MaquetaciÛn 1 - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

MaquetaciÛn 1 - Eta Kitto!

kitto!…eta707 zkia. 2010-I-29 ASTEKARIAOtsailaren10etikMartxoaren26raEibarkoKirol Sari berezia Petrusentzat33. AntzerkiJardunaldiakToribio Etxebarria, 1 - behea943 20 42 99ARTEKARITZAAUTOAREN ASEGURUApreziorik onenean


4DANONAHOTANGaztetxea uztarazten ahalegindu diraEGUAZTEN GOIZEAN UDAL-TZAINAK TALLARRA GAZ-TETXERA JOAN ETA BER-TAN ZEGOEN JENDEA ERAI-KINETIK ATERATZEN AHA-LEGINDU ZIRELA eman zutenaditzera bertako gazteek, eguneanbertan Urkizun egindakoasanbladan. Udalak eraikinahustu nahi zuela lehendik erebazekitela adierazi zuten gaztetxekoarduradunek, baina ezdaude ados horretarako emandiren pausoekin: "Udalak udapartean eman zigun aditzeragaztetxeko eraikina botatzekoasmoa zuela, han inguruanbide berria egiteko beharrekhala eskatzen zutelako. Aipatutakobeharrak irailean hasteazegoen aurreikusita, bainagaur arte inork ez digu gaiareninguruko ganorazko azalpenikeman". Gauzak horrela, eguaztengoizean “bederatzi udaltzaineraikina hustutzeko asmoz”agertu zirela azaldu zuten,“baina eraikina uztarazteko agindubarik zetozenez, ezin izangintuzten bota”. Asua Errekakoeraikinean une honetan jendeakbizitzen diharduela azalduzuten gazteek, eta datozenegunotan ere gaztetxe barruanjendea txandakatzen joangodela agertu zuten.Tallarra gaztetxea Asua Errekanzabaldu zutela 8 urtebeteko dira martxoan. Eraikinaudalarena da eta, gazteekazaldutakoaren arabera, “edozeinokupazio egiten deneanematen diren pausoei jarraituta,eraikina okupatu eta jabeari, kasuhonetan udalari horren berriematera joan ginen. Orduanudalak elkarte kultural modurajarduteko proposamena egin zigun,baina uko egin genion,gure asmoa ez zelako hori”.Gaur arratsalderako manifestazioadeitu dute, “Tallarragaztetxiaren defentsan” leloarijarraituz. Presoen aldeko ekitaldiakamaitzean, 19.30etanUntzagatik abiatuko da. Aurretik,18.00etan Urkizun asanbladainformatiboa egiteko asmoadute. Bestalde, egunotarakoantolatutako ekitaldiei“ahal den neurrian eusteko” asmoaazaldu zuten gazteek. Bihargauerako kontzertua egiteadago aurreikusita, 22.30etatikaurrera. Talde bik jardungodute: Soraluzeko Klavo Oxidadotaldekoek bigarren diskoaaurkeztuzko dute eta, eurekinbatera, Donostialdeko Plan Btaldekoek joko dute.Doaneko Wi-Firako esperientzia pilotoaUDALAK HERRI OSOAN INTERNETERAKO DOANEKO SARBIDEAESKAINTZEKO ASMOAREKIN aurrera dirau eta, horretarako, aurtengoaurrekontuetako zirriborroan horri ekiteko 130.000 euroko partida aurreikusidu. Zerbitzua herri osora zabaldu aurretik, Untzagan, Txaltxa Zelaianeta Urkizun esperientzia pilotoa egingo dute. Lortutako emaitzarenarabera, esperientzia herriko beste kale eta auzoetara zabaltzeko aukerakaztertuko dituztela aurreratu dute. Udalak interneterako sarbide inalanbrikoaezartzeko dauden aukerak jasotzen dituen txosten teknikoa badauka,baina Wi-Fia zabaltzeko oztopoak ez omen datoz teknologiaren aldetik,“alde juridikotik eta legearen estalduratik baino”. Alkatearen berbetan,“proiektuaren atalik garrantzitsuena internetarako sarbide inalanbriko horrenkudeaketa-ereduaren azterketan datza”.Izan ere, proiektuak aurrera egitekotan, herritarguztiek internetera lotzeko aukera izangodute, etxean, lanean edo beste edozeintokitan horretarako konexiorik izan barik.Herriko hainbat puntutuan ipiniko lituzketeennodo eta antenek ahalbidetuko lukete konexioa,beste barik, gaur egun Portalean gertatzenden bezala.Txikitto!hilabetekariainterneten bakarrikEGUAZTENAZ GEROZTIK TXI-KITTO!-K ARO BERRIARI EKINDIO: PAPERARI AGUR ESANETA AURRERANTZEAN ON-LINE, interneten baino ez da argitaratuko.Beraz, aurrerantzeansarera jo beharko da bertan Ale berriaren azala.azaltzen diren denborapasa, txiste, ipuin, elkarrizketa etaberriak irakurri ahal izateko. Hala ere, edonork jaitsi dezakealdizkariaren PDFa bere ordenagailura eta nahi izanezgero, paperean inprimatu. Eta hori nola egin? Ba oso moduerrezean. Hilean behin www.etakitto.com webgunearenazalean egongo da Txikitto (bestela ere, webguneanTxikitto izeneko atal bat dago eta hor ere egongo da eskuragai,aurreko aleekin batera). Horrez gain,www.eibar.net Udalaren webgunean eta http://eibarkoeuskara.comhelbidean zintzilikatuko da.Maximo Argoitia Arrieta(JUAN ANDRES GURE LANKIDEAREN AITA)Urtarrilaren 26an hil zen, 91 urterekinG ure a tsek abea eta e lka rtasuna adi eraz in ahi d ieg u hare n se nide eta l agun ei....eta kitto! Euskara Elkartea10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


Trenbide gaineko pasealekua hiru urtetanIone Telleriak bete duAlberdik lagatako karguaABENDUAN AITOR ALBERDIK EAJ-KO ZINE-GOTZI KARGUARI UKO EGITEAN aurreratutakoarijarraituz, azken hauteskundeetarako zerrendanhurrengo postuan joan zen Ione Telleriakbeteko du aurrerantzean zinegotzi kargua. Zinegotziberriaren lehenengo agerraldia astelehenekoudalbatzan egindakoa izan zen. AlberdikEgo Gain kalean zabaldu berri den Batzokikojatetxearen ardura hartu du bere gain eta, horrekudaletxean beharrean jarraitzeko tarterik emangoez ziola ikusita, zinegotzi karguari uko eginIÑAKI ARRIOLA ETXEBIZITZA, HERRI-LANETA GARRAIO SAILBURUAK, ETA MIGUELDE LOS TOYOS EIBARKO ALKATEAK Eibarkotrenbideak herrian duen integrazioa hobetzekoakordioa sinatu zuten joan den egunean. Akordioanzehazten denez, egingo diren lanek 25 milioieuroko inbertsioa eskatuko dute eta, horienartean, trenbidearen bikoiztura (Txarakua eta Azitain,eta San Lorentzo eta Unibertsitatearenartean) eta hiru bide-tarteren estaldura (Azitain-Estaziño, Untzagako geltoki berria eta Amaña-Legarre) aurreikusten dira, azken proiektu honetarako12 milioi euroko aurrekontua erabiliz (EuskoJaurlaritza eta Eibarko Udalaren artean erdibana).Trenbidearen estaldura lanak Ardantzako geltokiberria eraikitzen amaitzean hasiko dira zatihorretan (2011rako espero da estalduraamaitzea). Amañatik Legarrera joango den estaldurarenerredakzio proiektua lizitatze fasean dago,eta sei hilabetetan adjudikatu eta lanakhastea espero da. Estaziñotik Azitainera joangoden estaldura, bestetik, berehala irtengo daenkatera. Txarakua eta Azitain, eta San Lorentzoeta Unibertsitatearen artean egingo diren bikoizturekin,bestetik, Ermua eta Mendaro arteko trenmaiztasuna handitu, eta Elgoibarrera joatekotranbia zerbitzua ahalbidetzea lortu nahi da.Telleria (2.a ezkerretik) alderdiko kideekin batera. / MAIALEN BELAUSTEGIzion, udal hauteskundeetan zerrendako seigarrenpostuan joan zen Telleriaren mesedetan.DANONAHOTANa u t u a nNESKA BATI ERASOAUdaleko BerdintasunZerbitzuak eta EmakumearenMahaiak gogor gaitzetsi duteastelehenean, hilaren 25eanEibarren emakume batekjasandako indarkeria sexuala.Aldi berean, lerro hauenbitartez eskerrak agertu nahidizkiote neskari laguntzerajoan ziren bizilagunei,“lehenik 112ra Ertzantzarideitzeagatik” eta, ondoren,zuzenean neskari laguntzerajoan zirelako. Erasoadomeka goizean gertatu zen,Amaña inguruko trengeltokian eta astelehenean29 urteko mutila atxilotuzuten ertzainek, ustezkoerasotzailea bera zelaegotzita.T. ETXEBARRIA SARIAKAtzo amaitu zen aurtengoToribio Etxebarria Sarietanparte hartzeko lanakaurkezteko epea eta datozenegunotan emango dituzteezagutzera lehiaketakofinalisten izenak eta eurenproiektuak. Sariak orain20 urte sortu zirenetik, 444proiektu aurkeztu dira etahorietako 48 saritu dituzte.5EB-Aralarrek aurrekontuen osoko-zuzenketa aurkeztu duEZKER BATUAK (EB) ETA ARALARREKOSATZEN DUTEN KOALIZIOAK AU-RREKONTU ZIRRIBORROAREN OSO-KO-ZUZENKETA aurkeztu zuen joan deneguenean. Koalizioak argudiatzen du ezdaudela ados zirriborroarekin, “gizartegaiei,euskerari, elkarte kulturalei… partidakmurriztu zaizkie, eta kontuan izan beharda iaz ere jaitsi zizkietela”.Zirriborroan agertzen diren hainbat partidaere kritikatu zituzten. “Badaude hiru partidaagertu behar ez zirenak. Urkizuko torreetakour konponketak ez lirateke eginbehar lanak ondo egin izan balira eta horrekdiru-publikoaren gestio txarra erakustendu. Bestetik, merkatu plazaren birmoldaketaez litzateke egin behar PlanOrokorra jarraituz gero Errebaleko aferean.Hirugarrena Txonta auzoa hobetzeko partidada, egoera txar honetara heldu da horrelanahi izan delako”. Osoko-zuzenketazgain, beste 13 zuzenketa partzial aurkeztuditu koalizioak. Horien artean, Arratekokolonietan herri-interpretazio zentroasortzea, Urkizu eta Txaltxa Zelaian parkeestaliak egitea, jantoki soziala sortzea etaMatsarian autobus geltokia sortzea daude.MAITANE CASTILLO OTAOLAren3. urteurrenaBizitza aurrera doa... baina zeurebegi urdinen distira eta irrifarre gozoaGURE BIHOTZETAN DAUDE BETIKO.Haren aldeko MEZA ospatuko da urtarrilaren 31n (domeka),eguerdiko 12.00etan, SAN ANDRES parrokian....eta kitto! 10/I/29707 zkia.


