobetzen dituen tratamenduaren emaitzari esker.Deituiguzu gaur bertan 902 468 209ra doaneko kontsultarako.Guisasola Ron Doktoreak atsegin handiz baloratuko du zure kasua eta galdera guztiei erantzungo dizu.Oraindik ez zaude guztiz prest?Deituiguzu 902 468 209ra eta korreoz bidaliko dizugu bestelako informazio guztia.Ibarbea Zehar., z/g (Rialto Zehar.) EIBAR www.esteticadelasonrisa.comAndoni Guisasola Ron DoktoreaR.P.S. 156/5Eskela,urteurren mezaedo eskertzarikjarri nahi baduzu...eta kitto! aldizkarianduzu aukera (943 20 67 76)


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Maialen Belaustegi,S. Hernandez eta E. Belar.HIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALA:J.L. GorostegiBANAKETA-ARDURADUNA:Ainhoa LuzTIRADA:7.950 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKGABON SAR I.- Agilandoa, erderazko ‘agu in aldo’. “Morroiandako gabonsarixa, bakillaua lepora”.GABONETAN K EIX AK .- Zeozer egiteagatik eskertzeko, umeei eskaintzenzitzaien brometako ordaina. “Heldu haiz? Gabonetan keixak!”.GAIÑA HARTU.- Gailurrera igo. “Nekez baten, Elosu gaiña hartu genduan”.GAIÑEK O IB ILLI.- Besteen gainetik ibili. “Gaiñeko dabil hor mundu guztiaapurtu gurarik”.Lerro hauen bidez bazkide, entzule eta irratizaleguztiei jakin arazi nahi diegu Matrallako Irratixakbere emisioak berriz martxan jarri dituela. Tamalezezin ezin dugu orain arte izan ditugun arazo teknikoguztiak konpondu, baina hala ere, programazioariberriz ekitea erabaki dugu. Bide batez, gure entzuleeieta bazkide laguntzaileei eskerrak emannahi dizkiegu gure azken hilabeteetako ixilaldianasteko H E M E R O T E K A esaldiak“Hemen dagoen bizimodua eta dirua gastatzeko ohituraez dago Europako beste zenbait lekutan. Kreditua eskatzeaoporretara joateko, edo familia bakarrean autobat baino gehiago izatea... hori ez dut ulertzen nik. Etagero horiek ibiltzen dira kexuka jakiten dutenean beharreandaudenei laguntzak ematen dizkietela.”(Mª Jesus Lanza, Caritaseko kidea)MATRALLAKO BERRIRO MARTXANmantendu duten sostengu ekonomikoagatik, haubarik gureak egingo zuen eta. Honez gain, irratiansaioren bat egin edo bestelako lanak egin nahi dituzuenokjakin ezazue datorren martxoaren 5-ean,iluntzeko 7-etan Legarreko musika lokaletan asanbladaorokorra egingo dugula.Laster arte.MATRALLAKO IRRATIA“Aurrejubilazio batzuk debekatzera heldu beharko gara.Etekinak dituen enpresa batek langileak 30 urterekinjubilatu nahi baditu, egitea dauka, baina Seguritate Soziala65 urtera arte ordainduta. Arazo kulturala dagohor eta, horrekin amaitzeko, jendea 54 urterekin jubilatzeatxarto ikusita egotera iritsi behar gara.”(Celestino Corbacho, Lan eta Inmigrazio ministroa)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 10/II/26711 zkia.


4DANONAHOTANa u t u a nMANIFESTAZIORAKOAUTOBUSABihar zapaturakomanifestazioa deitu duteUGT eta CC.OOsindikatuek, jubilatzekoadina atzeratzekoasmoaren kontra protestaegiteko. Bilbon izango damanifestazioa, 11.30etanGran Via kaletik abiatuta,eta CC.OO. sindikatuakbertara joateko doanekoautobusa antolatu du.10.15etan irtengo daEgo Gain kaleko autobusgeltokitik.EIBARKOKORO GAZTEABihar gauean emititukoden Oh Happy Dayprogramako seigarrenediziora ailegatuko diralehiaketan parte hartzendiharduten Eibarko KoroGazteko kideak. Beraz,finalera ailegatzekoibilbidearen erdia eginadute dagoeneko.Biharkoan "Heroe", MariahCareyren kantuezagunarekin jargungodute, Lorena OTkopartaideak ezaguna eginzuen bertsioan. Solistagisa Miren Zulaika,txikitatik musikagintzanaritutako neskakjardungo du.APARKAMENTU MUGATUAERREGULATUKO DUEN OR-DENANTZA ONARTU ZUENUDALAK asteleheneko plenoan.Neurri berria Errebalenegingo den parkingean jarrikoda martxan lehenengoz, bainaudaleko ordezkariek ez dutebaztertzen aurrerago, jasotakoerantzunaren arabera, sistemahori herriko beste gune batzuetarazabaltzeko aukera.Automobila zenbat denborazEUSKALDUNON EGUNKA-RIA-K ANDOAINEN ZUENEGOITZAN GUARDIA ZIBILASARTU eta itxi egin zutela zazpiurte bete ziren hilaren 20aneta, epailearen erabakiarenzain dauden auzipetuei elkartasunaadierazteko, ekitaldiugari egin ziren egun horretan,Euskal Herrian ez ezik, Espainiakohiri askotan eta baitaatzerriko puntu askotan ere. Eibarreneuskalgintzan dihardutentaldeek elkarlanean antolatuzuten ekitaldian parte hartuzutenek murala osatzen joanziren, olerki, marrazki eta bestelakoakbertan ipinita. AdolfoJainagaren trikitixa eskolakoikasleek, Marisol ArrillagarenDoako TAO-a Errebaleko parking-eantoki berean aparkatu daitekeenmugatzeko sitemarekin, ibilgailuaktxandakatzen joatea eta,beraz, aparkatzeko toki kopuruandagoen eskasiari nolabaiterantzutea bilatzen dute. Gidariakautomobilaren matrikulazenbakia sartu beharko du haninguruan ipiniko duten makinaneta, bertan jasoko duen tiketakordu biko tartean bertan aparkatzekoaukera edo eskubideaemango dio.Egunkariaren aldeko muralaEgunkariaren aldeko mezuak idatzi ziren muralean. / MAIALEN BELAUSTEGIikasleekin batera, jaialdiari musikaipini zioten. Eguraldia lagun,umeak izan ziren protagonistanagusiak, baina herrikoikastetxe, musika talde, kirol elkarte,dantzari, dendari etaPlenoan onartutako ordenantzadela eta, Ezker Batua-Aralarkoalizioko ordezkariek eurendesadostasuna adierazteko idatziahelarazi digute. Onartutakoneurriaren arabera TAO-a doanizango bada ere, “gerora kobratzenhasteko lehenengo pausomodura” ikusten dute erabakia.“Hasieran aurkeztutako ordenantzarenmuina aldatu dela”diote eta, gainera, “horren gainekoeztabaidarik egin barik”.bestelakoak ordezkatu zituzteneguerdi aldean Untzagan eurenaldarria laga zituzten guztiek.14.00ak aldera amaitu zenjaialdia, murala Txaltxa Zelaianzintzilikatzearekin batera.1 0 0 m 2 k o a u t o z e r b i t z u aaltzariak. menajea. bainurako osagarriak. ehungintza.argiztapena. opari pertsonalak. osagarriak.Isasi, 18 943 53 12 5910/II/26 ...eta kitto!711 zkia.


DANONAHOTAN5auzorik auzoAldaketak izan dira hasieran Teknikerrek Erisonon egitekoa zuen asmotik.Ez da Erisono II egingoTEKNIKERREK BULTZATU-TAKO PARKE TEKNOLOGI-KOAK EZ DU JARRAIPENAIZANGO ERISONO II-N. Udalakbere aurreko jarrera aldatudu eta Arrate Ballek hirigunekalifikazio izateko bide juridikoakaztertzeko formula berrirobegiratzea onartu du, “etorkizunbateko babeserako”. BaiUdalak, bai Teknikerrek ErisonotikMaltzagaraino joango zenErisono II-ko lanak ez egitekoasmoa aurkeztu dute.Arrate Balle Bizirik taldea dezepzionatutadago Udaleko zinegotziekez dutelako jarrerarikagertu ea Teknikerren lanhauek legalak diren edo ezesateko. Gainera, Tekniker Matsariankokatu ahal zela salatzendute, “Arrate Balle suntsitubarik”. Prozedimenduakerrespetatu ez direla aipatzendute eta zera galdetzen dute:“Nola esan daiteke behin-behinekoadela 440.000metro kubikokolurren mugimendua?”.Errebal Plataformakoak eta parking-aHASIERA BATEAN AURREIKUSITAKOA BAINO GEROAGO,AURREKO ASTEAN HASI ZIREN Errebalen automobilak aparkatuahal izateko lurzorua txukuntzeko beharrak. Merkataritza guneakbete behar zuen tokiari erabileraren bat eman nahi izan dio Udalak,aurretik garatzekoa zen proiektua bertan behera geratu ondoren eta,behin-betiko proiektu berriren bat finkatu bitartean, automobilentzataparkalekua prestatzea erabaki zuten. Beharrak hasi direla ikusita,Errebal Plataformak argi adierazi nahi izan du horren aurrean dueniritzia, eibar.org/blogak/errebal helbidean osorik irakur daitekeenadierazpenean. Beste puntu batzuen artean, parking-aren “behinbehinekotasuna”azpimarratzen dute idatzian: “Errebal Plataformakgogoratu nahi du neurri hau behin-behinekoa behar duela izan (parkinga),eta proiektu berri bat adosteko beharra aldarrikatzen du”. Horrela,proiektu bateratu eta ilusiogarria egiteko eskatzen dute, “merkatuplazarekin, aparkalekuekin, espazio publikoekin eta Corte Inglesarenzabalerak sortu duen desoreka egokitu dezala”.Domekako 11.00etako meza aprobetxatuko dute San Juanbataiatzaileak Jesukristo Jordan ibaian bataiatzen ikustenden goi-erliebea inauguratzeko. “Ez dugu ekitaldi berezirikprestatu nahi izan”, dio Felix Bergara Azitaingo parrokoak. Parrokiakobataio-pontearen ondoan kokatuko den irudiak 1ʼ80 m.du goi-behera, 1ʼ10eko zabalera eta lodiera 10 eta 15 zm. artekoada. Ekuadorreko Quitoko Arte Eskolakoek egin dute, AlfonsoVillalba egileari jarraituz; azken hau gure herrian bizi den EstebanOroz nafarraren bozetoan oinarritu da. Irudia jartzearenarrazoi historikoak nabarmendu ditu Bergarak: “San Juanen altareaegon zen Azitainen, baina orain dela 40 urte, eliza birmoldatuzenean, altarea guztiz usteldua izateaz aparte, irudirik ereez zegoen. 47 urte dira ermita parrokia bihurtu zela eta ehunkabataio egin dira bertan”. Zedro amerikarrarekin egin dute irudiaeta Jesukristo bizargabekoa da hemen ere.eibar kalekaJesukristorenbataioarenirudiaAzitainenArtegieta kaleaAmaña auzoko kale hau Ziriako Agirre kalearekin paraleloa daeta Bustinduitarren eta Tiburtzio Anitua kaleekin bat egiten du.Pegora gutxi izan arren, bere aldapa ondo ezagutzen dutebertan dauden eskolara edo elizara joaten direnek. Haninguruan egon zen izen bereko baserri bat, baina gaur egundesagertuta dago..Pegora kopurua: 6. Erroldatutakoak: 143....eta kitto! 10/II/26711 zkia.


