Klik di sini untuk mendapatkan borang permohonan. - Akademi ...

sprm.gov.my
  • No tags were found...

Klik di sini untuk mendapatkan borang permohonan. - Akademi ...

CIDC/CeIO : 01/2011ARAHAN : Sila lengkapkan borang sepenuhnyaAKADEMI PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIAPERSIARAN DUTA OFF JALAN DUTA50480 KUALA LUMPURTel : 03-62092893/2883/2884Fax : 03-62092882BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI KURSUS/SEMINAR/BENGKELPROGRAM : PROGRAM PEGAWAI INTEGRITI BERTAULIAHTARIKH :A. BUTIR-BUTIR PEMOHON1. Nama …………..………………………………………….................................................................2. No. Kad Pengenalan:…………………………………………..........Jantina……………………….3. Bangsa : ………………………………………………………. Agama : ……………………………..4. Jawatan : ..……………………………………………………………Gred : ………………….….......5. Alamat Pejabat:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Poskod : ……………………………………Negeri : ……… ……….…………………………………6. No. Telefon Pejabat : …………………………….………No. Fax : ………………..………………….7. No Telefon bimbit …………………………………………………………………………………….. .8. Email: ………………………………………………………………………………………………………9. Kelulusan Akademik Tertinggi: …………………………………………Tahun : …………10. Status Perkahwinan : ………………………………………………………….11. Penginapan : Perlu Tidak perlu


B. PERAKUANDengan ini, saya mengaku bahawa butir butir yang diberikan di atas adalah benar dan terkinimengenai diri saya. Saya juga mengaku bahawa saya bebas daripada sebarang bentukperlakuan jenayah, tindakan tatatertib oleh jabatan dan kesalahan yang melibatkan undangundang negara. Sekiranya didapati segala maklumat yang diberikan ini tidak benar, saya sediamenerima sebarang bentuk tindakan yang ditentukan oleh penganjur.---------------------------------------------------- ...................................Tandatangan PemohontarikhC. PENGESAHAN MAJIKANSaya MENYOKONG/TIDAK MENYOKONG permohonan pegawai ini untuk mengikuti kursusyang dipohon.---------------------------------------------------- Tarikh:...................................Tandatangan Majikan/ Ketua Jabatandan CopCop RasmiJabatan

More magazines by this user
Similar magazines