(44-54) kemahiran perundingan - NRE

nre.gov.my

(44-54) kemahiran perundingan - NRE

Persediaan• Menetapkan matlamat• Menentukan perkara yang penting• Berfikir lebih awal bagaimana untukberhadapan dengan pihak lawanTK4


Penggunaan maklumat• Maklumat digunakan dalam prosesperundingan• Untuk tujuan tawar-menawar(bargaining)• Jangan bersetuju kali pertama (never say yesthe first time)TK4


Proses penawaran• Bermula dengan langkah pertama/tawaranpertama• Bertindak menuju ke kepentingan bersamaTK4


TAMAT• Bersetuju dengan apa jua keputusa• Bersedia dengan komitmen bersama• (win/lose), (lose/win), (win/win), (give/get)TK4


Perlaksanaan persetujuan• Persetujuan telah dicapai• Dokumen telah ditandatangani• Kedua pihak bertindak• Mungkir janji - ?TK4


TEKNIK-TEKNIK PERUNDINGAN• Memaksa/melawan (win/Lose)• Mudah bertolak ansur (Lose/Win)• Bertolak ansur/bertimbang rasa (Give/get)• Bekerjasama (Win/win)sumber: Negotiation BasicsTK4


MENGAPA RUNDINGAN GAGALKomunikasi merupakan faktor yang sangatpenting dalam menyampaikan maklumat.Komunikasi yang tidal jelas dan berkesan akanmencetuskan konflik yang berterusan.Komunikasi yang berkesan dapat membantudalam proses berinteraksi yang baik,memahami dan bertukar-tukar maklumatantara satu dengan lainTK4


Komunikasi berkesan• Kesedaran diri sendiri• Kebolehan memahami• Ambil tahu orang lain• Mengawal perasaan• Keyakinan diriTK4


Komunikasi tidak berkesan• Perasaan takut• Membuat andaian• Tidak sensitif• Tidak yakin• Bersifat marah• EgoTK4


“When a person with money meets a personwith experience, the person with theexperience winds up with the money and theperson with money ends up eith theexperience”Sumber: Harvey MackayTK4


SEKIANDAN TERIMA KASIHTK4

More magazines by this user
Similar magazines