6DANONAHOTANasteko50datuabeharginei eragitendion lan-hitzarmenareninguruan berba egitekoeskaera egin duteEgogain GerontologiaZentrukoek, orainhilabete batzuk eginzituzten protestenharitik. Martxoaren18an amaituko daGipuzkoa mailanEgogainekobeharginen egoeraberbera bizi duten3.000 langileentzatindarrean dagoenhitzarmena.Haurreskola berriak, ikasturteari ekiteko prestHiru Haurreskolak batuta, 107 umerentzako zerbitzua eskainiko da Eibarren. Argazkian, Amañakozentro berriaren irudia. / EKHI BELARAMAÑA ETA URKIKO HAU-RRESKOLAK EGUAZTENE-AN INAUGURATU ZITUZTEN,agintariek gidatutako ekitaldiarekin.Udaleko ordezkariekinbatera, Eusko Jaurlaritzakozein Haurreskolak Patzuergokoarduradunak batu zirenikasgela berriak ezagutzeraemateko antolatutako aurkezpenean.Aipatutako auzo bietakoikastetxeetan, jolastokietanjaso dira Haurreskola berriak,azken hileotan horretarako beharreanjardun ondoren. Haurreskolakjasotzeko beharrek900.000 euro kostatu dute etaUdalak iaz Zapateroren gobernuakhorrelakoetarako emanzituen diru-laguntzak aprobetxatuditu.Haurreskola berrietan 0 etaurte bi bitarteko umeak hartukodituzte, Bittor Sarasketa kaleanmartxan dagoenaren modura.Izan ere, Haurreskolak Patzuergoakkudeatuko ditu inauguratuberri diren Haurreskolabiak ere. Ikastetxe bi horiei esker,gure herrian adin tarte horretarakozegoen eskaerari moduegokian erantzuten zaiolauste dute Udaleko arduradunek:Bittor Sarasketan 65 umehartzeko tokia dago eta, plazahoriei aurrerantzean eskainikodiren 42 plazak gehituta, 107umerentzat Haurreskola zerbitzuaeskainiko dute. Eibarrenurtean bataz beste 200 bat umejaiotzen dela kontuan hartuta,horietatik erdiek zerbitzuaz baliatzekoaukera izango dutelaazpimarratu zuten ekitaldian.Haurreskolak-ek atzo bertaneman zituen argitara izenaeman dutenen behin-betiko zerrendaeta onartutako umeakdatorren astean, martxoaren1ean hasiko dute ikasturtea.12.00etan hasiko da protesta Untzagan. / ARTXIBOALanpostuen aldekomanifestazioaDEBABARRENAKO LAB SINDIKATUAK BIHARKOMANIFESTAZIOA DEITU DU, Debabarrenean azken hileotanlangabezia tasak izan duen igoerarekin kezkatuta.Sindikatuak esku artean dauzkan azken datuen arabera,3.401 langabetu daude gure eskualdean. Horietakogehienak Eibarren (1.852) eta Elgoibarren (637) pilatzendira, baina herri guztietan langabetuen kopuruak goraegin duela azaldu dute (Deban 272 langabetu daude, Mutrikun268, Soraluzen 261 eta Mendaron 111). Gainera,beharrean jarraitzen dutenen lan baldintzek okerrera egindutela salatu dute sindikatuko ordezkariek. Egoera horrenaurrean, protesta egiteko, manifestazioa abiatuko dabihar, 12.00etan, Untzagatik.Eibarko ikastolaren 50. urteurrenaJUAN ANTONIO MOGEL IKAS-TOLA SORTU ZELA MENDE ER-DIA BETEKO DA MARTXOAREN11-N eta, horren harira, datozenegunetarako hainbat ekitaldi bereziprestatzen dihardute ikastolakozuzendaritzako kideek, IkasleenGurasoen Elkarteko kideeketa beste hainbatek. Ospakizunakurte guztian egongo dira,baina lehenengoak martxoangaratuko dituzte: ikastolarenhistoriari errepasoaemango dion erakusketa, mahainguruaeta egun osorakojaialdia egingo dira. Erakusketamartxoaren 5ean inauguratukoda, Untzagako jubilatuetxean eta martxoaren 14raarte egongo da ikusgai. Mahai-ingurua,berriz, martxoaren11n egingo da, erakusketahartuko duen jubilatu etxeanbertan eta jaialdia handikegun bira, 13an ospatuko da,egun osoan Untzagako plazabietan ipiniko dituzten puzgarri,musika, taberna, denda eta bestelakojarduerekin. Antolatzaileekherritar guztiei, bereziki ikastolareninguruan ibilitakoei zein dabiltzeneiegin nahi diete, ekitaldietanparte hartzeko gonbidapena.10/II/26 ...eta kitto!711 zkia.


Juan Antonio Mogel ikastolak 50. urte betedittu aurten. Irakasle asko eta ikasle gehixagopasau dira hango geletatik, momentu berezi,alai, zoriontsu, gogor eta dibertigarrixakmoduak. Mende erdixa euskarazko hezkuntziaherrixan eskaintzen. Zorionak ikastoliarieta urte askotarako!Mª CARMEN A PELLA NIZ78 urtejubilauaOso oroitzapen onak dittut eskolarengaiñian. Aldatzen ibillittakuanaiz ni eta benetan oso ondo ibillinintzala. Sasoi politxa izan zaneta konforme nago. Txikitan eznintzan ikasle ona, beti jolasiannebillen, baina haztian serixotasunahartu neban eta hobetoikastiari ekin netsan.KALEKOINKESTAZelan gogoratzendozu eskolasasoia?JON JOSEBA A LDAZABAL77 urtejubilauaGogoratzen dot gure maixuak ezekixala euskera, ta zelan ikasikogenduan ba guk? Ixa ez genduanulertzen-eta! Oin gauzak aldatuegin dirala jakiña da, hori bihargenduan bakarrik, gauzak berdinjarraitzia eta ez aldatzia! Oiñ euskerazikasteko aukeria badagobehintzat.7A SIER FULDAIN88 urtejubilauaLETIZIA MUGERZA50 urteetxekoandriaPraka motzekin juaten giñala gogoratzendot. Bazeuan be Astaburuagaabizeneko irakasle bat,eta nere izena zein zan galdetziannik “Asier Fuldain” erantzuneta kanpora botatzen estan: “¿todavíacon estas cosas?”. Armerixanibilli nintzan eta euskeria debekatutazeguala goguan dakat.Txikixa nintzanian ez jatan bapegustatzen monjengana ikasterajuatia; gerokuak oroitzapen onakdira. Frantziara juan nintzan bizitzeraeta seme-alabak han ikasidabe denpora batez. Han ezberdiñada gauzia, irakasliarekikoerrespetua askoz be haundixaguada, berorika ibiltzeraiñokua.✁M A R T X O AE K A I N A1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 311 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29A P I R I L AUrkizu pasealekua 11, solairuartea20600 Eibar (Gipuzkoa)Tel: 943 20 09 18elkartea@etakitto.comwww.etakitto.com1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30M A I A T Z A1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031Egin zaitez...eta kitto!kobazkide!2 0 1 0 e k ou d a b e r r i k ok u l t u re s k a i n t z a...eta kitto! Euskara Elkartea


8GEUREGAIAArte garaikidiaren munduandihardutenen kalendarixuan koloregorrixarekin markatzeko egunakpasau barri dira: hillaren 17xanhasi eta domeka bittartian ARCO2010 ferixia egon da martxan, artemodernuaren inguruan mundumaillan ospatzen diran ziten artianinportantienetakua. Aurtengoediziñoko gonbidatu berezixaLos Angeles hirixa izan da eta,atiak zabalik egon diran bostegunetan, 150.000 bat lagun,hartu dittu ferixiak, horretakobatzuk sektoreko profesionalak etabestiak, barriz, arte modernuareninguruko zaletuak, beste barik. Etagoi maillako galeristak eta artistakosatzen daben zerrendan, eibartarbat: Jose Zugasti Arizmendiarrieta,itsasoko olatuak sortzen dittuensensaziño eta mugimenduakinspirautako biharrarekin.Zugasti: Hamarkada biARCOn, kale egin barikDonostian bizi dan Jose Zugasti eskultoriarendakoaspaldiko ezagunada ARCO. 1990. urtian hasi eta gauregunera arte, Madrillen Arte Ederrak ikasizittuan eskultoriak ez dau ediziño bakarriankale egin, “batzuetan toki gehixagobeteta, beste batzuetangitxiago, baiña Bilboko Vanguardiagalerixak urtero eruatendau nere biharren bat”. Zugastikurtiak daroiaz eurekinbiharrian eta, bestiak beste,bospasei erakusketa indibidualegitteko aukeria eskindu detsazgalerixak.Arte mundutik kanpora mugitzengaran gehixenok artistaren bat horrenbesteurtian ARCOra juatiari ez detsaguaparteko garrantzirik emoten, baiña bertanparte hartu ahal izateko izena emotiabaiño zeozer gehixago bihar izaten dabegalerixak. Hasteko, erakusketia ipintzekotokixarengaittik pagau biharrekua ez da gitxiizaten. Ideia bat egitteko, iazko ediziñuetansalmenta kopuruak behera egiñ ebalaeta, aurten Euskal Autonomia Erkidegotikjuandako galerixak bestietan baiño gitxiagoizan dira: Bilboko Windsor Kulturgintzak etaDonostiako Altxerrik kale egin dabe aurten,iazko ferixan dirua galdu ostian. Galeristakegindako kalkuluaren arabera, Arcon 100metro karratuko tokixak balixo dabenarekinMARTXOAMartxoak 4Gozogintza ikastaroarenazken saioa. Portaleko sukaldean.Martxoak 10Ipurterre ipuin lehiaketako lanakentregatzeko azken eguna.Martxoak 11...eta kitto! Euskara ElkartearenUrteko Batzar Nagusia.19.30etan ...eta kitto!-n.MAIATZAMaiatzak 7Bertso-afaria Bide Alde elkartean.21.00etan Bide Alden.Maiatzak 12Ipurterre ipuin lehiaketakosari banaketa.Unibertsitate Laboralean 10.00etan.Maiatzak 15Berbalagunentzat Ekainberriraegun osoko irteera. Bisita,hamaiketakoa eta bazkaria.Maiatzak 22Euskararen olatua. “Gantxila”eskuz eskuz.EKAINAEkainak 6Mintzaeguna ArrasatenEkainak 23San Juan Sua 23.30etan Untzagan.Ekainak 25Euskal Jaialdia. 19.00etan Untzagan.AUTOBUSAKIKASTOLEN EGUNETARAMaiatzak 9: Herri Urrats, Senperen.Maiatzak 30: Ibilaldia, Bermeon.Ekainak 20: Araba Euskaraz,Agurainen....eta horrez gain:· Barixakuero ...eta kitto! astekaria· Hilero Txikitto! aldizkaria on-line· Astero Berbetan mintzapraktikataldeak· Itzulpenak eta diseinu lanak· www.etakitto.comAPIRILAApirilak 22Ipurterre ipuin lehiaketakoebazpena jakinaraziko da.Apirilak 13Harixa Emoten literatura tertulia.Asier Serranoren “Erlojugilea” liburua.19.00etan, ...eta kitto!n.


