bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

Bil.Jadual 4.34Kedudukan Pinjaman Boleh Dituntut Oleh Kerajaan NegeriBagi Tahun 2006 Hingga 2010Baki Pinjaman Boleh Dituntut Pada 31 DisemberAgensi2006(RM Juta)2007(RM Juta)2008(RM Juta)2009(RM Juta)2010(RM Juta)1.Perbadanan KemajuanNegeri, Negeri Sembilan54.39 53.46 51.47 49.37 47.112.Yayasan NegeriSembilan2.86 2.26 1.66 1.11 0.463.Majlis PerbandaranSeremban38.12 38.12 38.12 38.12 38.124. Majlis Daerah Rembau 0.00 0.95 0.87 0.80 0.735.Majlis Daerah KualaPilah0.00 0.60 0.54 0.48 0.426.Syarikat Imapro Sdn.Bhd.8.64 8.64 8.64 8.29 8.087.Menteri BesarIncorporated250.00 261.89 261.89 261.89 261.89Jumlah 354.01 365.92 363.19 360.06 356.81Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan4.8.1.3. Bayaran balik pinjaman oleh Agensi Negeri pada tahun 2010 berjumlah RM22.70juta. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM3.25 juta merupakan bayaran balik pokok,manakala RM19.45 juta merupakan bayaran balik faedah. Majlis Perbandaran Serembanmasih belum membuat bayaran balik pinjaman bagi tempoh tahun 2003 hingga 2010manakala Syarikat Imapro Sdn. Bhd. telah mula membuat pembayaran balik pinjamanpada tahun 2009. Kedudukan bayaran balik pinjaman oleh Agensi bagi tempoh tahun2006 hingga 2010 adalah seperti di Jadual 4.35.Bil.Jadual 4.35Kedudukan Bayaran Balik Pinjaman Oleh Agensi Kepada Kerajaan NegeriBagi Tempoh Tahun 2006 Hingga 2010Bayaran Balik Oleh AgensiPeminjam2006(RM Juta)2007(RM Juta)2008(RM Juta)2009(RM Juta)2010(RM Juta)1.Perbadanan KemajuanNegeri, Negeri Sembilan0.02 1.23 2.47 2.84 2.802.Yayasan NegeriSembilan1.78 0.60 0.60 0.55 0.653.Majlis PerbandaranSeremban0.00 0.00 0.00 0.00 0.004. Majlis Daerah Rembau 0.00 0.07 0.08 0.07 0.075.Majlis Daerah KualaPilah0.00 0.00 0.06 0.06 0.066.Syarikat Imapro Sdn.Bhd.0.00 0.00 0.00 0.35 0.547.Menteri BesarIncorporated0.00 12.35 10.62 7.85 18.58Jumlah 1.80 14.25 13.83 11.72 22.70Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Sembilan33

More magazines by this user
Similar magazines