Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHSABAH, MALAYSIAWarta KerajaanDiterbitkan dengan kuasaJil. LVIII] KOTA KINABALU, KHAMIS, 18 SEPTEMBER 2003 [No. 38Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.DATUK K. Y. MUSTAFA,Setiausaha Kerajaan Negeri.No. 791 [No. TC. KP1/N3 Vol. 2KENAIKAN PANGKATSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Mohd. Salleh bin Aliakhbhar secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik James bin Mandasa secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Esin Alex Kando secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.


2,056WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHKENAIKAN PANGKAT - (samb.)18 September 2003[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Madiyem bin Layapan secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Roslan bin Lampakas secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Nordin bin Daling secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Ag Saifuddin bin Pg. Tahir secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatCik Ibah binti Durasin @ Habibah secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Ossim @ Hussin bin Ibrahim secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Abdul Mohamed Ibnu Abdul Kadir Baba secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir,Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Nunong @ Abdullah Sani bin Ajinullah secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir,Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan kenaikan pangkatEncik Wilfred Justine Thaddeus secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai1 Mei 2002.


18 September 2003 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,057No. 792 [No. TC. KP1/N3 Vol. 2PELANTIKAN PEGAWAI SEDANG BERKHIDMATSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanZainaba Shukoor @ Zainab secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAnthony Buji @ Akap secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikBat bin Ambas secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikYusof bin Ag. Ali secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikRamlan bin Mohamad secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAftar bin Nurajat secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanKwan Bitt Yun @ Janey secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanHusnah @ Hasnah binti Ahmad secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikDjamiludin bin Kamarudin secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanElizabeth Evaristus secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.


2,058WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH18 September 2003PELANTIKAN PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT - (samb.)[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikHannan bin Kamal Ismail secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikNorsli @ Norasli bin Mandakom secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAbdullah bin Abdul Wahid secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMoktin Moksin secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikDaniel Gaing @ George Daniel secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikBianus Kontong secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAg. Abdul Ghani bin Ag. Yusop secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikHusin bin Narion secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanWan Kin Jin @ Wendy Wan secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAwang Shahminan Haji Mohd. Sahari secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, GredN3 mulai 1 Mei 2002.


18 September 2003 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,059[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanNorhayati binti Haji Abdul Majid secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanRosilah Ahmad Nunsi secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMaddinin bin Jemin secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanSabariah binti Safri @ Saffree secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMohamad bin Abdillah secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikSimudah bin Sulaiman secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikMahmud bin Ag. Hussin secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAriffin bin Rukot secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikSahari bin Aliumat @ Aliomar secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAshrie bin Hassan secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAg. Tajuddin Ag. Bahar secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.


2,060WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHPELANTIKAN PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT - (samb.)18 September 2003[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAbd. Rahim @ Rosli bin Yacob secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAwang Zainuddin bin Awang Matusin secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, GredN3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanNorainie binti Shafie secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanKamariah binti Abdul Wahid secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanMasnie binti Pandan secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanDayang Rosnah binti Ag. Jaafar secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanRoselidah binti Raskan secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanTay Lee Hwe @ Liyana binti Abdullah secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, GredN3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikAwang Bakar bin Haji Awang Hussein secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, GredN3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan PuanJane Egbert Evaristus @ Siti Balanggung secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir,Gred N3 mulai 1 Mei 2002.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,061[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan Cik TanHoi Kwan @ Jane secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan EncikOthman Tarudin secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.No. 793 [No. TC. KP1/N3 Vol. 2PENYERAPAN KE JAWATAN TETAPSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan EncikBernard Kimin secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan EncikPeter Beaty Fred secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan EncikJasni @ Abu Suffyan bin Omar secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan PuanAlijah binti Ismail secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan EncikMohd. Yassin bin Ibrahim secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan EncikGan En Siong @ Fredian Gan secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan EncikYeo Boon Hai @ Arling bin Ukau secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan PuanVonin Pallai @ Maria Palait secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1Mei 2002.


