aquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

aquetación 1 - Eta Kitto!

8ELKARHIZKETAFrankismo sasoiko krimenenkontrako ekimena Argentinaraeraman dute Goldatu elkartekoek.Maria Servini de Cubria epaileakkasua aurrera eramateko asmoaerakutsi du eta Buenos Aireserafrankismoko hainbat testigantzaeraman zituzten biktimek.Tartean izan zen Josu Ibargutxieibartarra.“EGIA, ERREPARAZIOA ETAJUSTIZIA ALDARRIKATZEAOBLIGAZIOA DA”“SEGURU NAGO ESPAINIANEZ DUTELA ESTRADIZIORIKONARTUKO”JOSU IBARGUTXI frankismo sasoiko presoa:“Derrig orrezkoa da frankistenzig org abetasunarekin apurtzea”- Nola sortu zitzaizuen Argentinara joatekoaukera?Orain dela 6-8 hilabete, Argentinako epailebatek aurkeztutako frankismoaren aurkakokereilaren albistea agertu zen. Nork jarrita?Argentinako pare bat abokatuk, InesGarciak eta Darío Rivasek. Baltasar Garzonekgauza ona egin zuen Argentinan, nahizeta Euskal Herrian ondo dakigun nolakogauza kaltegarriak egin dituen. ArgentinanGarzon oso aupatuta dute, berari esker diktadurazuritzeko egindako Ley de Punto Finaleta Ley de Obediencia de Vida deuseztatuzituztelako eta, gaur egun, hango diktadurakopresidente, ministro eta abarrakepaiturik daude edo epaitzen dihardute. Argentinan1976tik 1983ra jasan zuten diktadurafaszista, non 30.000 pertsona bainogehiago desagertu ziren. Armadako EskolaMekanikotik (ESMA) 5.000 gehiago pasatuziren eta bertatik irteten ziren hegazkinetatikitsasora botatzen zituzten. Demaseko torturaguneaizan zen. Guk hori jakinda, Argentinakobide hori hartzea komenigarria zelaikusi genuen (aurretik, Garzon berak ahaleginaegin zuen Espainian, baina AuzitegiGorenak berehala lurreratu zuen). Bide horretatik,agian, guretzat posible litzatekefrankismoaren inpunitate guzti hori deuseztatzeaeta trantsizio sasoian exijitu ez zirenerantzukizunak exijitzea. Antolatu ginen,Maria Servini de Cubria epaile argentinarrakikusi zuen gauza aurrera zioala, bertakoabokatu taldea eratu zen, Madrilen ere eurekinlotura zuten beste abokatu batzuen taldebat egin zen eta istorioa osatu genuen.Prestaketak egiten genbiltzanean Serviniepaileak testigantzak jasotzeko eskaeraegin zuen eta harrapataka joan behar izanginen argentinara. Euskal Herritik Sabin Aranaeta biok joan ginen. Harrapataka osatubehar izan genituen testigantza batzuk ere.Andoni Arrizabalaga (Itziarren semea), ImanolLaspiur (hilda dagoen eibartarra), GermanRodriguez (Iruñan 1978an tiroz manifestaziobatean hildakoa), Enrique Gesalaga(Burgoseko prozesukoa), Salvador Puig Antich,Humberto Baena, Sabin Arana eta niretestigantzak aurkeztu genituen, besteakbeste, eta guztira 46 izan ziren.- Argentinara joan behar Espainian gertatutakozerbait salatzeko…Negargarria da benetan. Auzitegi Gorenarenjarrerak berak eta Amnistiaren Legea erdiandagoelako Garzonen ahaleginak deuseztatzenbere burua nola finkatu zuen, gauregun ere trantsizioaren emaitzak sufritzenari garela adierazten du. Amnistiaren Legeafrankistentzat egindako Amnistia Legea da.Gu ez ginen Amnistiaren Legeari esker irtenkartzelatik, ez ginen amnistiatuak izan, herriarenmobilizazioei esker kartzelatik ateratakoakbaizik. Gaur egun, gure fitxa polizialaketa prozesu, sumario eta historial guztiaMadrilen dago. Derrigorrezko lana da frankistenzigorgabetasun hori apurtzea eta AministiarenLegea deuseztatzea. Hori horrelada ez guk asmatu dugulako, Nazio BatuenErakundeak (NBE), Nazioarteko Amnistiak(AI) eta egungo Euskadiko Arartekoak AministiarenLegea legez kanpokoa dela diotelako.Orain dela 35 urte exijitu behar zirengauzak exijitzen ditugu, 40 urteko diktadurabaten erantzukizunak. Horiek pertsonarekikoakdira, milaka frankista epaitegietan, estamentumilitarretan, aparatu polizialean etaadministratiboan daudelako txertatuak. Gukargi daukagu, nahiz eta 35 urte pasatu diren,12/VI/1 ...eta kitto!808 zkia.


erantzunkizunak eskatu behar direla, AmnistiarenLegea kendu eta kartzelara joan behardena, kartzelara joan dadila. Hau ez damendeku jarrera, diktaduraren kontra hainbaturtetan borrokatu dutenentzat justizia etaduintasuna exijitzea baizik.- Servini de Cubria epaileari hainbat testigantzaaurkeztu zenizkioten. Zein jarreraaurkeztu zuen horren aurrean?Bai epailearen bai argentinarren harreraoso ona izan zen. Sentsibilitate handia dagohan eskubide eta torturari buruz. Servinirekinia 8 ordu egon ginen. Sabin eta biok EuskalHerrira etorri behar zela esan genion, ezMadrilera bakarrik, Euskal Herria izan zelakotardofrankismoan borroka gehien emanzuena. Beraz, hemengo testigantzak entzunbehar dituela pentsatzen dugu. Ulertu zueneta seguru etorriko zela esan zigun. Ez dakigunoiz (irailean seguru aski) eta zenbatdenborarako etorriko den, baina jendea arida bere testigantzak prestatzen. Hori danahi duguna, jendea testigantzak prestatzenanimatzea eta gurekin kontaktuan jartzea,frankismoan jasan zutena salatzeko.- Badu nahiko eskumenik Servinik auzihonetan argentinarra izanda?Nazioarteko lege baten bidez etorriko daServini. Gizateriaren aurkako krimenak ezdira preskribitzen, ezta genozidioak ere, etaGerra Zibiliean genozidio legea puskatu zen.Erailketak, fuilamenduak eta tribunal faltsuakegon ziren, eta hori guztia epaitzeradator. Berak epeak jarri ditu, 1936tikMaiatzeko Plazan bertako ama eta amamekin egoteko aukera izan zuen hemendik joandako delegazioak.1977rainokoa, baina hortik aurrera ere gizateriarenaurkako urraketak izan zirela esandiogu, Frankoren aparatu guztiak aurrera jarraituzuelako berak eragindako lege batenbidez, Amnistiaren Legea. Epaileak ezagutzendu istorioa, Argentinan antzeko legeakjarri zituztelako, baina aurrerago beste gobernubatzuk lege horiek konstituzioz kanpokoakdeklaratu, deuseztatu eta horrekin babestutazeuden elementu guztiak (polizia,torturatzaileak, gobernariak…) kartzelanedo oraindik epaitzen daude. Horrelakoerantzukizun sozialak dituenak ezin ditu bereeskuak garbitu, are gutxiago 40 urtekodiktadura gauzatutako kolpista izanik.“ESMAko bisita hunkig arria izan zen”- Maiatzeko Plazako ama eta amamekin egoteko aukera izan zenuten Buenos Airesen.Zer moduz?Hunkigarria izan zen. 35 urte daramatzate ostegunero Maiatzeko Plazan bueltaka.Oso onartuak izan ginen han, maitekor agertu ziren, gure historia guztia ulertzen zuten,guri laguntzeko publikoki adierazpena egin zuten eta beraiekin erronda batean bueltaematen egon ginen.- ESMA bisitatzeko aukera ere izan zenuten.ESMAko bisita oso hunkigarria izan zen, benetan zirraragarria. Bertan egon zen tipobatekin ibili ginen. Gaur egun memoria gunea da. Harrigarria izan zen hark erakutsitakosendotasuna, han lau bat urte egin eta anaia han akatu baitzuten. Sei hilabete etaerdi eduki zuten txano batekin buruan,kendu barik, hanka eta eskuak girgilatuta.Golpeak jasotzen zituzten edozein momentutan.Zabaleran 75 cm eta luzeeranmetro biko horma-hilobi antzekoetan sartzenzituzten, burua kanpoan uzten zutelarik.Jan ere txanoa kendu barik egitenzuten, komunera torturatzaileek nahi zuteneaneramaten zituzten eta emakumeaknahi zutenean bortxatu.- Hemen horrelakorik egitea posible delapentsatzen duzu?Gizartearen presioarengatik da ESMAmemoriaren gunea. Nahiko nuke Itxaurrondokokartzela eta beste hainbat tokibiharko egunean memoriako gune izatea.ELKARHIZKETA- Espainiako justizia tartean sartuko litzatekeauzia aurrera joango balitz?Espainiako justiziak eragina izango du,baldin eta Servinik estradizioak eskatzen baditu.Epaiketa, printzipioz, Argentinan eginbeharko litzateke eta nazioarteko legeen bitartezestradizioak eskatu beharko dira. Segurunago, daukagun Madrilgo gobernuarekin,ez dutela estradiziorik onartuko, torturatzaileak,Frankoren ministroak, Puig Anticheneta Txiki eta Otaegiren erailketak sinatuzituztenak… bizirik daudelako oraindik.Milaka lagun dago estraditatzeko moduan.Gobernuko justiziak eta Auzitegi Gorenak ezdute lan onik, nazioarte mailan eskandaluaizango litzatekeelako. Kontuan izan beharda NBEk esaten duela Amnistiaren Legeaez dela bidezkoa, eta hori kenduz gero frankistakbabes gabe geratuko lirateke. Badakiguhamaika oztopo jarriko dizkigutela, bainahori aldarrikatzea, hautsak harrotzea eta gurehistoriari duintasuna ematea da gure lana.Ezin dugu pentsatu berehalako emaitzaemango duenik honek, baina gerora zerbaitjasotzea espero dugu. Egia, justizia eta erreparazioa(letra larriarekin) aldarrikatzea obligazioakdira; eta horiek laugarren kontzeptubatekin, inoiz gehiago ez errepikatzea, etahorretarako hau salatu beharra dago.- Servini irailean etorriko dela aipatu duzu.Zein da zuen eginbeharra orain?Frankismoaren Krimenen Aurkako KereilarenAldeko Euskal Plataforma sortu dugu. Eibarrenkristonak eta bi pasatakoak daude, etakomenigarria da ahalik eta testigantza gehienjasotzea epaileari Euskal Herrian zer gertatuzen erakusteko. Gure webgunean bulego birtualaegin dugu, jendeari gauzak nola prestatubehar dituen esateko. Bestela, guregana jodezatela www.goldatu.org orrian.ELKARRIZKETA OSOA: www.etakitto.com9...eta kitto! 12/VI/1808 zkia.


