Warta Kerajaan - Sabah

sabah.gov.my

Warta Kerajaan - Sabah

20 Januari 2011WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 129Place:Insolvency Department Malaysia, Sandakan BranchDate of Order (if any) for SummaryAdministration (Section 106): -Address:Department of Insolvency Malaysia,Sandakan Branch,11th Floor, Wisma Khoo Siak Chiew,P. O. Box No. 846, 90709 Sandakan.Dated: 13th January, 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Assistant Director of Insolvency, Sandakan Branch._______No. 67 [No. JIM (SDK) 318/2009/MAS (2/09)AKTA KEBANKRAPAN, 1967NOTIS MENGENAI DIVIDEN YANG DICADANGKANNama Siberhutang:Wahip bin KandawangNo. Kad Pengenalan: 670524-12-5131/H 0721919Alamat:Kampung Cenderamata,90100 BeluranPerihal: -Mahkamah:Mahkamah Tinggi, SandakanNo. Kebankrapan: S(29) 85 tahun 2008Tarikh Akhir MenerimaBukti-bukti: Januari 2011Nama Pemegang Amanah:Ketua Pengarah Insolvensi, MalaysiaAlamat:Jabatan Insolvensi Malaysia,Cawangan Sandakan,Tingkat 11, Wisma Khoo Siak Chiew,Peti Surat No. 846, 90709 Sandakan.Bertarikh: 6 Januari 2011.RULLIZAH BINTI HAJI ABDUL MAJID,Penolong Pengarah Insolvensi, Cawangan Sandakan,b.p. Ketua Pengarah Insolvensi, Malaysia.

More magazines by this user
Similar magazines