2,062 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003PENYERAPAN KE JAWATAN TETAP - (samb.)[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan EncikDaudi bin Goroh secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 mulai 1 Mei 2002.[No. TC. KP1/N3 Vol. 2Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan penyerapan EncikRusman bin Abdullah @ Lazurus bin Bahat secara percubaan ke jawatan Pegawai Tadbir,Gred N3 mulai 1 Mei 2002.No. 794 [No. SPANS: P. 011053/177PELANTIKAN SECARA KONTRAKSuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarakontrak bagi Encik Heng Yee Look ke jawatan Jurutera, Gred J3 selama tiga (3) tahun mulai17 Oktober 2001.[No. SPANS: P. 011053/177Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarakontrak bagi Encik Imamuwahdan bin Syamsulhadi ke jawatan Guru Agama (PPPS), GredDG 3 selama tiga (3) tahun mulai 1 Januari 2002.[No. SPANS: P. 011053/177Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarakontrak bagi Encik Yap Chow Wah ke jawatan Jurutera, Gred J3 selama tiga (3) tahun mulai2 Jun 2002.[No. SPANS: P. 011053/177Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarakontrak bagi Encik Wong Yun Sang @ Chang ke jawatan Jurutera, Gred J2 selama tiga (3)tahun mulai 8 Jun 2002.[No. SPANS: P. 011053/177Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarakontrak bagi Encik Chung Yun Choi @ Chung Thien Loi ke jawatan Pelukis Pelan, GredJ22 selama tiga (3) tahun mulai 26 November 2002.[No. SPANS: P. 011053/177Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah meluluskan pelantikan secarakontrak bagi Encik Liew Fen Kong ke jawatan Jurutera, Gred J41 selama tiga (3) tahunmulai 4 Februari 2003.No. 795 [No. SPANS: P. 030081PELANTIKAN MENANGGUNG KERJASuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Wong Khoi Ping@ Thomas Wong untuk menanggung kerja jawatan Pegawai Tadbir, Gred N2 untuk tempohmulai 7 Februari 2001 hingga 27 Mac 2001. Pelantikan menanggung kerja ini tertaklukkepada PANS 45(5) Bahagian B.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,063[No. SPANS: P. 000826Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Misrah bin Alidahuntuk menanggung kerja jawatan Pegawai Tadbir, Gred N3 untuk tempoh mulai 1 Mac2002 hingga 31 Ogos 2002 dan 2 September 2002 hingga 28 Oktober 2002. Pelantikanmenanggung kerja ini tertakluk kepada PANS 45(5) Bahagian B.[No. SPANS: P. 030081Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Puan Azliana Misrahuntuk menanggung kerja jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S3, untuk tempoh mulai29 Mac 2002 hingga 3 Jun 2002. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepada PANS45(5) Bahagian B.[No. SPANS: P. 05455Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Tuan Haji Nordin Simanuntuk menanggung kerja jawatan Pegawai Tadbir, Gred Utama C, Gred VU7 untuk tempohmulai 29 Januari 2003 hingga 14 Mac 2003. Pelantikan menanggung kerja ini tertaklukkepada PANS 45(5) Bahagian B.[No. SPANS: P. 07512 Vol. IISuruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah melantik Encik Shat Ching Fah@ Frankie untuk menanggung kerja jawatan Pegawai Tadbir, Gred N41 untuk tempohmulai 9 Jun 2003 hingga 23 Jun 2003. Pelantikan menanggung kerja ini tertakluk kepadaPANS 45(5) Bahagian B.PUBLIC NOTICESNo. 796 [No. JPH (KK) 3073/1997AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Albert Ng Lin Tan @ Ng Ming YanNo. Kad Pengenalan: 501225-12-5097/H 0161493Alamat: Peti Surat No. 210,89107 Kota MaruduPerihal:Broker BebasMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan:K 29(P)-367/1996Tarikh Mesyuarat Pertama: 14 Ogos 2003Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.