10 GEUREGAIASekula ez da errezaizan norberak enpresiaedo negozixua sortziaeta, horregaittik, urtiakdira Debegesanhorretara animatzendiraneri laguntasunaeskintziari ekin zetsela.Eureri eskerDebabarrenianorotariko enpresabarrixak sortzendihardue etenbarik eta,horregaittik, eguaztenaegun berezixa izan zanAzittaingo industrialdiandaguan garapenagentzixarendako.Hain zuzen be,Ekintzailliaren Egunaospatzeko jardunaldixaeginda, eskualdekoekintzaillien garrantzixaazpimarratziarekinbatera, beste batzukanimatzia billatzendabe-eta.EnpresaekintzaillienGIDA BARRIXAEten barik ekin eta ekinEkintzaillien Eguna ospatzekoekitaldi nagusixaeguaztenian ospatueben Debegesan. Bertan, besteurtiotan egindakuaren bidetik,Debabarreneko ekintzaillienbiharra eta ahalegiña aitortunahi izan eben eta, eskualdekohainbat ekintzaille eta herrittarrekinbatera, han izan ziran,bestiak beste, Joseba PalenzuelaMutrikuko alkatia, MiriamMontero Elgoibarko Udalekoordezkarixa eta Maria Jose TelleriaEibarko Udaleko Lan, Berrikuntzaeta Garapen EkonomikorakoDepartamentuko arduraduna.Enpresen Azokiakekin zetsan jardunaldixari etabertan parte hartzen Felix Sánchez(Deba, hestebete salmenta),Atena Mobiliario (Eibar, bulegokoaltzarixen salmentia),Estetika Kerala (Eibar, estetikazentrua), Conversia (Eibar,aholkularitza datuen babeserakolegia), Atenor (Eibar, zorrotzailleprofesionalak) eta Solucionesde Plástico y Magnesio(Ermua) enpresak izan ziran,euren zerbitzu eta produktuakgerturatu ziraneri presentatzen.Behiñ azokia amaittuta, JuanAngel Balbás Debegesako zuzendarinagusixak bertaratutakueriongietorrixa egin zetseneta, horren ostian, Isabel Santiagocoach eta ekintzailliak,“Pentsamendu berria, errealitateberria, jarduera berriak” izenburukohitzaldixa eskindueban. Hitzaldixaren ostian,Ibon Muguruzak eta Esther Velascokhartu eben berbia, Ekinguneproiekto barrixa presentatzeko.Ekintzaillieri sarixaEkitaldixa amaittu aurretik,baiña, Debabarrena Ekinean!eta Bai Industriari! errekonozimenduakbanatu zittuen, holanekintzaillieri eskindutako jardunaldixabiribilduta. DebabarrenaEkinean! sarixetan lehelengua,Iraunkortasuna/Nekaezintasunasaillekua, Jasone Osorokazetari eta idazle elgoibarta-Debegesak Enpresa Ekintzaileen Gida eguneratu dauEkintzailliaren Egunaren harira. Gida barrixak arloezbardiñetako 150 enpresatik gora biltzen dittu etawww.debegesa.com webgunian eskuragarri dago, pdfformatuan, “Ekintzaileak” atalian. Bertan gure eskualdekoenpresen gaiñeko informaziñua (helbidiak, telefonozenbakixak, webguniak…) jaso dittue, hainbat ataletanbanatuta: ostalaritza, aholkularitza, industria, dendak,informatika, publizidadia, osasuna, edergintza, gremixuak,dekoraziñua eta beste batzuk.Debabarreneko ekintzaille asko alkartu zan eguazteneko ekitaldixan. / SILBIA HERNANDEZ12/VI/1 ...eta kitto!808 zkia.


ak jaso eban. Osorok 2010ianBerbak (www.berbak.net) izenekoenpresia sortu eban, idazlezerbitzuak bezero bakotxarenpremiñetara egokittuta eskintzeko.Plus Ekimena sailleko sarixa,barriz, Mutrikuko Fadi Domitendakoizan zan, baiña beraekitaldira juaterik ez eban izaneta, bere izenian, Mutrikuko kofradixakopresidentiak jasoeban. Sarittu eben Balea enpresa-proiektobarrixaren sorreriaDebegesak babestu daueta, horrez gain, MutrikukoUdalak bultzatu eta EuskoJaurlaritzako Ingurumen, LurraldePlangintza, Nekazaritzaeta Arrantza Saillak diruz lagundudau. Proiektuak artisauarrantza,akuakulturia, arrantza-turismuaeta industria eraldaketiauztartzen dittu.Eta talde-lanari emoten jakonerrekonozimendua ekitaldixanbertan ezagutzera emondakoEkingune proiektuarendakoizan zan, hain zuzen beekintzaille talde baten eskutikbeste ekintzaille batzueri laguntasunaemoteko asmuarijarraittuta sortu barri dabenproiektuarendako. Bai industriari!errekonozimendua, bestalde,Soluciones de Plástico yMagnesio (SPMG) Ermuko enpresiakjaso eban, "industriaarluan jardutiagaittik eta Debabarrenekoenpreseri bestelaoso gatxa eukiko leukien internazionalizaziñualortzeko aukeriaemotiagaittik".Ekitaldixa agurtzeko partehartzaillieriardau-dastaketiaeskindu zetsen Bacoleku ardotegixak,Heras Cordón upeltegixareneskutik eta, horrekinbatera, Felix Sanchez eta UrkizukoOgi Berri-ren eskutik hestebetedastaketia be egiñ eben.Degustaziñua eskindu ebenenpresa guztiak Debegesakekintzailliendako eskintzen dabenzerbitzuaren laguntasunarekinsortutakuak dira.GEUREGAIAEking une proiektuaEguazteneko ekitaldixan Ekingune proiektua presentaueben eta, ixa jartzeko astixa hartu barik, atzera be altxatu biharizan ziran sarixa jasotzera. Ekingune Debabarreneko ekintzailletalde batek sortu daben ekimena da eta helburu nagusixaalkarlanian oiñarritutako kontaktu-sare modukua eratzia da.Oin momentuan 8 kide edo enpresa dagoz: Eibarko Egaz aholkularitza,Cioka Creativa zerbitzu grafikuak, Kerala Estetika etaMariela AXA aseguruak, Elgoibarko Gesgune eta Jasone zerbitzugrafikuak, Debako Quill Events eta Mutrikuko AZT Higiene,baiña asmua taldiari kide barrixak gehitzen juatia da.Ibon Muguruzak esplikau desku proiektuaren sorreria zelakuaizan zan: "Ekingune 2010ian sortu zan Ekintzaillien Picnic dinamikarenbarruan, hau da, baillarako ekintzailliak alkartu etaikuspuntuak alkartrukatzeko billera moduko batian. Debabarrenekoekintzaille talde bat gara eta hasi barrixak diran enpresazeiñ ekintzailliak dittuen premiñetan laguntasuna eskintzekobiharrian jardun nahi dogu". Helburu modura, barriz,"proiektua erreferente billakatzia, ekintzaille ezbardiñen artianlankidetza sustatzia, kontaktu-sarea zabaltzen juatia, enpresabakotxaren lehiakortasunak hobera egittia eta pausoz pausoEkingune biharrezko egitura, irudi eta sendotasunarekin hornitzia"dake.11ekainaren17anJ.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea...eta kitto! Euskara Elkarteairteera09.30autobusabuelta19.309 euro...eta kitto! 12/VI/1808 zkia.


