Pengenalan & Prosedur Tuntutan Skim Insurans Bas Sekolah - SPAD

spad.gov.my

Pengenalan & Prosedur Tuntutan Skim Insurans Bas Sekolah - SPAD

SKIM PERLINDUNGAN INSURANS MURID SEKOLAHA) PengenalanSelaras dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada sesipembentangan Bajet 2013, kerajaan menerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat(S.P.A.D.), sebagai agensi pelaksana mengumumkan skim perlindungan insurans muridmuridsekolah telah berkuatkuasa mulai 2 Januari 2013 dan akan berterusan sehingga 1Januari 2014.Kerajaan amat mengambil berat akan keselamatan pelajar-pelajar sekolah yang menaikibas ke sekolah. Justeru itu, skim insurans ini adalah suatu langkah untukmentransformasikan industri bas sekolah, yang mana ianya disediakan bagi membantumurid-murid dan keluarga murid bagi menghadapi keadaan yang tidak diduga.Skim perlindungan insurans ini melibatkan murid-murid sekolah yang bersekolah disekolah-sekolah berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia DANmenaiki/menggunakan bas-bas sekolah yang berlesen dengan Suruhanjaya PengangkutanAwam Darat (S.P.A.D.) diseluruh Semenanjung dan Lembaga Perlesenan KenderaanPerdagangan (LPKP) bagi Sabah dan Sarawak.Antara bentuk perlindungan insurans yang diberikan adalah yang melibatkan kematianakibat kemalangan (RM100,000), hilang keupayaan kekal (sehingga RM 100,000), bayaranperubatan sehingga RM3,000, manfaat hospital (RM100 sehari sehingga 30 hari) dan khairatkematian (RM2,500). Skim perlindungan ini juga meliputi kegunaan bas sekolah untukaktiviti-aktiviti luar seperti rombongan, lawatan sambil belajar dan sebarang kurikulumtambahan yang disahkan oleh pihak sekolah.B) PROSEDUR TUNTUTAN (sila rujuk item 8 FAQ)Sekiranya kemalangan berlaku, berikut adalah perkara-perkara yang perlu ibubapa,pelajar dan waris perlu lakukan:1. Apabila berlaku kemalangan, waris atau murid-murid atau operator bas bolehmemberi makluman awal melalui telefon, hotline, email, atau surat kepadaS.P.A.D./LPKP dan Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB).2. Borang Tuntutan boleh didapatkan dari pejabat atau laman sesawang S.P.A.D danSyarikat Takaful Malaysia www.takaful-malaysia.com.my. Borang tuntutan boleh


diperolehi di pejabat S.P.A.D., pejabat Pelajaran Daerah dan pejabat STMB yangterdekat.3. IbuBapa / Pelajar/ Penjaga mesti melengkapkan maklumat pada borang tuntutan,Lampiran A dan menyertakan segala dokumen sokongan mengikut jenis tuntutanyang diminta dengan merujuk kepada Ruangan : JENIS TUNTUTAN YANGDIKEMUKAKAN.4. Borang Kredit Terus mesti dilengkapkan untuk kes tuntutan bagi Manfaat Hospitaldan Khairat Kematian.5. Borang dan dokumen tuntutan yang telah lengkap diisi harus dikemukakan kepadaGuru HEM/Guru Besar sekolah untuk tujuan pengesahan murid-murid tersebutdisahkan berdaftar di sekolah berkaitan.6. Pelajar atau waris boleh terus menghantar kepada Jabatan Perniagaan Korporat diIbu Pejabat atau melalui cawangan-cawangan Takaful Malaysia (TMCC –TakafulmyCare Centre) yang berhampiran. Kecuali negeri Perlis boleh terus ke TMCC AlorSetar atau berhampiran dengannya.7. Pihak STMB akan melakukan saringan pengesahan bagi tuntutan yang dituntut olehmurid/waris.8. Pihak STMB akan menyerahkan borang tuntutan kepada pihak S.P.A.D./LPKP.S.P.A.D./LPKP perlu mengesahkan bahawa bas sekolah yang terlibat dalamkemalangan merupakan bas sekolah berlesen dengan S.P.A.D. ataupun LPKP.9. Pihak STMB akan membuat keputusan dan pembayaran akan dilakukan selewatlewatnya14 hari daripada tarikh penyerahan dokumen lengkap.C) BORANG DAN DOKUMEN TUNTUTAN1. Tuntutan Kematian Akibat Kemalangan• Borang Tuntutan yang diisi lengkap• Laporan Polis• Sijil Kematian• Lampiran A• Borang Kredit Terus2. Tuntutan Lumpuh Berkekalan/Terpisah atau Hilang Anggota Badan• Borang Tuntutan yang diisi lengkap• Laporan Pengesahan Doktor mengenai keadaan pesakit• Laporan Polis• Lampiran A• Borang Kredit Terus3. Tuntutan Perbelanjaan Perubatan


