Tindakan Ketua Setiausaha Kementerian untuk meluluskan ...

mohr.gov.my

Tindakan Ketua Setiausaha Kementerian untuk meluluskan ...

Tindakan Ketua Setiausaha Kementerian untuk meluluskan permohonan1. Senarai Permohonan• Selepas ‘log in’ skrin Peti Masuk akan terpapar atau Klik pada menu – ‘PetiMasuk’. (Rujuk Gambarajah 1).• Rujuk Gambarajah 1, dari senarai ini mengandungi nama pemohon, tujuan,tarikh permohonan, jabatan, status permohonan dan untuk tindakan.• Untuk mengetahui secara terperinci bagi satu-satu permohonan, sila klik padanama pemohon seperti di Gambarajah 1. Maklumat terperinci permohonan akanterpapar seperti di Gambarajah 2.Gambarajah 1 : Peti Masuk KSU• Perincian maklumat permohonan ini telah dibahagikan kepada 5 bahagian sepertiGambarajah 2 iaitu:o Maklumat Pegawai Memohon Memaparkan detail pemohono Maklumat Lawatan Memaparkan maklumat detail lawatano Sejarah Lawatan Memaparkan sejarah lawatan rasmi 2 tahun sebelum ini tanpa urusanperibadi. Begitu juga bagi permohonan urusan peribadi, sejarahlawatan 2 tahun sebelum ini tanpa urusan rasmi akan automatikdipaparkan.(sekiranya memohon secara online)o Sejarah Permohonan Senarai log permohonan yang telah dibuat oleh pegawai BPSM danSUB/Ketua Jabatan sebelum ini.o Untuk disokong olah Ketua Setiausaha• Bagi Urusan Rasmi, surat tawaran boleh capai di ruangan Maklumat Lawatan denganmengelik pada ‘Muat turun surat’ seperti di anak panah pada Gambarajah 2.


Gambarajah 2: Paparan Permohonan2. Tindakan Kelulusan oleh KSU• Pastikan dari senarai peti masuk itu status telah disokong oleh SUB/ KetuaJabatan, dan untuk tindakan KSU.(Rujuk Gambarajah 1).• Bagi meluluskan permohonan pegawai, tuan/puan perlu menandakan padalulus atau tidak lulus dan berikan catatan seperti dibulatkan padaGambarajah 5 di bawah dan tekan butang .2


Gambarajah 5: Kelulusan KSU3

More magazines by this user
Similar magazines