bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

Bil.Jadual 4.26Akaun Kena Bayar Mengikut Jabatan Bagi Tahun 2010 Berbanding 2009JabatanTahunPeningkatan/(Penurunan)2009(RM Juta)2010(RM Juta) (RM Juta) (%)1. Jabatan Kerja Raya 0.93 0.04 (0.89) (95.7)2. Jabatan Perhutanan Negeri 0.57 0.03 (0.54) (94.7)3. Pejabat Mufti Negeri 0.17 0.01 (0.16) (94.1)4. Jabatan Perancang Bandar Dan Desa 0.22 0.03 (0.19) (86.4)5. Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 0.11 0.02 (0.09) (81.8)6. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 7.73 1.82 (5.91) (76.5)7. Jabatan Kebajikan Masyarakat 0.03 0.01 (0.02) (66.7)8. Jabatan Perkhidmatan Veterinar 0.06 0.02 (0.04) (66.7)9. Pejabat Kewangan Negeri 0.31 0.12 (0.19) (61.3)10. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam 0.64 0.27 (0.37) (57.8)11. Pejabat Daerah Dan Tanah Jelebu 0.07 0.03 (0.04) (57.1)12. Pejabat Daerah Dan Tanah Seremban 0.11 0.05 (0.06) (54.5)13. Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah 0.04 0.02 (0.02) (50.0)14 Jabatan Kehakiman Syariah 0.02 0.01 (0.01) (50.0)15. Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau 0.05 0.03 (0.02) (40.0)16. Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol 0.03 0.02 (0.01) (33.3)17. Jabatan Pertanian 0.10 0.07 (0.03) (30.0)18. Jabatan Pengairan Dan Saliran 1.67 1.66 (0.01) (0.6)19. Pejabat Daerah Dan Tanah Tampin 0.02 0.02 0.00 0.020. Pejabat Daerah Kecil Dan Tanah Gemas 0.02 0.02 0.00 0.021. Pejabat Daerah Dan Tanah Port Dickson 0.03 0.06 0.03 100.022.Pejabat DYMM YDP Besar NegeriSembilan0.00 0.08 0.08 100.0Jumlah 12.93 4.44 (8.49) (65.7)Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilana. Pada tahun 2010, sebanyak 22 Jabatan membuat pembayaran di bawah AkaunKena Bayar. Sebanyak 18 Jabatan telah berjaya mengurangkan pembayaran dibawah Akaun Kena Bayar antara 0.6% hingga 95.7% berbanding tahun 2009 keranatelah membuat pembayaran dengan lebih cekap iaitu dalam tempoh 14 hari. Selainitu, 2 Jabatan menunjukkan peningkatan Akaun Kena Bayar sehingga 100%. PejabatDaerah Dan Tanah Port Dickson RM0.03 juta (Tahun 2009) meningkat RM0.03 jutamenjadi RM0.06 juta (Tahun 2010). Pejabat DYMM YDP Besar Negeri SembilanRM0.00 juta (Tahun 2009) meningkat RM0.08 juta (Tahun 2010). Lima Jabatanmenunjukkan penurunan Akaun Kena Bayar tertinggi antara 81.8% hingga 95.7%iaitu Jabatan Kerja Raya, Jabatan Perhutanan Negeri, Pejabat Mufti Negeri, JabatanPerancang Bandar Dan Desa dan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian. Analisisperbandingan Akaun Kena Bayar bagi tempoh 5 tahun menunjukkan adapeningkatan dan penurunan berselang tahun seperti yang ditunjukkan di Carta 4.6.25

More magazines by this user
Similar magazines