timbalan ketua pengarah jabatan persekutuan 28 november 2012

istiadat.gov.my
  • No tags were found...

timbalan ketua pengarah jabatan persekutuan 28 november 2012

TERHADUNTUK KEGUNAAN RASMI SAHAJATIMBALAN - TIMBALAN KETUA PENGARAHJABATAN PERSEKUTUAN28 NOVEMBER 2012PEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA TURUS II1. YBhg. Datuk Idrus bin Harun,P.J.N., S.I.M.P., D.P.M.T, D.S.D.K.(27.4.2006)(YBhg. Datin Zaiton binti Noor M.Hashim)Peguamcara NegaraJabatan Peguam NegaraAras 16, No. 45 , Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaPEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA TURUS IIIP. 8872 2022T. 8872 2000F. 8890 56122. YBhg. Datuk Farida binti Mohd. Ali,D.M.S.M., K.M.N., A.M.P.(P.29.7.2011)(Encik Nazilan bin Mohd. Nawi)Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam(Pembangunan)Jabatan Perkhidmatan AwamAras 13, Blok C1, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62510 PutrajayaAHLI PANGLIMA MANGKU NEGARA (PMN)T. 8882 3012P. 8882 3000F. 8889 26393. YBhg. DIG Tan Sri Dato’ Sri Khalid binAbu Bakar, P.M.N., S.J.M.K., S.S.A.P.,S.S.I.S., D.H.M.S., D.P.M.S., D.S.A.P.,D.I.M.P., J.M.N., S.A.P., P.S.P.P., P.P.P.(25.10.10)Timbalan Ketua Polis NegaraIbu Pejabat Polis DiRaja MalaysiaBukit Aman50560 Kuala Lumpur(YBhg. Puan Sri Imran binti Ibrahim)T. 2266 1002P. 2266 2222F. 2273 35361TERHAD


TERHADAHLI PANGLIMA JASA NEGARA (PJN)4. YBhg. Datuk Dr. Noor Hisham binAbdullah, P.J.N., K.M.N.(2.6.2007)(1.2.2008) ‘A’(YBhg. Datin Nik Suwaida binti NikMohamad Mohyideen)Timbalan Ketua Pengarah (Perubatan)Jabatan Kesihatan MalaysiaAras 7, Blok E1, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62590 Putrajaya.T. 8883 1034P. 8883 3888F. 8883 1045PEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA ‘A’5. YBhg. Dato’ Ir. Haji Mohamad bin Husin,D.M.P.T., D.P.S.K.(19.7.2007)(YBhg. To’ Puan Zaiton binti Mohd Zin)Timbalan Ketua Pengarah I (Sektor Bisnes)Jabatan Kerja Raya MalaysiaIbu Pejabat JKR MalaysiaTingkat 5, Blok FIbu Pejabat Jabatan Kerja RayaJalan Sultan Salahuddin50582 Kuala Lumpur.T. 2610 7003P. 2610 8888F. 2694 01626. YBhg. Dato’ Dr. Haji Ismail bin AliasD.S.N.S., K.M.N.(1.12.2007)(YBhg. Datuk Dr. Hajah Faridah Hanambinti Mohd Rashid, D.P.S.M.)Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam(Operasi)Jabatan Perkhidmatan AwamAras 13, Blok C1, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62510 Putrajaya.T. 8885 3013P. 8885 3003F. 8889 26377. YBhg. Dato’ Seri Ab Ghani bin Ariffin,D.G.P.N., D.S.P.N., B.C.N., A.M.K., P.K.T.(21.1.2008) (KUP)(YM Tunku Datin Seri Sobra binti TunkuDato’ Aziz)Timbalan Ketua Pengarah(Sektor Pembangunan Strategik)Unit Penyelarasan PelaksanaanJabatan Perdana MenteriAras 3, Blok Timur, Bangunan Perdana PutraPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8872 3906P. 8872 1957F. 8888 35282TERHAD


TERHAD8. YBrs. Prof. Dr. Morshidi bin Sirat(23.1.2008) (KUP)(Puan Norliza Leow binti Abdullah)Timbalan Ketua Pengarah (Sektor Pengurusan IPTA)Jabatan Pengajian TinggiKementerian Pengajian TinggiAras 9, No. 2, Menara 2Jalan P5/6Presint 562200 PutrajayaT. 8870 6390P. 8870 6000F. 8870 68419. YBhg. Dato’ Dr. Maimunah binti AbdulHamid, D.I.M.P., K.M.N.(23.9.2008)(YBrs. Dr. Jamaludin bin Yusak)Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan(Penyelidikan dan Sokongan Teknikal)Kementerian Kesihatan MalaysiaAras 12, Blok E7, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62590 Putrajaya.T. 8883 2543P. 8883 3888F. 8889 518410. YBhg. Dato’ Nordin bin Hamdan,D.P.M.P., S.M.P., A.M.P.(30.12.2009)Timbalan Ketua Pengarah I (Sektor Bisnes)Jabatan Pengairan dan Saliran MalaysiaKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarJalan Sultan Salahuddin50626 Kuala Lumpur.T. 2697 2405P. 2697 2828F. 2697 241211. YBhg. Datuk Haji Mohd Shukri binAbdull , P.G.D.K., D.S.D.K., J.S.M., A.S.D.K.,P.B.K., A.M.P.(1.1.2010)(YBhg. Datin Norzah binti Ahmad)Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi)Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaAras 7, Blok D6, Kompleks DPeti Surat 6000Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62007 Putrajaya.T. 8886 7006P. 8886 7000F. 8888 95603TERHAD


TERHAD12. YBhg. Datuk Dr. Khair bin MohamadYusof, P.M.W.(26.10.2010)(YBhg. Datin Yusrinah binti Ayub)Timbalan Ketua Pengarah(Pembangunan Profesionalisme Keguruan)Kementerian Pelajaran MalaysiaAras 6, Blok E13, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 Putrajaya.T. 8884 1075P. 8884 6000F. 8884 109213. YBhg. Dato’ Haji Matrang bin Suhaili,D.I.M.P.(8.8.2011)(YBhg. Datin Hajah Sharifah Halimahbinti Tuanku Taha)Timbalan Ketua Pengarah Kastam(Penguatkuasaan dan Pematuhan)Jabatan Kastam DiRaja MalaysiaAras 10, Kompleks Kementerian KewanganNo. 3, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62596 Putrajaya.T. 8882 2104P. 8882 2100F. 8889 590314. YBhg. Dato’ Ir. Haji Annies bin Md. Ariff,D.P.S.K.(1.12.2011)(YBhg. Datin Norlainah binti Ab. Ghani)Timbalan Ketua Pengarah II(Sektor Pengurusan)Jabatan Kerja RayaTingkat 5, Blok F, Ibu Pejabat Jabatan Kerja RayaJalan Sultan Salahuddin50582 Kuala LumpurT. 2610 7005P. 2610 8888F. 2698 566415. Puan Al-Baishah binti Haji Abd. MananJ.S.M.(P.1.2.2009)(KUP)(Encik Mursiedy bin Ab Hamid)Timbalan Ketua PendaftarMahkamah PersekutuanAras 2, Istana KehakimanPresint 3,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62506 Putrajaya.T. 8880 3931P. 8880 3500F. 8880 37794TERHAD


