692 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

692 zenbakia - Eta Kitto!

kitto!…eta692 zkia. 2009-X-2 ASTEKARIA


Irailetik aurrera 5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoakZEZENBIDEORDUTEGIA:09.30-13.0015.30-20.30A U TOESKOLAGIDA-BAIMENAKSan Andres, 1 acTel. 943 20 34 45EIBARSanta Ana, 4-6 ELGOIBAR www.iriondodecoracion.com Tel. 943-741234*Hankak prezioan sartu gabeMUELLEDUN KOLTXOIA + VISCONEOX EGURREZKO SOMIER FINKOA5 urteko garantia%100 LATEX KOLTXOIAHR KOLTXOIA + VISCOLASTICA5 urteko garantiaDOUBLE OFFSETMUELLEDUN KOLTXOIABAT BURDINEZKOSOMIER FINKOARENOVE planarekin%25ekodeskontua*Hankak prezioan sartu gabe


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe,S. Hernandez eta E. Belar.HIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALA:J.L. GorostegiBANAKETA-ARDURADUNA:Ihintza FernandezTIRADA:8.050 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKEURI LANPARRA.- Euri lanbroa. “ Euri lanparrakin mela-mela eginda heldugiñan etxera” .EURI TRUXALAK.- Euri handiak. “ Arratera juanda, euri truxalak hartudittugu gaiñian” .EUSKAL BARGETIA.- Goitik behera beharrean, albo batera irekitzen denbrageta. “ Prakak zittuan euskal bargetiarekin, kortako atia leztxe, aldebatera zabaltzen zana” .EUSKALGAIZTO.- Euskeraz ondo ez dakitenen berbeta modua. “ Nereamak, Bitorixakua izan arren, euskal-gaizto egitten eban” .asteko H E M E R O T E K A esaldiak“ Etxe Zurian aurrenekoz presidente demokratikobat dago; pertsona bakar batek ezingo du herriosoa aldatu, baina aurrerantzean gaizkile gutxiagoizango da Etxe Zurian, eta ez da gutxi. AEBetan ustezkoaskatasunaren erakutsikeria egiten dugu, baina2003an jende asko ikaratu zuen Gobernuak, etaIrakeko gerraren kontra zeuden guztiek isilik jarraitzendute oraindik”(Tim Robbins, aktore eta zuzendaria)– OHARRA –Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzekoorduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin.Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoazaigu. Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorakotesturik kaleratuko. Luzera hori gainditzen duten testuak moztekoeskubidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuaridagokionez, berriz, ez da testu iraingarririk onartuko eta aldizkariakez du bere gain hartuko bertan kaleratzen diren iritziengaineko erantzunkizunik.Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzeaerabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahalajaso eta orden horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidalidaitezke (Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.comE R R E D A K Z I O A“ Zuzenean edo zeharka, informazioaren gizarteaketa ikus-entzunezko hedabideek hartu duten pisuakeman diote bide galderarik gabeko prentsaurrekoari.Deialdia egiten duenak badaki idatziko ohar batekez duela bideo edo audio `korte´ pare batek dutenboterea eta bere hitzen lekuko elektronikoak beharditu soilik; kazetariak, azken finean, gailuak piztueta itzaltzeko besterik ez ditu behar.”(Joxe Rojas, teknopata)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 09/X/2692 zkia.


4DANONAHOTANMerezi duzueJosuMendikuteGure herriko langile taldebati iruzur egin diote.Krisia iritsi bainolehenago itxi behar izanzituzten bere negozioak taldehorretako batzuek, eta segi ahalizateko inbertsioak eginbesteek. Etorkizun duinagobaten aldeko apostu bakarraegiten utzi zieten, euren iritzirikentzun ere egin gabe, bestebatzuen interesei bakarrikjaramon eginda. Eta hor daude,etorkizuna noiz iritsiko,iraganeko bete gabeko agindueibegira. Orainaldi hobeamerezi duzue.Iruzur egin dizuete merkatarioi,eta iruzur egin digutela sentitudugu baita ere herritarrok.Zuei gauza bat agindu aurretik,beste bat agindu baitzigutenguztioi. Eta hori lortzekoborroka zaila eta gogorra izanda azken urte t´erdian. Iraganaginduak berreskuratzekoesperantza inoiz baino biziagoikusten dugu orain. Espaziopublikoa nahi dugu,eta merezi dugu.Eta zuek... zuek iruzur egindiguzuela sentitu dugu,merkatariok eta herritarrok.Engainatuak sentitu gara,baztertuak. Eta agian ez dahorrela, agian Madrildik,Ingalaterrako edo Alemaniakodiruarekin (batek daki)etorritako batek egin dizueiruzur. Baina, hala bada ere,galdera da... zuek zermerezi duzue?a u t u a nEPAITEGIAREN MOLDAKETADatorren urterako Eibarkoepaitegian moldaketak egiteaaurreikusi dute, EuskoJaurlaritzak martxan ipininahi duen antolaketaberriaren harira.Epaitegi-idazkari plazaberrietarako deiaegitearekin batera, epaitegia2010. urtean teknologiaberriekin hornitzeko asmoaazaldu dute.URRIAREN 23, 24 ETA 25-ERA-KO GAZTE BASERRITARRENMARTXA ANTOLATU DU AKUI-LU TALDEAK. Gazte nekazarizein baserritar izan nahi duten kaletarreizabaldutako ibilaldia AzpeitiatikDurangora izango da eta barixakuanabiatuko da, Azpeitian ongietorria,hamarretakoa eta kalejiraegin ondoren. Zapatu eta domekarakobeste ekitaldi batzuk prestatudituzte, ibilbidea osatzen duten herrietangaratzeko. Martxaren ingurukoinformazioa zabaltzekoeguaztenean (hilak 7) bilera egingoda Kulturalean, 19.30etan. Bestelabaserritargazteak@gmail.com helbideraidatzi edo 646441769 telefonozenbakira deitu daiteke.ENERGIA AURREZTENUdalak kaleko argiztapeneandirua aurrezteko plana ipinizuen indarrean uda aurretik,energia-kontsumoanordaindu beharrekoajaisteko asmoarekin. Horrijarraituta, kaleanhorrenbeste argi behar ezden tartean (01.00aketa 05.30ak bitartean)faroletako batzuk amatatuegingo dituzte.Urriaren 6rako lanak amaituta izango dira.. / EKHI BELARKONTABILITATE PLAN BERRIADebegesak Kontabilitate PlanOrokor Berriari buruzkoikastaroa emango duurriaren 6an eta 8an,Azitaingo industrialdekobere egoitzan (08.30etatik13.30etara). Plan berriarekinlotutako aldaketak etabestelakoak landuko diraikastaroan. Interesa dutenek943820110 zenbakira deitudezakete (Silvia Gil).Osakidetzaren txartel elektroniko berriaGazte baserritarrenmartxa Akuilutaldeak antolatutaASTELEHENEAN HASIKODA ONA TXARTELARENEDO HIRITAR-ERABILERAKBARNE HARTZEN DITUENOsasun Txartel Elektronikoberriaren hedapena Eibarren.Osakidetzaren orain artekotxartelaren ordez erabil daitekeenONA txartel honek administraziopublikoekin internetbitartez beste hainbat tramiteeta ordainketa egiteko aukeraeskaintzen dizkio erabiltzaileari,hala nola, udal zergak ordaintzeko,medikuarekin hitzorduahartzeko zein sendagile-aldaketaeskatzeko edogida-baimeneko puntuen ingurukoinformazioa jasotzekoaukera.ONA txartela doan ematendute eta eskuratu ahal izateko,berriz, 16 urtetik gora izateaeta oraingo osasun-identifikaziotxartela eta NAN aurkeztubehar dira. Pegoran, ToribioEtxebarria zein Torrekuakoosasun zentruetan eta Karmenkaleko KZ Gunean eskatudaiteke.Errepidea moztuta UrkizunURKIZUKO DORREETAKO 9. ZENBAKIAN BEHARREANHASI ZIREN AURREKO BARIXAKUAN, aldameneko aldapairagazgaitu, asfaltatu eta fresatzeko asmoarekin. Hori delaeta, Bittor Sarasketa kaleko haurreskola paretik Urkizurajoateko errepidea ezin izango da erabili urriaren 6ra arte. Ondorioz,hor inguruan garajea zein lokala dutenek ezin izangodute automobila sartu edo atera, errepidea moztuta dagoenbitartean. Horrekin batera, Bittor Sarasketako Haurreskolaparean beharrean diharduten bitartean ezin izango da automobilaaparkatu.09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


DANONAHOTAN5auzorik auzoZoru-pelbikoa nola indartu ikasiko dute ikastaroetako batean.Jabetze Eskolak ikastaroak antolatuko dituEIBARKO JABETZE ESKO-LAK EMAKUMEENDAKO HI-RU TAILER-IKASTARO AN-TOLATU DITU DATOZEN AS-TEOTARAKO. Lehenengoaberdintasun harremanak lantzekotailerra izango da eta PepaBojó Ballester psikologo-sexologoakemango du, Andretxean,azaroaren 2tik abenduaren21era arte, astelehenetan,18.00etatik 20.00etara. Izenemateazabalik dago eta joannahi duenak Pegoran egin beharkodu horretarako eskaera(plazak mugatuak dira). Bigarrenikastaroan parte hartzendutenek zoru-pelbikoa nola indartuikasiko dute, obstetriziaeta ginekologian adituak direnfisioterapeuten laguntzarekin.Ikastaroa urriaren 26an hasieta abenduaren 17an amaitukoda eta 12 saio izango dira orotara(ordubete egun bakoitzean).Honetarako izen-emateazabalik dago, urriaren 16ra arte(edo plaza guztiak bete arte).Eta hirugarren ikastaroak egunbakarrean (8 ordutan) autodefentsaikasteko aukera emangodu; abenduaren 19an izangoda, Ipurua kiroldegian (09.00-etatik 13.00etara eta 16.00etatik20.00etara). Izena ematekoeta informazioa eskatzeko Pegorajo behar da, azaroaren2tik 27ra.Jende ugari erakarri du ExpoadintsukMARTITZENEAN ZABALDU ETA ATZO ITXI ZUTEN EXPOADIN-TSU NAGUSIEN AZOKAK JENDE UGARI ERAKARRI DU berelehenengo edizioan. Antolatzaileek eta instituzioetako ordezkariekinauguratutako azokak 600 lagunetik gora batu zuen Astelena frontoianlehenengo egunean eta martxan egon den beste egun bietanere etenbarik hartu ditu bisitariak. Azokan egon diren postuetatikgain, interes handia piztu dute hiru egun horietan eskaini diren hitzaldi,aurkezpen tailer eta aisialdiarekin lotutako ikuskizunek.Ardantzako beharren 1. zatia amaitutaArdantzako tren geltoki berria amaituta ikusteko hilabeteak faltadira oraindik (udarako erabiltzeko moduan izango dela dagoaurreikusita), baina beharren lehenengo zatiaren emaitzak dagoenekobegibistakoak dira eta bigarren fasekoek ere aurreradiraute. Geltoki berria eraikitzearekin batera, trenbide sareanere izango da aldaketarik: 180 metrotan trenbidea bikoiztuegingo da eta, horri esker, trenak norantza bietan ibili eta gurutzatzekomodua izango da. Horrela, trenen maiztasuna areagotzekoasmoa dute Eusko Trenekoek.Lan horiekin lotuta doaz Mekolan igogailu berria eraikitzeko beharrak.Izan ere, trenbideko beharrengatik kale horretako 1, 2eta 3 zenbakietara joateko zegoen igogailua desagertu egin daeta berria egin beharko dute, baina horretarako beharrak ez dirahasiko urte honen amaierara arte. Tren geltoki berriak 80metro luzeko nasa izango du eta bere alderik zabalenak 6 metroizango ditu. Tren geltoki nagusia Estaziño kalekoak izatenjarraituko du, baina Ardantzakoak hobekuntza nabarmenakizango ditu beharrak amaitzen dituztenean.eibar kalekaAldatzeArdantzatik gora doan kaleari deitzen zaio Aldatze, bertan dagoendorretxearen izena gogoan (XVII. mendean Juan Lópezde Iñarrak berreraikia, Aldatze ez ezik Aldatsa, Elexalde etaIñarra ere deitu izan zaio, Ego Ibarra batzordeak jasotakoarenarabera). 1915. urteaz geroztik Probidentziako Andra Mariikastetxea hartzen du jauregiak.Pegora kopurua: 9. Erroldatutakoak: 125.Martitzenetik atzora arte iraun du Expoadintsuren lehenengo edizioak. / EKHI BELAR...eta kitto! 09/X/2692 zkia.


