Buletin Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

sprm.gov.my

Buletin Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia

BULETINAKADEMIMACAPENERAJU PUSAT KECEMERLANGAN PENCEGAHAN RASUAHKELUARAN 1/2013PERUTUSAN TAHUN BARUTIMBALAN KETUA PESURUHJAYA(PENGURUSAN DAN PROFESIONALISME) SPRMAssalamualaikum warahmatullahibarakatuh……..Saya mengucapkan selamat menerima kedatangan tahun baru 2013kepada pembaca Buletin Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia.Tahniah diucapkan kepada MACA di atas pencapaian pada tahun2012 yang menyaksikan penyertaan yang menggalakkan daripadamasyarakat antarabangsa, agensi luar sektor awam dan swasta.Saya dimaklumkan MACA telah menerima seramai 138 pesertaantarabangsa, 477 peserta agensi luar awam dan 455 peserta agensiluar swasta selain melatih pegawai SPRM. Kejayaan ini adalah hasilusaha pegawai dan kakitangan MACA yang berterusan dalammeningkatkan kualiti program yang ditawarkan. Para peserta telahbanyak menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman terutamadalam bidang penguatkuasaan dan pencegahan rasuah.Dato Haji Zakaria bin Haji Jaffar,Timbalan Ketua Pesuruhjaya( Pengurusan & Profesionalisme ) SPRMProgram yang dirancang pada tahun 2013 lebih memfokuskankepada program operasi yang menjadi program utama SPRM. Program-program baru yangditawarkan selaras dengan keperluan transformasi SPRM. MACA sentiasa berusaha memenuhikehendak pelanggan dengan menyediakan program berkualiti.Saya mengharapkan agar tahun 2013, lebih banyak lagi penyertaan daripadawarga SPRM, agensi luar dan antarabangsa mengikuti program latihan MACA.Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pihak yangmemberikan sokongan berterusan dalam menjayakan program latihan MACA.Saya mengambil kesempatan mengucapkan sekali lagi Selamat Tahun Baru2013 dan Selamat Maju Jaya, kepada MACA dan semua pembaca BuletinMACA.PAPARANKELUARAN INI :Pengiktirafan kepadaPegawai Integriti Bertauliah( CeIO )Polis Bantuan, Kerjaya DanAmanah23Konvesyen ProgramPegawai IntegeritiBertauliah ( CeIO )Majlis Kesyukuran ASDAFbersama MACA34


AKTIVITI PENINGKATAN KAPASITI SPRMPOLIS BANTUAN, KERJAYA DAN AMANAHHalaman 3Majlis Tamat Latihan Polis Bantuan Siri5/2012 telah diadakan pada 5 Januari2013 yang lalu.Perbarisan tamat latihan yangmenyaksikan pelatih Polis Bantuanseramai 409 orang yang terdiri daripadaMalaysia Airports Sdn.Bhd, SuruhanjayaPencegahan Rasuah Malaysia (SPRM),Pavilion, Public Bank dan Maybank telahberjaya menamatkan latihan asaskepolisian selama 8 minggu di PusatLatihan Polis Kuala Lumpur.Majlis berlangsung dengan jayanya danpenuh istiadat di Pusat Latihan PolisKuala Lumpur, dirasmikan oleh YDH CPDatuk Seri Mohd Bakri Bin Mohd Zinin,Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah,Polis Diraja Malaysia (PDRM).Menurutnya, pihak PDRM mengucapkantahniah kepada Malaysia AirportsSdn.Bhd, Suruhanjaya PencegahanRasuah Malaysia (SPRM), Pavilion, PublicB a n k d a n M a y b a n k d i a t a skeprihatinan terhadap keselamatan dipersekitaran agensi masing-masingdengan mewujudkan Pasukan PolisBantuan sendiri.Penat lelah yang ditempuhi sepanjangtempoh 8 minggu ini menjadi lebihb e r m a k n a a p a b i l a P B 6 5 3 6 1Mohammad Azzuan bin Sarudindaripada Platun 7 Kompeni D yangmerupakan peserta SPRM terpilihsebagai Pelatih Terbaik Polis BantuanSiri 5/2012.Polis bantuan SPRM terdiri daripadaPembantu Keselamatan (KP17) akanmelaksanakan tugas-tugas kawalankeselamatan, mengiringi OKT, penjagaanlokap serta menjalankan tugaspentadbiran berkaitan keselamatan .Perbarisan Tamat Latihan PolisBantuan Siri 5/2012Perbualan Pengarah MACAbersama Pelatih Terbaik PolisBantuan KeseluruhanKONVENSYEN PEGAWAI INTEGRITI BERTAULIAHProgram Pegawai Integriti Bertauliah(CeIO) merupakan satu daripadaprogram latihan anjuran MACAbertujuan memberi latihan kepadapegawai-pegawai organisasi awamatau swasta.Bertemakan slogan “TRANSFORMASIMEMBUDAYAKAN INTEGRITI”,Konvensyen P egawa i I n tegrit iBertauliah telah diadakan pada 9 Januari2013, bertempat di Dewan TunIsmail, MACA. Konvesyen pada kali initelah menghimpunkan lebih daripada100 orang peserta terdiri daripadapegawai CeIO, wakil-wakil jabatan danpegawai SPRM.Melalui pertemuan ini satu sesi dialogberkenaan peranan dan masahadapan pegawai CeIO telah diadakandiantara peserta konvesyen bersamapimpinan SPRM yang diketuai olehY.Bhg Dato Seri Abu Kassim bin Mohamed,Ketua Pesuruhjaya SPRM.Iatururt membincangkan cabaran yangbakal dihadapi oleh pegawai CeIO dalammenjalankan tugas.B e r s e s u a i a n d e n g a n t e m akonvensyen yang menekankank e p e n t i n g a n i n t e g r i t i d a nperlaksanaanya dalam sesebuahorganisasi. Integriti menjadi satubenteng kukuh yang dapatmenghindarkan perlakuan jenayahrasuah, penipuan, penyelewenganatau perbuatan yang tidak beretikaserta bertentangan dengan nilaidan norma masyarakat mahupunorganisasi.Majlis perasmian disempurnakanoleh Yang Berbahagia Dato HajiZakaria bin Haji Jaffar, TimbalanKetua Pesuruhjaya (Pengurusandan Profesionalisme) SPRM. Turutserta ialah Pengarah MACA,Timbalan Pesuruhjaya AbdulWahab bin Abdul Aziz, sertapegawai-pegawai kanan SPRM.