GEUREGAIA9“Lan honetarakoolatuenmugimenduaninspirau naiz”zulorik ez egitteko 80.000 bat euroko balixuasaltzia lortu bihar dabe. Horregaittik,aurreko ediziñuetan parte hartzen eben “fijuen”artian egonda be, aurtengo euskal ordezkaritzahiru galerixetara mugatu da: ZugastirenVanguardia-rekin batera beste bilbotarbat, Carreras Múgica eta Trayecto(Gasteiz) animau dira parte hartzen.Zugastik berak kontau deskunez, “iaz krisixareneragiña oso nabarmena izan zan”.Aurtengo salmenten inguruko dato zihetzakoindiok etara barik egonda be, aurtengoediziñua askoz be modu positibuaguan baloraudabe antolatzailliak eta parte hartudaben galeristak.Karua izatiaz aparte, parte-hartzailliakgalerixen artian osatzen daben komisiñobatek aukeratzen dittu eta behin baiñogehixagotan desadostasunak sortu izan diraaukeraketarako erabillittako kriterixueninguruan.Esanahixaren gaiñeko kezkaIzan be, artea ulertzeko bakotxak dakanmodua subjetibua izanda, “modernua”,“abstraktua” eta bestelako kontuak ondoasimilatzeko problemak euki dittu jendemorduak. Oindiok be, figuratibotik aldentzendiran artelanak aztertzeko klabe batzukemongo leukian kulturatik urruti gagozgehixenak, artistiak bere obrarekin azaldunahi dabena benetan argi dakan arren:“Neuk be nere eboluziñua euki dot. Lehelengokuadruak pinttatzen nittuan, gero formakhormetatik etara eta abstrakziñoruntzsaltua emon neban. Izan be, arkitektura etabeste elementu batzuekin jokatuta, sortzenjuaten diran eskulturak dittuen aukerakkontaeziñak dira”.Dana dala, Zugastik ez detsa apartekozentzurik topatzen artelan bakotxaren esanahizihetza jakitteko batzuek eukitzen dabenpremiña horri: “Musikarekin, adibidez,ez detsagu horren sarrittaneskatzen esanahi garbi batizatia, ulertzia. Lenguaje abstraktuakhori daka ba”.Artetik bizimodua etaratziaoso gatxa dala behiñ eta barrizentzuten badogu be, badagozkontrakua posible dalaerakusten deskuen bakarbatzuk be. Zugastik diñuanez,“piszinara salto egittekoerabagixa hartu neban etahortxe dihardut igerixan,- Zure obrak sortzeko erabiltzen dozunalanbria zeure-zeuria dan ezaugarrixadala esan geinke.Bai, espresatzeko emoten destazenaukerekin pozik nago, esan nahi dotenaesateko oso aproposa egitten jata.- Zer eruan dozu ARCOra?Oinguan instalaziño bakarra eruandot, “Olatuak” izenburukua. Izan be,metro asko betetzen dittu eskulturiak.- Eta zelan jaixo zan olatu hori?Itsasuari begiratzen detasagunian,olatuak eragitten dittuen mugimenduakikusi geinkez. Ni horretan fijaueta materixia (kasu honetan, ura) kendudot, olatuen nerbixueri arreta haundixaguaipiñitta, olatuak sortzen dittuenmugimenduak adierazteko nerbixuak,alanbriak erabillitta. Eta zer esatendeskue olatuak? Ba batzuetan bakiasentiaraztera eruaten gaittue, maitasuna,biolentzia, hasarria… bizitzak berak egittendaben moduan.- Zure obretako asko oso haundixakizaten dira, kalian-eta ipintzekuak. Zelakoreakziñuak ikusi dittuzu inguruanibiltzen dan jendiaren artian?Denetarik egoten da, iritzi ezberdiñakentzuten dittuzu normalian. Inportantianeretako eskulturia transparentia izatiada, espazioarekin agresibua ez izatekoahalegiña egin bihar dala pentsatzen dot.Baiña batzuetan hori gatxa izaten da, politikuaktartian egonda.beste batzuk bidian geratzen dira, klasiakemotera dedikatzen diran beste batzukbadagoz… Bakotxaren situaziñua eta bestelakokontuak ezin leikez albo batera laga.Neuk be klasiak emon nittuan, baiñagaur egunian dakaten honek beste askatasunbat emoten desta” . Eta zeiñ artistakegingo detsa uko askatasuna modukosensaziñuari?...eta kitto! 10/II/26711 zkia.


10GAZTEKITTOteenajeaHilabete bi dira Depor tabernak aurpegia berritu duela. IonAltuna eta Inaki Lopez gazteak dira orain Eibarko tabernamitikoenetariko honen ardura hartu dutenak. Pozik daudetabernaren martxarekin, lan gogorra egin behar duteladioten arren. Eskaintza ez da, ezta gutxiago ere, laburra.ION ALTUNA & IÑAKI LOPEZ,Depor tabernakoak:“Etortzeari laga zionjendea bueltatu da berriz”- Nola erabaki zenuten tabernahartzea?Iñaki: Lan barik gengozen etaDeporretik aukera eskaini ziguntabernaren proiektua egiteko.Horrela, zer egingo genukeen,sukaldea nola eramango, nolakozerbitzuak eskainiko, zein ordutegiizango zukeen… zehaztubehar genuen.Ion: Tabernan aurretik zeudenekez zuten taberna utzi nahi, bainajendea ez zegoen oso gustura.Horrela, kostata, baina gureproiektua izan zen aukeratuabeste hiru aukeren artean. Abenduaren20an zabaldu genuen tabernaeta orain arte.- Aurretik esperietzia izan duzuetabernetan lanean?Iñaki: Bai, ostalaritzan ibili naizlanean betidanik.Ion: Nik Montekan egin izan dutlan, baina hau ezberdina da.Pentsa, hilabete bitan eguaztenekoaizan zen nire lehen jaieguna.Atera kontuak!- Gogorra da beraz.Ion: Bai. Heltzen da momentubat, eguneko azken orduetanbatipat, Iñakik eta nik edozergaitikeztabaidatzen duguna.Iñaki: Oso ondo moldatzen garaelkarrekin baina! (barreak).- Zenbatek egiten duzue lanDeporren?Ion: Bost gara, sukaldean bi, etabarra eta jangelan hiru.- Zer da, orokorrean, eskaintzenduzuena?Ion: Tabernan edari eta pintxoezgain, asteburuetan afari eta bazkariakematen ditugu enkarguz.Oso ondo doa hori, baina asteanzehar bazkari eta afarien kontuabultzatzea da gure asmoa, bizitzagehiago ematea. Kirol emanaldiakemateko proiektoreaipintzeko asmoa daukagu etahorrek aukera gehiago emangolizkiguke. Bazkari eta afariei dagokienezkarta bidez edo sukaldariarekinmenua zehaztuz egindaitezke.- Tabernara gazte gehiago sartzendela somatzen duzue?Iñaki: Jendeak baietz dio, izanere, aurretik ez ginen etortzenhona egia esan. Horrez gain,Deporrera etortzeari laga eta berrizetortzen hasi denik badago,eta hori oso pozgarria da.Ion: Denetariko jendea etortzenda hona.URKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40uthemek@uthemek.comSPK- Zeramika, silizioaISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziakROY - Diamante eta boraxezko harriakSan AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 7310/II/26 ...eta kitto!711 zkia.


Bidaia solidarioak Aste SantuanBidaiatzeko moduasko dago. Bakoitzakgustuko duenmoduan bidaiatzendu, ahal duen heineanbehintzat, eta gauregun eskaintzen denaukera oso zabala da.Zentzu horretan,elkarte solidario etahalakoek ere badutezeresanik. Sahara etaTurkiara Aste Santuanjoatera animatzen?Irabazi asmorik gabeko elkarteada AIPC Pandora, eta gizarteparte-hartzearen etagarapenaren hezkuntzaren bitartezhiritartasun aktiboarengainean lanean dihardu. Horretarako,nazio eta nazioartekoboluntariotza akzio, kooperaziomikroproiektuak eta formakuntzasozio-kulturalekoprogramak antolatzen ditu.Mugikortasun programenbarruan, justizia sozial etaekonomikoak oinarri hartuta,turismo arduradun, kultural etasolidarioko programak sustatzenditu Pandorak. Toki bakoitzekozentralitatea batzensaiatzen da, eta euren lurretanturismoaren garapen jasangarrieta sozialki arduraduneanprotagonista izateko eskubideabermatzen du.Guzti horretarako bidaia solidarioakantolatzen ditu Pandorak,eta Aste Santurako Turkiaeta Saharara joateko aukeraeskaintzen du. Bidaia hauek komunitateeneta bisitarien artekoerlazio berria sustatzen duteikuspegi interkultural batetik.SAHARASaharako basamortuanʻHezkuntza Saharako basamortuanʼizenburupean Sahararajoateko bidaia aurkeztenda. Draako bailarara joango dirabidaiariak eta Zagourakobiztanleekin elkarbizitzan aritukodira. Horrela, bertako tribuerdi-nomaden egoera ezagutukodute, basamortuan dutenbizimodua konpartitu etaeuren kultura ezagutuz.Bidaia martxoaren 27an hasikoda eta apirilaren 4eanamaitu. Tansikht ezagutzekoaukera egongo da Al Manar elkartearenbitartez, baita Azakourdouarra ere (kanpamendunomada) eta basamortuanhainbat egun pasatuko dituztebidaiariek. Prezioari dagokionez,600 euroko kostua du bidaihonek.GAZTEKITTOTURKIATurkia interkulturalean zeharEuropa eta Asia artean kokatuta,kultura ezberdinak batzendira Turkian. Pandorak,horrela, Istanbul eta Inegol artekozazpi eguneko bidaia eskaintzendu martxoaren 27tikapirilaren 3ra. Turkiako errealitateabarrutik ezagutzeko baliokodu: euren kultura, gizarteeta erlijio ohiturak, eta hirugarrensektoreko elkarteen ekintzakonkretuak, dena bertakobiztanleen eskutik.Gutxienez 6 eta gehienez 10laguneko taldea osatuko da bidaiahonetarako, eta prezioa920 eurokoa da. Bidaia bieninformazio gehiago jasotzekowww.aipc-pandora.org webgunerajo eta lekua gordetzekoana@aipc-pandora.org helbideraidatzi.11H e l b i d e aURKIZU PASEALEK UA, 1 3Orbeako dorreetako1 . solairuaCENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA1 Kardiologia2 Zirugia3 Dermatologia4 Dietetika eta Nutrizioa5 Analisi Klinikoak6 Ortodontzia7 OtorrinolaringologiaBERRIA:Foto-depilazio Unitatea☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 048 Pediatria9 Psikiatria10 Radiologia11 Traumatologia12 Barne Medikuntza13 Koloproktologia14 Erizaintza15 Zoru pelbikoarenerrehabilitazioa...eta kitto! 10/II/26711 zkia.


12ERREPORTAJEASentimenduak adierazi,akzioak azaldu eta deskribapenakegiteko baliodute, besteak beste, berbek.Bata bestearekin elkartuz esaldieta perpausak sor daitezke, etabakoitzak nahi duten gauzakadierazi daitezke euren bitartez(ahal den neurrian, behintzat).Euskerak, beste hizkuntzekbezela, bere berba propioak ditueta baita beste hizkuntza batzuetatikeratorriak direnak ere.Denek balio dute espresatzeko,izakiak komunikatzeko duengaitasuna delako lengoaia(mingainaren bitartekoa edozeinu-sistema bitartekoa).Zuhaitza. Sua. Haurra. Argazkia. Arkatza. Itzala. Leihoa. Mendia.Eguzkia. Maitasuna. Argia. Beroa. Goxokia. Zaborra. Ura.Kolorea. Bihotza. Burua. Arnasa. Irudimena. Ahoa. Soinua.Euskera. Berbak dira denak, hizkuntza baten unitateak.EuskarazkoBerben Lehiaketa martxanHerriko euskaltegi bietanBerba ugari hartzen ditu berebaitan euskerak eta horren gaineanlehiaketa antolatu duteUdal Euskaltegiak eta AEK-k:Euskarazko Berben Lehiaketa.“Parte hartu nahi dutenek euskarazkoberba bat aukeratu behardute (gozoena, bortitzena,zailena, politena, arraroena…)”,diote antolatzaileek. “Euskaltegibietatik jendea animatu nahi dugulehiaketan parte hartzera”.Euskal berba baten bila ibilikodira, beraz, herriko euskalzaleak.Berba horiek herriko euskaltegibietan bereziki horretarako jarritaegongo diren buzoietan sartu beharkodira (Udal EuskaltegiarenaPortalean eta AEK-rena Sostoa1,1-ean) edo posta elektronikobitartez bidali euskaltegiaeibar@telefonica.net edo eibar@aek.org helbideetara.Berbak internetenBakoitzak denbora izango duzein berba aukeratu erabakitzeko,izan ere, martxoaren 12arteegongo da berbak aurkeztekoaukera. Behin berba guztiak bilduta,epaimahaia batu egingoda eta irabazlea aukeratuko dute.Garaileak honelako saria jasokodu: Coliseoko emanaldibaterako sarrera bi, KalamuakoParlamentua jokoa eta ʻEibaroasi liberalaʼ liburua. Beste parte-hartzaileak,hala ere, ez diraesku hutsik joango, izan ere,guztien artean Kalamuako Parlamentuareneta ʻEibarko oasi liberalarenʼhiru ale zozketatukodira. Jasotako berba guztiak,ondoren, www.eibarko-euskara.cometa www.eibarko udaleuskaltegia.blogspot.comwebguneetanegongo dira ikusgai.Bestetik, euskaltegietatik gogoratzendute ateak zabalik dituztelaherritarrentzat, “eta lasaietor daitezkeela edozein argibide,zalantza edo kontsulta eginnahi izanez gero”.10/II/26 ...eta kitto!711 zkia.