TERHAD16. YBhg. Datin Prof. Ir. Dr. Siti Hamisahbinti Tapsir, J.S.M.(P.3.8.2009) (Pinjaman)(YBhg. Datuk Ir. Dr. Ahmad Fikri binHussin, D.M.S.M.)Timbalan Ketua Pengarah (Sektor Pengurusan IPTS)Jabatan Pengajian TinggiKementerian Pengajian TinggiAras 9, No. 2, Menara 2Jalan P5/6Presint 562200 PutrajayaP. 8870 6000F. 8870 680617. YBhg. Dato’ Dr. Nor Aliah binti Mohd.Zahri, D.P.S.K., J.M.N., J.S.M., D.J.N.(P.20.5.2010)( KUP)(Encik Mahmud Marzoki bin Daud)Timbalan Ketua Pengarah(Teknologi Maklumat dan Komunikasi)Unit Pemodenan Tadbiran Perancangan &Pengurusan Malaysia (MAMPU)Jabatan Perdana MenteriAras 6, Blok B2, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8872 3011P. 8872 3000F. 8889 304418. YBhg. Dato’ Haji Anwari bin Suri,D.S.A.P., A.M.N., A.N.S., P.M.C.(P.24.1.2011)(YBhg. Datin Hajah Munah binti Ledoth)Timbalan Ketua Audit Negara (Persekutuan)Jabatan Audit Negara MalaysiaAras 4, No. 15 , Persiaran PerdanaPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Pesekutuan62518 Putrajaya.P. 8889 9000F. 8888 970719. YBhg. Datuk Dr. Lokman Hakim binSulaiman, P.M.W.(P.15.4.11)(YBhg. Datin Rusyah binti A. Ghani)Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan(Kesihatan Awam)Kementerian Kesihatan MalaysiaAras 12, Blok E7, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62590 PutrajayaT. 8883 2544P. 8883 3888F. 8889 56015TERHAD


TERHAD20. Tuan Haji Sufa’at bin Tumin(P.1.8.2011)(Puan Hajah Hamidah binti Ibrahim)Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia(Sektor Operasi Pendidikan)Kementerian Pelajaran MalaysiaAras 4, Blok E2, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 Putrajaya.T. 8884 9302P. 8884 6000F. 8888 668021. Puan Noor Zaidah binti Dahalan,(P.19.10.2011)(Encik Muhamad bin Batri)Timbalan Ketua PengarahProgram Strategik Programming and AllocationUnit Perancang EkonomiJabatan Perdana MenteriAras 1, Blok B6,Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Perseketuan62502 Putrajaya.T. 8872 5443/5444P. 8872 3333F. 8888 376222. Encik Yogeesvaran a/l Kumaraguru(P.23.10.2011)(Puan Malani Gunaratnam)Timbalan Ketua Pengarah IIProgram National Transformation and AdvancementUnit Perancang EkonomiJabatan Perdana MenteriAras 1 Blok B6, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8872 5439/5440P. 8872 3333F. 8888 375823. Encik Nik Azman bin Nik Abdul Majid,B.S.K.(P.17.7.2012)(Puan Wan Hafidah binti Wan Hanafi)Timbalan Ketua Pengarah(Dasar & Ketua Urusetia Majlis Ekonomi Negara)Unit Perancang EkonomiJabatan Perdana MenteriAras 1, Blok B6, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 PutrajayaT. 8872 5377F. 8888 29026TERHAD


TERHAD24. KOSONG Peguamcara Negara IIJabatan Peguam NegaraAras 15, No. 45 , Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaP. 8872 2033F. 8890 564125. KOSONG Timbalan Ketua Pengarah III (Sektor Pakar)Jabatan Kerja RayaKementerian Kerja Raya MalaysiaTingkat 5, Blok FJalan Sultan Salahuddin50582 Kuala Lumpur.T. 2610 7581P. 2711 1100F. 2697 7059PEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA ‘B’26. YBhg. Dato’ Dr. Ahmad Suhaimi binOmar, D.S.D.K., J.S.M., A.M.T.,(1.7.2007)(YBhg. Datin Noor Asiah binti Md. Baki)Timbalan Ketua Pengarah (Kesihatan Veterinar)Jabatan Perkhidmatan VeterinarKementerian Pertanian dan Industri Asas TaniAras 2, Wisma Tani, Blok Podium, Lot 4G1No. 28, Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62630 PutrajayaT. 8870 2202P. 8870 2000F. 8888 868527. YBhg. Dato’ Mahadi bin Md Ali, D.P.S.K.,D.I.M.P., J.M.N., A.M.N., A.S.K.(1.1.2008)(YBhg. Datin Nik Razainon binti CheHassan)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Ibu PejabatJabatan Bomba dan Penyelamat MalaysiaLebuh WawasanPresint 762250 PutrajayaT. 8888 0021P. 8888 0036F. 8888 08277TERHAD


TERHAD28. YBhg. Dato’ Dr. Ibrahim bin Che EmbongD.S.A.P., A.M.N., P.J.C., S.M.T.(16.2.2008)(YM Datin Raja Hamidah binti Raja Wok)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan Perkhidmatan VeterinarKementerian Pertanian dan Industri Asas TaniWisma Tani, Blok PodiumAras 2, Lot 4G1, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62630 PutrajayaT. 8870 2203P. 8870 2000F. 8890 309429. Encik Kamalruddin bin Shamsudin(16.4.2008)(Puan Roslina binti Mustafa)Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan)Jabatan Perancangan Bandardan Desa Semenanjung MalaysiaKementerian Perumahan & Kerajaan TempatanTingkat 2, Blok MelatiJalan Cenderasari50646 Kuala LumpurT. 2694 0939P. 2699 2167F. 2693 112830. Encik Ahmad Fauzi bin NordinJ.S.M., K.M.N.(16.8.2008)(Puan Alice @ Noorlis binti Norbi)Timbalan Ketua Pengarah Ukur & PemetaanJabatan Ukur & PemetaanKementerian Sumber Asli & Alam SekitarIbu Pejabat Jabatan Ukur & Pemetaan MalaysiaTingkat 10, Wisma JUPEMJalan Semarak50578 Kuala Lumpur.T. 2692 5832P. 2617 0800F. 2697 022131. YBhg. Dato Haji Zakaria bin Haji Jaffar,P.S.B.S.(26.9.2008)(YBhg. Datin Azbuzainab binti Yaacob)Timbalan Ketua Pesuruhjaya(Pengurusan & Profesional)Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaAras 7, Blok D6, Kompleks DPeti Surat 6000Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62007 Putrajaya.T. 8886 7005P. 8886 7000F. 8888 95588TERHAD