6DANONAHOTANasteko400.000datuaeuro aurreikusi dituzteudal aurrekontuetakozirriborroan Untzagajubilatu etxeahanditzekobeharretarako.Untzagak 1.350bazkide dauzkaeta aspalditik dioteegoitza txiki geratuzaiela: sukaldeari10 metro karratugehituko dizkiote,tabernari 60 eta 50metroko gela berriasortuko dute.Oin dalahamarurte2000-I-28 / 301. ZKIA.EB-Aralar Errebalen kasuanneurri legalak hartzeko prestUdalak jaso beharko lituzke kalte ordainak, EB-Aralarren ustez. / EKHI BELAREIBARKO UDALAK ERRE-BALEKO LURRAK BERRES-KURATZEKO EIBAR BOULE-VARDI 1.320.234,40 EUROORDAINTZEA “hutsegite hutsa”dela adierazi zuen EzkerBatua-Aralarrek joan den astean.Euren berbetan, “argi dagoUdala izan behar zela kalteordainak jaso behar zituena,lurrak erosi zituen enpresakegindako irregulartasunengatik”.Koalizioak aipatzen du erabakihonek herri-ogasunari,zein herriko merkataritza sektorearengarapenari kalteakekarri dion gestio txarra estalinahi duela. Zentzu honetan,koalizioak ez du baztertzen “interespublikoaren defentsababesteko” neurri legalakhartzea.EB-Aralarrek dio Sanz&Saizabokatuei agindutako informeanErrebaleko proiektua aurreraez ateratzearen arrazoiakez direla zilegiak: krisi ekonomikoa,EB-Aralarrek Lur-Sailkatze Proiektuaren aurkaaurkeztutako auzi-errekurtsoaeta arkitektuen kontratu ebazpena.“Urte bi igaro dira kontratuasinatu zenetik Lur-Sailkatze Proiektua onartu zenarte, beraz, ez dago denboraerlaziorik kasu bi hauen etaproiektua ez gauzatzearenartean”.Errebaleko proiektua ezzuela Plan Orokorra betetzenhasieratik mantendu dutelaaipatu zuten Eli Gomez etaMari Asun Gartziak. “Gainera,Lur-Sailkatze Proiektuarenaurkako errekurtsoko puntubatek horren gainean eta gaineraikigarritasunarengaineandihardu, kontratua ebaztekoalegazio bezala erabili dituztenpuntuak orain. Lotsagarria!”.Urte hartan 1.721 kasu atendittu zittuen DYAkuak, aurreko urtian baiño 500 gehixago. Prebenziño zerbitzuak,ostera, jaitsi egin ziran: 229ttik 182ra. Bolondresen kopurua 33 lagunera igotzia lortu eben.Gipuzkuako transmisiñorako lege barrixarekin basarrixa lagun bakarrari lagatzeko aukeria emon eban.Aspaldittik zetorren kontua zan aldaketa hori, Euskal Herriko basarrixetan maiorazgua zala eta ez zala.Arrate Azkona Klub Deportiboko atletiak kadete maillako Euskadiko errekor barrixa lortu eban Anoetan,1’75 metroko jauzixarekin. Marka horrekin zillarrezko domiña eskurau eban eta estatu maillako 3.a ezarri.Argia Sarixen XI. ediziñuan Eibartarrak zerrendako herriko internautendako izan zan Sareko sarixa. Zerrendakeuskaraz jarduteko eztabaidagunia ipiñi eban martxan, Aurki izeneko billatzaillia be sortuz.2009-I-30 / 665. ZKIA.Oin dala365egunBeste hamar eibartarren bizipenak gehittu zetsen Eibartarren Ahotanproiektuari: testigantza barrixak emon ebenen artian, AntxonYraolagoitia alkatia eta Garbiñe Gisasola zinegotzixa izandakuak.Millioi eta erdi euroko kostua aurkeztu eban Armerixa Eskolak bereeraikiña irisgarritasun arauetara egokitzeko egin biharreko lanetarako.Obron artian igogaillu barri bi eta arlanpana egittia egozen.Nortasun Agiri Nazionala barritzeko bulegua zabaldu eben udaletxiarenbeheko pisuan. Txandak emoten hasi eta lehelengo egunian 350etikgora dei jaso eben, zerbitzu hori gabe egun batzuk egon ondoren.Alex Aranzabalek Jaime Barriusoren lekukua hartu eban Eibar FoballElkarteko presidente postuan. Ordura arte presidente-ordekuazanak jende gaztiarekin osatu eban zuzendaritza barrixa.10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


DANONAHOTAN7auzorik auzoHilabete hasieran ekin zioten ABCko langileek grebari. / MAIALEN BELAUSTEGIABC enpresakoen manifestazio jendetsuaZAPATUAN HERRITAR UGA-RI ELKARTU ZEN ABC (ARI-ZAGA BASTARRICA Y CÍA)ENPRESAKO BEHARGINEKDEITUTAKO MANIFESTA-ZIOAN: enpresak 7 beharginkaleratu zituen hilaren 11n, lauegun aurretik beharginek euren“lanpostuen defentsan” grebamugagabeari ekin ondoren. Horiikusita, beharginen batzordeakkaleratutako beharginak berrizEUSKAL PRESO POLITI-KOEN KOLEKTIBOAK ZA-BALDUTAKO KOMUNIKA-TUAN “euren eskubideenaldeko urte osorako borrokaldia”aipatzen dute eta asteleheneanbertan gose greba hasi zutenkartzelan daudenetako askok,euren eskubideak aldarrikatzekoasmoarekin. Horren harira elkarretaratzeakegingo dira Eibarren,gaur, bihar eta etzi: gaurkoaUntzagan izango da, 19.00etan,“Beraien eskubideen jabe, gaixoenpresan onartu arte greba mugagabearekinjarraitzeko asmoaberretsi zuen, lehenengo baldintzahorri beste batzuk gehituta:beharginen lanpostuei eustea,erregulazio espedienteabertan behera lagatzea eta aurrejubilazioakegitea. Lantegikoia behargin guztiek bat egin dutegrebarekin eta eskatutakoa lortubitartean aurrera jarraitzekoprest azaldu dira.Presoen eskubideen aldeko ekimenaklarriak etxera” leloari jarraituta;biharkoa ere 19.00etan izangoda, baina Toribio Etxebarriakalean (“Beraien eskubideenjabe, kondena beteta dutenakkalera, biziarteko zigorrrik ez”).Eta domekakoa 13.00etan izangoda, Untzagan (“Beraien eskubideenjabe, euskal presoakEuskal Herrira”). Eta presoekaste osoan egindako gose grebaribabesa azaltzeko asmoarekin,hainbat lagunek baraualdiaegingo dute asteburuan.Ego Gain oinezkoentzat moldatuko duteEgo Gain kalea eta Isasi kaleko 2. zenbakia moldatu etaitxuraberritzeko asmoa azaldu du Udalak, inguruari“merkataritzarekin ondo uztartuko den irudiaren” bila. Herrikoerdialdeko beste kale batzuetan egindakoari jarraituz, inguruhorrek ere bestelako itxura izango du laster. Kontuan izan beharda El Corte Inglés berria zabaltzearekin batera bertatikpasatzen den jendearen kopuruak nabarmen egin duela gora.Horrez gain, Untzagatik horren gertu egonda, nahitaez horrekikolotura ematen da eta ezin dezakegu ahaztu honezkeroUntzaga eta Zuloagatarren kaleetan itxuraberritze behar horiekbegibistakoak direla eta, horrez gain, kale biak asteburuetanoinezkoentzat ixten direla hainbat orduz. Ildo horri jarraituta,orain gauza bera egin nahi dute Ego Gain eta San Agustinkaleekin. Izan ere, kale horretarako proiektua berez onartutadago eta egina beharko luke, baina Errebalerako zeuden asmoakbaldintzatuta, inguru honetarako beharrak atzeratzeaerabaki zuten. Hala ere, Errebalerako proiektuak aurrera egingoez duenez, orain San Agustin moldatzen hasteko uneegokia dela uste dute Udalean.eibar kalekaAsua Erreka kaleaBarakaldo kalearekin perpendikularrean dagoen kalekozenbaki bikoiti zein bakoitietan lantegiak dira jaun eta jabe.Sarrera berezia ere badu, kalera daraman tunelaren fatxadaorain urte batzuk kolore biziz margotu zutenetik. Tallarragaztetxea ere bertan dago.Pegora kopurua: 2. Erroldatutakoak: 83....eta kitto! 10/I/29707 zkia.


8GAZTEKITTOteenajeaAratosteetarako aste bi eskas falta dira, baina herria hasida poliki-poliki koko-jantzien giroan murgiltzeko prestatzen.Hasteko, dagoeneko badugu kartela. 23 urteko MiriamAzpilikueta eibartarra da egilea, pozik geratu dena.Eta eibartarrei ere bere kartela gustatzea espero du.MIRIAM AZPILIKUETA,Aratosteetako kartel irabazlea:“Gazteok sormenadugula erakutsibehar dugu”- Zertan inspiratu zinenkartela egiteko orduan?Krisiarekin zerikusia zuenzerbait egin nahi nuen, askotankoko-jantzietan diru asko xahutzendugulako urtean behinbakarrik janzteko. Elementugutxirekin mozorrotu gaitezkeeta, gainera, euren erabilerarenarabera, koko-jantzi desberdinaklortu ditzazkegu; hortaz,eskuen funtzioa kartelan.- Lehenengo aldia da horrelakosaririk irabazten duzuna?Kartelen kasuetan, bai. Txikitanmargo lehiaketa batzukirabazi nituen, baina sari honekinkonparatuz...- Zergatik hartu duzu parte?Orain arte ez dut denborarikizan, ikasketengatik proiektuekinleporaino nenbilelako;amaitzen ari naiz eta denboragehiago dut. Gainera, Eibarkogazteok sormena dugula erakutsibehar dugu.- Diseinu grafikoan eta dibujoanmurgilduta zaude alaafizio hutsa da?Arkitektura ikasten diharduteta diseinu grafikoa jakitea osoerabilgarria da proiektuen aurkezpenakantolatzeko; horregatikhasi nintzen nire kontuzPhotoshop-a erabiltzen. Horrezgain, betidanik gustatu izanzait marrazketa. Proiektuetaneskuko marrazketa eta metodografikoak aldi berean erabiltzensaiatzen naiz.- Zer sentitzen duzu jakindaherria zure kartelez mozorrotutaegongo dela Aratoste jaihauetan?Oso arraroa egingo zaitikustea nik egindako gauza batleku guztietan! Hala ere, osopozik nago egin dudanarekineta espero dut jendeari nirekartela gustatzea.- Amaitzeko... Aratosteakgustoko dituzu?Bai, noski! Koadrilarekin betiegiten dugu koko-jantzien"brainstorming"-a... Mozorroaegiteko ere elkartzen gara. Aurtenzailagoa izan da elkartzea,baina saiatuko gara...MAITANECASTILLOOTAOLABizipozez betetaesnatzen dentxoritxo kantarienarieskerrik beroena emateabesterik ez zaigu geratzen;maitasunez, alaitasunez,itxaropentsu, zuk irakatsizenigun bezala.Zure irribarrerik goxoenagogoratzeak aurrera egitekokemena emango digulako;bide luze honetan hauhasiera besterik ez da eta.Beti izango zaitugugure bihotzetanasko maite zaitugu MARTXAN.ZURE KUADRILLAIII. urteurrena10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


