הדרכה על מערכת GV

files.e.shop.co.il
  • No tags were found...

הדרכה על מערכת GV

- 0 -


)התחל/הפסק מצלמותהגדרות לוח-זמניםהגדרות מערכתצפייה ביומן אירועים ‏(הקלטות)‏סריקת מצלמות בדומה ל-‏multiplexer‏)‏שרותיי רשת-1-2-3-4-5-6הגדרות מערכתמסך ראשי- 1 -


ריבוע ראשון– אתחול– מה תפעיל המערכת בזמן עלייתההתחל ניטור-‏ הפעלת הניטור ‏(ניטור רגיל/ניטור לפי לוח זמנים/ניטור לפי (I/O-Multicast server שירות צפייה ברשת פנימית ‏(לא עובר ראוטר)‏-TCP/IP Server שירות צפייה ברשת באמצעות פרוטוקול-Webcam server שירות צפייה דרך דפדפן האינטרנט-Modem server שירות צפייה באמצעות מודם מול מודם-Connect to center שירות חיבור למוקד רואה‏(יש להתקין תכנת מוקד במחשב אחר בעל IP קבוע)‏twin server ‏(שרת נוסף שייקח את כלהכניסות מהאינטרנט.‏- שירות חיבור למוקד רואה גרסה 2‏(יש להתקין תכנת מוקד במחשב אחר בעל IP קבוע)‏–Enable directdraw overlay הפעלת אפשרות למסך מלא‏(יש לוודא שכרטיס המסך הינו ברמה של(RADEON 7000/GEFORCE 4 64mb DDR-Enable de-interlace render הפעלת אפשרות של ניקוי התמונה מעקבותתנועה ‏(מריחה של העצם שזז)‏כניסה באופן אוטומטי-‏ כניסה אוטומטית למערכת לפי שם וסיסמא שנגדיר בחץ הירוקרזולוצית תמונה-‏ גודל חלון התכנה על המסךXP של remote desktop אפשרות הקטנת מסך הצפיה לחיבור דרך -Mini-view..tcp/ip-Twin server הפעלת שירותConnect to centerv2מיקום-‏ שם התחנה ‏(אינו משמעותי לתיפקוד התכנה)‏קבע מיקום - מיקום ההקלטות על הדיסק הקשיח‏(כשנגמר המקום בדיסק תימחק ההקלטה הראשונהותיכתב חדשה במקומה)‏ ומידה ולא יסומן כשייגמר המקום בדיסק המערכתתפסיק להקליט ותופיע הודעה על המסך- Recycle מיחזור ההקלטותכיתוב-‏ מה יופיע בכותרת המצלמה ‏(מס'‏ המצלמה/‏ שם המצלמה/שם ומס'‏ המצלמה)‏אופישליחת הודעות-‏ בזמן אירוע ישלחו התראות לפי הסימון ‏(דואל/טלפון)‏אפשרויות יציאה-‏ ביציאה מהתכנה,‏ התכנה תאתחל את המחשב‏(לחיצה על חץ ירוק תשנה את האפשרות לכיבוי המחשב)‏- 2 -


בקרת - PTZ חיבור ישיר למצלמה מתנייעת והגדרת פרוטוקול המצלמהאפשרויות ניטור-‏ אפשרויות ניטורהתחל לאחר-‏ השהיה מרגע הפעלת התכנה עד להתחלת הניטור של ‏...שניות‏(בדומה לדריכה של אזעקה)‏הקלט בסיום תנועה-‏ הקלטה של ‏...שניות אחרי סיום התנועה מול המצלמההקלט לפני תנועה-‏ הוספה להקלטה של פריימים לפני התחלת התנועה‏(לחיצה על חץ ירוקתעלה את המסך הבא:‏ניתן לבחור איכות תמונה,‏מס'‏ פריימים,‏ והגבלתמס'‏ פריימים לשניהלמצלמה)‏אופציה זו תלויה בגודלהזיכרון במחשבשלח התראות הודעה-‏ שליחת התראה בטלפון/דואל כשיש ניתוקשל מצלמה או IOגודל יומן-‏ גודל מקסימלי של הקלטת וידאו אחת ‏(למשל בהגדרה שלאירוע של 30 דקות יהיה מורכב מ 6 הקלטות רציפות)‏סריקת מצלמות-‏ לחיצה על חץ ירוק – מעבר בין חלוקת מסך‏(מצלמה5 דקות,‏1 או .(4הקלטות-שימוש בהגנת חותמם מים דיגיטלית על קיבצי הוידאו למניעת זיופים.‏- 3 -