TERHAD32. YBhg. Dato’ Haji Safiee bin Mohd Yusoff,D.S.P.N.(1.8.2009)(YBhg. Datin Hajah Ramlah binti AbdulJalil)Timbalan Akauntan Negara (Operasi)Jabatan Akauntan NegaraAras 8, Kompleks Kementerian KewanganNo.1, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62594 Putrajaya.T. 8882 1009P. 8882 1000F. 8889 582033. YBhg. Dato’ Ahmad Zaki Ansore binMohd Yusof,D.I.M.P., K.M.N., A.M.N., A.M.P.(1.8.2009) (KUP)(YBhg. Datin Hasnah binti Ishak)Timbalan Ketua Pengarah(Penyelarasan Projek Khas)Unit Penyelarasan PelaksanaanJabatan Perdana MenteriAras 2, Blok Barat, Bangunan Perdana PutraPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8872 3962P. 8872 1957F. 8890 103634. YBhg. Dato’ Haji Abu Bakar bin Ab.Rahim, D.I.M.P.(10.9.2009)(YBhg. Datin Norafidah binti MohdYusof)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi Penyiaran)Bahagian KejuruteraanJabatan Penyiaran MalaysiaTingkat 2, Pusat Penyiaran AntarabangsaAngkasapuri50614 Kuala Lumpur.P. 2288 7546F. 2284 421735. YBhg. Dato’ Ong Siew Heng, D.I.M.P.(30.12.2009)(YBhg. Datin Tan Meng Yah)Timbalan Ketua Pengarah II (Sektor Pakar)Jabatan Pengairan & Saliran MalaysiaKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarJalan Sultan Salahuddin50626 Kuala Lumpur.P. 2697 2406F. 2697 2412/2698 797336. YBhg. Dato’ Rosini binti Abd. Samad,D.I.M.P.(4.1.2010)(Encik Ahmad Azmin bin Mohd Idris)Timbalan Akauntan Negara (Korporat)Jabatan Akauntan NegaraAras 8, Kompleks Kementerian KewanganNo. 1, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62594 PutrajayaT. 8882 1012P. 8882 1000F. 8889 58199TERHAD


TERHAD37. YBhg. Dato’ Hajah Sutinah binti SutanD.I.M.P., J.S.M., A.M.N.(1.4.2010)Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Pencegahan)Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaAras 8, Lot 3C4 , Bangunan Boulevard, Presint 362675 Putrajaya.T. 8890 5175P. 8890 0612F. 8890 515938. YBhg. Dato’ Mustafa bin Haji Saman,D.S.D.K., J.S.M., P.P.K.(24.1.2011)(YBhg. Datin Roapiah binti Zakaria)Timbalan Ketua Audit Negara (Negeri)Jabatan Audit Negara MalaysiaAras 4, No. 15, Persiaran PerdanaPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62518 Putrajaya.T. 8889 9006P. 8889 9000F. 8888 970539. YBrs. Dr. Amin bin Senin,(7.2.2011)(Puan Akbal Hanam binti Talip)40. YBhg. Dato’ Haji Hassan bin HajiSakimon, D.I.M.P., B.C.M.(25.2.2011)(YBhg. Datin Hajah Halimah binti Dato’Abdul Raof)Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia(Sektor Dasar dan Pembangunan Pendidikan)Kementerian Pelajaran MalaysiaAras 4, Blok E8, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 Putrajaya.T. 8884 6149P. 8884 9370F. 8884 6146Timbalan Ketua Pengarah(Keselamatan dan Koreksional)Jabatan Penjara MalaysiaIbu Pejabat Penjara, Bukit Wira43000 KajangSelangorP. 8732 8283F. 8733 795341. Tuan haji Mesran bin Mohd. Yusop(1.7.2011)Timbalan Ketua Pengarah(Kebudayaan dan Kesenian)Jabatan Kebudayaan dan Kesenian NegaraKementerian Penerangan, Komunikasi danKebudayaanAras 33, Bangunan MASJalan Sultan Ismail50250 Kuala LumpurT. 2052 3754P. 2052 3600F. 2163 414010TERHAD


TERHAD42. YBrs. Dr. Dahlia binti Rosly, J.S.M.,K.M.N.(12.12.2011)(YBrs. Dr. Saim bin Suratman)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan Perancangan Bandardan Desa Semenanjung MalaysiaKementerian Perumahan dan Kerajaan TempatanTingkat 2, Blok TanjungJalan Cenderasari50646 Kuala LumpurP. 2699 2119F. 2691 048043. YBhg. Dato’ Mohammed bin Ismail,D.P.M.T.(P.1. 3.2007)(YBhg. To’ Puan Nor Fadziah binti Abd.Rahman)Timbalan Ketua Pengarah(Pusat Transformasi Penyampaian)Unit Penyelarasan PelaksanaanJabatan Perdana MenteriAras 3, Blok Timur, Bangunan Perdana PutraPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 PutrajayaT. 8872 3904/5P. 8872 1967F. 8888 352844. Tuan Haji Ismail bin Yusoff, J.M.N.(P.3.10.2007)(Puan Asmah binti Junoh)Timbalan Ketua Perangkawan(Program Sosial/Demografi)Jabatan Perangkaan MalaysiaAras 8, Blok C6, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62514 Putrajaya.T. 8885 7273P. 8885 7272F. 8888 926045. YBhg. Dato’ Sabtu bin Slamat, D.I.M.P.P.K.T. (Johor)(P.19.1.2008)(YBhg. Datin Siti Rahmah binti Bahari)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan PertanianAras 17, Wisma Tani, Lot 4G2, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62624 PutrajayaT. 8870 3004P. 8870 3000F. 8888 849311TERHAD


TERHAD46. Encik Faizan bin Abdul Rahman, K.M.N.,A.M.P.(P.1.8.2010)(YM Raja Zamzuriah binti Raja AjiAbdullah)Timbalan Ketua Pengarah Penilaian (Teknikal)Jabatan Penilaian & Perkhidmatan HartaKementerian KewanganAras 9, Perbendaharaan 2No. 7, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62592 Putrajaya.T. 8886 9091P. 8886 9000F. 8886 900447. YBrs. Dr. Mazlan bin Yusoff(P.1.12.2010)(Puan Nafisah binti Mansor)Timbalan Ketua Pengarah(Pembangunan, Pengurusan dan Transformasi)Unit Pemodenan Tadbiran Perancangan &PengurusanMalaysia (MAMPU)Jabatan Perdana MenteriAras 6, Blok B2, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8872 3008P. 8872 3000F. 8888 316348. Cik Che Khasnah binti Che Man(P.14.2.2011)Timbalan Ketua Pengarah I (Operasi)Bahagian PenyelidikanJabatan Perdana MenteriBlok B4, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8887 2220/2033P. 8888 7950F. 8888 393249. Tuan Haji Razali bin Haji Shahabudin(P.25.4.2011)(Puan Hajah Nurul Amani Ang bintiAbdullah)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Insan)Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)Pusat Islam MalaysiaJabatan Perdana MenteriAras 9, Blok D7, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8886 4011/4012P. 8886 4000F. 8889 314612TERHAD


