Iklan Jawatan Kosong Di Perbadanan Bioteknologi Dan Biodiversiti ...

registry.usm.my

Iklan Jawatan Kosong Di Perbadanan Bioteknologi Dan Biodiversiti ...

JABATAN PENDAFTARREGISTRYUNIVERSITISAINS MALAYSIAKepada: Tarikh: 27 April 2010Timbalan Naib Canselor (Hal EhwaL Akademik & Antarabangsa)Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar)Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat)Semua Dekan/Pengarah/Penyelaras/Ketua JabatanPusat Pengajian/Pusat/lnstitutjJabatanKampus IndukjKampus Kejuruteraan/Kampus KesihatanAssalamualaikum Wrt. Wbt./Salam SejahteraY. Bhg. Dato'/Datin!Tuan/Puan,IKLAN JAWATAN KOSONGDI PERBADANAN BIOTEKNOLOGI DAN BIODIVERSITI NEGER! JOHORDengan segala hormatnyaperkara di atas dirujuk.2. Sukacita dimaklumkan bahawa Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor (J-BioTech) ingin mempelawa calon-calon yang berminat untuk mengisi jawatan kosong sebagaiPenolong Pegawai Tadbir di ]-BioTEch. Bersama-sama ini saya sertakan surat rasmi dan iklandaripada pihak J-BioTech bertarikh 15 April 2010 [No. Ruj.: dlm(43)JBBC/PENTl107} untuk perhatiandan rujukan Y. Bhg. Dato'/Datin/tuan/puan.3. Calon-calon yang berminat boleh juga meiayari laman web www.ibiotech.gov.my atauwww.johordt.gov.my untuk maklumat lanjut. Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakanterus ke alamat berikut selewat-Iewatnya pada 30 April 2010.Ketua Pegawai EksekutifPerbadanan BioteknoJogi dan Biodiversiti Negeri lohor fJ-BioTech]Block 2, UTM-MTDC Innovation CentreTechnovation Park81300 Skudai, JohorE-Mel: admin@jbiotech.gov.my4. Kerjasama Y. Bhg. Dato'jDatinjtuan/puan untuk menghebahkan perkara ini amatlah sayahargai dan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.Sekian. Wassalamu'alaikum/SalamHormat."BERKHIDMAT UNTUK NEGARA H'Memastikan Kelestarian Ran Esok'G~llkan~ISMAIlPenolong Pendaftars.k.tugas,"'~dO:-PendaftarAA,/Isi - J-BioTech - Iklan Jawatan Kosong111800 USM, Pulau Pinang, MalaysiaTel: 604-6533888; Fax: 604-658 1718; Website: www.usm.my


~----~-----------------~-----~~---J:-;l~f9.r~~t>.PERBADANAN BIOTEKNOLOGI DAN BIODIVERSITI •.rr..$?"'--'-.f,RIU~b'R·~:~\\JBLOCK 2, UTM-MTDC INNOVATION CENTRE 22 f\?R LIJ.TECHNOVATION PARK, 81300 SKUDAl ?JOHOR BAHRU B? SM &.SUa nyatakanrujukan bilangan kami apobila menjawab-~ -IKLAN JAWATAN KOSONG01 PERBAOANAN BIOTEKNOLOGI OANBIOOIVERSITI NEGERI JOHORDengan segala hormatnya, saya merujuk kepada perkara di atas.2. Sukacita dimaklumkan bahawa Perbadanan Bioteknologi dan BiodiversitiNegeri _Johor mempunyai jawatan kosong yang perlu diisi. Oleh yang demikian,dipohon jasa baik pihak tuan/puan untuk mempamerkan iklan jawatan kosong inidipapan pemberitahuan Jabatan tuan/puan.3. Bersama-sama ini dilampirkan iklan tersebut untuk tindakan tuan puan.Kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh pihak tuan/puan, amat kami hargai.Sekian, terima kasih."PENERAJU GERBANG SELATAN INOUSTRI BIOTEKNOLOGI""BERKHIOMAT UNTUK NEGARA"Saya Yang Menurut Perintah,-~J-_(M'ARivATI' 's'i--:-H'j' iSMAiL')Penolong PengurusUnit Pentadbiran, Sumber Manusia & Kewanganb/p Ketua Pegawai EksekutifPerbadanan Bioteknologi dan BiodiversitiNegeri JohorMl/ct :faillKLANFax: +60(7) 520 7810: +60(7) 520 8810: +60(7) 520 7811Emai1:Websiteadmin@biotech.gov.my: www.jbiotech.gov.my