INMOBILIARIENGEHIGARRIA23. zenbakia. 2010eko otsailaPublizitatea: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Tel. 943 20 67 76. Faxa. 943 20 28 72• GESTIO INMOBILIARIOA: alok airu ak , erosk etak ,salm entak , t asazioak , k on tratu ak …FINKAK• Galdetu zu re etx ebizit zaren FINANTZIAZIORAKO BIDEA:m ailegu h ipot ek arioak , pertson alak …• INFORMAZIO PERTSONALIZATUA323Toribio Etxebarria, 1 943 20 03 58 Faxa. 943 82 04 03 fincas@euki.com


LARRAGEST.Bidebarrieta, 12 - beheaEIBAR Tel. 690 61 07 15HERRIA K ALEA EZAUGARRIAK PREZIOAEIBAR Mekola (AUKERA) 4 log., egong., suk., 2 kom. Sarbidea lorategi trasterora (15m 2 ) 30.000.000 pta.EIBAR Amaña (AUKERA) 2 log., egong., suk., kom. Garaia, argitsua eta bista ederrekin 22.000.000 pta.TXABOLA ETAEIBAR Bidebarrieta 2 log., egong-jang., suk., kom. Eskeg. Igog. Terrenoa aukeran: GARAJE PLAZA 26.900.000 pta.EIBAR Errebal 4 log., egong., suk., 2 kom. Berogailua. Igogailua. Bikaina 52.800.000 pta.EIBAR Sautsi 3 log., egong., suk., 2 kom. 2 garaje plaza. Bikaina 41.500.000 pta.EIBAR Errebal Eraikin berria 210.354 e-tik aurreraEIBAR San Andres Eraikin berria (Arrateko miradorea) 228.000 e-tik aurreraEIBAR F. Calbeton Eraikin berria 285.500 e-tik aurreraEIBAR T. Etxebarria Eraikin berria 368.100 e-tik aurreraEIBAR Bidebarrieta Eraikin berria 173.095 e-tik aurreraEIBAR Isasi/Ego Gain Eraikin berria 246.411 e-tik aurreraEIBAR Sautsi Eraikin berria 234.395 e-tik aurreraEIBAR Urki Eraikin berria 227.784 e-tik aurreraArragueta, 2 bis B-behea20600 EIBARTel. eta Faxa:943 20 08 60rosa@inmobiliariajuaristi.comwww.inmobiliariajuaristi.comsalerosketakerrentamenduaktraspasoakbalioztatzeakA.P.I.: Rosa Juaristi


…eta kitto! aldizkariarenINMOBILIARIEN GEHIGARRIAIBAI-ONDO.Bidebarrieta, 24 - beheaEIBAR www.inmobiliariaibaiondo.com Tel. 943 20 12 13HERRIA K ALEA EZAUGARRIAK PREZIOAEIBAR J. Etxeberria 130 m2. 4 log., egong., suk., bi kom. Igog. Eguzkitsua. Bistak. Aukera handiak. GaldetuEIBAR Errebal Hainbat tamaina eta preziotako etxeak. Aukera handiak. 228.000 e-tik aurreraEIBAR Amaña 2 eta 3 logelako hainbat etxe. 174.000 e-tik aurreraEIBAR Ubitxa Etxe polita. 2 log., egong.-jang., suk., kom. Kanpora. Kalefak. Berriztuta. 168.283 eEIBAR Karmen Hainbat tamainu eta prezioetako etxebizitzak. GaldetuEIBAR Barrena Hainbat etxebizitza. Trasteroa eta garajea aukeran. GaldetuEIBAR Ipurua 3 logela, egongela, sukaldea, komuna, despentsa. Berrizteko. 130.000 eEIBAR Bidebarrieta 4 log., egong., suk., kom. Igog. Pegora/eskilarak berriztuta. Eguzkitsua. Bistak. Aukera handiak. GaldetuEIBAR J.A. Mogel 2 log., egong., suk.-jang., kom. Berogailua. Jantzia/Berriztua. Kanpora. Kamarotea. GaldetuEIBAR Jardiñeta 2/3 logelako hainbat etxe. GaldetuEIBAR Bidebarrieta Etxe polita. Logela bakarra, bitan banatu daitekeena. Igog. Berogail. Sartzeko moduan. GaldetuEIBAR Ifar-Kale 2 log., egong.-suk.-jang., komun handia. Altua. Igog. Ganbara. GaldetuEIBAR Bidebarrieta 100 m 2 inguruko hainbat etxe, guztiz berritzea behar dutenak. 138.000 e-tik aurreraEIBAR Urkizu 3 logelako hainbat etxe. Egong.-jang., suk. Komun bi. Kalefak. Igog. Bik garajea aukeran. GaldetuEIBAR T. Etxebarria Hainbat tamaina eta preziotako etxebizitzak. 258.000 e-tik aurreraEIBAR Ubitxa Gela bateko buhardila, egong.-suk.-jang., kom. Berriztuta. Sartzeko moduan. 121.000 eEIBAR Estaziño 90 m 2 ko etxe ederra. 3 log., egong., suk., kom. Guztiz berritzeko. Aukera handia. GaldetuEIBAR Zuloagatarren Hainbat etxebizitza handi. Aukera handiak. GaldetuMALLABIA Txalet ikusgarria. 3 log., egong.-jang., estudioa., suk., komun 2., bodega. 100 m 2 ko terrenoa. GaldetuSORALUZE HAINBAT ETXE. TAMAINA ETA PREZIO DESBERDINAK. BATZUK ERAIKIN BERRIETAKOAK ETA BESTEAK BERRIZTEKOAKDEBA/ZUMAIA TXALETAK, ETXEAK, ETA ERAIKITZEKO BAIMENDUN TERRENOAKEIBAR Urki AZKENENGO ETXEAK. ERAIKIN BERRIA. PREZIO ONA.TRABAKUA OSO ONDO KOKATUTAKO TXALET ADOSATUA MALLABIAKO GERENA AUZOAN. AUKERA ONA.HAINBAT TAMAINUTAKO LOKAL KOMERTZIALAK ALOKAIRUAN. T. ETXEBARRIAN 120 m 2 LOKALA.GARAJEAK HAINBAT LEKUTAN.PABILIOIAK. TAMAINA ETA PREZIO DESBERDINAK.LASTER! ERREKATXUKO ERAIKIN BERRIKO LEHENENGO FASEKO ETXE, GARAJE ETA LOKALAK SALGAI


CARLOS VEGA. Errebal, 19EIBAR Tel. 943 70 16 57HERRIA K ALEA EZAUGARRIAK PREZIOAEIBAR Errebal 3 log., egong., suk.-jang., kom., bainua eta trasteroaEIBAR T. Etxebarria 210 m 2 ko etxebizitza biEIBAR Urki-Behea 2 log., egong., suk., kom. eta trasteroaMENDARO Azken hiru txalet bifamiliarrak, 214 m 2 koak4 logela, egongela, sukaldea, 3 komun eta aseoa.Garajea etxetik sartzeko moduan. Txokoa sukalde ekipatuarekin. Lursail indibiduala.A S E G U R U A KG A R M E N D I AI N M O B I L I A R I APISUAK ETA LOKALAKsalgai eta alokairuanSan Juan, 7 - behea Tel. 943 203 413Faxa: 943 200 324 -EIBAR-Hurrengogehigarrianagertzekodeituiguzu:943 20 67 76FIDATU ZAITEZ PROFESIONALETAZ BAKARRIKZure etxea saltzekomodurik azkar, errezIsasi, 16an eta eraginkorrenadonpiso@donpisoeibar.comwww.donpiso.com Tel: 943 82 05 10 Faxa: 943 20 81 81Errebal, 12 - behea20600 EIBARTel./Faxa. 943 203 333 Mobila. 656 766 344www.inmoarregi.com943-121395(ARIKITXANEKOHELBIDEZUBIAREN KANTOIAN)BERRIABidebarrieta, 29www.aukera-inmobiliaria.com aukera@aukera-inmobiliaria.comINMOBILIA RIA ESTUDIOPS XXIHig iezin- zerbit zuak et aBar ne ark it ek t ur aIPURUA inguruan 47 m 2 + 17 m 2 ingurukosolairuartea. PISUA BIHURTUTAKOLOKALA.Egongela, gela bat,sukaldea, komunaeta trasteroagarbiketaeta lehorketazonarekin.Kalefakzioelektrikoa.Erdi jantzita.27’9 milioi pezeta/ 167.900 €Tel./Faxa. 943 74 23 0620870 ELGOIBARwww.inmobiliariapsxxi.com


Martxoaren 5eraarteXXXIII.AntzerkiJardunaldiakANTZERKIJARDUNALDIAK172 MARTITZENA 20.30 Laboralean“Don Juan, memoria amarg a de mí”Cía. Pelmánec / BartzelonaAntzezlea: Miguel GallardoZuzendaria: Maria Castillo“Don Juan” antzerki unibertsaleko pertsonaiaren istorioakontatzen da, baina berezitasun batekin: idazle klasikoekpertsonaia laga zuten unea eta egoera dira kontakizunarenabiapuntua. Don Juan honek bere azken egunei aurreegiten dio komentu batean barneratuta. Antzezleak hirutxotxongiloekin konpartitzen du eszenatokia.Iaz Titirimundi Jaialdian estreinatutako muntaia da.3 EGUAZTENA 20.30 Coliseoan“Euskarazetamol”Ez Dok Hiru. Bikoteatroa / BizkaiaAntzezleak: Patxo Telleria eta Mikel MartínezZuzendaria: Jokin OregiBikoteatroak “dibertimentuak” izenez bataiatutako trilogiarenazken alea da, “Euskera Sencilloaren Manifestoa”eta “Larruaizetara” lanen ondorengoa. Esperimentu zientifikobat frogatzeko, mega-ikuskizun honetaz baliatzen dira beharduten super-euskera lortzeko: Euskaltzaindiko Liburutegiansartuta egongo dira hilabete oso batez, artxibadore batean.4 EGUENA17.30/21.00 Laboralean“Barcelona (un mapa)” filmeaZuzendaria: Ventura PonsAntzezleak: Nuria espert, Josep Maria Pou,Rosa Mª Sardá, Pablo DerquiAdineko senar-emazteekBartzelonako Ensancheko eurenetxebizitza berralokatuta dute.Emaztearen anaiaz gain, bertan bizidira frantses irakaslea, segurtasunzaintzailea eta haurdun dagoenemakume hegoamerikarra.5 BARIXA KUA 19.30/22.00 Laboralean“Mercado Libre”Teatro Español, Concha Busto / MadrilAntzezleak: Daniel Freire,Yoima Valdés.Zuzendaria: Jesus CracioAbokatu aberats eta boteretsubaten eta dokumenturik gabekoprostitua baten arteko harremanakontatzen da. Boterea, Dirua,sexua eta bere eraginak elkartzendira ustekabeko amaierara helduarte. Bere eszena batzukdirela-eta, ikuslego helduarentzatgomendatutako ikuskizuna.JUANA ARREGI GURUZETA (2010-II-18)“Gogorra izango da onartzea gehiago ez zaitugula ikusiko,baina bizi garen artean ez zaitugu ahaztuko”.SENIDEAKFAMILIAREN PARTEZ, ESKERRIK BEROENAKGURE NAHIGABEAN LAGUNDU DIGUZUEN ETAHILETA-ELIZKIZUNETAN PARTE HARTU DUZUEN GUZTIOI....eta kitto! 10/II/26711 zkia.


