Buku Panduan PPK- Sokongan - NRE

nre.gov.my

Buku Panduan PPK- Sokongan - NRE

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK)KUMPULAN SOKONGAN GRED 17 - 40BAGI JAWATAN BUKAN GUNA SAMAKEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)NAMAANGKA GILIRANSEKSYEN PEMBANGUNAN KOMPETENSIBAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIAKEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITARMALAYSIAhttp://www.nre.gov.my


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40MAKLUMAN“Kandungan di dalam buku panduan ini hanya sebagai rujukan umum sahaja.Sebarang penerangan lanjut atau pindaan akan dimaklumkan oleh pihak urus setiabertugas kepada calon-calon dari semasa ke semasa mengikut keperluan.”


ISI KANDUNGANPPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40Urus setia: Seksyen Pembangunan KompetensiTanggungjawab Peserta PPKElemen-elemen Yang Dinilai dalam Aktiviti PenilaianFormat Persembahan Penilaian Pengurusan Kerja (PPKj)Borang Pengesahan Penyelia PPKj


URUS SETIA: SEKSYEN PEMBANGUNAN KOMPETENSISetiausaha Bahagian (M54)PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40ENCIK ABDUL WAHID BIN ABU SALIMKetua Penolong Setiausaha (M48)(KOSONG)UNIT 1Penolong Setiausaha(M41)UNIT 2Penolong Setiausaha(M44)UNIT 3Penolong Setiausaha(M41)ENCIK FIZRY AZMIER(KOSONG)ENCIK FAIZULPenolong Pegawai Tadbir(N27)Penolong Pegawai Tadbir(N27)CIK SHAZELAPUAN SYIKINPembantu Tadbir(N17)Pembantu Tadbir(N17)Pembantu Tadbir(N17)Pembantu Tadbir(N17)ENCIK HAFIZPUAN SITI KHADIJAHCIK NIK NOR IDAYUPUAN NUR REHAN


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40NOMBOR PERHUBUNGAN PENGURUS PTKBIL. NAMA PEGAWAI NO. TELEFON / E-MEL1. Fizry Azmier bin Salehuddin2. Mohamad Faizul bin Jasman4. Norasyikin Choong binti Abdullah5. Siti Shazela binti Hassan6. Mohd Hafiz bin Zolkeppley7. Siti Khadijah binti Awang Ya8. Nik Nor Idayu binti Nik Aziz9. Nur Rehan binti Abd. Razak0388861275 / 0172079667fizry@nre.gov.my0388861274 / 0177965017faizul.jasman@nre.gov.my0388861288 / 0133992290norasyikinchoong@nre.gov.my0388861285 / 0122449194shazela@nre.gov.my0388861285hafiz@nre.gov.my0388861289khadijah@nre.gov.my0388861284idayu@nre.gov.my0388861283nurrehan@nre.gov.my


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40TANGGUNGJAWAB PESERTA PPKSepanjang tempoh PPK, para peserta perlu melaksanakan tanggungjawab danmemberikan kerjasama bagi melicinkan perjalanan PPK kerana merupakansebahagian daripada kriteria penilaian personaliti sepanjang tempoh PPK berjalan.Tugas-tugas berkenaan adalah seperti berikut.1. Kehadiran Kehadiran dalam semua sesi adalah WAJIB. Jika perlu meninggalkan sesiatas urusan kecemasan/mendesak, peserta perlu memaklumkan secarabertulis kepada Urus Setia PPK.2. Ketepatan Masa Setiap peserta adalah diminta untuk menjaga ketepatan masa semasamengikuti program/sesi sepanjang tempoh PPK. Kerjasama peserta diminta untuk berada di lokasi aktiviti 5 minit sebelum sesibermula.3. Larangan Merokok Peserta adalah dilarang merokok di dalam bilik penginapan, bilik aktiviti dandewan makan (tertakluk kepada peraturan penyedia tempat penginapan,makan dan minum).4. Penggunaan Telefon Bimbit Telefon bimbit hendaklah disenyapkan/ditutup semasa sesi penilaian sedangberjalan agar tidak mengganggu perjalanan aktiviti.5. Pakaian Semasa PPK Pakaian harian semasa PPK adalah pakaian pejabat yang bersesuaian. Pemakaian lounge suit bagi lelaki dan baju kurung bagi wanita adalah amatdigalakkan. Pemakaian baju batik pada setiap hari Khamis adalah diWAJIBkan. Selain sesi tersebut, peserta hendaklah mengenakan pakaian smart casualatau pakaian sukan mengikut keperluan dan kesesuaian.