12GAZTEKITTOteenajeaEuskal Jaia ez da dantza eta kantua bakarrik.Herriko artisauek ere euren txokoa duten egun berezihorretan eta, aurten, estreinekoz egon da bertanArrate Espilla eibartarra. Lagunentzako opariakegiteko hasi zen gantxiloarekin lanean eta, orain berelanak saltzeko aukera izan du.ARRATE ESPILLA, artisaua:“Amama etaamarekin ikasi dutgantxiloa egiten”- Zelan joan zen azoka eguna?Nolako esperientzia izanzen?Lehen aldia izateko, oso ondoegon zen. Oso gustora egonnintzen. Jende ugari hurbilduzen bertara, goizeko 10.00etatik,eta eguraldiak asko lagunduzuen. Giro polita zegoen,jende asko kalean, lanpetutaibili ginen.- Nola joan ziren salmentak?Saldu zen zerbait. Nik ezneukan gauza asko, baina inbertitutakoaamortizatzeko bezainbeste saldu ahal izannuen.- Zelan sortu zitzaizun azokanparte hartzeko aukera?Jone Perales nire lagunak hiruurte daramatza Euskal Jaianparte hartzen eta Eibart-eko kideada. Berak bazekien nikhainbat gauza egiten nituela,eta azokan jendea behar zutenez,nire lanak erakutsi eta saltzekokomentatu zidan. Berarekinlaguntzen eta abar ibili nintzen,eta baiezkoa eman nion.Ez negoen parte hartzeko ziur,baina prestatu, gauzatxoakegin eta aurrera jotzea erabakinuen.- Nolako lanak egiten dituzu?Gantxiloarekin hainbat gauzaegiten ditut. Adibidez, brotxeak,pultserak edo koilarrak.- Nondik datorkizu afizioa?Etxetik. Amak puntoa egitendu eta beti ikusi izan dut horrelakoakegiten. Orain dela urtebi hartu nuen nik gantxiloa.Gauzatxoak egiten hasi, etaamama eta amarekin ikasi dut.Beno, amarekin gehiago.- Azokan parte hartzen duzunlehen aldia dela aipatu duzu,baina bestela zure lanak saltzendituzu, lagunekin konpartitzendituzu…?Egindako lanak oparitzekohasi nintzen horrelakoak egiten.Adibidez, lagunen batenurtebetetzea bazen, nik horrelakolanak egiten nituen oparibezala emateko. Orain, azokanegoteko eta bertan lanak saltzekoaukera eduki dut, bainaoparitzeko egiten ditut gehienbat. Afizio moduan hartzen dut.LORADENDA– Lora eta landare naturaleta lehorrak– Ezkontzetarako lorakSan Juan, 1 Tel. 943 20 33 2912/VI/1 ...eta kitto!808 zkia.


Euskara, zazpigarrenartearen lengoaiaTopagunea Euskara Elkarteen Federazioak BenitoAnsola Sariak antolatu ditu bigarren urtez, LekeitiokoUdala eta Euskal Zine Bileraren laguntzarekin.Euskal kultura zabaldu eta ikus-entzunezkoenekoizle gazteei laguntza ematea da ekimenarenhelburua. Horretarako, ikus-entzunezko proiektuakekoizteko 4.000 euroko sari bi banatuko dira.GAZTEKITTO13Benito Ansola 1928an jaiozen Lekeition. Humanitateak,Filosofia eta Teologiaikasi zituen Bergara etaGasteizen. Lekeitioko parrokoaizan da 24 urtez, euskal zinemabete-betean bultzatu du, eta zinegintzairakaslea izan da MarkinakoLanbide Eskolan.1978an, Euskal Zinema Bileraantolatzen hasi zen Lekeition,ikasle ohi batzuekin.4.000 euroko saria lortzekodeialdian parte hartu nahi dutengazteek, ikus-entzunezko lanak(fikzio, sorkuntza, animaziozein dokumentalak) egitekoproiektuak aurkeztu behar dituzteirailaren 28a baino lehen.Lanetan euskararen presentziaezinbestekoa izango da.Maitane Leizaola, Sonia Pérez Anguera eta Benito Ansola sarien aurkezpenean.Irabazleen izenakabenduaren 1eanSarituen izenak 2012ko LekeitiokoEuskal Zine Bilerakoitxiera ekitaldian jakinarazikodira, abenduaren 1ean. Irabazleek,izendapena jaso eta2013ko ekainaren 28ra bitartekoepea izango dute ikus-entzunezkoaamaitzeko.Iazko (eta lehen) edizioanDavid Zabalaren ʻOhe azpikozeraʼ eta Joseba UrberuagarenʻIzena duenaʼ lanak izan zirenirabazleak. Bestetik, ikus-entzunezkohorien laburpenak etaBenito Ansolari buruzko informazioorokorra jaso nahi izanezgero, www.kameratoia.com/benitoansola webgunea bisitatudaiteke.Lekeitioko Euskal Zine BileraBenito Ansola Sariez gain,edozein adinetako profesioanaleta amateurrei (mailak bereizita)zuzendutako euskarazkofilm laburren lehiaketan partehartzeko aukera luzatzen duLekeitioko Euskal Zine Bilerak.Gutxienez 30 minutuko lanakirailaren 7ra arte aurkeztu daitezke.Informazio gehiago lortzekowww.zinebilera.com webgunerajo....eta kitto! 12/VI/1808 zkia.


OSASUNGIDADentistak- odontologia biologikoa eta orokorra- terapia neurala- osteopatiamiren albistegi sojoPedro Etxeberria GisasolaDENTISTA09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etaraEGUNEROCalbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17HELBIDE ETA TELEFONO BERRIAKErrebal, 14t. 943 201 721 GASTESIT. Anitua 16, beheaTel. 943 20 73 57HORTZ KLINIKAH o r t z - K l i n i k aJ esus Mª Gastesi - Ane GastesiOdo n t o lo gia o r o k o r r a / Or t o don t ziaI n plan t ea k / L as er Tek n ologiaBidebarrieta, 10 - 2. eskuma 943 70 00 90RPS 04/02ErrehabilitazioaCRF AMOSTEGIERREHABILITAZIOAMuzategi 2 (EIBAR)✽ Fisioterapia /Errekuperaketa funtzionala✽ Logopedia✽ Inkontinentzia urinarioak✽ Kirol medikuntza✽ Ama izateko prestakuntzaSan Ignacio 2 (ELGOIBAR)Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74Estetika klinikaHortz-osasunekoprofesional taldeazure zerbitzuraJulian Etxeberria, 12 – 1. esk. Tel. 943 208552A. Zulueta, A. Murillo eta S. Sierra DOKTOREAKZERBITZUAK: Ortodontzia - Protesiak - InplanteakHortz-Estetika - Haurrentzako Tratamenduahortz-klinikaB. IZAGIRREclínica dentalEGUNEROUntzaga, 5 - 4. Tel. 943 70 23 85BarizeakKirurgia EstetikoaDietetika eta NutrizioaGorputz BirmoldaketaFotodepilazio MedikoaBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75Monica Martín FonsecaDOKTOREA644 kolegiatu zkia.calbetón hagin klinikaTel. / Faxa: 943 03 33 03Fermin Calbeton, 6 - 1. Aclinicacalbeton@euskaltel.netIkusten ez den ortodontziaOrtodontziaume etahelduentzatMª Dolores Olaizola DoktoreaE IBARKO ZE NTRO MED IKOAUrkizu, 13 (Orbeako Dorreak)Telf.: 943 120 200 - 943 425 706www.mariadoloresolaizola.comMIGUEL SEMINARIOZURIARRAIN ODONTOLOGOAOdontologia orokorraOrtodontziaInplanteakBidebarrieta, 7 - 1. esk. 943-702896UNTZAGAhortz-klinikaOdontologia orokorra / Ortodontzia / InplanteakUntzaga, 2 - 1. EskumaTfnoa. 943 70 25 92RPS 336/05FisioterapiaANE MENDIA970 Kolegiatu zbkia.ARRAGUETA, 20TLF: 943 53 06 42ane_mendia@hotmail.comENEKO MAILAGARAI OSTEOPATIA901 kolegiatu zkia.NEUROLOGIANEURO-ESTIMULAZIOAS. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58


