bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

tempoh 2006 hingga 2010 adalah seperti di Jadual 4.10 dan di Carta 4.4. Hasil tahun2010 adalah tertinggi dalam tempoh 5 tahun.Bil.Jadual 4.10Kutipan Hasil Sebenar Bagi Tempoh Tahun 2006 Hingga 2010Jenis Hasil2006(RM Juta)2007(RM Juta)Tahun2008(RM Juta)2009(RM Juta)2010(RM Juta)1. Hasil Cukai 100.63 109.35 115.52 113.51 119.652. Hasil Bukan Cukai 195.69 88.01 64.57 71.26 153.553.Terimaan BukanHasil44.87 53.92 80.61 63.02 79.89Jumlah 341.19 251.28 260.70 247.79 353.09Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri SembilanCarta 4.4Kutipan Hasil Sebenar Bagi Tempoh Tahun 2006 Hingga 2010(RM Juta)400341.19353.09350300250200251.28260.70247.79150100500100.63195.6944.87109.3588.0153.92115.5264.5780.61113.5171.2663.02119.65153.5579.892006 2007 2008 2009 2010TahunHasil Cukai Hasil Bukan Cukai Terimaan Bukan Hasil JumlahSumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan4.4.2.4. Penyumbang Utama Hasil Kerajaan Negeri Bagi Tempoh 5 TahunHasil Kerajaan Negeri merupakan sumber utama yang akan digunakan bagi tujuanperbelanjaan mengurus dan pembangunan. Bagi tempoh tahun 2006 hingga 2010,penyumbang utama hasil Kerajaan Negeri adalah daripada kutipan Cukai Tanah,Terimaan Dari Agensi Kerajaan, Perkhidmatan Dan Bayaran, Perolehan Dari JualanBarang-Barang Dan Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit. Analisis terhadap 5 butiranpenyumbang utama hasil Kerajaan Negeri bagi tempoh 2006 hingga 2010 adalah sepertidi Jadual 4.11.14

More magazines by this user
Similar magazines