Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 125Time:3.00 p.m.Place:Department of Insolvency Malaysia, Kota KinabaluDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Kota Kinabalu Branch,Level 5, Block A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Dated: -LEO ANAK SAGA,State Director of Insolvency,for Director-General of Insolvency, Malaysia.No. 64 [No. JIM/156/H/004/91/2010 (73504/97/2010)AKTA KEBANKRAPAN, 1967MESYUARAT AMNama Siberhutang:Khor Meng CheongNo. Kad Pengenalan: 650202-10-5543/A 0048921Alamat: No. Lot 19, No. Rumah 12,Kiansom Country Heights,Km. 3, Jalan Kiansom,Inanam, SabahPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, Kota KinabaluNo. Kebankrapan: K29-606 tahun 2009Tarikh Mesyuarat Am: 21 Februari 2011Waktu:3.00 petangTempat:Jabatan Insolvensi Malaysia, Kota KinabaluTarikh Perintah (jika ada) bagiPentadbiran Terus (Seksyen 106): -Alamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Kota Kinabalu,Aras 5, Blok A,Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,Jalan Sulaman, Likas,88450 Kota Kinabalu, Sabah.Tarikh: -LEO ANAK SAGA,Pengarah Insolvensi Negeri,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

More magazines by this user
Similar magazines