6DANONAHOTANasteko2.300datuametro karratukoazalera lortu nahi duteIpuruako kanpokoigerilekuen inguruan,gaur egun dauden800 metro karratuakhirukoiztuta.Horilortzeko eginbeharreko lanenaurrekontua856.000 eurokoada eta datorrenurtean amaitutaegotea aurreikusidute, uda sasoirako.Oin dalahamarurte1999-X-1 / 287. ZKIA.Talde berria Errebalen etorkizunarekin kezkatutaERREBAL INGURUAN DEN-DA, TABERNA EDO BESTE-LAKO LOKALA DUTENHAINBAT LAGUNEK EGIN-DAKO DEIALDIARI ERAN-TZUNEZ, ehundik gora lagunelkartu ziren martitzeneanArrate Kultur Elkartean, Errebalenaurreikusita zegoen merkataritzagunea ez egiteko erabakiarekinkezkatuta. Izan ere,iraila hasieran alkatearekin bilduondoren, “lehenengo asmoarieutsi eta Errebalen merkataritzajarduerarako ateak zabaliklagatzea” eskatzen duteostalari, dendari eta ingurukolokaletako jabeek osatutakotaldeko ordezkariek.Merkataritzari eusteaEguaztenean prentsari azaldutakoarenarabera, “guk ulertzendugu, alkateak esan bezala,momentu honetako lehentasunalurzorua berreskuratzeadela. Baina ez dugu nahi uneBehealdean negozioa dutenetako asko gerturatu ziren Kultura, Errebalgo etorkizunarekinkezkatuta. Orohar, aurrerago merkataritza gunea egitea nahi dute. / SILBIA HERNANDEZhonetako krisi ekonomikoarenaitzakiarekin Errebalen edozergauza egitea eta merkataritzariateak ixtea. Orain ezin badamerkataritza gunerik eraiki,beste aukera batzuk badaudeeta horiek aztertzearen aldegaude, beti ere etorkizunean,horretarako aukera dagoenean,merkataritza gunea jasotzekoideia hori baztertu barik”.Horrekin batera, merkatu plazaeraitsi aurretik inguru horretanmerkataritza bizirik zegoela azpimarratzendute eta merkataritzajarduera osoa herriarenbeste muturrera bideratuz gero,“San Andres elizatik beheranegozioa dutenen lanpostuakkolokan egon daitezkeela” diote.Elkartea legalki eratu eta sinadurakjasotzeko asmoa dute.Sasoi hartan ez eguan argi noiz amaittuko ziran aurreko urtian hasittako Udaletxe barrixa egitteko biharrak.Hiru urte lehenago eruan eben bulego danak Portaleara, baiña gero geratu egin ziran lanak.Injeniaritza Teknikoko Eskolako ikasliak eurendako bakarrik barriztautako egoitza hasi ziran erabiltzen ikasturtehartan. Hobeto aprobetxatzeko milla ikaslerendako prestautako egoitzan 670 ikasle matrikulau ziran orduan.DYAk 25 urte bete zittuan gure herrixan, ordura arte 20.000 asistentziatik gora egiñaz. Hiru anbulantzia eta20 lagun zittuan Eibarko delegaziñuak eta 70.000 biztanleko eremuaren zaintziari egitten zetsan aurre.Simon Aldazabal atleta izandakua hil zan Etxebarrin, 81 urterekin. Markiñan jaixotakua, gure herriko KlubDeportibuak iñoiz izan daben atleta onenetakua izan da eta Arrateko igoeriak bere izena hartu dau.2008-X-3 / 650. ZKIA.Oin dala365egunBariantiaren 3. fasia, Arrajolatik San Lorentzoraiñokua juango dana,onartu eban Gipuzkuako Diputaziñuak. Proiektuak 41 millio eurokoaurrekontua daka, hortik sei Bizkaiko Dipoutaziñuak ordaintzekuak.Euskal Festak gure herrixan antolau zirala ehun urte betetzen ziralaeta,Udalak erakusketia antolau eban. Hórrekin batera, Antxon Narbaizak“1908ko Eibarko Euskal Lore Jokuak” liburua kalerau eban.Eibarko hiru musika taldek hartu eben parte Deba baillarako Danbakamusika lehiaketaren 3. ediziñuan: finalera helduko zan Norman,Flipin Folk eta Ni _neu. Hikarak azkenian ez eban tokirik izan.Kutxa eta BBK batzearen kontra egiñ eban Udalak. Moziñua tratatzekoegindako plenuan, PSE-EE izan zan fusiñuaren kontra egiñeban bakarra; bestiak alde eguazen eta PP abstenidu egin zan.09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


Eusko Jaurlaritzak tabakuaren aurkako legiarenzirriborrua landu dau, eta bertan azaltzendanez, edozein establezimendu itxixetanerretzia debekatzia nahi da. Soziedadegastronomikuetakuak neurrixaren kontraagertu dira, soziedadiak leku pribatuak diralaeta ez publikuak esanez.BONIFAZIO LARRABE77 urtejubilauaNeri begittantzen jata desberdiñakdirala soziedadiak eta tabernak.Izan be, bakotxak hartzendittuan tokixak dira soziedadiak.Frontoietan eta halakuetan ondoikusten dot debekatzia, baiñanorberan etxian norbera da bereosasunaren arduraduna.KALEKOINKESTAZer begittantzen jatzusoziedadietan erretziadebekatzia?PILI GUTIERREZ62 urteetxekoandriaNik ez dot erretzen, baiña halandabe pena pixkat emoten desteerretzailliek, ezin dabelako edononerre. Hori bai, tartian umiakbadagoz normala ikusten dot ezerretzia. Neri begittantzen jataonena erretzailliendako lekuaeraikitzia bestiak izorratu barikerre ahal izateko.7SORAYA FERNANDEZ43 urteetxekoandriaLeku itxixetan erretzia debekatzianahiko normala dala begittantzenjata, izan be, erretzaille pasibueketa erretzailliek eurek be bestiekkeiak jasatzen dittugu. Holan, ondodago halako lekuetan erretziadebekatzia, bertan jendia badagobehintzat.RAUL RIVAS33 urtebiharg iñaOnena erretzailliendako lekuakegittia izango zan soziedadienbarruan, lekua badago; holan,erretzailliak ez garanok ez dogueuren keiak arnastuko. Halandabe, erretzailliak be errespetatuegin bihar dira, eta neri ez destakeiak gehixegi molestatzen. Zaillada ohitturak be aldatzia.EGOITZA NAGUSIABidebarrieta 20 - behea, eskumal Tanatorioa eta Errausketa labeaElgoibarren (Sigma poligonoan).l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuakl Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelakl Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugul Nazio eta Nazioarteko trasladoakMugicaEhorzketaFuneuskadi taldeaT E L E F O N OA ( 24 O R D U)9 43 2 01 9 5 1...eta kitto! 09/X/2692 zkia.


8GEUREGAIABerba egitteko orduansarrittan kostatzen jakugauza zihetz baterideitzeko berba egokixatopatzia, oindiokgehixago gauzateknikuen gaiñianjarduten dogunian.Eibarko taillarretanofizio bakotxari lotutakoberba-zerrendiaaberatsa daeta horretako askojasota geratu dira,hainbat euskaltzalerenbiharrari esker.Eta datorren astetikaurreraJaz-Zubiaurreren‘Eskuila metalikoenhiztegi teknikoa’ batukojakue aurretikkaleratutako hiztegixeri.Fernando Larreategi, Amaia Alberdi eta Jose Manuel UrrutxuaJAZ Zubiaurreko euskera batzordeko kidiak.Eskuila metalikuakbadake euren hiztegixaAzittaingo industrialdiandaguan Jaz-Zubiaurreenpresak ibilbide luziadaroia brikolajerako zein bestelakoaplikaziñuetarako eskuillakegitten, 1924. urtetik hainzuzen be. Azken urtiotan, gaiñera,enpresa barruan euskeriabultzateko asmuari jarraittuta,Euskera Plana ipiñi eben martxan2007xan eta, horretarako,taillarrian bertan jardundakuekinzeiñ hainbat bihargiñekinEuskera Batzordia eratu eben.Euskeria bultzatzeko asmo horretanlaguntzeko, gaiñera,…eta kitto! Euskara Elkarterajo eben eta lantalde osuarenbiharraren emaitza nagusixenadatorren astian ikusteko moduanizango da, eguazteneguardixan, 12.00xetan Portaleanegingo daben aurkezpenian:ʻEskuila metalikoen hiztegiteknikoaʼ.Euskera planaren ondorixuaFernando Larreategi, JavierZubiaurre eta Jose ManuelUrrutxua enpresako erreferentiakizan dira, bai biharrian zeineuskeriaren erabillerari bultzadiaemoteko orduan. EuskeraBatzordeko Amaia Alberdirekinbatera, biharra gogotik egin dabedatorren astian presentaukodaben hiztegixa preparatzeko.Eurak azaldutakuaren arabera,“2007xan euskeriaren erabilleriabultzatzeko plana onartu etasegiduan, biharrian erabilleriabultzatzeko hiztegi teknikuarenpremiñia genkagula ikusi genduan”.Izan be, taillarrian gauzaaskori erderaz deitzen jardundabe urtiotan eta, horregaittik,gauza bakotxarendako euskerazkoberba egokixa topatziazan lantalde honek bere buruariezarri zetsan lehelengo eginbiharra.Horretarako, eskuillaksortzeko prozesua goittik beheraaztertzen, berbak eta esamoldiakbaten, kontrastatzeneta ekarpenak egitten pasaudabe azken urtebetia.Produkziño-moduariegokitutako hiztegixaLarreategi, Zubiaurre etaUrrutxua astero batzen ibilli dira,2008ko hasieratik udara bittartian.Eurak diñuenez,“Eduardo Zubiaurrek planteauzeskun holako zeozer egittia,geu erdi libre, jubilatzekotangenguazen, haren aitta be etaholan sartu giñan honetan”.Emon eben lehelengo pausua,biharra antolatzeko modua sortziaizan zan.Larreategik eta Urrutxuakazaldu deskuez hiztegixa osatzekobiharraren nundik norakuak:“Hiztegixa esku artianhartuta, arloka antolatu dogulaikusi leike. Horretarako, taillarrianeguneroko jardunian segitzendogun prozesuari begiratueta horretan oiñarrittu gara, eskuillasortzeko emoten diranpausuetan, pauso bakotxianerabiltzen diran berben zerrendiaosatu eta lantzeko”.On-line konsultatzekoaukeriaHiztegixak hiru atal nagusidakaz: gaztelera-euskeria arloka,lau azpiatalekin (lehengaiak,fabrikaziño-prozesua,produktua eta aplikaziñuak),gaztelera-euskeria, alfabetikokieta euskera-gaztelera. Hiztegixaegitten jardun dabenen berbetan,“taillarrian erabiltzekomoduko hiztegixa da, barrukojendiarendako aproposa, baiñaedozeiñek erabiltzeko modukohiztegixa da”. Paperian ez eze,enpresaren webgunian (www.jaz.es) euskeriari eskindutakotxokuan on-line konsultatzekomoduan dago hiztegixa.Larreategik eta Urrutxuak diñuenez,“hiztegixa egitteko orduanmeritorik haundixena JavierZubiaurrek euki dau. Berakbetidanik euki dau interes berezixaeuskeria bultzatu eta indartzeko.Goguan dakat Euskaltzaindiak50eko hamarkadanEibarren egindako billera09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