La Salle Azitainekosei ikaslek‘Ni kazetari’ lehiaketairabazi dute albisteonenaren atalean.Diariovasco.com-ekantolatutakolehiaketa honetan2. Hezkuntzako42 taldek hartudute parte; beraz,ez da edonolakoaeibartarreklortutakoa.Informatika izan daprotagonista, baierabilitako gaiean,bai lanerako orduan.Software libreari buruzkoalbiste batek ʻNi kazetariʼ-renalbiste onenarensaria eman die La SalleAzitaineko Sergio Morenza,Mikel Undagoitia, Nestor Gisasola,Aitor Divasson, ErikLantz eta Xabier Belastegiri.“Hemen da software librearenarloan errege denaren azkena,Ubuntu 9.10”, titulu hori daramaLa Salletarren albisteaketa bertan Windows 7 etaUbuntu 9.10aren arteko konparaketaegiten da, bakoitzarenxehetasunak islatuz eta,zehazki, Ubunturen abantailaeta onurak azpimarratuz”.Kazetariak.comEgunkari digitalaLa Salleko ikasleek egindakolana, hala ere, ez daUbunturi buruzko albisteramurrizten, izan ere, egunkaridigitala da eurek egin dutenaeta hainbat albiste jorratu dituzte,denak euskeraz. Horrela,Eibarko El Corte Inglesberriari buruzko herritarren iritziajasotzeko kalera irten dira,Miren Agur Meabe idazlearielkarrizketa egin diote ʻZer da,ba, maitasuna?ʼ liburuarengai-nean, osasunari buruzkoerreportaia landu dute, Bartzelonaeta Real Madrilen aurkakoneurketa aurretiko albisteajorratu dute, martxoandendetara iritsiko den ʻBattlefield:Bad Company 2ʼ jokoarenʻClosed Betaʼ-ren gaineanaritu dira, Leitzako atentatuarengainean ETAk egin ezzuela informatzen dute, 2000urteko lehenengo hamarkadamusikaren ikuspuntutik aztertzendute, egunean 300 orgasmodituen emakume baten kasubitxia dute mintzagai etaThe Horribly Slow MurdererWith The Extremely InefficientWea-pon dokumentala dutehizgai kulturan.Baina ez hori bakarrik; izanere, UndaTV ere aurki daitekeeurek sortutako orrialdean.Bertan, eguraldiaren iragarpena,Barça 1-0 R. Madril, BarrioSesamok 40 urte betetzen ditueta beste hainbat bideo daudeikusgai.GAZTEKITTOArgazki eta bideoakHilabete eta erdiz lanean ibilidira ikasle hauek eta, emaitzanikusten denez, web-gune batekeskaintzen dituen aukeraezberdinei zukua atera die albisteak,argazkiak, bideoak…sartu dituztelako bertan.Egunkari digitala osatu dutebere osotasunean, eta onagainera, jasotako sariak erakutsiduen bezala.Baliteke ikasle hauen arteankazetaritza sena piztea edo,agian, bazuten sena hori aurretikpiztuta. Argi geratu dena da,behintzat, talentua badaukatelalanerako gaitasunarekin batera.Kazetaritza digitalean eman dutelehen pausoa. 2.0 bertsioko kazetariakbihurtu dira.9H e l b i d e aURKIZ U PASEALEKUA, 1 3Orbeak o dorreetak o1 . solairuaCENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA1 Kardiologia2 Zirugia3 Dermatologia4 Dietetika eta Nutrizioa5 Analisi Klinikoak6 Ortodontzia7 OtorrinolaringologiaBERRIA:Foto-depilazio Unitatea☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 048 Pediatria9 Psikiatria10 Radiologia11 Traumatologia12 Barne Medikuntza13 Koloproktologia14 Erizaintza15 Zoru pelbikoarenerrehabilitazioa...eta kitto! 10/I/29707 zkia.


10GEUREGAIAGaur goizeanpresentau dittueudaletxeko plenoaretuan 33. AntzerkiJardunaldixak. Urtetikurtera errepikatzendan esaldixa izandabe, errealidadiaislatzeko berbaegokixaguak topatziagatxa da: NarruzkoZezen HezkuntzaEsparruko AntzerkiTaldiak osatutakoprogramaziñua urtetikurtera hobia da,Txema Cornagoeta Juan Ortega burudittuan lantaldiak urteosuan egitten dabenbiharraren fruitua.Eta, atzera be,Aratoste bezperareninguruan hasi etamartxua bittartian,hillebetian ixaegunero antzerkixaprotagonista izangoda gurian, berezabaltasun osuan.Azken zortzi urtiotakomartxari jarraittuta,kalian hasiko dira jardunaldixak,personajediferentiak batuko dittuanGiza Irudixen VIII. Erakustaldixarekin.Otsaillaren 10ianUntzaga plazan eta ToribioEtxebarria kalian izango diraBartzelonako M.P.C.-ko bostaktore, bakotxa irudimenezkopersonaje ikusgarriren bateribizitza emoten: Orlandok IparAmerikako indixua ekarrikodesku, Ana María Lunak maitagarriurdiñaren itxuria hartukodau, Jorge Balmasedak aingerugrisarena, Fabián López gargolabillakatuko da eta JulioGarcía, barriz, soldadua izangoda arratsaldian hasi eta illuntzeraarte luzatuko dan saiuan.Dana dala, askorendako jardunaldixenhasiera ofizialaurtero aktore ezagunen batekemoten daben hitzaldixarekinTeloiak goraegingo daubatera aillegatzen da. Otsaillaren16xan Coliseo antzokixanJuan Ortegak aurkeztuko dabenhitzaldi-solasaldixak Daniel Freireaktoria izango dau protagonista.Argentinan, Buenos Airesenjaixotako aktoriak, gaztiaizanda be, ibilbide luzia daroiaantzerkixan, zinian zein telebistasaiuetan. Gaiñera, antzerkimunduan zuzendari zein ekoizlelanak egin dittu Freirek. Bere biharrakizan dau saririk be:2005ian “Unión de actores”dalakuak aktore protagonistaonenari sarixa emon zetsan,“Bent” antzezlanian egindako interpretaziñobikaiñarengaittik.Askori, baiña, telebistari eskeregingo jako ezaguna bere aurpegixa,“Doctor Mateo” telesaillariesker. Halanda be, “El actory sus vidas” izenburuko hitzaldixaemotiaz gain, antzerki giruanbertatik bertara ikusteko aukeraparegabia izango dogu oinguan,martxuaren 5ian bera protagonistadakan “Mercado Libre”antzezlanian.Eta urteroko moduan, ekitaldixarentestuinguruan banatukodittue aurten 25. ediziñuabetetzen daben NarruzkoZezen antzez gidoi eta artikululehiaketako sarixak.33ian beX X X I I I . A n t z e r k iJ a r d u n a l d i a kEstilo guztietako lanakAlternatibo adjetibua izenarilotuta daroian Cuarta Paredtaldekuak Euskal Herrixan estreiñekozpresentauko dabe eurenlanik barrixena: “Siemprefiesta”, gaur eguneko gizartiantopatzen dittugun gaixetan inspirautakotrilogixia, Javier G.Yagüek zuzendutakua.Hurrengo antzezlanak, barriz,oso bestalako izaeria eukikodau: “Anbotoko Mari eta orrazigaldua” umiendako antzezlanarekinetorriko jakuz Glu GluProdukzioak talde bizkaittarrekolagunak. 4 urtetik gorako umiendakoegokixa dan euskerazkolan horretarako sarrerak Coliseokoohiko salmenta sistemarijarraittuta dagoz salgai, martitzenarratsaldetan antzokikolehiatillan eta, bestela, Telekutxaeta Servikutxa zerbitzuen bittartez.Valenciako Arden Produccionestaldiak gurian estrenuaizango dan beste lan bat ekarrikodau: “El idiota de Versalles”,testu garaikidien bittartezantzerki klasikuarekiko gustuaberreskuratzeko ahalegiñarierantzuten detsan ikuskizuna.Atzerriko konpaiñiendako tarterikere badago jardunaldixenprogramaziñuan: Poloniako IreneuszKrosnyk berak zuzendutakoeta era berian antzeztutakobiharra ekarriko desku: “Krosny”.Berbak erabilli barik, istorixo batbestiarekin lotzeko izugarrizkoahalmena erakusten dau, mimikamaisuki menperatuta.Bikoteatroa taldiak “dibertimento” izenburuko trilogixa osatuko dau “Euskarazetamol” lanarekin.10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


Concha Velasco Coliseoan“La vida por delante” antzezlanak,barriz, Martxuaren 8xarentestuinguruan presentaziñorik biharez daben Concha Velascoekarriko dau geurera, Rubén deEguía, Carles Canut eta JoséLuis Fernández aldamenian dittuala.Eta horren aktore ezagunakizan barik be mailla haundikoaktuaziñuak eskindu ohi dittuentalde unibersitarixorik be ez dafalta egitarauan: Ourensekounibersidadeko ikasgelako Maricastañataldekuak “Odisea espacial”izenburuko lana presentaukodabe. Hónek, gaiñera,Eibarko jardunaldixak eskintzendaben aparteko testuinguruaaukeratu dabe lana jendeaurrianlehenengoz taularatzeko.OTSAILEKO LANAK10 EGUAZTENA Giza Irudien VIII. Erakusketa Untzagan eta T. Etxebarrian16 MARTITZENA Hitzaldia: Daniel Freire Coliseoan, 19.00etan17 EGUAZTENA “Siempre fiesta” - Cuarta Fiesta Unibertsitatean, 20.30etan20 ZAPATUA “Anbotoko Mari” - Glu Glu Coliseoan 17.00etan21 DOMEKA “Krosny” - Ireneuzs Krosny Coliseoan 20.30etan22 ASTELEHENA “La vida por delante” - Focus Coliseoan 20.30etan23 MARTITZENA “La vida por delante” - Focus Coliseoan 19.30 eta 22.00etan25 EGUENA “666” - Yllana Coliseoan 20.30etanConcha Velascok“La vidapor delante”antzezlanataularatuko dauegun bittan.GEUREGAIAIkuskizun barritzailliakAnder Lipusek zuzenduta, barriz,“Babiloniako loreak” euskerazkomontaje barritzailliaikusteko aukeria izango daAntzerkiola Imajinarioa taldiareneskutik. Eta jardunaldixetan behinbaiño gehixagotan parte hartuizan daben Madrilgo ProduccionesYllana taldekuak “666”keiñuetan oiñarritutako antzezlanarekinaillegauko dira EguenGolfua izenarekin bataiatu dabenegunian.Helduendako txotxongilloikuskizun batekin hartuko dauparte jardunaldixetan MiguelGallardo aktoriak, jaialdi inportantietansaritutako “Don Juan,memoria amarga de mí” ikuskizunarekin.Atzera be Martxuaren 8xagoguan, Argentinako Timbre 4taldekuak “La omisión de la familiaColeman” Argentinakoantzoki ia guztiak ezagutu dittuanClaudio Tolcachir-ekzuzendutako antzezlana taularatukodabe.Estrenuekin jarraittuta, CreacionesArtísticas Las 4 EsquinasBadajozeko taldiak “El jardín delmundo” Memé Tabaresek zuzendutakoantzezlana ekarrikodesku. Talde gaztia izanda be,nortasun haundikua da eta berelanetan ez da sakontasunik falta.111 0 0 m 2 k o a u t o z e r b i t z u aMAXIMOARGOITIAARRIETA(2010ekourtarrilaren 26an hilzen, 91 urterekin)altzariak. menajea. bainurako osagarriak. ehungintza.argiztapena. opari pertsonalak. osagarriak.Isasi, 18 943 53 12 59Urak dakarrenaurak daroaZuk emandakoagurekin geratzen daZure familia....eta kitto! 10/I/29707 zkia.


