bahagian i - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my
  • No tags were found...

bahagian i - Jabatan Audit Negara

BAHAGIAN VIPEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARADAN MESYUARAT JAWATANKUASAKIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI11. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATAKEWANGAN KERAJAAN NEGERIPerkara 107(2) Perlembagaan Persekutuan menghendaki Laporan Ketua AuditNegara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Pengurusan KewanganJabatan/Agensi Kerajaan Negeri dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri. LaporanKetua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan dan Pengurusan KewanganJabatan/Agensi Kerajaan Negeri Sembilan Tahun 2009 telah dibentangkan dalam DewanUndangan Negeri pada 26 November 2010.12. MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERIPada tahun 2010 dan sehingga 31 Mei 2011, Jawatankuasa Kira-kira Wang AwamNegeri telah bermesyuarat sebanyak 12 kali di mana 4 kali adalah bagi membincangkanLaporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri DanPengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Tahun 2006, 2007 dan 2008. Jawatankuasa jugatelah memanggil Ketua-ketua Jabatan yang berkenaan supaya memberi penjelasanterhadap perkara yang dilaporkan. Selaras dengan peranan Jawatankuasa untukmemastikan wujudnya akauntabiliti awam, Jawatankuasa telah mengadakan mesyuaratsecara berkala bagi membincangkan Laporan Ketua Audit Negara dan memastikan syorsyorJawatankuasa diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri. Butiranringkas perkara yang dibincangkan oleh Jawatankuasa semasa mesyuarat adalah sepertidi Jadual 12.1.Jadual 12.1Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang AwamNegeri Sembilan Sepanjang Tahun 2010Tarikh Jabatan/Agensi Perkara29.01.2010 Majlis Daerah Kuala PilahJabatan Kehakiman Syariah08.04.2010 Pejabat Daerah Dan TanahJempol10.05.2010 Perbadanan Kemajuan Negeri,Negeri Sembilan09.11.2010 Pejabat Kewangan NegeriSembilanSumber: Jabatan Audit NegaraLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2006Pengurusan KewanganLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2006Pengurusan KewanganLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2007Pengurusan KewanganLaporan Ketua Audit Negara Tahun 2008Penyata Kewangan81

More magazines by this user
Similar magazines