18KIROLAKPelota Astelenan gaur eta domekan20.25-ETAN HASIKO DEN GAURKO JAIALDIAN UDABERRITORNEOKO PARTIDU BI jokatuko dira: 3. mailako kadeteetan,Klub Deportiboko Ruiz-Andonegi bikoteak Urnietako ordezkarieiegingo die aurre; eta, jarraian, kadeteetan ere, baina 2. mailako finallaurdenetan, Agirresarobe-Erik eta Ataungo bikotea arituko dira,nor baino nor.Gonzalez,lau eta erdikotxapelduna.Domekan, bestalde, profesionaletako1. mailako binakako txapelketakoazken jardunaldian, Eibarrenjokatuko da partidu erabakigarribakarra, horko irabazleak eskuratukobaitu finalerdietarako geratzenden txartel bakarra. Jaialdikohiru partiduak dira binakako txapelketarakobaliagarriak, lehenengoa(Olazabal/Arruti vs Urrutikoetxea/Iza)eta hirugarrena (Saralegi/Eskuderovs Aritz Lasa/Merino)2. mailakorako eta erdiko partidunagusia goi mailakorako (OlaizolaII.a eta Mendizabal II.a Gonzalezeta Laskurainen aurka).Podium osoa Deporreko atletentzatDONOSTIAN JOKATUTAKO GIPUZKOAKO ATLETISMO TXA-PELKETEN BARRUAN, neguko jabalina jaurtiketako kadete mailakopodiumeko hiru postuak bereganatu zituzten Klub Deportibokoatletek; horrela, Ibrahim El Moussaouik irabazitako proban, TomasVouilloz eta Txomin Osoro sailkatuziren bere atzetik. Modalitatebereko jubenil mailako lehian, AsierAzpiazuk lortu zuen txapela.Azken asteburuan, bestalde, etatoki berean -hau da, Anoetako belodromoan-,pista estaliko Euskadikotxapelketa izan zen jokoan. LauraAlbistegi 4.a izan zen altuera jauzianeta Natalia Ourmakaevak, aldiz,ezin izan zuen Sevillan, Espainiako23 urtez azpikoen txapelketan lortutakoemaitza errepikatu (2. postuaeskuratu zuen).Jabalinakopodiuma osatuzuten eibartarrek.Aurreko asteburuan jokatutako Euskadiko kros txapelketan ereizan ziren klubeko hiru atleta, honako postuekin: El Moussaoui 8.aizan zen kadeteetan, Asier Selas 32.a jubeniletan eta Juan JoseMalvar 167. seniorrek eta beteranoek batera jokatutako proban.Xake-mate bikaina eibartarrentzatetxean: hirutik hiru garaipenDENBORALDI ZAIL HONE-TAN EZ DA ERRAZA IZANGOHORRELAKO ASTEBURUBIKAINA OSATZEA Deporrekoxakelarientzat. Baina ondoerantzun diote asteburu betearieta jokatu beharreko hiruneurketetan nagusitu dira.Euskal Ligakoek 2ʼ5-1ʼ5 irabazizieten zapatuan Bilboko PeñaRey Ardid taldekoei eta domekan,elurrarengatik aurrezatzeratutako neurketan, 4-0irabazi zioten burlatarren MikelGureari. Haritz Garrok, JonAranak eta Diego Olmok jardunaldibietan hartu zuten parteeta zapatukoan Julen Garrokbetetako postua Edu Olabekhartu zuen domekan.Gipuzkoako Ligako taldeak3-1 irabazi zion zapatu arratsaldeanSan Andres B-ri, Olaberekinbatera, Mikel Larreategik,Manolo Lópezek eta XabierBeorlegik osatutako taldearekin.Deporreko gotorlekuaondo babestu eta gero, taldebiek kanpoan jokatuko dituzteeuren partidak asteburu honetan:Leioan Euskal Ligakoaketa Andoainen Gipuzkoakoak.Partidurik galdu gabe amaitu duteI. fasea Urkiko neskekHALA ERE, IRREGULARTASUNAK MARKATU DU INFANTILMAILAKO FOBALL TALDEAREN fase horretako ibilbidea. Sei garaipeneta beste sei berdinketa lortu ditu Alberto Lamarianok zuzendutakotaldeak. Azken jardunaldian, 1-4 nagusitu ziren Azkoitian,bertako Anaitasunaren aurrean: Laurak gol bi sartu zituen etabana Ainhoak eta Alejandra atezainak.Txoko-Durango lehia erabakigarria foball-zaletuanJOSERAUTO SPORT-EN ATZETIK DOA-ZEN TALDE BIEN ARTEKO NORGEHIA-GOKAK asko argitu dezake sailkapenagoiko postuetan. Foball-zaletuen txapelketaren19. jardunaldia jokatuko da asteburuaneta Txoko eta Durangoren artekoa domekan10.30etan hasiko da; liderrak, bestalde,09.00etan egingo dio aurre Aretori.Liga irabazteko 4. hautagaiak, EzDok-Lanúsek,zapatuan jokatuko du, eguerdiko12.00etan, XOK-Caseríoren kontra.Azken jardunaldian, bestalde, lauretatikEz Dok izan zen irabazle bakarra, justu samargainera, Sinesponsor-en aurrean (3-2). Beste hirurak berdindu egin zuten: Txokoketa JoserAutok euren artean (0-0) etaDurangok Tecnografik-ekin (husna amaituzuten hauek ere).10/II/26 ...eta kitto!711 zkia.


Iban Tarsiciok(erdian) BizkaikoRallysprintetakoirabazlearen sariajaso zuen Bilbon.Escuderia Eibarko gidarienpostu onak Gabirian eta DerionHOLKE-BEORLEGI TALDEA BIGARRENA IZAN ZEN DERIONETA TARSICIO-PEÑA LAUGARRENA GABIRIAN. Ander eta AngelaVilariñok irabazitako azken proba honetan hasi zen abiaduramodalitateko denboraldia, 6ʼ65 kilometroko ibilbide berbera hiru alditanosatuz. Tarsicio eta Peñarekin batera, han izan ziren ere JorgeRodríguez eta Markel Agirre (25. postuan). Derion jokatutako JoseLuis Egiluz memorialaren retrorallyan, bestalde, Holkek eta Beorlegikosatutako taldearekin batera, herriko beste lau ordezkari izan ziren.Waterpoloko kadete-infantilen debutaATSEDENIK HARTU GABE JARRAITZEN DUTE LANEAN KI-ROL MODALITATE HONETAN eta, horren adibide, zapatuan,14.00etatik 16.30ak arte jokatuko den Eskolako Waterpoloaren 2.jardunaldia, Urbat-Urkotronik-ek ateratako kadete-infantil mailakotalde berriaren debutarekin (kirol hori probatu nahi duten guztiekOrbean dute aukera).Beste alde batetik, azken jardunaldiari dagokionez, senior taldeakgaldu egin zuen Sestaon (14-7), Euskal Herriko 2. mailako partiduan.Jubenil mailako taldeak beste garaipen bat eskuratu zuenOrbean, Gasteizko Lautadari 11-6 irabaziz, eta 2. postuan dago.Berdinketa Eibartarrak eta Urkirenarteko foball partiduanLEHEN ERREGIONAL MAILAKO KOPA FASEAN, BINA BER-DINDU ZUTEN Urkik eta Eibartarrak-ek azken asteburuan Unben.Emaitza horrekin, Urkik lidergoan jarraitzen du oso itxia dagoensailkapenean eta Eibartarrak hiru puntura dago, 3. postuan bestetalde birekin berdinduta. Igoera faseko partiduan, bestalde, Gazteak3-1 nagusitu zitzaion Axularri eta, emaitza horrekin, 6. posturaegiten du jauzi.KIROLAKFerreiro azpitxapeldun Mundaizekosquash torneoanAURREKO BARIXAKU ETA ZAPATUAN JOKATUTAKO EUS-KAL LIGAKO MUNDAIZEKO TXAPELKETAN, Klub Deportibokoordezkariak finala jokatu zuen, bertan 3-1 galduz Miguel Ruiz kantabriarrarekin.Berarekin batera izan ziren torneoan beste hiru taldekide:Sergio Salgado, Jon Losada eta bere debuta egin zuenFernando Valenciano;azken honek, gainera,Aurre-aurreko kontsolazio-finalajokatu zuen, 2-0 galduz. Salgado finallaurdenetanerori zeneta Losada lehenengokanporaketan. Ferreirok,bestalde, txapelketa bikainaegin zuen, finaleraarte erraz nagusituz; horFerreiro, ezkerretik lehena, beste taldekide birekin. nekeak irabazi zion.Txosna Untzagan Eibar-IzarrarakoDOMEKA ARRATSALDEAN IZARRA HARTUKO DU EIBARREKIPURUAN, 1. posturako borroka horretarako garrantzi handikoa.Neurketa 17.00etan hasiko bada ere, aurretik ondo girotuko da EskoziaLa Bravak antolatutako ekitaldiekin. Txosna prestatuko daUntzagako jubilatu etxearen ondoan eta 11.30.etatik 14.30etara arteegongo da zabalik, txorizo pintxoak eta edariak eskaintzeko. EibarPonferradinaren atzetik doa sailkapenean, lau puntura, etaezin dio laga gehiago ihes egiten; horretarako, zorte gehiago beharkodu izan epaileekin, azken hauek gogor zigortu baitute taldea.EmakumezkoenautodefentsarakoikastaroaBIHAR, GOIZEKO 10.00-AKETA 13.00-A ARTEAN, emakumearenautodefentsarako hastapenikastaroa antolatu duteUrki-Amaña Karate Taldeak etaAmañako ikastetxeko gurasoenelkarteak. Amañako gimnasioan emango da eta izena orduanbertan eman daiteke. Prezioa 8 eurokoa da.19Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564EMAKUME ETA GIZONM O D AK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7...eta kitto! 10/II/26711 zkia.


20KULTURAEuskeraren Manifiesto Sencilloa eta Larru Haizetaraeskaini ostean, Euskarazetamol antzezlanarekindatoz Patxo Telleria eta Mikel Martinez Coliseora.Martinezek adierazten duen bezala, “super-euskaldunbi” ikusiko ditugu taula g ainean.MIKEL MARTINEZ (aktorea):“Malabarismoak egitenditugu euskerarekin”- Umorea, antzerkia eta euskerauztartzen dituzue antzezlanean.Zelako emaitzairten da guzti horretatik?Demasekoa. Jendeak primeranpasatzen du, geuremoduan. Ondo pasatzeazgain, jendeak ezustekoa hartzendu euskerarekin moduberezian jolasten dugulako.Jolas horiek garrantzitsuakbadira ere, pertsonaia ezberdinekinlotuta doaz istorio barregarrihoriekin. Sketch-akerabiltzen ditugu euskerarekinmalabarismoak egiteko, gidoiarekinlotuta beti ere.- Dopping-az mintzatzen zareteantzezlanean. Euskerakdopping-a behar duela usteduzu?Ez; behar duena da gogohandia eta etengabe hor egotea.Eguneroko borroka da.Horretarako guk jolas bat bilatudugu, bai honetan, bai aurretikegin ditugunetan. EuskaraSencilloaren Manifiestoan,euskaldunberri batzueknola protestatzen zuten ikusigenuen; eta Larru Haizetaran,bere burua sexu aditutzatduten bi aurkezten zaizkigu.Frakasatuak dira denak.Oraingoan super-euskaldun bidaude taula gainean, konplexubitaminikoak behar dituztensuper-euskaldunak. Horiekere porrot egiten dute etahori da barregarria. Patxokdioenez, porrota munduamundu denetik da barregarriaeta lehen barrea Evak eginzuen Adani sagarra bururaerori zitzaionean. Egoera zoroaaurkezten dugu, porrotegiten duena, eta publikoakpertsonaiak maite ditu.- Trilogia baten azken saioada hau…(Mozten du) Barkatu, balitekeazkena ez izatea.- Lau zati dituen lehen trilogiaizango litzateke, beraz.Ikusiko dugu. Trilogia berbatxantxa moduan erabili dugu,jendeak asko erabiltzen duelako.Gustura gabiltza motahonetako antzezlanak egiten.- Zaletuen eskaeragatik eginduzue hirugarren hau?Saio bakoitza amaitzeanʻgrupiʼ eta ʻfansakʼ etortzen zitzaizkigunbeste saio bat egitekoeskatzen. Tira, pentsatzendugu euskerarentzakoarnasaldi gozoa direla horrelakoantzezlanak. Umorea barrenetikateratzen zaigu, etagustura egiten eta idazten dituguantzezlan hauek.- Ikusiko zaitugu noizbaitPatxo Telleria gabe antzerkian?(Pentsakor) Agian bai. Bakarrizketabat idazten gabiltzaeta, nork daki!, agianegingo dut.Bakillauaren Kofradixa-ri sariaSUKALDE KONTUEKIN LOTURA DUTEN KOFRADIEN ARTE-AN lehenengoz jokatu den bakailao lehiaketan lehenengo saria lortudu Eibarko Bakillauaren Kofradixiak. Zapatuan Donostian lehiatuziren FECOGA Gastronomia Kofradien Nazioarteko Federazioko kideak.Euskal Herriko kofradiekin batera, Portugal, Espainia eta Frantziakotaldeek hartu zuten parte lehiaketan eta parte-hartzaile guztienartean nagusitu zen Eibarko Bakillauaren Kofradixako Jesus MªMuruak jantzi zuen txapela. Epaimahaiko kideak Juan José Lapitz(Fecoga-ko ohorezko presidentea), Luis Mokoroa, Frances Bernardeta Odil Lavalle izan ziren eta sari-banaketa ekitaldia, berriz, biharamoneanospatu zen kapituluaren testuinguruan egin zuten.Bertsotxotxongiloak Zapatuko IpuinerakoHILEROKO MARTXARI JA-RRAITUTA, ZAPATUKO IPUI-PailazoenikuskizunaNA PROGRAMAREN BA-RRUAN, ipuin kontalari saioaeskainiko dute bihar umeen liburutegian,18.00etatik aurrera.Lanku taldearen “Hiru, bi,zast! Egizu jolas!” saioak bertsolaritzaeta txotxongiloak uztartukoditu. Izan ere, “Hitzenlapurraren istorioak” saioakprotagonista izan zituen Lideeta Ximon-en gorabeheren jarraipenaizango da biharkoa,berriz ere hitzak eta horien ingurukojolasak ardatz direla.GAUR ETA BIHAR ARRA-TSALDEAN PIRRITX, PO-RROTX ETA MARIMOTOTSPAILAZOEN “IRRIEN LAGU-NAK” ikuskizuna hartuko duHezkuntza Esparruko aretoak.…eta kitto! Euskara Elkarteakantolatutako ekitaldira joango direneiahal den neurrian automobilikez erabiltzea eskatu nahizaie, aparkatzeko tokiarekin arazoaksaihesteko. Kotxearen ordeztrena, tranbia edo autobusaerabiltzeko aukera dago. Halaere, beste urte batzuetan moduan,Firestone enpresak bereaparkalekua erabiltzen lagakodu. Bestalde, lau emankizunetarakosarrera guztiak saldutadaude eta txartel barik inori ezzaiola sartzen lagako argi laganahi izan dute antolatzaileek.10/II/26 ...eta kitto!711 zkia.


