bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

Bil. Isu Audit Jabatan/Pejabat Yang Terlibat12. Bil tuntutan Panjar Wang Runcit tidakdisahkan oleh pegawai yangbertanggungjawab meluluskan pembelian/tidak dicop tarikh diterima.i) Jabatan Kerja Raya CawanganKejuruteraan Mekanikal Negeri Sembilanii) Pejabat Hutan Daerah Negeri SembilanTimuriii) Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilahi) Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah13. Baki wang Panjar Wang Runcit tidakdisimpan selamat.14. Rekod Stok Kupon Letak Kereta tidak i) Majlis Daerah Jempoldikemas kini.15. Daftar Pelaburan tidak dikemas kini. i) Majlis Daerah JempolSumber: Jabatan Audit Negara9.3. Ketua Jabatan/Agensi yang berkenaan telah dimaklumkan tentang perkara yangdibangkitkan dan mereka telah diminta untuk mengambil tindakan pembetulan dengansewajarnya.67