12GEUREGAIAYllana taldiaren antzezlan arrakastasuaotsaillaren 25ian izango da Coliseoan.Euskal antzerkigintzako izenhaundixekin jarraittuta, PatxoTelleriak “Euskarazetamol” EzDok Hiru. Brikoteatroa konpaiñiak“dibertimentos” izenburupianosatutako trilogixaren azken zatixaekarriko desku, euskerazeta Jokin Oregiren zuzendaritzapian.Inauguraziño ekitaldikohizlarixa, barriz, “Mercado Libre”antzezlanian ikusteko aukeriaegongo da, Yolma Valdésekinbatera eta Luis Araujoren aginduetara.Lope de Vegaren “Laniña de plata” antzezlanak, barriz,Alcalá-ko unibersidadekoantzerki taldeko antzezle taldeederra batuko dau taula gaiñian.La Papa Teatro talde bizkaittarrak,barriz, genero indarkerixarengaiñeko antzezlana ekarrikodesku: Ricardo Combi zuzendarixaren“Rosas Rojas”. Etamusikak eta antzerkixak bategingo dabe Zaragozako TeatroChe y Moche konpaiñiaren “OuaUmplute” lanian, benetan orijinaleta ikusgarrixa dan antzezlanian.Eta aurtengo ediziñoko karteleriabiribiltzen eta Gipuzkuatikaldendu barik, Kukai-Tanttakak“Hnuy Illa” dantza ikuskizunataularatuko dau, euskeraz etaTxalo Producciones taldekuak,barriz, egun bittan jardungo dautaula gaiñian “La Huella” eta“Arrastoa”, antzezlan berarekin,gazteleraz lehelengo egunianeta euskeraz hurrenguan.Ventura Pons, AntzerkixaZineman atalianAittatu barri dittugun antzezlanezaparte, jakiña, AntzerkixaZineman atalaren barruan pelikulabi emongo dittue, Ego Ibarzineklubarekin alkarlanian: “Barcelona(un mapa)” eta “Forasteros”,bixak be Ventura Pons-ekzuzendutako filmak. Eta martxuaren25ian Asier Errasti ikusentzunezkuenazken jaialdixanMARTXOKO LANAK2 MARTITZENA “Don Juan” - Pelmánec Unibertsitatean 20.303 EGUAZTENA “Euskarazetamol” - Bikoteatroa Coliseoan 20.304 EGUENA “Barcelona (un mapa)” pelikula Unibertsitatean 17.30 eta 21.005 BARIXAKUA “Mercado libre” - Concha Busto Unibertsitatean 20.306 ZAPATUA “Oua Umplute” - Che y Moche Coliseoan 20.308 ASTELEHENA “Hnuy Illa” - Tantaka Unibertsitatean 20.309 MARTITZENA “La huella” - Txalo Coliseoan 20.3010 EGUAZTENA “Arrastoa” - Txalo Coliseoan 20.3011 EGUENA “Forasteros” pelikula Unibertsitatean 17.30 eta 21.0012 BARIXAKUA “Rosas Rojas” - La Papa Unibertsitatean, 20.3013 ZAPATUA “La niña de plata” - UAH Unibertsitatean 20.3016 MARTITZENA “El Jardín del mundo” - 4 Esquinas Coliseoan 20.3017 EGUAZTENA “La familia Coleman” - Timbre 4 Coliseoan 20.3018 EGUENA “Babiloniako loreak” - Antzerkiola Coliseoan 20.3021 DOMEKA “Odisea Espacial” - Univ. Ourense Unibertsitatean 20.3024 EGUAZTENA “El truco de Olej” - Bosquimanos Coliseoan 19.0025 EGUENA “X. Asier Errasti” laburmetraiak Unibertsitatean 17.30 eta 21.0026 BARIXAKUA “El idiota en Versalles” - Arden Unibertsitatean 20.30parte hartu eben lanetako batzukproiektauko dittue HezkuntzaEsparruan, ondo zaindutakolaburmetraia bilduman.Umiendako euskerazko lana ikustekoaukera egongo da otsaillaren 20xan.Aurresalmenta otsaillaren6tik aurreraJardunaldixetako lanetarakosarreren aurresalmenta Coliseoanbertan egingo da, otsaillaren6xan, 7xan, 8xan eta13an, 10.00etatik 16.00etara.Horrez gaiñ, funziño bakotxaamaittu ondoren, hurrengoantzezlanetarako sarrerak erostekoaukeria egongo da, besteurtiotan moduan. Eta funziñobakotxa hasi baiño ordubetelehenago egunerako sarreriaerosteko aukeria be egongo da,antzokiko lehiatillan. Preziua,barriz, 11 eurokua izango da kasugehixenetan, baiña badagozmerkiaguak eta zeozer karuaguakkobrauko dittuen ikuskizunak.Edozelan be, betiko moduanantolatzailliak ahaleginberezixa egin dabe, barriro be,diru faltia iñor antzerkira juanbarik geratzeko arrazoia ezizateko.URKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40uthemek@uthemek.comSPK- Zeramika, silizioaISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziakROY - Diamante eta boraxezko harriakETXEBIZITZAADOSATUAKTel. 943 76 97 97ERAIKUNTZAAMAITUALehen mailakomaterialekinegindakoakPrezio Ezin Hobeak: 249.210 eurotik hasitawww.inmokorosti.comS A L G A IELGETAN10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


K A L E F A K Z I O G E H I G A R R I AKanpoko hotzaren aurrean......ETXEKO BEROTASUNA2 0 1 0 e k ou r t a r r i l aITURGINTZAF O N T A N E R I ABAINUEN INSTALAZIOA ■ SUKALDEA, GASA ETA KALEFAKZIOA ■BAINUEN DISEINUA ORDENADOREZ ■ AIRE EGOKITUAT. Anitua 12 Tel. 943 201 930UR BERO ETA HOTZAREN INSTALAZIO MOTA GUZTIAKKALEFAKZIOABAINUGELARAKO INSTALAZIO SANITARIOAKI T U R G I N T Z A , G A S A E T A K A L E F A K Z I O ATailerra: JARDIÑETA, 11 BEHEA Telefonoa: 943 20 69 13Faxa: 943 25 49 29 Mobilak: 615 78 26 38 / 615 78 26 37San Juan 15 -EIBAR-Tfnoa. 943 20 10 30MUGICAI T U R G I N T Z A- K A L E FA K Z I O A- FONTANERIA- GAS INSTALAZIOAK- BAINUETAKO BERRIKUNTZAK- AIRE EGOKITUA- EGUZKI ENERGIA- LURREKO KALEFAKZIOA- IKERKETA ENERGETIKOAK- HANSGROHE txorroten banatzailea


K A L E F A K Z I O G E H I G A R R I AEnergia aurrezteko bideakZeren arabera erabakitzendugu gureetxean kalefakziosistema bat edo beste jartzea?Egokiena aukeratzekohainbat gomendio errazeta praktiko jarraitzea besterikez dugu behar.Etxearen energia-kontsumoahainbat faktorerenaraberakoa da, besteakbeste, etxea kokatuadagoen gune klimatikoa,eraikuntzaren kalitateaedo isolamendua. Halaere, etxe batean hasieratikinstalatuta dauden elementuaketa bizilagunakerosi behar dituenak bereizibehar ditugu. Instalaziofinkoetan (kalefakzioaeta ur beroa), etxeetakoenergiaren kontsumoa%67koa da; izan ere, familiabatek etxean erabiltzenduen energia guztiaren erdiaetxea berotzeko erabiltzendu.Hartu beharreko lehenengoneurria etxea ondoisolatzea da, eta tenperaturaegokia izateko termostatoakerabiltzea gomendatzenda, hau da,norberak bere beharretaraegokituko du kalefakzioaetxean. 20 gradu nahikoada etxeko konfort-ari eusteko.Bestelako gomendioakere badaude:gauean itzali kalefakzioa,erradiadoreetan termostato-balbulakjarri (energia%8-13 aurrezten da),denbora luzean etxera ezbazoaz termostatoa 15gradutan jarri, galdara sarritanberrikusi izan ditzakenakatsak antzemateko,erradiadoreen urapurgatu, gutxienez urteanbehin, erradiadoreen gaineanedo aldamenean ezutzi ezer, gela bakoitzekoleihoak 10 minutuz irekiairea berrizteko eta gauezitxi pertsiana eta gortinak,beroak ihes ez egiteko.DeshumidifikazioaAire garbiketaNeurketa tresnakKlimatizazioaBidebarrieta, 46 -behea Tel. 943 20 65 59 Faxa. 943 20 80 72 www.ostarte.com info@ostarte.comEnergia berriztagarri eta klimatizazioan aire fresko bolada batTxaltxa Zelai, 14 / Tel. 943 03 10 00 / Faxa. 943 53 10 18 / info@klimadenda.com / www.klimadenda.com


P R O I E K T U A KA R G I Z TA P E N AI N S TA L A Z I O A KJOSU BENGOAAurrekontuak konpromezurik gabeIndalezio Ojanguren 2, behea, 27 EIBAR☎ 943 70 05 42 Faxa: 943 53 02 31K A L E F A K Z I O AKalefakzio eta gas instalazioa. Mantenimendua.K L I M AT I Z A Z I O AAire egokitua, bentilazioa eta aire kanporaketak.I T U R G I N T Z AEstaziño 14 - behea (ERAKUSKETA) TELEF. ETA FAXA: 943 12 18 33E L E K T I B A R , S . L . U .ELEKTRIZITATEA❋ Denetariko erreformak❋ Telekomunikazioak❋ Ate automatikoak❋ Bero urdinaINDA iturgintzaUR, GAS ETA KALEFAKZIOINSTALAZIOAK● Industrietarakoinstalazio bereziak● Fuel Airea● ...● Proiektuak etaaurrekontuakAsua-Erreka, 2- Bainu etasukaldeenerreformak- Gas instalatzailebaimendua- Iturgintza(arlo guztiak)- Gasa etakalefakzioa- Altzarierakusketae-maila: fontaneriainda@euskalnet.netTelefonoak:943 12 18 64(tailerra)669 29 34 63(mobila)Faxa:943 12 18 64


K A L E F A K Z I O G E H I G A R R I AEtxebizitzaren isolamendutermikoaezinbestekoa duguetxean tenperatura egokiaizateko. Izan ere, gaizkiisolatua dagoen etxeakenergia gehiago behar du:neguan oso azkar hoztukoda eta udan, berriz, gehiagoberotuko da eta azkarragogainera. Isolamenduon bati esker, zaratak murrizteazgainera, beroakihes egitea ere ekidingodugu. Hala ere, beroa lekuaskotatik joaten da, batezere leiho, ate, tximinia etahodietatik. Beraz, zureetxean, urte osoan, tenperaturaegokia izan nahibaduzu har itzazu hainbatneurri. Leihoak isolatzeaizan daiteke konponbideetakobat.E t x e a r e n i s o l a m e n d u a :k o n f o r t - a e t a a u r r e z p e n aLeihoaren isolamendutermikoan zerikusi handiadute beirak eta markoarenarotzia motak. Kristalbikoitz eta leiho bikoitzeiesker beroaren galera erdirajaitsiko dugu, eta aire-korronteaketa urarenkondentsazioa nabarmenmurriztuko dira. Arotziamotari dagokionez, burdinaedo aluminioa bezalakomaterialek eroankortasuntermiko altua dute etaberaz, hotza eta beroaerraz sartzen uzten dute.Adierazgarriak dira, aldiz,zubi termikoaren hausturakoleihoak, isolatzekomateriala baitute markoarenbarne eta kanpoaldean.Horrez gainera, pertsianenkaxetinek zirrikiturikez izatea eta horiekondo isolatuta egotea komenida. Etxean tximiniabadugu, erabiltzen ez dugunean,tiroa itxi beharkodugu.Isolamenduaren hobekuntzatxikiekin energiaeta dirua aurreztuko dugu,%30era arte kalefakzioaneta aire girotuan.I G A S. L.KRISTALDEGIAKTAILER ETA BULEGOAK: Legarre, 15 –EIBAR–Tfnoa. 943 70 25 41 eta 943 70 24 95Faxa. 943 70 24 95 Mobila. 670 21 46 25ERAKUSKETA ETA SALMENTA:Birjiñape, 1 behea –EIBAR–Tfnoa. 943 20 20 40ERAKUSKETA ETA SALMENTA:Zeharkalea, 12 –ERMUA–Tfnoa. 943 17 69 56Errekatxu, 3 EIBAR☎ eta faxa: 943 20 39 03 c.acha@euskalnet.netCLIMALITekinisolatzaile onena lortuko duzuakristalamendu bikoitzazMETALEZKO ERAIKUNTZAK1984an sortua. Aluminio, PVC eta aluminio-egurrezkoleihoen fabrikazioa.Lan mota guztiakhonako esparruetan:burdin eta altzairuherdoilgaitza, ateak,barandak, makinendakobabesak, tximeneak,nabarrak, etb.ALUMINIOZKO ETA PVC-KO AROZTEGIATxonta, 30 - 1. eta beheaTfnoak: 943 12 13 67Faxa: 943 12 01 50ERAKUSKETAUrkizu, 26Tfnoak: 943 12 74 01info@ulmar.net www.ulmar.netulmarS.L.metalezkoeraikuntzak