Zinera joateko bonoak opariEIBAR MERKATARITZA GUNE IREKIAK (EM-GI) MARTXOA HASTEAREKIN BATERA ABIA-RAZIKO DUEN KANPAINA aurkeztu zuen martitzengoizean: “Komertzio ezinhobea, zinez”.Udaleko, EMGI-ko, Eibarko Dendarien Elkarteko,Merkatu Plazako Dendarien Elkarteko, GipuzkoakoMerkataritza Federazioko eta El Corte Inglés-ekoordezkariek azaldutakoari jarraituz,martxoaren 1etik aurrera Coliseoko zine emanaldietarasartzeko bonoak banatuko dizkiete bezeroei,kanpainarekin bat egin duten ehundik goraestablezimenduetako batean 30 euro edo hortikgorako erosketa egiten duten bakoitzean. Kanpainauztailera arte egongo da martxan eta 5.000bono baino gehiago editatuko dituztela aurreratudute. Dendariek oparitutako bonoa Coliseoanaurkeztu eta euro bat ordainduta, programazioerregularraren barruan emango diren pelikulakikusteko aukera izango du jendeak barixaku, zapatueta astelehenetako saioetan, “erosketakegiteko aukera egoten den egunetan”. Bonoakezin izango dira domeketako saioetarako erabili.Bonoak banatuko dituzten dendek kartelen bitartezemango dute ezagutzera ekimena eta, horrezgain, hamabostean behin Coliseoan proiektatukodiren pelikulen karteldegia ikusgai ipiniko dute.Andrazko artisten lanak Topalekuan ikusgaiGAUR ARRATSALDEKO 19.00-ETAN, MARTXOAREN 8ANGOGORATUKO DEN EMAKU-ME BEHARGINEN NAZIOAR-TEKO EGUNAREN ingurukoerakusketa zabalduko dute Topalekuan.Eibarko andrazko artistenlanak ez ezik, Madril, Valentzia,Argentina eta Brasilgoartistenak ere batu dituzte erakusketan.Maite Arriaga antolatzailearenberbetan, “artistekmota askotako lanak erakutsikodituzte. Beste urte batzuetangehienbat margolanak ipini diraikusgai, baina aurten, koadroezgain, zeramika, eskulturak, bitxiak,argazkiak eta zaharberritutakoobjektuak ikusteko aukeraizango da”. 40 bat emakumerenartelanak batu dituzte ArrateKultur Elkartearen erakusketaaretoan. Martxoaren 14ra artemartxan egongo den erakusketabetiko ordutegian zabalduko dute:astelehenetik barixakura bitartean,19.00etatik 21.00etaraeta zapatu eta domeketan, berriz,12.00etatik 14.00etara eta19.00etatik 21.00etara.KULTURAlaburrakSOSTOA RI ESKERRAKGurutze Gorriak bere eskerona adierazi nahi dieSostoa abesbatzako kideei,Santa Ageda bezperakokalejiran batutako diruaHaiti-ko hondamendiankaltetutakoei laguntzekoemateagatik. Sostoari ezezik, kalejiran 788’73 eurobatzea posible egin zuteneibartar guztiei ere emannahi dizkiete eskerrak.ALDAKETAK ANTZERKIANAzken orduko aldaketabatzuk egin dizkiote 33.Antzerki Jardunaldietakoprogramazioan jasotakoari,aurreikusita ez zeudenemanaldi batzuk gehituta:martxoaren 5ean,“Mercado Libre” antzezlanarensaio bi eskainikodira (19.30etan eta22.00etan), programatutazegoen funtzio bakarrarenordez. Bigarren aldaketakmartxoaren 17rako lanarieragingo dio. “La omisiónde la familia Coleman”antzezlanaren funtziobakarraren ordez bitaularatuko dituzte,19.30etan lehenengoaeta 22.00etan bigarrena.TREKKING-A MAROKONErmuko Artarrai MendiTaldeak bidaia antolatu duAste Santurako, Marokontrekking-a egiteko. Hilaren27tik apirilaren 5era artekoiraupena izango duenbidaiaren prezioa 750eurokoa izango da.Informazio gehiagorakowww.artarrai.com helbiderajo daiteke.21Toribio Etxebarria, 4...eta kitto! 10/II/26711 zkia.