FERNANDO LARREATEGI ETA JOSE MANUEL URRUTXUAGEUREGAIA9- Tallarrian urte morduaemon dozue biharrian. Zererabilli dozue gehixago,euskeria ala gaztelera?Honek (Fernandorengaittik)beti erabilli izan daueuskeria, baiña egixa esatekojende gehixenak gazteleriaerabilli izan dau beti, hiruzpalaulagun kenduta.Geure ahotan Eibarko taillarretansarri-sarri entzun etaoindiok be entzuten diranberba asko erabilli doguz,armagintzan-eta erabillittakobatzuk ixa-ixa lokalismuakdirala esan geinke: ʻbarautzaʼ,ʻardatzaʼ eta holakuakdanak ezagutzen dittugu,baiña gure arlokueri deitzekoez genkan nora jo.- ʻEskuillaʼ barik, Eibarrenʻzepilluaʼ esango dabe askok.Bai, baiña hiztegixa egittenhasi eta gauza kuriosuakbe topau dittugu. Esatebaterako, geuk ʻcepilleríaʼberbia urtietan erabilli dogu,baiña hiztegixetan hori zelaneuskaratu billatzen jardundogunian ikusi dogu ez dagualaholako berbarik gazteleraz(barriak).batendako ponentzia zelan idatzieban eta publikau egin zetsen.Hiztegi honekin biharrianhasi giñanian, Javierrek hiztegipillua hartu eta guk sortutako“Ezagutzen ez genduazenberba askorekinegin dogu topo”berben zerrendarako itzulpenegokixaren billa jarduten ebaneta hortxe etortzen jakun hurrengobillerara, demaseko listiakin.Gero danon artian berak- Hiztegixa egitteko biharrianjardun dozuen bittartianbe zeozer ikasiko zenduen,ezta?Bai, gauza asko ikasi etadenporan erabilli bariko berbaasko be freskatu egin dittugu.- Hiztegixa bihargiñen artianbanatzia da zeuen asmua?Bai, holan egittia pentsaudogu. Danak ez dabe bapatianhiztegixa hartu eta euskerazkoberbak erabilliko,baiña noizbaitten kuriosidadiadakanak hortxe eukikodau hiztegixa, konsultatzeko.emondakuetatik egokixenakaukeratzen genduazen”.Euskera planaren barruanHiztegixa kaleratu aurretik,Serafin Basauri euskaltzaliaketa …eta kitto! Euskara ElkartekoMaider Aranberrik gainbegiratudabe biharra. Horrezgain, hiztegixaren osaketa-prozesuan…eta kitto! Euskara Elkartekonormalizaziño arlokoarduraduna dan Ainara Labadoaldamenian euki dabe. Izan be,Labadok enpresaren euskeraplanaren diseiñu eta garapeniandihardu biharrian hasieratik.Berak esplikau deskun moduan,“lehelengo eta behiñ taillarrianeuskeraren erabillerarengaiñeko diagnostikua eginzan eta, daguazen bihargiñenartian motibaziño haundixaeguala ikusitta, pauso batzukemon genduazen: barruko rotulaziñuaeuskeraz ipiñi, euskerabatzordia eratu genduan,euskera klasiak egon dira, ointxehiztegixa kaleratu dabe etaetorkizunian be gauza gehixagoegitteko asmua badake”.Edozelan be, herriko industriarenaberastasunaren besteadibide bat da hauxe: produkziñuaaurrera etaratziarekin konformaubarik, geure hizkuntzaribultzadia emoteko be biharriandihardute taillar batian baiñogehixagotan....eta kitto! 09/X/2692 zkia.


10 GAZTEKITTOteenajeaOrbeako kiroldegiaren sorrerarekin batera, herrianhainbat eta hainbat kirol-ikastaro berriz gozatzekoeskaintza zabaldu da. Bai uretan, bai uretatik kanpo,Orbean kirola egiteko modu asko daude. Uretakoikastaro horietariko batzuen gidaritzapean 21 urtekoArantxa Marcos dago.ARANTXA MARCOS, kirol monitorea:“Onena jendearekinerlazionatzea da”- Zein ikastaro eskaintzen dituzuOrbeako kiroldegian?Uretako ikastaroetan ibiltzennaiz ni. Horrela, aquafitness(uretako ariketak bizkortzea,kardiologia… lantzeko), aquarunning(korrika egitea uretan),aquatlon (aquafitness eta aquarunningbatzen dituena), aquasalud(pertsona nagusientzakozuzendua), 0. eta 1. mailako igeriketaikastaroak eta umeentzakoigeriketa ikastaroak eskaintzenditut. Bestetik, sorosle bezalaere egoten naiz igerilekuan.- Nolakoa izan da ikastarohauekiko jendearen harrera?Esan daiteke badagoela jendea,baina iraila nahiko lasaiaizan da eta ez da hainbeste jendehurbildu. Izan ere, jaiak zirelaeta,kurtsoaren hasiera, jendealanera bueltatzea… gauza askohartu behar dira kontuan eta horiekizan daitezke arrazoiak. Halaere, poliki-poliki ari da gero etajende gehiago hurbiltzen.- Nola ikusten dituzu Orbeakokiroldegiko instalazioak?Oso ondo daude. Berria izanda,berriak diren ia gauza guztiakbezala oso ondo dago; igerilekua,adibidez, zoragarria da.Hemen ikastaro asko eskaintzendira, baina oso lasaia daibiltzea; ez da Ipuruako kiroldegikokaosa bezalakoa. Eta, zentzuhorretan, Orbeako kiroldegiarenirekierak Ipuruakoa arindukodu. Bestetik, gure ikastaroeta abarretarako ditugun materialakoso ondo daude.- Noiztik zabiltza monitorebezala lanean?Klaseak ematen urte bat daramat,baina aurretik 3 urteegon naiz sorosle lanean.Nahiago ditut klaseak ematea,aktiboagoa da sorosle bezalaegotea baino, izan ere, hortannahiko aspertzen naiz. Hobenago klaseak ematen, bainagauza biak tartekatzea izango litzatekeegokiena niretzat.- Zer da lan honetaz gehiengustatzen zaizuna?Jendearekin erlazionatzea.Adin eta mota guztietako jendearekindut harremana etaoso gustuko dut. Gainera, berbaegitea asko gustatzen zait,berba asko egiten dut.…eta kitto! AstekariakBANA-Eginkizuna: …eta kitto! Astekaria banatzeaEskaera:- 16 urtetik gora edukitzea- Barixaku arratsaldeetan libre egotea- Arduratsua izatea- Euskera ondo jakitea ezinbestekoaIzena emateko deitu 943 20 09 18 telefonoraedo pasatu gure bulegoetatikAKONDIAAlbaitari ZentroaJulen Arano / M a Jesus BlancoBittor Sarasketa, 12☎ 943 12 74 15LORADENDA– Lora eta landare naturaleta lehorrak– Ezkontzetarako lorakSan Juan, 1 Tel. 943 20 33 2909/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


Elhuyar eta GipuzkoakoForu Aldundiarenekimenez, herritarrekGipuzkoa 20 urte barrunola ikusten dutenjakiteko proiektuajarri dute martxan.Horretarako, gazteakoso kontutan hartukodituzte, eurak izangobaitira 20 urte barrulurraldean norabideazehaztuko dutenak.Nolakoa izango da Gipuzkoa20 urte barru?Nolakoa izatea nahikozenuke? Galdera horiek egingodizkiote Elhuyar Aholkularitzakoek16 eta 24 urte bitarteko500 bat gazteri. Gazteeketorkizunaz duten irudia ezagutzeada Elhuyar eta GipuzkoakoForu Aldundiaren nahia,eta horretarako ipini dute martxanG+20 proiektua.Gipuzkoa 2029.Nolakoa nahi duzu?Gipuzkoako gazteek Gipuzkoannola bizi nahi dutenhausnartuko du Elhuyarrek,eta hori lortzeko bideak proposatu.Horretarako, parte hartzekoprozesuak antolatuko dituzte.Batetik, ikastetxeetanbertan 16-18 urte bitarteko 300gazterekin egingo dute lanurrian hasita; eta, bestetik, Elhuyarrekoteknikariek 19-24urte bitarteko 200 gazterekinsaioak egingo dituzte eskualdezeskualde, 20 laguneko taldeetanbanatuta eta azaroarekinbatera hasita.Eskualdez eskualdeantolaturikosaioak guztiz irekiakdira. Gainera,emaitzak anitzakizateko, partehartzaileekere halaizan beharko dute,anitzak. Prozesuaamaitutakoan, bestetik,emaitza guztiak argitaratukodira, Gabonen bueltan,gazteek parte hartuko dutenekitaldi batean. Informaziogehiago www.estrategiag20.netwebgunean edo g+20@elhuyar.comhelbidera idatziz.GAZTEKITTOVIII. Zernola Olinpiada abianElhuyar Fundazioak, bestetik,zientzia eta teknologiarenVIII. Zernola Olinpiada jarri dumartxan, www.zernola.net atariarenbitartez. Euskal HerrikoDBHko 1. eta 2. mailako ikasgeleidago zuzenduta, eta urriaeta apirila bitartean egingo da.Izena emateko epea zabalikdago www.zernola.net webguneanbertan.Olinpiadan parte hartzen dutenikasgelek zientzia eta teknologiarengaineko bost probagainditu behar dituzte. Gelabakoitzak blog bat izango du,eta hor zintzilikatu behar dituzteproben ebazpenak. Lehenpostuan sailkatzen den ikasgelakoikasleak Senda Viva natura-parkerajoango dira egun bipasatzera; bigarren sailkatutaekoekEspejoko aterpetxeanegingo dute egun biko egonaldia;hirugarrenek Arabako Sobronibaia esploratuko dute;eta laugarren eta bosgarrensailkatutakoek egun-pasaegingo dute Adoaingo UrarenInterpretazio Zentroan eta bizikletanibiliko dira Leitzarangobailaran barrena.Lehen proba urriaren 26anargitaratuko da, eta parte hartzenduten ikasgelek ia hilabetekoepea izango dute ebazteko.Zernola Olinpiadaren helburuagazteei zientzia eta teknologiarekikozaletasuna piztea,talde-lana eta sormenasustatzea eta, era berean, teknologiaberrietan trebetasunaharraraztea da.11ETXARRI-ARANATZENAUTOBUSakirteera:09.30etan,Ego Gainetikitzulera:19.30etanprezioa: 9 euro16ANTOLATZAILEAK:J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea...eta kitto! Euskara ElkarteaO H A R R A : a u t o b u s - t x a r t e l a k h a r t z e k oA Z K E N E G U N A u r r i a k 1 4 ( a s t e a z k e n a )BIDEBARRIETA, 1TABERNAElgoibarko Izarra Kultur Elkarteak amatasun-bajabetetzeko “Gurean Bai” proiekturako EUSKARATEKNIKARIA behar du. ESKATZEN DA: Euskara mailaaltua eta informatikan ezagutza. CURRICULUMAbidaltzeko azken eguna: urriak 9 (ostirala).Informazioa:Elgoibarko Izarra Kultur ElkarteaUbitarte 4-behea 20870 ELGOIBARTel.: 943 74 17 46 (Amaia)gureanbai@elgoibarkoizarra.com...eta kitto! 09/X/2692 zkia.


