Tarikh : 27 Februari 2013 JABATAN LANDSKAP NEGARA ...

kpkt.gov.my

Tarikh : 27 Februari 2013 JABATAN LANDSKAP NEGARA ...

Tarikh : 27 Februari 2013JABATAN LANDSKAP NEGARAKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATANKENYATAAN SEBUT HARGA1. Sebut harga ini adalah dipelawa dikalangan kontraktor-kontraktor BUMIPUTERAdi Negeri Terengganu yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan IndustriPembinaan Malaysia (LPIPM/CIDB) dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitanyang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut :-Pejabat YangMemanggilSebuthargaKPKT/JLN/19/09/494/39/T/7-3JabatanLandskapNegara,Tingkat 7, 11dan 15 PlazaPermata (IGB),Jalan KamparOff Jalan TunRazak, 50400KUALALUMPUR.Tajuk ProjekCadangan PembangunanBagi Program PersekitaranKehidupan Di PPR SungaiKerak, Marang, TerengganuTaklimat & LawatanTapakKehadiran : DiwajibkanTarikh : 6/3/2013Masa : 9.00 PagiTempat : Majlis DaerahMarang, TerengganuTaraf/JenisSykt*BumiputeraT1Tempoh SahLakuTawaran 90HariKelayakanBerdaftardenganLPIPM/CIDBGRED G2CE14–Landskapdan/atauCE 21 –CivilPKK – SijilBertarafBumiputeraTempat DanTarikhDokumen SebutHargaDiperolehiMajlis DaerahMarang,TerengganuMulai: 6 Mac2013Hingga: 19 Mac2013HargaDokumen &Bayaran AtasNamaRM30.00MajlisDaerahMarang,TerengganuTempat,Tarikh DanWaktu SebutHargaDitutupMajlisDaerahMarang,TerengganuTarikh: 19Mac 2013Jam: 12.00Tengahari* Jenis Syarikat Tempatan: T1 - Syarikat 100% milik tempatan2. Dokumen Sebut Harga ini boleh didapatkan di Majlis Daerah Marang, 21600Marang, Terengganu Darul Iman pada waktu pejabat (8.30 pagi hingga 1.00 tengaharidan 2.00 petang hingga 4.30 petang) mulai 06/03/2013 (Rabu) selepas lawatantapak. Manakala Dokumen Meja Sebut Harga boleh disemak di Majlis Daerah Marang,21600 Marang, Terengganu Darul Iman pada waktu pejabat.3. Taklimat akan diadakan pada 06/03/2013 (Rabu), jam 9.00 pagi dan lapor diri diMajlis Daerah Marang, 21600 Marang, Terengganu Darul Iman disusuli lawatan tapakdi PPR Sungai Kerak, Marang Terengganu. Kehadiran adalah diwajibkan dan hanyadua (2) orang wakil bagi setiap kontraktor sahaja dibenarkan masuk ke dalam biliktaklimat Sebut Harga.


4. Sijil Pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri PembinaanMalaysia (CIDB) dan Sijil Kontraktor Bertaraf Bumiputera dengan PKK yang asaldan masih sah hendaklah ditunjukkan semasa mendapatkan dokumen SebutHarga dan salinan fotostat hendaklah dikemukakan untuk simpanan JabatanLandskap Negara. Dokumen Sebut Harga tidak akan diberikan kepada merekayang gagal mengemukakan sijil tersebut dan tidak menghadiri taklimat/lawatantapak pada 06/03/2013 (Rabu).5. Dokumen Sebut Harga yang telah lengkap diisi mestilah dimasukkan ke dalamsampul surat berlakri dan ditandakan dengan Tajuk dan Nombor Sebut Harga di atassampul surat. Dokumen ini hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga, di MajlisDaerah Marang, 21600 Marang, Terengganu Darul Iman pada atau sebelum jam 12.00tengah hari, 19/03/2013 (Selasa). Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatantidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau kehilangan dokumenSebut Harga yang dikemukakan melalui pos. Kementerian Perumahan dan KerajaanTempatan juga tidak terikat untuk menerima tawaran atau mana-mana tawaran.6. Iklan di atas juga boleh diakses dengan melayari laman web rasmi JabatanLandskap Negara di alamat www.kpkt.gov.my/jln dan web rasmi KementerianPerumahan dan Kerajaan Tempatan di alamat www.kpkt.gov.my7. Sebarang pertanyaan tentang urusan Sebut Harga boleh merujuk kepadapegawai-pegawai berikut :NAMA AGENSI NO. TELEFON1 En. Kamarulariffin bin Ab. Rahim Jabatan Landskap 03-40470189Negara2 Pn. Latifah binti Naam Jabatan Landskap 03-40470199Negara3 Tuan Syed Ahmad Hakimi Bin Majlis Daerah Marang, 09-6182366Syed AliTerengganu

More magazines by this user
Similar magazines