Fisioterapia* Esku Terapia* E.P.I. ® (Tendinitis tratamendua)* Esku Drainatze Linfatikoa* Mesoterapia– Kirol Berregokitzea– Osasunerako ariketa aginduaTx4 Gimnasioa Aupa ZenIfar Kale, 3 Jausoro, 1EIBARELGOIBAR667 95 36 28 943 74 34 40Okulistak●JOSE ALBERDIarratsaldezSan Juan 11 - solairuartea943 20 19 82PodologoakBIDEBARRIETA, 48EIBAR943 203050ERDIKO KALE 54ARRASATE943, 799746Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)65 Kolegiatu zbkia.PODOLOGOAMaiderLopezEtxeberriaArragueta 2 Bis-B, Behea CTfnoa. 943 82 04 88PsikologoakUME ETA HELDUENDAKOPSIKOLOGIAKABINETEAHAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKOTRATAMENDUAKBidebarrieta, 27-B (3. atea) 943 20 22 66a_garitaonandia@hotmail.com943 101 201BURUZGARUN-GIMNASIOABuruaren aktibitateari eusteak dementziaizateko arriskua gutxitzen du,ez baitugu ahaztu behar estimulatu ezeanneuronak atrofiatu egiten direla- Taldeentzako ikastaroak- Banakako saioak- Familia orientabideaSan Agustin, 2 (0 lokala) -EIBARwww.buruzgimnasiocerebral.comPsikologia klinika etaPsikoterapia zentroaPodologoak• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak• Atzazkal orbainduak• Oinazpiko garatxoak (papilomak)• PlantillakELENAAIZPUNPODOLOGOA124 kolegiatu zenbakiaT. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A943 12 14 93Iñaki Rivero ZabaletaCalbeton, 4 - 2.(Untzagako dorrea)Coro Ortíz de UrbinaPSIKOLOGOAG201987 kolegiatuaTel. 943 20 86 41PsikologoakPSIKOLOGIA KLINIKOAETA OSASUN ZENTROABIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoaTel. 675 706 807- Masterra Praktika Klinikoan- Patricioner P.N.L.- Master P.N.L.A R ORPSIKOLOGIA - LOGOPEDIA(Ume eta helduendako)Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta- Afasiak- Disfoniak- Dislaliak- Degluzio atipikoa- Dislexiak- Hizmoteltasuna- Eskola arazoakT. Etxebarria 10 - 6. ezk. (EIBAR) Tel. 943 20 27 15Artekalea 30 - 2. B (DURANGO) Tel. 94 681 90 79Oscar Mondragon LiliUrkizu, 13 - beheaTelf. 943 206823 eta 686 859023RadiologiaMAD IN ARAD IOLOGIA– Mamografiak– Dentsitometriak (osteoporosiikerketa eta balorazioa)– Hortz-scanner 3D-etan(inplanteak ezarri aurrekohezur baloraziorako)TR AUMAT OLOGOAK: Azkara teeta Go nzá lez B os ch do kto reakT RAT AM EN DU AK hazku ntza fa ktoreeta na berats a den pl as ma rekinToribio Etxebarria, 4 - 1. ezk. 943-202857H e m e n z u r e t o k i ai z a n n a h i b a d u z u :de itu 9 4 3 -2 0 6 7 7 6telefono zenbakira


16KIROLAKBuruz-buruko txapelketa nagusiakhitzordu handia du AstelenanFINALERDIETAKO ASTEBU-RU HONETAKO PARTIDUBAKARRA HARTUKO DUKATEDRALAK domeka arratsaldekojaialdian. Martínez deIrujok eta Idoatek jokatuko dutenorgehiagoka hori eta hortik irtengoda Aspe enpresaren finalista.Beste finalerdia, AsegarcekoBengoetxea VI.areneta Olaizola II.aren arteko lehiaizango duena, hurrengo astebururakoatzeratu dute, AimarOlaizolak eskumako besoanduen gainkarga dela-eta. Atzoeguerdi aldean aukeratu zituztenfinalerdirako pilotak bai Idoateketa bai Irujok. Jaialdikopartidu nagusiaren aurretik,promesa mailako beste finalerdibat izango da, Untoria etaEzkurdiaren artekoa azkenhau; eta, amaitzeko, Gorka-Cecilio eta Mendizabal III.a-Pascual bikoteen arteko lehiaikusi ahal izango da.Gipuzkoako Kopa bi asteburuanEibar EskubaloiarentzatSENIOR TALDEAK PARTIDUEZINHOBEA JOKATU ZUENDOMEKA GOIZEAN aurrekoasteburuan Espainiako 1. mailaraigotzea lortu zuen ElgoibarkoAlcorta Forging Grouptaldearen aurka; Imanol Alvarezentrenatzailearen esanetan,“kalifikazioa ematerakoan,10a merezi izan zuten jokalariguztiek, Elgoibarren bertan irabaztekogauza izan gara-eta”.Eibartarrak 22-24 nagusitu zirenKopa bereganatzeko eta,horrela, aurretik Ligan irabazitakotituluari beste bat gehituzioten. Gehiago oraindik: denboraldiguztian partidu bakarbat galdu barik! Kopa txapelketan,gainera, Espainiako 1. eta2. mailako taldeak izan dituaurkari eta taldearen benetakomaila erakusteko balio izan du.Tekniker Eibar Eskubaloikojubenilek, bestalde, Zumarraganjaso zuten txapela han jokatutakohiruko lehiaketan:Urola Aranzadiri 10-19 irabaziondoren, Ereintza Aguaplast16-12 gainditu zuten.Urrezko domina Ane San Martingimnastarentzat GipuzkoakoanAURREKO ZAPATUAN BER-GARAN AMAITU ZEN GIPUZ-KOAKO ESKOLARTEKOGIMNASIA erritmikoko txapelketan,Ipurua taldeko jubenileta kadete mailakoak podiumeanizan ziren. Jubenil mailakobanakako A txapelketan, gainera,San Martinek urrezkoaeskuratu zuen uztaiarekin egindakolanarengatik; Graxi Arregi,bestalde, bigarrena izan zenaparatu berarekin eta 3. postuanamaitu zuen B txapelketakosailakpen orokorrean. Taldekazilarrezkoa jaso zuten eibartarrek.Kadete mailan, berriz,Maialen Oregik eta IrenePérezek osatutako bikotea 2.postuan geratu zen.Ikasturtea amaitzeko, etaohiturari jarraituz, erakustaldierronda hasi dute Ipurua gimnasiaerritmikakoek. Mallabianizan ziren domekan eta, uztailaribegira, ateak zabalik jardunaldiaere prestatzen diharduklubak. Dena dela, kirol haupraktikatu nahi duten guztiekgimnasiaipurua@hotmail.comhelbidera idatzi dezakete informaziogehiago jasotzeko.Ziaran triatletak Gipuzkoakotxapela jantzi zuen HondarribianZAPATUAN JOKATUTAKO HONDARRI-BIAKO TRIATLOIAREN LAUGARREN EDI-ZIOAN JOKOAN ZEGOEN Gipuzkoakosprint distantziako txapela ekarri zuen EibarreraAne Ziaran gure herriko triatloi taldekoordezkariak. Ziaranek ordubete, 17 minutueta 24 segundo behar izan zituen probaamaitzeko eta hamar segundoko tartea aterazion bigarrenari; txapela lortzeaz gain, probaere berak irabazi zuen. Gizonezkoetan, berriz,Nicholas Kasteleinek irabazitako lasterketan, 3. postuan sailkatutakoMikel Otaegik jantzi zuen txapela.EzDok Koskorri ezaria jartzeko prestKOSKORREK SENDO EUSTEN DIO DENBORALDI OSOANERAKUTSI DUEN NAGUSITASUNARI eta, foball-zaletuen Kiroljokoaligan egindako bidetik, Kopan ere finalerako txartela eskuratudu, finalerdietan Txokori 4-1 irabaziz. EzDok, gutxiago ez dela-eta,ondo nagusitu zitzaion Azkena Kaltoni (3-0). Kopako finalak, beraz,baditu protagonistak: neurketa bihar jokatuko da, goizeko10.30etatik aurrera. Aurretik, gaur bertan, foball-zaletuko denboraldiamaierako afaria egingo da, El Caserío tabernan.12/VI/1 ...eta kitto!808 zkia.