TERHAD50. Encik Hanip bin Haji Md. Salleh(P.23.5.2011)(Puan Latifah binti Ismail)Timbalan Ketua Pengarah II (Analisa)Bahagian PenyelidikanJabatan Perdana MenteriBlok B4, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8887 2093P. 8888 7950F. 8888 395451. Tuan Haji Mohamad Nordin bin Ibrahim(P.25.5.2011)(Puan Hajah Che Supiah binti CheAwang)Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)Jabatan Perdana MenteriAras 9, Blok D7, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62519 Putrajaya.T. 8886 4068P. 8886 4000F. 8889 314652. YBrs. Dr. Muhd. Noor bin Muhd. Yunus(P.8.8.2011)(Puan Ruhaya binti Tuan Hasan)Timbalan Ketua Pengarah(Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi)Agensi Nuklear MalaysiaKementerian Sains, Teknologi & Alam Sekitar43000 Bangi, KajangSelangorT. 8925 0510P. 8911 2000F. 8925 379653. YBhg. Dato’ Haji Shaharuddin binIbrahim, D.I.M.P(P.18.8.2011)(YBhg. Datin Hajah Rahimah bintiIbrahim)Timbalan Ketua Pengarah Kastam(Perkastaman dan Cukai Dalam Negeri)Jabatan Kastam DiRaja MalaysiaAras 10 Utara, Kompleks Kementerian KewanganNo. 3, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62596 Putrajaya.T. 8882 2103P. 8882 2100F. 8889 590413TERHAD


TERHAD54. Puan Omi Kelsom binti Haji Elias(P.2.9.2011)(Encik Keliwon bin Pajhar)Timbalan Ketua Perangkawan (Program Ekonomi)Jabatan Perangkaan MalaysiaJabatan Perdana MenteriAras 8, Blok C6, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62514 PutrajayaT. 8885 7070P. 8885 7000F. 8888 925355. YBrs. Dr. Ahmad Jailani bin MuhamedYunus(P.1.10.2011)Pertukaran Sementara(Puan Noorsham binti Muhamad Din)Timbalan Ketua Pengarah (Penyiaran Strategik)Jabatan Penyiaran Malaysia (RTM)Kementerian Penerangan, Komunikasi danKebudayaanAngkasapuri50614 Kuala LumpurT. 2282 5986P. 2288 7601F. 2282 652656. YBhg. Dato’ Masran bin Md. Salleh,D.P.M.P.(Prk), A.M.N., B.S.K., A.N.S., B.C.M(P.17.10.2011)(YBhg. Datin Faridah binti Mohammed)Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan(Dasar & Perancangan)Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaIbu Pejabat Perhutanan Semenanjung MalaysiaKementerian Sumber Asli & Alam SekitarJalan Sultan Salahuddin50660 Kuala Lumpur.T. 2616 4406P. 2616 4488F. 2692 565757. YBhg. Dato’ Amir bin Haji Abd. Hamid,D.S.P.N., J.S.M.(P.8.11.2011)(YBhg. Datin Maimunah binti Puteh)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Jabatan Kastam DiRaja MalaysiaAras 10 Utara, Kompleks Kementerian KewanganNo.3, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62596 Putrajaya.T. 8882 2102P. 8882 2100F. 8889 590214TERHAD


TERHAD58. Encik Zahari bin Alias(P.29.12.2011)(Puan Haliza binti Hussin)Timbalan Setiausaha (Keselamatan Strategik)Majlis Keselamatan NegaraJabatan Perdana MenteriAras LG, Blok Barat, Bangunan Perdana PutraPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8872 4207P. 8872 4200F. 8888 300559. YBhg. Dato’ Zohari bin Haji Akob,D.I.M.P.(P.9.7.2012)(YBhg. Datin Norita binti Ibrahim)Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)Unit Kerjasama Awam SwastaJabatan Perdana MenteriAras 14, Blok MenaraLot 2G6, No. 18, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62652 Putrajaya.P. 8880 5945F. 8880 590060. Encik Ogu Salim bin Omar, P.P.T., S.S.P.(P.27.8.2012)(Puan Paridah binti Ahmad)Timbalan Setiausaha (Pengurusan Keselamatan)Majlis Keselamatan NegaraJabatan Perdana MenteriAras 1, Blok Barat, Bangunan Perdana PutraPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 PutrajayaT. 8872 4211P. 8872 4200F. 8889 317961. Encik Ayatillah bin Ahmad,(P.25.9.2012)(Puan Husniah binti Haji Omar)Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)Bahagian PenyelidikanJabatan Perdana MenteriBlok B4, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8887 2364P. 8888 7950F. 8881 089515TERHAD


TERHAD62. KOSONG Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Pertanian MalaysiaAras 17, Wisma Tani, Lot 4G2No. 30, Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62624 PutrajayaT. 8870 3002P. 8870 3000F. 8888 506963. KOSONG Timbalan Ketua Pengarah Penilaian (Pengurusan)Jabatan Penilaian & Perkhidmatan HartaKompleks Kementerian KewanganAras 9, Perbendaharaan 2No. 7, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62592 Putrajaya.T. 8886 9301P. 8882 4700F. 8886 9004PEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA ‘C’64. Tuan Haji Mustapha bin Mohd Lip(1.4.2001)(Puan Hajah Zainom binti Zainal)Timbalan Ketua Pengarah(Korporat & Ekonomi Mineral)Jabatan Mineral & Geosains MalaysiaKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarTingkat 19 - 22, Bangunan Tabung Haji201, Jalan Tun Razak50656 Kuala LumpurP. 2161 1033F. 2161 103665. Encik Mohd Yazid bin Ramli(1.9.2005)(Puan Hasimaton binti Md. Isa)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Pendaftaran NegaraKementerian Dalam NegeriIbu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara MalaysiaAras 12, No. 20, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62551 Putrajaya.T. 8880 8238P. 8880 7000F. 8880 724016TERHAD