2,064 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)Bertarikh: 24 Julai 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETING[No. JPH (KK) 3073/1997Debtor’s Name:Albert Ng Lin Tan @ Ng Ming YanNRIC No.: 501225-12-5097/H 0161493Address: P. O. Box No. 210,89107 Kota MaruduDescription:Broker FreelanceCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number:K 29(P)-367/1996Date of First Meeting: 14th August, 2003Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 24th July, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 797 [No. K617/1990AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Liow Sin YoongNo. Kad Pengenalan: 550208-08-5055


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,065Alamat:Rumah 19, Lot 23, Taman Cemerlang,Jalan Bundusan, 89500 Penampang.Perihal:Tukang KayuMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 617/90Tarikh Mesyuarat Pertama: 3 September 2003Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 7 Ogos 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETING[No. K617/1990Debtor’s Name:Liow Sin YoongNRIC No.: 550208-08-5055Address:House 19, Lot 23, Taman Cemerlang,Bundusan Road, 89500 Penampang.Description:CarpenterCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 617/90Date of First Meeting: 3rd September, 2003Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.


2,066 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003PUBLIC NOTICES - (cont.)BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)Dated: 7th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 798 [No. JPH (KK) 15645/2002AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Sah bin SalondaNo. Kad Pengenalan: H 0282311Alamat:Telekom Malaysia Berhad,Toss Unit OM2 Sabah,Tingkat 4, Bangunan Ibusawat Telekom,Kota KinabaluPerihal:JuruteknikMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 29-691/2001Tarikh Mesyuarat Pertama: 2 September 2003Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 7 Ogos 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,067[No. JPH (KK) 15645/2002BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Sah bin SalondaNRIC No.: H 0282311Address:Telekom Malaysia Berhad,Toss Unit OM2 Sabah,4th Floor, Bangunan Ibusawat Telekom,Kota KinabaluDescription:TechnicianCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 29-691/2001Date of First Meeting: 2nd September, 2003Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 7th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 799 [No. JPH (KK) 5055/2003AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Lam Chi YenNo. Kad Pengenalan: 480128-12-5159Alamat:114, Lorong Bernam 2, Taman Soon Kiong,Jalan Kolam, 88300 Kota KinabaluPerihal:Kerja Tidak TentuMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 29-753/02Tarikh Mesyuarat Pertama: 11 September 2003


2,068 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 7 Ogos 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETING[No. JPH (KK) 5055/2003Debtor’s Name:Lam Chi YenNRIC No.: 480128-12-5159Address:114, Lorong Bernam 2, Taman Soon Kiong,Jalan Kolam, 88300 Kota KinabaluDescription:Odd JobCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 29-753/02Date of First Meeting: 11th September, 2003Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 7th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,069No. 800 [No. PPH (KK) 442/2002AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Chew Cheang PunNo. Kad Pengenalan: 730718-10-5229Alamat: Peti Surat No. 362,88856 Likas, Kota KinabaluPerihal:Pengurus PemasaranMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 29-873/2001Tarikh Mesyuarat Pertama: 4 September 2003Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 8 Ogos 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Chew Cheang PunNRIC No.: 730718-10-5229Address: P. O. Box 362,88856 Likas, Kota KinabaluDescription:Marketing ManagerCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 29-873/2001Date of First Meeting: 4th September, 2003Time:9.00 a.m.[No. PPH (KK) 442/2002


2,070 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003PUBLIC NOTICES - (cont.)BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 8th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 801 [No. JPH (KK) 14197/2002AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Chua Tong KuangNo. Kad Pengenalan: H 0049951Alamat:No. 3, Lorong Raja Udang,Taman Kingfisher, Likas, Kota KinabaluPerihal:Kerja SendiriMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 29-765/2001Tarikh Mesyuarat Pertama: 5 September 2003Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 8 Ogos 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,071[No. JPH (KK) 14197/2002BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Chua Tong KuangNRIC No.: H 0049951Address:No. 3, Lorong Raja Udang, Taman Kingfisher,Likas, Kota KinabaluDescription:Self employed (Freelance)Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 29-765/2001Date of First Meeting: 5th September, 2003Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 8th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 802 [No. PPH (KK) 218/2003AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Ag. Asim bin TiasinNo. Kad Pengenalan: 680713-12-5543/H 0726640Alamat:Kampung Tenambak,89740 Kuala Penyu, SabahPerihal:Kerja SendiriMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 29-349/2002Tarikh Mesyuarat Pertama: 25 Ogos 2003Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota Kinabalu