KIROLAK17EIBAR GOLF - PITCH & PUTT TALDEADA KLUBAREN IZENA eta pare bat astetanbeste hiru bazkide egin dituzte, aurretik bidalitakooharrean hemeretzi zirela esaten zutenean:“Guztiak federatuak: 14 gizonezko, hiruemakume eta neska eta mutil bana”, ManuFernández presidenteak dioskunez. Estatutuakere eginak dituzte eta euren blogean(http://eibargppt.blogspot.com.es/) 2.000 bisitainguru izan dituzte azken bi hilabeteetan-“EEEBBetatik, Koreatik, Filipinetatik eta Eskoziatikjarri dira harremanetan gurekin”- etaFacebook-en (http://www.facebook.com/ eibar.egpt)berrehun lagun inguru egin dituztedagoeneko.Orain arte egindako ibilbidea ez zuten barthasi; hala ere, ekainaren 30ean egingo duteaurkezpen modukoa Eibarren, Ipuruako anexoaneskainiko duten ikuskizunarekin. Horretarako,“PGAko Espainiako presidentea ekarrinahi dugu eta, arratsaldeko 16.00etan hasita,ikastaro antzerakoa egingo dugu bertarajoaten direnekin eta asmoa dugu ere kamisetak-etabanatzeko zozketa bidez”. Antolatzaileekdiotenez, hiru proiektu landuko dituztebertan, “alfonbra bereziak erabiliz eta sariakizango dira banderara gehien gerturatzen denarentzateta zuloetan bola gehien sartzendituenarentzat; hortik aparte, beste torneo batizango da guraso eta seme-alabak osatutakoekipoen artean”. Golf - Pitch & Putt klubekopartaideek, kirol baloreekin batera, bestehainbat puntu ere azpimarratu nahi dituzte:“Naturarekin harremanetan gaude eta, horrezgain, errespetua eta lagunak lantzen dira:zeozergatik deitzen zaio zaldun-jokoa”.Janzkerari dagokionez, “etiketa-arauak” erebadituzte; baina, beste kirol batzuekin parekatzerakoorduan, “jokatzeak ematen duenlasaitasuna eta ohiko zereginetatik deskonektatzea”dira balio aipagarrienak.Sari bat baino gehiago irabazi dituzte Pitch & Putt taldekoek.Pitch & Putt: Adinguztietarako etanaturan praktikatzekoaukera ematen duengolf antzerako kirolaBadago beste berezitasunik: “Zu zara zureaurkaria; ez duzu zertan beste baten aurkajardun beharrik. Zure buruarekin duzuerronka”, dioskue klubekoek. Modalitate biekinbadihardute ere, klub honetakoek pitch &putt-ean zentratu dira gehienbat, “batez ere,adin guztietakoek parte hartzeko aukeragehiago eskaintzen duelako”. Golfaren ondoan,beste kirol honetan ibilbideak laburragoakdira eta “zuloak par 3koak eta inoiz ereez dira gainditzen 120 metroak. Irlandan jaiozen modalitate hau eta kataluniarrek sartudute gure inguruan, eurak bihurtuz mundukoonenak: 40.000 lizentzien bueltan dabiltzaHerrialde Katalanetan”. Hemen ere bertakoarautegiari jarraitzen diote eta, kluba osatzeazgain, mailari erreparatzen badiogu, bikaindihardute eibartarrak: azken denboraldianklubeko zortzi jokalarik irabazi dituztejokatutako lau torneoak: Oñatiko Irelorekoa(hor prestatzen dira Eibarko taldekoak),Mungiako Urgoitiko Jauregia, Dimako DimaGolf eta Gasteizeko Seminariokoa. Horrezgain, Ipar Zirkuitoko beste hiru torneo ere bereganatudituzte azken denboraldian. Ezahaztu, beraz, beste kirol batean sakontzekoaukera: “Maisu Handiak” ikuskizuna zain duzue,ekainaren 30ean, Ipuruako anexoan.Asola-Berri izango da hiru-txirloko Gipuzkoakotxapelketako azken jardunaldiko protagonistaGIPUZKOAKO 43. EDIZIOAREN EGUNHANDIA OSPATUKO DUTE ASOLA-BE-RRIN bihar eguerdiko 12.30etatik aurrera.Aurten Bolari Eguna bertan hartzeaz aparte,sari berezia ere elkarteak jasoko du, 50urte betetzen dituela-eta. Lehiaketa ere puri-puriandago, azken aldian sailkapenakasko estutu baitira. Horrela, Asola-BerrikoSergio Rodríguezek txirlo bakarreko aldeaateratzen die Bittor Ugarteburu taldekidearieta Floreagako Gorka Etxanizi; bikoteka,berriz, Floreaga bolatokiko Beñat Astigarragaeta Arkaitz Caballero dira liderrak etatxirlo bira dago Asola-Berriko Bittorren bikotea(Ugarteburu eta Astigarraga). Emakumezkoetanargi nagusitzen da Olaitz Rodríguezeibartarra eta taldeka Asola BerriA-k lau txirloko aldea kentzen dio San MiguelA-ri.Behin tiraldia amaituta, parrekoak erabakikodira eta horrek paso emango dio AzitainJatetxean egingo duten bazkariari.Bazkal ostean sari banaketen ordua heldukoda: Asola-Berrik oroigarria jasoko du,Giro izango da bihar Asola-Berriko bolatokian.maila bakoitzeko irabazleak bere txapelaeta, ondoren, bertsoek eta musikak hartukodute protagonismoa....eta kitto! 12/VI/1808 zkia.


