untuk kegunaan rasmi sahaja - Bahagian Istiadat dan Urusetia ...

istiadat.gov.my

untuk kegunaan rasmi sahaja - Bahagian Istiadat dan Urusetia ...

TERHADUNTUK KEGUNAAN RASMI SAHAJAKETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN-KEMENTERIAN6 FEBRUARI 2013KETUA SETIAUSAHA NEGARA1. YBhg. Dato’ Sri Dr. Ali bin HamsaS.J.M.K., S.S.A.P., S.S.M.Z., S.U.N.S., S.P.D.K.,D.C.S.M., D.I.M.P., D.P.N.S., A.S.D.K., K.M.N.,A.M.N., P.K.T.(24.6.2012)Ketua Setiausaha NegaraJabatan Perdana MenteriAras 4, Blok Timur, Bangunan Perdana PutraPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.(YBhg. Datin Sri Rohani binti Abdullah,D.I.M.P., K.M.N., A.M.N.)(Gelaran YBhg. Dato’ jika seorang)T. 8888 3381P. 8888 1480/1483F. 8888 3382PEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA TURUS I2. YBhg. Dato’ Sri Dr. Mohd Irwan Serigar binAbdullah, S.P.S.K., S.S.A.P., D.C.S.M., D.I.M.P.,S.A.P.(24.8.2012)(YBhg. Datin Sri Rohana binti Sulaiman)Ketua Setiausaha PerbendaharaanKementerian KewanganAras 10, Blok TengahKompleks Kementerian KewanganPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62592 Putrajaya.T. 8882 3333P. 8882 3000F. 8882 42241TERHAD


TERHADPEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA TURUS III3. YBhg. Datuk Zoal Azha bin Yusof, P.J.N., S.S.A.P.,D.P.M.S., D.S.D.K., S.I.S.(11.1.2009)(YBhg. Datin Shahriah binti Md. Khalid)Ketua SetiausahaKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarTingkat 17, Wisma Sumber AsliNo. 25, Persiaran Perdana, Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62574 PutrajayaT. 8886 1652P. 8886 1503F. 8889 54494. YBhg. Dato’ Dr. Madinah binti Mohamad,S.I.M.P.(1.10.2009)(YBhg. Datuk Rizuan bin Abdul Hamid,D.M.S.M., D.S.M., A.S.A., J.P.)5. YBhg. Datuk Seri Long See Wool, S.M.W.,D.I.M.P., A.M.N.(26.7.2010)(YBhg. Datin Wong Nyuk Len)Ketua SetiausahaKementerian Sains, Teknologi dan InovasiAras 6, Blok C5, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62662 Putrajaya.T. 8885 8021P. 8885 8000F. 8888 9000Ketua SetiausahaKementerian PengangkutanAras 7, Blok D5 , Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62516 Putrajaya.T. 8886 6006P. 8886 6000F. 8889 16676. YBhg. Tan Sri Mohd Radzi bin Abdul RahmanP.S.M., P.J.N., D.S.P.N., J.S.M.(3.9.2010)(KUP)(YBhg. Puan Sri Jazliza binti Jalaludin)Ketua SetiausahaKementerian Luar NegeriAras 3, Wisma Putra 1No. 1, Jalan Wisma PutraPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62602 Putrajaya.T. 8887 4501P. 8887 4000F. 8889 28672TERHAD