2,072 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003Tarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 8 Ogos 2003.PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETING[No. PPH (KK) 218/2003Debtor’s Name:Ag. Asim bin TiasinNRIC No.: 680713-12-5543/H 0726640Address:Kampung Tenambak,89740 Kuala Penyu, SabahDescription:Self employedCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 29-349/2002Date of First Meeting: 25th August, 2003Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 8th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,073No. 803 [No. JPH (KK) 3236/1997AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Voo Bitt Fui @ Voo Bitt FunNo. Kad Pengenalan: 690705-12-5964/H 0720769Alamat: Taman Adika, Fasa II, Rumah No. 62,89007 Keningau, SabahPerihal:Tiada PekerjaanMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan:K 29(P)-42/1997Tarikh Mesyuarat Pertama: 8 September 2003Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 9 Ogos 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETING[No. JPH (KK) 3236/1997Debtor’s Name:Voo Bitt Fui @ Voo Bitt FunNRIC No.: 690705-12-5964/H 0720769Address: Taman Adika, Phase II, House No. 62,89007 Keningau, SabahDescription:UnemployedCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number:K 29(P)-42/1997Date of First Meeting: 8th September, 2003Time:9.00 a.m.


2,074 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 9th August, 2003.PUBLIC NOTICES - (cont.)BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 804 [No. JPH (KK) 2867/1992AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Lee KamNo. Kad Pengenalan: H 0001842Alamat: 121, Taman Kepayan Fasa 2,88300 Kota KinabaluPerihal:Suri RumahMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 302/1991Tarikh Mesyuarat Pertama: 10 September 2003Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 13 Ogos 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,075[No. JPH (KK) 2867/1992BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Lee KamNRIC No.: H 0001842Address: 121, Taman Kepayan Phase 2,88300 Kota KinabaluDescription:HousewifeCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 302/1991Date of First Meeting: 10th September, 2003Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 13th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 805 [No. PPH (KK) 330/2000AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Cliff Richard GimbunNo. Kad Pengenalan: H 0690513Alamat:Wakil Pos Kampung Bundu Tuhan,89300 RanauPerihal:Tiada PekerjaanMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan:L29-14/2000Tarikh Mesyuarat Pertama: 9 September 2003Waktu:9.00 pagi


2,076 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003PUBLIC NOTICES - (cont.)Tempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 13 Ogos 2003.AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETING[No. PPH (KK) 330/2000Debtor’s Name:Cliff Richard GimbunNRIC No.: H 0690513Address:Wakil Pos Kampung Bundu Tuhan,89300 RanauDescription:UnemployedCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number:L29-14/2000Date of First Meeting: 9th September, 2003Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 13th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHNo. 806 [No. PPH (KK) 456/2000AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Jaim bin BidinNo. Kad Pengenalan: 540608-12-5117Alamat: Peti Surat No. 409,89808 Beaufort, SabahPerihal:Penyelia KerjaMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 29-569/2000Tarikh Mesyuarat Pertama: 9 September 2003Waktu:10.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 13 Ogos 2003.2,077KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967[No. PPH (KK) 456/2000FIRST MEETINGDebtor’s Name:Jaim bin BidinNRIC No.: 540608-12-5117Address: P. O. Box No. 409,89808 Beaufort, SabahDescription:SupervisorCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 29-569/2000Date of First Meeting: 9th September, 2003


2,078 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003PUBLIC NOTICES - (cont.)Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 13th August, 2003.BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 807 [No. JPH (KK) 2900/1993AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Hj. Nunong bin AjinullahNo. Kad Pengenalan: H 0211597Alamat:Peti Surat No. 875, Kampung Bakara,90007 Sandakan, SabahPerihal:Kontraktor SambilanMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 96/92Tarikh Mesyuarat Pertama: 15 September 2003Waktu:9.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 18 Ogos 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH2,079[No. JPH (KK) 2900/1993BANKRUPTCY ACT, 1967FIRST MEETINGDebtor’s Name:Hj. Nunong bin AjinullahNRIC No.: H 0211597Address:P. O. Box No. 875, Kampung Bakara,90007 Sandakan, SabahDescription:Contractor (Part time)Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 96/92Date of First Meeting: 15th September, 2003Time:9.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 18th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 808 [No. JPH (KK) 7761/2001AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Chan Kok WahNo. Kad Pengenalan: 540905-10-6051/4647649Alamat: Beg Berkunci No. 13, SM 30,89007 KeningauPerihal:Sub KontraktorMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K 29-750/2000Tarikh Mesyuarat Pertama: 15 September 2003Waktu:10.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota Kinabalu