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 406. Tanda Nama Peserta WAJIB mengenakan tanda nama yang dibekalkan oleh pihak urussetia di sepanjang sesi aktiviti penilaian berjalan.7. Kehadiran Ahli Keluarga Peserta adalah TIDAK DIBENARKAN untuk membawa ahli keluarga semasamengikuti PPK kecuali mendapat kebenaran bertulis/khas daripada pihak urussetia PPK.


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40ELEMEN-ELEMEN YANG DINILAI DALAM AKTIVITI PENILAIANPPK terbahagi kepada dua komponen iaitu Generik dan Fungsional. Aktiviti yangdigunakan untuk menilai pegawai adalah seperti di Jadual 1 berikut:KumpulanPerkhidmatanTahap Generik FungsionalPenilaian Pemahaman (50%)Penilaian Pemahaman (50%)TK4Penilaian Dalam Kumpulan Pemahaman danPenyelesaian Kes (25%) Temu Duga Berkumpulan(25%)Penilaian Dalam Kumpulan Pemahaman danPenyelesaian Kes (25%) Temu Duga Berkumpulan(25%)Penilaian Pemahaman (50%)Penilaian Pemahaman (50%)KumpulanSokonganGred 17 – 40TK3Penilaian Dalam Kumpulan Pemahaman danPenyelesaian Kes (25%) Temu Duga Berkumpulan(25%)Penilaian Pemahaman (50%)Penilaian Dalam Kumpulan Pemahaman danPenyelesaian Kes (25%) Temu Duga Berkumpulan(25%)Penilaian Pemahaman (50%)TK2Penilaian Dalam Kumpulan Pemahaman danPenyelesaian Kes (25%) Temu Duga Berkumpulan(25%)Penilaian Dalam Kumpulan Pemahaman danPenyelesaian Kes (25%) Temu Duga Berkumpulan(25%)Penilaian Pemahaman (50%)Penilaian Pemahaman (50%)TK1Penilaian Dalam Kumpulan Pemahaman danPenyelesaian Kes (25%) Temu Duga Berkumpulan(25%)Penilaian Dalam Kumpulan Pemahaman danPenyelesaian Kes (25%) Temu Duga Berkumpulan(25%)Jadual 1: Aktiviti Penilaian PPK Bagi Gred 17 hingga 40


Aktiviti 1: Pemahaman dan Penyelesaian KesPPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40Aktiviti ini berbentuk persembahan/perbincangan secara berkumpulan berasaskankepada tajuk yang diberikan.Penilaian akan dibuat secara berkumpulan dan secara individu.Persembahan/perbincangan dilaksanakan dalam Bahasa Melayu berdasarkan topikgenerik/fungsional yang telah ditetapkan.Setiap kumpulan adalah terdiri daripada 5 hingga 10 orang calon. Tempohperbincangan adalah selama 20 minit dan 10 minit bagi sesi soal jawab denganPanel Penilai.Calon akan mengunakan kad nombor sebagai pengenalan diri sewaktu sesipenilaian untuk memudahkan panel penilai melaksanakan penilaian.Penilaian dilakukan berdasarkan kepada kriteria seperti berikut:A. Penilaian Kumpulan (30%) Isi Kandungan Perbincangan 10% Kebolehan Menyelesaikan Kes 10% Kerjasama dalam Kumpulan 5% Pengurusan Kumpulan 5%B. Penilaian Individu (70%) Penampilan 10% Pengetahuan 10% Komunikasi 10% Respons kepada Perbincangan 10% Keyakinan Diri 10% Kefahaman/Aplikasi 10% Pengurusan Masa 10%Aktiviti 2: Temu duga Berkumpulan


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40Aktiviti ini berbentuk persembahan secara berkumpulan berasaskan kepada soalanyang diajukan oleh Panel Penilai.Soalan akan dikemukakan oleh Panel Penilai kepada calon yang dipilih.Setiap kumpulan adalah terdiri daripada 5 hingga 10 orang calon dan tempoh temuduga adalah selama 30 minit.Calon akan mengunakan kad nombor sebagai pengenalan diri sewaktu sesipenilaian untuk memudahkan panel penilai melaksanakan penilaian.Penilaian dilakukan berdasarkan kepada kriteria seperti berikut:A. Penilaian Kumpulan (30%) Kebolehan Menyelesaikan Masalah 15% Kerjasama dalam Kumpulan 15%B. Penilaian Individu (70%) Komunikasi 10% Respons kepada Soalan 10% Keyakinan Diri 10% Pengetahuan 10% Kefahaman/Aplikasi 10% Penampilan 5% Sikap Individu 5%Aktiviti 3: Penilaian PemahamanAktiviti ini adalah berbentuk peperiksaan dengan 25 soalan aneka pilihanberdasarkan tajuk-tajuk yang terdapat di dalam sukatan komponengenerik/fungsional.Kandungan soalan yang dikemukakan dalam komponen generik adalah terdiridaripada soalan Bahagian Teras dan Bahagian Kewangan.Masa yang diperuntukkan adalah selama 40 minit.Penilaian dibuat dalam Bahasa Melayu.Aktiviti 4: Penilaian Pengurusan Kerja (PPKj)


