Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

mohe.gov.my

Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK456789Peruntukan tambahan yang dipohon digunakanuntuk maksud ia diluluskan.Jumlah perbelanjaan mengurus danpembangunan adalah lebih daripada 50%peruntukan yang diluluskan.Analisis ada dijalankan bagi melihat trendperbelanjaan sepanjang tahun.a) Bagi Jabatan Persekutuan, LaporanPengecualian Tahunan disediakan untukmengenal pasti sejauh mana pencapaianpetunjuk dalam perjanjian program yangterkeluar dari varians yang dipersetujui.b) Laporan Pengecualian Tahunan yangdisedia dan disahkan oleh Jabatandikemukakan kepada Perbendaharaan dalamtempoh 2 bulan selepas akhir tahun kewangan.c) Jabatan ada menerima maklum balasdaripada Perbendaharaan berhubung denganLaporan Pengecualian Tahunan.d) Jabatan ada mengambil tindakan susulanterhadap maklum balas yang diterima daripadaPerbendaharaan.Jabatan ada menghantar Laporan PerbelanjaanSuku Tahun kepada Perbendaharaan dalamtempoh yang ditetapkan.Jabatan ada mengambil tindakan susulanterhadap program/aktiviti yang didapati tidakaktif atau tidak diperlukan.3

More magazines by this user
Similar magazines