2,080 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003Tarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 18 Ogos 2003.PUBLIC NOTICES - (cont.)AKTA KEBANKRAPAN, 1967 - (samb.)KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967[No. JPH (KK) 7761/2001FIRST MEETINGDebtor’s Name:Chan Kok WahNRIC No.: 540905-10-6051/4647649Address: Locked Bag No. 13, SM 30,89007 KeningauDescription:Sub-ContractorCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K 29-750/2000Date of First Meeting: 15th September, 2003Time:10.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 18th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHNo. 809 [No. JPH (KK) 3873/1998AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT PERTAMANama Sibankrap:Mukah SinghNo. Kad Pengenalan: 450808-13-5273/H 0635165Alamat: Peti Surat No. 43,87008 Wilayah Persekutuan LabuanPerihal:Ahli PerniagaanMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan:K 29(P)-265/1997Tarikh Mesyuarat Pertama: 17 September 2003Waktu:10.00 pagiTempat:Jabatan Pemegang Harta, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 20 Ogos 2003.2,081KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.BANKRUPTCY ACT, 1967[No. PPH (KK) 3873/1998FIRST MEETINGDebtor’s Name:Mukah SinghNRIC No.: 450808-13-5273/H 0635165Address: P. O. Box No. 43,87008 Wilayah Persekutuan LabuanDescription:BusinessmanCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number:K 29(P)-265/1997


2,082 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003PUBLIC NOTICES - (cont.)Date of First Meeting: 17th September, 2003Time:10.00 a.m.Place:Official Assignee’s Department, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Sec. 106): -Address:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 20th August, 2003.BANKRUPTCY ACT, 1967 - (cont.)KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.No. 810 [No. 4277/86AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Sibankrap:Tse Man WahNo. Kad Pengenalan: -Alamat:70A, Jalan Kepayan, Kota KinabaluPerihal:Tiada PekerjaanMahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: 4277/86Tarikh Akhir Menerima Bukti-bukti: 7 September 2003Nama Pemegang Amanah:Pegawai Pemegang Harta, MalaysiaAlamat:Jabatan Pemegang Harta,Cawangan Kota Kinabalu,Blok C, Tingkat 6, Bangunan KWSP,88000 Kota Kinabalu.Bertarikh: 7 Ogos 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Penolong Kanan Pegawai Pemegang Harta, Sabah,b.p. Pegawai Pemegang Harta, Malaysia.


18 September 2003WARTA KERAJAAN NEGERI SABAHBANKRUPTCY ACT, 1967NOTICE OF INTENDED DIVIDEND2,083No. 4277/86Debtor’s Name:Tse Man WahNRIC No.: -Address:70A, Jalan Kepayan, Kota KinabaluDescription:JoblessCourt:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: 4277/86Last Day for Receiving Proofs: 7th September, 2003Names of Trustee:Official Assignee, MalaysiaAddress:Official Assignee’s Office, Sabah,Block C, 6th Floor, KWSP Building,88000 Kota Kinabalu.Dated: 7th August, 2003.KAMIN BIN KUSARAN,Senior Assistant Official Assignee, Sabah,for Official Assignee, Malaysia.Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuat kuasamulai daripada 1 Januari 2003 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2003Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)RMLangganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 100.00Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... 150.00Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.00Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri, Pekelilingdan lain-lain.Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... 1.50Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... 2.00Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... 2.50


2,084 WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 18 September 2003RMTidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... 3.00Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... 3.50Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... 4.50Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... 6.00 dan tambahRM1.00untuk setiap32 mukayang lebih.Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua serta indeks 2002(dijilid dengan Kulit Keras) ... ... ... RM 35.00Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut)Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang“& Co”.Untuk Makluman(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain sepertiLaporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklah dialamatkankepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, Jalan Tuaran, BegBerkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,DATUK HAJI HAMZAH HAJI AMIR, P.G.D.K., A.M.N., A.D.K., J.P. JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.P.K. 0001 (L) - 20032003.

More magazines by this user
Similar magazines