TERHAD7. YBhg. Datuk Dr. Rebecca Fatima Sta Maria,P.J.N., D.S.A.P., D.M.S.M. ,J.S.M.(6.12.2010)(Encik S. Jayasankaran)Ketua SetiausahaKementerian Perdagangan Antarabangsadan IndustriTingkat 15, Blok 10Kompleks Pejabat KerajaanJalan Duta50622 Kuala Lumpur.T. 6201 6356P. 6203 4485F. 6201 24898. YBhg. Dato’ Dr. Ong Hong Peng D.M.P.N.,D.S.P.N., K.M.N.,(28.1.2011)(YBhg. Datin Ng Lai Heng)Ketua SetiausahaKementerian PelanconganAras 17, No. 2, Menara 1Jalan P5/6, Presint 5Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62200 PutrajayaT. 8891 7117P. 8891 7000F. 8891 70779. YBhg. Datuk Loo Took Gee, D.M.S.M., J.S.M.(1.2.2011)Ketua SetiausahaKementerian Tenaga, Teknologi Hijau & AirAras 5, Blok E4/5Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62668 Putrajaya.T. 8883 6049P. 8883 6000F. 8889 317710. YBhg. Dato’ Sri Kamaruddin bin Siaraf,S.S.A.P., D.C.S.M., D.S.N.S., D.S.M., P.P.T., P.M.C.,(27.4.2011)(K)(YBhg. Datin Sri Rohayah binti Harun)Ketua SetiausahaKementerian Penerangan, Komunikasi danKebudayaanAras 1, Bangunan Sultan Abdul SamadJalan Raja50610 Kuala Lumpur.T. 2612 7717P. 2612 7600F. 2693 51143TERHAD


TERHAD11. YBhg. Dato’ Sri Dr. Haji Ismail bin HajiAhmad, S.S.A.P., P.G.D.K., J.S.M., A.M.P.(15.7.2011)(YBhg. Datin Sri Hajah Normah binti Karim)Ketua SetiausahaKementerian PertahananTingkat 5, Wisma PertahananJalan Padang Tembak50634 Kuala Lumpur.T. 2691 6464P. 2071 5010F. 2698 466212. YBhg. Dato’ Dr. Rosli bin Mohamed, D.P.S.K.,D.S.A.P., K.M.N., A.M.N.,(P.29.10.2010)(YBhg. Datin Rohana binti Abdullah)Ketua SetiausahaKementerian PelajaranAras 8, Blok E8, Kompleks EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 Putrajaya.T. 8884 6072P. 8884 6069F. 8888 512413. YBhg. Dato’ Ibrahim bin Muhamad, S.P.M.T.,D.P.T.J.(P.24.11.2010)(YBhg. Datin Latipah binti Adam)Ketua SetiausahaKementerian Kemajuan Luar Bandardan WilayahAras 30, No. 47, Persiaran PerdanaPresint 4, Pusat Pentadbiran KerajaanPersekutuan62100 Putrajaya.T. 8891 2051P. 8891 2000F. 8888 230214. YBhg. Datuk Kamarul Zaman bin Md Isa,D.M.S.M., P.B.K.(P.1.2.2011)(YBhg. Datin Zainun binti Adam)Ketua SetiausahaKementerian KesihatanAras 12, Blok E7Kompleks E , Presint 1Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62590 PutrajayaT. 8883 2539P. 8883 3888F. 8889 52454TERHAD


TERHAD15. YBhg. Dato’ Sri Dr. Noorul Ainur binti MohdNur, S.S.A.P., D.I.M.P.(P.23.8.2011)(YBhg. Dato’ Noharuddin bin Nordin, D.I.M.P.,J.S.M.)Ketua SetiausahaKementerian Pembangunan Wanita,Keluarga dan MasyarakatAras 36No.55, Persiaran Perdana Presint 4,62100 PutrajayaT. 8323 1033P. 8323 1000F. 8323 200316. YBhg. Dato’ Mohd. Hashim bin Abdullah,D.P.S.K., D.S.D.K., J.M.N., A.M.N., S.D.K.(P.23.8.2011)(YBhg. Datin Che Balkis binti Haji Ismail)Ketua SetiausahaKementerian Pertanian dan Industri AsasTaniAras 5, Blok Menara 4G1, Wisma TaniNo 28, Persiaran PerdanaPresint 462632 Putrajaya.T. 8870 1013P. 8870 1000F. 8888 018117. YBhg. Dato’ Seri Zainal Rahim bin Seman,D.G.P.N., D.M.P.N., D.M.S.M., D.S.P.N., B.C.N.,P.K.C., P.K.T.(P.23.8.2011)(YBhg. Datin Seri Nik Hasmah binti NikKadir)Ketua SetiausahaKementerian Sumber ManusiaAras 9, Blok D3, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62502 Putrajaya.T. 8886 5021P. 8886 5116F. 8889 240218. YBhg. Datuk Himmat Singh a/l Ralla Singh,P.M.W.(P.23.10.2011)Ketua SetiausahaKementerian Kerja RayaTingkat 5,Blok AKompleks Kerja RayaJalan Sultan Salahuddin50580 Kuala Lumpur.T. 2771 4021P. 2771 1100F. 2771 65645TERHAD


