KAJIAN PEMAKANAN IKAN KELI AFRIKA (Clarias ... - seafdec.org.my

seafdec.org.my

KAJIAN PEMAKANAN IKAN KELI AFRIKA (Clarias ... - seafdec.org.my

KAJIAN PEMAKANAN IKANKELI AFRIKA ( (Clariasgariepinus)MENGGUNAKAN TEPUNGUSUS AYAMHanan. M.Y., H., Rosly, A.S., Tazri & S., Abd. TalibPusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar (PPPAT),Glami Lemi, 71650 Titi, Jelebu, Negeri Sembilan.e-mail: hananyusof@pppat.gov.my


PENGENALAN Kenaikan harga makanan ikan merupakan salah satufaktor utama hampir terjatuhnya industri ternakan ikan KeliAfrika (Clarias(gariepinus) ) di negara Afrika Selatan(Hoffman L.C. et. al., 1997) Tepung ikan merupakan sumber protin haiwan utama bagidiet ikan, tapi mahal. Hampir keseluruhan bahan mentah adalah bahan import.Harga meningkat disebabkan faktor bahan api, musim,perubahan cuaca dan permintaan.


…sambungan Perlu bahan mentah alternatif dari sumber tempatan spt.,hasil pertanian, buangan sembelihan, sisa makanandomestik atau industri. Jantrarotai (1993) mendapati hasil buangan sembelihanayam merupakan makanan yang sangat efektif untukpembesaran ikan Keli. Protin dari sumber terbuang haiwan sembelihan secaraperbandingan lebih murah dari tepung ikan (Abdel-Warithet al., 2001)


OBJEKTIF Membangunkan protokol penghasilan tepungusus ayam (CIM) yang berkualiti dan higenik Menjalankan kajian CIM sebagai bahan alternatifkepada tepung ikan di dalam penyediaan dietikan Keli Afrika yang berkos efektif


BAHAN DAN METADOLOGIi) protokol penyediaan tepung usus ayam (CIM)ii) kajian pemakanan diet formulasi bersumberkanCIM terhadap tumbesaran ikan Keli Afrika


PROTOKOL PENYEDIAAN CIM


…sambungan Dikeringkan di dalam oven pada suhu 70°C C selama 8 jam.Selepas proses pengeringan, usus ayam kering dikisarmenjadi tepung.Sampel CIM dianalisa secara proksimat berpandukankaedah piawai makmal (AOAC, 1997) bagi menentukannilai:a) berat keringb) Protin kasarc) Lemak kasard) Abu


AKTIVITI-AKTIVITI KAJIAN


i) Protokol penyediaan CIMKEPUTUSAN Purata komposisi organ usus ayam adalah 2.8 ± 0.42%dari berat ayam (n=20) Komposisi nutrisi bagi analisa proksimat CIM adalahseperti berikut (nilai dalam %) :KelembapanProtin kasarLemak kasarAbu5.67 ± 0.0174.32 ± 0.4914.31 ± 0.363.71 ± 0.32


ii) Kajian pemakanan ke atas diet formulasi bersumberkan CIM• Bahan dan komposisi proksimat bagi diet kajian :BahanTepung ikanCIMDDGs tinggi protinDedak padiTepung ubiMinyak kelapa sawitDicalcium Phosphate (DCP)Premix vitaminPremix mineralDF25.14-35.0022.1615.001.001.000.300.40Komposisi proksimat (dianalisa berdasarkan berat kering) (%)Berat keringKelembapanProtin kaarLemak kasarAbu90.049.9635.046.647.44RawatanDC-19.6930.0032.6115.001.001.000.300.4089.1810.8231.5610.335.68C*N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A91.298.7134.995.348.27*Tiada maklumat (T/M): formulasi diet adalah rahsia syarikat


• Tumbesaran, keefisienan pengambilan zat dan kemandirianDietDFDCCBerat awal (g/ekor)4.204.204.20Berat akhir (g/ekor)66.1785.3655.61Pertambahan berat (BGW)(%)1528.16 bc1979.72 b1288.90 cKadar tumbesaran spesific (SGR) (%/hari)2.63 bc2.86 b2.35 cKadar penukaran makanan (FCR)2.12 ab1.94 ab2.35 cKadar keefisianan protin (PER)1.44 a1.72 b1.27 cKemandirian (%)969391Nilai min yang mempunyai abjad ‘superscript’ berbeza adalah berbeza secara signifikan (P


Graf perbandingan kadar tumbesaran ikan Keli Afrika(Clarias gariepinus) terhadap diet kajian


• Analisa ekonomik kasar pengeluaran ikan bagi setiap diet kajianDietPerkaraDFDCCBenih kajian*0.080.080.08Kos operasi0.270.270.27Kos diet (RM/kg)1.511.121.80FCR2.121.942.35Kos pengeluaran (RM/kg)3.552.524.58* Harga anggaran pasaran


PERBINCANGAN CIM yang terhasil mempunyai kualiti yang baik dari segikomposisi nutrisinya, mudah diformulasi dan bersih Sais pengeluaran ayam pedaging terproses negara padatahun 2006 menurut laporan GAIN (2006) adalah sebanyak922,000MT, maka CIM mungkin berpotensi untuk IKS. CIM berpotensi dijadikan sumber protin alternatif bagimenggantikan sepenuhnya tepung ikan. Turut disokong olehkajian Abdel-Warith et al.(2001) dan Sadiku & Jauncey (1995).


…sambungan Kadar tumbesar ikan menggunakan diet bersumberkanCIM adalahlebih baik dari pelet bersumberkan tepung ikandan pelet bandingan. Penerimaan (palatability) dietbersumber CIM terhadap ikan juga baik Anggaran ekonomik kasar turut menunjukkan penggunaanCIM lebih berkos efektif dan berupaya membantu parapenternak ikan Keli khususnya berskala kecil dan serdahanauntuk kekal dalam industri. Kajian ini juga mengharapkan para penternak dapatmengubah kaedah pengurusan pemakanan secara aplikasiyang lebih moden dan higenik.


KESIMPULAN CIM adalah berkualiti dari aspek nutrisi dan higenik. Maka, iaberupaya menggantikan penggunaan tepung ikan Keli. Diet bersumberkan CIM adalah lebih kos efektif untuktumbesaran ikan Keli Afrika berbanding penggunaan tepungikan dan komersial.


Terima kasih

More magazines by this user
Similar magazines