מסך מצלמותשם מצלמה-‏ שם המצלמהשליטה בהקלטות-‏ הגדרת הקלטהאיכות הקלטה-‏ איכות הקלטה ‏(במידה ורזולוצית המערכתגדולה מ-‏ 320x240, יופיע חץ ירוק שבלחיצהעליוניתן יהיה לבחור רזולוצית הקלטה גבוהה יותר)‏פריימים/שניה-‏ הקצבת פריימים לשניה לפי עדיפות המצלמה ‏(עדיפות גבוהה/בינונית/נמוכה)‏במידה ובוחרים את אפשרות ה-‏SMART‏,‏ המערכת תחלק משאבים ‏(פריימים לשניה)‏ מקסימליםלמצלמה בזמן תנועה,‏ אם הגדרה זו תסומן בכל המצלמות,‏ המערכת תחלק משאבים לפי עומס התנועהבכל מצלמה באופן אוטומטילאחר סיום ההגדרות במרובע זה מומלץ ללחוץ על היד הירוקה להעברת ההגדרות לכל המצלמותאבחון תנועה-‏ גלאי תנועהרגישות תנועה-‏ רגישות גלאי התנועה ‏(ניתן לראות בתמונה מימיןדמות צהובה מופיעה למעלה מימין,‏ הופעה של הדמותמראה שהמערכת זיהתה תנועה)‏-Mask filter מיסוך אזורים שתנועה בהם לא תפעיל הקלטה- 4 -


--שליטת ניטור-‏ הפעלת אזעקה קולית בזיהוי תנועה ‏(ניתן לבחור את סוג הצליל)‏הקלטה – חייב להיות מסומן.‏התראות שליחת הודעה לטלפון,‏ ברגישות מוכה/בינונית/גבוההמודל חיצוני הפעלת מודול חיצוני ‏(למשל אורות)‏ בזמן זיהוי תנועהלאחר סיום ההגדרות במרובע זה מומלץ ללחוץ על היד הירוקה להעברתההגדרות לכל המצלמותמרובע זה מאפשר לשנות את מאפייני התמונהרזולוצית וידאו - מראה את רזולוצית ההקלטהמסך הגדרות I/O- 5 -


בחר התקן -I/O הגדרות מכשיר ה-‏ I/Oהתקן-‏ סוג המכשיר :(PT811/GVio/ADAM4051,4060/GV-NETio card/GV-‏(‏NETיציאה-‏ לאיזה יציאה סריאלית המחשיר מחובר.‏כתובת-‏ כתובת המכשיר.‏תצורת כתובת-‏ לחיצה על כפתור זה תאפשר חיפוש אוטומטי שלהמערכת וזיהוי החיבור והכתובת של המכשיר ‏(ניתןלשנות את כתובת מכשיר כך שיהיה אפשר לחברעד8 מכשירים)‏הוסף-‏ לאחר סידור הגדרות המכשיר נלחץ על כפתור זה להוספתולרשימההסר-‏ הסרת הגדרת מכשיר מהרשימהשנה-‏ שינוי הגדרות של מכשיר שהוגדר כבר1כניסה - הריליי הראשון שמחובר להכנסת אות ‏(ניתן לעבורבין הריליים ע"י לחיצה על החצים)‏שם-‏ שם הריליי ‏(למשל אזעקה)‏סוג אות - סוג הריליי ‏(במידה וכל הריליים המחובריםמאותו סוג,‏ ניתן ללחוץ על יד ירוקהולהעביר את ההגדרה לכל הריליים)‏ניטור - מה יקרה כאשר מתקבל אות מהרילייהקלטת ווידאו - התחלת הקלטה במצלמה מסויימת/בכל המצלמותבמשך ‏...שניותאתרעת קול - הפעלת התראה קולית ובחירת הצלילהתראת שליחת הודעות - שליחת וידאו למוקד רואה במשך‏...שניות של מצלמה מסויימת/כל המצלמותמודל יציאה-‏ הפעלת מודול חיצוני ‏(למשל אורות)‏ניתן ללחוץ על יד ירוקה להעתקת ההגדרות לכל המצלמותיציאה 1- הריליי הראשון שמחובר להוצאת אות ‏(ניתן לעבורבין הריליים ע"י לחיצה על החצים)‏- עם הריליי מחובר למצלמה מתנייעת יש לסמן תיבה זושם-‏ שם הריליי.‏הכרח יציאה - שליחת אות לריליי לבדיקהסוג אות - צורת האות שיוצא לריליי ‏(לפי סוג הריליי)‏For PTZ- 6 -