TERHAD66. Tuan Haji Mohammed Hatta bin Abd.Karim, P.N.P.(7.11.2005)(Puan Hajah Suhier binti Hj. Hussain)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Mineral dan GeosainsKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarTingkat 20 , Bangunan Tabung Haji201, Jalan Tun Razak50656 Kuala Lumpur.P. 2161 1033F. 2161 103667. Encik Ariffin bin Che Mat(1.3.2006)(Puan Norlen binti Husin)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Jabatan Pengangkutan JalanIbu Pejabat Jabatan Pengangkutan JalanKementerian PengangkutanAras 3, Blok D4, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62620 Putrajaya.T. 8886 6423P. 8886 6400F. 8888 964368. Encik Baharin bin Dato’ Abdul Hamid,A.M.N.(5.5.2006)(Puan Zalina binti Bakar)Timbalan Ketua Pengarah LautJabatan Laut Semenanjung MalaysiaKementerian PengangkutanPeti Surat 12Jalan Limbungan42007 Pelabuhan KlangSelangor.T. 3346 7603P. 3346 7777F. 3168 528969. YBhg. Laksamana Muda Maritim Dato’Mohd. Khalid bin Lenggang, D.I.M.P.,J.S.M., K.M.N., P.A.T., K.A.T., P.P.A.(20.7.2006)(YBhg. Datin Kamawathy binti Abd.Gani)Timbalan Ketua Pengarah (Logistik)Agensi Penguatkuasaan Maritim MalaysiaJabatan Perdana MenteriTingkat 10, One IOI SquareIOI Resort62502 PutrajayaT. 8995 7097P. 8947 3600F. 8943 475817TERHAD


TERHAD70. Encik Abu Hassan bin Dahaman(23.12.2006)(Puan Rusmah binti Latif)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Jabatan Pendaftaran NegaraKementerian Dalam NegeriAras 12, No. 20, Persiaran Perdana , Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62551 PutrajayaT. 8880 7004P. 8880 7000F. 8880 770771. Encik Wan Mohamad Nazarie bin WanMahmood(1.5.2007)(Puan Norsina binti Panot)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Penjara MalaysiaKementerian Dalam NegeriJalan Bukit Wira, Sungai Jeluk43000 KajangSelangorP. 8732 8137F. 8736 146872. YBhg. Dato Noordin bin Che Ngah(2.7.2007)(KUP)(YBhg. Datin Wan Rokiah binti WanHassan)Timbalan Setiausaha (Operasi)Suruhanjaya Pilihan RayaAras 4, Blok C7, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62690 PutrajayaP. 8732 8137F. 8736 146873. Puan Rogayah binti A. Bakar, J.S.M.(1.9.2007)(Encik Yaakob bin Yusof)Timbalan Ketua Pengarah II (Pengurusan)Biro Pengaduan AwamJabatan Perdana MenteriAras 6, Blok B1, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8872 5603P. 8872 5600F. 8889 302074. Puan Haini binti Hassan, J.S.M.(15.9.2007)(Encik Kamaruzaman bin Abd. Jalil)Timbalan Ketua PengarahJabatan Insolvensi MalaysiaAras 2, Bangunan Hal Ehwal Undang-UndangPresint 3Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62692 Putrajaya.T. 8885 1252P. 8885 1000F. 8885 130218TERHAD


TERHAD75. YBhg. Datuk Haji Mohlis bin Jaafar,D.M.S.M., A.M.S.(17.9.2007)(YBhg. Datin Hajah Azizah binti Ismail)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Pengajian PoliteknikKementerian Pengajian TinggiAras 3, Blok E3, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62505 PutrajayaT. 8889 3497P. 8891 6000F. 8891 619376. Tuan Syed Mohamad Noor bin Syed MatAli , J.S.M., K.M.N.(1.12.2007)(Puan Hamidah binti Abd Hamid)Timbalan Ketua PengarahJabatan Tenaga ManusiaKementerian Sumber ManusiaAras 6, Blok D4, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62530 Putrajaya.T. 8885 5439P. 8886 5000F. 8889 241377. YBhg. Dato’ Ismail bin Ahmad , D.I.M.P.,B.C.N., S.M.T., K.M.N.(25.12.2007)(YBhg. Datin Naimah binti Ramli)Timbalan Ketua Pengarah(Perancangan & Operasi)Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan JalanKementerian PengangkutanAras 5, Blok D4, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62620 Putrajaya.T. 8886 6405/6555P. 8886 6400F. 8881 087578. Puan Lim Mooi Eia(21.1.2008)(Encik Foo Chee Shean)Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan)Suruhanjaya Perkhidmatan AwamAras 10, Blok C7, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8885 6016P. 8885 6000F. 8888 503419TERHAD


TERHAD79. Encik Suhaimi bin Abdullah(1.4.2008)(Puan Hajah Faridatul Akhmar binti MatTaib)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Agensi Antidadah KebangsaanKementerian Dalam NegeriJalan Maktab Perguruan Islam43000 KajangSelangor.T. 8911 2223P. 8911 2200F. 8926 205580. Encik Sakib bin Kusmi, K.M.N.(14.4.2008)(Puan Hazimah binti Azit)Timbalan Ketua Pengarah Imigresen (Kawalan)Jabatan Imigresen MalaysiaKementerian Dalam NegeriNo. 15, Tingkat 7 (Podium)Persiaran Perdana , Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Perseketuan62550 Putrajaya.T. 8880 1006P. 8880 1000F. 8880 101081. Encik Madzrib bin Ibrahim(1.6.2008)(Puan Zuridah binti Mohd. Ali)Timbalan Ketua Pengarah (Sukan)Jabatan Belia dan Sukan NegaraKementerian Belia dan SukanAras 13, Menara KBSPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62570 PutrajayaT. 8871 3201/3202P. 8871 3333F. 8888 874982. YBrs. Dr. Mohd. Ashhar bin Haji Khalid(1.7.2008)(KUP)(Puan Norlela binti Nordin)Timbalan Ketua Pengarah(Teknikal)Agensi Nuklear MalaysiaBangi43000 KajangSelangorT. 8911 2003P. 8911 2000F. 8925 8262/382720TERHAD


TERHAD83. Encik Samsuni bin Mohd Nor(18.8.2008)(Puan Wan Noor Suraya binti Wan Saad)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Agensi Penguatkuasan Maritim MalaysiaJabatan Perdana MenteriAras 4 - 11, One IOI Square62502 PutrajayaT. 8995 7058P. 8995 7000F. 8941 490784. Puan Siti Rodziah binti Othman, A.M.N.(5.9.2008)(Encik Shafiin bin Yunus)Timbalan Ketua PengarahPerpustakaan Negara MalaysiaKementerian Penerangan, Komunikasidan KebudayaanAras 5, Perpustakaan Negara232, Jalan Tun Razak50572 Kuala Lumpur.T. 2692 2069P. 2687 1700F. 2691 815185. Encik Wan Jamaluddin bin Wan YusoffA.M.N., A.S.K.(5.9.2008)(Puan Noorma binti Ismail)Timbalan Ketua PengarahJabatan Muzium MalaysiaKementerian Penerangan, Komunikasidan KebudayaanJalan Damansara50566 Kuala Lumpur.P. 2282 7279F. 2287 127586. YBrs. Ir. Mohtar bin Musri(17.11.2008)(Puan Hamisah binti Mokhtar)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Keselamatan dan Kesihatan PekerjaanKementerian Sumber ManusiaAras 3, Blok D3, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8886 5090P. 8886 5000F. 8889 233921TERHAD


