12.07.2015 Views

OLENTZERO HORRA MARI DOMINGI DIN DAN DON! BIZARZURI

OLENTZERO HORRA MARI DOMINGI DIN DAN DON! BIZARZURI

OLENTZERO HORRA MARI DOMINGI DIN DAN DON! BIZARZURI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OLENTZEROhttp://www.ivoox.com/olentzero-horra-horra-audiosmp3_rf_464253_1.htmOlentzero joan zaigumendira laneraintentzioarekinikatz egitera.Aditu duenianJesus jaio delalasterka etorri daberri ona ematera.Horra! Horra!Gure Olentzero!Pipa hortzetan duelaeserita dagokapoiak ere badituarraultzatxuakinbihar meriendatzekobotila ardoakin.Inolaz ezin duguOlentzero asebakarrik jan dizkiguhamar txerri gazte.Saiheski ta solomomakina bat esteJesus jaio da etaalaitu zaitezte.Horra! Horra!...HORRA MARI DOMINGIhttp://www.wix.com/ikasmus/gabon-kantak#!__horra-maridomingiHorra Mari Domingi,begira horri.Gurekin nahi baduzuBelena etorri,Gurekin nahi baduzuBelena etorri,Atera beharko duzugona zahar hori.Hatoz! Hatoz!Zure bila nenbilen ni.Hatoz! Hatoz!Zure bila nenbilen ni.Hatoz, goazen,adora dezagunBelenen jaio denhaur eder horihaur eder horiDIN DAN DON!http://www.wix.com/ikasmus/gabon-kantak#!__din-dan-donDin dan don, din dan don! Eguberrion!Zorion, zorion! Gabonak, din-dan, don!Din dan don, din dan don! Eguberrion!Zorion, zorion, Gabonak Gabon!Izar bat hasi da dizdizka zeruanberri onak zabaltzen ari zaigu munduan.Jaio da, jaio da, Jaunaren semea,askatxo batean dago, lastoen gainean.Aingeruak kanta, artzain onak dantzan,Jainkoaren jaiotzan Pakea eta Haintza!Astoak, ja-ja-ja! Idiak, mu-mu-mu!estalpe zaharrean kantuan ari zaizkigu.Antxon eta Peru, artzain buruzuri,izarrari jarraika biak datoz arinka.Menditik barrena, haurtxoarengana,artzain bakoitzak darama arkumetxo bana.BIZARZURIhttp://www.goear.com/listen/8b609df/bizar-zuri-gabonkantakGabonak! gabonak!Hau zoriona!Bertsotan ari zaigu gaur aitona.Ajaja! Barrezka dago amona.Bizarzuri, bizarzuri,Mendi gainak zuri-zuriZorionak! Zorionak!Bertan ditugu Gabonak.Tximini zulotikNorbait sartu daMutur beltz, begi gorri, aibalio!Olentzero dela halaxe dio.Bizarzuri…Laster Urte Berri,Gaur Olentzero,Alferrontzi, mozkor eta tripero,Hor dago sutondoan bero-bero.Bizarzuri…Tranka-tranka, trostanHiru errege,Hirurak datos jator eta legez,Panpin politak ekarri mesedez.Bizarzuri…


GABEKO IZARhttp://www.wix.com/ikasmus/gabon-kantak#!__gabeko-izarGabeko izar argitsuenaPiztutzeakin bateraHaurtxo eder bat etorri zaiguGaur arratsean etxeraOrdu ezkeroz etxeko denakPoztu ta zoratzen garaHaurrra delako zerutik honuntzDatorren Jainko berbera (bis)Alai ta pozik kanta dezagunhaurtxo honen etorreragure iluna alaitutzekojaio den argi ederraGaurtik aurrera atzerri hontanZorionekuak garaHaurra delako zerutik honuntzDatorren Jainko berbera (bis)KANPAIAK JAIETANhttp://www.wix.com/ikasmus/gabon-kantak#!__kanpaiakjaietanKanpaiak jaietan, dindan dindan tintintan.Izarrak argitan Gabon gauean (bis)Mara mara elurra, txuri txuri gailurrak.Jainkoa jaio da, poztu da lurraKanta bat entzun da gauez mendialdean.Zorion, zorion! Guztioi Gabon! (bis)Belengo estalpean sehaskatxo bateanlo dago haurtxoa gure JainkoaKanpaiak jaietan, dindan dindan tintintan.Izarrak argitan Gabon gauean (bis)OILARRAK KANTA KANTARIhttp://www.wix.com/ikasmus/gabon-kantak#!__oilarrakkanta-kantariOilarrak kanta kantarikukurruku kukurrukukale jiran dabiltzakukurruku kukurrukuEguberri gaua ospatzenkukurruku kukurrukuJesus jaio da Belenenkukurruku kukurrukuKANTA ALLELUIAhttp://www.wix.com/ikasmus/gabon-kantak#!__kantaalleluiaKanta kantari daude zeruanKanta kantari aingeruak (2)Kanta alleluia, kanta alleluia, beti alleluiakanta alleluia (2)Epel-epeltsu talde giroanAitaren ta amaren ondoan. (2)Kanta alleluia, kanta alleluia, beti alleluiakanta alleluia (2)Gaur jaio zaigu Jesus haurtxoaGoratu dezagun jainkoaKanta alleluia, kanta alleluia, beti alleluiakanta alleluia (2)GABEKO IZARhttp://www.wix.com/ikasmus/gabon-kantak#!__gabeko-izarGabeko izar argitsuenaPiztutzeakin bateraHaurtxo eder bat etorri zaiguGaur arratsean etxeraOrdu ezkeroz etxeko denakPoztu ta zoratzen garaHaurrra delako zerutik honuntzDatorren Jainko berbera (bis)Alai ta pozik kanta dezagunhaurtxo honen etorreragure iluna alaitutzekojaio den argi ederraGaurtik aurrera atzerri hontanZorionekuak garaHaurra delako zerutik honuntzDatorren Jainko berbera (bis)ELUR MALUTAKhttp://www.wix.com/ikasmus/gabon-kantak#!__elur-malutakBadatoz beltzak, badatoz zuriakelkarrekin eskutik lotutabadatoz umeak ametsez betetazaharren bihotzetan oroitzapenakElur malutak zerutikizar bat dir-dir zeruan,Belenen munduko argiajaio da Gabon Gauean (bis)Badatoz gaixoak, badatoz txiroaksufritzen dutenentzat bakea eskatuzbehartsu guztiak zorionez beteakelkarri begira maiteminduak.Elur malutak...Badatoz jakintsuak, jende xumeabaserritarrak bertsotan dabiltzanakkantari datoz musikazaleakpailazoak dantzan barrea eraginez.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!