Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

124WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 20 Januari 2011PUBLIC NOTICES - (cont.)No. 63 [No. JIM/156/H/004/241/1997 (73504/280/1997)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Teoh Yan FongNo. Kad Pengenalan: 630619-08-5041/7083365Alamat: Rumah No. 5, Taman Penampang 2 1 /2,Lorong Bunga Bakawali 4,89500 Kota Kinabalu, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-67 tahun 1997Tarikh Mesyuarat Am: 18 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.[No. JIM/156/H/004/241/1997 (73504/280/1997)BANKRUPTCY ACT, 1967GENERAL MEETINGDebtor’s Name:Teoh Yan FongNRIC No.: 630619-08-5041/7083365Address: House No. 5, Taman Penampang 2 1 /2,Lorong Bunga Bakawali 4,89500 Kota Kinabalu, SabahDescription: -Court:High Court, Kota KinabaluBankruptcy Number: K29-67 of 1997Date of General Meeting: 18th February, 2011

More magazines by this user
Similar magazines