TERHAD87. YBhg. Dato’ Mat Aron bin Deraman,D.P.S.K.(22.12.2008)(YBhg. Datin Norhaliza binti Hasan)Timbalan Ketua Pengarah PengurusanJabatan Insolvensi MalaysiaAras 3, Bangunan Hal Ehwal Undang-UndangPresint 3Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62692 Putrajaya.T. 8885 1091P. 8885 1000F. 8885 130288. YBhg. Dato’ Poziah binti Haji A. Rahman,D.I.M.P., D.M.S.M.(16.1.2009) (KUP)Timbalan Ketua Pengarah (Penerangan Strategik)Jabatan Penerangan MalaysiaKementerian Penerangan, Komunikasi danKebudayaanAras 18, Kompleks KPKKNo. 49, Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaT. 8911 3450P. 8911 3440F. 8911 345189. Encik Azlan bin Man(23.4.2009)Timbalan Ketua Pengarah I (Aduan)Biro Pengaduan AwamJabatan Perdana MenteriAras 6, Blok B1, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8888 3752P. 8888 7752F. 8888 777890. YBrs. Sr. Hasan bin Jamil(17.6.2009)Timbalan Ketua Pengarah Ukur & Pemetaan IIJabatan Ukur & Pemetaan MalaysiaKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarTingkat 10, Wisma JUPEMJalan Semarak50578 Kuala Lumpur.P. 2617 0894F. 2698 711422TERHAD


TERHAD91. YBrs. Dr. Aizi Razman bin Ismail, J.M.W.,K.M.N.(1.1.2010)(KUP)(Puan Khairiyah binti Haji Ab. Malek)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan Kerajaan TempatanKementerian Perumahan dan Kerajaan TempatanAras 28No. 51 Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaT. 8891 3132P. 8891 5000F. 8891 309192. Puan Sarojini a/p Kandasamy(17.2.2010)(Encik Thanalingam a/l Kasipllay)Timbalan Ketua PengarahInstitut Latihan Kehakiman dan Perundangan(ILKAP)Jabatan Perdana MenteriLot 5, Jalan 15/1, Seksyen 15Persiaran Universiti43650 Bandar Baru BangiSelangorT. 8921 2402P. 8924 3400F. 8921 241793. YBhg. Dato’ Nik Mohammad Shah binNik Mustafa, D.P.M.P., A.M.S., P.M.P.,A.M.P.(20.5.2010)(YBhg. Datin Hajah Norainon bintiMohamed Nor)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi & Teknikal)Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKementerian Sumber Asli & Alam SekitarJalan Sultan Salahuddin50660 Kuala Lumpur.T. 2616 4407P. 2616 4488F. 2692 565794. Cik Daisy Selvaranee a/p Naesarajoo ,(8.11.2010)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Unit Kerjasama Awam SwastaJabatan Perdana MenteriAras 14, Blok MenaraNo.18, Lot 2GB, Persiaran PerdanaPresint 262652 Putrajaya.P. 8880 5943F. 8888 375523TERHAD


TERHAD95. YBhg. Dato’ Mohd. Rosli bin Ramli,D.S.P.N.(30.12.2010)(YBhg. Datin Asmahan binti Zaidon)Timbalan Ketua Pengarah(Dasar dan Pembangunan)Bahagian Hal Ehwal Undang-UndangJabatan Perdana MenteriAras 6, Bangunan Hal Ehwal Undang-UndangPresint 3Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62692 PutrajayaT. 8885 1058P. 8885 1000F. 8885 199396. Encik Zabidi bin Dato’ Md Adib(P.1.4.2008)(Puan Wan Marhana Lailie binti WanMahmud)Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)Jabatan Keselamatan dan Kesihatan PekerjaanKementerian Sumber ManusiaAras 4, Blok D3, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8886 5016P. 8886 5000F. 8890 274897. YBhg. Dato’ Haji Amer bin Haji Yusof,D.I.M.P., D.S.D.K.(P. 15.4.2008)(YBhg. Datin Ika Karyanah binti Ismail)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan Bomba dan Penyelamat MalaysiaLebuh WawasanPresint 7Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62250 Putrajaya.P. 8888 0967F. 8889 117398. Puan Misliah binti Mohd Bashir(P.26.8.2008)(Encik Hedzir bin Daud)Timbalan Ketua Pengarah I (Konserbasi)Jabatan Perlindungan Hidupan Liar &Taman Negara (PERHILITAN)KM 10, Jalan Cheras56100 Kuala Lumpur.P. 9086 6800/6812F. 9075 287324TERHAD


TERHAD99. Encik Tan Lai Seng(P.1.10.2008)(Puan Yap Lay Khoon)Timbalan Ketua Pengarah (Teknikal)Jabatan Kerajaan TempatanKementerian Perumahan dan Kerajaan TempatanAras 26, No. 51 Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaT. 8891 3334P. 8891 5000F. 8891 3096100. YBhg. Datuk Mohamad Yusoff binGhazali, D.P.S.M., S.I.S., A.M.S.(P.1.11.2009)(YBhg. Datin Latifah binti AbdulRahman)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan Perumahan NegaraKementerian Perumahan dan Kerajaan TempatanAras 36, No. 51 Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaT. 8891 4415P. 8891 5000F. 8891 4224101. Encik Mohd. Jefrey bin Joakim(P.1.3.2010)(Puan Hamidah binti Idris)Timbalan Ketua PengarahJabatan Tenaga Kerja Semenanjung MalaysiaKementerian Sumber ManusiaAras 5, Blok D3, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62530 PutrajayaT. 8886 5054P. 8886 5000/5061F. 8889 2359102. YBrs. Dr. Zaaba bin Zainol Abidin(P. 16.4.2010)(Puan Rozina binti Abdullah)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Perlindungan Hidupan Liar &Taman Negara (PERHILITAN)KM 10, Jalan Cheras56100 Kuala Lumpur.P. 9086 6800/6822F. 9075 2873103. Encik Nidzam bin Kamarulzaman(P.15.9.2010)(Puan Siti Khadijah binti Mohd Ismail)Timbalan Ketua PengarahJabatan Pembangunan KemahiranKementerian Sumber ManusiaAras 7-8, Blok D4, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62530 Putrajaya.T. 8886 5421P. 8886 2422F. 8889 242325TERHAD