• Borang Tuntutan yang diisi lengkap & bukti pembayaran yang asal• Laporan Perubatan mengenai keadaan pesakit• Laporan Polis• Lampiran A• Borang Kredit Terus4. Tuntutan Manfaat Hospital• Borang Tuntutan yang diisi lengkap & bukti pembayaran.• Laporan Perubatan mengenai keadaan pesakit (jika ada)• “Ward Chit”/Pengesahan Rawatan• Lampiran A• Borang Kredit Terus5. Khairat Kematian• Borang Tuntutan yang diisi lengkap• Sijil Kematian yang disahkan• Lampiran A• Borang Kredit TerusD) SENARAI CAWANGAN SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA BERHADEmail: csu@takaful-malaysia.com.my1)Ibu PejabatSyarikat Takaful Malaysia Berhad (131646-K)Tingkat 26, Blok Annex,Dataran Kewangan Darul Takaful,No. 4, Jalan Sultan Sulaiman,50000 Kuala Lumpur.Peti Surat 11483,50746 Kuala Lumpur.Pegawai dihubungi:Encik Nor Arisfazlee Bin SaatPengurus,


Pusat Pengurusan PanggilanTel : 1300-8-TAKAFUL(825 2385)Faks : 603 - 2274 0237E-mel : csu@takaful-malaysia.com.myTakaful myCare Centres2)MENARA TAKAFUL MALAYSIATingkat Bawah, Blok UtamaDataran Kewangan Darul TakafulNo. 4, Jalan Sultan Sulaiman,50000 Kuala Lumpur.3)SHAH ALAMTingkat Bawah, Darul TakafulLot. No 82, 84, 86Jalan Rugbi 13/30, Seksyen 1340100 Shah AlamSelangor Darul Ehsan4)PETALING JAYANo. 10-2 & 12-2, Tingkat 1Jalan 14/22, The Right Angle46100 Petaling JayaSelangor Darul Ehsan5)BANDAR PERDANo. 28 Jalan Perda Barat 1Bandar Baru Perda14000 Bukit MertajamPulau Pinang6)GELUGORNo. 2480, Tingkat BawahJalan Sultan Azlan Shah11700 GelugorPulau Pinang7)ALOR SETARNo. 229, Darul TakafulJalan Shahab 2, Shahab PerdanaJalan Sultanah Sambungan05150 Alor SetarKedah Darul Aman8)SUNGAI PETANIDarul Takaful, No 4


Kompleks Seri Temin, Jalan Ibrahim08000 Sengai Petani,Kedah Darul AmaN9)IPOHNo.23, Medan Istana 3Bandar Ipoh Raya30000 IpohPerak Darul Ridzuan10)KUALA TERENGGANUTingkat 2, Darul TakafulJalan Sultan Ismail20100 Kuala TerengganuTerengganu Darul Iman11)KOTA BHARULot. 331 & 332Tingkat Bawah, Darul TakafulJalan Sultan Yahya Petra, Wakaf Siku15200 Kota BharuKelantan Darul Naim12)KUANTANNo. 45, Tingkat Bawah, Darul TakafulJalan Teluk Sisek25000 KuantanPahang Darul Makmur13)SEREMBANDarul Takaful, Suite 14-2, Arab Malaysian Business CentreJalan Tuanku Munawir70000 SerembanNegeri Sembilan Darul Khusus14)KOTA KINABALULot A 202 & 203, Tingkat 2, Blok AWisma MUIS, Jalan Tengku Abdul Rahman88850 Kota KinabaluSaba15)KUCHINGNo. 435, Tingkat 1 &2, Darul TakafulBangunan Tuanku Haji Mohammad Al-EdrusJalan Kulas, 93400 KuchingSarawak16)JOHOR BAHRUTingkat Bawah, No. 5, Jalan Setia Tropika 1/30Taman Setia Tropika