18KIROLAKAlebin mailako neskak hirugarrenGipuzkoako atletismo txapelketanALDATZE ETA ITURBURU IKASTETXEETAKO NESKEKINOSATUTAKO Klub Deportiboko taldeak eskolarteko txapelketa horretanaurkeztutako seikoteak maila bikaina erakutsi zuen eta, horrela,podiumaren hirugarren koskara igotzea lortu zuten. TaldeaNerea Etxanizek (luzera), Marina Lahidalgak (60 metro), NereaOlabarrik (altuera), Alicia Rom-ek (60 metro hesiekin), Amaia SanMartinek (1.000 metro) eta Elena Susaetak (pisua) osatu zuten.Eibarko mendi inguruak ikutu berezia izango dute domeka goizean.Deporreko Finalistaren EgunakArrate kirolez jantziko du domekanURTEROKO OHITURARI JA-RRAITUZ, EKAINAREN LE-HENENGO DOMEKA aprobetxatukodute Eibarko Klub Deportibokoekeuren egun handiaospatzeko. Arrate izango dutegune nagusia, han egingo baitiramendizaleendako dominabanatzea eta bazkaria; halaere, haraino heldu aurretik, Eibartikabiatuta, mendi-ibilaldieketa roll-eski igoerak inguruak“Depor izpirituaz” jantziko ditu.Normala denez, mendi-ibilaldiarekinhasiko da eguna: Deportiboarenaurrean 8.15etanbatutakoek Santa Kurutz-KalamuakoParlamentua-Kalamua-Arrate ibilaldia egingo dute. Horrezgain, mendi batzordekoekhaur eta gurasoentzako ibilaldiaere antolatu du: bigarrenhori egiteko autobusak izangodira doan 09.00etan, Ego-Gainenhartu eta Ixuaraino joateko(hori bai, autobuserako izenaeman beharko da aurretikDeporren). Behin Ixuan, handikKalamua-Akondia-Aizketa-Arrate ibilbidea osatuko dute.Hirugarren irteera bat ere izangoda: eski batzordekoek antolatutaeta Itzioko parketik abiatukoden roll-eski igoera.Bestelako ekitaldiak eguerdiinguruan abiatuko dira: 11.45-etan Caeloren omenezko pilota-partiduakjokatuko dira Arratekofrontoian, pilota batzordeakantolatuta; handik ordu erdira,Kezka Dantza Taldearenemanaldia izango da eta horrekeguneko ekitaldi nagusienetakoariemango dio paso.Hor mendiko dominak banatukozaizkie haur eta helduei. Etaegitarauko azken ekitaldia zelaianegingo den bazkaria izangoda; 14.30etan hasiko da etatxartelak salgai daude Deporren(12 euro helduen kasuaneta 7 haurrenean).Eibarrek 2. B mailan jardungo duhurrengo denboraldian ereAZKEN PARTIDUETAN TALDEAK SENDOTASU-NA ERAKUTSI ARREN, aurrean freskotasun faltaere nabari izan da eta Eibar KE-ren talde nagusiak2. B mailan jarraituko du hurrengo denboraldian,Lugorekin jokatutako partidu bietan gol bat sartzekogauza ez baita izan. Aurreko zapatuan Ipuruanjokatutako itzulerako partiduan eibartarrekagindu zuten, baina aukera garbirik egin barik. Behindenboraldia amaituta, entrenatzaile berria zein izangoden zain daude zaletuek, Manixek ez baitu jarraituko.Jardunaldi bikaina eibartarrentzatUdaberriko xake txapelketanKLUB DEPORTIBOKO XA-KELARIEK LAU GARAIPENETA PORROT BAKARRAIZAN ZUTEN Groseko UdaberrikoTxapelketaren 6. jardunaldian.Horrela, Edu Olabek didabatean irabazi zion EasokoLazkanori eta Asier Etxagibelekhiru ordu behar izan zituenElizondo donostiarra garaitzeko;tartean izan ziren AlexNARBAIZA KLUB DEPORTI-BOKO KADETEAK ZUMA-RRAGAKO HERRERARENKONTRA hasiko du gaurkojaialdia Astelenan, 19.00etan.Jarraian, gazteen mailakoen orduairitsiko da, bi partidurekin:Zubizarretak Zestoako Pérezizango du aurkari eta LarraurikLegazpiko Aierbe. Andonegik,Agirresarobek, Lantzek etaBengoetxeak kanpoan jokatukodute jardunaldi hau. Domekan,berriz, Caelo Memoriala izangoda jokoan Arraten: gazteenmailan Zubizarreta-Agirresarobeeta Andonegi-Lantz bikoteenAranzabalen eta Jon Aranarengaraipenak. Jose Antonio Garridoriegokitu zitzaion oraingoanpartidua galtzea.Asteburu honetan jokatukoden azken txandaren bezperan,Etxagibel arrasatearra daDeporreko ordezkari onena, 6.postuan; Aranzabal eta Olabeberdinduta daude, 13. eta 17.postuen artean sailkatuta.Afizionatu mailako hiru pilotapartidu gaur Astelenanartekoari helduen mailako Larreategi-Bengoetxeaeta Unamunzaga-Egañarenartekoakjarraituko dio.12/VI/1 ...eta kitto!808 zkia.


20 urte bete ditu Goruntzabesbatzak eta, euren ahotszuriei laguntzeko, Easoabesbatzako kideekin kontzertuberezia eskainiko dute datorrenasteko barixakuan, 20.30etan,San Andres elizan. LoreaOjanguren zuzendari etaJosefina Pereda idazkariarekinegon gara abestiz beteriko20 urte hauetaz berba egiteko.ELKARHIZKETA19- Tangoak dioen bezala, “20 urte ez diraezer”?Asko dira! Gauza asko pasa ditugu urtehauetan, esperientzia asko eta, orain, zuzendarigaztea daukagun arren, kide gazteakere behar ditugu. Oso zaila da kide berriakekartzea, baina saiatzen ari gara. Borondate-indarraeta denbora librea eduki beharduzu, obligazioa delako. Eta, noski,abestea gustatu behar zaizu. Badago abesteagustoko duen jendea, baina lagun arteanedo modu lasaian. Abesbatzan aritzea ezberdinada, hainbat gauza ikasi behar direlakoeta abar: beste kontu bat da.- Nola gogoratzen dituzue abesbatzanemandako urte hauek?Abestea gustoko genuen emakumeak gineneta horregatik sortu genuen taldea. Ezgenuen parrokiako abesbatza izan nahi, baiziketa ekintzetan parte hartzen duena, kanporairtetzen dena, eta abar. Oroitzapenakzoragarriak dira.- Kanpora irtetzearen asmoa bete duzue:Eskozia, AEB… kanpoan izan zarete.Urtero bidaia bat egiteko konpromisoahartu genuen. Abesteko asmoarekin bidaiatudugu beti, ez bidaiatzeagaitik bakarrik.Beti konpromiso bat lotu izan dugu herrialdehartako batekin. Helburu bezala hartzen genuenkontu hori: entseguetara zoazeneaninteresik ez baduzu, ez zoaz hainbeste gogorekinedo gehiago egiten duzu huts. Aurten,ordea, ez dugu bidaia egingo, gure 20.urteurrenarengatik Easo abesbatzarekin Eibarrenemanaldia eskaintzea pentsatu genuelako.Luxua da guretzat.LOREA OJANGUREN & JOSEFINA PEREDA (Goruntz):“Guretzat luxua daEaso-rekin abestea”- Atzerrira egindako bidaien artean, zeinizan da bereziena?New Yorkekoa. Patrizio Deunaren katedraleanabestea zoragarria izan zen. Apaizakgazteleraz aurkeztu ginduen eta, amaieran,Aita Gurea abestera gindoazenean,euskaraz egingo genuela aipatu zuen etakantua amaitzean denak zutik ikustea izugarriaizan zen. Kontzertu hobeak egin ahalizan ditugu, baina hangoa berezia izan zen.- Ahots zurien abesbatza zarete. Zeintzukdira horren ezaugarriak?Emakumeak garela. Ahots zurien barruanumeak ere egon daitezke, baina nagusienahots zurien barruan emakumeak sartzendira.- 2007an diskoa grabatu zenuten. Nolakoaizan zen horren gauzatzea?Oso neketsua! (barreak). Hainbat grabaketaeginda genituen, baina beti pentsatzengenuen disko atera behar genuela. 15 urtebete genituenean, diskoa grabatzeko aukerasortu zitzaigun eta animatu ginen.- 20. urteurrenarekin disko berria egiteapentsatzen duzue?Ez! Mendeurrena egiten dugunean grabatukodugu (barreak). Lan handia eskatzendu, entsegu asko, dena oso jarraian eta, gainera,taldean gutxi gara eta, baten batekezin badu grabaketara joan, zaila da. Diskoaeginda dagoenean zerbait polita dela ikustenduzu, baina lan handia du atzetik.- Lorea Ojanguren da orain zuzendaria,baina aurretik beste batzuk izan dituzue.Alde handia dago batetik bestera?Bai, bakoitzak bere estiloa auka. Alde izugarriadago zuzendari batetik bestera. Bakoitzaktaldea eramateko bere era dauka,bere maniak eta gustuak… Eta kideentzatzaila da ohitura bihurtu duzuna aldatzea.- Lorea, nola daramazu koroa zuzentzea?Lorea: Ondo. Abesbatza ondo badoa, ni pozikeurekin.Josefina: Lasaitasun handia ematen diguLorea zuzendaria izateak, beti jakin izan baitituabestietako hiru ahotsak.- Datorren asteko barixakuan Easo abesbatzarekinkontzertua eskainiko duzue.Nolakoa izango da?Zoragarria! Lehenengo zatian guk jardungodugu, gero eurak; eta, amaitzeko, bateraabestuko dugu. Demaseko ilusioa egiten digueurekin abesteak, guretako horrek dakarrenospearekin....eta kitto! 12/VI/1808 zkia.