מסך הגדרות טלפון ורשת- 7 -


הגדרות מודם - הגדרות מודםגלה - לחיצה על כפתור זה,‏ תזהה את כל המודמים שמוגדרים בווינדוסהתקן מודם - בחירה מתוך הרשימה שנמצאה של המודם המתאים- בחירת הכניסה שדרכה עובד המודם ‏(ניתן לגלות את היציאהבמנהל התקנים/‏(device manager1COMהתרעות טלפון - הגדרות הטלפון הראשון שעליו תישלח התראה‏(ניתן להגדיר עד ניתן לעבור בין הטלפוניםהמוגדרים ע"י לחיצה על התיקיות הצהובות)‏הוסף לרשימת טלפונים - הוספה לרשימת הטלפונים שיקבלו התראהוכתיבת מס'‏ הטלפוןהוסף הודעת טקסט - במידה וההתראה נשלחת לזימונית,‏ ניתן לכתובאת ההודעה שתישלחהוסף הודעת שמע - במידה וההתראה נשלחת לטלפון ניתן להצמידהודעה מוקלטת מוכנה או להקליט הודעה באמצעותמיקרופון3 טלפונים,‏שרת - TCP הגדרות שירות TCP/IPקשר כתובת - כתובת המחשב ברשת הפנימיתשער - הכניסה דרכה ניתן יהיה להתחבר מרחוק לתכנההקצה כתובת - במידה ויש במחשב יותר מכרטיס רשת אחד,‏ יש לסמןולבחור את הכרטיס שדרכו יתחברו מרחוקmulticastMulticastשרת - הגדרות שירותקשר כתובת - כתובת המחשב ברשת הפנימיתשער - הכניסה דרכה ניתן יהיה להתחבר מרחוק לתכנההקצה כתובת - במידה ויש במחשב יותר מכרטיס רשת אחד,‏ יש לסמןולבחור את הכרטיס שדרכו יתחברו מרחוקאפשרויות טלפון - אפשרות להתראה טלפוניתמרוחי זמן לתקשורת - במידה ויש המשך תנועה,‏ המערכת תמתין....‏דקות לפני שתישלח התראה נוספתהודעה קולית מצורפת - הגדרה להתראה קולית לטלפוןחזור על הודעת שמע הפעמים שההודעה תחזור על עצמה מרגעשהמודם מזהה חיבור ‏(לא בהכרח כשיש מענה)‏- מס'‏-כשמושמעת התראה קולית בטלפון,‏ מומלץ ללחוץ בטלפון עלמקש * לפני ניתוק השיחה על מנת לעצור את רצף השידור כך שהמערכת תוכל מיד לעבור לטלפון הבא- 8 -


אפשרויות הגדרה נוספותמקור ווידאוהגדרות ווידאו – הגדרות וידאו למערכתתצורת וידאו – שיטת השידור בארץ היא PAL_Bרזולוצית וידאו – רזולוצית העבודה של המערכתהרזולוציה הנמוכה ביותר היאהרזולוציה הטובה ביותר היאאפשרות De-interlace מאפשרת להיתגבר על מריחותבתמונה בזמן ההקלטה.‏‏(רזולוציה אופטימלית תהיה 720X288)320x240720X576 De-interlace•התראה בעת שינוי פוקוסהזזת מצלמה /אזורי רגישות שונים באותה תמונה/הגדרת זיהוי שינוי מראהכיסוי מצלמההגדרת זיהוי תנועה מתקדםהגדרת מסכת פרטיותכיסוי אזורים שאנו לא מעוניינים שיראו ‏(כיסוי מלא / בעל הרשאה יכול לבטל כיסוי בהקלטה)‏- 9 -


ש(‏הגדרת סיסמאותאפשר ניטרול סיסמאות - סימון תיבה זו יאפשר מחיקת כל ההרשאות במידת הצורךים לב!‏ בהעדר הסימון ואי ידיעת סיסמה אין אפשרות ניטרול פרט לפירמוט המחשב!)‏בחלון הימיני ניתן לראות 4 קבוצות מוגדרות מראש.‏-Supervisor בעל הרשאות מלאות,‏ לא ניתן להוריד הרשאות,‏ היחידי שיכול לערוך ולשנות סיסמאות-Power user בעל הרשאות מלאות חוץ מהרשאה לשינוי סיסמאות,‏ ניתן להוריד הרשאות למשתמש זה-User מוגבל בהרשאות,‏ ניתן לשנות הרשאות בהתאם לדרוש עבור כל-Guest בעל הרשאות צפייה בלבד,‏ מאחר ומשתמש זה הוא משתמש כללי,‏ ולא מגדר לפי שם וסיסמא,‏ ברירת המחדל היאשחשבון זה נעול.‏ ניתן לפתוח את החשבון במידת הצורךuser- 10 -