81200 Johor BahruJohor Darul Takzim.17)PUTRAJAYALot 11F, Tingkat 1, Blok E16Parcel E, Precinct 1 Anjung62000 Putrajaya.18)MELAKA148, Kompleks Munshi AbdullahJalan Munshi Abdullah75100 MelakE) Soalan LazimNo. Soalan1 Apakah SkimPerlindungan InsuransPelajar-PelajarSekolah S.P.A.D. ?2 Apakah tujuan SkimInsurans ini?JawapanSkim Perlindungan Insurans Murid-Murid Sekolah adalahskim perlindungan insuran kemalangan berkelompoktakaful untuk murid-murid sekolah yang bersekolah disekolah-sekolah berdaftar dengan Kementerian PelajaranMalaysia DAN menaiki bas-bas sekolah yang berlesendengan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (S.P.A.D.)dan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP).Dibawah pengumuman Bajet 2013, kerajaan mengambilberat akan keselamatan murid-murid sekolah yang menaikibas ke sekolah berikutan kualiti bas sekolah yang kurangmemuaskan.Sebagai satu titik permulaan untuk mentransformasikanindustri bas sekolah, skim perlindungan ini disediakan bagimembantu murid atau keluarga pelajar bagi menghadapikeadaan yang tidak diduga.3 SIapakah yang layakuntuk mendapatperlindungan SkimInsurans ini?4 Berapa lamakahtempoh perlindunganSkim Insurans ini?Semua murid-murid sekolah yang berdaftar denganKementerian Pelajaran Malaysia yang menaiki bas-bassekolah yang berlesen dengan Suruhanjaya PengangkutanAwam Darat (S.P.A.D.) dan Lembaga Perlesenan KenderaanPerdagangan (LPKP).Skim perlindungan insurans murid-murid sekolahberkuatkuasa selama SETAHUN mulai 2 Januari 2013 danakan berterusan sehingga 1 Januari 2014.


5 Apakah faedah-faedahyang diperolehi melaluiSkim Insurans ini?Kematian akibat kemalangan RM 100,000Hilang keupayaan kekal Sehingga RM 100,000Bayaran perubatan RM 3,000Elaun tunai hospitalRM 100/seharisehingga 30 hariKhairat kematian RM 2,5006 Apakah skopperlindungan SkimInsurans ini?Kemalangan yang mengakibatkan kematian dan kecederaanke atas murid-murid sekolah yang berdaftar denganKementerian Pelajaran Malaysia semasa menaiki bas-bassekolah yang berlesen dengan Suruhanjaya PengangkutanAwam Darat (S.P.A.D.) dan Lembaga Perlesenan KenderaanPerdagangan (LPKP)Perlindungan ini meliputi aktiviti-aktiviti luar sepertirombongan, lawatan sambil belajar dan sebarang kurikulumtambahan yang disahkan oleh pengurusan tertinggi sekolah.7 Sejauh manakahliputan kawasan bagiperlindungan SkimInsurans ini?8 Apakah prosedurtuntutan Insurans,sekiranya berlakukemalangan?Seluruh Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia danThailand1. Apabila berlaku kemalangan, waris atau murid-muridatau operator bas boleh memberi makluman awalmelalui telefon (hotline SPAD: 1800 88 7723,hotline Takaful : 1300-88 -25 2385) , email kepadainsurans@spad.gov.my (S.P.A.D.),fms.lpkpsabah.gov.my (LPKP Sabah),fms.lpkpsarawak.gov.my (LPKP Sarawak),halim.mohamad@takaful-malaysia.com.my , atausurat kepada S.P.A.D./LPKP dan Syarikat TakafulMalaysia Berhad (STMB)S.P.A.D.:Bahagian Tuntutan Skim Insuran Murid-MuridSekolah,Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat,Blok D, Platinum Sentral,Jalan Stesen Sentral 2,Kuala Lumpur Sentral,50470 Kuala Lumpur.Tel: 603-2726 7000 (7317 or 7072)STMB:Jabatan Perniagaan Korporat,Syarikat Takaful Malaysia Berhad,Tingkat 26, Blok Annex,Dataran Kewangan Darul Takaful,No. 4, Jalan Sultan Sulaiman,50000 Kuala Lumpur.


