`MERINTIS PERUBAHAN'

kpkt.gov.my
  • No tags were found...

`MERINTIS PERUBAHAN'

v. Menawarkan khidmat nasihat dan pakarunding bagi penggubalandasar, perancangan dan strategi pelaksanaan program dan aktivitidalam sektor berkaitanvi. Melaksanakan program latihan kepada semua peringkat personneldalam sektor berkaitan bagi meningkatkan pengetahuan,kemahiran teknikal dan pentadbiranv. Menganjurkan persidangan, seminar dan dan bengkel berkaitanperumahan dan kerajaan tempatan diperingkat tempatan danantarabangsavii. Menyalurkan maklumat terkini berhubung dengan perubahandasar dari masa ke semasaix. Mengubal korikulum, merancang dan melaksana kursus danmenyediakan garispanduan pelaksanaan kursus serta laporanpenilaian kursus yang berkaitan

More magazines by this user
Similar magazines