ʻHillerri nuklearrakʼ gora, ʻhillerri nuklearrakʼbehera dabiz Espainiako herri batzuetan azkenegunotan. Aldekuek diñue diru asko eta lanasortzen dabela; kontrakuek, bestetik, hondakinnuklearrek euren osasunian sortu leiken kaltiakipintzen dabe mahai gaiñian, bestiak beste.JUA N MA RI BERAZA40 urtetabernarixaEz. Gauza nuklearrarekin zerikusixadakanak bildurra emotendesta eta ez dakat konfidantzahaundirik halako gauzen gaiñian.Gaiñera, jakinda zelan egitten diranhamen gauzak, pentsatzendot hillerri horrek ez zebala segurtasunhaundirik eukiko.KALEKOINKESTAEibarren “hillerrinuklerra” egingozenduke?MARIA JESUS GA RATE61 urtelang abiaNeregaittik ez neban Eibarren ipiñiko,baiña kontzientia naiz lekubateren baten ipiñi biharko dala.Neri bildurra emoten deste halakogauzak. Esaten dabe energianuklearra biharrezkua dogula,guk be ordenadoria, telebisiñua,argixa… nahi dogulako, baiña nikontra nago.17NEREA A RREGI51 urtelang abiaEz neban Eibarren halakorik ipiñiko;dirua emon edo lanpostuaksortu arren, horrek ez dau konpentsatzen.Lana eta dirua sortukoeban beste gauza bat izanda…Ez desta berez bildurrikemoten, baiña gauza nuklearrekinzerikusixa badaka, atzerabotatzen detsu berbiak berak.IÑAKI SABAN55 urtelang abiaEz nago ados energia nuklearraerabiltziakin, ez eta honek sortzendaben hondakiñekin. Horikontutan hartuta, Eibarren holakorikez. Energia nuklearrahillerri horretxetan gorde eta urtiaketa urtiak egongo da han, iazer gertatzen dan.Toribio Etxebarria, 4San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 73...eta kitto! 10/I/29707 zkia.


18KIROLAKLau taldetxapelaren bilafoball-zaletuanJOSERAUTO (34), DURAN-GO ETA TXOKO (33) ETA EZDOK (30) dira Ligako txapelarenbila diharduten lau taldeak.Atzerago daude Esmorga(25 puntu), Alkideba (23),Tankemans (20), KOX Azkenaeta Tecnografik (17), Areto(16) eta Clínica Dental (14).Eta, azkeneko postuari ihesegiteko lehian, Sporting (7),Sinesponsor (5) eta Caserío(4). Azken jardunaldian, bestalde,sailkapeneko goiko postuetakoengaraipenak emanziren: JoserAutok 4-2 irabazizion Esmorgari, Txokok 4-0Sinesponsor-i, Durangok 4-1Somos Sporting-i eta, justusamar izan bazen ere, Ez DokLanusek 1-0 nagusitu zitzaionAretori. Tankemans-JoserAutoeta Esmorga-Durango diraasteburuko partidu nagusienak.IKUSITA LIGA AMAIERARA-KO SAILKAPENEKO LEHE-NA IZATEAK duen garrantzia,domekan Ipuruan jokatuko denpartiduaren esanahiak interesberezia izan dezake. Ponferradinakpuntu bakarreko aldeakentzen dio Angel ViaderokGutxik egin dutena lortu du Javi Rosek:aurkeztu aurretik gola sartzea Eibarrekin.zuzentzen duen taldeari eta,hori dela-eta, aukera polita duteeibartarrek Ponferradan galdutako(1-0) partiduaren mendekuahartu eta lidergoa berreskuratzeko.Partidurako ez dauste entrenatzaileak aldaketahandirik egingo duenik; gainera,Lehiaketa Batzordeakazken partiduko bigarren txartelakendu dio Manu Garcíarieta jokatzeko moduan egongoda. Domekan Realak lagatadebutatu zuen Javi Ros ereEibar-Ponferradinadomekan 17.00etan,lidergoaren bilapartidakoa izango da. CarlosRuben, bestalde, fitxa barikgeratu da, baina Eibarrek kontratuaberritzea eskaini dio.Eibar B AgurainenSalvatierra multzoko azkensailkatua bisitatuko du 3. mailakoEibarrek asteburuan. Aukerapolita dute Iturbek entrenatutakoekaurrera egin etajaitsiera postutik ihes egiteko,arabarrak (9 puntu bakarrik)maila ia galduta baitaukate.Saskibaloi taldeak igoera fasetik atGIPUZKOAKO LIGAKO LE-HENENGO FASEA AMAITU-TA, gure herriko taldeek ezdute igoera fasean partehartzeko txartela lortu. RuibalAlquiler de Vehículos gertuegon da multzoko lehen bipostuetako bat lortzeko, bainaazkenean 3.arekin konformatubehar izan du, bigarrenarengandikgaraipen bakarrera.Taldearen irregulartasuna izanda helburutik kanpo laga duena:etxean partidu guztiakirabazi baditu ere, kanpokoetanasko jaitsi da-etaRuibalen errendimendua. KatuKalek, bestalde, urrutiago izandu sailkapena eta bere ibilbideanere irregulartasuna nagusiizan da.Azken jardunaldian biak nagusituziren Ipuruan jokatutakopartiduetan: Katu Kalek Soraluzeazken sailkatua egurtuzuen (59-38) eta, askoz gehiagokostata, Ruibalek MondragonUnibertsitatea 2. sailkatuagainditu zuen, luzapena jokatuondoren.Erregeetako trofeoa Kalamua JudoanURTERO MODUAN, ERREGEETAKO TORNEOA JOKATU ZENKALAMUA JUDOKO INSTALAZIOETAN. Aurreko asteko egueneanjokatutako lehiaketa horretan 50 bat neska-mutilek jardunzuten eta, Eibarko ordezkariekin batera, Soraluzeko Ukaldi JudoKlubekoak ere izan ziren. Bost urtetik hasi eta 12 urtera arteko judokakparte hartu zuten ikusle asko izan zuen torneoan.Gipuzkoako Ligakoxake taldearen garaipenaMUTRIKUKO TXATURANGA-REN AURREAN, 3-1EKOEMAITZAREKIN NAGUSITUZEN 1. mailako taldea Eibarren.Beorlegi, Freire eta Lópezengaraipenek puntu garrantzitsuakeman dizkiotetaldeari. Euskal Ligako taldea,bestalde, esku hutsik etorri zenSestaotik, azken honekin 4-0galdu ondoren. Haritz Garro,Olmo, Arana eta Olabek aurreanizan zutenen maila ikustekoparada izan zuten: azkendenboraldian ere zeozergatikamaitu zuten sailkapeneko 1.postuan. Zapatuan eibartarrekAmurrioko Xake Taldea hartukodute Deportiboan, 16.00-etatik aurrera.10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


Gaur, bihar eta etzipelota jaialdiak AstelenanAstelenan askotan jokatzen ez duen OinatzBengoetxea ikusteko aukera izango da.GAUR ETA BIHARKOAK EI-BARKO KLUB DEPORTIBO-KO PELOTARIEI DAGOZ-KIEN NEURKETEKIN eta etzikoanpelota profesionalarenemanaldia ekarriko diguna.Gaur, 20.15etatik aurrera, Agirresarobe-Erikbikotea kadeteen2. mailan Eskoriatzako ordezkarienaurka lehiatuko da;eta, jarraian, Karmona-Agirrebeñaseniorretako 2. mailanaretxabaletarrak izango dituaurrez-aurre. Biharko jaialdiagoizeko 11.00etan hasiko daeta hiru neurketa izango ditu:3. mailako kadeteetan, Ruiz-Andonegi Donostiako bikotearenaurka; 3. mailako seniorretan,Hidalgo-Alvarez Alegiakoordezkarien kontra; eta EuskalLigako 22 urtetik azpiko buruzburukoan,Unamunzaga etaTolosako ordezkaria, nor bainonor izango dira.Azken asteburuan denetarikoemaitzak eskuratu dituzteDeportiboko ordezkariek:horrela, Etxaniz-Bengoetxea(22-11) eta Agirresarobe-Erik(22-9) garaile izan ziren bitartean,Larrauri-Andonegi (20-22), Hidalgo-Alvarez (8-22) etaGaizka Unamunzagari (9-22)galtzea egokitu zitzaien.Binakako txapelketa nagusiaTxapelketa horretako norgehiagokabatek hartuko dudomeka arratsaldeko protagonismoaAstelenako jaialdian.Irujo-Beroiz sailkapeneko liderrakBengoetxea VI.a-Otxandorenabikotearekin neurtukoditu indarrak. Lehenengo partiduan,Aspe eta Asegarcekoenarteko beste lehia bat izangoda, oraingoan 2. mailakotxapelketari dagokiona: RetegiBi-Cecilio Díaz-Oteizaren aurka.Amaitzeko, Apezetxea-Urberuaga eta Ongay-GalarzaVI.aren arteko lehia izango da.Kiroljokoa ospakizunetanKIROLAKArrateren bazkide kanpainaotsailaren 5era arteGABONETAN HASITAKO HAR-PIDEDUN BERRIAK LORTZE-KO KANPAINA otsailaren 5eraarte luzatuko dute Arrate eskubaloitaldeko zuzendaritzakoek,hau da, Naturhouse La Riojataldea Ipuruan jasoko duenbezperaraino. Harpidetza guztihoriek %50eko deskontua duteeta beste lagun bat harpidedun egiten duen bakoitzarentzatgonbidapen bi jasoko ditu Ipuruan jokatu beharreko edozein partidurako.Prezioak honakoak dira: infantilak (15 euro), jubenilak etajubilatuak (30), helduak (70) eta familia harpidetza (100).EIBARKO KIROLJOKOA APUSTU ETXEAK BARRAKO ZER-BITZU BERRIA ESTREINATUKO DU gaur bertan. Isasi 9an dagoenKiroljokoak bezeroak eta oraindik apustu etxea ezagutzen ezdutenei gonbidatzen die gaur 19.00etan hasiko den ospakizunera.Eta, gaurtik aurrera, apostuak egitera eta kirol emanaldi garrantzitsuenakikustera bertaratzen diren guztiek ostalaritza zerbitzuberria erabili izango dute.19...eta kitto! 10/I/29707 zkia.