PROGRAM DAN AKTIVITI MACAHalaman 4MAJLIS KESYUKURAN ASDAF BERSAMA MACAAsrama Darul Falah (ASDAF) ditubuhkan pada 19Ogos 1995 dengan tujuan menyediakanpendidikan akademik dan membantu memperbaikikehidupan masyarakat Asli serta membantuPERKIM menjalankan aktiviti dakwah dankebajikan secara berterusan. Pada 12 Januari2013, satu majlis kesyukuran diadakan di DewanMakan Kompleks Fasa 2 MACA bagi meraikan 33orang pelajar ASDAF yang ditempatkan sementaradi Asrama MACA sebagai tempat perpindahansementara. Perpindahan atas arahan PERKIMuntuk menceriakan anak-anak ASDAF dariKebangsaan supaya mengosongkan sebahagianbangunan yang telah diisytiharkan tidak selamatuntuk diduduki sejak 7 Januari 2013 hingga 14Januari 2013. Majlis kesyukuran ini bertujuankesusahan yang sedang mereka hadapi dan jugasebagai tanda penghargaan ASDAF atas kerjasamayang telah diberikan oleh SPRM, MACA serta lainlainagensi yang telah menghulurkan bantuan.BELASUNGKAWA - HAZRIN BIN SHAHRIN (1966 - 2013)Tanggal 22 Januari 2013 yanglalu, Suruhanjaya PencegahanRasuah Malaysia (SPRM) danAkademi Pencegahan RasuahMalaysia (MACA) dikejutkandengan berita pemergianAllahyarham Hazrin Bin Shahrinyang mengidap penyakitacute coronary syndrome.Dilahirkan pada tanggal 26 September 1966,allahyarham telah memulakan kerjayanya dalamperkhidmatan awam pada tahun 1984 denganmenyandang jawatan Pelayan Pejabat di IbupejabatBadan Pencegah Rasuah Kuala Lumpur. Sepanjangdalam perkhidmatan, allahyarham pernahberkhidmat di Bahagian Perisikan Ibupejabat BadanPencegah Rasuah sebelum bertukar ke BahagianLatihan Ibupejabat Badan Pencegah Rasuah padatahun 1997 .Beliau yang sememangnya aktif dalam aktivitisukan dan riadah telah terlibat secara langsungdalam usaha-usaha mewujudkan kemudahan padangpermainan paintball di MACA . Usaha dan kreativitibeliau turut terserlah apabila turut serta terlibatsecara langsung dalam usaha mewujudkan dataranrekreasi MACA sebagai lokasi riadah bagikegunaan para peserta.Atas jasa dan bakti beliau dalam perkhidmatan,allahyarham pernah menerima anugerah perkhidmatancemerlang (APC) bagi tahun 2006 dan 2011serta Anugerah Khas Ketua Pesuruhjaya SPRMkerana menunjukkan daya usaha yang cemerlangdalam melaksanakan Buku Log Latihan SPRM yangmembawa kepada peningkatan dalam rekod 7 hariberkursus warga SPRM.Seluruh warga MACA merasai kehilangan seorangsahabat sejati yang sukar dicari ganti. Ucapantakziah kepada keluarga allahyarham. Semogaallahyarham ditempatkan dikalangan orang-orangyang dikasihiNYA. ALFATIHAH


AKADEMI PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAPENERAJU KECEMERLANGAN PENCEGAHAN RASUAHPROGRAM BULAN FEBRUARI 2012Program Latihan Ikrar Integriti Korporat bersama SAPURA SecuredTechnologies : 6 Februari 2013Perbarisan Tamat Latihan Pembantu Keselamatan Gred KP17 (KADER)SPRM : 8 Februari 2013Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Bengkel Sistem PengurusanAset Tak Alih Kerajaan (My SPATA) : 13 - 15 Februari 2013 Kursus Better Spoken English : 13 - 15 Februari 2013 Kursus Complaint Management System (CMS) : 18 - 20 Februari 2013Majlis Taklimat & Pendaftaran Pelajar Baru Program Sarjana Sains Sosial( Pengajian Rasuah ) UKM - SPRM Semestar 1 Sessi Pengajian 2012- 2013 : 18 Februari 2013 Kursus Pengenalan Remote Sensing : 20 - 22 Februari 2013Kursus Pegawai Teknikal Bilik Menemuduga Bervideo(VIR) : : 26 - 28 Februari 2013Kursus Pemahaman Siasatan Kewangan siri 1/2013 : 26 - 28 Februari2013Akademi Pencegahan Rasuah MalaysiaPersiaran Duta, Off Jalan Duta , 50480 Kuala LumpurTelefon: 03 - 62092800 Faks: 03 - 62016197E-mail: info.maca@sprm.gov.my

More magazines by this user
Similar magazines