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40PPKj merupakan salah satu aktiviti penilaian dalam komponen fungsional yangdiperkenalkan dalam Pusat Penilaian Kompetensi bagi calon TK4 sahaja.Aktiviti ini berbentuk viva atau persembahan individu berasaskan analisis SasaranKerja Tahunan (SKT) atau pembentangan Program / Aktiviti yang dilaksanakan olehpegawai.Aktiviti ini terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu pembentangan oleh pegawai dansesi soal jawab oleh Panel Penilai. Tempoh masa bagi pembentangan adalahselama 20 minit dan diteruskan dengan sesi soal jawab selama 10 minit.Pegawai hendaklah membentangkan dengan jelas program / aktiviti, pencapaianserta impak / kesan ke atas organisasi. Setelah selesai sesi pembentangan, sesi soaljawab diteruskan di mana Panel Penilai akan menyoal pegawai berdasarkanpembentangan dan markah akan diberikan mengikut kriteria yang telah ditetapkan.SKT atau aktiviti yang dibentangkan adalah SKT atau aktiviti semasa pegawai yangtelah disahkan oleh penyelia melalui borang pengesahan yang dilampirkanbersama surat tawaran.Persembahan disediakan dalam format Power Point dengan maksimum LIMA (5)slides sahaja dan pegawai dikehendaki menyenaraikan SKT serta aktiviti berkaitanmenggunakan format yang ditetapkan.Penilaian dilakukan berdasarkan kepada kriteria seperti berikut: Pengenalan 10% Pengetahuan Bidang Kerja 25% Kefahaman Peraturan Berkaitan Bidang Kerja 25% Keyakinan Diri 10% Komunikasi 5% Respons Kepada Soalan 15% Rumusan 10%


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40FORMAT PERSEMBAHAN PENILAIAN PENGURUSAN KERJA (PPKj)ARAHAN KEPADA CALON:1. Persembahan disediakan dalam format Power Point dengan maksimum lima (5)slides sahaja.2. Peserta mesti menyerahkan DUA (2) salinan hardcopy slides dan DUA (2)salinan SKT sebenar pegawai kepada urus setia pada hari pertama PPK.3. Peserta hendaklah membentangkan dengan jelas program/aktiviti, pencapaianserta impak/kesan ke atas organisasi.4. SKT yang dibentangkan adalah SKT terkini atau semasa yang telah disahkanoleh penyelia melalui borang pengesahan yang dilampirkan bersama surattawaran.5. Tempoh masa pembentangan adalah selama 20 minit dan sesi soal jawabselama 10 minit.


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40FORMAT HARDCOPY UNTUK SERAHAN KEPADA URUS SETIA PPKDua (2) slides per muka suratOrientation: Portrait


PPK KUMPULAN SOKONGAN GRED 17- 40BORANG PENGESAHAN PENYELIA PENILAIAN PENGURUSAN KERJAMAKLUMAT PEGAWAINama Pegawai: Ali bin BabaGelaran Jawatan: Ketua Penolong PengarahKementerian/Jabatan: Jabatan XYZBahagian: Bahagian Pengurusan Sumber ManusiaCawangan/Sektor: Cawangan Pengurusan Kompetensi / Sektor PembangunanUnit :Unit Latihan dan KompetensiDeskripsi Tugas :Melaksanakan latihan dan khidmat nasihat berhubungpengurusan penilaian PTK dan Peperiksaan Perkhidmatan kepada agensi.Bilangan Staf : 2 orangPENGESAHAN PENYELIASaya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat Pengurusan Kerja En. Ali binBaba No. K.P 760407-14-5633 adalah benar.Tandatangan : _______________Nama Penyelia : Encik Kasim bin SelamatJawatan : Timbalan PengarahCop Jawatan:

More magazines by this user
Similar magazines