TERHAD19. YBhg. Datin Paduka Nurmala binti AbdulRahim, D.P.M.S., J.S.M., A.M.N.(P.5.12.2011)(Encik Md. Jamil bin Masrum)Ketua SetiausahaKementerian Perusahaan Perladangan danKomoditiAras 10, No. 15, Persiaran PerdanaPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62654 PutrajayaT. 8880 3333P. 8880 3334F. 8880 334520. YBhg. Datuk Haji Ab. Rahim bin Md. Noor,P.M.W., J.M.N.(P.5.12.2011)(YBhg. Datin Hajah Hasmah binti Hasan)Ketua SetiausahaKementerian Pengajian TinggiAras 17, No. 2, Menara 2Jalan P5/6Presint 562200 PutrajayaT. 8870 5051P. 8870 6000F. 8870 680621. YBhg. Dato’ Saripuddin bin Kassim, D.P.S.J.,A.M.K., A.M P.(P.26.12.2011)(YBhg. Datin Ruzaina binti Wan Haniff)Ketua SetiausahaKementerian Perdagangan Dalam Negeri,Koperasi dan KepenggunaanAras 11, (Menara)No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62623 PutrajayaT. 8882 5553P. 8882 5500F. 8882 556622. YBhg. Datuk Arpah binti Abdul Razak,P.M.W., J.S.M., A.M.N.(P.3.4.2012)(YBhg. Dato’ Ahmad Shafii bin Saidin, D.S.I.S.,S.I.S., A.M.N.)Ketua SetiausahaKementerian Perumahan dan KerajaanTempatanAras 18No. 51 Persiaran PerdanaPresint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 Putrajaya6T. 8891 5023P. 8891 5000F. 8891 5558TERHAD


TERHAD23. YBhg. Dato’ Sri Abd. Rahim bin Mohd. Radzi,S.S.A.P., D.P.M.K., D.I.M.P.(P. 19.5.2012)(YBhg. Datin Sri Zaharah binti Che Hussain)Ketua SetiausahaKementerian Dalam NegeriAras 12 Blok D1, Kompleks DPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62546 Putrajaya.T. 8886 8076P. 8886 3000F. 8889 1758PEGAWAI-PEGAWAI GRED UTAMA 'A'24. YBhg. Dato’ Mohid bin Mohamed. D.P.T.J.,A.S.D.K., A.M.N.(P.21.8.2010)(YBhg. Datin Abidah binti Sani)Ketua SetiausahaKementerian Belia dan SukanAras 15, Menara KBS, Lot 4 G4Presint 4Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62570 PutrajayaT. 8871 3017P. 8871 3018F. 8888 871925. YBhg. Dato’ Haji Adnan bin Haji Md Ikshan,D.P.M.S., J.S.M.(P.18.7.2012)(YBhg. Datin Aslinah binti Ariffin)Ketua SetiausahaKementerian Wilayah Persekutuan &Kesejahteraan BandarTingkat 4, Blok B2, Menara Seri WilayahPresint 2Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62100 Putrajaya.T. 8889 7874P. 8889 7888F. 8889 4948SUMBER:BAHAGIAN ISTIADAT & URUSETIA PERSIDANGAN ANTARABANGSAJABATAN PERDANA MENTERI(Peringatan: Senarai ini dipinda dari semasa ke semasa….)7TERHAD

More magazines by this user
Similar magazines