20KULTURANafarroatik, Lizarratik, datorkig u Ines Beng oa ipuinkontalaria. Bidaia laburra eging o du handik hona,baina zorroa ipuinez beterik ekarriko du. Zapatuanarituko da Umeen Liburutegian 18.00etatik aurreraeta edonor hurbildu ahal izang o da bertaramomentu mag ikoak bizitzera. Ipuinen mag ia.Eguen Zuri argazki lehiaketarako deialdiaINES BENGOA, ipuin kontalaria:“Antzeztuak izaten diranire kontakizunak”- Zelako saioa eskainikoduzu liburutegian?Saiatzen naiz hain ezagunakez diren ipuinak kontatzen,klasikoak ez direnakerabiltzen; hau da, Txanogorritxueta halakoak ez ditutkontatuko. Bestetik, beltzezjantzita joango naiz koloretakomalla batzuekin, bizitasunpixka bat emateko. Antzerkiaikasi nuen hiru urtezNafarroako Antzerki Eskolan;beraz, nahiko antzeztuak izatendira eskaintzen ditudankontakizunak. Ez naiz mozorrotzen;horrela, ahotsa etagorputza erabiltzen ditut pertsonaiaezberdinak egiteko.- Ipuin kontalariena ez daipuin kontaketa soila, ezta?Badu antzerki kutsurik.Horrela da. Ez da hitzabakarrik, gauza gehiago dagokontaketa batean. Bestetik,berba egin gabe ere gauzaasko esan daitezke, mimikarekinadibidez, gorputzarekin.- Zer iraupen izango dusaioak? Zenbat ipuin kontatukodituzu?50 bat minutu iraungo dueta lau bat ipuin kontatuko ditut.Umeek parte hartu dezatensaiatzen naiz eta, horretarako,eurek errepikatzekohainbat lelo esaten ditut, barregarriaizaten saiatuz…- Zer egiten duzu umeenarreta jaso eta ipuineanmurgildu daitezen?Erabiltzen dudan amarruagorputza lantzea da. Ahotsarekinbakarrik ez daukatgaitasunik euren arreta lortzeko,zaila da; beraz, azkarmugitzea eta barregarria izatealortu behar duzu.- Ipuinak kontatzen dituzu…eta idatzi?Ez daukat hainbesterainokosormenik. Hori bai, ipuinakmoldatu egiten ditut umeenaurrean arituko naizela kontuanizanik, gustukoena hartuz,baina ez ditut sortzen.- Noiztik zabiltza ipuin kontalaribezala?Orain duela zortzi urte hasinintzen, 2002an.- Zer dela-eta?Antzerki eskolan nenbileneta, Lizarrakoa izanik, ingurukoherri bateko liburutegianesan zidaten ea umeei ipuinbat kontatzera animatzennintzen, probatzeagatik. Irakurtzeabeti izan dut gustuko;probatu nuen, gustatu eginzitzaidan eta, ordutik hona,ehundik gora saio eskaini ditut.Berez kazetaritza ikasketakegin ditut, Leioan, bainaez naiz kazetari moduan askoaritu. Antzerki munduan sartueta bide horretatik orain arte.ARRATE KULTUR ELKAR-TEAK XIII. EGUEN ZURIARGAZKI LEHIAKETA AN-TOLATU DU. Aurtengoa 13.edizioa izango da eta, betikomoduan, aratosteen ingurukoargazkiekin parte hartzeko aukeraizango da. Lehiaketa irekiada eta edozein zaletuk hardezake parte. Bakoitzak lauargazki aurkez ditzake, gehienjota, nahi duen tamainan etakoloretan zein zuri-beltzeanbidalitakoak onartuko dituzte.Hori bai, 20 x 30 zentimetrokoeuskarri edo passpartout-eanaurkeztu behar dira denak.Lanak aurkezteko azken egunaotsailaren 23a izango daeta Arrate Kultur Elkartearenbulegoan zein tabernan jasokodituzte. Argazki onenarentzat160 euroko saria egongo daeta bigarrenak, berriz, 100 eurojasoko ditu. Informazio gehiagorako943 202299 telefonozenbakira deitu daiteke edoarrate.kultu@eibar.org helbideraidatzi.Bestalde, aratosteetan dotoreenjarritako taberna aukeratzekolehiaketa antolatu duUdalak. Lehiaketan parte hartzekootsailaren 11rako izenaeman beharko dute interesatuek,Pegora hiritarren zerbitzurakobulegora joanda. Epaimahaikokideak hurrengo egunean,Eguen Zurian (otsailak12) joango dira izena emanduten tabernak nola apaindudituzten ikustera, ondoren aurtengoirabazlea zein izan denaukeratzeko.Sostoaren Santa Ageda kalejiraOHITURARI JARRAITUTA, SOSTOA ABESBATZAK KALEJIRAEGINGO DU SANTA AGEDA EGUNAREN BEZPERAN, otsailaren4an. 19.00etan ekingo diote ibilbideari, Toribio Etxebarria kaletikhasita. Ondoren Untzaga, Txirio Kale, Calbeton, Ibarkurutze etaUrkizutik jarraituko dute abesten. Betiko moduan, kalejirarenamaieran Auzokoak Urkizu aldeko elkarte gastronomikoen elkartekoekpiskolabisa eskainiko diete. Aurten Bekuak elkartean izangoda afari-merienda. Kalejiran abesbatzak batutako dirua, berriz,Haiti-ko hondamendian kaltetutakoei laguntzeko emango dute.10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


Jazz kontzertuaotsailaren 5eanOTSAILAREN 5-EAN, 20.30ETAN, EL-KANO BROWNING CREAM TALDEA-REN EMANALDIA hartuko du Coliseoantzokiak. Mikel Azpiroz musikari donostiarrakFranck Mantegari eta MattHarding-ekin batera osatzen dutenhirukoteak jazz-groove estiloko musikajorratzen dute eta sarrerak 7 eurotan ipinidituzte salgai. Aldez aurretik erostekoaukera dago, ohiko bideei jarraituta etakontzertu egunean bertan ere Coliseokoleihatilan erosteko aukera egongo da.Javier AreitioaurtenaTopalekuanGAUR ARRATSALDEAN, 19.00-ETAN ZABAL-DUKO DU MARGO ERAKUSKETA Javier AreitioaurtenaIzagirrek Topalekuan, Arrate KulturElkartearen erakusketa aretoan. Otsailaren 7raarte zabalik egongo den erakusketa ohiko ordutegianbisitatzeko aukera izango da: asteburuan,12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00-etara eta astegunetan 19.00etatik 21.00etara.Eibartarrak bikain“Oh Happy Day” saioanBelaunaldien arteko elkarguneaELENA MARTINEK ZUZENDUTAKOEIBARKO KORO GAZTEAK EZIN HOBETOEKIN ZION “Oh Happy Day” lehiaketari, TheJacksonʼs Five taldearen “ABC” abestiarekinpuntuaziorik altuena eskuratu baitzuen. Buruzburukoaapirilean jokatuko da, baina oraingozlehiaketa irabazteko faboritoen artean kokatu diraabeslari gazteak.GAUR ARRATSALDEAN, 17.00-ETATIK AU-RRERA ETA 19.00-AK ARTE, TXALTXA ZE-LAIKO PARKEA belaunaldien arteko elkargunebihurtuko da. Kale hezitzaileek eta Biztu jubilatuenelkarteen koordinakundekoek elkarrekin antolatutakoekitaldian, besteak beste, dantzak (pasodobleaketa break-dance), mahai-jokoak, igeltokalehiaketa eta txokolate jana egingo dira. Belaunaldiezberdinen artean espazio bera konpartitzeaposible dela helburu duen ekitaldia irekiada eta nahi duen guztiak izango du bertan partehartzeko aukera.KULTURAlaburrakHIZKUNTZA ESKOLAEibarko Hizkuntza EskolaOfizialerako matrikulainternet bidez egitekoaukera izango da otsailaren10ean hasi eta martxoaren2ra arte. Libretikmatrikulatzen den ikasleakazterketa egin eta ziurtagiriofiziala jasotzeko aukeraizango du. Alemana,euskara, frantsesaeta ingelesa ikastekoaukera izango daeta azterketak ekaineaneta irailean izango dira.Informazio gehiagorakowww.eoieibarheo.nethelbidean eskuratudaiteke.PAILAZOENDAKO SARRERAKGaur itxiko da …eta kitto!Euskara Elkartekobazkideentzat soilikmartxan egon denpailazoendako sarrerensalmenta berezia. Beraz,otsailaren 26an (17.00etaneta 19.00etan) eta 27an(16.00etan eta 18.30etan)Pirritx eta Porrotx pailazoekHezkuntza Esparruaneskainiko dituztenemanaldietarako sarrerakbihar goizean bertangainontzeko guztientzatsaltzen hasiko dira, 6’50eurotan El Tío Palancas(Juan Gisasola), Geltoki(Toribio Etxebarria)eta e&m argazki dendan(Urkizun).SAN BLAS OPILAKEguaztenean San Blasospatuko dugu gurean eta,ohiturari jarraituta, askokopilak bedeinkatzeraeramango dituztehorretarako antolatzendituzten meza berezietara.San Andres elizan meza biospatuko dituztehorretarako, 09.00etanlehenengoa eta 11.00etanbigarrena.21Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564EMAKUME ETA GIZONM O D AK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7...eta kitto! 10/I/29707 zkia.