12BIDAIAKDenbora luzeanbidaiatzekomomentua zela ikusizuten Hiart Zugastieta Iker Lazpitak.Aurretik aurreztutakoaxahutzeko momentua.Plana egin, ibilbideazehaztu, motxilahartu eta munduaeuren gain hartu zuenurte batez bikotehonek. Esperientziaharrigarriz beterikourtea.Betidanik izan dute gustukobidaiatzea Hiarteketa Ikerrek, baina 2007-an erabaki zuten epe luzeko bidaiabat egitea: munduari bueltaurtebetean. “Munduari biraemateko hegazkin txartelenberri izan genuen, eta bai mailapertsonalean, bai profesionalean,momentu egokia zelaikusita, bidaia prestatzeari ekingenion”. 3.000 bat euro kostatuzitzaien txartelak, 20 hegaldirekin4 kontinentetan zehar urtebetean.Nondik nora jo, eta noiz, izanzen lan neketsuena. “Txartelakeskatzen dizu bidaian egingodituzun geratzeak zehaztea,eta hor konturatzen zara zeinmotza den urtea asteak zenbatzean”.Bestetik, herrialdeetakosasoi eta klimak ere kontuanhartu behar zituzten. “ZeelandaBerria eta Hego Amerikara,adibidez, hango udan joan nahigenuen, eta Indiara neguan”.Hego Ameriketatik hasita(Argentina, Bolivia, Txile, Peru),Zeelanda Berria, Australia,Japonia, Txina, Hego-EkialdeAsiatikoa, Nepal eta India gurutzatuzituzten etxera bueltatuaurretik. “Gauza asko eta askoutzi behar izan genituen kanpo”,baina ezin izan ziren denerairitsi. “Toki bakoitzeko kulturaeta bizimoduan gehiago sakontzeanahi izango genuke, bainaherrialde askotan egon ginen,kultura ezberdin asko ezagutugenituen eta bakoitzetik zatihandi bat jaso genuen. Horizen gure asmoa”.MunduaribiraurtebeteanEsperientzia pertsonalzoragarriaPaisaia ikusgarriak, toki miresgarriaketa txoko zoragarriakdeskubritu zituen bikoteakbidean zehar, baina horrekinbaino, bidaiak eurengan, eurenbarrualdean izan zuen eraginarekingeratzen dira. “Esperientziapertsonal zoragarria izanzen, ekarpen handikoa. Zureburuarendako denbora gehiagodaukazu, tokian tokiko kulturaneta baita zure barreneanere hausnartzeko aukera handiakdituzu. Munduko leku ezberdinekbeharrean, esperientziakmarkatu gaitu gehiago”.Horrela, bidaian aurrera eginahalako bizipenaz gain, “bakoitzarenbarne-eboluzioa dago”Urtebetean munduko pertsonaasko ezagutzeko aukeraizan zuten Iker eta Hiartek, bainaasko badaude pasadizo bigogo onez gogoratzen dituztenak.“Vietnamera heldu ginenean,bapatean, bikote bat euskarazberba egiten ikusi genuen.Andoaingoak ziren. 6 hilabetetaninor euskaraz berbaegiten entzun gabe geunden!”.Bestetik, “Hego Amerikan alemaniarbatzuk ezagutu genituen3 astetan zehar eta gureibilibide antzekoa egin beharzutenez, Indiara heltzen ginanerakoberriz batzeko geldituginen. Orduan, Indiara heltzean,eurekin batu eta txikitakolagunak izango balira bezalaagurtu genituen”.Fantasiazko zerbaitUrte bidaiari baten ostean,azkenik, etxera bueltatu beharziren. “Ez zitzaigun oso gogorraizan, hasieratik mentalizatu ginelakourtebetean bueltatu beharginela. Gainera, guretako ezziren oporrak izan, beraz ez genueninolako sindromerik eduki.Hala ere, askotan pentsatu genuen:ʻHau amets bat da, ipuinbat, lan egin gabe gabiltzalakoeta abar. Fantasiazko zerbaitʼ”.Euren herria eta ohiturak faltanbotatzen zituzten, “eta bidaietikekarritako ʻbegiʼ horrek mantentzeanahi izan genuen, bakoitzarenlana da hori, baina hemengobizitzara berehala moldatzenzara zure jatorria haudelako”. Hala ere, hemendikkanpo bidaiatzeko mitoa apurtudute Hiart eta Ikerrek. “Jendeakhorrelako bidaia bat egiteko animatzeada gure nahia, nahiduenak egin dezake, erreza daeta guztiz gomendagarria. Gurekinkontaktuan ipintzea daukainformazio gehiago nahi duenak”.Horrela bada, munduaribira@gmail.comhelbidera idatziedo euren bloga bisitatu:www.blogak.com/munduaribira.09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


Etorri txotx egiteraSagardo Egun eraldatua bizi izango dugubiharkoan. Iazko etenaldiaren ondoren,oraingoan berritasun askorekin dator Eguna.Sagardoa egiteko erabiltzen diren tresnakikusteko eta produktuak dastatzeko aukeraizango dugu. Goizean tolarea izango daikuskizun eta sagardo dastaketak arratsaldeanizango du jarraipena. Toki askotako sagardoaizango da, gainera; konparazioak egiteko uneaproposa izango dugu, beraz.Urriak 3zapatuasagardotegi laguntzaileak:


14SAGARDOEGUNAohiturari eutsiz2.000 litrosagardoEibarren1993an antolatu zen lehenengo SagardoEguna Eibarren eta, iazko etenaldiarenondoren, indarberrituta ekingo dio...eta kitto!-k. Jendeak ondo igarri zueniazko hutsunea eta antolatzaileek bestetokietan egiten dutena aztertu dute;horrela, Aste Santutik hona, Orereta,Usurbil, Gros, Donostia eta AramaiokoSagardo Egunetan izan dira. Bertan jasotakoinformazioa eta eskaini izan dutenlaguntasuna eskertu beharra dago eta,azpiegiturarako eskainitakoaren artean,kokatu behar dugu ere tolarea Oreretakolan-taldeari esker izango dugula.pintxogehiagoelkarte gastronomikoekin elkarlaneanHerriko elkarte gastronomikoak egiten duten lanaz jabetuta, ...eta kitto! eurekin elkarlanean hasida eta oraingokoa da lehenengo emaitza. Pare bat bilera egin eta gero, oso jarrera ona erakutsizuten eta bost elkarteko kideek jardungo dute sukalde lanetan. Untzagan izan beharrean,sukalde-lana Kamarroak, Botellín, Untzaga eta Baten-Bi soziedadeetan egingo da:euretako bitan bakailao-tortila egingo dute eta beste bitan txorizo egosia. Horrez gain,Peña Txinberan prestatuko dute Sagardo Egunaren antolaketan eta beharrean jardundako80 lagunetik gorakoendako afaria. Eskerrik asko guztiei emandako erraztasunengatik.tolarea da berritasunaAurtengo egitaraua 11.30etan hasiko da, Urkizun.Pantxika astuak 400 kilo sagar eramango dituUntzagaraino, Musika Eskolako trikitilarien doinuazlagunduta. 12.00etan aurtengo edizioko omenduektxotxa zabaldu eta sagarrak botako dituzte tolarera.Ondoren, sagarrak matxakan txikituko dira eta,prentsatik pasa eta gero, muztioa edateko aukeraizango da. Omenduek (Eibar KE ordezkatuko dutenRoberto Cuevas, Carlos Ruben eta Asis Peñajokalariek) bi botila zabaldu ondoren, hasiko da jaia.Tolarearenberritasunarekinbatera, pintxoetanoraingoan bakailaotortilak erezerbitzatuko dira etaeuskal gozogintzaerosi ahal izango da.Edozer kontsumituaurretik, tiketak hartubeharko dira,edalontziak ereondoren jasotzeko.Goizean hiru postuegongo dira tiketaksaltzekoeta arratsaldez lau.AENOR-EN ZIURTAGIRIALORTU DUEN BAKILAUSEKTOREKO 1. ENPRESAAlbitxuri Poligonoa 1A-1ITfnoak: 943 74 45 81 - 01Faxa: 943 74 09 6220870 ELGOIBARBakarrik AMUKO BAKILAUBASATIArekin egindakoabacalaosalkorta@bacalaosalkorta.comwww.bacalaosalkorta.comOKINDEGIAERMUAN ETA EIBARREN09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


SAGARDOEGUNA15UNTZAGANGOIZEZ12.00etatik 13.30etaraARRATSALDEZ18.00etatik amaiera arteBI TIKET KLASE IZANGO DIRA:5 eurokoa (edalontzia, zapia, pintxoa eta nahi beste sagardo)1ʼ5 eurokoa (pintxoa: bakailao tortila, txorizoa edo gaztaia)Euskal gozogintza erosteko aukera ere izango da, Mallabiko Mañe baserriaren bitartez20sagardotegiGipuzkoatik 12:AriziaArtolaIruin-AstiazaranBereziartuaGartziategiIsastegiMinaOialume ZarOtsua-EneaTxindurri IturriRezolaZapiainBizkaiatik:AxpeArabatik:Iturrieta-TrebiñuNafarroatik:LarraldeaLapurditik:TxopinondoKantabriatik:El Muro-El Ti SidruAsturiasetik bi:CortinaMenéndezGaliziatik:ManzanovaJuan Gisasola, 4 Urkizu, 16Tfnoa. 943 202 954 Mobila. 639 984 321...eta kitto! 09/X/2692 zkia.


16SAGARDOEGUNASagar-lurrada gureaMENDEAK ETA MENDEAK dirasagarra gure kulturan txertatutadagoela. Inguratzen gaituenpaisajea marraztu digueta, tresna eta behar zehatzbatzuk garatzeaz gain, gastronomiaberezia ekarri digu etagure herriaren bizitza moldeatuere bai.Beste fruitu batzuekin batera,intxaurra edo gaztaina horrenlekuko, udazken hasieranbatu eta ganbararako bideahartu ohi du. Han bilduta egonondoren, fruta moduan, erreta,konpota gisa, mermeladaeginda... hainbat irteera izangodu produktuak, sagardoaegitea euretako bat izanik.Sagardoa izan da gure baserrietangehien kontsumitu izanden edarietako bat. Edozeinospakizunetarako, afari-meriendakegiteko... auzolaneanegindako beharrak amaituta,barrikote ospetsuaren protagonistaizan da. Pittarra edosagardo urtua ere betidanikegin izan ohi da baserrietan,baina horren salmenta debekatuazegoen.Orain dela gutxira arte, EuskalHerriko zazpi probintzietanegin da sagardo asko; gauregun, baina, Gipuzkoak hartudu sagardo produkzioaren iaprotagonismo osoa. Bizkaiak,Arabak, Nafarroak eta Iparraldeak,neurri txikiagoan badaere, badihardute sagardoa egiten;eta ez dira gutxi euren urterokoprodukzioari eustendioten baserritarrak, kaleraatera beharrean euren kontsumopropiorako bada ere.Euskal Herrian sagarrarenmuztioaren fermentazio edohartzidura naturaletik ateratakoedaria da sagardoa, filtrazio barikegindakoa. Eta sagardo bakoitzarenezaugarriak sagar mikatz,garratz eta gozoen artekonahasketa egokitik etorriko da.Baserri batzuk euren tolarepropioa izango dute eta bestebatzuk hara eramango dituztesagarrak muztioa egin eta eurenbarriketan fermentatu edoirakiteko. Sagardotegiak hirusolairu izaten zituzten: goikoan,ganbaran, sagarrak biltzenziren eta matxakarekin birrindu;erdikoan tolarea edo prentsazegoen; eta behekoan kupelakzeuden.Horietako baserri batzuk elkartzekoeta dibertsioan jardutekogune bihurtu ziren; bertangizonezkoak batzen ziranberba egin, boloetan eta kartetanjardun, gaztainak sardinazaharrekin jan eta sagardoapitxer edo txarroetan edateko.Hori bai, bertsoak botatzeaahaztu gabe!Salmenta sistema ohikoenatxotxa zen. Kupelak txorrotazuten eta mostradore atzeanzegoenak zerbitzatutako txarrobakoitzeko kobratzenzuen. Txarro horiek hainbatneurritakoak izaten ohi ziren:pitxerra (azunbre bat); pitxerdia(litro bat); pititerdi edo txopina(litro erdi); txikia (litrolaurdena); eta txikierdi (litrozortzirena).Gaur egun, sagardotegiakjendea elkartzeko eta dibertsioanjarduteko guneak izatenjarraitzen dute, ospehandia hartu duten eurensagardotegiko menua etatxotxarekin. Eta sagardoarenkultura berreskuratzendoa Euskal Herri osoan. Guretradizioei eutsiz, gureidentitate propioari ere eustendiogulako; horregatikbakarrik bada ere, sagardoagure patrimonio ekonomikoeta kulturalaren parte kontsideratubehar dugu.09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