TERHAD104. Tuan Haji Ismail bin Abu HassanB.C.M., A.M.S.(P.15.11.2010)(Puan Rosnah binti Abd Rahman)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan Perikanan MalaysiaKementerian Pertanian & Industri Asas TaniAras 1-6, Lot 4G2, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62628 PutrajayaT. 8870 4007P. 8870 4000F. 8889 5490105. YBhg. Dato’ Laksamana Muda MaritimAhmad Puzi bin Haji Ab. Kahar, D.I.M.P.(P. 1.2.2011)(KUP)(YBhg. Datin Razana binti Ahmad Fauzi)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Agensi Penguatkuasaan Maritim MalaysiaJabatan Perdana MenteriAras 10, One IOI Square, IOI Resort62502 Putrajaya.T. 8995 7096P. 8995 7000F. 8941 6049106. Encik Chang Fon Hong(P. 23.2.2011)(Puan Lee Chooi Fong)Timbalan Ketua Pengarah Kimia (Operasi)Jabatan Kimia MalaysiaKementerian Sains, Teknologi & InovasiJalan Sultan46661 Petaling JayaSelangorT. 7985 3026P. 7985 3000F. 7955 6764107. Tuan Haji Ismail bin Talib(P.23.2.2011)(Puan Hajah Fathilah binti Ismail)Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)Jabatan Kimia MalaysiaKementerian Sains, Teknologi & InovasiJalan Sultan46661 Petaling JayaSelangorT. 7985 3862P. 7985 3000F. 7958 1173108. Encik Azemi bin Abdul Aziz(P.11.4.2011)(Puan Maureena binti Mokhtar)Timbalan Ketua Pengarah(Perancangan & Pengurusan)Arkib Negara MalaysiaJalan Duta50568 Kuala Lumpur.T. 6209 0606P. 6209 0600F. 6201 567926TERHAD


TERHAD109. Encik Kang Ban Aik(P.13.6.2011)(Puan Loh Mee Lian)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Perumahan NegaraKementerian Perumahan dan Kerajaan TempatanAras 36No. 51 Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaT. 8891 4413P. 8891 5000F. 8891 4225110. Puan Aloyah binti Mamat(P.20.6.2011)Timbalan Ketua Pengarah Imigresen (Pengurusan)Jabatan Imigresen MalaysiaKementerian Dalam NegeriNo. 15, Tingkat 7 (Podium)Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Perseketuan62550 Putrajaya.T. 8880 1065P. 8880 1000F. 8880 1286111. YBhg. Dato’ Dr. Sallehuddin bin Ishak,D.I.M.P.(P.4.7.2011)(YBhg. Datin Kamariah binti Mohamad)Timbalan Ketua Pengarah(Kemajuan Pengurusan & Perundangan)Jabatan Tanah & Galian PersekutuanKementerian Sumber Asli & Alam SekitarAras 3, Podium 1, Wisma Sumber AsliNo. 25, Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62574 Putrajaya.T. 8871 2776P. 8871 2777F. 8888 4627112. Encik Sharudin bin Shar Kashim(P. 17.10.2011)Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan)Jabatan Kebajikan Masyarakat MalaysiaKementerian Pembangunan Wanita, Keluargadan MasyarakatAras 15No.55, Persiaran Perdana Presint 462100 PutrajayaT. 8323 1920P. 8323 1000F. 8323 208927TERHAD


TERHAD113. Encik Wan Jeffry bin Kassim(P.1.12.2011)(Puan Sri Haslinda binti Musa Kamal)Timbalan Ketua Pengarah (Sivil)Jabatan Bantuan GuamanAras 1, Bangunan Hal Ehwal Undang- UndangPresint 3Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62692 Putrajaya.P. 8885 1398F. 8885 1831114. YBrs. Dr. Zulkifli bin Abdul Rahman,(P.5.12.2011)(Puan Khodijah binti Saleh)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Alam SekitarKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarAras 1-4, Podium 2 & 3, Wisma Sumber AsliNo. 25, Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62574 PutrajayaT. 8871 2276P. 8871 2000F. 8889 4020115. YBrs. Dr. Rushidi bin Ramly(P.16.12.2011)(Peminjaman)(YBrs. Dr. Wan Hamilton binti WanHasan)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Agensi Antidadah KebangsaanKementerian Dalam NegeriJalan Maktab Perguruan Islam43000 KajangSelangor.T. 8911 2225P. 8911 2200F. 8926 2089116. Encik Tarmidzi bin Hashim(P.16.2.2012)(Puan Noraziah binti Haji Mad)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Jabatan Penerangan MalaysiaKementerian Penerangan, Komunikasi danKebudayaanAras 16, Kompleks KPKKNo. 49, Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaT. 8911 3447P. 8911 3440F. 8911 344828TERHAD


TERHAD117. YBhg. Dato’ Dr. Ahmad Kamarul Najuibbin Che Ibrahim, D.I.M.P., B.C.M.(P.11.5.2012)(YBhg. Datin Che Haripah binti CheSeman)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan Alam SekitarKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarAras 1, Podium 3, Wisma Sumber AsliNo. 25, Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62574 PutrajayaT. 8871 2047P. 8871 2000F. 8889 1039118. Encik Shabudin bin Man(P.25.6.2012)Timbalan Ketua Pengarah (Strategik)Jabatan Pengajian PoliteknikKementerian Pengajian TinggiGaleri PJHJalan P4W, Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaT. 8891 9013F. 8891 9062119. Encik Zainal Abidin bin Ahmad, K.M.N.(P.12.9.2012)(Puan Nik Asmak binti Nik Mahmood)Timbalan Setiausaha (Pengambilan)Suruhanjaya Perkhidmatan AwamAras 10, Blok C7, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62520 PutrajayaT. 8885 6020P. 8885 6025F. 8888 5034120. KOSONG Timbalan Ketua Pengarah(Penyelidikan dan Pengembangan)Jabatan Arkib NegaraArkib Negara MalaysiaJalan Duta50568 Kuala Lumpur.P. 6200 5702F. 6201 567929TERHAD


TERHAD121. KOSONG Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Jabatan Kebajikan MasyarakatKementerian Pembangunan Wanita, Keluarga &MasyarakatAras 12No.55, Persiaran Perdana Presint 462100 PutrajayaT. 8323 2256P. 8323 1000F. 8323 2053PEGAWAI–PEGAWAI GRED 1/SETARAF3122. Puan Che Gayah binti Ismail(16.12. 2003) (C54)(Encik Mahamood bin Ibrahim)Timbalan Ketua Pengarah (Ramalan)Jabatan Meteorologi MalaysiaJalan Sultan46667 Petaling JayaSelangor.P. 7967 8047F. 7955 0964123. Encik Ho Khek Hua(1.6.2006)(M54)(Puan Teoh Geok Choo)Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan)Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi NasionalJabatan Perdana MenteriAras 8, Blok E2, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 PutrajayaP. 8883 7171F. 8888 8560124. Encik Alui bin Bahari(6.9.2006)(C54)(Puan Sharifah Hanim Binti Zaki)Timbalan Ketua Pengarah (Aplikasi)Jabatan Meteorologi MalaysiaJalan Sultan46667 Petaling JayaSelangor Darul Ehsan.P. 7967 8048F. 7955 096430TERHAD