Peti Surat 11483,50746 Kuala Lumpur.Tel: 603-2268 1984 (215 or 679)LPKP Sabah:Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP)Sabah,Tingkat 3, Blok E, Kompleks KWSP,49, Jalan Karamunsing,88000 Kota Kinabalu, Sabah.Tel: 088 - 238244LPKP Sarawak:Lot 421-422, Jalan Nanas,93400 Kuching, SarawakTel: 082-412 0332. Borang Tuntutan boleh didapatkan dari pejabatatau laman sesawang S.P.A.D www.spad.gov.mydan Syarikat Takaful Malaysia www.takafulmalaysia.com.my.Borang tuntutan boleh diperolehidaripada pejabat S.P.A.D, pejabat LPKP, pejabatpelajaran daerah (PPD), dan pejabat STMB.3. IbuBapa / Pelajar/ Penjaga mesti melengkapkanmaklumat pada borang tuntutan, Lampiran A danmenyertakan segala dokumen sokongan mengikutjenis tuntutan yang diminta dengan merujuk kepadaRuangan : JENIS TUNTUTAN YANG DIKEMUKAKAN.4. Borang Kredit Terus mesti dilengkapkan untuk kestuntutan bagi Manfaat Hospital dan KhairatKematian.5. Borang dan dokumen tuntutan yang telah lengkapdiisi harus dikemukakan kepada Guru HEM/GuruBesar sekolah untuk tujuan pengesahan murid-muridtersebut disahkan berdaftar di sekolah berkaitan.6. Pelajar atau waris boleh terus menghantar kepadaJabatan Perniagaan Korporat di Ibu Pejabat ataumelalui cawangan-cawangan Takaful Malaysia(TMCC –Takaful myCare Centre) yang berhampiran.Kecuali negeri Perlis boleh terus ke TMCC AlorSetar atau berhampiran dengannya. Pelajar atauwaris boleh juga menghantar kepada pejabatS.P.A.D., pejabat LPKP dan sekolah.


7. Pihak STMB akan membuat keputusan danpembayaran akan dilakukan selewat-lewatnya 14hari daripada tarikh penyerahan dokumen lengkapLain-lain soalan9 Perlukah pengusahabas sekolah mengambilinsurans yang sediaada setelah SkimPerlindungan InsuransPelajar-PelajarSekolah S.P.A.D. iniberkuatkuasa?10 Apakah perbezaanSkim Insurans iniberbanding denganskim insurans yangsedia ada?Pengusaha bas sekolah perlu mengambil insurans sepertibiasa. Inisiatif ini adalah inisiatif tambahan daripadaKerajaan selain skim insurans yang telah sedia ada.Pelajar-pelajar sekolah yang menaiki bas sekolah berlesenakan dilindungi dengan tiga (3) skim insurans, iaitu:1. Skim Insurans Takaful Pelajar yang disediakan olehKementerian Pelajaran Malaysia2. Skim Insurans Penumpang yang disediakan olehpengusaha bas sekolah3. Skim Insurans Takaful Pelajar S.P.A.D.Sekiranya kemalangan berlaku, pelajar berhak untukmenuntut ketiga-tiga skim ini.Perbezaan skim lain dengan Skim S.P.A.D.:a. Amaun faedah yang lebih tinggi (sehingga RM100ribu).b. Tempoh pembayaran tuntutan kurang daripada 14hari bekerja.c. Tidak perlu melalui keputusan mahkamah.11 Apakah faedah yangakan diterima olehpengusaha bas sekolahberlesen melaluiperlaksanaan skim ini?Dengan pengenalan dan perlaksanaan skim ini, ibu-bapa danpengurusan sekolah akan menitik-beratkan penggunaan bassekolah yang berlesen. Secara tidak langsung, permintaanbas sekolah berlesen akan bertambah lantas meningkatkanpendapatan pengusaha-pengusaha bas sekolah.


