Had kadar tambang baru perkhidmatan kereta sewa pulau ... - SPAD

spad.gov.my

Had kadar tambang baru perkhidmatan kereta sewa pulau ... - SPAD

JabatanPerdanamenteriKERAJAAN MALAYSIALPKPPEKELILING LEMBAGA PELESENANKENDERAAN PERDAGANGANBIL. 9 TAHUN 2010_____________________________HAD KADAR TAMBANG BARU PERKHIDMATANKERETA SEWA PULAU LANGKAWILEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGANSEMENANJUNG MALAYSIATARIKH: 8 JULAI 2010


Persatuan Pengusaha Kereta Sewa Pulau LangkawiSemua Persatuan Teksi dan Kereta Sewa Semenanjung Malaysia.HAD KADAR TAMBANG BARU PERKHIDMATANKERETA SEWA PULAU LANGKAWITUJUANPekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan had kadar tambang barubagi kelas lesen kereta sewa di Pulau Langkawi.LATAR BELAKANG2. Berkuatkuasa 1 Ogos 2009, LPKP telah menetapkan hadkadar tambang baru bagi pengangkutan awam termasuk bagi kelaslesen kereta sewa di Pulau Langkawi dan telah dimaklumkan melaluiPekeliling Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Bil.9 Tahun 2009, Had Kadar Tambang Baru Perkhidmatan Kereta SewaPulau Pangkor dan Pulau Langkawi.3. Pengusaha kereta sewa di Pulau Langkawi telah memohonagar LPKP mempertimbangkan semula struktur had kadar tambangbaru yang telah ditetapkan berkuatkuasa 1 Ogos 2009 tersebut bagimengelakkan kekeliruan di kalangan pengusaha dan penumpang disamping memudahkan aspek pelaksanaan dan penguatkuasaan.2


HAD KADAR TAMBANG BARU4. Sehubungan itu, LPKP telah menetapkan struktur had kadartambang baru untuk kelas lesen kereta sewa di Pulau Langkawi bagimenggantikan had kadar tambang yang telah berkuatkuasa mulai 1Ogos 2009 seperti berikut:(a)Kadar tambang (RM) (bagi setiap penumpang):Kadartambangtidakmelebihi(RM)Destinasi/Zon1 2 3 4 5 6 7 81.50 3.00 4.50 6.00 7.50 9.00 10.50 15.00Tempat-tempat di dalam suatu zon:Zon 1 - kawasan dalam lingkungan jarak 0 hingga 5km dari pangkalan yang dibenarkan ataudari mana-mana tempat kereta sewatersebut ditahan;Zon 2 -kawasan dalam lingkungan jarak 5.1 hingga10 km dari pangkalan yang dibenarkan ataudari mana-mana tempat kereta sewatersebut ditahan;3


Zon 3 - kawasan dalam lingkungan jarak 10.1hingga 15 km dari pangkalan yangdibenarkan atau dari mana-mana tempatkereta sewa tersebut ditahan;Zon 4 - kawasan dalam lingkungan jarak 15.1hingga 20 km dari pangkalan yangdibenarkan atau dari mana-mana tempatkereta sewa tersebut ditahan;Zon 5 - kawasan dalam lingkungan jarak 20.1hingga 25 km dari pangkalan yangdibenarkan atau dari mana-mana tempatkereta sewa tersebut ditahan;Zon 6 - kawasan dalam lingkungan jarak 25.1hingga 30 km dari pangkalan yangdibenarkan atau dari mana-mana tempatkereta sewa tersebut ditahan;Zon 7 - kawasan dalam lingkungan jarak 30.1hingga 35 km dari pangkalan yangdibenarkan atau dari mana-mana tempatkereta sewa tersebut ditahan;Zon 8 -kawasan dalam lingkungan jarak 35.1 kmdan ke atas dari pangkalan yang dibenarkan4


atau dari mana-mana tempat kereta sewatersebut ditahan;Pangkalan-pangkalan yang dibenarkan adalah sepertiberikut:(i) Bandar Kuah;(ii) Kompleks Jeti Kuah;(iii) Pusat Membeli-belah Langkawi Fair;(iv) The Westin Langkawi Resort and Spa;(v) Langkawi Parade;(vi) Langkawi Lagoon Resor;t(vii) Pelangi Beach Resort;(viii) Under water World Langkawi;(ix) Holiday Villa Langkawi;(x) Aseania Resort;(xi) Awana Porto Malai;(xii) Sheraton Langkawi Beach Resort;(xiii) Mutiara Burau Bay Beach Resort;(xiv) Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort;(xv) Tanjung Rhu.(Kadar tambang yang dikenakan bagi sewaan keretasewa kurang daripada 4 penumpang dikiraberdasarkan kadar tambang 4 penumpang bagisebuah kereta sewa)5


(b) Sewaan mengelilingi pulau :(i)(ii)(iii)Bagi 4 jam pertama atau sebahagiandaripadanya (bagi 1 hingga 4penumpang)Bagi 4 jam pertama atau sebahagiandaripadanya (bagi tambahanpenumpang ke 5 hingga ke 11)Bagi setiap tambahan 1 jam atausebahagian daripadanyaKadar tambangTidak melebihiRM100 / keretasewaTidak melebihiRM10 bagi setiaptambahanpenumpangTidak melebihiRM35 / keretasewa(iv) Tambang tambahan ke Gunung Raya Tidak melebihiRM8 bagi setiappenumpang5. Had kadar tambang yang ditetapkan adalah had maksimum(siling) dan pengusaha dibenarkan mengenakan kadar tambang lebihrendah daripada kadar yang ditetapkan.TARIKH KUATKUASA6. Had kadar tambang baru bagi kelas lesen kereta sewa di PulauLangkawi telah diwartakan sebagai P.U. (A) 219/2010 danberkuatkuasa mulai 1 Julai 2010.6


PEMBATALAN7. Perenggan 7.2 Pekeliling LPKP Bil.9 Tahun 2009, Had KadarTambang Baru Perkhidmatan Kereta Sewa Pulau Pangkor dan PulauLangkawi bertarikh 20 Julai 2009 adalah dibatalkan.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”(DATIN NAIMAH BINTI RAMLI)SetiausahaLembaga Pelesenan Kenderaan PerdaganganSemenanjung MalaysiaJabatan Perdana Menteri8 JULAI 20107


Edaran Dalaman:Y.B. Datuk Pengerusi LPKPPengarah (LPKP) Wilayah TengahPengarah (LPKP) Wilayah TimurPengarah (LPKP) Wilayah UtaraSila tampal pekeliling inipada papan kenyataandi pejabat LPKP Wilayah.Pengarah (LPKP) Wilayah SelatanSemua Ketua BahagianSalinan:Ketua PengarahJabatan Pengangkutan Jalan,Aras 1-5, Blok D-4, Kompleks D,62502 PUTRAJAYA.Pengarah JPJ Negeri/ WilayahKetua Polis TrafikCawangan TrafikPolis Diraja MalaysiaBukit Aman50560 KUALA LUMPURKetua Operasi PUSPAKOMWisma DRB HICOMNo. 2, Jalan Usahawan U1/8Seksyen U140150 Shah AlamSELANGOR DARUL EHSAN8

More magazines by this user
Similar magazines