Bidang Pengurusan Hartanah - UTHM Library - Universiti Tun ...

lms.uthm.edu.my
  • No tags were found...

Bidang Pengurusan Hartanah - UTHM Library - Universiti Tun ...

Dr. Rosmaini telah berkahwin dengan Diana Janunpada tahun 1990. Isteri beliau sekarang bertugas sebagaiseorang guru sains di Sekolah Menengah SultanAbdul Jalil, Kluang, Johor. Mereka telah dianugerahkandengan 3 orang cahaya mata (Ahmad Fahim - 14 tahun,Nabilah - 12 tahun dan Ahmad Irfan - 9 tahun). Puterasulungnya sedang belajar di Kolej Melayu Kuala Kangsar(KMKK). Manakala Nabilah dan Ahmad Irfan sedangbelajar di Sekolah Kebangsaan Dato’ Abd. Rahman Yassin.Dr. Rosmaini sekeluarga tinggal berhampiran denganGunung Lambak, Kluang, Johor yang indah. Antaraaktiviti-aktiviti yang digemari oleh mereka sekeluargauntuk dilakukan bersama adalah membaca, berkebun,berjoging, bermain bola keranjang dan badminton.Dr. Rosmaini bersama isteri dan anak-anak tercintaPENYELIDIKANDr. Rosmaini mempunyai minat dalam beberapa bidang penyelidikan seperti e-pembelajaran dalam persekitaranpembuatan, pengurusan pengeluaran dan operasi, penilaian pengurusan pengetahuan dan pengetahuan tersiratdan tak tersirat. Beliau telah menyiapkan beberapa projek penyelidikan termasuk aplikasi teknik SEM dalam modelpengurusan pengetahuan dan inovasi (KM and Innovation - KMI Model) dan kajian kawalan mutu yang menghubungkanQCC dengan prestasi organisasi. Kertas kerja yang berasaskan kajian doktor falsafahnya berjudul Linkingknowledge management and innovation, telah memenangi Anugerah Kertas Kerja Terbaik di persidangan ke-10International Business Information Management Association (IBIMA 2008). Kertas kerja ini akan dimasukkan dalamjurnal Management Research, pangkalan data Emerald.Penyelidikan terkini beliau adalah kajian mengenai pengurusan pengetahuan kebangsaan antara 4 universiti utamadi Malaysia termasuk UTHM, UUM, Monash University (KL) dan MMU (Cyberjaya). Kini, beliau sedang menyelia 6orang pelajar ijazah sarjana muda di FPT. Dr. Rosmaini juga merupakan ahli bersekutu di Malaysian Institute of Management(MIM), Knowledge Management Society of Malaysia (KMAM), dan KMPro Society (USA).muka surat 05

More magazines by this user
Similar magazines