12 Perlukah ibu-bapamembayar sebarangpremium tahunan bagimendapatkan skimperlindungan insuransini?13 Apakah yangdimaksudkan denganbas sekolah berlesendengan S.P.A.D. &LPKP?Tiada bayaran di perlukan kerana skim ini ditanggungsepenuhnya oleh Kerajaan dibawah kawal seliaan S.P.A.D.Bas sekolah yang berlesen dengan S.P.A.D. dan LPKPbermaksud:a. Bas sekolah yang mempunyai lesen sah yangdikeluarkan oleh S.P.A.D. dan LPKPb. Bas sekolah yang sah mestilah berwarna“AMBER”/Kuning atau warna-warna korporat yangdibenarkan oleh S.P.A.D dan LPKPc. Terdapat 3 jenis bas sekolah iaitu bas sekolah bersaizkecil (berkapasiti 8-17 tempat duduk), bas sekolahbersaiz sederhana (berkapasiti 18-32 tempat duduk)dan bas sekolah bersaiz besar (berkapasiti 33-44tempat duduk).14 Adakah kebarangkalianberlaku kenaikantambang denganpengenalan SkimInsurans ini?15 Apa yang perlu sayalakukan sekiranya anaksaya menaiki bassekolah yang tidakberlesen (beroperasisecara haram)?Tiada sebarang kenaikan tambang.Kadar yuran semasa bas sekolah adalah seperti berikut:Kawasan / KadarBayaran bulanan untuk perjalananpergi-balik sekolahBandarLuarBandar- Bagi kilometer pertama RM27.43 RM20.61- Setiap kilometer berikutnya RM2.02 RM2.02Bayaran harian untuk perjalananpergi-balik sekolah- Bagi kilometer pertama RM0.62 RM0.47- Setiap kilometer berikutnya RM0.05 RM0.05Ibubapa perlu:1. Melaporkan perkara ini kepada unit aduan SPAD atauLPKP dengan butiran terperinci seperti berlakudikawasan mana, nombor pendaftaran kenderaan,dan sebagainya.2. Melaporkan kepada pihak pengurusan sekolah.


16 Adakah pelajar diTaska/’Kindergarten”dilindungi dibawahskim insurans ini?Pelajar di Taska atau ‘Kindergarten’ tidak dilindungi olehSkim Insurans ini kerana tidak tergolong dibawah definasimurid-murid sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.Walaubagaimanapun, pelajar ini dilindungi oleh insuransyang disediakan oleh pengusaha bas sekolah yang berlesen.17 Apakah Skim TakafulPelajar SekolahMalaysia (TPSM) yangdikawalselia olehKementerian PelajaranMalaysia?Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) muladilaksanakan pada 4 Disember 1995. TPSM ini melindungilebih lima juta murid pra-sekolah, sekolah rendah danmenengah di seluruh negara. Skim ini menyediakanperlindungan 24 jam sehari semalam dan meliputi seluruhdunia.Perlindungan skim terdiri daripada:a. Kematian berlaku dalam tempoh 12 bulan bersabitkecederaan tubuh badan akibat daripadakemalangan.b. Lumpuh berkekalan seluruh badan akibatkemalangan.c. Terpisah atau putus anggota dari badan ataukehilangan penglihatan akibat kemalangan sepertiberikut:- Kedua-dua belah tangan diatas pergelangan atau- Kedua-dua belah kaki diatas buku lali atau- Kehilangan kekal penglihatan yang berkekalankedua-dua belah mata,akibat kemalangan- Jika kehilangan hanya satu daripada mana-manaanggota badan dalam (a), (b) & (c) diatas, makaamaun manfaatnya adalah sebanyak 50% daripadaRM 15,000.d. Khairat kematian, mati akibat sakit biasa.e. Elaun wang tunai hospital bagi setiap hari selamatempoh dimasukkan ke Hospital Kerajaan/Swastadisebabkan oleh kemalangan sehingga maksima 60hari berturut-turut mulai daripada tarikh masuk wad.

More magazines by this user
Similar magazines