20KULTURANorvegiako literatura oparitudiote liburutegiariAURREKO BARIXAKUANNORVEGIAKO ERREGEKONTSUL NAGUSIA JuanSan Martin Liburutegian bisitanizan zen. Bilboko kontsulatutikNorvegiako hainbat literaturalan ekarri zituen eta liburutegiangustura hartu zuten oparia:"Denera 19 titulo dira, horietakobatzuk guretzat ezagunakdiren egileek idatzitakoaketa, beste batzuk, berriz, deskubritzekedauzkagun idazleenak".Nobelen artean, KnutHansum Nobel sariaren “Hambre“,saritua izandako Lars SaabyeChristensenen “El hermanastro“,Unni Lindellen “Latrampa de miel” edo Tarjei Vesaasen“El palacio de hielo”daude; kontakizun laburren artean,berriz, “Mujeres en losfiordos” eta Kjell Askildsenen“Cuentos”; haur literaturakohainbat ipuin ere badaude, halanola “La señora cucharita”(Alf Proysen), “El final del verano”(Stian Hole) edo “24 porsegundo” (Bjorn Stotland etaLarsen Ellin).Zeramika eta Dibujo Eskoletakoikasleen erakusketaATZO INAUGURATU ZUTEN PORTALEKO ERAKUSKETA ARE-TOAN ZERAMIKA ETA DIBUJO UDAL ESKOLETAKO ikasleenikasturte amaierako erakusketa. Ikasturtean zehar ikasleek egindakoakekainaren 17ra arte egongo dira ikusgai, ohiko ordutegian:martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara. Bestalde, ikasturteberrirako matrikulazio epea ekainaren 4an zabalduko dute etaizena eman nahi duenak irailaren 7ra arte izango du horretarakoaukera, Pegoran.Los Secretos ColiseoanLOS SECRETOS TALDEKOAK BIHAR COLISEOAN IZANGODIRA, 22.00etatik aurrera "En un mundo raro" diskoa aurkeztekokontzertuan. Madrilen 80ko hamarkadan sortutako pop-rock taldeakEspainian bira egiten dihardu, 30 urteko ibilbidea laburbiltzenduen lana zuzenean eskaintzeko kontzertuak ematen eta Eibarrenere taldearen abestirik ezagunenak zuzenean entzuteko aukeraizango da bihar gauean.Santurtziko portuan harrera egingo diete Mintza Egunera joandakoei.Mintza Eguna bihar SanturtzinHERRI GUZTIETAKO BERBALAGUNAK BATZEKO ASMOZ,BIHAR OSPATUKO DA MINTZA EGUNA ikasturte amaierako jaiaSanturtzin. Aurten zazpigarrenez ospatuko den festarako egunosorako egitaraua prestatu dute antolatzaileek, Topaguneak, BaiEsan Santurtzin Euskaraz elkarteak eta AEK-k: 11.00etan ongi etorriaegingo zaie parte hartzera joandako guztiei eta Santurtziko portuanhamaiketakoa hartuko dute. Jarraian ibilaldi gidatua eta umeeta gurasoentzat jolasak egingo dituzte. Ondoren etorriko dira mintza-bermuta,bazkaria, sari banaketa, euskal erromeria, mintza kalejiraeta beste hamaika sorpresa. Antolatzaileek 400 bat lagun batzeaespero dute eta han izango dira …eta kitto! Euskara ElkartearekinBerbetan programan diharduten lagunetako asko ere.Barre ugarigaztetxeanAURREKO BARIXAKUAN"UN PAR DE 2" KONPAI-NIAK GAZTETXEAN taularatutakoT.S.N.A. antzezlanaikustera joan zirenek ondobaino hobeto pasatu zuteneta ikuskizunak iraun zuenbitartean barre algarak nagusituziren.12/VI/1 ...eta kitto!808 zkia.