JOSE MARI SOLOGAISTUA, `ZESTERO’:ELKARHIZKETA“Kalabaza asko jasotzen g enuen erromerian”Usartzako erromerian egoten zen jai-giroagogoratzeko bazkaria egingo da domekan Krabelinhotelean. Urteetan zehar egindako erromeriarenoroitzapen gozoak ditu Jose Mari Sologaistua‘Zestero’-k eta bera aritu da bazkariarenantolaketan. Musika, dantza eta bertsoak,printzipioz, ez dira faltako.17- Nolatan egingo duzue Usartzakoerromerian ibilitakoenbazkaria?Gure artean berbetan ibiltzenginen beti ea noiz egingo genuenbazkari edo horrelakorenbat. Horrela, behin eta berriz aipatzenzidaten zita antolatzekoeta horrela egin dut. Krabelin hotelerajo, hango Mireiarekin berbaegin eta urriaren 4ean bazkariaegitea posible zela aipatu zidan.Tamalez, gauzak nahikopresaka egin direnez, ez nintzenohartu domekan Aginagakojaiak direla eta bertan hainbat kirol-probaeta abar egingo direla,beraz, jende asko ezin izangoda bazkarira etorri, 40 bat pertsonakalkulatzen dut nik. Bestetik,Kilometroak ere ospatzen daeta zita horrek ere jendea eramangodu hara gure bazkariarenkaltetan. Hala ere, 40-50pertsonek izena eman dute bazkarirakoeta giro ederra izangodugula ziur nago. Bazkariarenostean erromeria egongo damusika eta dantzarekin, eta Narbaizabertsolariak zer esan ereizango du.- Aurretik egin al duzue Usartzaerromerian ibilitakoen bazkariedo bilerarik?Entzuna dut aurretik norbaitaritu zela horrelako gauzarenbat antolatzen eta egin zela, bainahau da nik antolatzen dudanlehena.- Nola hartu du erromerian ibilitakojendeak ideia?Harridura eta poztasunarekin.Pentsa, Elgoibar inguruko jendeaere etorriko da, San Pedroeta San Lorentzotik.- Nola antolatzen zen erromeria?Gogoratzen dut Txominekizaten zuela erromeria antolatzearenardura. Dena dela, erromeriaez da beti Usartzan egin,izan ere, Gerra Zibilaren aurretikKalamuako zelaian egitenzen. Bertara gaztaina sortak etaabar eramaten ziren, eta hanegiten zuten erromeria. Ondoren,Gerra ostean, Usartzan antolatzeariekin zioten. Horrela1970. hamarkadara arte.- Zein oroitzapen daukazuUsartzako erromeriaren gainean?Orain dela urte batzuk egindako erromeriaren irudia, Usartzako jatetxearen kanpo aldean.Gogoratzen dut 100 bat lagunbiltzen ginela Usartzan. ArrateBalle, Gorosta Balle, MandiolaBalle, Aginaga Balle, San Pedroeta San Lorenzoko jendea etortzenzen, besteak beste. Gogoratzendut, baita ere, bazegoelabaten bat zaldian etortzen zena.Usartzako zelaian biltzen ginen,askaria egiten genuen, jokuanaritzen ginen eta musikarekindantzan gero. ʻKalabazaʼ askojaso genuen bertan (barreak),orain ligatzeko kontuak errazagoakdira. Domekaro arratsaldeko19.00etatik 23.00etara egotenginen han, orduan ez zengaupasarik egiten.- Zergatik laga zitzaion, bada,erromeria egiteari?Poliki-poliki gauzak aldatuegin ziren, gizartea aldatzen joanzen eta erromeriara joatekoohitura desagertzen. Dantzaaretoetarajoaten hasi zen jendeaeta, kotxeen presentziagero eta handiagoa zenez, eurentzaterrazagoa zen alde batetikbestera mugitzea eta ezziren hainbeste geratzen erromerian.Horrela, batzuk erromeriazerromeria ibiltzen ziren,herri batetik bestera, baina ganorabarik. Batean eta besteanaspertu egiten ziren, beraz,erromeriekiko interesa galdueta dantza-aretoetara joatekoohitura gailendu zen.- Posible ikusten duzu orainUsartzan egiten zenaren antzekoerromeriarik egitea?Zaila ikusten dut, gauzak askoaldatu direlako. Jendeak, batezere pertsona gazteek, beste ohiturabatzuk ditu eta erromerienkontua ez da euren buruetan sartzen.Hala ere, badaude lekuaknon erromeriak egiten diren, Aiaedo San Salvadorren, adibidez.Agian ez dira astero-astero egiten,baina bai sarritan. Dena dela,gaur eguneko erromeriak ezberdinakdira. Bertan biltzen direngehienak nagusiak dira, gazteekez daukate kultura hori. Gainera,badago trikitixa maneiatzen duengazterik? Egongo da baten bat,baina lehen denok genekien,nahiz eta nahiago genuen dantzalotuan ibili....eta kitto! 09/X/2692 zkia.


18KIROLAKIñigo Agirre eibartarrak markaegin du Mutrikuko herri-kroseanGAUR EGUN MUTRIKUN BIZI DEN INIGO AGIRRE EIBARKOATLETAK MARKA BERRIA EZARRI ZUEN ASTEBURUAN jokatutakoMutrikuko XII. herri-krosean. Guztira, 128 parte-hartzaileizan zituen proban, 35 minutu eta 42 segundo behar izan zituenAgirrek helmugarairisteko; emakumeetan,berriz, Olatz Gabilondoazkoitiarraizan zen onena, 45minutu eta 57 segundokodenborarekin.Proban omenaldiaegin zitzaionOhiane Kortazarri,mendi-ibilaldietaneskuratutako hainbattitulurengatik.Waterpoloa ezagutzeko ate irekiakBIHAR ETA HURRENGO ZAPATU BIETAN (HAU DA, HILAREN3-AN, 10-EAN ETA 17-AN) ATE IREKIETAKO JARDUNALDIAKIZANGO DIRA ORBEA KIROLDEGIAN, waterpoloaren nondik-norakoakezagutarazteko asmoz. Deialdia 1992 eta 1997 urteen arteanjaiotakoei zuzentzen zaie, infantil, kadete zein jubenil mailetakoneska-mutilei. Disziplinarekin hasteko eta ekitaldietan parte hartzeko,kiroldegiko sarreran 14.15etan egotearekin nahikoa dela dioteUrbat-Urkotronik taldeko arduradunek.Nesken taldea da aurtengo berritasunetako bat Eibar Rugbi Taldean.Rugbilari seniorrek Bartzelonanhasiko dute denboraldiaEUREKIN BATERA MAILAZIGO ZUTEN AURKARIAIZANGO DUTE HIERROSANETXE EIBAR RUGBY TAL-DEKOEK DENBORALDIAHASTEKO. Bartzelonan jokatubeharreko partidu horretarakolitekeena da eibartarrek plantilaosoarekin ezin aurre egin izatea,zapatuan Unben jokatutakoanhainbat kanporatze izanbaitziren. Maila “elkartrukatu”dutenen arteko norgehiagokaizan zen asteburukoa (AtléticoSS iazko eibartarren mailarajaitsi da eta Hierros Anetxe donostiarrakzutenera igo) eta,neurketak aurrera jo ahala, jokozikina gero eta presenteagoegon zen. Azkenean eibartarraknagusitu ziren 15-3, batezere bigarren zatian Iñaki Alberdiketa Mikel Gallegok eskuratutakoentseguei esker.Xake Eskolakoek hainbat sari irabazi dituzte aurreko ikasturteetan.Astelehenean hasiko diraXake Eskolako klaseakASTELENA FRONTOIA EX-POADINTSU AZOKAK OKU-PATZEN DUELA-ETA, KLU-BEN ARTEKO TORNEOKOPARTIDUAK IPURUA KIROL-DEGIAN JOKATUKO DITUZ-TE asteburu honetan Deportibokoordezkariek. Bihar,HILABETE HONETAN HASI-KO DA ERE HELDUEN XAKEDENBORALDIA, GIPUZKOA-KO BAKARKAKO TXAPEL-KETEKIN, baina eurei aurreahartuz hilaren 5ean martxanipiniko da Xake Eskolaren ikasturtea.Astelehen eta eguenetanemango dira klaseak, iazkomoduan 17.00etatik 18.30etara;hori bai, oraingoan Klub Deportiboarenegoitzan (T. Etxebarria,16 - 1. solairua). Eskolartekotxapelketetan, Kutxakoaneta beste hainbat ekintzatanparte hartzeko aukera izangodute aurte ere Eskolan izenaematen dutenek. Informaziogehiagorako, 680228878 telefonoradeitu dezakezue edoxakea@deporeibar.com helbideraidatzi.Kluben Artekoko pelota partiduakIpuruan jokatuko dira asteburu honetan17.00etatik aurrera, jubenilmailan Agirresarobe-Erik bikoteakIdiazabalgo ordezkariekosatutakoari egingo dio aurreeta, seniorretako buruz-burukoan,Bengoetxeak Hernaniko ordezkariaizango du aurrez-aurre;etzi, bestalde, 11.15etan,Etxaniz-Egaña eta Azpeitiakobikotea izangodira, nor baino nor.Asteburuan jokatutakopartiduetan, Larrauri-Andonegi kadeteek etaEtxaniz-Egaña seniorrekgaldu egin zituztenAstelenan jokatutakoeuren partiduak, BengoetxeakBergaran Muguruzari13-22 irabaztenzion bitartean.Agirrebeña eta Etxaniz bikotea garaileizan zen Arrateko Kofradia egunean./ LEIRE ITURBE09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


Eibar-Pontevedra neguko ordutegiarekinKIROLAK19DOMEKA ARRATSALDEKO PAR-TIDUA ORDUBETE LEHENAGOHASIKO DA, HAU DA, 17.00-ETAN; modu horretan, neguko ohikoordutegiari jarraituko dio partiduhorren hasierak. Talde arriskutsuaizango du aurrean Eibarrek, mindutaetorriko dena gainera azken jardunaldianLugorekin 0-5 etxean galdueta gero. Pontevedra, dena dela, betiibiltzen da 2. B mailako goiko postuetaneta baita igoera fasea jokatzen.Viaderok zuzentzen duen taldearidagokionez, aldaketa batzukegitera behartuta dago, Lombrañaeta Kijera kanporatuak izan baitzirendomeka eguerdian Vigon jokatutakoneurketan; modu horretan, seguruenikAndres eta Piette izango diraatzeko lerroko alboetako postuetanjokatuko dutenak eta, Valín pibotepostura pasatzen bada, Añibarroitzuli daiteke atzeko lerrora.Urkiko kadeteen partidu gogorraARETXABALETAREN AURKA O-1 GALDU ZUTENUNBEN URKIKOEK. Oreka handia ikusi zen jokoaneta maila ona erakutsi zuten Segoviak eta Juan Franekzuzendutako eibartarrak domeka goizean jokatutakopartiduan, baina lehenengo zatian Leintz bailarakoeksartutako golak erabaki zuen azkenean neurketa.Arratek Alcobendasenjokatuko du domekanLIGAKO BOSGARREN JARDUNALDIA JOKATU-KO DU ARRATEK ALCOBENDAS MADRILGOTALDEAREN KANTXAN, domekan 20.00etan hasita.Rafa Guijosa entrenatzailearen mutilek Vigon irabazizuten azken jardunaldian (24-27) bertako PilotesOctavioren aurrean eta eibartarrengandik puntu bakarreradaude sailkapenean. Eibartarrek, bestalde,garaipen bi lortu dituzte jarraian eta sasoi oneandihardute. Arrateren 1. Nazional mailako taldeak,bestalde, La Lagunarekin galdu zuen asteburuan Ipuruan(25-26) eta Ereintza hartuko du oraingoan.Iñigo Gisasola eskualdeko txapelduna ehizanZAPATUAN ZAMBRA-NAN JOKATUTAKO DE-BABARRENAKO EHIZATXIKIKO TXAPELKE-TAN gure herriko Dianaehiza eta arrantza elkartekoIñigo Gisasola izan zengaraile, sei eperrekin. AlbertoBico taldekidea 3.postuan sailkatu zen, azkenhonek lau eper botata;Valentin Ostiategi iazkotxapelduna eta EnriqueIsasi kanpoanIñigo Gisasola Zambranan irabazitako saria jasotzen.geratu ziren, dome-kan jokatuko den Gipuzkoakoko hiru onenek hartu zuten parte eta,horrela, beteranoen mailako txapelke-txapelketarako ta ere izan zen jokoan eta hor J.M.txartelik gabe. Castillokoehiza-barrutian eskualdekosoziedade guztieta-Isasi izan zen onena. Eguraldi kaskarraez bazuten izan ere, bero larregitxoizan zen gauza onerakoEskuderien arteko saria eibartarrentzatDurangoko RallyanUrkuzua taldeko kirolariek eta euren familiakoek egunaz gozatzeko aukera izan zuten.Urkuzua, zikloturisten familiaOHIKOARI JARRAITUZ, URKUZUA ZIKLOTURISTEN TALDE-KOEK URTEROKO IRTEERA EGIN ZUTEN. Gero eta taldekidegehiago duenez, herrian geratzea erabaki zuten, kostaldera irten etaArraten amaitutako jardunaldiarekin. Itzulia eginda, herrian geratu zirenemazte eta seme-alabekin, jarraian denak batera bazkaltzeko.AURREKO EDIZIO BIETANLORTUTAKOARI JARRAI-TUZ, ASTEBURUAN HIRU-GARRENEZ IRABAZI ZUENESCUDERIA EIBARREK DU-RANGOKO KLASIKOEN IX.RALLYAREN TALDEKAKOSAILKAPENA. Oraingoan XabierRedondo eta FernandoBeorlegik (BMW 318) eskuratutakosailkapen orokorreko 2.postuarekin konformatu beharizan zuten eibartarrek eta lanbikaina egin zuten ere EnriqueBernedo eta Unai Villamerielek(BMW 635 CSI), jokatutako500 kilometroetaninolako akatsik ez baitzutenegin kronometratutako 13 tramoetan.Sunsundegi Memorialarenfaltan, eibartarrekEuskadiko FEVA Sariaren atalguztietako lehenengo postuakbetetzen dituzte....eta kitto! 09/X/2692 zkia.