22KULTURAUEUren ikastaroakUDAKO EUSKAL UNIBERTSITA-TEAK ATZO AURKEZTU ZUENUDABERRI HONETARAKO prestatuduen ikastaro-eskaintza bereikastetxe nagusian, Markeskua jauregian.Aurkeztutako programazioaribegiratuta, informatika eta teknologiaberrien atalean honakoak eskainikodituzte: “Web dinamikoen garapenaPHP eta MYSQL erabiliz” (24ordu), “Ordenagailua eta interneteuskaraz” (6 ordu), “Wordfast 5-Hastapenak” (10 ordu) eta “Ingurugiroaezagutu. GPS eta GIS baliabideak”(45 ordu); Giza eta gizarte gaienatalean, berriz, “Hezkidetza: XXI.mendeko erronka” (15 ordu), “Coachingprogramazio neurolinguistikoaz”(19 ordu) eta “Buru mapak: ideiasortu eta antolatzeko teknika” (10 ordu);eta osasunaren inguruko ikastaroan,berriz, etxeko erremedio naturalaklanduko dira (24 ordu).Bertsolaritzaren ingurukoekitaldiak KultunMARTXOAREN 11-N EKINGO DIOTE BER-TSOLARITZAREN INGURUKO EGITARAUARIARRATE KULTUR ELKARTEAN, 19.00etatikaurrera Arkaitz Estiballes eta Beñat Gaztelumendikeskainiko duten saioarekin. Martxoaren 20rako,berriz, bertso-bazkaria antolatu dute. AmetsArzallus eta Sebastian Lizaso bertsolariek girotukoduten bazkarirako txartelak Kultu tabernanbertan erosteko moduan daude (17 euro ArrateKultur Elkarteko bazkideentzat eta 20 euro besteguztientzat). Bertsolarientzat gaiak, berriz, Hankamotxakbertso eskolakoek prestatuko dituzte.Gozo-gozo... BerbetanOTSAILAREN 18-AN HASITAKO GOZO-GINTZA IKASTAROA DATORREN ASTEANAMAITUKO DA, martxoaren 4ko klasearekin.…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutakoikastaroa Portaleko sukaldean ematen diharduteeta honezkero tarta, pastel eta bestepostre eder batzuk egiten ikasi dute ikastaroanparte hartzera animatu diren lagunek.Ikastaroa euskaldun berriei euskeraz jardutekoaukera zabaltzeko asmoari jarraitzen dionBerbetan programaren testuinguruan antolatuda, aurretik egindako beste ikastaroek izandakoarrakastarekin animatuta eta, horrelakoetanizena emateko aukera edozeini eskaintzenbazaio ere, Berbetan programako kideeklehentasuna izaten dute eta prezio bereziaeskaintzen zaie.Lip Dub lehiaketa EibarrenEta bertsolaritzarekin lotutako egitaraua osatzeko,Jose Luis Irigoienek iazko bertso saioetanateratako argazkiekin osatutako erakusketakapainduko ditu Kultuko hormak martxoko bigarrenastetik aurrera.EIBARKO MERKATARITZA ETA OSTALARI-TZA GAIARI LOTUTAKO LIP DUB LEHIAKETA,Euskal Herrian lehena antolatu du Eibar.org elkarteak.Interneteko sare sozialen eraginez arrakastahandia lortzen diharduen grabazio moduariburuz, honakoa azaldu dute: “Ikus-entzunezkoarenaudio gisa abesti ezagun bat harturik, eta bideokamera mugikor batekin, filmatzaileak ibilbidebat egiten du eraikin baten barrena (ikastetxeetan)edo kaleetan zehar parte-hartzaileek abestiarenhitzak ezpainez (lip) jarraitu eta dantzazantzezten duten bitartean. Arrakastatsu izatekobaldintzak naturaltasuna, benetakotasuna eta dibertitzeadira”. Lanak aurkezteko azken egunamartxoaren 29a izango da (informazio gehiagoeibar.org helbidera jo).Euskaldun zaharren premianBerbetan programa “euskara ikasleei edoeuskaraz berba egiteko orduan erreztasunagaldu dutenei euskeraz jarduteko aukeraemateko” sortu zuen …eta kitto! Euskara Elkarteaketa beste herri batzuetako dinamikarijarraitzen dio: euskaldun zahar eta berriak taldekaelkartzen dituzte, astean behin ordubetezedo euskeraz berba egin dezaten. Taldekokideek aukeratzen dute noiz eta non elkartu.Arduradunen berbetan, “Taldeek ondo funtzionatueta euskaldun berriek eskatzen dutenaondo betetzeko, ezinbestekoa dugu euskaldunzaharren laguntza. Benetan eskertzekoada euren laguntza, batez ere euskaldunzaharren faltan gauden honetan. Horregatik,euskeraz ondo moldatzen direnei dei eginnahi diegu, astean ordubete eskainita euskaldunberriei laguntza oso handia ematen dietelako.Gainera, taldeak ez du zertan mahai bateninguruan batu, taldekideen gustuen araberakirola egiteko, txakurra ateratzeko edobeste edozer egiteko geratzeko aukera dago”.Norbait animatuz gero, …eta kitto! EuskaraElkartera jo dezake informazio gehiago eskatzekoedo izena emateko.EUSKARARENLAN ESKAINTZA PUBLIKOETANEUSKARAREN BALIOA JAISTEKOSAIOA. Horretarako batu dira berriroPSE eta PP eta, Legebiltzarreanduten gehiengoa baliatuz, hizkuntzaeskakizunak berraztertzekoeskatu diote Jaurlaritzari. Ezda lehen aldia alderdi biek bategiten dutena Eusko Legebiltzarreanadministrazioaren euskalduntzearenharira; Osakidetzakolan eskaintza publikoetan euskara“modu egokian” baloratzeko eskatuzuten orain dela hainbat hilabete.UPyDren babesa izan zutenorduan; oraingoan, ordea, UPyDabstenitu egin zen, neurri zehatzakez proposatzea egotzita.Onartutako legez besteko proposamenagogor kritikatu zuten EAJk,Aralarrek, EB-k eta EA-k, “arazoakonpondu beharrean, betikotuegiten delako modu horretan,euskaldunak bigarren mailako herritarbihurtuz”. PSE-k, bestalde,orain dela hainbat urte EAJ-rekinadostutakoa aldatzeko “normalizazioprozesuan geure buruarigezurrik ez diogula” esan beharadierazi zuen.TXOKOA10/II/26 ...eta kitto!711 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Zorionak, JOKINAmorrosta Arriola,domekan zazpi urtebeteko dozuz-eta.Etxekuen partez.Zorionak, UNAI,gaur urtia egittendozu-eta. Famelixarenpartez.Zorionak, EKI AgirreSantín, astelehenianurtebete egingodozulako. Etxekuenpartez.Zorionak, IRENE,domekan bost egingodozuz-eta. Muxuhaundi bat famelixaguztiaren partez.Zorionak, MAIALEN,zure 5. urtebetetzian.Aitta, ama, aitxitxaamamaeta osabaizekuenpartez.DENBORAPASAK8 2 4 61 9 4 577 1 34 5 2 93 2 458 1 7 63 1 9 4 AURREKOAREN EMAITZASUDOKUAJAIOTAKOAK- Iker Grande López. 2010-II-14.- Eneko Lameiras Fernández. 2010-II-15.- Markel Rodríguez Guerra. 2010-II-16.- Osoitz González Errasti. 2010-II-18.- Iraide Chamorro Morla. 2010-II-19.HILDAKOAK- Juana Arregi Guruzeta. 87 urte. 2010-II-18.- Marina Larreategi Areitioaurtena. 82 urte. 2010-II-18.- Daniela Díez García. 100 urte. 2010-II-20.- Jenaro Ibáñez Lafuente. 83 urte. 2010-II-21.- Andresa Mondragón Zabaleta. 98 urte. 2010-II-23.zinea Coliseoan26an, 20.30etan; 27an, 17.00, 19.45 eta 22.30etan28an, 17.00 eta 20.00etan; 1ean, 20.30etan”Percy Jackson...””Invictus””Up in the air””Shutter Island”Zuzendaria: Chris ColumbusAktoreak: Logan Lerman,Kevin MacKIdd, RosarioDawson, Uma Thurman…Zuzendaria: Clint EastwoodAktoreak: Morgan Freeman,Matt Damon, MargueriteWheatley, Patrick Lyster…Zuzendaria: Jason ReitmanPertsonaiak: Jason Bateman,George Clooney, VeraFarmiga, Anna Kendrick…Zuzendaria: Martin ScorseseAktoreak: Ben Kingsley,Emily Mortimer, LeonardoDiCaprio, Mark Ruffalo…Zer gertatuko litzake Jainko Grekobaten ondorengoa zarela jakinezgero? Percy-k hori jakin du, bainaare gehiago. Izan ere, Jainkoenarteko burruka handia izan behar dalaster eta horren aurrean bere buruaprestatu beharra du…Nelson Mandela presidenteaeta Sudafrikako errugbi selekziokokapitaina zelan elkartu ziren aberriaaurrera ateratzeko kontatzen da.Apartheid-a amaituta, herriak banatutajarraitzen zuela-eta, kirolaz baliatuziren batasuna lortzeko. 1995a zen...Ryan Bingham-ek urte asko daramatzaaireportu, hotel eta alokairuzkoautoetan bizitzen. Behar duen guztiamaleta batean kabitzen zaio eta gutxifalta zaio hamar milioi mila egiteko.Neska bat ezagutuko du eta lanfinkoaren mehatxua ikusiko du…1954an Teddy Daniels eta Chuck Auleagente federalak Bostoneko badiakourrutiko uharte batera joango diraAshecliffe psikiatrikotik ihes egin duenemakume hiltzaile arriskutsu batendesagerpena ikertzeko. Cawleydoktoreak zuzentzen du presondegia......eta kitto! 10/II/26711 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESMezu bat idatziko duzu, baina ezdiozu nahi duzunari bidaliko, justuhori irakurtzea nahi ez duzun horriigorriko diozu. Teknologia berriak…TA URUSArtista bat zara eta ezer ez dagoenlekutik edozer gauza ateratzekogai zara. Asko daukate besteekzugandik ikasteko, seguru.GEMINIZure pentsaera erabat aldatuko dadatorren astean. Benetan aldaketasakona jasango duzu barrenean,asko pentsaraziko dizuna.CANCEROnartu egin behar dituzu hainbatgauza, horrela izanda ezin dituzunakaldatu. Errealistagoa izango bazina,ez zinateke hainbestetan minduko.LEOTxinurria ala txitxarra zara zu? Neguabadoa poliki eta lasai egon zaitezke,baina hain momentu latzak pasaostean ikasiko zenuen ikasbidea.VIRGOGauza natural gehiago kontsumitzensaiatu behar zara. Elikagaiak auskalonola lortu diren, baina zuk jatendituzun horiek txerrikeria hutsak dira.LIBRAInork ezin dizu esan zer ezin duzunegin, legerik ez baduzu haustenbehintzat. Beraz, konbentzitutabazaude, egin buruan duzuna.SCORPIUSEz zara fidatuko berak esandakoazeta… gaizki egingo duzu! Arrazoiazeukan eta konturatuko zara geroago,berandu izan daitekeen arren.SA GITTARIUSEz asmatu hainbeste gauza. Kontubat da gezurtxo bat edo beste esatea,baina etengabe horrela aritzea…Egia esan beharko duzu azkenean.CAPRICORNIUSZu engainatzen saiatuko dira,baina azkar ibiliko zara. Ez da jaioengainatuko zaituen hori, biziegiazara zu kontu horietarako.AQUARIUSBegietara begira iezaiozu eta esaiozuzenbat maite duzun. Lotsa ematendizula? Tira, ireki bihotza behingoz!Egin kasu begiei eta aurrera!PISCISModu batera edo bestera astea ahaliketa ondoen igarotzea lortuko duzu.Ez da erraza izango, baina pozikamaituko duzu eta konpainia onean.10/II/26 ...eta kitto!711 zkia.Barixakua 26PAILAZOAK17.00 eta 19.00.-Pirritx, Porrotxeta Marimotots: “IrrienLagunak”. HezkuntzaEsparruan.Zapatua 27IKASTAROA10.00.-Emakumeendakoautodefentsa ikastaroa.Amaña herri ikastetxean(gimnasioan). Matrikula:8 euro, ikastaroa hasibaino 15’ lehenago).MANIFESTAZIORAKOAUTOBUSA10.15.- Jubilatzekoadina atzeratzearenkontrako manifestaziora,Bilbora joateko autobusa(doan, CC.OO.-ekantolatuta). Ego Gain-etik.MANIFESTAZIOA12.00.- “Gurelan-postuen defentsa”manifestazioa, LAB-ekdeituta. Untzagan.PAILAZOAK16.00 eta 18.30.-Pirritx, Porrotxeta Marimotots: “IrrienLagunak”. HezkuntzaEsparruan.ZAPATUKO IPUINA18.00.- “Hiru, bi, zast!Egizu jolas!” saioa, Lankutaldearen eskutik (3-8urtekoentzat). Umeenliburutegian.Domeka 28MEZA BEREZIA11.00.- Jesukristorenbataioaren irudiareninaugurazioa. Azitaingoelizan.UMEENDAKO ZINEA17.00.- “KikaSuperbruja”. Sarrera:2’80 euro. Amaña KulturAretoan.KONTZERTUA19.00.- DJ Amsia-renkontzertua. Montekasinotabernan.Astelehena 1IKASTEN16.00.- Sendabelarrenforoa: Kipularen erabileraeta sendabideak. Portalean.PAILAZOAK19.00.- Txirri, Mirrieta Txiribiton: “TrikitrakaTrikitron” ETB-ko saiorakograbazioa. Sarrera:Euro bat. Coliseoan.Martitzena 2IKASTEN10.00.- “Grandes tesorosde la arqueología II”,Mª Jose Noainen eskutik.EPAn (Isasi, 39).PAILAZOAK19.00.- Txirri, Mirrieta Txiribiton: “TrikitrakaTrikitron” ETB-ko saiorakograbazioa. Sarrera:Euro bat. Coliseoan.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30.- “Don Juan,memoria amarga de mi”(Cía. Pelmánec, Bartzelona).Hezkuntza Esparruan.ikastaroakEguaztena 3ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30.- “Euskarazetamol”(Ez Dok Hiru. Bikoteatroa,Bizkaia). Coliseoan.Eguena 4IKASTEN10.00.- “Factoresque condicionanel nacimiento deun movimiento artístico4 y 5”, Ricardo Aldamareneskutik. EPAn (Isasi, 39).ANTZERKIJARDUNALDIAK17.30 eta 21.00.-Antzerkia zineman:“Barcelona (un mapa)”(Zuz: Ventura Pons).Sarrera: Euro bi.Hezkuntza Esparruan.IKASTAROA18.30.- Gozogintzaikastaroa. Portalean(sukaldean).- UEUko udaberriko ikastaroak.Izen-ematea: Markeskuan edo www.ueu.org helbidean.- Bezeroen morositatea kudeatzeko ikastaroa.Noiz: Martxoak 9 eta 10, 08.30etatik 13.30etara, Debegesan.Izen-ematea: Martx oaren 5era arte, Debegesan.- Gurasoendako Hezkuntza Estrategiak.Lehen Hezkuntzan eta 1. zikloko ikasleen gurasoentzat.Noiz: Martxoak 15, 22, 24 eta 31an, 18.00etatik 20.00etara,Portalean. Eskaerak aurkeztea: Martx oaren 10era arte, Pegoran.- Erretzeari lagatzeko ikastaroa.Noiz: Martxoak 23, apirilak 13, 20 eta 27, maiatzak 4, 11,18 eta 25 eta irailak 14, 18.30etatik 19.30etara, Portalean.Eskaerak: Mar tx oaren 16ra arte, Pegoran.- Bookcrossing.7-12 urtekoentzat. Noiz: Aste Santuko oporretan. Izen-ematea:Mar tx oaren 18ra arte, Liburutegian (5 euro).- Nagusiak etxean zaintzen dituztenen prestakuntza.Noiz: Martxoak 22, 23, 24, 25 eta 26, 15.00etatik17.00etara, Andirao elkartean (Arraten). Izen-ematea:Mar tx oaren 18ra arte, Pegoran (doan).- Gurasoendako Ikastaroak.2 eta 7 urte bitarteko seme-alabak dituztenentzat. Noiz: Martxoak4, 8, 18 eta 25ean, 18.00etatik 20.00etara, Portalean. Eskaerakaurkeztea: Mar tx oa ren 24ra arte, Pegoran.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Otsailaren 28ra arteEibarko Klub Deportiboko JUAN DE LA RICA -ren“Supermeneos” margo erakusketa. Portalean.JOSE GALLARDOren “Bajo para ver tus sueños”argazki erakusketa. El Ambigú tabernan.“FOTO MONTCADA ‘09” argazki erakusketa.Depor tabernan.IBAI ARMENTIAren argazki erakusketa.Portalea tabernan.– Martxoaren 3ra arteMATEO GUILABERT-en “Retratos de mi vida”.Untzagako Gizarte Egoitzan.– Martxoaren 7ra arteJAVIER HERREROren “As palabras interditas”grabatuak. Portalean.– Martxoaren 14ra arteEMAKUME ARTISTEN lanak.Topalekuan.lehiaketakfarmaziak26, barixakuaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)27, zapatuaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)28, domekaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)1, astelehenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)2, martitzenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)3, eguaztenaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)4, eguenaEGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)5, barixakuaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)- Industriagintzari buruzko IV. Argazki Lehiaketa.Lanak aurkezteko epea: Otsailaren 26a. Informazioa: Armeria Eskolan,aaa@armeriaeskola.com- LH eta DBHko XVI. Ipurterre Ipuin Lehiaketa.Lanak aurkeztea eta informazioa: Martx oak 10era arte, …eta kitto! Euskara Elkartean(Urkizu, 11 solairuartea, 943200918 telefonoan).- Euskerazko berben lehiaketa.Informazioa eta izen-ematea: Martx oaren 12ra arte, Udal Euskaltegian (Portalea,euskaltegiaeibar@telefonica.net) edo AEK Euskaltegian (Sostoatarren, 1-1, eibar@aek.org).- Lip Dub lehiaketa.Gaia: Eibarko merkataritza eta ostalaritza. Informazioa eta lanak aurkeztea: Mar tx oak 29raarte, www.eibar.org helbidean.- Armagintzaren Museoaren I. Ipuin Lehiaketa.Lanak aurkeztea eta informazioa: Mar tx oaren 30era arte, Pegoran. www.armia-eibar.net- Euskarabila Ipuin Erotikoen 15. Lehiaketa.Lanak aurkeztea eta informazioa: Apirilaren 23ra arte. Euskarabila Elkartea (Basauri),euskarabila@topagunea.com- “Ixua-Valenciaga Memoriala” argazki lehiaketa.Lanak aurkeztea eta informazioa: Apirilaren 28ra arte, Eibarko Txirrindularien Elkartean(Pagaegi, 3), cce@clubciclistaeibarres.orgAGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBA R. Egunero: 12.30, 15.00,17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,13.30, 14.30 eta 18.30. EIBA R-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBA R.Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatuaeta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIBA R-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GA S-TEIZ-EIBA R. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta20.30. EIBA R-IRUÑA . Laneguna: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA -EIBA R. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EI-BA R-A RRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A RRATE-EIBA R. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBA R-ELGE-TA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA -EIBA R. Laneguna:14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta19.30. ERMUA -MENDARO. Astelehenetik ostiralera:06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro).Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-era orduro. MENDA RO-ERMUA . Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak:07.55-etik 21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBA R-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBA R. Lanegunak:05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EI-BAR-DURA NGO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOS-TIA . Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA -EIBAR-ERMUA . Lanegunak:05.47etatik 20,47etara orduro.25...eta kitto! 10/II/26711 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai J.A. Mogelen. 3 logela,egongela, sukaldea eta komuna. Ganbara.Dena kanpora. Berriztuta. Prezioonean. Tel. 657-738374.– Errebal kalean duplexa salgai. 4 logela,egongela, sukalde handia, komun bi,despatxoa eta terraza. Berriztua eta argitsua.Deitu arratsaldez. Tel. 605-772606.– Pisua salgai Eibarko erdialdean. 130m 2 . 3 logela, komun bi eta despentsa.Guztiz berriztuta. Aukera ezinhobea pisuhandiago batera aldatzeko. Tel. 626-203838.– Pisua salgai Ipuruan, J.A. Mogel kalean.2 logela, egongela, sukaldea despentsarekin,komuna eta trasteroa. Denakanpora begira eta eguzkitsua. Bizitzerasartzeko moduan. Tel. 661-291898 edo610-603631.– Legarren pisua salgai. 3 logela, egongela,sukaldea eta komuna. Bizitzerasartzeko moduan. Berriztua. 25.000.000.pta. Tel. 659-687736.1.2. Errentan– Pisua behar da alokatzeko Eibarren.Tel. 943-254118 edo 680-834754.– Logela alokagai Legarre-Gaineko pisubatean. Tel. 647-792270.– Pisua behar da alokatzeko Eibarren.Tel. 696-849004.– Pisua alokagai Urkizun. 100 m 2 . 3 logela.Egoera onean. Igogailurik gabe. 550euro hilero. Deitu 19.00etatik aurrera. Tel.943-200919 edo 680-626296.– Eibarko bikote batek etxea hartuko lukealokairuan. Tel. 646-566278 edo 626-821620.– Orbeako dorreetan pisua alokagai. 3 logela,egongela, sukaldea eta 2 komun.Tel. 943-702672 edo 600-657196.– Pisua hartuko nuke alokairuan Urkizualdean. Merkea. Tel. 648-196651.– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.Tel. 646-048823 edo 636-430546.– Logela alokagai emakume bat edo birentzat.Tel. 690-311429.– Logela alokagai, Untzagatik gertu. Kalefakzioaeta wifia. Tel. 620-633434.– Pisua hartuko nuke Eibar inguruan. 2/3logelakoa. Tel. 690-980846.– Eibarren pisua alokagai. 3 logela,egongela, sukalde-jangela eta bainugelabi. Berogailua eta fibra optikoa. Inguru lasaia.Tel. 943-201294 edo 645-728317.3. Lokalak3.1. Salgai– Lur-eremua edo txabola erosi edo alokatukonuke. Tel. 687-043593.– Garaje itxia salgai Txomon. 45.000 euro.Tel. 644-403759.– Eibar erdialdeko taberna traspasatzenda jabea jubilatzen delako. Zabalik dago.Prezio ezinhobea. Tel. 943-207019.3.2. Alokagai– Garaje itxia alokagai Urkizu 9ko dorrean.Tel. 943-200743.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. Lana4.1. Lan bila– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 943-254118 edo 628-526642.– Mutila eskaintzen da garbiketak egin,sukaldean jardun, nagusiak zaindu edoigeltsero laguntzaile moduan. Tel. 638-465098.– Mutila eskaintzen da kamarero moduan,nagusiak zaintzeko etabar. Tel.689-144723.– Mutila eskaintzen da kamarero, sukaldarilaguntzaile edo margolari lanak egiteko.Tel. 651-607366.– Emakume arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaindu eta garbiketakegiteko. Tel. 943-171583 edo 608-474923.– Mutil arduratsua eskaintzen da edozeinlanerako. Tel. 697-481489.– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 608-198411.– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 649-962997.– Neska eskaintzen da orduka umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanakegiteko. Tel. 669-966611.– Gizona eskaintzen da igeltsero, sukalde-lagunzaileedo banatzaile moduaneta nagusiak zaintzeko. Tel. 638-344377edo 943-530795.– Neska euskalduna eskaintzen da umeakzaintzeko. Tel. 600-381767.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanak egiteko.Tel. 648-603029.– Neska eskaintzen da umeak zaindu,etxeko garbiketak egin edo sukaldean laguntzeko.Tel. 663-655509.– Neska eskaintzen da garbiketa lanakegiteko. Tel. 634-741119.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketak egiteko.Orduka edo externa. Tel. 669-431135.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketak egiteko. Tel.638-261949.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanerako. Tel. 626-329979.– Mutila eskaintzen da banatzaile moduanedo eraikuntzan igeltsero laguntzailelanerako. Tel. 689-985800.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta garbiketa lanerako.Tel. 645-719725.– Neska eskaintzen da garbiketak eginedo kamarera moduan lan egiteko. Tel.639-403441.– Neska eskaintzen da garbiketak eginedo nagusiak zaintzeko. Tel. 669-806170.– Emakumea eskaintzen da 15.00etatikaurrera eta asteburuetan nagusiak zainduedo garbiketak egiteko. Tel. 616-397348.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko astelehenetik barixakura. Tel.680-223378.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanerako.Tel. 680-223378.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindueta beste edozein lan egiteko. Tel. 648-210838 edo 665-513851.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta garbiketa lanerako. Internaedo externa. Tel. 663-657729.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta garbiketa lanerako. Internaedo externa. Tel. 671-296428.– Neska eskaintzen da arratsaldez edogauez nagusiak zaintzeko. Tel. 671-972733.– Kamarera eskaintzen da asteburuetaneta arratsaldez lan egiteko. Esperientzia.Tel. 672-076852.– Mutil gaztea eskaintzen da sukaldari laguntzailemoduan, garbiketa lanak eginedo nagusiak zaintzeko. Tel. 653-402884.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu, tabernan jardun edogarbiketa lanerako. Tel. 608-147559.– Mutila eskaintzen da banaketa lanakegiteko. Tel. 658-719676.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketak egiteko. Tel.686-435056.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketak egiteko. Tel.656-493864.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta garbiketak egiteko.Tel. 616-690415.– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu(interna) eta taberna edo soziedadeakgarbitzeko. Tel. 943-207285 edo 609-944818.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta garbiketak egiteko.Tel. 618-052967.– Mutila eskaintzen da kamarero moduanedo beste edozein lanerako. Tel.680-837476.– Neska eskaintzen da nagusiak zainduedo beste edozein lanerako. Tel. 652-906263.– Neska eskaintzen da nagusiak zainduedo garbiketak egiteko. Interna edo externa.Tel. 645-651309.4.2. Langile bila– Emakume euskalduna behar da umeazaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel.616-801304.– Kamarera behar da herriko erdialdeanasteburu edo jai egunetarako. Arratsaldezeta gauez. Tel. 653-019962.– Sukalde-laguntzailea behar da jatetxebaterako. Tel. 943-121262.6. Denetarik6.1. Salgai– Koltxoia salgai. 2x1ʼ50. Ia berria. Tel.628-573781.– Kontsola salgai. Xbox 360 elite beltza.120 gigakoa. HDMI kablea. 7 joku etamandoarekin. Tel. 655-707052.– Urdaitegiko ebakitzeko makina salgai.400 euro. Tel. 649-744187.– Saretozko eta tapizatutako butaka bisalgai. Berriak. Tel. 943-208282.– Play Station-a salgai, oso merke. 12 jokueta memoria txartelarekin. Tel. 943-120030.– Ume jaio berriarentzako kotxe-silla salgai.Arrue markakoa. Egoera oso onean.200 euro. Tel. 609-737591.– Gidatzeko karnetaren matrikula saltzendut erdi prezioan, kanpora noalako bizitzera.Probaleku kaleko Ermua AutoeskolanTel. 695-737204.– Bigarren eskuko patinak erosiko nituzke.38 zenbakikoak. Tel. 646-293311.– Telebista salgai. Berthen markako21”koa. 6 urte. Mandoarekin eta Philipsosagaiak. 90 euro. Tel. 656-736057.– Emakumearen eztei-jantzia salgai.Tel. 617-256466.6.2. Eman– Sagutxoendako kaiola oparitzen dut.Tel. 658-715978.6.3. Galdu/Aurkitu– Txoria (ninfa) galdu zen Ubitxaneguazten goizean. Grisa eta horia, gorrikolorearekin. Tel. 652-721812.– Bi urte eta erdiko txakurra galdu daMatsaria inguruan. Krema koloreko mastina.Tel. 605-730123.10/II/26 ...eta kitto!711 zkia.


