kenyataan tawaran (sebut harga) - Lembaga Pembangunan Langkawi

lada.gov.my
  • No tags were found...

kenyataan tawaran (sebut harga) - Lembaga Pembangunan Langkawi

(34) dlm.LPL.1400-1/5 Jld. 24 Mac 2013LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)KENYATAAN TAWARAN (SEBUT HARGA)( http://www.lada.gov.my )Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan LembagaPembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori, pengkhususan yang berkaitan sertamasih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi menyertai sebut harga berikut:-NO SEBUTHARGAJENIS KERJA PENDAFTARAN TARIKH DANTEMPATLAWATANTAPAKBerdaftar Dengan Lembaga 7hb Mac 2013Menurap Semula Tapak Pembangunan Industri (Khamis)‘Parking’ Berhadapan Pembinaan Malaysia Jam 10.00 PagiLPL 14/2013 Cadangan Kerja-KerjaDewan ‘MIEC’ sertaLain-Lain Kerja YangBerkaitan, MukimPadang Matsirat,Langkawi, Kedah DarulAman.(CIDB)Gred Pendaftaran : G1Kategori : CEPengkhususan : CE01Kontraktor-KontraktorTempatan (Langkawi)Yang Berdaftar DenganCIDBBerkumpul DiPintu MasukTapak ParkingBerhadapanDewan MIEC,Langkawi,Kedah DarulAman.Lawatan TapakAdalah WajibTARIKH TUTUPSEBUT HARGA14hb Mac 2013(Khamis)Sebelum ataupada pukul12.00 tengahariLPL 15/2013 Cadangan Kerja-KerjaMenaik Taraf SistemPam Jakuzzi Di AyerHangat Village, MukimAyerHangat,Langkawi, Kedah DarulAman.Berdaftar Dengan LembagaPembangunan IndustriPembinaan Malaysia(CIDB)Gred Pendaftaran : G2Kategori : MEPengkhususan : M15&M187hb Mac 2013(Khamis)Jam 10.00 PagiBerkumpul DiPintu MasukAyer HangatVillage,Langkawi,Kedah DarulAman.14hb Mac 2013(Khamis)Sebelum ataupada pukul12.00 tengahariLawatan TapakAdalah Wajib1. Dokumen tawaran Sebut Harga ini boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 7hb Mac 2013 hingga 13hb.Mac 2013 di Lembaga Pembangunan Langkawi, Tingkat 3, Unit Perolehan, Seksyen Pengurusan SumberManusia, Kompleks LADA, Jalan Persiaran Putra, 07000 Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman denganmenunjukkan SIJIL ASAL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR, SIJIL PEROLEHAN KERJAKERAJAAN serta SIJIL TARAF BUMIPUTRA dan menyerahkan satu salinan (fotostat) sijil-sijilberkenaan semasa mendapatkan dokumen Sebut Harga.2. Dokumen tawaran ini hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang sah yang telah menyertailawatan tapak sahaja. Pihak kontraktor juga dikehendaki menyertakan profil syarikat sekiranya belum berdaftardengan LADA.


-2-…2/No. Rujukan : (34) dlm.LPL.1400-1/5 Jld. 2Tarikh : 4 Mac 20133. Dokumen tawaran ini hanya akan dikeluarkan kepada kontraktor yang sah yang telah menyertailawatan tapak sahaja. Pihak kontraktor juga dikehendaki menyertakan profil syarikat sekiranya belum berdaftardengan LADA.4. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk dan No.Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang ditetapkan di Lembaga PembangunanLangkawi, Tingkat 3, Unit Perolehan, Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Kompleks LADA, JalanPersiaran Putra, 07000 Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman sebelum atau pada pukul 12.00tengahari, 14hb. Mac 2013. Tawaran yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.5. Lembaga ini tidak terikat menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

More magazines by this user
Similar magazines