20KULTURAMunduko artisautza eta g astronomiaren topag uneaizan zen Untzag a joan den astean. 21 stand-etaneskuz eg indako munduko libururik txikienak, pitxiak,Indiako jantziak… eskaintzen ziren, besteak beste.Tartean, A sier Lopez eibartarraren lur eta itsasokoantojoen postua. Arrakasta izan zuena, gainera.AITOR LÓPEZ, lekale saltzailea:“Dendan aspertuta nagoeta mugimendua behar dut”- Nolako balantzeaegiten duzu artisautzaeta gastronomiaazokaren gainean?Bai salmenta, bai giroarenaldetik, oso positiboabertan egon ginenguztiondako. Guztiekizan bazuten ereharrera ona, batzuk aipatzekotan,eskularruekologikoaren eta zartaginenaaipatuko nituzke.Uda aldean Debaeta Mutriku modukoherrietan ibili gara eta,eibartar asko egotendenez uda pasatzen, askokgaldetu ziguten: “Stand honetakoaez dator? Eta bestea?”.Ezagutzen gintuzten eta errepikatuegin zuten askok. Bestetik,Eibarko biztanleria handiagoadenez, udan bainopertsona gehiago hurbilduzen hona euren stand-ekin.- Zu eibartarra izanda, normaleanbaino jende gehiagoizan duzu?15 urte daramatzat Eibartikkanpo bizi izaten, baina jendeasko ezagutzen dut, nire standerahurbildu zena. “Ene, Aitorda ba!”, “Ipuruakoa da hori,barren”, horrelakoak entzutennituen. Aspalditik ikustenez nuen jendea ikusi ahal izannuen eta oso gozagarria izanzen esperientzia.- Zer eskaintzen zenuen Untzagan,zehazki?Lur eta itsasoko antojoak.Adibidez, Santoñako antxoak,olagarroa edo bonitoa itsasokoproduktuetatik, eta lekaleaklurrekoetatik. Kontua da ezdela lekaleen sasoia, orain aribait dira jasotzen, beraz, ezinizan nuen gauza gehiegirikeraman Eibarrera. Adibidez,20 lekale mota ezberdin soilikeraman nituen, normalean 30izaten ditudan bitartean. Halaere, oso harrera ona izanzuen nire standak, jatorriizendapenekoeta kalitatezkoproduktuak baitira.- Noiztik zabiltza salmentenmundu honetan?Produktuak saltzen 24 baturte, baina horrelako azokakprestatzen urte bat eskas. Aurretikbeste azoka batzuk antolatzenlagundu dut, baina orainniregain hartu dut ardura.- Eta nolakoa da azokariaizatea?Oso gustuko dut. Bilbondenda bat daukat, baina aspertuegiten naiz bertan, mugimenduabehar dut. Gustukodut azokak antolatzea. Askokesaten didate: “Nola igartzenden aspertu egiten zarela”.Eibarren bizi nintzenean, adibidez,auzoko jaiak antolatzennituen.- Non eta noiz izango daazokaren hurrengo zita?Euskal Herri osoan ibilikogara. Baina, Eibartik hurbil,hurrengoa Zumaian izangoda, urriko zubian; eta hurrengoaElgoibarren, Domu Santuegunean.Ane Gabarain eta Ramon Agirrek taularatutako lanak lau Max sari jaso ditu.Ahuntza edo nor da Silvia?Ikuskizunak dantza, olerkiak eta musika tartekatuko ditu.TXALO ANTZERKI TALDEAKEDWARD ALBEE EGILEA-REN LANA TAULARATUKODU DATORREN ASTEAN, hilaren16an, 20.30etatik aurreraColiseoan (sarrerak 10 eurobalio du). Carlos Zabalaren zuzendaritzapeanjardungo duteeuskal antzerkigintzan askiezagunak diren Ramon Agirre,Ane Gabarain, Asier Hormazaeta Asier Oruesagasti aktoreek,Julia Marinek euskaratutakogidoiari jarraiki.Konpainiak berak azaldutakoarenarabera, “Ahuntza tragediabat da, drama sutsu etamingarria, maitasunaren, zeloeneta idealen muinean zuzeneanjotzen duen lana. Lanarenhasieran Martin aurkeztenda, Pritzker sari entzutetsuairabazi berri duen arkitektoa,baita Elena ere, haren emaztemaitea. Une dibertigarriakematen dituzte biek: elkarrizketazorrotzak, erantzun burutsuaketa broma konplizeak.Bikote perfektua da, itxuraz.Baina senar-emazte perfektuhoriek, bizitza ia perfektu horimila puskatan hausten daMartinek Silviarekin maitemindutadagoela aitortzean. Izanere, Silvia ahuntz bat da. Hortikaurrera Martinen ingurukoguztiek animalia balitizan ikustendute”.Umeendako antzerkia ColiseoanELIRALE ANTZERKI-DANTZA KONPAINIAK ʻLODRIKOKOʼ AN-TZEZLANA ESKAINIKO DU HILAREN 10-EAN (zapatua) Coliseoan,emanaldi bikoitzean: 17.00etan eta 18.00etan. Ordu erdikoiraupena duen lana urtebete eta 8 urte bitarteko umeentzat aproposada eta sarrerak 3 euro balio du. Dantzak, olerkiak eta musika tartekatukodituzte ikuskizunean.09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


Aginagako jaiak asteburuanTopalekua martxa beteanSAN MIGUEL EGUNA MARTI-TZENA IZAN BAZEN ERE,BIHAR ETA ETZIRAKO JAIEGITARAU SENDOA OSATUDUTE AGINAGA AUZOKOEK.Agiña Elkarteak antolatuta, zapatuanarratsaldetik hasiko diraekitaldiak: 17.00etan briska txapelketajokatuko dute eta orduerdi geroago, berriz, umeendakojolasak hasiko dira (gaztelupuzgarria, pelota partiduak, diskotekaeta txokolate jana).21.00etatik aurrera lagunartekoafaria egingo dute auzoan bertaneta, ondoren, gaua girotzeko,suzko erroberak egongo diraeta jarraian Kupela taldeakerromeria eskainiko du. Goizalderaarte irauten dutenentzattxokolate jana egongo da. Etadomekan jaiak jarraipena izangodu: 11.00etan San Miguel ermitanmeza nagusia ospatukoda eta, urteroko moduan, Goruntzabesbatzak bertan abestukodu. Meza ondoren Zerutxudantza taldearen emanaldia hasikoda eta eguerdi alderarakoGorriti eta bere abereek girotutakopiskolabisa prestatu dute.Bazkaltzeko paella-jana egingodute auzotarrek, trikitilariek alaitutaeta, aurtengo jaiak agurtzeko,idi-probak jokatuko dira (pisulibrean bustarri bat eta kintapekobustarri bi).ARRATE KULTUR ELKARTEARENERAKUSKETA ARETOAK OHIKO MAR-TXARI HELDU DIO IKASTURTE HASIE-RA HONETAN. Domekara arte Maria TeresaUnzuetaren koadroak ikusteko aukeradago (gaur 19.00etatik 21.00etara etabihar eta etzi, berriz, 12.00etatik14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara).Urriaren 9tik 18ra, berriz, Esther Fernándezde Maruriren lanak egongo dira ikusgaieta hilaren 23tik azaroaren 1era arte,berriz, Anton Urrestirenak.Galiziako enpanadaren jai arrakastatsuaZAPATUAN JAI GIRO EDERRABIZI IZAN ZEN URKIZUKO PAR-KEAN, AS BURGAS GALIZIAKOETXEAK antolatutako GaliziakoEnpanadaren jaian. Enpanadalehiaketan parte hartzera animatuzirenez gain, beste askok enpanadazatiren bat jatera gerturatu zireneta txikienek, berriz, primeranigaro zuten arratsaldea, parkeanipinitako puzgarrietan saltoka.Gorriti eta bere abereak domekan izango dirabeste behin Aginagan. / LEIRE ITURBEKULTURAlaburrakBERTSO-PAPER LEHIAKETAAtzo zabaldu zenSan Andres bertso-paperlehiaketan parte hartzekoepea. …eta kitto! EuskaraElkarteak antolatzen duenlehiaketako edizio honetanbada berritasunik:16 urtetik gorakoen mailanEuskal Herri osora zabalduditu ateak lehiaketak eta,horrez gain, LehenHezkuntzako ikasleentzateta DBHkoentzat mailakbadaude. Informaziogehiagorako …eta kitto!-rajo daiteke (943200918telefono zenbakia).Lanak azaroaren 6ra artejasoko dira.ERAKUSKETABERTAN BEHERAGaur Portalean zabaltzekoazen Klub DeportibokoArgazki Taldearen argazkierakusketa bertan beherageratu da, Udal Artxiboatokiz aldatzeko beharrakdirela-eta.GAZTEENTZAT TXAPELKETA…eta kitto! EuskaraElkarteak gazte-lokalenarteko txapelketa antolatudu, lokaletan aisialdianegiten dituzten jokoetanoinarrituta (Playstation,ping-pong, mahai-foballa,mus-a…). Parte hartu nahiduten gazteek urriaren11ra arte izango duteizena emateko aukera.Horretarako edoinformazioa eskatzeko943200918 telefonozenbakira deitu daiteke.21Argazkilaritza digitalaren inguruko ikastaroaURRIAREN 5-EAN ZABALDUKODA ARGAZKILARITZA DIGITALAEZAGUTZEKO ETA OINARRIZKOKONTZEPTU ETA TEKNIKAKIKASTEKO kurtsoan izena ematekoepea. Ikastaroan 16 urtetik gorakoekeman dezakete izena eta klaseak JoseValderrey argazkilariak emangoditu, Portalean, urriaren 19, 21, 26eta 28an eta azaroaren 2, 4, 9, 11,16, 18, 23 eta 25ean, 19.00etatik21.30etara. matrikulak 65 euro baliodu Eibarren erroldatuta daudenentzat(100 euro kanpokoentzat). Izenaemateko Pegorara jo daiteke, hilaren16ra arte....eta kitto! 09/X/2692 zkia.


