laporan ketua audit negara aktiviti kementerian/jabatan/agensi dan ...

audit.gov.my

laporan ketua audit negara aktiviti kementerian/jabatan/agensi dan ...

KANDUNGANPERKARAMUKA SURATKATA PENDAHULUANviiINTISARI LAPORANxiiiBAHAGIAN I - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSIPendahuluan 3Jabatan Tanah Dan UkurAktiviti Perlombongan Dan Pengambilan Pasir SertaKesannya Terhadap Alam Sekitar3Majlis Perbandaran Sandakan, Pejabat Daerah Ranau,Pejabat Daerah Keningau Dan Pejabat Daerah Kecil SookProgram Bantuan Rumah22Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri SabahPenyenggaraan Sistem Saliran Bandar36Jabatan Pertanian Negeri SabahProgram Pembangunan Komoditi Tanaman49Jabatan Air Negeri SabahPengurusan Air Tidak Berhasil (Non Revenue Water)72Jabatan Kerja RayaProjek Skim Pembentungan Fasa II, Tawau93Kementerian Belia Dan Sukan Negeri SabahProgram Pembinaan Dan Pembangunan Kompleks Sukan101Korporasi Kemajuan Perikanan Dan Nelayan Sabah (KO-NELAYAN)Program Pinjaman Industri Kecil Perikanan121Majlis Ugama Islam Negeri SabahPengurusan Tanah Wakaf130iii

More magazines by this user
Similar magazines