UNIVERSITY of CAMBRIDGEESOL ExaminationsAuthorised CentreAZTERKETAK ETA DATAK:STARTERS (azterketa osoa) LARUNBATA Maiatzak 29MOVERS (azterketa osoa) LARUNBATA Maiatzak 29FLYERS (azterketa osoa) LARUNBATA Maiatzak 29K.E.T. (Papers 1,2,3) LARUNBATA Ekainak 5K.E.T. (Speaking) LARUNBATA Maiatzak 29K.E.T. Computer Based (Papers 1,2,3) 15OSTIRALA Maiatzak 28K.E.T. Computer Based (Speaking)PLAZA LARUNBATA Maiatzak 29P.E.T. (Papers 1,2,3) LARUNBATA Ekainak 5P.E.T. (Speaking) LARUNBATA Maiatzak 29P.E.T. Computer Based (Papers 1,2,3) 15OSTIRALA Maiatzak 28P.E.T. Computer Based (Speaking)PLAZA LARUNBATA Maiatzak 29F.C.E. (Papers 1,2,3,4) LARUNBATA Ekainak 12F.C.E. (Speaking) LARUNBATA Ekainak 5C.A.E. (Papers 1,2,3,4) ASTEAZKENA Ekainak 16C.A.E. (Speaking) LARUNBATA Ekainak 5C.P.E. (Papers 1,2,3,4) OSTEGUNA Ekainak 17C.P.E. (Speaking) LARUNBATA Ekainak 5B.E.C. Preliminary (azterketa osoa) ASTEAZKENA Ekainak 9B.E.C. Vantage (azterketa osoa) OSTEGUNA Ekainak 10B.E.C. Higher (azterketa osoa) ASTEARTEA Ekainak 8CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS CENTRE ES438EKAINEKO DEIALDIAAZTERKETAK EIBARREN eta DURANGONMATRIKULAK: Martxoaren 1etik 12raINFORMAZIO ETA MATRIKULAK:ARRASATE: Parlance 943 77 06 83Mondragon Lingua 943 71 20 55BERGARA: Espolon School of English 943 76 03 53EIBAR: Anglo-American 943 20 64 57Link Idiomas 943 20 39 59ERMUA: Akerlei 943 17 66 32ELGOIBAR: Kensington School of English 943 74 02 36Key Academia de Inglés 943 74 30 44OÑATI: Mondragon Lingua 943 71 60 00DEBA: Akabi 943 19 16 79DURANGO: San Jose Maristak 94 681 00 58MENDARO: Akabi 943 75 50 55BERRIZ: Speak up 94 622 52 94ZUMAIA: Golden Gate 943 86 50 20MUTRIKU: Gogoz 943 60 43 58...eta kitto!-renitzulpentzu tzutzuzerbitzuaERA GUZTIETAKOTESTUAKITZULTZENDITUGU,euskaratikgaztelerara,gazteleratikeuskarara,eta ingelesetikeuskarara.– Urte askotakoESPERIENTZIA dugu.– BezeroarenbeharretaraEGOKITUko gara.elkartea@etakitto.com


T e l . 9 4 3 0 3 3 8 9 2Txaltxa Zelai, 4-6anzerbitzuak:– AHOLKULARITZAinformatikoa– HARDWARE-arensalmenta– SOFTWARE-arengarapena– EMPRESEIzuzenduriko zerbitzua– PARTIKULARREIzuzenduriko zerbitzuaaritz@gerritek.netasier@gerritek.netzerbitzu teknikoaSOFTWAREINFORMATIKAHARDWAREaholkularitza

More magazines by this user
Similar magazines