manual pendaftaran pelawat berdaftar portal rasmi nre

nre.gov.my
  • No tags were found...

manual pendaftaran pelawat berdaftar portal rasmi nre

Manual Pengguna Pendaftaran Pelawat Portal NRE3. Pendaftaran pemohon sebagai pelawat berdaftar telah diterima. Kemudian klik butangContinue:4. E-mel pengesahan pendaftaran sebagai pelawat berdaftar akan dihantar kepada e-melpemohon.5. Pemohon boleh dan digalakkan menukar kata laluan melalui pautan yang diberikandalam e-mel iaituhttp://www.nre.gov.my/Malay/LamanPelawat/Pages/TukarKataLaluan.aspx . Lamanberikut akan dipaparkan:Seksyen Pembangunan Sistem, 2/3Bahagian Pengurusan Maklumat, NRE


Manual Pengguna Pendaftaran Pelawat Portal NRE6. Pilih Form Authentication dan masukkan user name dan password seperti yangdiberikan melalui e-mel. Kemudian masukkan kata laluan baru dan klik butang ChangePassword:7. Setelah itu, Pemohon boleh Sign In masuk ke Portal Rasmi NRE sebagai PelawatBerdaftar. Pilih Form Authentication dan masukkan user name dan password yangtelah ditukar. Paparan nama pelawat berdaftar akan dipaparkan di bahagian atasheader Portal dan butang Pelawat akan dipaparkan pada Laman Utama Portal RasmiNRE seperti di bawah:Sekian, terima kasih kerana mendaftar.Seksyen Pembangunan Sistem, 3/3Bahagian Pengurusan Maklumat, NRE

More magazines by this user
Similar magazines