22KULTURAKontxiKerexetaWantedGaurkoan ariketa literarioaproposatu nahi nizueke.Nobela beltz batenhasiera eskainikodizueteta zuotakobakoitzak jarraipena etaamaiera orijinala emateko ahaleginaegin ezazue. Honanire istorioa: goizean ohetikaltxa, gosaldu eta etxetik aterada gizona. Tren geltokian trenahartu eta oso urrun ez dagoenhirira joatea da bere asmoa.Senideei egun batzuk lagunenetxean pasako dituela esan die;gaixotasun larria dueta lasaitasun pixka baten biladabil. Astebete barru ospitaleanhitzordua duenez, orduanizango dute berriro elkarrenberri. Baina mediku kontsultaraez da agertu. Arduratu dirasenide eta lagunak, galdezkahasi dira, bila, inolako berririkez eta epaitegian jarri dutesalaketa. Gizona desagertua da,bere borondatez kontra.Nobela beltz baten hasiera izanzitekeena errealitate gordina da.Baionan, apirilaren 18an,Toulousera joateko asmoztrenera igo zen gizona-47 urtekoa, donostiarra, presoohia, errefuxiatua-, baina ez zeniritsi berak nahi zuen geltokira.Inork ez omen du gehiago ikusi.Bost hilabete igaro diradesagertu zela edo, zantzuguztien arabera, desagerrarazizutela; denbora asko daeta bizirik aurkitzeko itxaropenagero eta urriagoa.Teleberrietan, irratikoalbistegietan, egunkarietakoazaletan, politikari ofizialenahotan ez dugu gertaerariburuzko aipamenik ia jasoedo, izatekotan, gezurrak entzunditugu. Ezkutuan, ixilean laganahi izan dute eta agintariekez dute desagertuaren bilaketalanik abiarazi. Lehen ere izandira desagertuak EuskalHerrian; ez da berria. Haatik,senide, lagun eta herritarrekgaldera bat egiten dietearduradunei: Non dagoSOSTOA ABESBATZAK AU-RRERA DIRAU BERE SO-RRERAREN 25. URTEURRE-NA OSPATZEKO EKITALDIE-KIN eta urrian antolatutakoenartean garrantzi berezia dutenhiru garatuko dira. Datorren astean,urriaren 9an, abesbatzaren25 urte hauetako ibilbidearierrepasoa emango dion erakusketainauguratuko da19.00etan Portalean. Hilaren25era arte, martitzenetik domekara18.30etatik 20.30etara zabalikegongo den erakusketanargazki bilduma ederra ipinikodute denon eskura. Erakusketarakomateriala batzeko lantaldeanjardun duen BegoñaDomínguezen berbetan, “kontzertuetan,kanpora egindakobidaietan-eta hartutako argazkiekinbatera, abesbatzak jasodituen opariak, irabazitako garaikurrak,erabilitako jantziak,partiturak eta beste hainbatikusteko aukera izango da. Horrezgain, ordu biko iraupenaduen proiekzioa eta hainbatgrabazio ikusi eta entzutekomoduan izango dira”. Urtebeteeman dute datorren astetik aurreraikusgai izango diren objektuakbatzen.Erakusketa, bazkaria eta ArtetaSostoaren 25. urteurrenerekaoCristina Telleria Sostoako presidentea, Begoña Gutiérrez erakusketako arduraduna eta MariajoseTelleria Kultur zinegotzia herenegun egindako aurkezpenan. / EKHI BELARAinhoa ArtetaSan Andres elizanBestalde, hilaren 17an Sostoaabesbatzaren eguna ospatukodute, gaur egun Sostoandihardutenek zein inoiz jardundakoekelkarrekin egingo dutenbazkariarekin. Bazkariaz gainbeste hainbat ekitaldi egingodira. Joan nahi duenak urriaren10erako izena eman beharkodu, Kutxan horretarako zabalduduten kontu korrontean 55euro sartuta.Baina, duda barik, askokgogo biziz itxaroten duten ekitaldiaAinhoa Arteta sopranoakemango duen kontzertuada. Rubén Fernández-Agirrepianojolea aldamenean duela,urriaren 24an izango dakontzertua, 22.00etan, SanAndres elizan. 600 sarrerasalduko dira, 25 eurotan, ElCorte Inglés, Aierbe eta Coliseoan.Kantabriako Etxekoen bazkariaASTEBURUAN AGURTU ZI-TUZTEN AURTENGO BIENAPARECIDA AMA-BIRJINA-REN OMENEZKO JAIAK Eibarrenbizi diren kantabriarrek,Arrate hotelean egindako bazkariarekin.Hala ere, hilabeteosoan, asteburuero izan duteekitaldiren bat: Kantabriako jokotipikoen inguruan antolatutakolehiaketekin batera, bertakomusikarentzat ere izan dutetarterik, Eibarko KantabriakoEtxeak prestatutakoei esker.EUSKARAREN99 HERRI, 99 BERTSO-ES-KOLA. Bertsolari Txapelketa Nagusiahasiko da asteburu honetanZestoan, abenduaren 13an BEC-enamaitzeko. Horren inguruan, bertsolaritzakbizi duen egoeraren berriematen duten hainbat datu kaleratudira: 2008an 1.827 bertsosaio erregistratu ziren Euskal Herrian.Formatuei dagokienez, %25bertso-bazkari edo afariak izan ziren;beste %25 plaza-librekoak;eta jaialdiak, berriz, %19. Urteosoan eskaintzen diren saioen artean,sariketei eta txapelketei dagokiena%9 da. Bertsolarietara etorrita,iaz 250 bertsolarik jardun zutenaipatutako plazetan (205 gizoneketa 45 emakumek). Eta, bertsolaritzarenerrealitate zabalari begira(bertsolariak, gai-jartzaileak, epaileak,saio antolatzaileak, bertsoirakasleak, zaleak), egun 608 kidedabiltza bertso-eskoletan, 99 herritako99 bertso-eskolatan. TxapelketaNagusian oholtzan ikusiko ditugunbertsolari gehienak halakoetatikirtendakoak dira; gainera,zazpi haurretatik batek bide horihartzen du.TXOKOA09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Iraillaren 26xan BITTORI eta JOSE MARIrenurrezko ezteiak ospatu genduazen.Zorionak, famelixaren partez.zineafilmakzineacoliseo 1“Qué les pasa a los hombres”Zuzendaria:Ken KwapisAktoreak:Ben Affleck, Jennifer Aniston,Drew Barrymore, Jennifer Connelly…Zorionak, MARKEL,txapeldun, domekanlau urte betekodozuz-eta. Muxuhaundi bat famelixaguztiaren partez.Zorionak, HELENEBelar Salado, bixar bosturte beteko dozuz-eta.Illargiraiño eta bueltamaite zaittugu. Aita,ama eta Mirenen partez.Zorionak, DANELPortu Uribeetxeberria,bixar urte bi egingodozuzelako. Muxutxubat famelixaren partez.3an, 19.30 eta 22.30etan4an, 19.30etan; 5ean, 20.30etancoliseo 2“Millenium 2”Zuzendaria:Daniel AlfredsonAktoreak:Michael Nyqvist, Noomi Rapace,Annika Hallin, Per Oscarsson…Zorionak, ANDER eta IBONEEreña Puente, astelehenianbost urte egin zenduen-eta.Famelixaren partez.coliseo 3“Malditos bastardos”Zuzendaria:Quentin TarantinoAktoreak:Brad Pitt, Diane Kruger, MélanieLaurent, Christoph Waltz…20 eta 30 urte artekolagun talde baten bizitzaezagutzeko aukeraizango dugu; Baltimorenbizi dira eta lehenengozitak edo eta ezkontzaordukoak zer nolakoakdiren ezagutuko dugu.Emakume etagizonezkoen artekoharremanak ez dirabeti errazak…Millenium-eko laguntzailebi hil dituzte; Lisbethekhil dituela dirudi;Mikaelek ez du horisinisten, baina zaila dukontrakorik esatea.Bi laguntzaileek aztertzenziharduten komertziosexualaren munduanondik nora doan aztertubeharko du Lisbethilaguntzeko…Frantzia okupatu berri duAlemania; ShosannaDreyfusek Parisera egindu ihes eta bizitza berriahasi nahi du. Aldo Rainetenienteak, berriz,soldadu judutarren taldeberezia sortu berri du,hilketa azkarrak egitekoasmoarekin. Bat egingodute biek Parisen…SUDOKUADENBORAPASAK5 1 62 8 46 1 8 56 2 91 8 47 5 47 1 6 84 2 9 82 7 5 6AURREKOAREN EMAITZAAipatutako hirupelikuletatik aparte,“Vicky el vikingo”ere badago ikusgaiJAIOTAKOAK- Naia López Larrea. 2009-IX-8.- Danel Ogiza Gil. 2009-IX-20.- Naroa Bengoetxea Rementeria. 2009-IX-27.HILDAKOAK- Juan Carlos Martín Etxabe. 57 urte. 2009-IX-22.- Jose Ramon Sampayo Fernández. 45 urte. 2009-IX-26.- Antonia Alzerreka Olabe. 87 urte. 2009-IX-27.- Pedro López Mazo. 84 urte. 2009-IX-29....eta kitto! 09/X/2692 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESEztarria hobeto zaindu beharkozenuke, azken aldian jende askobaitabil herrian gaixorik. Hala ere,sasoi onean zaude, oso osasuntsu..TA URUSInork ez zaitu ulertzen. Zergatik ote?Ez zara behar den moduan azaltzen?Baliteke besteek ulertu nahi ez izatea,egiek min asko egiten dute-eta.GEMINIZuk bakarrik egin ahal izango duzuhori, zure esku egongo da besteenzorionaren zatitxo bat. Erabakiegokia hartzen saiatu beharko zara.CANCERZuretzat denak berdin jarraitzenduela badirudi ere, ez da horrela.Poliki gauzak aldatzen joango dira;hurrengo egunetan ohartuko zara.LEOSegi, segi horrela. Gehiegi konplikatugabe gauzak ondo egin daitezkeelaerakutsi duzu, beraz, bide oneanzaudela konturatuko zara.VIRGOEguzkitsu dagoenean alai eta euriadagoenean triste; metereologiarenaraberako umorea duzu. Euriarekinirribarre egiten ikasi beharko zenuke.LIBRAMilaka kontu izango dituzu buruaneta horiei irtenbidea ematen saiatubeharko zara. Ez duzu denboraaskorik; hasi pentsatzen berehala.SCORPIUSMomentu baketsuak biziko dituzu,azken asteetako zalapartatik at.Arnasa sakon hartzeko unea izangoduzu. Erlaxatzeko sasoia zuretzat.SA GITTARIUSEz pentsa dena betirako izango denik.Gauzak etengabe aldatzen doaz,eta gaur txuria dena bihar beltza izandaiteke. Ondo egokitzea da gakoa.CAPRICORNIUSPertsona bat faltan botako duzueta nahiko triste egongo zara, bainaingurukoen laguntza jasoko duzumomentu oro. Ez estutu larregi.AQUARIUSEz duzu jakingo noiz iritsiko denhainbeste denboran itxaron duzunmomentu erabakigarri hori, baina ziurizan aste honetan izango dela. Prest?PISCISMaila profesionalean sasoi ederra biziduzu. Askorentzat erreferentea zaraeta paper horretan gustura zaude.Dakizun guztia erakutsiko duzu.Zapatua 3SAGARDO EGUNA12.00-13.30 eta18.00etatik aurrera.-20 sagardotegitatik ekarritakosagardoa eta txorizo, gaztaeta bakailao tortila pintxoakdastatzeko aukera, tolarea,musika… Untzagan.AGINAGAKO JAIAK17.00.- Briska txapelketa.17.30.- Umeendako jolasak(puzgarriak, pelota partiduak,diskoteka eta txokolate-jana).21.00.- Lagunarteko afaria.23.00.- Suzko erroberak.Erromeria, Kupela taldearekin.Goizaldean, txokolate-jana.Aginagan.laster salgaibekakDomeka 4KILOMETROAK09.30.- Donostiara,Kilometroak-era joatekoautobusa.AGINAGAKO JAIAK11.00.- Meza nagusia,Goruntz abesbatzarekin.11.45.- Zerutxu dantzataldearen emanaldia.12.30.- Piskolabisaeta Gorritiren abereak14.30.- Paella-janaherrikoia, trikitilariekin alaituta.17.00.- Idi-probak.BAZKARIA14.30.- Usartzako erromeriarajoaten zirenen bazkaria.Arrateko Krabelin jatetxean.DANTZA:‘Lodrik ok o’. Urriak 10, 17.00etan eta 18.00etan.ANTZERKIA:‘Ah u n tza edo n or da Silv ia?’. Urriak 16, 20.30etan.JAZZ:Migu el Salv ador P roject. Urriak 23, 20.30etan.MUSIKA:Om dr ás ek Czek Ch ildren Ch oir. Urriak 26, 20.30etan.P eiy an g Ch oru s . Urriak 29, 20.30etan.Coro In fantil San Cu gat. Urriak 30, 20.30etan.Mix ed Ch am ber Ch oir K rog. Azaroak 1, 20.30etan.VIII. JUAN SAN MARTIN BEKA. Ikerketa esparrua:Artea. Urriaren 11ra arte, Pegoran edo Portalean.Martitzena 6IKASTAROA08.30.- KontabilitatePlan Orokor berriari buruzkokurtsoa. Debegesan.Eguaztena 7AURKEZPENA12.00.- JAZ Zubiaurreren‘Eskuila metalikoen hiztegiteknikoa’-ren aurkezpena.Portalean (areto nagusian).BILERAINFORMATIBOA19.30.- Gazte BaserritarrenMartxaren ingurukoinformazioa zabaltzeko bilerairekia. Arrate Kultur Elkartean.Eguena 8IKASTAROA08.30.- KontabilitatePlan Orokor berriari buruzkokurtsoa. Debegesan.diru-laguntzakUMEAK ESKOLARA2009. Onuradunak:Eibarko erroldan dauden1994ko urtarrilaren 1etik2003ko abenduaren 31rabitartean jaiotako umeak.Zenbatekoa: Gehien jota60’10 euro. Abenduaren1era arte. Pegoran.DIRU-LAGUNTZAKIKASLEEI.Onuradunak: Irakaskuntzaarautuko edo lanbideprestakuntzako ikasleeizuzenduta (1984kourtarrilaren 1etik 1993koabenduaren 31ra bitarteanjaiotakoak). Zenbatekoa:Gehien jota 60’10 euro.Abenduaren 1era arte.Pegoran.09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)AGENDA25erakusketak– Irailaren 30era arteANGEL BOLUNBURUren argazki erakusketa.Klub Deportiboan.JOSE ANTONIO GONZALO HERNANDEZenargazki erakusketa. Portalea tabernan.MIKEL OROZKOren argazki erakusketa.El Ambigú tabernan.