חשבון לא פעיל - סימון תיבה זו יחסום את החשבון‏(המשתמש)‏ המסויםזהות - שם משתמשסיסמא ‏(שים לב שבהכנסת משתמש חדשיש להקיש את הסיסמא בשורה נוספת כדי לוודאשנכתבה נכון.‏ לחיצה על החץ תחשוף את הכתובמאחורי הכוכביותרמז ניתן להוסיף בהגדרת המשתמש רמז שיעזורלמשתמש להיזכר בסיסמא במידה ושכח ‏(לא נחוץ)‏לחיצה על החץ תחשוף את הכתוב מאחורי הכוכביותאבטחה - רמת ההרשאות שניתנו למשתמש בזמן יצירתו‏(רמת ההרשאות לא ניתנת לשינוי,‏ אך את ההרשאות עצמןניתן לשנות)‏הפעל חשבון זה כמשתמש יחיד - סימון תיבה זו יגרום לכך שכשהמערכת תעלה היא תיכנס לפי ההרשאות של משתמשזה.‏- סיסמא-מערכת ההרשאותמצלמה- ניתן להעלים מצלמות למשתמש ע"י הורדתהסימון-Multicam עבודה מקומית במערכת-Multicast הרשאות למשתמש בחיבור באמצעות שירות זה-Viewlog הרשאות צפיה בהקלטות-Remote view הרשאות למשתמש בחיבור באמצעות שירותזה.‏-Webcam הרשאות למשתמש בחיבור באמצעות שירות זה-Remote playback הרשאות צפיה בהקלטות בחיבורמרחוק-Other מספר הגדרות נוספות-Execute WMProof הרשאה למשתמש להפעיל/להפסיקהגנת סימן מיםהרשאה למשתמש להפעיל גיבוי– בהרשאה זו משתמש רשאי למחוקגיבוים.‏-Execute repairlog הרשאה למשתמש להפעיל מערכתתיקון מאגר הנתונים.‏- Execute backupExecute backup- 11 -


הגדרות הפעלה אוטומטיתהפעלה אוטומטית - איתחול מערכת אוטומטי ‏(המערכתתאתחל את המחשב באופן אוטומטי)‏מרווח ימים - מרווח הימים בין איתחול לאיתחול ‏(פעםביום,‏ פעם ביומיים...עד אפשרות לפעםב‎14‎ יום)‏עכב כיבוי והדלקה – מס שניות לעיכוב ‏(במידת הצורך ניתןלבטל את הכיבוי)‏איתחול מערכת על ידי WatchDog ‏(שורה אחרונה אינהמופיעה בתמונה וקיימת ב-‏gv600‎ ומעלה)‏ במידהוהמחשב נתקע בעליה לאחר איתחול המערכת תיזוםאיתחול שוב--הפעל מחדש עם הגדרות קודמות במידה ושונו הגדרות במערכת המערכת תאותחל עם הגדרות אלו!‏הפעל מחדש עם הגדרות ברירת מחדל – המערכת וכל מיקרה תעלה עם הגדרות ברירת מחדל!‏הגדרת מצלמות/שמעהפעל - הפעלה/כיבוי ערוצי מצלמותאיתחול - באיתחול המערכת ניתן להגבילאת מס'‏ המצלמות הפעילות.‏הגבלת ערוצים - הגבלת מס'‏ המצלמות לפימס'‏ המצלמות המחוברות פיסיתלמערכת.‏רכיבי שמע - הגדרות כניסת קולאודיו - ערוץ הקול המוגדרשמיעה מקומית – אין להפעיל שמיעהמקומית במידה והמיקרופון ןהרמקוליםממוקמים באותו חדר.‏הקלט שמע - הפעלת הקלטה מהמיקרופוןניטור רגישות - רגישות המיקרופון ‏(כשמופיע איש צהוב,‏ יש זיהוי של קול)‏הגברת עוצמה - הגברה של הקול ‏(יוגברו גם רעשי הרקע)‏במסך השחור ניתן לראות לפי קפיצות של הקו הירוק את עוצמת הקול ורעשי הרקע.‏ניתן ללחוץ על יד ירוקה להעתקת ההגדרות לכל ערוצי הקול ‏(במידה ויש ערוצים נוספים)‏- 12 -