22KULTURAGozogintza ikastaroaOTSAILERAKO GOZOGIN-TZA IKASTAROA ANTOLATUDU BERRIRO ERE …eta kitto!Euskara Elkarteak. Hiru egunetan(otsailaren 18an eta25ean eta martxoaren 4an)izango dira klaseak, Portalekosukaldean, 18.30etatik 20.30-etara. Izena emateko epeaastelehenean, otsailaren 1eanPiano jaialdia hartuko duColiseoakJUAN BAUTISTA GISASOLA MUSIKA ESKO-LAKO PIANOJOLEAK ETA ISABEL LASPIU-RREN IKASLEEK piano jaialdia eskainiko dutedomekan Coliseoan, 11.00etatik aurrera (sarreraeuro bitan salgai). Musika Eskolaklehenengoz antolatutako jaialdian 25 bat musikagilekhartuko dute parte. Gazteentzat esperientziapolita izateaz gain, beroketa gisa erebaliagarria egingo zaie, otsailaren 6an eta 7anAndoainen ospatuko den Piano Jaialdiarenbosgarren edizioan parte hartuko dutelako.Txurruka eta Colina ItzionGABONETAKO OPORREI EKIN AURRETIK,Itzioko ikasleek ekitaldi bereziaz gozatzeko aukeraparegabea izan zuten: Amets Txurruka txirrindulariaeta Sustrai Colina bertsolaria ikastetxean bisitanizan ziren eta, irakasleek azaldu digutenez,“elkarrizketaz gozatu eta bertso saio zoragarriaentzuteko parada izan zuten”.zabalduko da eta otsailaren12ra arte iraungo du, …eta kitto!Euskara Elkartean (Urkizu,11 solairuartea, 943-200918telefono zenbakia). Antolatzaileekazaldutakoaren arabera,izena emateko orduan Berbetanprogramako partaideek eta euskaraelkarteko bazkideek deskontuaizango dute.Argazki erakusketaberriak tabernetanHILERO MODUAN, OTSAI-LEAN ERE HAINBAT ARGAZ-KILARIREN LANAK IKUS-TEKO AUKERA eskainiko duteKlub Deportiboko ArgazkilaritzaTaldeak antolatutako erakusketek.Otsailaren 1ean hasieta 28ra arte José Gallardoren“Bajo para ver tus sueños”izenburuko erakusketa egongoda ikusgai El Ambigú tabernan.Depor tabernan, berriz, “FotoMontcada ʻ09” izenburukoaegongo da martxan eta Portaleatabernan Ibai Armentiarenargazkiak ikusteko aukeraizango da. Horiek hasibitartean, urtarrilaren 31ra arteGorka Vicenteren lanak Portaleatabernan daude ikusgai,Aitor Aulestiarterenak DeporLagun Taldearenbigarren emanaldiaBIHAR ARRATSALDEAN, 17.30-ETAN TAU-LARATUKO DUTE BIGARRENEZ “Y YO CONESTOS PELOS” ikuskizuna Lagun Taldeaaisialdi taldekoek, Hezkuntza Esparruko aretoan.Aurreko asteburuan estreinekoz ikusi zenikuskizunak oso harrera ona izan zuen eta biharkoemanaldirako sarrera guztiak honezgerosalduta daudela adierazi digute arduradunek.Aurreko zapatuko antzezlanaren irudia. / MAIALEN BELAUSTEGIJose Gallardoren argazki bat.tabernan eta Frederic GarridorenakEl Ambigún. ArgazkilaritzaTaldekoen erakusketakolektiboa, berriz, Portalekoerakusketa aretoan ikustekomoduan izango da (18.30etatik20.30etara) domekara arte.EUSKARARENEUSKARAZKO AGIRIAK SINA-TZEARI UKO EGINEZ. 2008koSanjuanetan gure artean izandakoBegoña Ganuza Lizarrako alkateakuko egin dio euskaraz etagaztelaniaz dauden agiriak sinatzeari.“Euskara nire eta nire hautesleenideologiaren kontra doa”aitortu zuen Ganuzak urtarrilaren18an egindako osoko bilkuran.Hurrengo egunean, baina,idatzizko eskaerarik egin ezeanidazki elebidunak egiten jarraitukozuela jakinarazi zion alkateariAlejandro Vicente udal idazkariak.Horri lotuta, hilaren 21eanadministrazioan euskararen erabileraarautzen duen foru dekretuareninguruko txosten juridikoaegin zezan eskaera erregistratuzuen UPN alkatearen alderdiak.Astelehenean kaleratutako txostenean,Lizarrako Udaleko agirietaneuskara erabiltzea “zilegi”dela defendatu du behin eta berrizVicentek, “29/2003 Foru dekretuakeremu mistoko udaletanagiri elebidunak onartzen dituelako”.Gainera, “idazkien testu nagusiagaztelania hutsean dago”.TXOKOA10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Zorionak, GAIZKA,gaur bertan sei urteegitten dozuz-eta.Famelixaren partez.Zorionak, Eneritz etaAlvarori, JULEN jaixodalako. Famelixaguztiaren partez.Zorionak, ALBA,bixar urtebete egingodozu-eta. Patxo potolobat famelixaren partez.Zorionak, ANE, hillaren21ian bederatzi urtebete zenduazelako.Aitatxo, amatxoeta famelixaren partez.Zorionak, ARRATE,domekan hiru urtebeteko dozuz-eta.Famelixa guztiarenpartez.Zorionak, JOSU UrkiaUsunariz, atzo urtebeteegin zendualako. Muxuhaundi bat aitatxo,amatxo eta famelixaguztiaren partez.JAIOTAKOAK- Brian León Villafaña. 2010-I-17.- Omar Aghbalou Benslaiman. 2010-I-19.Zorionak, NAIA NILI,zure laugarrenurtebetetzian.Muxu haundi bataitta eta amaren partez.Zorionak, ERLANTZ,martitzenian urte bibete zenduazelako.Famelixako guztiarenpartez.Ongi etorri, UGAITZAmesti. Zure arrebaALAITZen partez.Zorionak, MIKEL(hillaren 14an)eta JULEN (25ian),zortzi urte egindozuez-eta.Jarraittu mutilhaundi eta alaixakizaten. Muxuakfamelixaren partez.- Anas Ben-Driss. 2010-I-19.- Irati Barea Ruiz. 2010-I-21.- Iker Nieto Buendía. 2010-I-22.- Nora Ortueta Vítores. 2010-I-23.- Jokin Pereira De la Torre. 2010-I-23.HILDAKOAK- Rosa Imaz Chasco. 65 urte. 2010-I-18.- Mercedes Juaristi Etxabarri. 86 urte. 2010-I-22.- Ramon Gregorio Maiora San Martin. 60 urte. 2010-I-23.- Elisabete Boneta Sarasua. 88 urte. 2010-I-23.- Sabina Barrenetxea Larrinaga. 96 urte. 2010-I-26.zinea Coliseoan- Jose Manuel Docabo Otero. 39 urte. 2010-I-26.- Maximo Argoitia Arrieta. 91 urte. 2010-I-26.29an, 20.30etan; 30ean, 17.00, 19.45 eta 22.30etan31n, 17.00 eta 20.00etan; 1ean, 20.30etan”Rompedientes””Nine””Sherlock Holmes”Zuzendaria: Mich. LembeckAktoreak: Dwayne Johnson,Julie Andrews, Billy Crystal,Ashley Judd…Zuzendaria: Rob MarshallAktoreak: Nicole Kidman,Kate Hudson, PenélopeCruz, Daniel Day-Lewis…Zuzendaria: Guy RitchieAktoreak: Robert DowneyJr., Jude Law, RachelMcAdams, Mark Strong…”Control”Ego IbarZuzendaria: Anton CorbijnAktoreak: Joe Anderson,Samantha Morton, AlexandraMª Lara, Sam Riley…Derek Thompson “HortzetakoMaitagarria” hockey jokalaria da,horrela deituta aurkariak hortz bariklagatzen dituelako. Gazte batenametsekin amaitzen duenean, zigorrajasoko du: astebete osoa emanbeharko du Maitagarriarena egiten…Guido Contini zine zuzendaria da;Venezian dago, depresioak jota. Berebizitzako emakumeek (emazteak,amoranteak, amak eta bere filmeetakoizar nagusiak) ez dute eragin onikbere lanean eta azkenengo filmearenprodukzio lanean dihardu…Sherlock Holmes-ek eta Watsonlaguntzaileak Lord Blackwoodhiltzailea harrapatu dute. Urkanhiltzeko dagoenean, Blackwood-ekzera esango dio Holmes-i: “Hau ereaurreikusita nuen, Sherlock”. Handikgutxira hilketak hasiko dira berriro…Ian Curtis abeslariaren azken urteeierrepasoa egiten da. Ingalaterrakopost-punkaren ikonoa zen Curtis,1980. Urtean bere buruz beste eginzuen arte. Emakumeekin izandakoharremanak, kontzertuetako indarraeta epilepsia erakutsiko digu…...eta kitto! 10/I/29707 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESBadakizu gauza ilegalak egiteanjokoan jartzen dena zer den.Gatazka etikoa izango duzueta erabakia ez da samurra izango.TA URUSAbesti bat sartuko zaizu buruaneta ez duzu egunetan kenduko.Ohartu zara esaten duen horretan?Emaizkiozu buelta batzuk.GEMINIZu bai zu erromantikoa. Olerkiak,bonboiak… nola gustatzen zaizkizunhorrelakoak! Parisen jaio beharzinen zu. Hori da dagokizuna.CANCERZureari tinko eusten ez badiozu,nork egingo du? Ez duzu zertan etsigauzak horrela direla uste baduzu.Denborak arrazoia emango dizu.LEONegozio garrantzitsu bat edukikoduzu eskuetan, baina buruhausteasko emango badizu ere, ez duzuetekin gehiegirik aterako.VIRGOArgazkietan ateratzea gogoko duzueta modelo izateko proposamen onajasoko duzu. Lagun baten eskaintzaizango da, ezingo diozu ezetz esan.LIBRAKuaderno edo grabagailu bat eramanbeharko duzu soinean gauzak ezahazteko. Zergatik ez diozu buruariaktibitate pixka bat ematen?SCORPIUSLotura berezia duzu soilik bistazezagutu eta nolabaiteko bizipozasortzen dizun lagun horrekin.Berarengana hurbiltzeko balioko dizu.SA GITTARIUSHasieran zertxobait kostatuko bazaizuere, zabiltzan horretan jarraitubeharko zenuke. Ilusioz egitenbaduzu, lortuko duzu nahi duzuna.CAPRICORNIUSAste polita izango da zuretzat.Arazorik gabekoa eta berri onez josia.Zure zorionerako, gainera, aspaldiangaldutako gauza bat aurkituko duzu.AQUARIUSErrealistagoa izan beharko zinatekeeta ez eskatu gerta ezin daitekeenapasatzea. Hankak lurrean izan behardituzu momentu oro, batez ere orain.PISCISJauzi handia emango duzu bizitzan.Egun batetik bestera erabat aldatukodira gauzak eta atzo txuria zenabeltza izango da gaur.Barixakua 29ELKARGUNEA17.00.- Belaunaldienarteko elkargunea: dantzak,jolasak, mahai-jokoak,txokolate-jana… TxaltxaZelaian.UNI ENCOUNTER18.20.- Uni EncounterVI. jardunaldien aurkezpena.“El carrete ha muerto, vivael píxel” hitzaldia, FélixMorquecho argazkilariareneskutik. Portalean.KIROLJOKOA19.00.- Barrazerbitzuaren inaugurazioaKiroljokoan (Isasi, 9).ELKARRETARATZEA19.00.- Presoen aldekoelkarretaratzea: “Beraieneskubideen jabe, gaixolarriak etxera”. Untzagan.MANIFESTAZIOA19.20.- Tallarra gaztetxeabotatzearen kontrako manifestazioa.Untzagatik hasita.BATZARRA20.00.- Deportiboarenurteko batzarra. KlubDeportiboaren egoitzan.Zapatua 30SAN JUAN BOSCO13.30.- Zinemaoperatzaileen urterokobazkaria. Batzokian.LAGUN TALDEA17.30.- “¡Y yo con estospelos!”, Lagun Taldearekin.Hezkuntza Esparruan.ZAPATUKO IPUINA18.00.- “Karabi, karaba,ipuinen ordua iritsi da”,Inés Bengoaren eskutik.Umeen liburutegian.ELKARRETARATZEA19.00.- Presoen aldekoelkarretaratzea: “Beraieneskubideen jabe, kondenabeteta dutenak kalera,biziarteko zigorrrik ez”.T. Etxebarria kalean.KONTZERTUA22.30.- Klavo Oxidadoeta Plan B. Tallarragaztetxean.Domeka 31PIANO JAIALDIA11.00.- Andoaingolehiaketan parte hartukoduten eibartarren eskutik.Sarrera: Euro bi. Coliseoan.ELKARRETARATZEA13.00.- Presoen aldekoelkarretaratzea: “Beraieneskubideen jabe, euskalpresoak Euskal Herrira”.Untzagan.UMEENDAKO ZINEA17.00.- “Hotel paraperros”. Sarrera: 2’80 euro.Amaña Kultur Aretoan.Astelehena 1Martitzena 2IKASTEN10.00.- “Grandes tesorosde la arqueología II”,Mª Jose Noainen eskutik.EPAn (Isasi, 39).UNI ENCOUNTER16.00.- Android,Googleren sistema eragileamugikorrentzako.17.30.- “Androide batnire poltsikoan”.Androideentzakoaplikazioen mundua.19.00.- Mahai-ingurua.EtxekoAndroid deialdia.Uni-Eibar Ermuan (Ongaraiauzoan, Ermuan).Eguaztena 3SAN BLAS09.00 eta 11.00.-Opilak bedeinkatzeko mezaSan Andres elizan.IKASTEN10.00.- Urteko batzarra.EPAn (Isasi, 39).UNI ENCOUNTER16.00.- Teknologiaberriak irakaskuntzan:Euskara 2.0.17.20.- Marrazkibizidunak, paperetikpantailara.18.45.- “Scratch:programación para niñosy niñas de 5 a 99 años”.Uni-Eibar Ermuan (Ongaraiauzoan, Ermuan).IKASTEN16.00.- Sendabelarrenforoa. Portalean. Eguena 4DENBORAPASAKIKASTEN10.00.- “Factores quecondicionan el nacimientode un movimiento artístico”,Ricardo Aldamaren eskutik.EPAn (Isasi, 39).BIDEO-FORUMA17.00.- Bideo-foruma:“Whale Rider”. JabetzeEskola: “Tomar concienciadel derecho a tenerderecho”. Portalean.EGOIBAR ZINEKLUBA17.00 eta 21.00.-“Control” (Zuz: AntónCorbijin). Sarrera: Euro bi.Hezkuntza Esparruan.SANTA AGEDA19.00.- Sostoaabesbatzaren kalejira.Ibilbidea: T. Etxebarria,Untzaga, Txirio, Calbeton,Ibarkurutze eta Urkizu.5 6 3 7 47 4 33 2 8 99 7 2 3 42 6 1 5 33 9 77 5 1 97 5 1 49 2 AURREKOAREN EMAITZASUDOKUA10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Urtarrilaren 31ra arteEibarko Klub Deportiboko ARGAZKITALDEAREN erakusketa. Portalean.GORKA VICENTEren argazki erakusketa.Portalea tabernan.AITOR AULESTIARTEren “Begiradak”.Depor tabernan.FREDERIC GARRIDOren “Nindas”.El Ambigú tabernan.Hainbat artistaren ERAKUSKETA-TONBOLA.Untzaga Jubilatu Etxean.