– Urriaren 4ra arteMARIA TERESA UNZUETAren margo erakusketa.Topalekuan.– Urriaren 9ra arteEXPOADINTSU ARGAZKI LEHIAKETAko lanenerakusketa. Untzaga jubilatu etxean.ikastaroak- Esperientzia Eskola.Izen-ematea eta informazioa: Urriaren 23ra arte,nagusiak@debegesa.com helbidera idatzita edo943820110 telefonora deituta.- Sorosle eta Sorospen ikastaroa.Noiz eta non: Urriaren 20tik aurrera, astelehenetikbarixakura, 19.00etatik 21.00etara DYAko egoitzan(Pagaegi kalea, 5).- UEUko Udazkeneko ikastaroak.Izen-ematea eta informazioa: www.ueu.orghelbidean edo 943821426 telefono zenbakian.- Berbetan.Izen-ematea eta informazioa: …eta kitto! Elkartean(Urkizu, 11) edo 943200918 telefono zenbakian.- Itsas-patroi ikastaroa.Armeria Eskolan. Izen-ematea eta informazioa:Eguzki Jaia itsas akademia (www.eguzkijaia.com)edo 616175672 telefono zenbakian.- Argazkilaritza Digitala (hastapenak).Non eta noiz: Urriaren 19tik aurrera, astelehen etaeguaztenetan, 19.00etatik 21.30etara, Portalean.Izen-ematea: Urriaren 5etik 16ra, Pegoran.- Zoru pelbikoa indartzeko ikastaroa.Non eta noiz: Urriaren 26tik abenduaren 17ra arte,15.00etatik 16.00etara, Ipuruako jubilatu etxean.Izen-ematea: Urriaren 16ra arte. Pegoran.- Berdintasun harremanak.Non eta noiz: Azaroaren 2tik abenduaren 21era,astelehenetan, 18.00etatik 20.00etara, Andretxean.Izen-ematea: Urriaren 23ra arte. Pegoran.farmaziak2, barixakuaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)3, zapatuaEGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)4, domekaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)5, astelehenaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)6, martitzenaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)7, eguaztenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)8, eguenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)9, barixakuaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)lehiaketak- Indalezio Ojanguren XXII.Argazki Lehiaketa.Lanak aurkezteko epea: Urriaren 10eraarte. Informazioa: Pegoran.- Asier Errasti EibarkoX. Laburmetraia Jaialdia.Lanak aurkezteko epea: Urriaren9ra arte. Informazioa: Pegoran.- Sanandresak 2009 kartellehiaketa.Lanak aurkezteko epea: Urriak 22raarte. Informazioa: Pegoran.- San Andres bertso-paperlehiaketa.Izen-ematea eta informazioa:…eta kitto! Euskara Elkartean (Urkizu,11 solairuartea) edo 943200918telefono zenbakian.telefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBA R. Egunero: 12.30, 15.00,17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,13.30, 14.30 eta 18.30. EIBA R-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBA R.Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatuaeta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIBA R-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GA S-TEIZ-EIBA R. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta20.30. EIBA R-IRUÑA . Laneguna: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA -EIBA R. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EI-BA R-A RRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A RRATE-EIBA R. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBA R-ELGE-TA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA -EIBA R. Laneguna:14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta19.30. ERMUA -MENDARO. Astelehenetik ostiralera:06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro).Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-era orduro. MENDA RO-ERMUA . Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak:07.55-etik 21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBA R-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBA R. Lanegunak:05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EI-BAR-DURA NGO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOS-TIA . Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA -EIBAR-ERMUA . Lanegunak:05.47etatik 20,47etara orduro....eta kitto! 09/X/2692 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Amañako W. Orbean pisua salgai. 3 logela,sukalde-jangela eta komuna. Balkoibi. Eguzkitsua. 28.500.000 pta. Tel.943-120254.1.2. Errentan– Bikote arduratsuak Donostian pisuahartuko luke alokairuan. Tel. 616-813097.– Eibarren edo inguruan borda, txabolaedo baserria alokatu edo erosiko nuke.Tel. 670-272714. Jon.– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 628-789789.– Emakume batek Eibarren edo Ermuanpisua hartuko luke alokairuan. Altzaririkgabe. Tel. 616-746257.– Eibarren edo inguruan pisua hartukonuke alokairuan. Tel. 616-207343.1.3. Konpartitzeko– Gela alokagai Legarren, zentrotik gertu,etxean bi izateko. Kalefakzioa eta wifia.Tel. 620-633434.1.4. Etxe-trukaketa– Elgoibarko Babes Ofizialeko pisua (Toletxegainekogeltoki parean) Eibarkobeste batengatik aldatuko nuke. 70 m 2 .Logela bi, egongela, sukaldea, komunaeta trasteroa. Garajea. Tel. 659-381317.2. Motorra2.1. Salgai– Opel Astra salgai. 56.000 km. 14 urte.4.000 euro. Tel. 626-933850.– Mercedes Sprinter furgoneta-etxea salgai.4 lagunendako. Sukaldea, komuna,ohe bi, dutxa eta hozkailua. Berria.40.000 euro. Tel. 656-768944.3. Lokalak3.1. Salgai– Janaridenda lagatzen da erabilerarako.Tel. 649-744187.– Txomon garaje itxia salgai. 45.000 euro.Tel. 644-403759.3.2. Alokagai– Urtzailen lokala alokagai (sotanoa).66ʼ80 m 2 . Tel. 943-208555.4. Lana4.1. Lan bila– Neska euskalduna eskaintzen da umeakzaintzeko. Tel. 617-844142.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Emakume euskalduna eskaintzen daumeak edo nagusiak zaindu eta etxekolanetarako. Tel. 699-221092.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 626-018538.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko arratsaldez eta gauez. Tel.671-972733.– Emakume arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaindu eta garbiketalanetarako. Tel. 608-474923 edo 943-171583.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 639-962219.– Gizona eskaintzen da garbiketa lanetarakoeta nagusiak zaintzeko. Tel. 656-493864.– Gizona eskaintzen da obretan jarduteko(edozein lan). Tel. 671-358513.– Neska eskaintzen da pertsonak zaintzeko.Interna. Tel. 697-381673.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna edo externa. Tel. 671-742142.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Interna. Tel. 638-711269.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 636-383471.– Emakumea eskaintzen da orduka umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 669-966611 edo 664-881835.– Emakume arduratsua eskaintzen daegunez edo gauez nagusiak ospitaleanzaintzeko eta garbiketa lanetarako. Erreferentziak.Tel. 660-073781.– Emakumea eskaintzen da arratsaldez,gauez eta asteburuetan nagusiak zaintzeko.Tel. 678-173847.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.638-938307.– Gizona eskaintzen da igeltsero edo soldadoremoduan eta garbiketa lanak egiteko.Tel. 616-809926.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.662-423898.– Neska arduratsua eskaintzen da umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Esperientzia. Tel. 648-603029.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna edo externa. Tel. 677-860971.– Neska eskaintzen da arratsaldez umeakedo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.Tel. 670-957709.– Neska eskaintzen da umeak zaindu,kamarera moduan edo garbiketa lanetarako.Tel. 657-142376.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Gizona eskaintzen da elektrizitate konponketakegiteko. Tel. 652-779800.– Neska eskaintzen da 09.00etatik12.30etara etxeko lanetarako. Tel. 943-751950 edo 650-113213.– Neska eskaintzen da 08.30etatik12.30etara etxeko lanetarako. Tel. 659-126852.– Emakumea eskaintzen da 14.00etatik18.00etara garbiketa lanetarako. Tel.634-256471. Yamaira.– Emakumea eskaintzen da arratsaldezumeak edo nagusiak zaindu eta garbiketalanetarako. Tel. 648-192683.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Gauak barne. Tel. 610-632782.– Neska eskaintzen da arratsaldetan etaasteburuetan umeak edo nagusiak zaintzeko.Tel. 646-821678.– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko.Esperientzia. Tel. 638-482478. Lorena.– Mutila eskaintzen da asteburuetan kamarerolanetarako. Tel. 658-719676.– Neska eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketa lanetarako. Tel. 638-908730.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 667-323138.– Mutila eskaintzen da sukaldari edo laguntzailemoduan eta nagusiak zaintzenlan egiteko. Tel. 638-344377 edo 943-530795.– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 630-531469.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko. Tel. 651-836353.– Emakume arduratsua eskaintzen daarratsaldez umeak zaindu eta etxeko lanetarako.Esperientzia. Tel. 646-048823.– Emakume euskalduna eskaintzen daetxeak edo bulegoak garbitzeko. Tel.687-114707.4.2. Langile bila– Elgoibarko Izarra elkarteak euskerateknikaria behar du. Tel. 943-741746.Amaia.– Laguntzailea behar da Ermuko hortzklinikabaterako. 18.30etatik aurrera. Tel.615-724810.– Emakume euskalduna behar da gosari,bazkari eta afalorduetan laguntzeko.Tel. 626-933850.– Emakume euskalduna behar da umeakzaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel.652-743249.– ...eta kitto! astekariak banatzaileak beharditu. Tel. 943-200918.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– EGA prestatzeko irakasle partikularrarenbila nabil. Tel. 943-821353. Esther.– DBHko klase partikularrak ematekopertsona behar da. Tel. 652-700114.5.2. Eskaintzak– Euskarazko klase partikularrak ematenditut, EGA eta perfilak prestatzeko. Tel.620-608065.– Neska euskaldunak klase partikularrakemango lituzke. Tel. 617-844142.– Lizentziatuak Informatikako eta DBHrainokoklaseak emango lituzke. Larunbatetanere bai. Tel. 659-651010.– LH eta DBHko klase partikularrak ematendira. Euskaraz. Tel. 650-871887.6. Denetarik6.1. Salgai– Sukalde italiar bi salgai. Estreinatu gabeak.%50eko deskontua. Tel. 656-756485 edo 656-723437.– Erroberadun aulkia erosiko nuke. Tel.685-768857. Aurora.– Bebe-car kapazoa eta silla salgai. Tel.616-801304.– Egongelarako altzariak salgai. Ia berriak.Prezio onean. Tel. 943-120308.6.3. Galdu/Aurkitu– Irailaren 26an (zapatua) botoidun jertsebeltza galdu nuen Bidebarrietan, SanAndres eskolaren parean. Tel. 687-472084. Ane.– Irailaren 11n konpromisoko aliantzagaldu zen Bidebarrietan. Familia oroigarria.Sarituko da. Tel. 630-876184.– Irailaren 18ko arratsaldean lehen jaunartzekogurutzedun katea galdu zen,Manterola eta Trinketeren artean. Sentimenduzkobalorea. Tel. 943-031681.09/X/2 ...eta kitto!692 zkia.


GALDERA: Zein da nire telefonoarendako leku aproposena?ERANTZUNA: ...eta kitto!ren Gida Komertziala, jakina!-943 20 67 76-


Klase teorikozein praktikoaknorberak nahiditueneanKlase teorikoakikusentzunezkoenabantailakerabilitaGIDATZEKOKARNETGUZTIAKMerkantziaketa bidaiariakgarraiatzekonazioartekoagentzia ziurtagiriaklortzeko ikastaroakEstaziño kalea, 8Tel. 943 70 23 78SOLOZABALautoeskolakBERRIA: T. Etxebarria, 7 Tel. 943 70 23 84ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAKGESTIOAT. Etxebarria, 1 - behea Tel. 943 20 42 99KOMUNITATEAK

More magazines by this user
Similar magazines