TERHAD125. Tuan Haji Mokhtar bin Haji Sulaiman(6.12.2006) (M54)(Puan Che Hawa binti Abd Razak)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Biro TatanegaraJabatan Perdana MenteriAras 1, Blok B3, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.P. 8872 4606F. 8888 3451126. YBhg. Dato’ Haji Iskandar Halim bin HajiSulaiman, D.I.M.P.(15.8.2007) (M54)(YBhg. Datin Hajah Zaleha binti Alus)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan & Dasar)Bahagian PenguatkuasaKementerian Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi & KepenggunaanAras 3, Lot 2G3, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62623 Putrajaya.P. 8882 6003F. 8882 5991127. Tuan Haji Adnan bin Ibon(17.3.2008)(M54)(Puan Hajah Rogayah binti Ismail)Timbalan Ketua Pengarah (Urus)Bahagian Hal Ehwal Undang-UndangJabatan Perdana MenteriAras 7, Bangunan Hal Ehwal Undang-undangPresint 3Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.P. 8885 1050F. 8885 1051128. Encik Nisra Misran bin Asra Ramlan(26.5.2008)(M54)(Pertukaran Sementara-Terbuka)(Puan Zeliaha binti Ismail)Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan Kemajuan Orang AsliTingkat 3, West BlokWisma Selangor Dredging142 – C, Jalan Ampang50548 Kuala Lumpur.P. 2161 6464F. 2161 4064129. Encik Ahmad Dahuri bin Mahmud(24.4.2009)(N54)(Puan Soraya binti Ahmad)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Bahagian PenguatkuasaanKementerian Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi & KepenggunaanAras 2 & 3, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62623 Putrajaya.P. 8882 5805F. 8882 6171/ 602431TERHAD


TERHAD130. Encik Hassan bin Manaf(1.2.2010)(M54)(Puan Zaharah binti Ismail)Timbalan Ketua Pengarah(Pengurusan & Pembangunan)Ibu Pejabat KEMASAras 8, No.47Persiaran Perdana,Presint 4,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaP. 8891 2645F. 8888 6453131. Encik Awang Alik bin Jeman(1.11.2010) (M54)(Terbuka)(Puan Che Norshina binti Mohd Hashim)Timbalan Ketua Pengarah (Latihan)Jabatan Latihan Khidmat NegaraKementerian PertahananAras 5, Bahagian ZetroJalan 9/27C, Seksyen 5Wangsa Maju53300 Kuala Lumpur.P. 4027 4245F. 4027 4320132. Encik Amiruddin bin Ariffin(1.12.2010)(M54)(Puan Suriani binti Abdullah)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Ibu Pejabat KEMASAras 6, No. 47Persiaran Perdana,Presint 4,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 PutrajayaP. 8891 2726F. 8889 2320133. Encik Rozainor bin Ramli(10.6.2011)(M54)(Puan Shazalin binti Zakaria)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Jabatan Latihan Khidmat NegaraKementerian PertahananAras 2-5, Bangunan Zetro, Jalan 9/27C, Seksyen 553300 Wangsa MajuKuala LumpurP. 4027 4106F. 4027 4320134. Encik Alias bin Idris(1.8.2011) J54(Puan Nik Nor Lina binti Arifin)Timbalan Ketua Pengarah (Teknikal & Konsultansi)Jabatan Perkhidmatan PembetunganKementerian Tenaga, Teknologi Hijau & AirTingkat 9, Blok Pejabat Mines 2Pusat Perdagangan MinesJalan Mines 2, The Mines Resort City43300 Seri Kembangan Selangor.P. 8946 5000F. 2095 374132TERHAD


TERHAD135. Encik Wan Abdul Rahim bin WanAbdullah(1.8.2011) J54(Puan Rashidah binti Mamat)Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan &Pembangunan)Jabatan Perkhidmatan PembetunganKementerian Tenaga, Teknologi Hijau & AirTingkat 9, Blok Pejabat Mines 2Pusat Perdagangan MinesJalan Mines 2, The Mines Resort City43300 Seri Kembangan Selangor.P. 8946 5000F. 2095 3730136. YBrs. Dr. Haji Hanafi bin Harun(8.9.2011)(M54)(Terbuka)(Puan Tasminah binti Salleh)Timbalan Ketua Pengarah (Latihan)Biro Tatanegara Jabatan Perdana MenteriAras 1, Blok B3, Kompleks JPMPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.P. 8872 4605F. 8888 3451137. Encik Zulkifli bin Abidin(1.10.2011)(M54)Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)Ibu Pejabat RELAIkatan Relawan Rakyat MalaysiaKementerian Dalam NegeriBlok D9, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62546PutrajayaT. 8870 3743P. 8870 3670/3671F. 8890 5549138. Tuan Haji Fison bin Yahaya(P. 8.2.2010)(M54)(Puan Ainon binti Haji Sujak)Timbalan Pendaftar PertubuhanJabatan Pendaftaran Pertubuhan MalaysiaKementerian Dalam NegeriAras 2, Blok B, Bangunan Chancery PlaceJalan Diplomatik 2, Presint Diplomatik62542 Putrajaya.P. 8890 5772F. 8889 3623139. Tuan Mohd Nadzri bin Abdullah Rahman(P.1.1.2011)(LS 54)(Puan Rusleda binti Awang)Timbalan Ketua Pengarah (Syariah)Jabatan Bantuan GuamanAras G, Bangunan Hal Ehwal Undang- UndangPresint 3Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62692 PutrajayaP. 8885 1800F. 8885 185433TERHAD


TERHAD140. Tuan Haji Lukeman bin Saaid(M54)Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)Ibu Pejabat RELAIkatan Relawan Rakyat MalaysiaKementerian Dalam NegeriBlok D9, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62546PutrajayaT. 8870 3680P. 8870 3670/3671141. Encik Nisra Nisran bin Asra Ramlan(M54) Pinjaman SementaraTimbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)Jabatan Kemajuan Orang AsliTingkat 3, West BlokWisma Selangor Dredging142 – C, Jalan Ampang50548 Kuala Lumpur.P. 2161 6464F. 2162 1470142. KOSONG Timbalan Ketua Pengarah(Perancangan & Pengurusan)Jabatan Kemajuan Orang AsliTingkat 3, West BlokWisma Selangor Dredging142 – C, Jalan Ampang50548 Kuala Lumpur.P. 2161 0577F. 2162 1470SUMBER:BAHAGIAN ISTIADAT & URUSETIA PERSIDANGAN ANTARABANGSAJABATAN PERDANA MENTERIDiusahakan oleh Protokol(Peringatan: Senarai ini dipinda dari semasa ke semasa…)34TERHAD

More magazines by this user
Similar magazines