Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

mohe.gov.my

Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGANBIL SENARAI SEMAK YA TIDAKKAWALAN PENGURUSAN12345678910Carta Organisasi disediakan dengan lengkapdan kemas kini.Penurunan kuasa kepada pegawai yangbertanggungjawab diberikan secara bertulis.Manual Prosedur Kerja Jabatan/Agensidisediakan dengan lengkap dan kemas kini.(Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan AwamBil. 8 Tahun 1991)Fail Meja setiap pegawai disediakan denganlengkap dan kemas kini.Senarai tugas yang lengkap disediakanuntuk setiap pegawai.Pembahagian tugas di kalangan pegawaiyang menjalankan tugas pengurusankewangan adalah teratur.Sistem pengesanan wujud bagi pelaksanaantugas setiap pegawai.Pemeriksaan terhadap rekod perakaunandijalankan oleh pegawai kanan dari semasake semasa.Latihan ada diberikan kepada pegawai yangterlibat dengan pengurusan kewangan.a) Jawatankuasa Pengurusan Kewangandan Akaun (JPKA) ditubuhkan bagimeningkatkan prestasi pengurusankewangan dan akaun.1

More magazines by this user
Similar magazines