יומן אירועיםיומן אירועים לכל מה שקורה במערכתיומן כללי – רישום של פתיחה וסגירה של המערכת,‏ הפעלהועצירת שירותים,‏ הפעלה ועצירת הקלטות.‏יומן כניסה/יציאה – כניסות ויציאות למערכת ‏(מקומיות ומרחוק)‏יומן ניטור – רישום של אירועים במצלמותיומן – POS רישום כניסת נתונים מ-‏ (point of sale) POSיומן סופר – רישום נתוני ספירה לפי הגדרות counterמרבחי זמן אירועים – הפרש זמן בין רישום לרישום במהלך אירועמתמשך.‏מרבחי זמן בין אירועי - I/O הפרש זמן בין רישום לרישום במהלךאירוע מתמשך מרכיבי I/Oמיקום – מיקום קבצי הרישומיםשמור ימים – כמה ימים אחורה ישמרו הנתוניםסל מיחזור – בסיום המקום/הימים שהוגדרו ימחקו הימים הישניםוידרסו על ידי רישומים מעודכניםהגדרת סריקת מצלמותפריסת תמונה ממצלמה שהייתה תנועה מולה על כל המסך– מס'‏מרוחי זמן השניות שהתמונה תישאר על כל המסךמרןחי זמן בתנועה – אם יש תנועה מול כמה מצלמות,‏ יוגדר פה מס'‏ השניות לפנישהמצלמה הבאה תעלהבחר מצלמה – סימון המצלמות שהאופציה תופעל עליהן– הפעלת פריסת מצלמה לפי פיקוד מ-‏I/O , כגון אזעקהInput invoke- 13 -


אפשרות של ספירת עצמים יוצאים ו/או נכנסים לתמונהבחר מצלמה – סימון המצלמות עליהן תיושם האפשרות‏(עד ארבע מצלמות)‏עדכן יומן כל - עדכון לקובצי הרישום כל X שניותהצג אובייקטים – סימון האזור שבו תתבצע ספירה ברשתמצלמות מיספורהגדרות– הגדרת אזור הספירההגדר אזורי ניטור – ספירה של כניסות בלבד1 מצב ספירה – ספירת כניסות ויציאות2 מצבי ספירה – הגדרת גודל האובייקט שנספרהגדרת גודל אובייקט - 14 -


על מנת להגיעה להגדרות של שרת WebCam יש להפעיל אותו,‏ במידה והוא מופעל,‏יש לשהפסיק את פעולתו ולהפעילו שנית.‏הגדרות – WebCam ‏(שרת):‏הגדרות :(JPEG) – WebCam– מודם,‏ ,Simbian ,Pocket PC ,PDA.Windows 98להיתחברות אם רוחב פס עניממערכת הפעלהכאן ניתן לשנות את הפורטים בה משתמשת התוכנה.‏במידה ויש צורך ניתן להפעיל את יצירת קבצי JPEG שנועדכמו כן נועד להיתחברותMpeg42 1, מסכים או.(Multiview)JPRGתמונות Jpeg–(Windows 98בכניסה למערכת מרחוק מזינים את שםה DDNS שלכם או את הIP במידהוהוא קבוע.‏ לדוגמה:‏http://geovision.dipmap.comבמידה והפורת של התוכנה שונה ישלהזין את הכתובת כך:‏http://geovision.dipmap.com:81– צפיה במצלמות בחייכלתצורה של מסךהמצלמות- צפיה בצורת תחלופת‏(לגלישה עיטית או‏(במידה ואפורהפונקציה אינה מופעלת מתוכנת האם)‏צפיה בהקלטות– מפה סינופטית.‏שליטה מרחוק - שימוש בצרורתWindows לשליטה מרחוק ‏(אינהזמינה ברוב המקרים)‏Emap- 15 -


לאחר שבחרנו בצפיה מרחוק מגיעים לחלון הבא:‏מודם – בחירה בתיקשורת מסוג מודם.‏– בחירה בתיקשורת מסוג ADSL או כבלים.‏מסך אחדמצלמה 2: שני מסכיםכל המצלמות:‏ . MultiviewDsl/Cable/T-1מצלמה 1:Play במצלמה ,12לאחר לחיצה עלמצלמה – יש להזין שם משתמש וסיסמה.‏שמירת תמונהשמירת סירטוןהגדלההחלפת מצלמהבכניסה ‏"לכל המצלמות"‏ אנחנו מקבלים את המסך הבאיש להזין שם משתמש וסיסמה...‏שים לב רזלוציית מסך חייבת להיות לא פחותה מ–.1024x768- 16 -


שם יעדיציאה – מיזורחלוקת מסךשמירת שמונותשמירת סירטוניםהגדל ומיזורשמעמצלמות פעילותיעד נוסףהגדרותחלוקת מסך באיתחולחידוש תמונהחידוש שרתחידוש מצלמהיעד סירטוניםכיתוב מצלמות- 17 -

More magazines by this user
Similar magazines