LAPORAN MENGHADIRI KURSUS - NRE

nre.gov.my

LAPORAN MENGHADIRI KURSUS - NRE

IPegawai-pegawai Kajibumi dari aktiviti Mineral berlogam adalah juga sesuai.Bagaimanapun, mereka mempunyai venue dan modul tersendiri yang disediakankhusus secara berasingan oleh pihak penganjur IS-Geo, KIGAM.PENUTUPKursus ini sangat berfaedah kepada semua pihak; peserta, JMG dan juga Malaysia.Pihak penganjur dijangka akan menganjurkan kursus yang sama setiap tahun dan akanmenjemput peserta-peserta dari negara-negara yang sama. Memandangkanpenganjuran adalah sepenuhnya ditanggung oleh pihak kerajaan Korea Selatan, makaJMG wajar menghantar peserta-pesertanya setiap kali kursus dianjurkan. Semogapeningkatan ilmu dan tahap pelaksanaan kerja boleh memacu JMG dan Malaysia kearah yang lebih dinamik.Latihan dan kursus seumpamanya boleh juga dianjurkan oleh jabatan denganmenggunakan kepakaran tempatan. Tindakan ini adalah sebagai langkah susulan bagimelibatkan lebih ramai kakitangan dalam usaha pemantapan dan pembudayaan GISdan remote sensing dalam urusan seharian.Nama dan Tandatangan Pelapor : (MOHD YUSOP BIN RAMLI): (MOHD ANUAR BIN ISHAK)Tarikh : 7 Julai 20104

More magazines by this user
Similar magazines