– Otsailaren 7ra arteJAVIER AREITIOAURTENAren margo erakusketa.Topalekuan.– Otsailaren 16ra arteARATOSTEAK 2010 EIBARREN kartellehiaketako lanen erakusketa. Portalean.salgaiikastaroaklehiaketakfarmaziak29, barixakuaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)30, zapatuaEGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)31, domekaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)1, astelehenaEGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)2, martitzenaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)3, eguaztenaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)4, eguenaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)5, barixakuaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)MUSIKA:P iano J aialdia. Urtarrilak 31, 12.00.Elk an o B row n in g Crean . Otsailak 5, 20.30.ANTZERKIA:“ Mari eta or razi galdu a” . Otsailak 20, 17.00.- Gozogintza ikastaroa.Noiz: Otsailak 18 eta 25 eta martxoak 4, 18.30etatik 20.30etara. Non: Portalean (sukaldean).Izen-ematea: Otsailaren 1etik 12ra, …eta kitto!-n (Berbetan programakoek eta bazkideekdeskontua izango dute).- 3D Counter Strike.Lanak aurkezteko epea: Otsailaren 5era arte. Informazioa eta materiala: www.iesunibhi.com- Industriagintzari buruzko IV. Argazki Lehiaketa.Lanak aurkezteko epea: Otsailaren 26a. Informazioa: Armeria Eskolan, aaa@armeriaeskola.com- XIII. Eguen Zuri argazki lehiaketa.Lanak aurkezteko epea: Otsailaren 23ra arte. Arrate Kultur Elkartean. Informazioa: 943 202299telefono zenbakian edo arrate.kultu@eibar.orgAGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBA R. Egunero: 12.30, 15.00,17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,13.30, 14.30 eta 18.30. EIBA R-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBA R.Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatuaeta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIBA R-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GA S-TEIZ-EIBA R. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta20.30. EIBA R-IRUÑA . Laneguna: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA -EIBA R. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EI-BA R-A RRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A RRATE-EIBA R. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBA R-ELGE-TA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA -EIBA R. Laneguna:14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta19.30. ERMUA -MENDARO. Astelehenetik ostiralera:06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro).Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-era orduro. MENDA RO-ERMUA . Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak:07.55-etik 21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBA R-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBA R. Lanegunak:05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EI-BAR-DURA NGO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOS-TIA . Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA -EIBAR-ERMUA . Lanegunak:05.47etatik 20,47etara orduro.25...eta kitto! 10/I/29707 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Errebal kalean duplexa salgai. 4 logela,egongela, sukalde handia, komun bi,despatxoa eta terraza. Berriztua eta argitsua.Deitu arratsaldez. Tel. 605-772606.– Elgoibarko erdialdean pisua salgai.3 logela, terraza handia eta garajea. Bizitzerasartzeko moduan. Tel. 685-724553.– Pisua salgai Ipuruan, J.A. Mogel kalean.2 logela, egongela, sukaldea despentsarekin,komuna eta trasteroa. Denakanpora begira eta eguzkitsua. Bizitzerasartzeko moduan. Tel. 661-291898 edo610-603631.– Legarren pisua salgai. 3 logela, egongela,sukaldea eta komuna. Bizitzerasartzeko moduan. Berriztua. 25.000.000.pta. Tel. 659-687736.1.2. Errentan– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 645-366850 edo 943-530517.– Logela alokagai. Tel. 690-156040.– Pisua alokatuko nuke Eibarren. Tel.943-208178 edo 629-976131.– Pisua hartuko nuke Eibarren alokairuan.Tel. 636-430546 edo 646-048823.– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.2 edo 3 logelakoa. Tel. 608-975207.Laurin.– Pisua hartuko nuke alokairuan (ganbara),lagun batendako modukoa. Tel. 678-150053 edo 609-248845.– Logela alokagai lagun bakarrarentzako.Tel. 688-618959.– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Logela bat edo bi. Tel. 688-618959.– Urkizuko Orbeako dorreetan pisua alokagai.3 logela, egongela, sukaldea etakomun bi. Tel. 943-702672 edo 600-657196.– Eibarren edo inguruan pisua hartukonuke alokairuan. Tel. 666-784526.– Eibarren pisu txikia hartuko nuke alokairuan,San Andres ikastetxe inguruan.Tel. 628-789789.2. Motorra2.1. Salgai– Renault Clio 1.2 gasolina salgai.1999ko abendukoa. SS-BH. 87.000 km.900 euro. Tel. 659-453667.3. Lokalak3.1. Salgai– Urkizun bat-bi plazako garajea salgai.Tel. 629-590701.3.2. Alokagai– Garaje itxia Abontzan alokagai. Tel.615-712216.– Garaje itxia alokagai Estaziño inguruan.Labaderoarekin. Tel. 610-395630.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. Lana4.1. Lan bila– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko11.00etatik 17.00etara arte. Tel. 679-910991.– Mutila eskaintzen da sukaldari-laguntzaile,igeltsero edo margolari moduanlan egiteko. Tel. 638-465098.– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 693-232959 edo 943-254118.– Gizona eskaintzen da gidari moduan,nagusiak zaindu etabarrerako. Tel. 693-232959 edo 943-254118.– Gizona eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 616-809926.– Emakumea eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 645-366850.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Interna edo externa. Tel. 619-445548.– Mutila eskaintzen da kamarero moduanlan egiteko. Tel. 697-481487.– Emakumea eskaintzen da dendari laguntzailemoduan lan egiteko. Tel. 697-939085.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanerako.Tel. 943-171583.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 680-516240.– Gizona eskaintzen da sukaldari-laguntzailemoduan edo edozein lanerako. Tel.690-156040.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu edo garbiketa lanerako. Tel. 639-020180 edo 686-274490.– Neska arduratsua eskaintzen da asteburuetannagusiak zaindu eta garbiketalanerako. Tel. 689-436454.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu edo garbiketa lanak egiteko. Tel.669-966611.– Neska eskaintzen da goizez lan egiteko.Tel. 608-886701.– Gizona eskaintzen da igeltsero edo banatzailelanerako. Tel. 650-513412.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu, garbiketak egin edo tailerretanlan egiteko. Interna edo externa. Tel.635-313375.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu, garbiketak egin edo tailerretanlan egiteko. Tel. 685-761979.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanerako. Esperientziaeta erreferentziak. Tel. 672-203675.– Emakumea eskaintzen da garbiketa lanerako:etxeak, eskilarak, pegorak. Tel.653-010861.– Mutila eskaintzen da sukalde-laguntzaile,igeltsero, biltegian lan egiteko edobanatzaile moduan. Tel. 943-530795 edo638-344377.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta etxeko lanak egiteko.Esperientzia eta erreferentziak. Tel.646-394857. Celia.– Neska eskaintzen da nagusiak zainduedo garbiketa lanerako. Arratsaldeko17.00etatik goizeko 10.00etara. Tel. 662-247584.– Neska eskaintzen da nagusiak zainduedo garbiketa lanerako. Interna edo externa.Gerontologia eta psikologia. Tel.635-313375.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanerako. Esperientzia.Tel. 655-384877.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta garbiketa lanerako.Tel. 943-171583 edo 608-474923.– Neska eskaintzen da zortzi orduko lanbaterako. Tel. 685-761979.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanerako. Tel.664-838002.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta garbiketa lanerako.Geriatriko ikastaroa eta esperientzia. Tel.646-235195.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu edo garbiketa lanerako. Esperientzia.Tel. 690-296857.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna edo externa. Tel. 675-007271.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta etxeko lanerako. Internaedo externa. Tel. 672-224941.– Neska eskaintzen da umeak zaindu etagarbiketa lanerako. Tel. 660-279131.– Gizona eskaintzen da nagusiak zainduedo garbiketa lanerako. Tel. 638-513253.– Neska eskaintzen da arratsaldez etaasteburuetan lan egiteko. Tel. 636-383471.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta etxeko lanerako. Tel.663-786976.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 681-117532.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Interna. Tel. 646-180072.– Emakumea eskaintzen da nagusiakgauez zaintzeko, umeak zaintzeko etagarbiketa lanerako. Tel. 686-435056.– Emakumea eskaintzen da nagusiakgauez zaintzeko, umeak zaintzeko etagarbiketa lanerako. Tel. 656-493864.4.2. Langile bila– Kamarera/o behar da Deporren asteburuetarako.Deitu 11.00etatik 23.00etara.Tel. 943-207044.– Kamareroak behar dira Arraten asteburuetarako.Autoarekin. Tel. 677-638184.– Estetizista behar da Elgoibarko estetikazentro baterako. Tel. 943-531636.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– Ingelesezko irakaslea behar da LH 5.mailako umeari etxean klase partikularrakemateko. Tel. 669-293462.6. Denetarik6.1. Salgai– Koltxoia salgai. 2x1ʼ5. Ia erabili gabe.Tel. 628-573781.– Ontzi garbigailua salgai. Bosch markakoa.3 hilabetean bakarrik erabilia eta urteeta erdiko bermearekin. 300 euro. Tel.679-720405.– Txintxilak salgai jende arduratsuarentzat.Hilabete eta erdikoa bata eta hilabetebikoa bestea. Tel. 943-203205.– Alpes 250 neguko abantzea salgai.Behin erabilia. Tel. 943-019864.– Maxicosi kotxea, kapazoa eta aulkiasalgai. Bebe confort urdin iluna. “Sillabastón” eta trona. Tel. 617-256466.6.2. Eman– Urte biko txakurra oparitzen da, ezindelako atenditu. Pitt-bull eta rottweilerarennahasketa. Tel. 636-858552.6.3. Galdu/Aurkitu– Hilaren 23an Untzaga inguruan NintendoDS zuria galdu nuen. Aurkitu baduzu,deitu. Tel. 679-576589.6.4. Bestelakoak– Bigarren eskuko ordenagailu portatilaerosiko nuke. Tel. 688-661415.10/I/29 ...eta kitto!707 zkia.


zerbitzuak:– AHOLKULARITZAinformatikoa– HARDWARE-arensalmenta– SOFTWARE-arengarapena– EMPRESEIzuzenduriko zerbitzua– PARTIKULARREIzuzenduriko zerbitzuazerbitzu teknikoaGaurtik aurrera Txaltxa Zelai, 4-6anaritz@gerritek.netasier@gerritek.netSOFTWAREINFORMATIKAHARDWAREaholkularitzaT e l . 9 4 3 0 3 3 8 9 2


TEORIKA ATERATZEKOIKASTARO TRINKOAKMateria arriskutsuak / C.A.P.Merkantziak eta bidaiariak garraiatzekonazioarteko agentzia ziurtagiriaklortzeko ikastaroakGIDATZEKOKARNETGUZTIAKSOLOZABALautoeskolakEstaziño kalea, 8Tel. 943 70 23 78BERRIAT. Etxebarria, 7Tel. 943 70 23 84Bista Eder Hortz KlinikaBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75

More magazines by this user
Similar magazines