Sanjuanetako egitarauak ekaina beteko duMARTITZENEAN AURKEZTUZUTEN SANJUANETARAKOEGITARAUA Miguel de los Toyosalkateak, Esther KareagaEuskara-Kultura batzordeburuaketa Jose Luis GonzalezKultura teknikariak. Krisiareneraginez bestelako kontueiUdalak egiten diharduen%10eko murrizketak jaietarakoaurrekontuan ere eragina izangodu (142.000-143.000 eurorenbueltan ibiliko da). Halaere, ekaina osoa hartuko duenegitarauak 60 musikari profesional,88 ekitaldi (horietako 53herriko talde eta elkarteek antolatutakoak),6 kontzertu, 9kalejira, 5 berbena, 3 kale-antzerkiikuskizun, 3 enbolatu etaBIHAR AGURTUKO DUTE IKASTURTEA KA-LEETAN KANTUZ-EKOEK eta, horretarako,Esther Kareaga, Miguel de los Toyos eta Jose Luis González “Poxpolo”. / SILBIA HERNANDEZKaleetan Kantuz-ekoen topaketabeste jarduera asko jasotzenditu. Omenduko diren elkarteak,berriz, Armeria Eskola, CasinoArtista Eibarrés, Asola Berrielkartea eta Goruntz abesbatzaizango dira. Bestalde,jaietan kamiseta eta bestelakoekinparte hartzeko asmoa dutenkoadrilekin bilera datorrenastean, ekainaren 4an izangodela eman du aditzera Jai Batzordeak.Batzarra Portalean,3. pisuko ikastaro gelan egingoda, 19.00etan hasita.beste herri batzuetako taldeekin elkartuko dira,eguna jai giroan eta kantuan emateko: 11.00etanUntzagako jubilatu etxeanekingo diote egunari, alkateakongi-etorria egin eta, hamarretakoahartu ostean,bakoitzak bere kantu-papelaeskuan hartuta eguerditikaurrera Eibarko kaleetan kalejiranibiltzeko. 14.00ak alderaberriz Untzagara bueltatuta,pare bat abesti gehiagoeskaini eta bertan elkarrekinbazkaltzeko.`Kirola Euskaraz Bizi´ bihar IturburunAURREKO ASTEBURUAN IKASTOLAKO TXI-KIEN OLINPIADAK EGIN ZITUZTEN Iturburuneta bihar, berriz, nagusien txanda izango da EuskarazBizi Jaialdian. Antolatzaileek, urteroko moduan,bertara joateko autobusa erabiltzeko eskaeraegin dute: 08.00etan hasiko da garraio zerbitzua(Untzaga-Iturburu, Urkizu-Iturburu) eta, hortikkanpora, 11.00etan, 12.30etan eta 13.30etanere autobusa egongo da (Egogain-Iturburu). Bueltarakoautobusak, berriz, jarduera guztiak amaituta,18.30etatik aurrera hasiko dira Iturburutik jaisten.Bestela, egun osorako egitarauak kirol-probaeta bestelako lehiaketa zerrenda luzea hartzendu, azken urteotan antolatutakoen bidetik.KULTURAlaburrakLUR HIZTEGIAK ON-LINEEusko JaurlaritzarenKultura sailekoHizkuntza PolitikarakoSailburuordetzak sareanjarri ditu Lur HiztegiEntziklopedikoa eta LurHiztegi Tematikoa,www.euskadi.net atarian.EUSKARA IKASTEKODIRU-LAGUNTZAKUdalak 2011-2012ikasturtean Eibarko UdalEuskaltegian eta AEK-neuskara ikasten jardunduten guraso, dendari,ostalari, jubilatu etaeuskara plana dutenenpresetako beharginentzatdiru-laguntza deialdiakaleratu du. EskaerakPegoran aurkeztu behardira (azken egunaabuztuak 31 da).KIROL EGOKITUARENJARDUNALDIAEtzi Untzaga plazan hiruordu iraungo duen jardunaprestatu dute GipuzkoakoKirol EgokituarenFederaziotik, kirol egokituaezagutzera ematekohelburuarekin. Egingo direnjardueren artean, slaloma,boccia, itsuen zirkuitoak,saskibaloia gurpil aulkianeta herri-kirolak.21JAVIER MARTÍNEZ ELKOROBARRUTIA“JAVILO”2012ko maiatzaren 27an hil zen“Lagun on bat aurkitzea oso zaila da,galtzea hainbat zailagoa,eta ahaztea ezinezkoa” ZURE KUADRILA...eta kitto! 12/VI/1808 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Ekainaren 3ra arteJULIAN OCHOAren “Cuba” argazki erakusketa.Arrate Kultur Elkartean.– Ekainaren 17ra arteZERAMIKA, MARRAZKI ETA PINTURA UDALESKOLETAKO ikasturte amaierako erakusketa.Portalean.SUDOKUAHILDAKOAK- Isabel Carballo Blanco. 91 urte. 2012-V-16.- Mari Tere Osoro Azkarate. 84 urte. 2012-V-23.- Juan Manuel Azpiazu Arrieta. 67 urte. 2012-V-24.- Juan Jose Moralejo Alvarez. 70 urte. 2012-V-25.- Gaspar Alvarez Lucio. 94 urte. 2012-V-25.- Genaro Azkarraga Fuldain. 86 urte. 2012-V-26.- Luis Mª Agirre Bildosola. 65 urte. 2012-V-27.- Javier Martínez Elkorobarrutia. 60 urte. 2012-V-27.- Francisco Fernández Martínez. 78 urte. 2012-V-29.- Francisca Asla Alberdi. 92 urte. 2012-V-29.- Ignacio Goikoetxea Makazaga. 88 urte. 2012-V-30.- Mª Josefa Usobiaga Osa. 86 urte. 2012-V-30.JAIOTAKOAK- Aitor García Hannover. 2012-V-18.- Claudia Arias Toledo. 2012-V-22.- Xabier Gijón Gutiérrez. 2012-V-24.- Martin Gijón Gutiérrez. 2012-V-24.- Ekhi Castro Puyol. 2012-V-24.- Noa Larrañaga Corredera. 2012-V-25.- Izaro Gómez Chimeno. 2012-V-25.farmaziak1, barixakuaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)2, zapatuaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)3, domekaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)4, astelehenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)5, martitzenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)6, eguaztenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)7, eguenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)8, barixakuaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)4 8 2 7 DENBORAPASAK6 1 7 547 67 5 9 32 892 1 5 41 9 7 8 AURREKOAREN EMAITZAAGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Egunero: 15.30. Zapatuak:14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBA R. Egunero: 16.00.Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.25...eta kitto! 12/VI/1808 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Eibar erdi aldean (Ubitxa).2 logela, egongela, sukaldea etakomuna. Igogailua eta kalefakzioa.Bizitzera sartzeko moduan. Oso merke.Tel. 685-732596.– Pisua salgai Eibar erdi aldean. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bieta trasteroa. 130 m 2 . Igogailua. Guztizberriztua eta argitsua. Tel. 626-203838.– Pisua salgai Eibar erdialdean (EibarkoTxikito). Logela bi, egongela,sukaldea eta komuna. Igogailuarekin.150.000 euro. Tel. 672-622774.– Atikoa salgai Eibarren, Ardantzan.72 m 2 . Logela bat, egongela, sukaldeaeta komuna. 17 m 2 ko terraza. Berria.Hegoaldera begira. Garajea etatrasteroa aukeran. 212.500 euro. Tel.647-952677.– Pisua salgai Amañako plazoletan.2 logela, egongela, sukaldea, komunaeta ganbara. Dena kanpora begira.100.000 euro. Tel. 685-728995.1.2. Errentan– Oporretarako apartamentua alokagaiEzkaray-n. Prest 4 lagunentzat.Igogailua, garajea eta igerilekua. Tel.639-176239.– Pisua alokagai Elgetan. Ia berria. 2logela, egongela-jangela, sukaldeosotua eta bi komun. Tel. 606-083992.– Apartamentu txikia alokagai Donostianuztailerako. Hondartzaren ondoan.3-4 lagunentzat. 1.400 euro lauaste. Tel. 675-712886.– Hiru logelako pisua behar dut Eibarren.Tel. 652-532589.– Oporretarako pisua alokagai Santoñan.Logela bi. Inguru lasaia, hondartzetatikgertu. Tel. 669-980932.– Pisua alokagai Ubitxa kalean. 2 logela.Igogailua eta kalefakzioa. Sartzekomoduan. Tel. 685-732596.2. Motorra2.1. Salgai– Karro-denda salgai. Oso egoeraonean. Sekulako aukera. 1.200 euro.Tel. 617-808785.3. Lokalak3.2. Errentan– Garaje itxia alokagai Jose AntonioGisasola kalean. Tel. 943-201140 eta610-698277.– Behaldea alokagai Ubitxan. 100 m 2 .Argi-instalazioa eta komunarekin. Tel.617-688311. Maria.– Garajea alokagai. Tel. 617-688311.Maria.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. Lana4.1. Lan bila– Neska eskaintzen da garbiketakegiteko, nagusiak edo umeak zaintzeko,.... Edozein ordutegi eta egunetan.Tel. 689-847947.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta etxeko lanetarako. Tel. 646-821678.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketa lanetarako. Esperientzia.Tel. 686-077316.– Emakumea eskaintzen da goizezedozein lanetarako. Tel. 943-127018eta 635-555040.– 34 urteko neska euskaldun arduratsuaeskaintzen da nagusiak zaintzeko.Titulazioa eta esperientzia. Tel.650-455685.– Hezkuntza Esparruan bizi den neskaarduratsua eta dinamikoa eskaintzenda umeak zaintzeko. Deitu19.00etatik aurrera. Tel. 658-757251.– Emakumea eskaintzen da sukaldari-laguntzailejarduteko eta umeakedo nagusiak zaintzeko. Tel. 654-349366.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko eta umeak edo nagusiakzaintzeko. Tel. 696-509360.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Orduka. Tel. 695-303534.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak edo gaixoak zaintzeko etaetxeko garbiketak egiteko. Tel. 617-571210.– Neska eskaintzen da interna moduanlan egiteko. Tel. 648-873547.– Estetizista euskalduna eskaintzenda erlaxatzeko masajeak eta makilajeakegiteko. Esperientzia. Tel. 617-718035.– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta tabernetan, garbiketaneta mendian lan egiteko.Erreferentziak. Tel. 682-290521.– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko.Deitu 19.00etatik aurrera. Tel.658-757251.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 638-849391.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko. Tel. 686-052084.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 679-946934.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Esperientzia. Tel. 943-257815eta 692-332871.– Mutila eskaintzen da taberna etajangeletan lan egiteko. Esperientzia.Tel. 692-332871.– Gizonezkoa eskaintzen da edozeinpintore lanetarako. Tel. 622-573180.– Emakumea eskaintzen da udanumeak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Esperientzia asko. Tel. 680-463892.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Orduka.Tel. 943-821537.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko. Tel. 697-730662.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko. Tel. 636-517025.– Emakumea eskaintzen da etxekolanak egiteko eta umeak edo nagusiakzaintzeko. Tel. 647-175093.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko, garbiketak egitekoeta sukaldari-laguntzaile jarduteko.Tel. 608-147559.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko, garbiketak egitekoeta sukaldari-laguntzaile jarduteko.Tel. 638-249735.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 617-181350.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Orduka. Tel. 648-603029.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 646-176549.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko. Tel. 636-423493.– Neska arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.675-607031.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Orduka. Esperientzia. Tel. 669-966611.– Emakume arduratsua eskaintzenda nagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 634-887814.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Gidatzeko karnetarekin. Tel.632-798768.– Arotza eskaintzen da. Esperientzia.Tel. 654-453268.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Biolin klaseak ematen dira. Adinguztietako ikasleak. Metodo errazaeta dibertigarria. Merke. Tel. 679-740061.6. Denetarik6.1. Salgai– Gurpildun silla estua salgai. Berria.Tel. 661-164231.– Taberna itxi dugula-eta, kafetegirakomakinaria eta altzariak salgai. Tel.676-753898.– 2. eskuko Bugaboo-bee ume karroaerosiko nuke. Tel. 678-045605.– Bikiendako bi kapotadun aulkia salgai.Fishwell markakoa. 450 euro. Tel.669-346335.6.3. Galdu/Aurkitu– Zapatu gauean Euskal Jaiko karpanjertse beltz luzea aurkitu nuen eta jertsebeltz motza galdu. Tel. 656-704387.6.4. Bestelakoak– Egunero Eibartik Donostiara lanerajoateko jende bila nabil. Eibarren07.00etatik irten eta Donostiatik (ospitaletatik)15.00etan bueltatzeko. Tel.656-764762.12/VI/1 ...eta kitto!808 zkia.


Matrikulazabalik2012-ko UDAKOIKASTAROAKEIBARKOUDALEUSKALTEGIAEUSKALTEGIABista Eder, 10-PORTALEAeuskaltegiaeibar@telefonica.netTfnoa: 943 70 09 12 Faxa: 943 82 00 89MATRIKULATZEKO EPEAEkainaren 4tik 20ra arte– Euskalduntze etaAlfabetatzea– 1., 2. eta 3. maila (EGA)prestatzeko ikastaroak– Titulu Ofizialak– Goizez, 4 orduko ikastaroak– Ekainaren 26tik uztailaren 23ra– Irailean jarraitzeko aukera(azterketa aurreko egunetan, egunero 2 ordu)Eibarko Udalak eta HABEkdiruz lagundutako zentroaEtorri eta galdetu!16 urtetik gorakoentzat

More magazines by this user
Similar magazines