21. Yayasan Pelajaran Johor12, Bangunan Yayasan Pelajaran JohorJalan Nuri, Karung Berkunci 71180990 Johor Bahru22. Pos Malaysia JohorAras 2, Wisma SbbuJalan Padi Mahsuri 12Bandar Baru Uda80670 Johor Bahru23. Penolong PendaftarPusat AlumniUniversiti Putra Malaysia43400 UPM SerdangSelangor24. Pejabat PendaftarTingkat 3, Bahagian PentadbiranUniversiti Putra Malaysia43400 SerdangSelangor Darul Ehsan25. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia & Pentadbiran ~Aras4, Jabatan PendaftarUniversiti Sains Malaysia .11800 MindenPulau Pinang26. PengarahPejabat MARDI Negeri JohorStesen Penyelidikan MARDI KluangBeg Berkunci 52586009 Kluang27. Hospital Pakar Sultanah FatimahJalan Salleh84000 Muar-r~-----__------ --~ __~ __~ _28. Pengarah HospitalHospital Batu Pahat83000 Batu Pahat29. Pengarah HospitalHospital Segamat85000 Segamat30. Pengarah HospitalHospital KluangJalan Kluang88000 Kluang


.." .".. ------------------------------------------------------------------------------PERBADANAN BIOTEKNOLOGI DAN BIODIVERSITI NEGERI JOHOR****--Permohonan adalah dipelaw'll daripada kalangan warganegara Malaysia untliK mengisi jawaran oertkift ~dtPerbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor :-A. JAWATANKLASIFIKASI PERKHIDMATAN, PENTADBIRAN DANSOKONGANKuMpuLANPERIrnIDMATGREDANSOKONGANN27JADUAL GAJI MATRIKSPI T1 RM 1,204.55 - PIT26 RM3,027.10P2Tl RM 1,274.13 - P2T26 RM3 ,213 .25P3T1 RM 1,346.73 - P3T26 RM3,405.26LAIN-LAIN IMBUHAN Mengikut Gred N 27--- --~ -~ -====SYARAT LANTIKAN 1. Calon bagi lantikan hendaklah memilikikelayakan seperti berikut :a. Warganegara Malaysiab. Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutupiklanjawatanc. Memiliki STPM atau kelayakan yang diiktirafsetaraf dengannya oleh Kerajaan; ataud. Memiliki Diploma dalam bidang PentadbiranAwam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripadainstitusi-institusi pengajian tinggi tempatan ataukelayakan yang setaraf dengannya; ataue. Memiliki Diploma dalam bidang PengurusanHarta Benda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripadainstitusi-institusi pengajian tinggi tempatan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.


f. Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus UjianLisan) di peringkat SPM atau kelulusan yangdiiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.g. Keutamaan adalah diberikan kepada calon-calonyang mempunyai pengalaman tiga (3) tabundalam bidang berkaitan termasuklah pengurusanpejabat, keusahawanan, pengurusan koperasi,pengurusan kewangan, pengurusan dokumentasi,pengurusan bahan -bahan kimia dan pengurusanpembelian.B. TARAF JA.WATAN Taraf Jawafan a alan1{ONTRAKC. CARA MEMOHONSemua permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan jawatan PerbadananBioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor, Block 2, UTM-MTDC Innovation Centre,Tecnovation Park, 81300 Skudai, Johor atau di alamat www.johordt.gov.my atauwww.jbiotech.gov.my. Sila nyatakan jawatan yang dipohon di kiri sebelah atas sampul suratberkenaan semasa memohon dan mengembalikan borang-borang permohonan bersama wang possebanyak RM 1.00 atas nama Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri Johor.Permohonan dari pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan / Pihak BerkuasaTempatan / Badan Berkanun hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikutPerintahAm Bab A Bil. 21.D. ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUPKETUA PEGA WAI EKSEKUTIFPERBADANAN BIOTEKNOLOGI DAN BIODIVERSITI NEGERI JOHORBLOCK 2, UTM-MTDC INNOVATION CENTRETECHNOVATION PARK81300 SKUDAI, JOHORNO. TELNO. FaxE-mail: 07-5208810 atau 07-5207810: 07-5207811: admin@jbiotech.gov.mySebelum atau pada : 30 April 2010E. Hanya calon-calon yang ditapis untuk temuduga sahaja akan dihubungi. Mereka yangtidak dihubungi adalah tidak berjaya. Segala perbelanjaan kerana menghadiri temudugaadalah tertanggung atas calon-calon sendiri. Permohonan yang tidak menerima jawapanselepas 2 minggu dari tarikh temuduga dianggap tidak berjaya.Ketua Pegawai EksekutifPerbadanan Bioteknologi dan Biodiversiti Negeri JohorBlock 2, UTM-MTDC Innovation CentreTechnovation Park81300 Skudai, Johor.Bertarikh : 14 April 2010

More magazines by this user
Similar magazines